Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Antarktiske Strøm
Dss. Vestenvindsdriften. Havstrøm der i Ø-lig retning flyder omkring Antarktis N for den S-lige Polarkreds. En kold, dyb og hurtigløbende strøm, hvis reservoirfunktion som ilt- og fødelager for verdenshavene er af stor betydning.
Antarctic Current // West Wind Drift.
E. gr/lat. anti+arktos = modsat+bjørn.
[FILE, MAS.]  Kilder