Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Lodsreguleringsfondet
Fond, der styres fra myndighederne, Farvandsvæsenet, og hvortil de enkelte lodserier indbetaler en del af de opsejlede lodsafgifter, der herefter fordeles til lodserierne efter bestemte regler. Pengene bruges bl.a. til lodsfartøjer og andet udstyr, som de mindste lodserier ellers ikke ville have midler til at anskaffe og vedligeholde.
[SØF46/2003p5sp3]
pilotage regulation fund.
"I dag styres Lodsvæsnets økonomi gennem Lodsreguleringsfonden med en årlig opsejling på ca. 200 mill. kr. med ca. halvdelen fra farvandslodsningerne. Det er ifølge det oplyste planen, at gennemsejlingslodsningerne som nævnt skal skilles ud - indtil videre - og så at sige fortsætte under kongekronen."
[SØF51-53/2004 p.4 sp.2]  Kilder