Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1 - Drøftelse af surring af rundholter i vikingeskibsmodel. Vikingeskibshuset 1945-09-03 SR-1946:0001
2 - Drøftelse af rigning og surring af rundholter i vikingeskibsmodel. Svar på 1946:0001. Hansen, Knud E., København 1945-09-05 SR-1946:0002
3 - Søkortarkivets historie i to versioner fra 1784-10-22. Søkortarkivets signet fra oprettelsen. Søkortarkivet, København - SR-1946:0003
4 FALKEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
5 LEIF Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
6 KNUD Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
7 NEPTUN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
8 FALKEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
9 HØGEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
10 - Dansk Dampskibsrederiforening og dens Virksomhed. Dansk Dampskibsrederiforening, København 1940-1945 SR-1946:0005
11 - Oversigt over handelsflådens størrelse, udesejleres tonnage, forlis og omkomne under WW2 fra Rederiforeningens medlemmers flåde. Dansk Dampskibsrederiforening 1945-12-21 SR-1946:0006
12 - Kort brev om foreningens stiftelsesdata. Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1946-03-15 SR-1946:0007
13 - Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger. JL, København 1945-00-00 SR-1946:0008
14 - Høgenæb Pedersen, P.C.C., kaptajn, Marie Kirkeplads 4, København V 1900-1950 SR-1946:0009
15 ST GEORGE Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter priviligerede Danske Statstidende for 31. December 1811. Danske Statstidende, København 1811-00-00 SR-1946:0010
16 DEFENCE Den til Forsendelse med de Kongelige Rideposter priviligerede Danske Statstidende for 31. December 1811. Danske Statstidende, København 1811-00-00 SR-1946:0010
17 NEPTUNUS Oplysninger vedrørende Skonnertbrig NEPTUNUS Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1937-08-19 SR-1946:0011
18 HELVIG Oplysninger vedr. M/S HELVIGs Tjeneste i den engelske Orlogsflaade under Krigen 1940-1945. Søværnet, København 1946-00-00 SR-1946:0049
19 - Søfartsforhold 1939-1945 Søfartschefen 1945-00-00 SR-1946:0101
20 - Isbrydernes Virksomhed fra D. 31-12-1939 til 13-4-1940 Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste 1940-04-13 SR-1946:0102
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
21 - Timeliste for de ved Jyllands Vestkyst opmaalte Baade, Joller og Pramme. H&S, Helsingør 1946-00-00 SR-1946:0103
22 - Beskrivelse af familieforhold for slægten Amondsen - Amundsen - Amonsen. Amonsen, Celandia 1946-05-29 SR-1946:0104
23 - Fortegnelse over Fartøjer over 100 Tons hjemmehørende i Dragør. Svane, John, lodsformand 1932-00-00 SR-1946:0142
24 FREDERICK BILLINGS (udenl.) 4m Bark FREDERICK BILLINGS H&S, Helsingør - SR-1946:0143
25 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-07-21 SR-1946:0181
26 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-08-16 SR-1946:0182
27 FREDERK VI Anmodning om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S. H&S, Helsingør 1944-02-04 SR-1946:0183
28 FREDERK VI Afslag på anmodningen om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S. Dansk Post- og Telegrafmuseum 1944-02-23 SR-1946:0183
29 ELTANGSKIBET 43138. Vedr. Eltangskibet. H&S, Helsingør 1944-04-03 SR-1946:0184
30 ELTANGSKIBET 43138. Vedr. Eltangskibet. Danmarks tekniske Højskole 1944-03-28 SR-1946:0184
31 GORM Reparation og drøftelse vedrørende maleri af dampskibet GORM, der forliste i vistnok 1887 og erstattedes af et nyt GORM, der efterfulgtes af et tredje GORM i Carlske rederier. Rederiet Carl, København 1944-03-17 SR-1946:0185
32 CONCORDIA Kaptajn Sødring sejlede på hvalfangst med norsk hvalfanger. Forbindelse til norsk skibsreder Stephansen i Arendal. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1944-06-03 SR-1946:0186
33 - Spørgsmål om ceremonier som dystløb og fastelavnsoptog i havnebyer. Henningsen, Henning, Helsingør 1944-10-17 SR-1946:0187
34 - Dystløbene i Kerteminde. Henningsen, Henning, Helsingør 1944-10-17 SR-1946:0187
35 CALEDONIA Rejse med H/S CALEDONIA 1823. Kolbye, Matthias Bierring 1944-00-00 SR-1946:0188
36 - Forespørgsel om krejerbåde i søen i 1600-tallet i forbindelse med slægtsforskning af Grundtvigslægten fra Nykøbing Sj. Birch, Anton ? Charlottenlund 1944-12-01 SR-1946:0189
37 - Oplysning om fund af stammebåd fra boplads. Under konservering Nationalmuseet, I. Afdeling 1944-10-22 SR-1946:0190
38 STAIRS Budskabet fra Polarhavet. Baldwin 1902-06-20 SR-1946:0421
39 - Oplysninger fra modelbygger af bornholmsk fiskefartøj ege. Tre brev, et udateret, et dateret 1939-03-07, et uden indledning. En tegning vedlagt i brev. Nielsen, Jakob., Rønne 1939-02-18 SR-1946:0422
40 NEPTUNUS Svar på forespørgsel om farve på grønlandsfarere. Udateret tidspunkt. Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1938-05-25 SR-1946:0424
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
41 PETRINE Sejltegning (ikke vedlagt) Sørensen, N.L., fhv. havnefoged. 1937-11-16 SR-1946:0425
42 NORDFARER Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet. Brünniche, kaptajn 1899-04-08 SR-1946:0426
43 EUGENIE Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet. Brünniche, kaptajn 1899-04-08 SR-1946:0426
44 TH.BRØNNUM Beskrivelse af fiskekutter til brug for modelbygning. Frederikshavn Flydedok og Skibsværft 1938-12-02 SR-1946:0423
45 - Paa de danske Kyster er følgende Fyr: (1807) Løwenørn. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0427
46 - Fyrtaarnet paa Fakkebjerg paa Langeland. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0428
47 - Christiansø Fyranlæg. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0429
48 - Galionsfigurerne på Skagen Hotel sat til salg. Skagen Hotel 1938-08-29 SR-1946:0431
49 - Brev om to fakler, H&S gerne vil se. De har været brugt inden elektrisk lys kom på havnen i Århus. Købstadmuseet Den gamle By, Århus 1938-07-06 SR-1946:0432
50 - Elvebåter. Høegh, G., ingeniør, Sørkjosen, Norge 1938-05-15 SR-1946:0433
51 - Elvebåter. Lund, Eilif, Sørkjosen, Norge 1938-05-22 SR-1946:0434
52 - Fyr med Petroleumsglødebrænder. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0435
53 - Fyr med A.G.A. Acetylengasinstallation. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0436
54 - Fyr med Blaugas og Pintsch Glipapparat. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0437
55 - Fyrskib med Blinkfyr Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0438
56 ALBERT 3-mastet Skonnert ALBERT af Marstal. Marstal skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0439
57 HEJMDAL Sildebaaden HEJMDAL Nyborg bygget i Nordenhuse 1870. Nyborg skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0441
58 MINNA Aalekvasen MINNA bygget i Stralsund 1872. Stralsund skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0442
59 DE 13 SØSKENDE Ålekvasen DE 13 SØSKENDE bygget paa Fejø 1911. Fejø skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0443
60 - Oplysninger om navnestof og fiskepladser nedfældet af fiskere i Furreby og rundt Hirtshals. Stednavneudvalget og lærer Skødsholms kort. Givet til H&S. Andet brev dateret 1939-11-07 Borner, Christian, ingeniør, Skærbæk 1939-11-11 SR-1946:0444
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
61 - Tilbud om at bygge modeller i fremtiden fra modelbygger, der lige har gjort THERMOPYLÆ. Hansen, Gorm, modelbygger 1932-12-23 SR-1946:0790
62 ANNA Brev om da Danmarks ældste træskib bygget 1794, tidligere kaldet DE FIRE BRØDRE. Anmoder om bidrag eller overtagelse til H&S. Fahnøe, P., Vejle 1929-09-11 SR-1946:0792
63 KRONPRINCESSEN KRONPRINCESSEN H&S, Helsingør - SR-1946:0794
64 GRANT GRANT H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1946:0795
65 - Oplysninger om slægtsforhold for Claessen, Borries og van Deurs samt deres forhold og ejendomme i Helsingør. H&S, Helsingør - SR-1946:0796
66 - Invitation to private view. National Maritime Museum, Greenwich 1937-04-00 SR-1947:0028
67 - Invitation to opening. National Maritime Museum, Greenwich 1937-04-00 SR-1947:0029
68 - Astrolabus. H&S, Helsingør - SR-1947:0030
69 EUROPA Udskrift af Bog for Søforhør og Søforklaringer ved Sø- og Handelsretten i København. Sø- og Handelsretten, København 1945-10-06 SR-1947:0110
70 - Omkomne og mistede skibe under WW2. Dansk Dampskibsrederiforening 1946-05-09 SR-1947:0111
71 INES RØHL Da Fanøsluppen FRU METTE blev angrebet af Sørøvere og hele Besætningen myrdet. Vikingen, København 1930-00-00 SR-1947:0112
72 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0113
73 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0114
74 SIAM Motorskibet SIAM, ØK. ØK, København - SR-1947:0115
75 - Fornyelse af den danske Smaaskibsflaade Knud E. Hansen, København 1946-09-13 SR-1947:0155
76 - Dansk Skibsfart 1946 Dansk Skibsfart, København 1946-12-31 SR-1947:0156
77 - Flagføring fra Kompagniernes Skibe Flaadens historiske Modelsamling 1947-0406 SR-1947:0672
78 - Midlertidigt Reglement angaaende Brugen af Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn. General-Toldkammer og Commerce-Collegium 1847-02-22 SR-1947:0673
79 - Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn. Kong Christian VIII 1847-02-03 SR-1947:0674
80 - Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0744
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
81 - Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884 Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0745
82 ANITE Oplysninger om to skibe, ANITE og MEXICO, og en kaptajn, men uden årstal - 1947-05-11 SR-1947:0753
83 FREDENSBORG Træskibsbyggeriet i Helsingør. Et historisk Tilbageblik, udarbejdet paa Grundlag af Optegnelser af Underdirektør paa Skibsværftet i Helsingør Valdemar Jørgensen Jærgensen, Valdemar, underdirektør HSM, Helsingør - SR-1947:1097
84 ORIENT II Skibsoplysninger i brev på side to af tre, men side et mangler. F. Holm-Petersen, skibsreder, Frederiksgade 1, Svendborg - SR-1947:1099
85 ELSA Skibsoplysninger i brev på side tre af tre, men side et mangler. Se skibsdatabasen. ELSA og VALDIVIA. F. Holm-Petersen, skibsreder, Frederiksgade 1, Svendborg - SR-1947:1100
86 THOMAS ROYS S/S THOMAS ROYS - 1947-09-05 SR-1947:1115
87 CECROPS Fuldskibet CECROPS af Aabenraa - 1947-12-00 SR-1948:0013
88 - Udseendet af Broncealderens Skibe - - SR-1948:0201
89 - Silkedannebrogsflag. - 1942-06-01 SR-1948:0202
90 - Karantænevæsenet i København Dansk Toldtidende, København 1943-09-00 SR-1948:0203
91 - Skibsoplysninger Diverse skibe - SR-1948:0204
92 GUDRUN Esbjerg-skibe J. Lauritzen Søfartens Bibliotek - SR-1948:0205
93 FRIDA Esbjerg-skibe J. Lauritzen Søfartens Bibliotek 1916 SR-1948:0205
94 SKANDIA SKANDIA af Marstal Marstalskib - SR-1948:0206
95 - Opmålinger - 1942-08-14 SR-1948:0207
96 - Rederiet H.C. Christensens Flaade 1838-1938 H.C. Christensen, Rederi, Marstal - SR-1948:0209
97 - Marsvinejægerlauget - 1947-12-15 SR-1948:0210
98 - Flensborgskibe Flensborg skibe - SR-1948:0211
99 - Flensborgske Skibe, opbragt i England eller Göteborg 1807-1814. Flensborg skibe - SR-1948:0212
100 - Opdagede en Søfarende fra Helsingør Amerika 20 Aar før Columbus? Uddrag af Hans Pothorst's Historie Helsingør hsitorie - SR-1948:0231
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
101 MERCURIUS Hjuldampskibet MERCURIUS Hjulskib - SR-1948:0232
102 - Skibsfund i Kolding Fjord - 1943-09-20 SR-1948:0297
103 - Forsøg paa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe - 1932-00-00 SR-1948:0314
104 CHRISTIANSBORG Et dansk Slaveskibs Hændelser Slaveskibe 1932-03-00 SR-1948:0356
105 - J. Lauritzens skibe JL, rederi, København - SR-1948:0552
106 DE FIRE BRØDRE Jagten DE FIRE BRØDRE = ANNA af Vejle Vejle skib - SR-1948:0566
107 - Fanøoplysninger om skibe og søfolk ca. 1800-1910 Fanøskibe - SR-1948:0585
108 - Fortegnelse over Skibe Rederiet Melchior har ejet Melchior, rederi, København. - SR-1948:0597
109 CALEDONIA Forespørgsel om hjulskibet CALEDONIA H&S, Helsingør 1937-08-16 SR-1948:0599
110 FULTON Tegning af bugserfartøj Stads- og Havneingeniøren Randers Havn, Randers 1948-02-18 SR-1948:0942
111 VORDINGBORG Rederiet Dannebrog - 1948-03-16 SR-1948:0984
112 DANFJORD M/S DANFJORD Fragtskib - SR-1948:1210
113 GEYSIR GEYSIRs historie Passagerskib 1931-08-00 SR-1948:1217
114 - Skibstyper og teknisk udvikling Diverse - SR-1948:1225
115 - Uddrag af Katalog over Den nordiske Industri- og Kunst-Udstilling i København 1872 Industriudstilling, København - SR-1948:1414
116 - Oplysning om anlæg af værft i Nakskov - 1948-12-30 SR-1949:0057
117 - Gokstadskibet Vikingeskib - SR-1949:0162
118 - Osebergskibet Vikingeskib - SR-1949:0163
119 - Biografi, Skibsfører Mathias J. Kolster Kolster, Matjias, skibsfører - SR-1949:0458
120 - Skibsbygmester Niels Bonnesen. Bonnesen, Niels, skibsbygmester 1949-00-00 SR-1949:0459
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
121 - Skibsbygmester Lambert Bonnesen. Bonnesen, Lambert, skibsbygmester - SR-1949:0460
122 - Færgesager vedk. Vemmenæs-Rudkøbing og Vindeby-Svendborg 1790-1839 Sydfynske færgeruter - SR-1949:1067
123 SVEA Nogle oplysninger om SVEA og om Helsingør - Hälsingborg overfarten Helsingøroverfarten - SR-1949:1068
124 - Liste over portolaner fra H. Winther, Berlin Winther, H., Berlin 1935-10-29 SR-1949:1406
125 - Christian d. VII's Hofdansemusikinspektør Christiansborg Slot, København 1932-01-30 SR-1949:1825
126 - Fartøj af særegen konstruktion, set i Københavns havn 1803 - - SR-1949:1826
127 - Studierejse til europæiske Søfartsmuseer og andre Museer - 1932-06-29 SR-1949:1827
128 - Familieoplysninger om Møller og Rehling, Helsingør - - SR-1949:1828
129 - Afskrift af Fortegnelse over skibe bygget på Brødrene Mortensens skibsværft i Holbæk 1856-1874 Brødrene Mortensens Skibsværft, Holbæk 1949-00-00 SR-1949:1829
130 CRONPRINTZ CHRISTIAN Fregatten CRONPRINTZ CHRISTIAN's rejse til Kina 1730-1732 - 1949-10-05 SR-1949:1830
131 - Direktørboligen til Vulcanværftet i Korsør Vulcanværftet, Korsør - SR-1949:1831
132 - Et lille Kapitel af Burmeister & Wain's Historie 1873-1879 - 1943-08-00 SR-1949:1832
133 - Skibsliste for Ærøskibe 1894-1939 Ærøskibe 1939-00-00 SR-1949:1833
134 - Optegnelser om grosserer Oluf Andersen - 1918-02-19 SR-1949:1834
135 CALEDONIA Oplysninger om CALEDONIA CALEDONIA - SR-1949:1835
136 DISCO Oplysninger om cand. Theol. Peter Rubek Hagelund, missionær i Trankebar. Hagelund, Peter Rubek, cand. teol., Trankebar - SR-1949:1836
137 - Agent Duntzfeldts Flaade 1797. Duntzfeldts skibe - SR-1949:1837A
138 - Købmand von Pahlens skibe 1797. Pahlen, von, rederiets skibe, København - SR-1949:1837B
139 - Madam Bodenhoffs skibe 1797. Bodenhoff, madam, rederiets skibe - SR-1949:1837C
140 - Den grønlandske Handels skibe 1797. KGH skibene - SR-1949:1837D
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
141 - Asiatisk Kompagnis skibe 1797. Asiatisk Kompagni, København - SR-1949:1837E
142 - Agent Erichsens skibe 1797. Erichsen, agent, rederiets skibe - SR-1949:1837F
143 - Etatsråd de Conincks skibe 1797. Coninck, de, rederiets skibe - SR-1949:1837G
144 - Vi kan - utstillingen 1938, Oslo. - 1938-11-24 SR-1949:1875
145 - Le Commerce Francais dans la Baltique depuis le XVIme siecle jusqu'a la mort de Louis XIII (1643). Diverse - SR-1949:1987
146 - Le Commerce Francais a Elseneur sous Louis XIV (1643-1715). Diverse - SR-1949:1988
147 - Skibsreder Adolph Harboes Flaade 1883. - - SR-1949:2063
148 - View of Calcutta from Garden Reach. - 1932-00-00 SR-1949:2073
149 - View of Calcutta from Garden Reach. - 1932-00-00 SR-1949:2073
150 - Norske Løve, digt. - 1949-04-27 SR-1949:2241
151 - Inskription paa gammel engelsk rosa-gylden Punchebowle. - 1949-12-00 SR-1949:2247
152 - Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet. - 1934-02-19 SR-1949:2248
153 - Bådfundet i Odder. H&S, Helsingør 1933-03-03 SR-1949:2249
154 - Om Limfjordsoverfarterne. - - SR-1949:2250
155 - Litteratur om ferskvandsfiskeriet i Koldingegnen. Koldingfiskeri - SR-1949:2251
156 - Forespørgsel om hvalfangst 1634. - 1948-08-03 SR-1949:2252
157 - Skibsbyggeriet i Aalborg i det 19de Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2253
158 - Sild, udførsel af saltede sild fra Aalborg. - 1933-00-00 SR-1949:2254
159 - Om Aalefiskeriet i Limfjorden. - 1933-00-00 SR-1949:2255
160 - Limfjordsfiskeriet i det 16ende Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2256
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
161 - Om Fiskegarns lovlige Indretning, Opsyn med Limfjordsfiskeriet. - 1933-00-00 SR-1949:2257
162 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2258
163 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2259
164 - Om pontonbroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2260
165 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2261
166 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2262
167 - Brugen af Pindekompas. Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1933-02-06 SR-1949:2263
168 - Oplysninger om Overkonstruktør Frederik Ludvig Marius Ortmann. - 1934-01-10 SR-1949:2264
169 - Flag. Beskrivelser af nationalflag fra fransk værk 1772. Flag 1934-00-00 SR-1949:2265
170 - Schiffe, die in Schwedisch Pommern gebaut und nach Dänemark verkauft worden sind. - 1934-10-00 SR-1949:2266
171 - Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817- - 1934-00-00 SR-1949:2267
172 - Oplysninger om fiskeriet i Gilleleje. - 1938-00-00 SR-1949:2268
173 - Oplysninger om kaptajn Carl Theodor Koch, perlefiskerchef for Laboen Badjo. - 1930-00-00 SR-1949:2269
174 - Det Danske Afrikanske Kompagni. Det Danske Afrikanske Kompagni. - SR-1949:2270
175 LYSAKER II LYSAKER II af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, København 1941-01-28 SR-1949:2271
176 - Kort historie for Danmarks tekniske Museum. Danmarks tekniske Museum 1949-00-00 SR-1949:2272
177 THE SAFEGUARD Premier-Lieutenant de Falsen meddeler erobring af engelsk fregat THE SAFEGUARD. - 1940-00-00 SR-1949:2273
178 - Biografiske Notitser om Fader efter hans egne Optegnelser ved H. Wigelsen. - 1940-00-00 SR-1949:2274
179 - Praktisk Skibsbygning. - 1941-00-00 SR-1949:2275
180 - Afskrift efter kæmner R. Brandorffs Beretning om Skibsfundet ved Erritsø. - 1934-00-00 SR-1949:2276
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
181 GREAT EASTERN S/S og H/S GREAT EASTERN. - 1950-00-00 SR-1950:0054
182 AMOY Om kinesisk djunke AMOY. The Merchant Exchange of Seattle, USA 1923-07-20 SR-1950:0055
183 - Om H.P. Priors forhold til Tietgen. - 1950-00-00 SR-1950:0056
184 - Biografiske oplysninger Philip Christian Fuglede, 1748-1816. - 1950-03-17 SR-1950:0057
185 - Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850. Norske skibe 1950-00-00 SR-1950:0058
186 - Skibsoplysninger, værftsoplysninger. - 1932-04-08 SR-1950:0059
187 - Norrøn litteratur, oplysninger om visse ord. Diverse 1950-00-00 SR-1950:0060
188 LA BELLE ESPERANCE Ship-model LA BELLE ESPERANCE. H&S, Helsingør 1950-03-22 SR-1950:0061
189 - French Galleon. The Royal Scottish Museum, Edinburgh, Scotland 1950-00-00 SR-1950:0065
190 - Bådeoptog, Faaborg, den 30te Januarii. Københavnske Tidender 1768-02-05 SR-1950:0066
191 MARGRETHE Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0233-0238 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0067
192 Isbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0239-0244 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0068
193 Kragejolle Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0245-0250 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0069
194 Kertemindejolle Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0251-0256 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0070
195 Bæltbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0257-0262 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0071
196 JAKOB Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0263-0268 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0072
197 Spejlbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0269-0274 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0073
198 JENS Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0275-0280 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0074
