Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
anticyklon
(-en, -er): Vindsystem med størst tryk i centrum. Det er dannet af varm luft på lufttryksbølgetoppe (i højtryksområder), fra jordoverfladen til ca. 500 hPa niveauet i atmosfæren. Systemet er højredrejende på N-lig halvkugle og har oftest svage vinde (i sammenligning med cykloner).
anticyclone // anticyclone high.
E. gr. cyklos = ring. Adj: anticyclonal
[Imray Pilotbog, MAS, MetM p.132, NauM p.243, ODSS1, OSS, SD, SEJ]
anticyklonisk krumning: Krumning af isobarer omkring et højtryk.
anticyclonal curvature.
[NauM p.48]  Kilder