Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lodskendingsflag
(-et, -): Flag ført af lodsbåd og lodsskib for at tilkendegive, at de er klar til at afgive lods til kaldende skibe. Kendingsflaget er delt vandret i to felter, øverst hvidt og nederst rødt. På lodsførende sejlskibe var et felt i sejlet inddelt overensstemmende med lodskendingsflaget.
Der er noget forvirring på engelsk, hvor det har været forordnet eller sædvane, at et skib med lods om bord, men ikke som værende klar til at afsætte lods til andet skib, så skulle vedkommende skib føre flaget hvidt og rødt delt vandret som tegn på, at der var en kvalificeret lods om bord. Det har været praktisk på de engelske floder og havneindløb, hvor lodspligt var gældende.
pilot flag.
[H&S69 p.50, SKT61 p.362, DST p.215]
"Det kendte Mærke for Lodsbaade, en rød Stribe i Storsejlets hvide Dug, er overleveret fra Privilegiets Udstedelse, det hedder, at Lodsbaadene, naar de fører Seigl, skal have den midterste Dug i deres Stor-Seigl, rød barket, og naar de er roende i stille Veir, en Stage opreist mit i Jollen, hvorpaa er fastbundet et hvidt Flag med rød Diagonal udi." (1778)
[G. Donatzky: Helsingøers privilegerede Lots-Selskab, 1928, p.11]  Kilder