Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lodshåndbog
(-bogen, -bøger): Dss. pilotbog. Farvandsbeskrivelse, der sammen med kort, fyrlister m.v. er styrmandens skriftlige hjælpemidler under rejsen. Lodshåndbøger kendes for Middelhavet fra 3-400 f.Kr. Den ældste danske lodshåndbog var et læsekort, udgivet i 1568 af Lorentz Benedicht. Den første officielle lodsbog udgivet af Søkortarkivet kom i 1843, men inden da var bl.a. Paul de Løvenørn udgiver af sejladsbeskrivelser i forbindelse med enkelte søkort.
Kort- & Matrikelstyrelsen og Farvandsvæsenet udgiver lodser for danske, færøske og grønlandske farvande. På verdenshavene anvendes overvejende de 70 bind engelske Sailing Directions.
Lodsbøger indeholder oplysninger om fx afmærkning, strøm og kendelige punkter, suppleret med fotos og rids af kysten set fra søen, de såkaldte toninger. Bøgerne ajourføres ved meddelelse i Efterretninger for Søfarende.
se lodsbogsartiklen eller om kartografihistorien via navigationsartikler.
pilot // sailing direction.
[JM]  Kilder