199 HAABET Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0281-0286 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0075
200 FREDERIK Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0287-0292. Fiskefartøj. Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0076
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
201 DUEN Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0293-0298. Fiskefartøj. Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0077
202 ODIN Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0299-0304 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0078
203 KONGEN AF DANMARK Kronborg Museets Aarsberetning 1932-33 side 9. Bark KONGEN AF DANMARK maleri ubekendt - 1950-00-00 SR-1950:0079
204 SAMSON Oplysninger om inskription på SAMSON af Ærøskøbing Fåborg Museum 1950-00-00 SR-1950:0080
205 SUSQUEHANNA The Sewall Big Four. III The SUSQUEHANNA - 1950-00-00 SR-1950:0081
206 - Oplysninger om slægten van Deurs i Helsingør Deurs, van , Helsingør 1950-00-00 SR-1950:0082
207 WIBECHE FRIEDLIEB Oplysninger om skibet WIBECHE FRIEDLIEB - 1950-02-22 SR-1950:0083
208 DE 7 BRØDRE Om dæksbåden DE 7 BRØDRE af Gilleleje - 1950-02-26 SR-1950:0084
209 - Historie om færgeoverfart med Virksundfærgen Skive Folkeblad 1950-01-04 SR-1950:0085
210 - Inskriptioner på genstande på Gilleleje Museum - 1950-00-00 SR-1950:0086
211 SALVATOR MUNDI Sindets Fornøyelse Lyckelig stillet Ved Een Liden Fuglesang - 1950-03-30 SR-1950:0101
212 - Lerkar i bådform Achta Archaeologica 1937-00-00 SR-1950:0205
213 - Holger Danske under Kronborg Nationaltidende 1930-09-12 SR-1950:0206
214 - Kogehuset i Assens Havn Assens Havn 1950-06-27 SR-1950:0207
215 - Kogehuset i Assens Havn - 1950-04-20 SR-1950:0208
216 - Hertugdømmernes tonnage 1855 Slesvig-Holsten - SR-1950:0209
217 - Fortegnelse over 90 nørrejyske redningsmænd, af hvem H&S har fotos - 1917-00-00 SR-1950:0352
218 JACOB HENRIKSEN Prøvetur med JACOB HENRIKSEN B&W, København 1950-04-13 SR-1950:0459
219 MOMBASA Ny M-båd til Det Østasiatiske Kompagni fra Nakskov Skibsværft. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-04-28 SR-1950:0467
220 - Peter Willemoes-Minder. Willemoes, Peter, Assens 1942-00-00 SR-1950:0471
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
221 - Fortegnelse over Sejlskibe byggede af Mester E.C. Benzon. - 1942-00-00 SR-1950:0473
222 - Fortegnelse over Genstande i Holmens Arsenalsamling. Holmens Arsenalsamling, København 1942-00-00 SR-1950:0474
223 - Gamle ladnings- og befragtningsdokumenter. - 1943-00-00 SR-1950:0475
224 - Krogen - Kronborg. - 1942-00-00 SR-1950:0476
225 - Blæsten over Danmark - Skibets Fremdrivning ved Vinden. - 1942-00-00 SR-1950:0477
226 - Niels Rydberg, en dansk Storhandelsmand fra Oplysningstiden. - 1939-06-20 SR-1950:0478
227 - Af det ældre danske Vejvæsens Historie - generalvejkommissionens Virksomhed. - 1945-00-00 SR-1950:0479
228 - Af en Ingeniørs Liv før Ingeniørernes Tid. - 1943-03-14 SR-1950:0480
229 - Færgesteder - 1946-00-00 SR-1950:0481
230 - Fiskeriet i vore Farvande - 1946-00-00 SR-1950:0482
231 - Helsingør - 1945-00-00 SR-1950:0483
232 PRINDSESSE WILHELMINE Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie - 1945-00-00 SR-1950:0484
233 - Admiral Poul Løvenørn, en Foregangsmand indenfor dansk Samfærdsel - 1943-00-00 SR-1950:0485
234 - Fortegnelse over Skibsbilleder i Aabenraa Museum Åbenrå Museum 1942-00-00 SR-1950:0486
235 CHR. LYTZAU LUND Oplysninger om skonnert MARIE af Ribe - 1950-02-08 SR-1950:0487
236 - Indskrift på fajancekrus H&S, Helsingør 1950-02-07 SR-1950:0488
237 - Oplysninger om Carl Gotfred Undén H&S, Helsingør 1950-02-07 SR-1950:0489
238 - Everter og evertgaleaser. Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemmehørende Fartøier 1845 - 1950-02-13 SR-1950:0490
239 - Philip Christian Fuglede H&S, Helsingør 1950-02-16 SR-1950:0491
240 SALVATOR MUNDI Oplysninger om SALVATOR MUNDI - 1950-11-26 SR-1950:0492
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
241 - Redningsbaads Tjeneste Royal National Life-Boat Institution, England 1925-04-15 SR-1950:1097
242 - Foredrag om tunfisk Hälsingborgs Rotaryklubb, Hälsingborg, Sverige 1948-10-05 SR-1950:1098
243 - En storkøbmand fra Fr. II.s tid - 1948-00-00 SR-1950:1099
244 THORSHÖVDI Hvalkogeriet THORSHÖVDI Burmeister & Wain's nybygning nr. 691 B&W, København 1948-10-19 SR-1950:1100
245 - Gamle Strandinger - 1950-00-00 SR-1950:1101
246 - Gamle Strandinger - 1950-00-00 SR-1950:1102
247 RIGERNES ØNSKE En Ostindiefarer, der maatte vende om i Kattegat - 1950-00-00 SR-1950:1103
248 REGINA, ÆOLUS To Julestrandinger paa Vestkysten 1873 - Et Blad af Bjergningsvæsenets Historie - 1950-00-00 SR-1950:1104
249 NAJADEN En sørgelig Stranding ud for Krage i 1859. Af en Øjenvidnes Beretning. - 1950-00-00 SR-1950:1105
250 BÜRGERMEISTER KARSTENS En voldsom Orkan og dens Følger - 1950-00-00 SR-1950:1106
251 STEVER WEISTROW Stranding ud for Lønstrup 1863-10-19 - 1950-00-00 SR-1950:1107
252 INTREPIDA En Tragedie paa Havet 1863-01-23 - 1950-00-00 SR-1950:1108
253 WOHLFAHRT Den prøjsiske bark WOHLFAHRT's Forlis paa Talstrup Strand - 1950-00-00 SR-1950:1109
254 - Forlisene af SUNDENES MINDE, ZWEI GEBRÜDER, ANNA CATHARINA, MARIANE MARIE, LØVENDAL og AURORA - 1950-00-00 SR-1950:1110
255 GAZELEN Forliset af GAZELEN 1867-11-07 - 1950-00-00 SR-1950:1111
256 - Forlisene af CARNO, BJARKA og KAREN MARIE - 1950-00-00 SR-1950:1112
257 MENTOR Stettiner-briggen MENTORs Forlis paa Nørlev Strand 1859-02-06 - 1950-00-00 SR-1950:1113
258 - Fiskeres Kamp - 1950-00-00 SR-1950:1114
259 - Chresten Steensen fra Løkken - 1950-00-00 SR-1950:1115
260 DANMARK Ekspeditionsskibet DANMARK af København... Mylius-Erichsen, ekspeditionsleder 1933-08-01 SR-1950:1164
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
261 SUCCESS The British Convict Ship SUCCESS - 1950-00-00 SR-1950:1165
262 - Praktische Erfahrungen mit neuen Scherbrettern Schiff und Werft 1943-10-20 SR-1950:1223
263 - Deutsche Fischereifahrzeuge I - Die Entwicklung des deutschen Heringsloggerbaues Schiffbau 1942-08-15 SR-1950:1224
264 - Grunsätzliches Form des Breitenscherbrettes im Schleppnetzgeschirr. Werft - Reederei - Hafen, Hamburg 1942-08-15 SR-1950:1225
265 - Fischdampfer für eine Ladefähigkeit von etwa 4.300 Korb. Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1226
266 - Ein neuerer Heringslogger Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1227
267 - SR-bilagene 1950:1307 til 1336 er 1992-07-19 flyttet til SA-kolonier, Ostindien af KL. Trankebarkolonien - SR-1950:1307
268 - Vragfund i Grønnehave ved Helsingør. - 1933-00-00 SR-1950:1434
269 - Oplysninger om sejlskibsfører Henrik Olsen, 1840-1922. - 1935-09-13 SR-1950:1441
270 ANNE & MATHIAS Modtaget maleri af ANNE & MATHIAS H&S, Helsingør 1947-05-06 SR-1950:1442
271 METTE MÆRSK Stabelafløbning af M/T METTE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1950-03-10 SR-1950:1621
272 METTE MÆRSK Prøvetur med M/T METTE MÆRSK APM, København 1950-07-20 SR-1950:1622
273 MATHILDE MÆRSK Aflevering af M/S MATHILDE MÆRSK APM, København 1950-09-13 SR-1950:1623
274 LEOVILLE Aflevering af M/S LEOVILLE B&W, København 1950-07-20 SR-1950:1624
275 BLACK HAWK Søsætning af M/S BLACK HAWK B&W, København 1950-06-09 SR-1950:1625
276 BLACK HAWK Aflevering af M/S BLACK HAWK B&W, København 1950-06-09 SR-1950:1626
277 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1950:1627
278 GERTRUD KATHRINE Fotografi af nybygning M/S GERTRUD KATHRINE Carl G. Christensen, Strandgade 37, Sæby 1950-06-08 SR-1950:1628
279 LILY Søforhør Nr. 106/1945 om S/S LILY Marius Nielsen & Søn, København 1945-09-27 SR-1950:1641
280 - J. Lauritzens Søfartsskole fejrer sit 10-års jubilæum. JL, København 1950-07-28 SR-1950:1642
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
281 - Manuskriptkort over Dynekilen - 1950-00-00 SR-1950:1672
282 - Planer for nyt norsk søfartsmuseum, folder. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1948-12-00 SR-1950:1742
283 - Personoplysninger om kontreadmiral Johan Emil Victor Hansen Hansen, Johan Emil Victor,kontreadmiral, København 1950-00-00 SR-1950:1760
284 - Skibscaptain Søren Brinch Hansen - 1917-04-27 SR-1950:1794
285 - Selvbiografi for S.L. Nørby, Nordby - 1950-00-00 SR-1950:1795
286 - Brev om familiens tilstand - 1917-03-00 SR-1950:1797
287 AGNETE MÆRSK Aflevering af M/S AGNETE MÆRSK APM, København 1950-10-30 SR-1951:0042
288 GERD MÆRSK Prøvetur med M/T GERD MÆRSK APM, København 1950-10-04 SR-1951:0043
289 HULDA MÆRSK (III) Prøvetur med M/S HULDA MÆRSK (III) APM, København 1950-03-01 SR-1951:0044
290 JANE MÆRSK Prøvetur med M/T JANE MÆRSK APM, København 1951-01-00 SR-1951:0045
291 LEXA MÆRSK (IV) Prøvetur med M/S LEXA MÆRSK (IV) APM, København 1949-11-01 SR-1951:0046
292 NELLY MÆRSK Prøvetur med M/T NELLY MÆRSK APM, København 1950-02-22 SR-1951:0047
293 VALKYRIEN MÆRSK Søsætning af M/T VALKYRIEN MÆRSK APM, København 1950-06-30 SR-1951:0048
294 VALKYRIEN MÆRSK Prøvetur med M/T VALKYRIEN MÆRSK APM, København 1950-11-03 SR-1951:0049
295 - Under bygning for rederiet SOLNÆS Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1950-05-26 SR-1951:0051
296 KRONPRINSESSAN INGRID Repræsentationstur med M/S KRONPRINSESSAN INGRID efter forlængelse B&W, København 1950-12-08 SR-1951:0052
297 JESSIE STOVE Søsætning af M/S JESSIE STOVE B&W, København 1950-08-18 SR-1951:0058
298 JESSIE STOVE Aflevering af M/S JESSIE STOVE B&W, København 1950-08-18 SR-1951:0059
299 BLACK HERON Aflevering af M/S BLACK HERON B&W, København 1950-11-01 SR-1951:0062
300 TANK PRINCE Søsætning af M/T TANK PRINCE Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-07-01 SR-1951:0063
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
301 TANK PRINCE Prøvetur med M/T TANK PRINCE Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-10-17 SR-1951:0064
302 IRLAND Søsætning af M/T IRLAND FtSF, København 1950-00-07 SR-1951:0065
303 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1951:0066
304 AXELHUS Søsætning af M/S RIBERHUS og AXELHUS DFDS, København 1950-02-03 SR-1951:0067
305 BELLA DAN (I) Søsætning af M/S BELLA DAN JL, København 1950-03-14 SR-1951:0069
306 BELLA DAN (I) Aflevering af M/S BELLA DAN JL, København 1950-09-26 SR-1951:0070
307 TESSA DAN Aflevering af M/S TESSA DAN JL, København 1950-04-05 SR-1951:0072
308 INDUS Søsætning af M/S INDUS B&W, København 1950-12-15 SR-1951:0075
309 GULLFOSS Søsætning af M/S GULLFOSS B&W, København 1950-12-08 SR-1951:0078
310 TASCO Prøvetur med M/S TASCO B&W, København 1949-10-28 SR-1951:0080
311 FRUIT MONARCH Aflevering af M/S FRUIT MONARCH Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1949-00-16 SR-1951:0082
312 FERNSEA (udenl.) Søsætning af M/S FERNSEA B&W, København 1949-10-20 SR-1951:0084
313 FERNSEA (udenl.) Aflevering af M/S FERNSEA B&W, København 1950-01-05 SR-1951:0086
314 JYTTE SKOU Prøvetur med M/S JYTTE SKOU B&W, København 1949-09-15 SR-1951:0305
315 - Store Nordiske Telegrafselskabs skibe Store Nordiske Telegrafselskab, København 1951-02-12 SR-1951:0332
316 PIAST Aflevering af M/S PIAST B&W, København 1951-02-15 SR-1951:0345
317 BLACK HERON Søsætning af M/S BLACK HERON B&W, København 1950-08-03 SR-1951:0346
318 VALKYRIEN Paa Togt med Krydseren VALKYRIEN Vinteren 1899-1900 under Ækvator - 1946-04-00 SR-1951:0469
319 - Sømandsfester H&S, Helsingør 1951-03-07 SR-1951:0523
320 - Sømandstro H&S, Helsingør 1951-03-06 SR-1951:0524
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
321 - Linjedaab H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0525
322 - Bernt Jensen Mørch - 1951-01-00 SR-1951:0526
323 - Et fiskerimuseum i Helsingør H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0527
324 - Fortegnelse over vandmøller i Ribe og Vejle amter. Ribe - Vejle vandmøller 1951-00-00 SR-1951:0592
325 NORGE Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
326 - materiale til Kort over danske Besiddelser ved Aar 1800 - 1951-00-00 SR-1951:0594
327 - Charlottenburg - Gallionbild Kunst- und Altertümer-Sammlung, Veste Coburg, Tyskland 1929-09-07 SR-1951:0595
328 - Gamle Dok. Københavns Gamle Dok 1951-00-00 SR-1951:0596
329 - Danmarks Søfart, Handel og Industri - Skibsmæglerfirma Heckshers Eftf. - 1941-00-00 SR-1951:0597
330 - Byggeoplysninger, dubletter, for skibe bygget i udlandet m.v. - 1951-00-00 SR-1951:0607
331 - Jespers Guldskib - 1951-05-03 SR-1951:0647
332 OLDENBORG Betænkning vedrørende J.F. Cortemündes Orientalske rejse 1672-1675 H&S, Helsingør 1951-05-30 SR-1951:0648
333 ABSALON Hønsning ved båkebestigning Fyr- og Vagervæsenet, København 1936-02-25 SR-1951:0649
334 - Vejledning for kirkelig betjening ombord. - 1951-08-21 SR-1951:0650
335 - Andagtsbog - svensk - 1627 SR-1951:0651
336 - Christian Tullin Boalth, Guvernementssekretær, 1767-1822. - 1911 SR-1951:0652
337 ANTOINETTE Fregatten MERIDIAN og fregatten ANTOINETTE - 1951 SR-1951:0653
338 - Museumssamarbejde Dansk kulturhistorisk Museumsforening, København 1942-11-01 SR-1951:0654
339 - Dampskibsfart 1850. Statistik efter Fdrl. - 1951 c. SR-1951:0655
340 - Dampskibsfart København - Helsingør - 1841-08-26 SR-1951:0656
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
341 - Forslag om Anskaffelse af en Damp-Iisbaad af Jern til Store-Belt - 1841-01-15 SR-1951:0657
342 - Helsingør færgelavsartikler 5/4 1630 - 1630-04-05 SR-1951:0658
343 - Helsingørs færgevæsen, Lavsartikler og reglement foreslået af Kommissionen af 10/8 1787 - 1787-08-10 SR-1951:0659
344 - Helsingørs færgevæsen, Bemærkninger i betænkningen fremsat af kommissionen af 10/8 1787 - 1787-08-10 SR-1951:0660
345 - Tabel over forholdet imellem det helsingørske Færgelavs Taxter af 3/5 1803, Færgelavskommissionens Forslag af 5/8 1807…. - 1803-05-03 SR-1951:0661
346 - Anordning for Helsingør færgelav af 10/9 1811 - 1811-09-10 SR-1951:0662
347 - Taxt for Færgelauget i Helsingør - 1811-09-10 SR-1951:0663
348 - Sagen mod færgelavsinspektør, kaptl. I.M. Dodt? - 1816-10-28 SR-1951:0664
349 - Lavets ansøgning til kongen af 30/8 1819 om en anden bestyrelse af lavet - 1819-08-30 SR-1951:0665
350 - Færgevæsen Helsingør 1829 - 1829-04-18 SR-1951:0666
351 - Sagen ang. Paketfarten Helsingør - Helsingborg - 1834 SR-1951:0667
352 - Paketfarten Helsingør - Helsingborg 1833/34 RA - 1833-07-01 SR-1951:0668
353 - Helsingørs Færgevæsen 1835 - 1835 SR-1951:0669
354 - Instrux for inspektøren ved Helsingørs færgelav - 1836-04-11 SR-1951:0670
355 - Lavsartiklerne af 12/5 1685, personalet - 1685-05-12 SR-1951:0671
356 - De helsingørske Færgebaade - - SR-1951:0672
357 GEORG STAGE (1) GEORG STAGE (I) - 1935 c. SR-1951:0673
358 - Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger - 1951 c. SR-1951:0674
359 - En kort Oversigt over Fyrvæsenets Historie i Danmark - 1946 SR-1951:0675
360 - Sprogø Fyr William Bencke & Co., Langelinie 1, Odense 1951-09-26 SR-1951:0676
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
361 THORA Sildebaaden THORA - 1951 SR-1951:0677
362 - Kadrejerjolle fra Dragør - 1951 SR-1951:0678
363 - Horngjæver - fiskefartøjer på Vestkysten - 1951-05-31 SR-1951:0679
364 INGOLF Paa Togt med Orlogsskonnerten INGOLF til Dansk Vestindien og Sydamerika 1897-98 - 1897-1897 SR-1951:0683
365 - Forklaring til foto af færgemænd i København Københavns Havnevæsen, København 1951-11-02 SR-1951:0701
366 - Er vore danske kulturværdier tilstrækkelig sikrede? H&S, Helsingør 1945-03-22 SR-1951:0754
367 - Med Isbaad over Storebælt i forrige Aarhundrede H&S, Helsingør - SR-1951:0755
368 - Nyborg Stadsret og Nyborgs Privilegier - Bidrag til Middelalderens Kultur- og Retshistorie H&S, Helsingør 1945-02-12 SR-1951:0756
369 - Nogle oplysninger om Nyborg omkring 1770 H&S, Helsingør 1950 c. SR-1951:0878
370 - Oplysninger om det håndtegnede pergamentkort 1947:0628 - 1951-11-27 SR-1951:0878
371 - Afslutning på Søfartsskolen i Kogtved JL, København 1951-06-06 SR-1951:0948
372 - Galjonsprydda tankmotorfartyget BELLONA på provtur från Götaverken Götaverken, Göteborg, Sverige 1951-09-11 SR-1951:0949
373 FRIMAIRE Nybygning nr. 114 - M/T FRIMAIRE Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1951-05-24 SR-1951:0950
374 INDUS Søsætning af nr. 670 M/S INDUS B&W, København 1950-12-15 SR-1951:0951
375 INDUS Afleveringen af nr. 670 M/S INDUS B&W, København 1951-04-13 SR-1951:0952
376 JEPPESEN MÆRSK Søsætningstale holdt ved M/S JEPPESEN MÆRSK 1951-08-09 APM, København 1951-08-09 SR-1951:0953
377 LILLA DAN Overtagelse af LILLA DAN JL, København 1951-03-19 SR-1951:0954
378 NORDLYS Prøvetursmeddelelse for Ålborg Værfts nr. 91 M/S NORDLYS Aalborg Værft A/S, Ålborg 1951 SR-1951:0955
379 SAINT-GERMAIN Søsætning af M/F SAINT-GERMAIN Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-04-05 SR-1951:0956
380 SAINT-GERMAIN Aflevering af M/F SAINT-GERMAIN Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-07-21 SR-1951:0957
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
381 STORAA Beretning om S/S STORAA - 1950-03-01 SR-1951:0958
382 - AIS - Automatic Identifikation System Navigatør 2002 REF-01-0001
383 - AIS - transponders Seaways, England 1997-07-01 REF-01-0002
384 - Automatisk identifikation - et system og dets vej til målet Søfart 2004 nr. 18-19 REF-01-0003
385 AMERICA There is no second Philips Auctioneers 2000 REF-01-0004
386 - The AMVER Organization - 1989 nr. 1 REF-01-0005
387 - Everything ship-shape in this galley - Beha's aboard Motor Ship 1964-10-01 REF-01-0006
388 - Automatisk styring af skibe Søfart 1951 nr. 2 REF-01-0007
389 POSEIDON A New Gyro Pilot Motor Ship 1953-07-01 REF-01-0008
390 - Use of Automatic Pilots - Heading Control Systems Marine Safety Agency 1998-01-02 REF-01-0009
391 - Et fast holdepunkt Københavns Havneblad 1995-06-01 REF-01-0010
392 - Special design of anchors used for open-sea mooring buoys Motor Ship 1964-04-01 REF-01-0011
393 - Danforth anchors Motor Ship 1964-04-01 REF-01-0012
394 MERCURY Agteranker vist på fotos firet ud af klys Motor Ship 1964-03-01 REF-01-0013
395 - Chain Cable Stopper Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0014
396 - Lashing and industrial chains Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0015
397 - Practical Sailor - 1986-06-01 REF-01-0016
398 SANTA CLARA The lost art of operating with stern anchors Seaways, England 2002-08-01 REF-01-0017
399 - Anchors Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0018
400 - Ankerets anatomi - 1980 c. REF-01-0019
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
401 - Anchor chain and fittings dimensions Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0020
402 - Om Ankre - 1945 REF-01-0021K
403 - Dansk Verdensrederi blev paa 50 Aar Nordens største Dagens Nyheder 1954-11-30 REF-01-0022
404 - Flådestatistik APM, København 1957-05-27 REF-01-0023
405 - Flådestatistik APM, København 1958-05-20 REF-01-0024
406 - Flådestatistik APM, København 1961-06-08 REF-01-0025
407 - Flådestatistik APM, København 1964-06-01 REF-01-0026
408 - Mærsk-flåden 1988 APM, København 1988-01-01 REF-01-0027
409 - Mr. A.P. Møller's 60 Motor Ships Motor Ship 1956-11-01 REF-01-0028
410 - Maersk Line Wharf at New York Motor Ship 1958-07-01 REF-01-0029
411 - 1904-2004 Sådan begyndte det i det små… Søfart 2004-04-15 REF-01-0030
412 - Performance of Work on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0031
413 - Værd at vide om blodbåren smitte og seksuelt overførte sygdomme Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0032
414 - Worth knowing about blood-borne infection and veneral diseas Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0033
415 - Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering Søfartsstyrelsen 1996 REF-01-0034
416 - Værd at vide om vaccinationer og rejseprofylakse til søfarende Søfartsstyrelsen 1996 REF-01-0035
417 - Arbejdspladsbrugsanvisning ved arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0036
418 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0037
419 - Ergonomi ved faste arbejdspladser om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0038
420 - Hviletid til søs Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0039
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
421 - Rest periods at sea Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0040
