Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
maling
(-en, -er): Kemiske produkter, der påsmøres skibes overflader for at beskytte dem mod henfald gennem iltning = rust, eller andre påvirkninger fra fx ladningskemikalier. Maling påsmøres også af markedsføringsgrunde.
Maling opdeles i mange forskellige typer, der modsvarer begreberne grundere, overflademalinger og bundmalinger.
Malingerne indeholder som oftest organiske opløsningsmidler, men der findes også miljørigtigere malinger uden eller med lille indhold af opløsningsmidler.
For bundmalingerne, der skal hindre begroning af undervandsoverfladen, er der gennem de sidste 25 år af 20. årh. udstedt forbud mod de mest miljøfarlige bestanddele, og for indenbordsmalinger gælder det fx asbestholdige typer.
Grundtyperne er omkring år 2000:
Maling på bitumenbasis. Tjæreholdige malinger.
Klorkautsjukmaling. Baseret på gummi og klorgas.
PVC-holdig maling.
Akrylmalinger.
Epoxymaling. Tokomponentmaling, der hører til i den mest sundshedsfarlige ende.
Polyestermaling, også en tokomponentmaling.
Silikatholdige malinger.
paint // Paint is composed of the following ingredients: Pigment, binding agent and solvent - and possibly a drying agent. Pigment gives the paint its colour and covering capacity. The binding agent determines the consistency and ease of application of the paint. The solvent, the thinner, is added under certain conditions to make paint easy flowing. The drying agent, siccative, is added because it can accelerate the drying of the paint.
[Hempel p.79f]
 Kilder