Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
apogæum
(-et, -er): Det punkt på månens, en planets el. en satellits bane, der er fjernest fra jorden. Hovedsageligt anv. om månen, men populært også om øvrige himmellegemer.
apogee.
E. gr. apo + ge = fra + jorden. Opr. fra Ptolemæus' astronomiske system. Analogt hermed dannes om Jupiters måner apojuvium og om Saturns aposaturnium (fra 1594).
[FISK p.61, MEY, NAV1 p.146, OED]

apogæisk tidevand: Tidevandet i den del af måneden, hvor det er af mindre styrke pga. månens position i el. nærved apogæum. Værdien kan udregnes vha. de harmoniske konstanter, men er uden praktisk betydning, hvor tidevandet overvejende indtræffer to gange i døgnet.
apogean tide.
Udtrykket kan også anvendes om den tilsvarende strømningshastighed:
apogean tidal current.
[ATT]  Kilder