Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
Antillerstrøm
Vestindisk strøm, der danner den Ø-lige del af den atlantiske N-lige ækvatoriale strøm. Den flyder mod NW langs Bahamas NØ-kyst og løber sammen med Floridastrømmen og bliver en del af Golfstrømmen.
Antilles Current.
[FILE, NauM p.143 (gl)]  Kilder