Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
læger
(-en, -e): "Få en læger" vil sige at være udsat for pålandsvind ud for en kyst i læ af skibet. Se lægerval.
lee shore.
[Saint, SCHN]
»... og de på denne Kyststrækning værende Havne og ypperlige Tilflugtssteder vare saa aldeles ubekiente, at enhver Søemand, som fik en Læger ved nogen Punkt heraf, ..., ansaae sig i yderste Fare, og var det som oftest. ... «
[Beretning til Kaartet over Skagerak, SKA, 1808, p.1]
"Han tvivlede faktisk på, at Galathea ville kunne klare en læger. Meningen med dette er, at hvis skibet kom i storm tæt ved land, så ville det ikke være muligt at sætte ekstra sejl for igen at komme bort fra kysten og så ville den manglende stivhed uvægerligt medføre stranding og forlis."
[MHT4/1985 p.5 sp.2]
"At komme læ Land saa nær med et Skib, saa man maa prange Seil for at klare Landet, eller at man ikke kan krydse sig fra det, især i Stormveir, der hindrer tilstrækkelig Seilføring og giver meget Afdrift."
[DMO]
"ja, ofte maa vi endog lægge Veien langt udenom saadanne Lande og Grunde, alt eftersom deres Natur og Beskaffenhed gjør det nødvendigt til Klaring af Læger, "
Kilde: O.J. Marstrand, 1847: Navigationens Theorie p.13.

have en læger.
be embayed upon a lee shore.
[Saint]
"Have en læger".
be embayed.
[Röding]
ikke lægere.
keep her to.
[HAR]
klare en læger fra sig.
clear the shore // claw off, sidstnævnte ikke citeret i [OED] efter 1748.
[Saint, DMO, BENZON nr.14]
prange en læger af sig, dvs. at klare sig fri af en læ kyst.
claw off.
[Saint]
ikke lægere.
veer no more // don't fall off.
[Saint]
være på en læger.
be embayed // be on a lee shore.
[HAR]
 Kilder