Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
linje, linie
(-n, -r): 1.
Vandlinje.
water line.
[Saint]
øverste vandlinje, i 1800-tallets begyndelse def. som: load water line.
[Saint]

2.
Slagordens linjer eller orden i evolutionerne.
lines // orders.
[HAR, DMO]
arrieregarden.
the rear.
[HAR]
avantgarden.
the van.
[HAR]
avantgarden skifter plads med arrieregarden.
the van to pass and form the rear.
[HAR]
bidevindslinje.
line closehauled.
[Röding]
brække linjen.
break the line .
[Saint]
corps de bataille.
the center.
[HAR]
doublere linjen = doblere linien.
double the line.
[Saint]
formere linje.
lay a fleet to line of battle.
[Saint]
konvojorden, hvor den kommanderende er i skibet længst til luvart og begge fløjene er stillede hver på sin vindlinje med ham.
convoy order.
[DMO]
hastlinje er kølvandslinje uden nogen orden.
-.
[DMO]
kølvandslinje.
line of head.
[HAR]
"I Linie, siges om en Flode der seyler i Kiølvandet af hinanden i Linie, eller er stillet paa een Kompas Streg alle Skibene i een direction fra hinanden."
into a line.
[KOF]
linje de batalje = "Linie de Bataille, kaldes den Orden en Flode er stillet udi, naar den vil give et Søe Slag, denne Linie er altiid Sex-Streger nær Vinden, saa at Skibene seyle ved Vinden i Kiølvandet af hinanden viisende alle Breed Siden og bedækker indbyrdes hverandres For og Bag Ender, den tager sit Navn Styrbord eller Bagbord efter de Halse som Skibene fører."
line of battle.
[KOF]
linje i tre kolonner.
line in three columns.
[HAR]
linje tværs på vinden.
line a-breast.
[Saint]
linje ved vinden over styrbord. De nærmeste kurser et sejlskib kan komme til vinden. Ved organiseret gruppesejlads var det altid seks streger fra vinden. [KOF]
line close hauled upon starboard.
[KOF, Saint]
naturlig orden, har skibene i kølvandsorden.
-.
[DMO]
omvendt orden, er når agtermanden fører.
-.
[DMO]
orden i kolonner. "Orden i 2, 3, 6 eller 9 Colonner, bruges ved adskillige Leiligheder, hvor man ønsker at samleen stor Flaade."
order in columns.
[DMO]
retræte orden = Retraite-Orden.
order of retreat.
[HAR]
sejlorden.
sailing order.
[HAR, DMO]
skakorden på linjen ved vinden, hvor skibene er placeret på linjen ved vinden, men skibene sejler ved vinden på den modsatte bov.
-.
[DMO]
skifte kolonnerne.
interchange the columns.
[HAR]
skære linjen.
break the line.
[Saint]
slaglinje, slagorden.
line of battle.
[HAR, Röding]
slagorden, en ret linje, hvor skibenes stærkest bevæbnede side vender mod fjenden, for skibe er det bredsiden, for kanonbåde er det enden.
battle order.
[DMO]
slutte linjen.
close the line // contract the line.
[Saint]
stagvende alle på en gang.
tack together.
[HAR]
vende per kontramarch.
veer in succession.
[HAR]

3.
Linjer på en tegning:
diagonallinje.
ribband line.
[HAR, DMO] linje, der bestemmer bundstokenes radiers afstand fra middellinjen.
rising half-breadth line // narrowing of the floor-sweep line.
[HAR] linje langskibs, der bestemmer skibes skarphed.
rising-line.
[HAR] linje langs toppen af bundstokkene.
cutting-down line.
[HAR] middellinje.
middle-line.
[HAR]
vandlinjer.
lines of floatation // water-lines.
[HAR]

4.
Ækvator
the Line // equinoctial line.
[KOF] sidstnævnte overs. er gld. og anvendes i dag kun om begreber i forbindelse med himmelkuglen.

5.
Skibsfartrute. I udtryk som fx en uafhængig linje.
line // shipping line.
[LAB p.17, SØT p.63]  Kilder