Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
landtoning
(-en, -er): Tegning eller silhuet af landets form set fra søen. Tegning af en kyst, som den tager sig ud fra et passerende skib. Toninger anvendes ilodsbøger, hvor der på tegningerne ar angivet kendelige mærker på kysten som båker, fyrtårne, kirker, pynter etc. Toningerne kan være forsynede med pejlinger og afstande til forskellige af mærkerne.
"Sådanne landtoninger er skitser af landskaber, som de tager sig ud set fra søen i bestemte, angivne retninger." [BRE p. 48]
view of a coast // prospect.
[KOF, Saint]
landtoning.
draught of the coast.
[HAR]
view.
[DMO]
[BRE p.48, S&M, TAN2 p.34]  Kilder