Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
mamering, marmering
(-en, -er) mammering, gl.: Slangeforbindelse ved pumper. Sejldugsrør, tjæret, der var påsat pumpetuden og ledte til spygattet eller skibssiden. Benyttet til at lede pumpevandet udenbords. Sjældent om trækanaler, der benyttedes til samme formål.
hose // canvas hose // leathern hose.
[Röding]
pumpemamering Hvis mameringen sættes fast omkring pumpens afløbstud, kaldes den for pumpemamering.
pump hose.
[Saint, FUN]
sidemamering.
scupper hose.
[Saint]
E. fra holl. mallemiering
[ODS, Saint]

"Mameringer, kaldes de Seyldugs Ermer der ere spigrede uden paa Siden af Skibe omkring Spygatterne, hvorigiennem Vandet løber ud til det Sted man vil bringe det, see Side Mameringer og Pompe Mameringer."
[KOF]  Kilder