422 - Brug af personlige værnemidler om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0041
423 - Det maritime sundhedsvæsen Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0042
424 - The Use of Personal Protective Equipment on Board Ships Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0043
425 - Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0044
426 - Safety Activities on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0045
427 - Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0046
428 - Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0047
429 - Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0048
430 - Arbejdets udførelse om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0049
431 - Dangerous Substances and Materials on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0050
432 - Hiv o' høj - Værd at vide om HIV Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0051
433 - Hiv o' høj - information about HIV Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0052
434 - Navigatøren som sygdoms- og skadebehandler Søfartsstyrelsen 1997 c. REF-01-0053
435 - Alkohol til søs og hvorfor ikke Søfartsstyrelsen 1997 c. REF-01-0054
436 - Årsberetning 2000 fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. Søfartens Arbejdsmiljøråd 2001 REF-01-0055
437 - Kodenummererede produkter. Skema. Søfartsstyrelsen 1995 c. REF-01-0056
438 NUESTRA SENORA DE ATOCHA The Treasure of 1622 - 1989 REF-01-0057
439 - Planetmaskinerne på Ole Rømers Museum Ole Rømer Museum 2000 c. REF-01-0058
440 - Nordlys og lidt om danske resultater i det geofysiske år Naturens Verden 1959-05-01 REF-01-0059
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
441 - Solens geofysiske virkninger Naturens Verden 1960 REF-01-0060
442 - Natthimmelens lys - specielt i nordlysområder Astronomisk Tidsskrift - REF-01-0061
443 - Stjernernes navne Astronomisk Tidsskrift 1991 REF-01-0062
444 - Stjärnornas namn Astronomisk Tidsskrift 1977 REF-01-0063
445 - Stjernebildene Astronomisk Tidsskrift 1992-06-01 REF-01-0064
446 - The Tercentenary of The Royal Observatory at Greenwich JoNav, England 1975 REF-01-0065
447 - Since when have we known that the Earth is a Globe JoNav, England 1957 REF-01-0066
448 - The Earth but a Satellite of the Sun JoNav, England 1958 REF-01-0067
449 - Nautical Astronomy: Past, Present and Future JoNav, England 1976 REF-01-0068
450 - Småplaneterne Naturens Verden 1979 REF-01-0069
451 - Research Project 354: Disinfection of Ballast Water MIN 21 Marine Safety Agency 1998-02-01 REF-01-0070
452 - Ballast water management Seaways, England 1997-04-01 REF-01-0071
453 - Ballast - baglast - 2007-09-01 REF-01-0072
454 - The History of the Barometer JoNav, England 1965 REF-01-0073K
455 - Originaltegninger til hæftet Barometre - 1990 REF-01-0074
456 - Foto af baroskop - 1984 REF-01-0075
457 - Vurdering af barometer med beskrivelse fra - 1993-02-02 REF-01-0076
458 - Baroscopet Arv og eje - REF-01-0077
459 - Flådestatistik Basse & Co., København 1957-06-01 REF-01-0078
460 - Flådestatistik Basse & Co., København 1961-06-15 REF-01-0079
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
461 - The Barnacle. The Compass 1974 WIN REF-01-0080K
462 - Titler til søs i handelsflåden - nogle bemærkninger - 2009-03-07 REF-01-0081
463 - Matroser til den dansk-norske flåde 1770-1802 Norsk Sjøfarts Museum 1981 REF-01-0082K
464 - Spændende over verdenshavene Københavns Havneblad 1991 REF-01-0083
465 KAREN CLIPPER Død ved ankomsten Politiken 1997-11-02 REF-01-0084
466 - Undervandsfænomen Danmarks Skibsfart, København 1980 REF-01-0085
467 - Havbølger Søens Verden 1960-1961 REF-01-0086K
468 - Bør en vejrudsigt også indeholde en bølgeforudsigelse Danmarks Skibsfart, København 1980 REF-01-0087
469 - Baadsmandspibens oprindelse - - REF-01-0088
470 - Om bådsmandspiben - - REF-01-0089
471 - Signaler med bådsmandspiben - - REF-01-0090
472 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1955-04-01 REF-01-0091
473 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1957-06-01 REF-01-0092
474 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1958-04-01 C.K. Hansen, København 1958-05-16 REF-01-0093
475 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1961-04-01 C.K. Hansen, København 1961-06-06 REF-01-0094
476 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1963-04-01 C.K. Hansen, København 1963-05-27 REF-01-0095
477 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1964-04-01 C.K. Hansen, København 1964-05-26 REF-01-0096
478 - Vi sejlede ad Congofloden Jyllands-Posten 2000-10-03 REF-01-0097
479 - Consol JoNav, England 1948 REF-01-0098
480 - Om Corioliskraften og dens historie Vejret 1981 REF-01-0099
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
481 - Coriolis og Corioliskraften - - REF-01-0100
482 - Tidevandstabeller Admiralty - Hydrographic Office, Taunton, England - REF-01-0101
483 - Kaptajn Voss og drivankeret Sejlsport 1994 REF-01-0102
484 - 50 meter under havets overflade Københavns Havneblad 1995 REF-01-0103
485 - Ækvatordåben - forslag til ceremonier Horisont 1960 c. REF-01-0104
486 - Linjedåb H&S, Helsingør 1964 REF-01-0105
487 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1954-1955 Skoleskibet DANMARK 1955 REF-01-0106
488 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1955-1956 Skoleskibet DANMARK 1956 REF-01-0107
489 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1956-1957 Skoleskibet DANMARK 1957 REF-01-0108
490 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1957-1958 Skoleskibet DANMARK 1958 REF-01-0109
491 - Danmarks Skibskreditfond lånevilkår Danmarks Skibskreditfond, København 1961 REF-01-0110
492 - Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1962 Danmarks Skibskreditfond, København 1963 REF-01-0111
493 - Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1964 Danmarks Skibskreditfond, København 1965 REF-01-0112
494 - Danmarks Rederiforening - Dansk Skibsfart 86 Danmarks Rederiforening, København 1986 REF-01-0113
495 - Artikler i Dansk nautisk almanak 1955-1983 Weilbach & Co. A/S, København 1983 REF-01-0114
496 - Coasterfarten med skipperforeningen ved roret Dansk Skipperforening, København 1989 REF-01-0115
497 - Ordreafgivelse på tankskib til Odense Staalskibsværft Dansk Esso A/S, København 1955-11-03 REF-01-0116
498 - Endnu et kæmpetankskib til Esso Dansk Esso A/S, København 1956-02-01 REF-01-0117
499 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1957-05-28 REF-01-0118
500 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1961-06-06 REF-01-0119
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
501 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1964-06-02 REF-01-0120
502 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1957-05-24 REF-01-0121
503 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1958-05-14 REF-01-0122
504 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1961-06-06 REF-01-0123
505 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1963-05-22 REF-01-0124
506 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1964-05-22 REF-01-0125
507 - Danmarks rederiforening - Dansk Skibsfart i 1954 Danmarks Rederiforening, København 1955 REF-01-0126
508 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1956-05-24 Dansk Dampskibsrederiforening 1956-05-24 REF-01-0127
509 - Danish shipping during the post-war period Danmarks Rederiforening, København 1960 REF-01-0128
510 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1963-05-09 Dansk Dampskibsrederiforening 1963-05-09 REF-01-0129
511 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1965-05-20 Dansk Dampskibsrederiforening 1965-05-20 REF-01-0130
512 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1966-05-18 Dansk Dampskibsrederiforening 1966-05-18 REF-01-0131
513 - Danmarks Skibskreditfond lånevilkår Danmarks Skibskreditfond, København 1964 REF-01-0132
514 - Danmarks Skibskreditfond indleder nu sin virksomhed Danmarks Skibskreditfond, København 1961-07-12 REF-01-0133
515 - Decca Transar RADAR-anlæg Decca Navigator A/S, Dampfærgevej 3, København 1965-05-01 REF-01-0134
516 - Två nya decca-kedjor i norr Svens Sjöfarts Tidning 1960 REF-01-0135
517 - The first Canadian Chain Opening - Swedish Chain Decca Navigator News 1958 REF-01-0136
518 - Decca Navigator News September 1958 News on chains Decca Navigator News 1958-09-01 REF-01-0137
519 - Decca Navigator News - Spanish chain Decca Navigator News 1958 REF-01-0138
520 C.F. TIETGEN DFDS - motorskibet C.F. TIETGEN forlænget DFDS, København 1954-12-01 REF-01-0139
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
521 HANS BROGE DFDS - motorskibet HANS BROGE forlænget DFDS, København 1954-12-01 REF-01-0140
522 KRONPRINS OLAV DFDS - motorskibet KRONPRINS OLAV under bygning DFDS, København 1956-01-30 REF-01-0141
523 PRINSESSE MARGRETHE DFDS - motorskibet PRINSESSE MARGRETHE under bygning DFDS, København 1956-12-20 REF-01-0142
524 - Flådestatistik DFDS, København 1957-05-24 REF-01-0143
525 ALABAMA DFDS - motorskibet ALABAMA DFDS, København 1957-09-12 REF-01-0144
526 - Flådestatistik DFDS, København 1958-05-14 REF-01-0145
527 - Årsberetning og Regnskab for 1960. DFDS, København 1961 REF-01-0146
528 - Flådestatistik DFDS, København 1961-06-10 REF-01-0147
529 KONG OLAV V DFDS - motorskibet KONG OLAV V DFDS, København 1961-07-07 REF-01-0148
530 ENGLAND Nyt passagerskib til DFDS Esbjerg-Harwich rute DFDS, København 1962-04-06 REF-01-0149
531 - Flådestatistik DFDS, København 1963-05-23 REF-01-0150
532 - Flådestatistik DFDS, København 1964-06-04 REF-01-0151
533 - DFDS har kontraheret fire nye skibe til indenrigsfarten. DFDS, København 1965-12-23 REF-01-0152
534 - Årsberetning og Regnskab for 1965. DFDS, København 1966 REF-01-0153
535 - Årsberetning og Regnskab for 1966. DFDS, København 1967 REF-01-0154
536 - The Metrication of Navigation JoNav, England 1968 REF-01-0155
537 - Finding Distance - The Barr & Stroud Rangefinders JoNav, England 2003 REF-01-0156
538 - Finding Distance - The Haecke Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0157
539 - Finding Distance - The Fiske Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0158
540 - Finding Distance - Not knowing Height JoNav, England 2002 REF-01-0159
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
541 - Siriometer, siriusvidde og parsec Astronomisk Tidsskrift 1995 REF-01-0160
542 KUNGSHOLM Hovedmotorerne til det nye passagerskib til Sverige Amerika Linien. B&W, København 1951-12-03 SR-1952:0040
543 SIAM M/T SIAM Owner EAC, generalarrangement EAC, København 1951 SR-1952:0042
544 TOR (isl.) Aalborg Værft A/S afleverer i dag sin nybygning nr. 107 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1951-10-12 SR-1952:0043
545 ILE MAURICE Nybygning nr. 116 - M/S ILE MAURICE, aflevering Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1951-11-17 SR-1952:0045
546 TH. ADLER SVANHOLM Nybygning til A/S Det danske Kulkompagni Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-06-28 SR-1952:0046
547 LILY NIELSEN Nybygning bestilt Marius Nielsen & Søn, København / Progress 1951-05-11 SR-1952:0047
548 JEPPESEN MÆRSK Afleveringsmeddelelse for M/S JEPPESEN MÆRSK B&W, København 1951-10-26 SR-1952:0048
549 JEPPESEN MÆRSK Søsætning af M/S JEPPESEN MÆRSK B&W, København 1951-08-09 SR-1952:0049
550 CHRISTIANSBORG C.K. Hansen overtager tankskib fra Aktiebolaget Lindholmens Varv, Gøteborg C.K. Hansen, København 1951-10-03 SR-1952:0050
551 BENNY SKOU Søsætning af M/S BENNY SKOU på B&W B&W, København 1951-05-24 SR-1952:0051
552 BENNY SKOU Rederiet Ove Skous Nybygning m.s. BENNY SKOU Ove Skou Rederi, København 1951-08-23 SR-1952:0052
553 PATAGONIA Søsætning af M/S PATAGONIA til EAC Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-04-04 SR-1952:0053
554 PATAGONIA Prøvetur med M/S PATAGONIA til EAC Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-07-20 SR-1952:0054
555 ELISABETH MÆRSK (IV) Søsætning af M/T ELISABETH MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1951-03-15 SR-1952:0055
556 ELISABETH MÆRSK (IV) Prøvetur med M/T ELISABETH MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1951-06-26 SR-1952:0056
557 GRANE Søsætning af m.b. GRANE B&W, København 1951-01-10 SR-1952:0057
558 GRANE Prøvetur med m.b. GRANE B&W, København 1951-03-16 SR-1952:0058
559 VILMA DAN Nyt skib til rederiet J. Lauritzen - VILMA DAN JL, København 1950-04-04 SR-1952:0059
560 DRONNING INGRID Dieselmotorfærge til Statsbanernes Storebæltsoverfart Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1950-11-24 SR-1952:0060
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
561 SILJA DAN Nyt skib til rederiet J. Lauritzen søsat JL, København 1950-11-14 SR-1952:0061
562 - Note documentaire pour M. Henning Henningsen - 1952-02-15 SR-1952:0001
563 SOVEREIGN Brig SOVEREIGN af København - 1952 SR-1952:0002
564 - Oplysninger om slægten Farrer 1745-1865 - 1952-03-01 SR-1952:0003
565 - Modeller af orlogsskibe i H&S - 1952 SR-1952:0004K
566 - Kaptajnerne Löffgren - 1952-03-24 SR-1952:0005
567 GAASEN Et skib GAASEN gik fra København - 1952-03-18 SR-1952:0006
568 - Håndskreven navigationsbog i Marstal - 1952 SR-1952:0007K
569 - Danske Skibsfund fra Oldtiden - 1937-06-22 SR-1952:0008
570 - Navnet Pining i museets arkiver. Pelizaeus Museum, Hildesheim, Tyskland 1952-01-11 SR-1952:0009
571 - Ostindisk personalia - 1952 SR-1952:0010K
572 - Mariner's Astrolabe Cambridge University, Christ College 1952-01-03 SR-1952:0011
573 - Oplysninger fra værket Dannemarks Speil 1767 - 1952 SR-1952:0012K
574 - Skippere i Ålborg - 1952 SR-1952:0013K
575 - Skippere i Løgstør - 1952 SR-1952:0014K
576 - Skippere i Kolding - 1952 SR-1952:0015K
577 - Ansatte ved Holmen - 1952 SR-1952:0016K
578 - Ansatte ved Handelsselskaberne - 1952 SR-1952:0017K
579 - Ansatte ved Asiatiske Compagnie - 1952 SR-1952:0018K
580 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0019K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
581 - Middelfart Købstad - 1952 SR-1952:0020K
582 - Kolding Købstad - 1952 SR-1952:0021K
583 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0022K
584 - Ansatte ved Kgl Ober-Skatte-Direktion - 1952 SR-1952:0023K
585 - Ansatte ved Kgl. Octr. Søe-Assurance-Kompagnie - 1952 SR-1952:0024K
586 - Kolding Købstad, skippere - 1952 SR-1952:0025K
587 - Liste over arkivalier fra RA udtaget til fotografering. - 1952-04-03 SR-1952:0027K
588 - Oplysninger om Niels Rydberg og hans ejendom i København - 1952-02-12 SR-1952:0026
589 SILJA DAN Afleveringsmeddelelse for SILJA DAN JL, København 1951-04-06 SR-1952:0062
590 NERMA DAN Søsætning af NERMA DAN JL, København 1951-01-20 SR-1952:0063
591 NERMA DAN Aflevering af NERMA DAN JL, København 1951-05-08 SR-1952:0064
592 MAGDALA Søsætning af MAGDALA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-11-16 SR-1952:0065
593 MAGDALA Aflevering af MAGDALA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-03-21 SR-1952:0066
594 NICOLINE MÆRSK Søsætning af NICOLINE MÆRSK B&W, København 1951-04-05 SR-1952:0067
595 NICOLINE MÆRSK Aflevering af NICOLINE MÆRSK B&W, København 1951-07-06 SR-1952:0068
596 LILLA DAN M.sk. LILLA DAN, rederiets nye øvelsesfartøj. JL, København 1950-12-01 SR-1952:0069
597 CHARLOTTE MÆRSK Søsætning af CHARLOTTE MÆRSK B&W, København 1950-09-30 SR-1952:0070
598 CHARLOTTE MÆRSK Prøvetur med CHARLOTTE MÆRSK B&W, København 1951-01-13 SR-1952:0071
599 ROSA MÆRSK Søsætning af ROSA MÆRSK APM, København 1950-09-29 SR-1952:0072
600 ROSA MÆRSK Aflevering af ROSA MÆRSK APM, København 1951-03-07 SR-1952:0073
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
601 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1952:0074
602 BASTHOLM Søsætning af M/S BASTHOLM DFDS, København 1950-03-28 SR-1952:0075
603 BIRKHOLM Søsætning af M/S BIRKHOLM DFDS, København 1950-06-01 SR-1952:0076
604 - Prøvetur af finsk skib fra svensk værft. - - SR-1952:0088K
605 - Prøvetur af brasiliansk skib fra svensk værft. - - SR-1952:0091K
606 - Fortegnelse over danske modelbyggere. - 1950 SR-1952:0583
607 - Afskrift af kartotekskort i KL-kartotek. - - SR-1952:0584K
608 NORSKE LØVE Søforklaring fra NORSKE LØVE - 1952-05-06 SR-1952:0585
609 - Lars Hansen Swane personalia - 1952-05-30 SR-1952:0586
610 - Afskrift fra Personalhist. Tidss. XI Række, bd. 2, pp.145ff om Hauch-Fausbøll. - - SR-1952:0587K
611 - Skibe bygget i Marstal omkring 1800. Efter skibslister 1811-1821 - 1952 SR-1952:0825
612 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 SR-1952:0826
613 - Skibsbilleder i forskellige samlinger - 1952-10-20 SR-1952:0828
614 - Nogle erindringer fra mit barndomshjem som tillige giver et bevis paa hvor besværlig det var at rejse dengang, end som det er nu om stunder. - 1916-04-01 SR-1952:0829
615 - En gammel Troenseskippers Betragtninger - 1925-11-01 SR-1952:0830
616 - Oplysninger om skibsbygmester Niels Troensegaard - 1925-10-01 SR-1952:0831
617 - Skibsførere som levede i Troense mellem 1840 og 1860 - 1925-10-11 SR-1952:0832
618 - Manuskript til et kapitel i Danmark og Havet. Skrevet af BvM Morgenstierne med titlen fra fregat til dieselmotorskib - - SR-1952:0837K
619 NORSKE LØVE Søforklaring fra NORSKE LØVE - 1952-06-28 SR-1952:0843
620 - Liste over fotografer i Helsingør, de er udtaget af Bjørn Ochsners bog om samme emne, der findes på H&S bibliotek. - - SR-1952:0851K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
621 - Oplysninger om Niels Hansen Gram i afskrift fra KL kartoteket. - - SR-1952:0865K
622 - Oplysninger om flere sejlskibe 1850-1900 - 1952-07-30 SR-1952:0866
623 TORØSAND Oplysninger om nybygning TORØSAND Rederiet J. Jørgensen, Assens 1952-07-26 SR-1952:0868
624 ESSO HERMOD Oplysninger om nyt skib M/T ESSO HERMOD Dansk Esso A/S, København 1952-06-19 SR-1952:0869
625 ESSO HERMOD Oplysninger om motoren i et nyt skib M/T ESSO HERMOD Møller & Jochumsen A/S, Horsens 1952-07-09 SR-1952:0870
626 KONGEDYBET Søsætningsmeddelelse for M/S KONGEDYBET B&W, København 1951-11-20 SR-1952:0871
627 KONGEDYBET Afleveringsmeddelelse for M/S KONGEDYBET B&W, København 1952-03-20 SR-1952:0872
628 ESTRID TORM Søsætningsmeddelelse for M/S ESTRID TORM Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-12-20 SR-1952:0873
629 ESTRID TORM Afleveringsmeddelelse for M/S ESTRID TORM Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-03-18 SR-1952:0874
630 KISTA DAN Ordremeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1950-06-12 SR-1952:0875
631 KISTA DAN Søsætningsmeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1951-01-15 SR-1952:0876
632 KISTA DAN Afleveringsmeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1952-05-21 SR-1952:0877
633 GRETA DAN Søsætningsmeddelelse for M/S GRETA DAN JL, København 1951-09-24 SR-1952:0878
634 GRETA DAN Afleveringsmeddelelse for M/S GRETA DAN JL, København 1952-04-05 SR-1952:0879
635 - Købmandstypen gennem tiderne. - 1948 SR-1952:0900
636 - Versuch, altnordische Schiffe nachzubauen. Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte, Leipzig, Tyskland 1932 SR-1952:0901
637 - Rejsegilde på værftsbygning. - 1952-12-24 SR-1952:0903
638 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse for KIRSTEN SKOU. Ove Skou Rederi, København 1952-12-31 SR-1952:0904
639 - Krogen - Kronborg. - 1952 SR-1952:0948K
640 - Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke. - 1952 SR-1952:0949K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
641 - Uddrag fra bog om spil i land i Norge. - 1860-1870 SR-1952:1004K
642 ALSSUND Nybygningsmeddelelse om M/S ALSSUND Hafnia D/S A/S, Amaliegade 33, København 1952-09-26 SR-1952:1005
643 - Søsætning af udenlandsk skib fra B&W. - - SR-1952:1006K
644 DELOS Søsætningsmeddelelse for M/S DELOS Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-11-16 SR-1952:1007
645 DORTHE MÆRSK (I) Søsætningsmeddelelse for DORTHE MÆRSK APM, København 1952-07-04 SR-1952:1008
646 DORTHE MÆRSK (I) Afleveringsmeddelelse for DORTHE MÆRSK APM, København 1952-10-10 SR-1952:1009
647 KETTY DANIELSEN Afleveringsmeddelelse for NELLY DANIELSEN + KETTY DANIELSEN Otto Danielsen A/S, København 1952-08-25 SR-1952:1010
648 FICARIA (II) Søsætningsmeddelelse for FICARIA DFDS, København 1951-08-09 SR-1952:1011
