Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
apparente højde
Et himmellegemes højde som set med øjet. Den er således forskellig fra dets målte højde med værdien af rettelserne for instrumentfejl (hvilket giver observeret højde) og kimingdaling.
apparent altitude // rectified altitude // sensible altitude.
[Astron. Almanac (Glossary)] omtaler apparent position som værende den observerede position rettet for refraktion, daglig aberration (eksklusiv planetarisk aberration) og geocentrisk parallaksefejl, altså som himmellegemet ville ses fra jordens centrum. Denne position afviger altså fra den ved den nautiske metodes udregning, hvor refraktion og parallaksefejl er inkluderet i den apparente højde: apparent altitude.
E. lat. aparere = komme til syne [OED 1645-]. —> lokale højde, observerede højde og centrale højde.
[AMN, GLOS, MARI(K077), NAV1 p.169ff, NAV6 p.3 + 7 + 135f, NEM, NT p.65, OED, OSS]  Kilder