Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lorje, lorge
(-n, -r): Mindre pram eller fladbundet fartøj anvendt som færge over et vandløb. Iht. [FUN] trækkes de med en vandline overfarvandet, altså lig en trækfærge.
punt.
[FUN, HAR, Röding]
lorje, "en Slags smaae Pramme eller fladbundet Fartøy, som vii bruger paa Værftet til at bringe Folk og Materialier ombord i Skibene, hver Skib der er oplagt har sin lorje."
a little flat bottomed boat, to bring the workmen aboard ships in the dock-yard or a punt.
[KOF]
Også navn på et russisk smakke og for fartøjer til tømmertransport på floder.
[ODS]

"En Lorge er et lille, fladbundet Fartøj, der i Flaadens Leje bruges til at holde Forbindelse med de der oplagte Skibe, som ikke ligge ved Bolværk. Lorgen tjener til Transport af Folk og lettere Gods. De nyere Lorger roes ikke, men hales frem og tilbage ved Hjælp af en Line."
[JORD p.81]  Kilder