649 FICARIA (II) Afleveringsmeddelelse for FICARIA DFDS, København 1951-12-07 SR-1952:1012
650 HANNE SVEN Afleveringsmeddelelse for HANNE SVEN Oluf Svendsen Rederi, Toldbodgade 18, København 1952-12-28 SR-1952:1013
651 JACOB JEBSEN Afleveringsmeddelelse for JACOB JEBSEN Rhederi M. Jebsen, Åbenrå 1952-04-30 SR-1952:1014
652 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse for KAREN MÆRSK APM, København 1952-11-27 SR-1952:1015
653 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1016K
654 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1017K
655 PRETORIA Søsætningsmeddelelse for PRETORIA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-06-18 SR-1952:1018
656 PRETORIA Afleveringsmeddelelse for PRETORIA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-10-10 SR-1952:1019
657 PRIMULA Afleveringsmeddelelse for PRIMULA DFDS, København 1952-09-12 SR-1952:1020
658 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1021K
659 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1022K
660 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1023K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
661 POONA Generalarrangementsspecifikationer EAC, København 1952 SR-1953:0090
662 FORTUNA FORTUNA skoleskib - 1952-11-14 SR-1953:0393
663 - Om brugen af olie til bølgedæmpning. Phønix Co., Vestervoldgade 11, København 1917-08-15 SR-1953:0401
664 - Beskrivelse af gamle fyrformer. H&S, Helsingør 1931-09-09 SR-1953:0424
665 - Fakkebjerg Fyr 1804. H&S, Helsingør 1931-10-15 SR-1953:0425
666 - Claudius Clavus' kort - 1953 SR-1953:0435
667 - Skibe fra Nordby - 1952 SR-1953:0436
668 - Opmåling af Havbaad fra Hvide Sande - 1951 SR-1953:0437
669 - Opmåling af Kaag fra Limfjorden - 1951 SR-1953:0438
670 - Blandt Sardinfiskere i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1948 c. SR-1953:0863
671 - Landskab og Folk i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1953-10-14 SR-1953:0867
672 - Fyrenes slukning under 1808-krigen. - 1953 c. SR-1953:0976
673 DE SYV BRØDRE Aaben Baad Sju Brøder - 1953 c. SR-1953:0998
674 DE SYV BRØDRE Båtenn Sjubrøders Forlis i Kattegat den 10 Marts 1857 - 1953 c. SR-1953:0999
675 DE SYV BRØDRE Målebrev for båden SJUBRØDER Hälsingborg Rådhus, Hälsingborg, Sverige 1854-03-05 SR-1953:1000
676 DE SYV BRØDRE Målebrev for båden SYV BRØDRE Frederiksværk Toldkammer, Frederiksværk 1854-03-18 SR-1953:1001
677 - Oplysninger om tysk 3-mastet skib, der var en model i Berlin i 1912. Uden tilknytning til Danmark. - - SR-1953:1061K
678 - Det Store Skib = Jespers Guldskib - 1948-12-09 SR-1953:1069
679 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1070K
680 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1071K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
681 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1072K
682 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1073K
683 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1074K
684 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1075K
685 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1076K
686 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1077K
687 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1078K
688 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1079K
689 SØRIDDEREN Om værftet første bygning SØRIDDEREN - 1950-01-03 SR-1953:1080
690 KRYDSJAGT XXV Biilbrev for Krydsjagt XXV - 1953-03-30 SR-1953:1081
691 - Skibsbygmester S.P. Bech, Rønne - 1953 c. SR-1953:1082
692 - Tabel over de i Helsingør Kiøbstad hjemmehørende Fartøier for Aaret 1781 Helsingør Toldkammer 1953 c. SR-1953:1083
693 - Hornbækskibe 1807, Nykjøbing Kiøbstad 1814 - 1953 c. SR-1953:1084
694 - Samtlige baade og Baadeiere i 9de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1085
695 - Samtlige baade og Baadeiere i 10de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1086
696 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1087
697 - Samtlige baade og Baadeiere i 8de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1088
698 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1089
699 - Helsingør, Kjendingsbogstav A, fartøjsliste Helsingør Toldkammer 1953 c. SR-1953:1090
700 HELENE CHARLOTTE Domsafsigelse i afskrift over priseaffære i 1808 for skibet HELENE CHARLOTTE Chr. Boldsens Eftf. A/S, Helsingør 1953-03-09 SR-1953:1091
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
701 PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK Oplysninger om briggen PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK - 1953 c. SR-1953:1092
702 - Fundet af russisk vrag ud for Tornby 1944. - 1950-02-01 SR-1953:1093
703 YELLOW CARVEL Modeloplysninger om YELLOW CARVEL, 1480 Royl Scottish Museum, Edinburgh, Skotland 1938 c. SR-1953:1094
704 GREAT MICHAEL Modeloplysninger om GREAT MICHAEL, 1511 Royl Scottish Museum, Edinburgh, Skotland 1938 c. SR-1953:1095
705 - Foto og oplysning om en New Foundlandsbaad - 1954-04-18 SR-1953:1097
706 - Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger. - 1953 c. SR-1953:1098
707 - Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1099K
708 - Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1100K
709 - Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1101K
710 - Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1102K
711 - Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1103K
712 - Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1104K
713 - Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1105K
714 - Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1106K
715 - Opfordring til at indsamle sømandstraditioner i Sverige. Afsender Lund Universitets Folkminnesarkiv. Forældet, kortfattet uden vidensindhold. - - SR-1953:1117K
716 - Timeseddel for modelarbejde, men der mangler oplysninger, så tallene kan bruges til noget. Kan ikke relateres til et budget over en modelbygning. - - SR-1953:1118K
717 METTE SKOU (II) Afleveringsmeddelelse fra rederiet for BENNY SKOU Ove Skou Rederi, København 1953-11-23 SR-1953:1129
718 - Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold. - - SR-1953:1139K
719 - Flådeliste 1975 Bewa Line A/S, København 1975-08-28 REF-02-0161
720 - Danmarks Rederiforening - en kort historie om bygningen Danmarks Rederiforening, København 2009 REF-02-0162
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
721 - 400 Years of the East India Compagny History Today 2000-07-01 REF-02-0163
722 - The Influence of Echo Sounding JoNav, England 1949-07-01 REF-02-0164
723 - Ekkolodde-Apparater - 1940 REF-02-0165
724 - Atlas ekkolod - 1955-11-01 REF-02-0166
725 - Horisontal lokalisering ved 2000 m langt rækkende ultralyd-impuls Alfred Raffel A/S, Vodroffsvej 46, København V 1955 c. REF-02-0167
726 - ELAC Lodar Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1955 c. REF-02-0168
727 - Bådelektronik 92 BådNyt 1992-02-01 REF-02-0169
728 - Divers reveal Nelson's blast from the past The Times 1999-06-28 REF-02-0170
729 - Fadeværkets Udtagelse og Behandling - 2007-09-12 REF-02-0171
730 - Bekendtgørelse angående transport til søs af farligt gods. - 1952-11-14 REF-02-0172
731 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-01-01 REF-02-0173
732 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-07-01 REF-02-0174
733 - Ship Speed Measurement JoNav, England 1975-07-01 REF-02-0175
734 - Dansk skibsfart gennem 1000 år Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, København 1995 c. REF-02-0176
735 ABSALON A 17-knot passenger and car ferry Motor Ship 1955-08-01 REF-02-0177
736 ABSALON ABSALON on the left. Motor Ship 1956-01-01 REF-02-0178
737 AF CHAPMAN AF CHAPMAN - en af de sidste. Søens Verden 1961-1962 REF-02-0179K
738 ALBERT MÆRSK Velkomstbrochure for besøg på ALBERT MÆRSK - 2004 REF-02-0180
739 ALICE TORM The M.S. ALICE TORM Motor Ship 1958-03-01 REF-02-0181
740 ANDORRA Some Service Results with the ANDORRA and ANCONA. Motor Ship 1965-12-01 REF-02-0182
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
741 ANCONA The bridge-controlled, 15,000 bhp 12765 ton d.w. Cargo Liner ANCONA Motor Ship 1965-07-01 REF-02-0183
742 ANDORRA No Watchkeeping Engineers Required on New Cargo Liner. Motor Ship 1964-06-01 REF-02-0184
743 ANNAM The 16-knot Motor Tanker ANNAM Motor Ship 1958-11-01 REF-02-0185
744 ANNE BØGELUND The Dutch-built ANNE BØGELUND for Danish Owners Motor Ship 1963-07-01 REF-02-0186
745 ARABIAN REEFER M/S ARABIAN REEFER Beskrivelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1957 REF-02-0187
746 ARKTIS MERMAID Julekort med skibsbillede Elite Shipping A/S, Dagmarhus, H.C. Andersens Boulevard 12, København V 1998 REF-02-0188
747 AROSIA Which way to automate Danish cargo liner series points the way Motor Ship 1967-04-01 REF-02-0189
748 BELGIAN REEFER Ny reeferbåd til rederiet J. Lauritzen. JL, København 1958-02-14 REF-02-0192
749 BONAVISTA Forenagterskonnert BONAVISTA - 2002-04-01 REF-02-0196
750 H.C. GRUBE En uheldig rejse - 2002-04-01 REF-02-0196A
751 BRITA LETH 55 grader til vinden Politiken 1997-02-22 REF-02-0199
752 CAROLINE CAROLINE - en pryd af genbrugt jernskrot Politiken 1995-12-02 REF-02-0201
753 CAROLINE MÆRSK t/t CAROLINE MÆRSK Prøvetur Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1960-07-15 REF-02-0202
754 COMET The story of Henry Bell's COMET - 1962 REF-02-0206
755 CUTTY SARK Den sidste klipper Søens Verden 1960-1961 REF-02-0207
756 DANMARK Program for gæstesejlads - 2001-08-30 REF-02-0210
757 ST. GEORGE Skibskatastrofer og pludselig død - DEFENCE & ST. GEORGE. Berlingske Tidende, København 1999-08-29 REF-02-0211
758 DEFENCE Skattejagt gav guld og skeletter - DEFENCE & ST. GEORGE. Politiken 1997-06-22 REF-02-0212
759 ST. GEORGE Kommandør Charles Dudley Pater - et historisk vidne - DEFENCE & ST. GEORGE. Hardsyssels Årbog 1987 REF-02-0213
760 DEN GYLDNE LØVE Det store sølvrøveri Berlingske Tidende, København 1996-01-28 REF-02-0214
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
761 DITLEV LAURITZEN JL præsenterer m/s DITLEV LAURITZEN JL, København 1990 REF-02-0215
762 BANGSBO Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1952-09-23 SR-1954:0514
763 BANGSBO Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1953-01-12 SR-1954:0515
764 BERTA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1952-12-09 SR-1954:0516
765 BERTA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-04-17 SR-1954:0517
766 BRAZILIAN REFEER Søsætningsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1953-01-20 SR-1954:0519
767 BRAZILIAN REFEER Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-01-20 SR-1954:0520
768 BRAZILIAN REFEER Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-07-10 SR-1954:0521
769 BROAGER Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1953-08-07 SR-1954:0522
770 BURGUNDIA Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-02-24 SR-1954:0525
771 CAPDUEN Ny Vandbåd til Det Forenede Bugserselskab A/S Knud E. Hansen, København 1953 SR-1954:0526
772 CHASTINE MÆRSK Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1952-12-19 SR-1954:0527
773 CHASTINE MÆRSK Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1953-04-11 SR-1954:0528
774 FREYA TORM Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953-04-24 SR-1954:0529
775 GERT STÆRKE Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-08-18 SR-1954:0532
776 HARRILDSBORG Afleveringsmeddelelse C.K. Hansen, København 1953-08-28 SR-1954:0535
777 HELENE MÆRSK Stabelafløbning af m.t. HELENE MÆRSK APM, København 1952-10-20 SR-1954:0536
778 HELENE MÆRSK Overtagelse af m.t. HELENE MÆRSK APM, København 1953-03-02 SR-1954:0537
779 JONNA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-06-29 SR-1954:0538
780 JONNA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-11-06 SR-1954:0539
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
781 JUANITA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-03-31 SR-1954:0540
782 KIRSTEN SKOU Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1952-08-21 SR-1954:0541
783 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1953-02-02 SR-1954:0542
784 SOLNÆS Søsætningsmeddelelse Knud E. Hansen, København 1953-10-10 SR-1954:0543
785 MARGIT Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-10-24 SR-1954:0544
786 METTE SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1953-12-15 SR-1954:0545
787 PETRA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1952-09-17 SR-1954:0546
788 PETRA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1952-12-19 SR-1954:0547
789 RASMUS THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse Kosangas A/S, Vesterbrogade 6 D, København 1953-00-00 SR-1954:0548
790 SAMOA Søsætningsmeddelelse EAC, København 1953-03-12 SR-1954:0549
791 SAMOA Afleveringsmeddelelse EAC, København 1953-06-09 SR-1954:0550
792 SIBONGA Søsætningsmeddelelse EAC, København 1953-03-26 SR-1954:0551
793 SOFIE MÆRSK Ny ordre på SOFIE MÆRSK APM, København 1953-05-21 SR-1954:0552
794 SOFIE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1953-06-29 SR-1954:0553
795 SONGKHLA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1952-12-18 SR-1954:0554
796 SONGKHLA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1953-03-24 SR-1954:0555
797 STEVNSLAND Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-11-04 SR-1954:0556
798 TJALDUR Søsætningsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1952-06-28 SR-1954:0557
799 TJALDUR Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1953-01-19 SR-1954:0558
800 TUNGUFOSS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-08-12 SR-1954:0559
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
801 - Ny epokgörande dieselmotor från Götaverken. Götaverken, Göteborg, Sverige 1953-06-08 SR-1954:0684
802 - Der er sagt om Vesterhavsfiskerne, at de altid tror paa, det skal gaa godt. - 1953-12-09 SR-1955:0041
803 - Overtro om bord - 1954-00-00 SR-1955:0042
804 - Skibsregistreringslister, Helsingørregistreringer - 1955-00-00 SR-1955:0043
805 - Danske krigsfanger i England 1807-1814 H&S, Helsingør 1954-09-07 SR-1955:0045
806 - Museumsgenstandes brug i den daglige undervisning - 1954-06-01 SR-1955:0046
807 - Oplysninger vedrørende kaptajn M.P. Olsen fra Hornbæk - 1955-01-27 SR-1955:0047
808 JOSEFINA THORDÉN Afleveringsmeddelelse Uddevallavarvet A/B, Udevalla, Sverige 1955-01-23 SR-1955:0057
809 ARCTIC Vi overlevende Passagerer og Besætning fra det engelske Dampskib ARCTIC - 1860-10-13 SR-1955:0071
810 - Burger Werften - - SR-1955:0074
811 KONGEN AF DANMARK KONGEN AF DANMARK - Bestik-Bog for Reisen til og fra Cina - 1955-03-03 SR-1955:0075
812 COORANGA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-01-28 SR-1955:0502
813 FJALLFOSS (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-12-02 SR-1955:0525
814 FJALLFOSS (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-02-10 SR-1955:0526
815 HAVSÖY Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-10 SR-1955:0528
816 LOTTE SKOU Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-09-08 SR-1955:0546
817 MILTON ARAUJO Afleveringsmeddelelse Kockums Mek. Verkstad, Malmö, Sverige 1954-12-15 SR-1955:0559
818 ABELONE VENDILA Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1954-02-18 SR-1955:0563
819 ANDROS Søsætningsmeddelelse. DFDS, København 1954-03-22 SR-1955:0564
820 ANDROS Afleveringsmeddelelse. DFDS, København 1954-08-05 SR-1955:0565
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
821 ANGOLA Afleveringsmeddelelse Dansk-Franske D/S A/S, København 1954-08-30 SR-1955:0566
822 BELGIEN Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1953-10-07 SR-1955:0567
823 BRASILIEN Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1954-05-25 SR-1955:0568
824 BRASILIEN Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1954-08-30 SR-1955:0569
825 BRIGIT MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1953-10-21 SR-1955:0570
826 BRIGIT MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1954-01-15 SR-1955:0571
827 DAGALI Søsætningsmeddelelse B&W, København 1955-03-22 SR-1955:0572
828 ELBJØRN Afleveringsmeddelelse - 1953-00-00 SR-1955:0574
829 ESSO ODIN Afleveringsmeddelelse Dansk Esso A/S, København 1954-01-26 SR-1955:0575
830 ESSO ODIN Afleveringsmeddelelse, specifikationer Dansk Esso A/S, København 1954-01-26 SR-1955:0576
831 INGER SKOU Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-01-24 SR-1955:0578
832 INGER SKOU Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-05-20 SR-1955:0579
833 INGER SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1954-05-20 SR-1955:0580
834 KRONPRINS FREDERIK Brand om bord på DFDS, København 1953-04-20 SR-1955:0581
835 MARGIT Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-07-02 SR-1955:0584
836 NYKÖPINGSHUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mek. Verkstad, Malmö, Sverige 1955-04-05 SR-1955:0586
837 EFFIE MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1955-10-20 REF-02-0216
838 ENGLAND ENGLAND - Largest Passenger Ship in the North Sea Service Motor Ship 1964-07-01 REF-02-0217
839 ESSO AALBORG Trials of the 32,190-ton ESSO AALBORG Motor Ship 1959-09-01 REF-02-0218
840 FLYING ENTREPRISE (US) Derfor kæmpede Carlsen for sit synkende skib Berlingske Tidende, København 2002-11-30 REF-02-0219
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
841 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1955 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1956 REF-02-0220
842 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1956 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1957 REF-02-0221
843 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1959 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1960 REF-02-0222
844 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1963 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1964 REF-02-0223
845 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1964 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1965 REF-02-0224
846 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 1965 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 1966 REF-02-0225
847 GEORG STAGE Virksomhedsberetning for 2008 Stiftelsen GEORG STAGEs Minde, København 2009 REF-02-0226
848 GEORG STAGE Forsidebillede af GEORG STAGE den 2. april ved Amaliehaven Københavns Havneblad 1995-05-01 REF-02-0227
849 JOSEPHAT Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
850 HALMØ Danmarks smukkeste skonnert Navigatør 1994-06-01 REF-02-0229
851 HALMØ HALMØ 1900 salgsbrochure - 2000 c. REF-02-0230
852 HALSSKOV HALSSKOV og færgeleje postkort - 1960-06-04 REF-02-0231
853 HALSSKOV The Danish ferry HALSSKOV Motor Ship 1956-08-01 REF-02-0232
854 HVALFISKEN Med briggen HVALFISKEN for 100 år siden Søens Verden 1961 REF-02-0233K
855 INGGA DAN Det første af de nye kystskibe afleveret til rederiet J. Lauritzen JL, København 1956-06-20 REF-02-0234
856 IRLAND The twin-screw motor tanker IRLAND Motor Ship 1951-04-01 REF-02-0235
857 JANE MÆRSK Prøvetur m.t. JANE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1955-08-12 REF-02-0236
858 JENS BANG A 20½-knot Passenger Ship Motor Ship 1950-07-01 REF-02-0237
859 JENSINE Jagten Jensine får nyt liv Navigatør 2003-10-01 REF-02-0238
860 JENS KOFOED An Anglo-German built Passenger-car Ferry Motor Ship 1963-10-01 REF-02-0239
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
861 JENS SØRENSEN Aflevering nybygning nr. 221 - Bøjekutter JENS SØRENSEN af København Coasterfarten 1988-03-01 REF-02-0240
862 - Two 2,400-tons Ice-strengthened Vessels JL, København 1955 REF-02-0241
863 JOSEPH CONRAD The JOSEPH CONRAD Marine Historical Association, Mystic, Conn. USA 1950 c. REF-02-0242
864 JOSEPH CONRAD Min danske forelskelse Søens Verden 1960 REF-02-0243K
865 JUTLANDIA (II) JUTLANDIA runder Gibraltar Billedbladet, København m.m. 1951-02-20 REF-02-0244
866 JYLLAND Fregatten JYLLAND, fuldriggeren, træsejlskibet - 1954 REF-02-0245
867 JYLLAND Guide til Fregatten JYLLAND - 1994 REF-02-0246
868 JYLLAND Juleaften på fregatten JYLLAND Havnen 2000-12-01 REF-02-0247
869 JØRGEN LAURITZEN JL præsenterer M/S JØRGEN LAURITZEN JL, København 1991 REF-02-0248
870 KARNA DAN Det andet kystskib til rederiet J. Lauritzen søsat. JL, København 1956-06-09 REF-02-0249
