Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
malekode
(-n, -r): National dansk inddeling af malingstyper efter farlighed for personer. Koden er ikke indført i andre lande. Koden består af to tal forbundet med en bindestreg. Det første tal, der kan få værdierne 00, 0, 1, 2, 3, 4 og 5 viser med stigende værdi farligheden ved indånding. Tallet efter bindestregen kan have værdierne 1, 2, 3, 4, 5 og 6 og viser sundhedsrisikoen ved kontakt med hud, øjne osv. De højeste værdier er for de farligste malingstyper.
paint code.
[ABC3 p. 484, Arbejdspladsbrugs., HempelMalebog p.63]  Kilder