Maritime småtryk – SR-bilag, brochurebasen, referencebasen og andre små specialbaser


Søge ord :  

Skibsnavne, efter initial.Titel, efter initial.Foruddefinerede lister:
Liste af alle dokumenter
Liste af alle nævnte skibe
Fotoregistreringer m.v. fra Fencker
Rederinoter fra P.A. Gruelund
Salgsoplysninger fra Københavns Skibssalgs-Bureau
Museets SR-bilag
Kopier af visse skibsregistreringsblade ca. 1950-1990
Forskellige småtryk og emner
Svitzerbjærgninger, reg. af nogle fotoalbums på MfS
Fotoregistreringer med relation til ØK

Link til en forkortelsesliste for de i basen anvendte forkortelser og forkortede kildetitler.


Databasen er anvendt til at registrere tekster af mindre omfang som rederilister, brochurer for maritime redskaber, instrumenter og udstyr, meddelelser fra værfter om søsætninger og afleveringer, fotografier, registreringer af skibssalgsdokumenter etc.

Brugerne kan som indgang vælge at søge i fritekst via øverste søgerubrik eller specifikt på skibsnavn eller titel i de to søgealfabeter.

Sidst i søgemulighederne kan brugeren få præsenteret en totalliste over poster samt speciallister for:
— FEN — Erik Fenckers fotosamling for ikke-scannede fotos.
— GRU — Statslods P.A. Gruelunds noter om 1800-tallets sejlskibsrederier m.v.
— KSB — Københavns Skibssalgs-Bureaus salgskontrakter for de på museet bevarede eksemplarer.
— SR    — Museets SR-bilag, der for en stor dels vedkommende er manusark med arkivafskrifter.
— REF  — Referencebasen der er afdelingen med blandede oplysninger (udvides løbende).
— REG  — Skibsregistreringskopier for for en del skibe i perioden ca. 1950-1990.
— SVI  — Registrering af fotos af Svitzerbjærgningsoperationer ca. 1890-1900.
— EAC — Nogle fotoregistreringer med relation til museets ØK-samling (under opbygning).
 

Posternes komplette indhold findes ved fra oversigterne at aktivere linket i venstre kolonne. Hvis posten har tilknyttet et skibsnavn, vil der for skibe med egen profil være et aktivt link, der fører over i skibsdatabasen, hvor yderligere oplysninger kan findes.

Grundlaget for hver post er en eller flere dokumentsider, fotos eller lignende arkivalier. Alle disse dokumenter er placeret i arkivkartoner på Museet for Søfart. For at få adgang til at se dokumenterne skal man spørge museet, og referere til postens ID-nr. eller kildegruppe-nr.
Der er for øjeblikket ingen af posternes indhold, der er fuldtekstscannet og tilgængelige på nettet.

Søgefunktionen er implementeret for alle betydende ord. Brug søgeformularen øverst for simpel søgning på ord eller orddel, eller brug lup-ikonet til at komme til siden, hvor der kan vælges simpel eller avanceret søgning; sidstnævnte giver mulighed for feltsøgning og eksakt søgning.