Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
lævange
(-n,-r): "Læevange, kaldes en Slags Pude af en udstoppet Matte, der nayes paa Masterne under Under-Ræerne, og ere til i fald Brogen og Kordeelerne i en Bataille skulde blive afskudte, at da Raaen ey skulde kunde glide ned af Masten, men blive liggende paa Puden."
puddening of a mast.
[KOF]  Kilder