Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lastdrager
(-en, -e): "kaldes ethvert Handel Skib som er bygged til at føre Last, men egentlig benævnes saaledes de Kongelige Transport Fartøyer som følger en Flode eller bringer Gods til den."
vessel of burthen // store-ship.
[KOF, Saint, KbhH1/1990, JUEL p.49]
"Lastdrager, saaledes kan vel ethvert Coffardiskib kaldes, som farer med Last fra et Sted til et andet; men ved Ordet Lastdrager bør dog især forstaaes saadanne Skibe og Fartøier, der ikke fare paa den private Handels Vegne, men kun for at hente kjøbte Materialier til Brug paa Værfter og andre Steder."
[FUN]
"Efter krigen mod England (1475) synes brede lastdragere af holketypen dog atter at have været de foretrukne."
[MHT 2/1990 p.8]  Kilder