Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
matrosunderofficer
(-en, -er): Befalingsmand udpeget i matroskorpset til fx bådsmand i sejlskibstiden.
petty officer.
"I Spidsen for dette [Matrosvæsenet] staaer Baadsmanden; denne interessante Typus, der saa ofte er beskreven og fremstillet, og hvem navnlig Tilsynet med Rejsningen, alt Tovværk og Rundholter, Ankere, Kjæder osv. er underlagt.. Hans Assistent og højre Haand er Dagvagten, der lever i Baadsmandens Hellegat og kun sjældent kommer frem for Dagens Lys.
Efter Baadsmanden kommer Skibmanden, der har særligt Tilsyn med Lastens Stuvning og Forstøtning, med Proviant, Vand, Brændsel osv. hans Assistent er Vandmanden, der bestandig ligger og roder i Lasten mellem Tønder, Fade og Vandkasser.
Efter Skibmanden kommer de andre Matrosunderofficerer, Kvartermestere og Overmatroser, og efter disse igjen de helbefarne og halvbefarne Matroser." [TUS p.264]  Kilder