871 KATE MÆRSK In Commemoration of Launching KATE MÆRSK Mitsui Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., Tamano, Japan 1955-08-26 REF-02-0250
872 KATHRINE SIF Danish shipyard delivers first in series Motor Ship 1990-12-01 REF-02-0251
873 KIRSTEN SKOU Nybygning nr. 171 m.s. KIRSTEN SKOU for rederiet Ove Skou København Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-01-28 REF-02-0252
874 KLAUSHOLM Nybygningsmeddelelse, søsætning DFDS, København 1958-06-07 REF-02-0253
875 KNUDSHOVED Nybygning fra Helsingør til DSB - 1961 REF-02-0254
876 KONG FREDERIK IX The latest Danish Train Ferry Motor Ship 1954-12-01 REF-02-0255
877 KONG OLAV V M/S KONG OLAV V nybygning nr. 135 Prøvetur søndag den 2. juli 1961 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1961-07-01 REF-02-0256
878 LAR SMÆRSK LARS MÆRSK - et containerskib - 1984-06-29 REF-02-0257
879 LILLA DAN LILLA DAN brochure - 1985 c. REF-02-0258
880 LYSEGRUND Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-12-08 REF-02-0259
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
881 MAGGA DAN The Polar Expedition Ship MAGGA DAN Motor Ship 1956-11-01 REF-02-0260
882 MARTHA MARTHAS fædre på besøg i Svendborg Søfart 1997-05-20 REF-02-0261K
883 MARY ROSE MARY ROSE samling - 1982-2007 REF-02-0262
884 METTE SKOU Ny Cargoliner til Rederiet Ove Skou Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1957-08-01 REF-02-0263
885 MIRA Fonde redder MIRA fra at rådne op Politiken 1995-12-16 REF-02-0264
886 MOMBASA The East Asiatic Co.'s M.S. MOMBASA Motor Ship 1950-08-01 REF-02-0265
887 NELLEBLADET Tegning af NELLEBLADET - 1955 REF-02-0266
888 NOAHS ARK Noahs ark Søens Verden 1961-1962 REF-02-0267K
889 NORGE NORGES sidste stund - og opgøret efter forliset Søfart 2004-01-25 c REF-02-0268K
890 NORGE S/S NORGEs forlis - Danmarkshistoriens værste Søfart 2004-06-30 c REF-02-0269K
891 PRINSESSE MARGRETHE A 21,5-knot Passenger Ship Motor Ship 1957-09-01 REF-02-0270
892 PREUSSEN Jeg stod til rors da PREUSSEN strandede Søens Verden 1960-1961 REF-02-0271K
893 RITA MÆRSK Prøvetur m.s. RITA MÆRSK - 1955-09-15 REF-02-0272
894 RUTHA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1955-10-19 REF-02-0273
895 RUTHA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1955-10-21 REF-02-0274
896 SARGODHA Generalarrangement og tegningsbrochure B&W, København 1960 c. REF-02-0275
897 SKIBLADNER II 99-årig sejler med unge Politiken 1996-01-20 REF-02-0276
898 SKJELSKØR SKJELSKØRs program - 2004 REF-02-0277
899 SOMERSET A 5,5 £ Million Investment in Danish Bacon Shipments Motor Ship 1967-02-01 REF-02-0278
900 SONGKHLA Extensive Tests of Supercharged Engine Motor Ship 1953-05-01 REF-02-0279
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
901 SOPHIE Maleri af skonnert SOPHIE af Sønderho - 1963-05-26 REF-02-0280
902 STAR OF INDIA STAR OF INDIA - en af de sidste Søens Verden 1960-1961 REF-02-0281K
903 THOMAS LAWRENCE En gravsten på havets bund Berlingske Tidende, København 1996-08-25 REF-02-0282
904 THOON KRAMOM THOON KRAMOM Danmarks sidste lastførende fuldskib Søens Verden 1960-1961 REF-02-0283K
905 TITANIC (UK) Da fremskridtet gik til bunds Politiken 1997-04-15 REF-02-0284
906 TITANIC (UK) Vejret og TITANIC Vejret 1992-08-01 REF-02-0284
907 TITANIC (UK) TITANICs kurs mod bunden Berlingske Tidende, København 1997-04-13 REF-02-0284
908 TITANIC (UK) Om Kap over Atlanten Nielsen, J. Anker 1990-12-30 REF-02-0284
909 TITANIC (UK) En verden gik under Politiken 1991-02-24 REF-02-0284
910 TOBICRUISER Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1966-10-28 REF-02-0285
911 TRAVEMÜNDE A 19-knot Passenger / Car Ferry for Gedser-Travemünde Service Motor Ship 1964-08-01 REF-02-0286
912 TYCHO BRAHE Largest double-ender joins busy Scandinavian link Motor Ship 1992-03-01 REF-02-0287
913 VIGILANT Oplysninger om skonnert VIGILANT - 1956 REF-02-0288
914 WARRIOR Iron Warrior - 1995 c. REF-02-0289
915 WINSTON CHURCHILL WINSTON CHURCHILL - 1967-06-02 REF-02-0290
916 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse for OLIVIA MÆRSK APM, København 1953-12-18 SR-1955:0588
917 OLIVIA MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-04-09 SR-1955:0589
918 PERNILLE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-03-01 SR-1955:0590
919 PERUVIAN REEFER Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-11-10 SR-1955:0591
920 PERUVIAN REEFER Afleveringsmeddelelse JL, København 1954-04-08 SR-1955:0592
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
921 SALLY MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1954-03-12 SR-1955:0597
922 SIENA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1954-12-03 SR-1955:0600
923 SITANJA Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige 1954-10-01 SR-1955:0602
924 SUMBAWA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1954-03-12 SR-1955:0604
925 SUSAN MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1954-03-17 SR-1955:0608
926 SUSAN MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-06-13 SR-1955:0609
927 TOVE VENDILA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-05-04 SR-1955:0623
928 VERA Afleveringsmeddelelse - 1955-03-02 SR-1955:0625
929 ZUBAIR Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige 1954-09-23 SR-1955:0632
930 ØSTERSØEN Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-10-16 SR-1955:0635
931 ØSTERSØEN Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-05-24 SR-1955:0636
932 - Vordende hovmestre. JL, København 1954-06-12 SR-1955:0650
933 - Afslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved JL, København 1954-06-21 SR-1955:0651
934 NORGE Den største skibskatastrofe i dansk skibsfarts historie - 1954-06-28 SR-1955:0652
935 - Christen Jensen Welding 1750-1786 - 1954-11-25 SR-1955:0654
936 - Oplysninger om Michael Christophersen Møller - 1955 c. SR-1955:0655
937 - Oplysninger om Fr. Vilh. Berg, etatsråd og toldkæmner - 1955 c. SR-1955:0656
938 GAASEN Brev fra Johannes Beldring fra Mandal i Norge - 1843-10-22 SR-1955:0657
939 ANNA Uddrag af logbog fra skonnertbriggen ANNA, forlist 1875 - 1954-07-15 SR-1955:0657
940 - Danske krigsfanger i England 1807-1814 - 1954-09-07 SR-1955:0658
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
941 DEN GODE HENSIGT Uddrag af inventarlisten for ostindiefareren DEN GODE HENSIGT 1780 - 1955 c. SR-1955:0659
942 - Meddelelse om historik over L.R. Sjöström i Råå Hälsingborg Museum, Hälsingborg, Sverige 1955-03-31 SR-1955:0660
943 - Liste over skibe bygget i Ærøskøbing 1770-1827 - 1955 c. SR-1955:0661
944 ROTA Oplysning om S/S ROTA - 1955 c. SR-1955:0662
945 - Oplysninger om skibstømrer Charles Vilhelm Emil Hansen - 1954-10-05 SR-1955:0663
946 - Oplysninger om Iver Jensen Borger, sejl-, flag- og kompasmager 1755 - 1955 SR-1955:0664
947 - Helsingørske skibe mellem 1690 og 1710 - 1955 c. SR-1955:0665
948 - Hvordan skal adoptionsarbejdet gribes an? Dansk Skibsadoption, Dampfærgevej 3, København 1955 c. SR-1955:0666
949 MØEN St. Hansdag paa Vagtskibet, Briggen MØEN - 1955 c. SR-1955:0718
950 - Hollandske skibes udsmykning i 1650'erne og senere - 1955 c. SR-1955:0807
951 - Skrueblade af Nylon Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0808
952 - Regarding Nylon Blades Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0809
953 - Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe - 1955 c. SR-1955:0810
954 - Skabeloner til skibsbygning - 1955-11-29 SR-1955:0811
955 - Rapport fra undersøgelserne i Vadehavet - 1954-09-25 SR-1955:0812
956 - Rapport vedrørende mulig bjærgning af vrag ved Jordsand. - 1954-09-25 c. SR-1955:0813
957 PETER BERG Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919 Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København 1919 c. SR-1955:0814
958 - Tryksag med tekst og digt om brudepar Niels Welling og Rebecca Frorop 1703 - 1955-07-02 SR-1955:0815
959 FRIDERICUS QUARTUS Oplysninger om Niels Welling overstyrmand på - 1955-07-02 SR-1955:0816
960 - Om skibsbyggeriet i Danmark i 1700-tallet. - 1955-09-26 SR-1955:0817
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
961 ALBERT Vise fra Rullegilde i Marstal 1893 - 1955 c. SR-1955:0818
962 - Skibsdåb H&S, Helsingør 1955 c. SR-1955:0819
963 - Liste der Schiffsbaumeister in Flensburg in der 1.Hälfte des 19. Jahrhunderts - 1953-02-27 SR-1955:0820
964 - Statens hædersgave til danske sømænd - 1955-06-30 SR-1955:0821
965 RUTHA DAN Nyt motorskib til Rederiet J. Lauritzen JL, København 1955-10-21 SR-1955:0822
966 - Bark LAUZANNEs navigationsgrej - 1946-05-15 SR-1955:0823
967 - Fartøjsudvikling - fra båd til skib, diverse papirer - 2000 c. REF-03-0291
968 - De første dieselskibe Søens Verden 1961-1962 REF-03-0292K
969 TORM TEKLA TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers Torm D/S, København 1993 REF-03-0293
970 - Bulk carrier design considerations Motor Ship 1957-04-01 REF-03-0294
971 - Design of ore carriers Motor Ship 1957-03-27 REF-03-0295
972 - Udvikling af coasteren - Carolineren - 1956 c. REF-03-0296
973 - Gaffelriggen ud fra Colin Archertypen Norsk Sjøfarts Museum 1985 REF-03-0297K
974 - Bevaringsværdige kulturskatte - Colin Archers både BådNyt 1993-08-01 REF-03-0298
975 - Considerations governing container ship design Svens Sjöfarts Tidning 1957-07-01 REF-03-0299
976 - Sea-Land Service - specially built American container ships Motor Ship 1958-04-16 REF-03-0300
977 - The Open ship -cargo handlng and ship design Motor Ship 1958-09-10 REF-03-0301
978 - BELL PIONEER - gennemskåret tegning af containerskib Motor Ship 1990 REF-03-0302
979 - Den wallisiske skarnbasse - coracle BådNyt 1995-07-01 REF-03-0303
980 - Windjammere under monsunen - om dhows Søens Verden 1960-1961 REF-03-0304K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
981 - Artikler om udviklingen i gastankskibe Motor Ship 1964-1990 REF-03-0305
982 - Om hjulskibets renæssance - flere artikler Motor Ship 1955-1957 REF-03-0306
983 - Husbåd - hus eller båd - 2001 REF-03-0307
984 - Hydrofoilbåter - hydrofoilskip Norwegian Shipping 1958 REF-03-0308
985 - Det Norske Veritas om bärplansbåtar Svens Sjöfarts Tidning 1960 REF-03-0309
986 - Die Entwicklung der Tragflügelboote HANSA Schiffahrt 1960-11-01 REF-03-0310
987 - Tegning til kystfartøj til grønlandske farvande - 1959-04-08 REF-03-0311
988 - Danske skibe i specialfart Søens Verden 1960-1961 REF-03-0312K
989 PRIDE OF BALTIMORE II Baltimores stolthed Københavns Havneblad 1996-06-01 REF-03-0313
990 - Frugtjagernes saga Søens Verden 1961-1962 REF-03-0314K
991 - Artikler om køleskibsudvikling Motor Ship 1960-1963 REF-03-0315
992 - The Birth of the Liberty Ship Compass 1977 REF-03-0316
993 - Luftputefartøyet - en interssant nyskapning Norwegian Shipping 1960 REF-03-0317
994 - Ore and oil carrier udvikling og typer, diverse artikler - 1953-1960 REF-03-0318
995 - The Periagua: A traditional workboat of the New York / New Jersey Area The American Neptune 1954 REF-03-0319K
996 - Der Hopper-Bagger Seine Geschichte, Entwicklung und Arbeitsweise Hafenbau 1957 REF-03-0320
997 - Das Problem des Schutzdecker- / Volldecker-Typs HANSA Schiffahrt 1958 REF-03-0321
998 - Grand Banks Schooners Yachting World 1994-11-01 REF-03-0322
999 - Snekkerstensjollen - 1960 REF-03-0323
1000 - Dansk tankskibsfart Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1001 - Danske sejlskibe i petroleumsfart Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1002 - Tankskibets barndom Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1003 - Olietransport i dag og i morgen Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1004 - Maskinanlæg i tankskibe Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1005 - Trunkskibe og turretskibe - 2007-09-12 REF-03-0325
1006 - Fortidens drivkraft til søs søges omsat i ny teknologi Søfart 1996 REF-03-0326K
1007 - The New Buoyage System JoNav, England 1977-01-01 REF-03-0327
1008 - The New Buoyage System JoNav, England 1978-05-01 REF-03-0328
1009 - IALA Københavns Havneblad 1993-06-01 REF-03-0329
1010 - New Buoyage Guide - Guide to IALA - 1977 REF-03-0330
1011 - Seezeichensysteme im Ostseeraum HANSA Schiffahrt 1955-06-01 REF-03-0331
1012 - The New Canadian Buoyage System - IALA B - 1981 REF-03-0332
1013 - Bekendtgørelse om afgivelse af melding for skibe med en mastehøjde over 35 m ved passage af Drogden gravede rende - 1999-06-22 REF-03-0333
1014 - Trafiksepareringssystemer, dybvandsruter og gennemsejlingsruter i danske farvande - 1987 REF-03-0334
1015 - Favnemålet i forskellige lande omkring 1790 - 2008-01-16 REF-03-0335K
1016 - Søetatens flagføring i 1700-tallet. Vimpel, flag og gøs, fløj og vager - 2009 REF-03-0336K
1017 - Grønt og grått - nasjonalfargerne i 1814 Norsk Sjøfarts Museum 1989 REF-03-0337K
1018 - Bådklubsflag og standere i farver. - 1991 REF-03-0338
1019 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River JoNav, England 1997-01-01 REF-03-0339
1020 - Hvor godt flyver en flyvefisk? Naturens Verden 1979 REF-03-0340
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1021 - Lloyd's of London, forsikringsselskabet - 1963 REF-03-0341
1022 - Forurening til søs med olie Vikingen 1954 REF-03-0342K
1023 - Oil Pollution at Sea Motor Ship 1954-08-01 REF-03-0343
1024 - Olieforureningsproblemet HSM-Bladet, Helsingør 1965 REF-03-0344
1025 - Olien må ikke komme i havet BP Pressetjeneste 1965-04-14 REF-03-0345
1026 - Skibsfremdrivning - 1940 REF-03-0346
1027 - Early Lighthouses JoNav, England 1960-04-01 REF-03-0347
1028 - The Lighthouse Services JoNav, England 1971-04-01 REF-03-0348
1029 - 165 år siden Danmarks første fyrskib blev udlagt + Fyrskibene i Danmark Redningsvæsenet, København 1994 REF-03-0349
1030 - Fyrskibene redede mange menneskeliv Vestkystfiskeren 1989-03-01 REF-03-0350
1031 - Winstanley of Eddystone - An ingenious man and his tower... The Compass 1969 REF-03-0351
1032 - Kgl. dansk Fyrvæsen - 1966-05-01 REF-03-0352
1033 - Fra aaben ild til roterende linser Berlingske Tidende, København 1960-02-14 REF-03-0353
1034 - Det første fyrskib under dansk flag Søens Verden 1960-1961 REF-03-0354K
1035 - Fyrskibe midt i byen Havn & By 1800-2000 REF-03-355
1036 - New Light on Eddystone History Today 2005-09-01 REF-03-0356
1037 - Fyr- og Vagervæsenet - Personale- og stationsfortegnelse 1954-55 - 1954 REF-03-0357
1038 - Takstregulativ for Helsingør Færgevæsen - 1940-09-15 REF-03-0358
1039 - Some problems relating to loading and discharging facilities for ferries Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0359
1040 - Ferry Services being operated between European ports in 1965 Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0360
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1041 - Changing requirements of the North Sea ferry trade Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0361
1042 - Fra bæltsmakke til motorfærge lidt historie om Storebæltsoverfarten Dansk Søfarts Tidende 1955 REF-03-0362
1043 - Storebæltsoverfarten og Storebæltsfærger HSM-Bladet, Helsingør 1957 REF-03-0363
1044 - De interskandinaviske ruter over Skagerak og Kattegat 1960-61 Søens Verden 1960-1961 REF-03-0364K
1045 SJÆLLAND Færge-klenodie skal til historisk engelsk havn M/F SJÆLLAND Søfart 2002-05-03 REF-03-0365K
1046 - Exit Storebælt Søfart 1998-06 REF-03-0366K
1047 - Trængslen på Øresund Søens Verden 1960-1961 REF-03-0367K
1048 - Med båt til kontinentet Skipsruter og ruteskip over Skagerrak Norsk Sjøfarts Museum 1985 REF-03-0368K
1049 - Om begrebet føring. Korrespondance med hr. Arnold - 1977-02-13 REF-03-0369
1050 ANITA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-05-26 SR-1956:0001
1051 MAGGA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-06-01 SR-1956:0002
1052 - Fastelavnsbåd i Århus SLUPPEN 1901 - 1956-05-08 SR-1956:0003
1053 AUGUSTA Mønt fundet under masten på galeasen HELLE - 1956-04-01 SR-1956:0004
1054 - Instrumentmagere på Føhr Schleswig-holsteinisches Landesmuseum, Gottorp Slot, Schleswig 1956-04-24 SR-1956:0005
1055 - Innungsartikeln 1743 für Schiffs Zimmer-Gesellen in Altona Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 1956 c. SR-1956:0006
1056 - Skibsbygning for 1500 år siden - 1949-11-10 SR-1956:0007
1057 - Sejlede germanerne i det gamle skib eller drog romerne til søs i det? - 1956-01-30 SR-1956:0008
1058 - Het utrechtse Schip. Centraal Museum der gemeente Utrecht, Holland 1956 c. SR-1956:0009
1059 - Stikprøve af vrag optaget ved Hårbølle havn SV for Møn. - 1956 c. SR-1956:0012
1060 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum 1906-03-18 til 1956-03-18 - 1956-03-17 SR-1956:0013
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1061 - Udtog af Martin Hansens erindringer nedskrevet 1925 - 1956-06-18 SR-1956:0014
1062 - Artikler for skibstømrersvendenes sygelade i Altona, konfirmeret af Christian VII den 15. aug. 1800. Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 1956 c. SR-1956:0015
1063 - Skibsbygningskontrakt 1785 mellem skibsbygger Lars Andersen Schmidt, Troense, og Niels Larsen, Rudkøbing - 1956-03-01 SR-1956:0016
1064 ABSALON M/S ABSALON kontraheret. Søsat 1955-01-27. Afleveret 1955-07-13 - 1955-07-01 SR-1956:0180
1065 GROLLEN Bygning 56 GROLLEN specifikationer H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1955-01-01 SR-1956:0311
1066 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse for m.f. PRINSESSAN MARGARETHA Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1955-04-01 SR-1956:0316
1067 CELTIC Afskrift af Brev fra Count T. Sano On Board s.s. CELTIC. Vedr. det japanske sværd. - 1926-09-15 SR-1956:0324
1068 SCANDIUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-05-10 SR-1956:0326
1069 KONGSTEIN Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-03-29 SR-1956:0328
1070 KONGSTEIN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-06-21 SR-1956:0329
1071 NIKE Søsætningsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-29 SR-1956:0332
1072 NIKE Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-06-30 SR-1956:0333
1073 THUNTANK II Søsætningsmeddelelse Norrköping Varv & Verkstad, Norrköping, Sverige 1955-06-21 SR-1956:0335
1074 A.K. FERNSTRÖM Afleveringsmeddelelse, udenlandsk skib Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1954-12-30 SR-1956:0337
1075 HELENE CLAUSEN Søsætningsmeddelelse Norrköping Varv & Verkstad, Norrköping, Sverige 1955-04-04 SR-1956:0338
1076 TILDA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1955-03-26 SR-1956:0339
1077 TILDA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1955-03-29 SR-1956:0340
1078 ECUADOR Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1955-04-01 SR-1956:0341
1079 NAXOS Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1955-02-25 SR-1956:0342
1080 BLACK EAGLE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-07-08 SR-1956:0343
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1081 WORLD SINCERITY Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-07-06 SR-1956:0344
1082 HELSINGØR Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1955-02-25 SR-1956:0345
1083 FRANCINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1955-02-11 SR-1956:0346
1084 FRANCINE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1955-05-27 SR-1956:0347
1085 LUFIRA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-04-04 SR-1956:0348
1086 NORDPOL Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-03-30 SR-1956:0349
1087 SIMBA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-08-16 SR-1956:0407
1088 THOR ODLAND Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-10-07 SR-1956:0413
1089 NORDPOL Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-06-22 SR-1956:0422
1090 ARTEMIS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-30 SR-1956:0436
1091 BRAHEHUS Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-11-28 SR-1956:0439
1092 BRAHEHUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1956-04-09 SR-1956:0440
1093 HELFRID BILLNER (udenl.) Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-21 SR-1956:0442
1094 HELFRID BILLNER (udenl.) Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1956-03-17 SR-1956:0443
1095 JARAGUA (udenl.) Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-09-26 SR-1956:0445
1096 KRESTIN BAKKE Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-11-10 SR-1956:0447
