Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lydhastighed
(-en, -er): I vand 1443,5 + 4,594 x temp. i C - 0,0444 x C2 + 0,0182 x d + 1,1311 x (S - 34), hvor C er vandets temp i centigrader, S er saltholdigheden i promille, d er dybden i meter.
velocity of sound.  Kilder