Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
apparente halvdiameter
Den vinkel, som synslinien til et himmellegemes midtpunkt danner med synslinien til dets rand.
apparent semidiameter.
[NAV7 p.157]  Kilder