1097 PERSEUS Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-09-20 SR-1956:0448
1098 VESPASIAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-09-29 SR-1956:0451
1099 VINDAFJORD Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-24 SR-1956:0453
1100 WORLD SINCERITY Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-02 SR-1956:0455
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1101 HOLTHAV Afleveringsmeddelelse B&W, København 1956-05-09 SR-1956:0461
1102 ANN-IDA Skibsoplysninger for ANN-IDA. - 1955 SR-1956:0709
1103 ELNA Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0735
1104 HAABET Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0751
1105 NORIK Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0807
1106 ANITA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1956-10-13 SR-1957:0034
1107 ARABIAN REEFER Søsætningsmeddelelse. JL, København 1957-02-18 SR-1957:0035
1108 FRIDA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-09-18 SR-1957:0036
1109 HANNA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-09-22 SR-1957:0037
1110 HANNA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1956-11-28 SR-1957:0038
1111 HELGA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1957-03-23 SR-1957:0039
1112 KARNA DAN Endnu en coaster afleveret til Rederiet J. Lauritzen. JL, København 1956-09-07 SR-1957:0040
1113 MAGGA DAN Nyt polarekspeditionsskib til Rederiet J. Lauritzen JL, København 1956-09-27 SR-1957:0041
1114 THORA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-10-12 SR-1957:0042
1115 THORA DAN Nyt isforstærket fragtskib til rederiet J. Lauritzen JL, København 1956-12-20 SR-1957:0043
1116 - Fortegnelse over skibsbyggerlavets arkiv - 1956-10-24 SR-1957:0044
1117 DANMARK Dæksbåden eller Jagten DANMARK - 1956 c. SR-1957:0045
1118 DANMARK Dæksbåden eller Jagten DANMARK. Kopier af målebreve - 1956 c. SR-1957:0046
1119 - Biografiske oplysninger om havnefoged ved Gammel Strand, skipper Bærent Bærentzen 1790-1864 - 1957-04-00 SR-1957:0048
1120 - Skikke ved søsætning og navngivning af skibe - 1957-04-19 SR-1957:0049
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1121 BREDERODE Vragfund fra slaget 1658-11-08 i Øresund. Tøjhusmuseet, København 1909-09-14 SR-1957:0050
1122 - Et besøg i Mallorcas Søfartsmuseum - 1956-08-22 SR-1957:0051
1123 - Oplysninger om stiftelsen den 1956-09-27 af Søfarendes Teateraftener Søfarendes Teateraftener, København 1956-12-04 SR-1957:0052
1124 - Fund af ege i Gram - 1957-01-23 SR-1957:0053
1125 - Træskibsbygning i Helsingør i ældre tid - 1957-02-05 SR-1957:0054
1126 - Plan af Rasmus Møllers skibsværft i Fåborg - 1955-05-09 SR-1957:0055
1127 - Afslag på at overtage model af FORTIDENS PRYD Esbjerg Skibsbyggeri, Esbjerg 1928-07-12 SR-1957:0056
1128 - Tabulæ Amalfitanæ - 1956-09-11 SR-1957:0057
1129 - Het utrechtse Schip. Central Museum der gemeente Utrecht, Holland 1957 c. SR-1957:0058
1130 - Liste over Nakskov Skibsværfts nybygninger nr. 1 til 143 - 1957 SR-1957:0059
1131 - Litteratur om hollandske fliser - 1957 c. SR-1957:0060
1132 NORSKE LØVE Rapport om identifikation af model i Sø- og Handelsretten - 1957-04-28 SR-1957:0092
1133 THALA DAN THALA DAN's søsætning JL, København 1957-05-08 SR-1957:0093
1134 FRIDA DAN Nyt polarskib leveret til rederiet J. Lauritzen - FRIDA DAN JL, København 1957-05-10 SR-1957:0094
1135 - Prøve på Schiffsregister 1739-1801 Staatsarchiv Hamburg, Hamburg, Tyskland 1957 c. SR-1957:0095
1136 KRONPRINZ VON HANNOVER, PRIMUS (II) Zwei Bilder Harburger Raddampfer - 1957-08-05 SR-1957:0139
1137 - Skuldelev - Skibet - En redegørelse for det hidtil fremkomne materiale. - 1956-11-19 SR-1957:0164
1138 HARRIS Billeder fra den sidste kølhaling i Europa. HARRIS af Marstal Hundested Motor Fabrik A/S, Hundested 1957-05-03 SR-1957:0208
1139 ORION Model behoenerbrik ORION - 1956-08-00 SR-1957:0210
1140 - Listefortegnelse over modeller der findes i Lorens Hansens skibsmodelsamling, Marstal - 1957 SR-1957:0222
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1141 HELGA DAN Nyt polarskib afleveret til rederiet J. Lauritzen - HELGA DAN JL, København 1957-07-09 SR-1957:0223
1142 ARABIAN REEFER Ny Reeferbåd leveret til rederiet J. Lauritzen JL, København 1957-07-20 SR-1957:0224
1143 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole JL, København 1957-06-18 SR-1957:0225
1144 - Den gloerfeldtske gård i Helsingør - 1957-09-10 SR-1957:0226
1145 BLENDA Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-08-01 SR-1957:0249
1146 BOGOTA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1956-09-14 SR-1957:0250
1147 HIMA Stabelafløbning af s.t.s. HIMA, Nybygning136 Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1956-08-04 SR-1957:0285
1148 HIMMERLAND Søsætning for Dansk-Franske D/S FtSF, København 1956-06-07 SR-1957:0288
1149 IBERIA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1956-08-29 SR-1957:0291
1150 MAGGA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1956-09-21 SR-1957:0298
1151 NORDGLIMT Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1956-09-26 SR-1957:0306
1152 NORDGLIMT Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1956-12-14 SR-1957:0307
1153 OHIO Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-08-31 SR-1957:0311
1154 - Gallionsfigurer Søens Verden 1960-1961 REF-03-0370K
1155 - Garnering af ballast, information om garnering - 2007-09-12 REF-03-0371K
1156 - GEE the first hyperbolic navigational aid Navigation News 1992-03-01 REF-03-0372
1157 - Lukket for det varme vand - Golfstrømmen Berlingske Tidende, København 2001-07-29 REF-03-0373
1158 - The Gulf Stream - 2002 REF-03-0374
1159 - Den danske handel på Grønland Almanak 1968 REF-03-0375
1160 - Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine - 1955 REF-03-0376
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1161 - Der Plath-Gyrokompass Typ C HANSA Schiffahrt 1958 REF-03-0377
1162 - Der Kreiselkompass, Uddrag fra bog fra 1918 - 1918 REF-03-0378
1163 - Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas - 1925 REF-03-0379
1164 - Anschütz & Co. - Der Kreisel als Steuermann Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1920 c. REF-03-0380
1165 - Das Anschütz-Selbsteuer - 1921-05-21 REF-03-0381
1166 - Die Entwicklung des Kreiselkompasses Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1923 REF-03-0382
1167 - Schiffe ausländischer Handelsflotten, ausgerüstet mit Anschütz-Kreiselkompassen, Selbsteuer und Kursschreiber Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1929 REF-03-0383
1168 - Gyroscopets Anvendelighed i Marinen Tidsskrift for Søvæsen 1891 REF-03-0384K
1169 - Sperry Gyroskop-Kompasset. Principperne og deres praktiske anvendelse. Tidsskrift for Søvæsen 1915 REF-03-0385K
1170 - Gyro Equipment - Sperry Motor Ship 1952-09-01 REF-03-0386
1171 - The Development of the Gyrocompass - Inventors as Navigators JoNav, England 1998-05-01 REF-03-0387
1172 - What is ... a ring laser gyro? Navigation News 1992-06-01 REF-03-0388
1173 - Die Geschichte der Binnenschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung der Schiffahrt auf der Oder, dem Finow-Kanal und dem Grossschiffahrtsweg - 1956 c. SR-1958:0037
1174 - Med barken VALKYRIEN til Østen 1852 - 1958-06-16 SR-1958:0038
1175 ERIKA DAN Nyt polarskib afleveret til rederiet J. Lauritzen. J.L., København 1958-04-11 SR-1958:0040
1176 VASA (Sv.) Sammandrag av Vasa-kommitténs rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska förütsätningarna att lyfta och omhändertaga skeppet Vasa. Marin-Press, Stockholm, Sverige 1958-02-21 SR-1958:0041
1177 RACHEL Jagt RACHEL af København - 1958 c. SR-1958:0626
1178 - Hollændernes Undsætning af Kjøbenhavn 1658, foredrag - 1933 SR-1958:0780
1179 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 Generale Staf, 's-Gravenhage, Holland 1933-09-13 SR-1958:0781
1180 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 West Freesch Museum, Hoorn, Holland 1933-09-28 SR-1958:0782
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1181 - Hollandsk tekst om våbenoplysninger - 1958 c. SR-1958:0804
1182 - Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02 - 1958-06-01 SR-1958:0831
1183 - Gallionsfigurer, artikel til HSM-blad - 1958-09-16 SR-1958:0832
1184 - Tilegnet Hrr. Skibs Capitain Peder Thonning ved hans Afreise fra Trondhjem 1821-08-27 - 1958 c. SR-1958:0833
1185 BAHAMA Kort Efterretning om hvorledes Kongens Fødselsfæst helligholdes sidst 28de Ianuvari 1810 af de Danske Krigsfanger paa Fangeskibet BAHAMA - 1958 c. SR-1958:0834
1186 - Limfjordskågen - 1958 c. SR-1958:0835
1187 - Om krejerter H&S, Helsingør 1957-12-18 SR-1958:0836
1188 - Oplysninger om plantageejer i Vestindien Jens Michelsen Bech, 1720- - 1957-10-08 SR-1958:0837
1189 BREDERODE Skibsfund fra søslaget i Øresund 1658 - 1958 c. SR-1958:0838
1190 THALA DAN Nyt polarekspeditionsskib til rederiet J. Lauritzen J.L., København 1957-10-09 SR-1958:0839
1191 ERIKA DAN Nyt polarskib søsat til rederiet J. Lauritzen J.L., København 1958-01-21 SR-1958:0840
1192 BELGIAN REEFER Ny reeferbåd leveret til rederiet J. Lauritzen J.L., København 1958-06-26 SR-1958:0841
1193 FENJA DAN Nyt skoleskib søsat J.L., København 1958-07-12 SR-1958:0842
1194 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole J.L., København 1957-12-17 SR-1958:0843
1195 - Skibe bygget af Nakskov Skibsværft 1920-1958 - 1958 SR-1958:0844
1196 ØRNEN Postjagten ØRNEN - 1957-10-25 SR-1958:0846
1197 - Tabel over Antallet paa de i Danmark og Hertugdømmerne hjemmehørende Skibe, samt over disses totale Lastedrægtighed i 1828 - 1958 c. SR-1958:0847
1198 - Fortegnelse over de tegninger som findes på Esbjerg Museum, fortrinsvis fiskerbådstyper, hvor af en stor del er fra A/S Raun Bybergs skibsbyggeri, Esbjerg, disse er deponerede Esbjerg Museum, Esbjerg 1958-08-24 SR-1958:0848
1199 - Juletræ i mastetoppen - 1957 c. SR-1958:0849
1200 OSCAR II Juletræ i mastetoppen - 1957-11-15 SR-1958:0850
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1201 - Helsingør og Omegn - 1935 c. ? SR-1958:0851
1202 - Festspil på Kronborg - 1935 c. ? SR-1958:0852
1203 - Kaperiet i Danmark - 1935-07-09 SR-1958:0853
1204 - OBS***************** - 1958 SR-1958:0863
1205 - Diverse udskrifter om sømandsliv på halvark - 1948 SR-1958:0863
1206 FENJA DAN Rederiet J. Lauritzens nye skoleskib FENJA DAN J.L., København 1958-12-09 SR-1958:0939
1207 VASA (Sv.) The Swedish man o'war VASA, her disaster in 1628 and the 17th century salvage operations on her wreck Marinens-Pressdetalj, Stockholm, Sverige 1958-11-25 SR-1958:0940
1208 ALICE TORM Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1957-10-04 SR-1959:0570
1209 ALICE TORM Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1957-10-04 SR-1959:0571
1210 FERNCOAST (udenl.) Søsætningsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1957-12-03 SR-1959:0589
1211 GRETE SKOU Ny Cargoliner til Rederiet Ove Skou Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1959-01-09 SR-1959:0593
1212 GUNHILD TORM Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1957-10-02 SR-1959:0595
1213 HANNE VENDILA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1959-02-07 SR-1959:0611
1214 PRINSESSE MARGRETHE Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-12-20 SR-1959:0627
1215 THALA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1957-10-07 SR-1959:0639
1216 VARLA DAN Nyt polarskib søsat JL, København 1960-02-25 SR-1960:0015
1217 RIMJA DAN Nyt polarskib og skoleskib overtaget af rederiet J. Lauritzen. JL, København 1960-03-18 SR-1960:0016
1218 - Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede H&S, Helsingør 1960-01-27 SR-1960:0017
1219 - Rasmus Møllers skibsværft, byggede skibe fra 1869 til 1928 - 1955 SR-1960:0018
1220 - Første finskbyggede B&W-motor prøvekørt. B&W, København 1960 c. SR-1960:0387
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1221 - M.A.N. Diesel Engines at the Hanover German Industrial Fair MAN Pressedienst, Augsburg, Tyskland 1960-02-22 SR-1960:0393
1222 - Sikkerheden til søs - 1960 c. SR-1960:0396
1223 CANDEIAS (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-3-25 SR-1960:0407
1224 PEARL SEA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-05-24 SR-1960:0453
1225 PRINSESSE ANNE-MARIE Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1960-10-20 SR-1960:0458
1226 SAMOS (Sv.) Ny Type Fragtskib med Maskinen Agter Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1960-08-17 SR-1960:0474
1227 STIGSTAD Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-10-20 SR-1960:0501
1228 TEXACO ALASKA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-09-24 SR-1960:0504
1229 THORSAGA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1960-03-11 SR-1960:0507
1230 USSURIJSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-06-17 SR-1960:0510
1231 NORDFARER S/S NORDFARER, Dampskibsselskabet Norden - 1961 c. SR-1961:0434
1232 NELLA DAN Nyt polarekspeditionsskib til rederiet J. Lauritzen. JL, København 1961-09-30 SR-1961:0435
1233 ECUADORIAN REEFER Søsætning af en ny kølebåd til rederiet J. Lauritzen. JL, København 1961-10-27 SR-1961:0436
1234 - Ankerlökken MacGregor AB pressemeddelelse om nye luger Hälsingborgsutställningar, Hälsinborg, Sverige 1961-08-10 SR-1961:0437
1235 BRITA DAN Rederiet J. Lauritzen har overtaget endnu et polarskib JL, København 1961-09-11 SR-1962:0110
1236 SAIMA DAN Søsætning af polarskib til Rederiet J. Lauritzen JL, København 1961-12-16 SR-1962:0111
1237 JYLLAND Fregattens JYLLANDS restaurering - opfordring til bidrag Træbranchens Oplysningsråd, København 1958-05-19 SR-1962:0112
1238 - Rekvisition af 26/2 1812 over 32 Dragør-Skibes Tvangsrejse under Krigsforhold med Brænde til den kgl. Brænde Commission. - 1962-10-22 SR-1962:0228
1239 - Marabu Special-Zeichengeräte Brochure. Skabeloner Marabu / Schacht & Westerich, Hamburg, Tyskland 1958-08-01 SR-1963:0705
1240 - Et interessant arkæologisk fund på Helsingør skibsværft - 1958-10-13 SR-1964:0403
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1241 VASA (Sv.) Sammendrag af VASA-kommittens rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska föutsätningarna att lyfte och omhändertaga skeppet VASA Marin-Press, Stockholm, Sverige 1958-02-21 SR-1964:0416
1242 VASA (Sv.) VASA-fynden Marin-Press, Stockholm, Sverige 1959-02-01 SR-1964:0417
1243 VASA (Sv.) VASA-fyndet Marin-Press, Stockholm, Sverige 1959 c. SR-1964:0418
1244 VASA (Sv.) Forskarbragd avslöjar märkliga rön om dykarkonsten i stormaktstidens Sverige Marin-Press, Stockholm, Sverige 1959 c. SR-1964:0419
1245 - Afskrift af gravskrift på kirkegården ved Christiansborg, Accra, Ghana - 1962-05-17 SR-1964:0420
1246 - Underdirektør Valdemar Jørgensens Erindringer - 1959 SR-1964:0460
1247 - Afskrift af litteratur om hollandske fliser - 1964 c. SR-1964:0461
1248 - Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film - 1960-09-07 SR-1964:0462
1249 MINNA Notater om tyske åledrivkvaser i Danmark, med henblik på opmålingen og modellen af åledrivkvasen MINNA af Kragenæs bygget 1872 i Stralsund - 1960-11-12 SR-1964:0463
1250 - Liste over tyskbyggede åledrivkvaser i Danmark - 1960 c. SR-1964:0464
1251 MANCHURIA Dansk intermezzo i den russisk-japanske krig (1904) Søens Verden 1960-1961 REF-03-0389K
1252 - Det blå Danmark 1950-2000 Søfart 2000-04-01 c. REF-03-0390K
1253 - Skibe og traditioner - artikel om sømandsskæbner og skibstyper Søens Verden 1961-1962 REF-03-0391K
1254 - Træskibenes udvikling Skovhistorisk Selskab, Folehavevej 21, Hørsholm 1958-04-13 REF-03-0392
1255 - Relation om det andet oc store Søe-Slag som er holden i Øster-Søen imellem Falsterboe oc Stefvens den 1. Julii Anno 1677... Boghandler Daniel Paulli, København 1975 c. REF-03-0393
1256 - Navigators - American West - Shackleton - Lindbergh - Apollo 11 JoNav, England 1990-09-01 REF-03-0394
1257 - Saa kjæmped de Helte + Katten af tønden eller Slaget på Reden + Slaget på Reden - en stjernestund + Meteorologiske aspekter Politiken 1972-07-23 REF-03-0395
1258 - Danske værfters serie-byggeri for tysk regning under 2. Verdenskrig Søfart 1996-10-15 c. uge 41-42 REF-03-0396K
1259 - Maritim iværksætter i uldjydernes by - herning shipping as Herning Shipping, Herning 2000 REF-03-0397
1260 - Landets ældste er 200 år - Hecksher & Søns Eftf. Københavns Havneblad 1997-08-01 REF-03-0398
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1261 - På vandet i 100 år - Havnens Motorfærge 1904-2004 Havn & By 2004-06-01 REF-03-0399
1262 - De københavnske bro- og bolværkskommissioner 1756-1956 Københavns Havneblad 1956-10-01 REF-03-0400
1263 - Rederitonnage per 1963-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1963-05-22 REF-03-0401
1264 - Rederitonnage per 1955-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1955-03-25 REF-03-0402
1265 - Rederitonnage per 1958-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1958-05-14 REF-03-0403
1266 - Skibet gennem tiderne - artikelserie (ukomplet) med fokus på Nakskov. Nakskov Skibsværft, Nakskov 1961-1962 REF-03-0404
1267 - Indtægtsforvaltning, fra 1. august kan sørfarende indtegne sig som medlemmer i Bikubens Interessekontor Bikuben, København 1956-05-01 REF-03-0405
1268 - Helsingør udstødsgas-turbotryklader. Tidsskrift for Maskinvæsen 1954-12-01 REF-03-0406
1269 - De ser for lidt til hinanden - hustrusejlads Søens Verden 1961 REF-03-0407K
1270 - Hvalfangerlogerne Søens Verden 1961-1962 REF-03-0408K
1271 - Sidste kapitel af dansk hvalfangst Søens Verden 1961-1962 REF-03-0409K
1272 - Prøvestenen, København Dansk Shell A/S, København 1953 REF-03-0410
1273 - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850. - 1953-01-13 REF-03-0411
1274 - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850. Med genstandsnumre. - 1953-01-13 REF-03-0412
1275 - Forskellige planer for udstillingerne på Kronborg - 1953 REF-04-0413
1276 - Manuskript med rettelser og tilføjelser til planerne og udkastene i REF-03-0411/0412 - 1953 REF-04-0414
1277 - Vaabentilstand imellem den Danske Regiering og Admiral Sir Hyde Parker, sluttet den 9 April 1801 Royal Navy 1801-04-09 REF-04-0415
1278 - Bekanntmachung. Feuer auf Anholt - 1799-11-21 REF-04-0416
1279 - Bekanntmachung. Feuer auf Lindesnes - 1799-11-28 REF-04-0417
1280 - Bekanntmachung. Feuer auf Nakkehoved und Schlossturm Cronburg - 1800-01-11 REF-04-0418
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1281 - Bekanntmachung. Feuer auf Giedser Odde - 1802-06-03 REF-04-0419
1282 - Helsingør Avis med oplysninger om forsøg med redningsbåd i Woolwich. Helsingør Avis, Helsingør 1846-11-20 REF-04-0420
1283 - Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme + regnskaber for 1952 samt medlemsfortegnelse pr. 31. december 1952. FtSF, København 1953 REF-04-0421
1284 - På hvalfangst i Tuborg Havn Tuborg-KB Posten, København 1954-06-01 REF-04-0422
1285 - Jubilæumsnummer med historisk oversigt over IMCO - IMOs gerninger. IMO, London, England 1998-03-06 REF-04-0423
1286 - Transponders: a response to Donaldson - IMO Numbers on the hull. Seaways, England 1997-03-01 REF-04-0424
1287 - IMOS skibsnummersystem - 2005-10-02 REF-04-0425K
1288 - Circular Letter No. 1886/Rev.2 IMO ship identification number scheme IMO, London, England 2002-06-27 REF-04-0426
1289 ESSO NYBORG Bomærketegning fra ESSO NYBORG Dansk Esso A/S, København 1953 REF-04-0427
1290 BENNY SKOU Bomærketegning fra BENNY SKOU Ove Skou, København 1953 REF-04-0428
1291 - Bomærketegning fra KGH, rederiafdelingen. KGH, København 1953 REF-04-0429
1292 PARAGUAY Bomærketegning fra DFDS, PARAGUAY DFDS, København 1953 REF-04-0430
1293 - Afskrift om Birkerødpræsten Henrich Gerner - 1954-12-03 REF-04-0431
1294 - The Inter-Governmental Maritime Consultative Organization JoNav, England 1976-10-01 REF-04-0432
1295 - Co-ordinating Technical Developments - IMCO and its Work Svensk Sjöfarts Tidning 1962 REF-04-0433
1296 - Auf dem Wege zur zwischenataatlichen Seeschiffahrtsorganisation HANSA Schiffahrt 1956 REF-04-0434a
1297 - Et af de første IMCO-problemer for Haager-domstolen - 1959 REF-04-0434b
1298 - Den internationale arbejdsorganisation og søfarten Maskinmesteren ? 1956-10-01 ? REF-04-0435
