Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
antenne
(-n, -r): 1.
Elektrisk ledende konstruktion af wire el. metalprofil gennem hvilken radiobølger afsendes og/el. modtages.
aerial // antenna.
Benævnes også efter formen på konstruktionen som I-, L- el. T-antenner.
Rundstrålende antenne: omnidirectional antenna.
E. (antenna) lat. = sejlstang, rå,
[ABC, NAV3 p.1, NAV4 p.54, NAV4 p.63 + 69, NEM, ODSS1]

2.
Radarantenne: Antenne med ringe vertikal udstrækning, men bredde afh. af radarens bølgelængde. Roterende og udsendende radarsignalet, hvis ekko a. senere opfanger.
scanner // Slotted wave guide scanner.

3.
Rå på sejlskib (gl). Latinerrå hos [Röding].
yard // lateen yard.
[KOF, MEY, Röding]
"Sådan benævntes hos romerne en rå, mens grækerne gennemgående kaldte råen for keraiai eller kerata, hvad der egentligt betyder horn. Råens yderender eller nokker kaldte grækerne for akrokereia, mens latinerne kaldte dem fo cornua." [Röding]  Kilder