Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lods
(-en, -er): Person, der i et for ham kendt farvand vejleder et andet skibs fører med mindre kendskab til området. En dansk lods skal have næringsbrev som skibsfører og bestå en lodseksamen efter en vis prøvetid.
"En af Regjeringen ansat Mand, der nøie kjender Grundene og Farvandet, samt er en ædruelig, ordentlig Mand." [DMO p.255]
pilot // Person qualified to take charge of ships moving within certain navigable waters. Admiralty pilots designate the volume of Sailing Direction. One who pilots by observing color changes in the water may be called a mud pilot.
[HAR, KOF]
person qualified to take charge of ships moving within certain navigable waters.
admiralty pilots designate the volume of Sailing Direction.
one who pilots by observing color changes in the water may be called a mud pilot.

kvittere lodsen:
discharge // drop the pilot // embark the pilot.

tilkalde lods:
call of a pilot.

tage lods:
"Når lodsbåden nærmede sig skibet, måtte man fire en jolle i vandet til at modtage ham."
[ID3483 p.41]

E. dansk: holl. loodsman fra oldeng. lad = vej, altså ham der finder vej. På eng. fra: gr. pedotes = åre, ror - lat. pedotta - pilotes [ODE].
[BOW2, DS1001 p.1090, EfS51/1994, LODS, MARS, NAV1 p.53, RouteT, RuteT, Röding, Saint, SEH p.141, STCW p.5, SØF4/1991, SØV p.83]
E: gr. pedotes = åre, ror - lat. pedotta - pilotes. ODE.
 Kilder