1299 - Feriehjemmet Aggershøj i Marstal og Brinchly ved Roskilde Fjord - Beretning og regnskab 1954 Indenlandsk Sømandsmission 1954 REF-04-0436
1300 - Årsberetning og regnskab for året 1956-1957 Indenlandsk Sømandsmission 1957 REF-04-0437
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1301 - Årsberetning og regnskab for året 1957-1958 Indenlandsk Sømandsmission 1958 REF-04-0438
1302 - Weather and Navigation - The Baltic Ice Code. The Baltic and International Maritime Conference, København 1954-12-01 REF-04-0439
1303 - Statens Istjeneste Statens Istjeneste 1955-12-01 REF-04-0440
1304 DANBJØRN Elektronhjerner styrer bygningen af de nye danske statsisbrydere Dansk Essos Blad ? 1965 REF-04-0441
1305 - Litteraturliste for emnet isbryder og isbrydning H&S 1964 REF-04-0442
1306 DANBJØRN Isbryderen DANBJØRN Thomas B. Thrige, Odense 1965 REF-04-0443
1307 - Den livsnødvendige kortlægning af havisen. Navigatør, København 2003-08-01 REF-04-0444
1308 - Hvor langt kan et isbjerg drive med strømmen? Naturens Verden, København 1979 REF-04-0445
1309 - Fotos af is ved Grønland og ispassage af Langebro København - 1972 REF-04-0446
1310 - Overisning af skibe Vejret, København 1983-02-01 REF-04-0447
1311 - To slags is Søens Verden 1961-1962 REF-04-0448K
1312 - Meddelelse fra Søværnets operative Kommando om istjeneste samt om isberetninger for vinteren .... - - REF-04-0449K
1313 - Visioner om Arktis i 2030 Søfart 2007-06-29 REF-04-0450K
1314 - Terminologies for Ice, Navigation and Ship Design Ice Navigation in Canadian Waters 1999-09-01 REF-04-0451
1315 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 1 Harriet Wynter, London 1973-01-01 REF-04-0452
1316 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 2 Harriet Wynter, London 1973-03-01 REF-04-0453
1317 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 1 Harriet Wynter, London 1974-03-01 REF-04-0454
1318 - Paper and Brass - A Catalogue of an Exhibition Harriet Wynter, London 1974-06-01 REF-04-0455
1319 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 3 Harriet Wynter, London 1974-10-01 REF-04-0456
1320 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 1 Harriet Wynter, London 1976-01-01 REF-04-0457
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1321 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 5 Harriet Wynter, London 1977-01-01 REF-04-0458
1322 - Den historiske Modelsamling paa Holmen Flaadestationen, København 1939 REF-04-0459
1323 - Special Vessels for Ice-filled Waters JL, København 1955-05-01 REF-04-0460
1324 - The J. Lauritzen Lines Polar Fleet JL, København 1959-01-01 REF-04-0461
1325 - Udvidelsen af søfartsskolen JL, København 1955 REF-04-0462
1326 - Service to all nations - alle JL-skibe tegnet i Københavns Yderhavn JL, København 1955 REF-04-0463
1327 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1955-06-06 REF-04-0464
1328 - Rederiet J. Lauritzens tandlægeordning JL, København 1955-08-01 REF-04-0465
1329 - Rederiets tandlægeordning JL, København 1955-12-16 REF-04-0466
1330 - Two 2,400-tons Ice-strenghtened Vessels JL, København 1956-09-01 REF-04-0467
1331 ANITA DAN Nyt skib til Rederiet J. Lauritzens polarflåde søsat JL, København 1956-05-26 REF-04-0468
1332 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1956-06-19 REF-04-0469
1333 - Kjærbøl contra det frieste danske erhverv JL, København 1956-12-13 REF-04-0470
1334 THALA DAN THALA DAN's søsætning JL, København 1957-05-08 REF-04-0471
1335 ERIKA DAN Nyt polarskib søsat til rederiet J. Lauritzen JL, København 1958-01-21 REF-04-0472
1336 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1958-05-16 REF-04-0473
1337 PERLA DAN Nyt polarskib søsat JL, København 1958-07-31 REF-04-0474
1338 ERIKA DAN ERIKA DAN ankommet Antarktis JL, København 1960-01-23 REF-04-0475
1339 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1961-06-07 REF-04-0476
1340 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1962-06-19 REF-04-0477
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1341 JETTA DAN JETTA DAN oplæringskurser for ny besætning JL, København 1962-12-01 REF-04-0478
1342 JETTA DAN JETTA DAN tekniske detaljer JL, København 1962-12-01 REF-04-0479
1343 JETTA DAN Tankskibet m.t. JETTA overtaget af rederiet J. Lauritzen. JL, København 1962-12-15 REF-04-0480
1344 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1963-05-27 REF-04-0481
1345 - Tonnageoplysning for rederiet JL med skibsliste JL, København 1964-05-01 REF-04-0482
1346 - Skæbnemødet på Strandvejen... familien er efter 18 års kamp kommet til magten igen, næsten. Berlingske Tidende, København 1997-02-23 REF-04-0483
1347 - Journal Index for Journal of Navigation Vol. 1 - 15, 1948-1963 The Institute of Navigation, London 1964 REF-04-0484
1348 ENGLAND På krydstogt med DFDS til Vestindien og Vestafrika DFDS, København 1968 REF-04-0485
1349 - Mr. Blundevil His Exercises... - 1636 REF-04-0486
1350 - The Atlantic Cable The Compass 1982-01-01 REF-04-0487
1351 - Udlægning af verdens første transoceane telefonkabel begynder i år Vikingen 1955 c. REF-04-0488
1352 - Kabelschiffe Hansa-Schiffahrt 1962-04-01 REF-04-0489
1353 - Overdragelse af en kopi af Bergens-staven til museet. - 1987-07-29 REF-04-0490
1354 - Evighedskalender på tobaksdåse. - 1995 c. REF-04-0491
1355 - To fotos af måneviser, replica af JKJ - 1995 c. REF-04-0492
1356 - Der er forskel på jævndøgn - 2000 c. REF-04-0493
1357 - Sejlskibenes oldboys synger på sidste vers Politiken, København 2000-08-13 REF-04-0494
1358 ELSA THOLSTRUP Et nyt Kosangas-skib i fart Kosangas A/S, København 1955-12-14 REF-04-0495
1359 INGER THOLSTRUP Nyt tankskib til A/S Kosangas Kosangas A/S, København 1956-06-01 REF-04-0496
1360 - Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone Familie-Journal, København 1931-01-10 REF-04-0497
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1361 - Den gamle Ejderkanal Søens Verden 1961-1962 REF-04-0498K
1362 - Kielerkanalen Søens Verden 1961-1962 REF-04-0499K
1363 - Balboa - Pacific terminus of the Panama Canal The Compass 1968-06-01 REF-04-0500
1364 - Amsterdam-Rhin-kanalen med Europas største sluser Viking 1954 c. REF-04-0501
1365 - Corinth Canal - an ancient dream that finally came true only some 100 years ago The Compass 1962 REF-04-0502
1366 - Kiel dens havne og dens kanal Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-04-0503
1367 - The Administration of the Kiel Canal The Scandinavian Shipping Gazette 1955-03-23 REF-04-0504
1368 - Kiel Canal's Sixty Years The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0505
1369 - The Kieler Howaldtswerke a Help to Shipping The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0506
1370 - Panamakanalen 40 år - Det første skib sejlede gennem kanalen i 1914 Dansk Søfart ? 1954 c. REF-04-0507
1371 - Verkehr durch den Panama-Kanal Hansa Schiffahrt 1958-09-01 REF-04-0508
1372 - Verkehr durch den Panama-Kanal - 1958-09-01 REF-04-0509
1373 - Where Ships Climb Mountains - The Welland Canal The Compass 1955-05-01 REF-04-0510
1374 - SOO-slussarna, världens mest frekventerade fyller 100 år Svensk Sjöfarts Tidning 1955 REF-04-0511
1375 - My subject is The Great Lakes-St. Lawrence Seaway BIMCO, København 1955-05-20 REF-04-0512
1376 - Den nye St. Lawrence-kanalen og avgiftsspørgsmålet Norwegian Shipping News 1957-06-01 c. REF-04-0513
1377 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - What about Tolls ? BIMCO, København 1957-10-01 REF-04-0514
1378 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Tolls - No Tolls ? BIMCO, København 1958-02-01 REF-04-0515
1379 - Work on the St. Lawrence 75% Completed Norwegian Shipping News 1958-01-20 c. REF-04-0516
1380 - Rekordtrafik på St. Lawrence Seaways Vikingen 1959 REF-04-0517
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1381 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Equipment of Vessels, 1960. BIMCO, København 1960-02-01 REF-04-0518
1382 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Regulations BIMCO, København 1960-08-01 REF-04-0519
1383 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Statistics BIMCO, København 1961-04-01 REF-04-0520
1384 - The St. Lawrence Seaway - Great Lakes DFDS, København 1969-12-01 REF-04-0521
1385 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1955-06-22 REF-04-0522
1386 - Suez Canal - The Suez Artery Norwegian Shipping News 1955-06-01 c. REF-04-0523
1387 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1956-02-27 REF-04-0524
1388 - Suez Canalkonferensens facit Svensk Sjöfarts Tidning 1956-09-01 REF-04-0525
1389 - Suez Canal Dues & Development Plans Svensk Sjöfarts Tidning 1957-04-01 c. REF-04-0526
1390 - Suez Canal - Suezkanalens rydning Søens Verden 1960-1961 REF-04-0527K
1391 - Suez Canal - Some Reflections - Development The Motor Ship, England 1960-01-01 REF-04-0528
1392 - Westinform Suez Canal Tanker Traffic W.G. Weston Ltd., London, England 1961-07-01 REF-04-0529
1393 - Suez Canal The Compass 1962-10-01 REF-04-0530
1394 - Suezkanalen fylder 100 år Vikingen 1969-09-01 REF-04-0531
1395 - Kanalen der løb ud i sandet Politiken 1969-11-18 REF-04-0532
1396 - Suez The canal before the crisis History Today 2006-11-01 REF-04-0533
1397 - Suez Canal - The Reopening of the Suez Canal The Compass 1977 REF-04-0534
1398 - Skibsregistrerings-Bureauet: Fortegnelse over danske Fartøier 1846-1911 RA, København 1964 SR-1964:0465
1399 - Tyske fiskere, som har fået dansk indfødsret 1850-1915 - 1960-12-17 SR-1964:0466
1400 - Antonio Jacobsen 1850-1921 - read at the Fall Meeting of the steamship historical society of America, Mariner's Museum, 1946-10-12 - 1960-11-22 SR-1964:0467
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1401 SAMUEL Oplysninger om skib SAMUEL af Kbhvn., bygg. Piteå 1803 til brygger Hans Peter Kofoed... Københavns Stadsarkiv, København 1807 SR-1964:0468
1402 - Baagø fyr i Lillebælt, posttjeneste mellem Assens og Sydslesvig - 1960-10-20 SR-1964:0469
1403 - Fastelavnsbåden i Kolding i slutningen af 1800-tal - 1959-08-08 SR-1964:0470
1404 KALIFEN Hovedregistrerings Journalen for Kgr. Danmark 1868-1894: dæksbåden MARGRETHE af Esbjerg ex KALIFEN RA, København m.fl. 1959-01-11 SR-1964:0471
1405 ELEONORA SOPHIE Skibsoplysninger for ELEONORA SOPHIE - 1964 c. SR-1964:0472
1406 GREV THOTT Skibsoplysninger for GREV THOTT - 1964 c. SR-1964:0473
1407 ST. JAN Skibsoplysninger for fregatten ST. JAN - 1964 c. SR-1964:0474
1408 ANNA Skibsoplysninger for fregatten ANNA. - 1964 c. SR-1964:0475
1409 ROEPSTORFF Skibsoplysninger for fregatten ROEPSTORFF - 1964 c. SR-1964:0476
1410 - Om tekister - 1960-11-01 SR-1964:0477
1411 - Størrelser og specifikationer på de internationale signalflag - 1960 c. SR-1964:0478
1412 - Lidt om slægten Troensegaard - 1962 SR-1964:0479
1413 - Ærøskøbing Skipper- og Enkers- Understøttelseskasse. Afskrift af manuskript. - 1964 c. SR-1964:0480
1414 - Die Geschichte der Binnenschiffahrt auf der Oder, dem Finowkanal und dem Oder-Havel-Kanal Heimatmuseum Oderberg, Oderberg, Tyskland 1958-12-11 SR-1964:0481
1415 - An Arabian Sea Chart of the Middle Ages Journal of Navigation, London, England 1975-10-01 REF-05-0535
1416 - Erhard Etzlaubs træskårne kort 1492 over pilgrimsvejen til Rom. - 1990-03-14 REF-05-0536
1417 - Jean Rotz and the Marine Chart, 1542 Journal of Navigation, London, England 1954-04-01 REF-05-0537
1418 - Jean Rotz and the Marine Chart, 1542 Journal of Navigation, London, England 1997-09-01 REF-05-0538
1419 - The Origin of Portolan Charts Journal of Navigation, London, England 1984-05-01 REF-05-0539
1420 - Olaus Magnus and the Compass on Hvitsark Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0540
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1421 - Omkring et par tidlige kort over Tranquebar KB, København 1995 REF-05-0541
1422 - Waghenaer Sjøkart fra 1592 over Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1984 REF-05-0542K
1423 - Fem kart over norskekysten i Sveriges Sjöatlas Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1981 REF-05-0543K
1424 - Bergenskipperen Matthis Ibsen som kartograf og kunstner Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, Norge 1961 REF-05-0544K
1425 - Hollendernes innsats i utformingen av de eldste sjøkarter over Nordsjøen og Norges kyster. Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, Norge 1949 REF-05-0545K
1426 - East and West Encounter at Sea - 2002 REF-05-0546
1427 - Passionate projections- Mercator, Review TLS 2002-07-05 REF-05-0547
1428 - Verdensbillede i opbrud - Abraham Ortelius - Theatrum orbis terrarum Politiken, København 2004-02-04 REF-05-0548
1429 - A History of the Dutch Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-05-0549
1430 - Polish Cartography in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Journal of Navigation, London, England 1976-10-01 REF-05-0550
1431 - Korrespondance om kartografen Jan Doeticum Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer, Holland 1981-03-05 REF-05-0551
1432 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, London, England 1976-07-01 REF-05-0552
1433 - Pedro Nunes' Discovery of the Loxodromic Curve 1537 Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0553
1434 - The Earliest Printed Sea Charts 1485-1569 - 1973 efter REF-05-0554
1435 - Inventing the flat earth - Columbus History Today 1991-08-01 REF-05-0555
1436 - Danmarks første søkortdirektør døde som en skuffet mand Vikingen 1958-10-01 REF-05-0556K
1437 - Nogle Hovedpunkter i Nordeuropas Kartografi Tidsskrift for Søvæsen, København 1918 REF-05-0557K
1438 - Tidlige danske søkort Danair Magasinet 1991 REF-05-0558
1439 - Det kongelige danske Søkort-Arkiv gennem 175 år Søkortarkivet, København 1959-10-22 REF-05-0559
1440 - Efterretninger for Søfarende, første udgave genoptrykt. EfS, København 1985-07-01 REF-05-0560
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1441 - 200-årsdagen for Søkort-Arkivets oprettelse Søkortarkivet, København 1984-10-22 REF-05-0561
1442 - Et er et søkort at forstå - et andet skib at føre Berlingske Tidende, København 1984-10-22 REF-05-0562
1443 - Ny statslig styrelse - Kort- og Matrikelstyrelsen oprettet K&M, København 1988-12-01 REF-05-0563
1444 - Status for søkort i Danmark K&M, København 1994-06-14 REF-05-0564
1445 - Søkortene på vej ud i offentlig licitation Søfart 2003-02-01 c. REF-05-0565K
1446 - Nova delineatio grønlandiæ antiqvæ Fund og Forskning, KB, København 1974 REF-05-0566
1447 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0567
1448 - Eskimoiske Kaart af Træ Geografisk Tidsskrift, København 1886 REF-05-0568
1449 - Eskimoisk kartografi Vikingen, København 1957 før REF-05-0569
1450 - Eskimo Maps from Greenland Archaeology, England 1957-10-01 REF-05-0570
1451 - Kort, myter og fortællinger Diamanten, KB, København 2009 REF-05-0571
1452 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1974-04-01 REF-05-0572
1453 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1966-04-01 REF-05-0573
1454 - Vinlandskort fra 1440 er falsk, mener forskere Politiken 2002-08-01 REF-05-0574
1455 - Cartography of the Undersea Arctic Region Journal of Navigation, London, England 1984-05-01 REF-05-0575
1456 RIBERHUS DFDS indsætter Containerskibet RIBERHUS paa Ruten København-Horsens-Vejle DFDS, København 1950-08-29 REF-05-0576
1457 AXELHUS DFDS indsætter Containerskibet AXELHUS paa Ruten København-Horsens-Vejle DFDS, København 1950-10-25 REF-05-0577
1458 - Containers indvendige Maal og Bæreevne DFDS, København 1951-05-01 REF-05-0578
1459 - Fra de gamle Sejlskibes Tid - 1952-11-10 REF-05-0579
1460 - En Sejlads i Isen med en af de gamle Grønlandsfarere - 1952 REF-05-0580
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1461 VIKING Jeg blev bidt af Østen og var straks fortabt! Jyllands-Posten 1953-10-25 REF-05-0581
1462 - De søgående handelsfartøjers historie frem til vikingetiden samt i middelalderen - 1953 REF-05-0582
1463 - Seamen's Church Institute, New York, USA - Danish Room and Marine Museum Seamen's Church Institute, New York, USA 1953 c. REF-05-0583
1464 - Julekort fra ØK med billede af Københavns Red 1794, signeret af Prins Axel ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1953-12-12 REF-05-0584
1465 - Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning - 1953 c. REF-05-0585
1466 FORENINGEN Rapport til Danmark om forliset af barken FORENINGEN Det danske Konsulat, Dunkerque 1875-09-26 SR-1964:0482
1467 - Peder Mattesons gång - fællessang med fire vers Skanörs Skepparlåda, Skanör, Sverige 1963-11-22 SR-1964:0483
1468 RHODA Annonce indrykket af Kochs Dampskibsexpedition om Skrue-Dampskibet RHODA Berlingske Tidende, København 1856-03-05 SR-1964:0484
1469 - Fremstilling af Skibsbygmester P. Jørgensens borgerlige Virksomhed - 1740-1850 c. SR-1964:0486
1470 - Bønder som skippere. Takkebrev for bog om emnet. H&S, Helsingør 1958-01-12 SR-1964:0487
1471 HELGA Store Bjørns skib HELGA Dansk Søulykke-Statistik, København 1925 SR-1964:0488
1472 HEKLA Dampskibsforbindelser med Nordamerika - Thingvalla-Selskabets HEKLA Berlingske Tidende, København 1881-09-01 SR-1964:0489
1473 - Snekkersten Jollen - 1960-06-02 SR-1964:0490
1474 - Indberetning fra en Rejse til det nordlige sjælland Aar 1806 - 1960-01-07 SR-1964:0491
1475 - Om forlis ved Grenå af skib fra Hornbæk med to mand om bord. Helsingør Avis, Helsingør 1835-03-31 SR-1964:0492
1476 - Færgelavets afvisning af kritisabel handlen for skib, der forliste ved Humlebæk. Helsingør Avis, Helsingør 1835-11-23 SR-1964:0493
1477 - Søulykke paa Rheden. Kollision mellem svensk og norsk skib. Helsingør Avis, Helsingør 1890-11-10 SR-1964:0494
1478 - Lyst og Kapsejlads i Danmark før og Nu Sejl og Motor, København 1912-04-26 SR-1964:0495
1479 - Flagføring ved hvalfangst fra danske skibe i 1784-1867 H&S, Helsingør 1961-02-07 SR-1964:0496
1480 - Afskrift af Topografica. Sønderborg By. 1757-1853. Papirer vedr. et skibsbygningsværft i Sønderborg. Landsarkivet, Åbenrå 1964 c. SR-1964:0497
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1481 - Skibsbyggeriet i Nyborg Fyens Stifts Adresse-Avis, Odense 1853-08-26 SR-1964:0498
1482 - Særudstilling på Handels- og Søfartsmuseet sommeren 1960: Poul Løvenørn, 1751-1826, dansk fyrvæsens og søopmålings organisator H&S, Helsingør 1960 SR-1964:0499
1483 - Slægten Boalth - 1964 c. SR-1964:0500
1484 - The Mariner and the Albatross Virginia Quarterly Review, Charlottesville, USA 1950 SR-1964:0501
1485 - Engelbrekt Jørgensen, slægtsoplysninger fra datterdatter - 1963-10-01 SR-1964:0502
1486 - Engelbrekt Svedstrup, slægtsoplysninger fra søster - 1963-10-01 SR-1964:0503
1487 - Citat om skabelonmager i Nyboder. - 1930 SR-1964:0504
1488 - Brev om skibskurver, skabeloner til tegning af skibskurver. H&S, Helsingør 1959-11-23 SR-1964:0505
1489 - Opfordring til at danne en forening for bevarelse af gamle skibe. Forening til gamle skibes bevarelse 1964 c. SR-1964:0506
1490 - Lerkrukker om bord på sejlskibe. H&S, Helsingør 1963-02-25 SR-1964:0507
1491 - Om det bergenske dannebrogs flag med løve i midten. H&S, Helsingør 1963-01-23 SR-1964:0508
1492 - Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811 - 1963-06-03 SR-1964:0509
1493 - The Evolution of the English Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-05-0586
1494 - Changing the Admiralty Chart Journal of Navigation, London, England 1979-05-01 REF-05-0587
1495 - The Organisation of Hydrographic Information for Englsih Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0588
1496 - Charting the Seas - review of The Admiralty Chart by Rear Admiral G.S. Ritchie, 1967 Journal of Navigation, London, England 1967-07-01 REF-05-0589
1497 - Charting the Seas - review of The Admiralty Hydrographic Service 1795-1919 by Vice-Admiral Archibald Day Journal of Navigation, London, England 1968-07-01 REF-05-0590
1498 - The Admiralty Chart I - discussion on the Admiralty Chart Part 1 Journal of Navigation, London, England 1959-04-01 REF-05-0591
1499 - The Admiralty Chart II - discussion on the Admiralty Chart Part 2 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0592
1500 - The Admiralty Chart III - discussion on the Admiralty Chart Part 3 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0593
