Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
admiralsflag
(-et, -): Admiralsflag og admiralssstandere. Disse flag etc. afviger i nogle lande væsentlig fra de danske flags symboler og andre regler, fx således at antallet af stjerner i admiralsflaget aftager med højere grad i stedet for at forøges.
I Dk har admiraler 2 stjerner i øverste inderste røde felt og 1 stjerne i underste inderste, viceadmiraler har 1 stjerne i hvert af de inderste felter, og kontreadmiraler har 1 stjerne i øverste inderste felt.
United kingdom admiraler fører St. George's flag - afhængig af rang på forskellige toppe el. med forsk. balls i felterne.
admiral's flag.
[Röding] har en længere udredning om admiralsflag fra sidste del af 1700-tallet.  Kilder