Ordbog             

Fritekst søgning :

Stikord Beskrivelse
adressat
(-en, -er): 1.
Den, til hvem et signal er adresseret.
addressee.

2.
Modtager af ladning.
consignee // addressee.
E: Lat. ad + directum = til + direkte. Lat. con + signare = med + tegn / underskrive.
[NEM, SIG p.23]  Kilder