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1501 - The Admiralty Chart IV - discussion on the Admiralty Chart Part 4 Journal of Navigation, London, England 1969-10-01 REF-05-0594
1502 - The Admiralty Chart V - discussion on the Admiralty Chart Part 5 Journal of Navigation, London, England 1978-07-01 REF-05-0595
1503 - The Admiralty Chart VI - discussion on the Admiralty Chart Part 6 Journal of Navigation, London, England 1983-01-01 REF-05-0596
1504 - Matthew Fontaine Maury, 1806-1873 - Pathfinder of the Seas Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-05-0597
1505 - Blade med meteorologiske og hydrologiske data for Nordsøen udtaget af Pilot Book The North Sea North Sea Pilot, Admiralty, England 1997 REF-05-0598
1506 - Frågebok för uppteckning av städernas traditioner - 1964 senest SR-1964:0510
1507 - Danmark på verdenskortet - Udstilling af Danmarkskort på KB KB, København 2003-04-25 REF-05-0599
1508 - Artikel i Søfart om Weilbachs søkortafdeling Søfart, Århus 2001-08-30 REF-05-0600
1509 - Notes on the Use of LORAN-C Charts Canadian Hydrographic Service, Montreal, Canada 1983 REF-05-0601
1510 - Admiralty Chart 2649 - A Chart adapted for use with Radar Journal of Navigation, London, England 1950-01-01 REF-05-0602
1511 - Chart of Zones and Seasonal Areas - Load-Line Chart - 1990 c. REF-05-0603
1512 - Placat angaaende at Bøger, indbundne og uindbundne, saavelsom Land- og Søe-Carter skal være toldfrie udi Danmark og Norge Regeringsudgivelse 2000 c. REF-05-0604
1513 - Navigational Globes: Ancient and Modern Journal of Navigation, London, England 1972-07-01 REF-05-0605
1514 - The Use of Globes in Navigation Journal of Navigation, London, England 1982-01-01 REF-05-0606
1515 - Kæmpegloben fra Gottorp Astronomisk Tidsskrift 1998 REF-05-0607
1516 - De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster H&S årbog 1955 REF-05-0608K
1517 - Lodsbøger i Oldtiden og Middelalderen Tidsskrift for Søvæsen 1913 REF-05-0622K
1518 - The Oldest Mediterranean Pilot Journal of Navigation, London, England 1951-01-01 REF-05-0609
1519 - The Earliest Original English Seaman's Rutter and Pilot's Chart Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0610
1520 - Ocean Routing Charts Journal of Navigation, London, England 1962-07-01 REF-05-0611
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1521 - Great Britain's Coasting Pilot Journal of Navigation, London, England 1965-10-01 REF-05-0612
1522 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, London, England 1980-09-01 REF-05-0613
1523 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0614
1524 - The Organisation of Hydrographic Information for English Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0615
1525 - Astronomical Background to the International Meridian Conference of 1844 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1526 - The International Prime Meridian Conference, Washington, October 1884 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1527 - The Tercentenary of the Royal Observatory at Greenwich Journal of Navigation, London, England 1975-04-01 REF-05-0617
1528 - John Flamstead and the Origins of the Greenwich Astronomical Observatory Journal of Navigation, London, England 1975-07-01 REF-05-0618
1529 - Førstemeridianens Historie Tidsskrift for Søvæsen 1897 REF-05-0619K
1530 - The Prime Meridian Mariner's Mirror, England 1927 REF-05-0620K
1531 - The Gentleman of Jamaica Mariner's Mirror, England 1987-05-01 REF-05-0621K
1532 - Edward Wright - Mathematician and Hydrographer The American Neptune 1974 REF-05-0623K
1533 - Tracing til kortrettelser fra Admiralty The Admiralty, Taunton, England 2001 REF-05-0624
1534 - Vejledning til Benyttelse af Storcirkelkortet - 1930 c. REF-05-0625
1535 - Early Charts and the Origin of the Compass Rose Journal of Navigation, London, England 1951-10-01 REF-05-0626
1536 - Early Units of Measurement and the Nautical Mile Journal of Navigation, London, England 1952-07-01 REF-05-0627
1537 - Map Projections used in Polar Regions Journal of Navigation, London, England 1953-01-01 REF-05-0628
1538 - II - Calculating the Meridional Parts Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-05-0629
1539 - Early Time and Distance Measurement at Sea Journal of Navigation, London, England 1955-04-01 REF-05-0630
1540 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, London, England 1958-10-01 REF-05-0631
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1541 - The Shape of the Earth Journal of Navigation, London, England 1964-01-01 REF-05-0632
1542 - Surveying Deep-Draught Routes Journal of Navigation, London, England 1970-10-01 REF-05-0633
1543 - Metric Admiralty Charts Journal of Navigation, London, England 1972-07-01 REF-05-0634
1544 - Over Reliance on Nautical Charts Journal of Navigation, London, England 1976-04-01 REF-05-0635
1545 - Collecting Digital Data on H.M. Survey Ships Journal of Navigation, London, England 1978-09-01 REF-05-0636
1546 - Political Aspects of the Charting of the Seas Journal of Navigation, London, England 1980-01-01 REF-05-0637
1547 - Banded Contour Charts Journal of Navigation, London, England 1981-01-01 REF-05-0638
1548 - The Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1982-07-01 REF-05-0639
1549 - Nautical Chart Standardization Journal of Navigation, London, England 1983-09-01 REF-05-0640
1550 - Coordinate Systems: How to Get Your Position Very Precise and Completely Wrong Journal of Navigation, London, England 1986-05-01 REF-05-0641
1551 - Standard Global Reference Datum Journal of Navigation, London, England 1987-09-01 REF-05-0642
1552 - IAIN FANS Working Group on Geodetic References in Navigation Journal of Navigation, London, England 1988-05-01 REF-05-0643
1553 - Developing International Specifications for Future Nautical Charts - Possibilities and Pitfalls Journal of Navigation, London, England 1996-05-01 REF-05-0644
1554 - Updating Sea Charts and Navigational Publications Journal of Navigation, London, England 2003-09-01 REF-05-0645
1555 - Transas kom ind fra øst med ECDIS Søfart 2006-12-08 REF-05-0646K
1556 - Søkortsystem godt modtaget Navigatør 1993 REF-05-0647
1557 - Elektronisk søkort Navigatør 1994 REF-05-0648
1558 - Differences between RCDS and ECDIS IMO, London 1999-01-07 REF-05-0649
1559 - Elektroniske søkort Kort- og Matrikelstyrelsen, København 1994-06-27 REF-05-0650
1560 - Digital Charting, Now and in the Future Journal of Navigation, London, England 1997-05-01 REF-05-0651
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1561 - Glossary of ECDIS-related Terms International Hydrographic Organization, Monaco 1998 REF-05-0652
1562 - Danish Automatic Fire Alarm Installation DAB Danish Automatic Fire Alarm Company, Ltd., København 1952 REF-05-0653
1563 - Udstillingen Tobak. Nationalmuseet, København 1952 REF-05-0654
1564 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 REF-05-0655
1565 - Rundetårns kikkert Rundetårns Observatorium, København 1992-01-01 REF-05-0656
1566 - History of the Telescope NMM, Greenwich, England 1976 REF-05-0657
1567 - Prismekikkerten har hundrede års jubilæum Astronomisk Tidsskrift 1995 REF-05-0658
1568 - Who invented the Telescope? History Today 2008-10-01 REF-05-0659
1569 - Danske kirkeskibe Søens Verden 1961-1962 REF-05-0660K
1570 - Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark Politiken 1989-10-01 REF-05-0661
1571 - JYLLAND som kirkeskib i danske og nordiske kirker Havnen 2000 REF-05-0662
1572 - Hvor kommer kirkeskibet i Brædstrup kirke fra? Kirkebladet for Ring og Føvling sogne 2002-08-01 REF-05-0663
1573 - Bekendtgørelse om anerkendelse af klassifikationsselskaber for skibe. Handelsministeriet, København 1967-01-12 REF-05-0664
1574 - Freeboard and the Classification Socities Conference Lloyd's Register Bulletin, London 1960 c. REF-05-0665
1575 - Historien om Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping, London 1958-01-01 REF-05-0666
1576 - Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping, London 1959-05-27 REF-05-0667
1577 - The Danish Committee of Lloyd's Register Lloyd's Register of Shipping, London 1955-11-25 REF-05-0668
1578 - Lloyd's Register of Shipping Two Hundred Years Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0669
1579 - Lloyd and his Coffee House Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0670
1580 - A Lloyd's Register Centenary The Shipping World, London 1955-04-13 REF-05-0671
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1581 - Lloyd's Register - Annual Report 1955 Lloyd's Register of Shipping, London 1955 REF-05-0672
1582 - Lloyd's Register - Annual Report 1956 Lloyd's Register of Shipping, London 1956 REF-05-0673
1583 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1958 Lloyd's Register of Shipping, London 1958 REF-05-0674
1584 - Ændring i Lloyd's Register of Shipping's regler for afholdelse af klasseeftersyn Lloyd's Register of Shipping, København 1961-08-22 REF-05-0675
1585 - The Register Book in 1962 Lloyd's Register of Shipping, London 1962-01-30 REF-05-0676
1586 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1964 Lloyd's Register of Shipping, London 1964 REF-05-0677
1587 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1965 Lloyd's Register of Shipping, London 1965 REF-05-0678
1588 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1967 Lloyd's Register of Shipping, London 1967 REF-05-0679
1589 - Det Norske Veritas formål og virke - klassifikasjonsselskapet 100 år Sjømann, Norge 1964 REF-05-0680
1590 - Det Norske Veritas 100 år Svensk Sjöfarts Tidning 1964 REF-05-0681
1591 - Fire år i Dansk-Vestindien 1912-1917 - 1967 REF-06-0682
1592 - Tranquebar Siden Saxo, København 1987 REF-06-0683
1593 - Negerslaver - en gruppe uden rettigheder Nyt fra Nationalmuseet, København 1998 REF-06-0684
1594 - Ghana's Golden Coast History Today, London, England 2007-03-01 REF-06-0685
1595 - Oversigt over skibsbyggeriet ved og i Nakskov NS-Bladet, Nakskov 1956-01-01 SR-1964:0511
1596 - Højstærede Consul. Vi danske Skibsførere paa Siamesiske Skibe... - 1876-03-01 SR-1964:0512
1597 - Til Kongen - anbefaling for konsul F.C.C. Købke, Bangkok. Indleveret af kaptajn Torm. - 1880-11-01 c. SR-1964:0513
1598 - Samlinger af galionsfigurer - tilføjelse til artiklen om samme - 1960-05-10 SR-1964:0514
1599 - Bekjendtgørelse - Fyrskib udlagt på Læsø Trindel Regeringen, København 1829-07-07 SR-1964:0515
1600 - Neptun med treforken - Fra gud til symbol - 1964-02-04 SR-1964:0516
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1601 TOVELIL Med det danske dampskib TOVELIL fra Hamborg til Manaus - 1963-04-02 SR-1964:0517
1602 - Beretning om kaptajn Fritz Reinwald The Seafarer 1963 SR-1964:0520
1603 - Beretning om kaptajn Kaare Trojel The South Spainer 1964-01-01 SR-1964:0521
1604 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0526
1605 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0527
1606 PREUSSEN Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on the German 5-masted full rigger PREUSSEN San Francisco Maritime Museum 1963-08-05 SR-1964:0528
1607 BRITA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-03-28 SR-1964:0550
1608 RITVA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-03-28 SR-1964:0550
1609 CHILEAN REEFER (II) Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-03-20 SR-1964:0551
1610 CHILEAN REEFER (II) Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-09-10 SR-1964:0552
1611 ECUADORIAN REEFER Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-03-03 SR-1964:0553
1612 ERIKA DAN ERIKA DAN ankommet til Antarktis. JL, København 1960-01-23 SR-1964:0554
1613 JETTA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-07-05 SR-1964:0555
1614 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-12-15 SR-1964:0556
1615 JETTA DAN Opdateringsmeddelelse om udvikling af motorer JL, København 1962-12-01 SR-1964:0557
1616 JETTA DAN Tekniske detaljer omskibet JL, København 1962-12-01 SR-1964:0558
1617 KAISA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-04-12 SR-1964:0559
1618 KAISA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-07-10 SR-1964:0560
1619 MANJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-05-21 SR-1964:0561
1620 MANJA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-11-07 SR-1964:0562
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1621 NELLA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-06-13 SR-1964:0563
1622 PERLA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1958-07-31 SR-1964:0564
1623 PERLA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-01-27 SR-1964:0565
1624 RAILA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-07-07 SR-1964:0566
1625 RIMJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-11-10 SR-1964:0567
1626 RITVA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1961-07-24 SR-1964:0568
1627 SAIMA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-04-04 SR-1964:0569
1628 SELMA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1963-12-28 SR-1964:0570
1629 SIRPA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-12-11 SR-1964:0571
1630 VARLA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1960-06-18 SR-1964:0572
1631 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1959-12-18 SR-1964:0573
1632 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1960-06-16 SR-1964:0574
1633 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1961-06-16 SR-1964:0575
1634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1963-12-13 SR-1964:0576
1635 TREIN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-04-11 SR-1964:0577
1636 THOMAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-08-01 SR-1964:0579
1637 SKRYPLEV Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-12-04 SR-1964:0581
1638 DAGHILD Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-12-07 SR-1964:0584
1639 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-02-15 SR-1964:0586
1640 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Tale ved afleveringen af værftsdirektøren. B&W, København 1963-02-15 SR-1964:0587
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1641 TREMINOU (Fr.) Afleveringsmeddelelse for fiskefartøjer til Frankrig, bygget på Ørskov med Alpha dieselmotorer B&W, København 1963-03-20 SR-1964:0590
1642 KOSMONAVT KOSMONAUT Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-04-10 SR-1964:0591
1643 TOBIAS MÆRSK Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-04-27 SR-1964:0593
1644 DAVYDOV (Udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-06-26 SR-1964:0595
1645 FERNCAPE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-07-05 SR-1964:0597
1646 BELITSK (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-07-15 SR-1964:0599
1647 SAMNANGER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-08-20 SR-1964:0601
1648 SAMNANGER Søsætningsmeddelelse. Direktør J.M. Barfoeds tale ved navngivningen B&W, København 1963-08-20 SR-1964:0602
1649 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-12-06 SR-1964:0604
1650 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-12-06 SR-1964:0605
1651 SOVIETSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-06 SR-1964:0610
1652 TRANS-ST-LAURENT (Ca.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-13 SR-1964:0613
1653 TOBIAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-27 SR-1964:0614
1654 BERGE BERGESEN Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-11-16 SR-1964:0616
1655 VESTHAV Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-11-22 SR-1964:0619
1656 GRUMANT Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-12-18 SR-1964:0623
1657 BORGSTEN Motoroplysning om B&W-motor i engelskbygget skib til norsk reder. B&W, København 1964-01-13 SR-1964:0628
1658 ELCANO (Sp.) Motoroplysning om B&W-motor i spanskbygget skib til spansk reder. B&W, København 1964-01-15 SR-1964:0629
1659 GOLFSTRIM Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-01-16 SR-1964:0630
1660 CENTAUR (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-01-20 SR-1964:0632
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1661 HELGA DAN Dansk skib sætter ny rekord på St. Lawrence - HELGA DAN B&W, København 1964-01-27 SR-1964:0633
1662 - Propagandachef Ulrik Knigge kan den 16. marts fejre 25 års jubilæum... B&W, København 1964-03-16 SR-1964:0634
1663 - Præsentationsbrochure for Svendborg Værft Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1962-02-14 SR-1964:0636
1664 - Præsentationsbrochure for ståltrawler Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1964 c. SR-1964:0637
1665 SUSANNE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1959-10-28 SR-1964:0642
1666 SUSANNE THOLSTRUP Søsætningsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1959-03-10 SR-1964:0643
1667 HÄLSINGBORG Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1960-06-10 SR-1964:0644
1668 PETER FABER Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1961-03-28 SR-1964:0647
1669 NANOK S Søsætningsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1961-11-30 SR-1964:0650
1670 BIRTHE THOLSTRUP Søsætningsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-04-10 SR-1964:0652
1671 BIRTHE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-12-01 SR-1964:0653
1672 MAGNOLIA Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-08-01 SR-1964:0656
1673 TORBEN MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Helsingør Skibsværft A/S, Helsingør 1962-11-30 SR-1964:0658
1674 PETUNIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-13 SR-1964:0659
1675 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-22 SR-1964:0665
1676 GEO Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-07-24 SR-1964:0673
1677 CIMBRIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-10-19 SR-1964:0675
1678 GAUTATYR Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-12-01 SR-1964:0678
1679 BELORETSK Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-04-13 SR-1964:0679
1680 BELOVODSK Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-10-06 SR-1964:0682
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1681 VIVITA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-04-06 SR-1964:0683
1682 THYRA TORM Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-03-23 SR-1964:0687
1683 THYRA TORM Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-10-04 SR-1964:0688
1684 ANDORRA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-12-12 SR-1964:0689
1685 KIRSTEN SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-09-11 SR-1964:0693
1686 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-01-28 SR-1964:0694
1687 SJÆLLAND Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-06-14 SR-1964:0695
1688 SJÆLLAND Minelæggeren SJÆLLAND - oplysning om tidligere skibe af samme navn Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-06-14 SR-1964:0696
1689 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1964:0698
1690 JETTA DAN Aflevering, liste over hovedleverandører Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1964:0699
1691 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-12 SR-1964:0700
1692 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-17 SR-1964:0701
1693 OLUF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-14 SR-1964:0702
1694 KRASZEWSKI Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-03-20 SR-1964:0706
1695 KRASZEWSKI Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-03-20 SR-1964:0707
1696 HENNING MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-07 SR-1964:0708
1697 HENNING MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-11-22 SR-1964:0709
1698 KAREN MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-11-05 SR-1964:0715
1699 DLUGOSZ Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-04-18 SR-1964:0716
1700 DLUGOSZ Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-04-25 SR-1964:0717
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1701 DLUGOSZ Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-09-13 SR-1964:0718
1702 DLUGOSZ Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-09-13 SR-1964:0719
1703 ANGLO MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-02-19 SR-1964:0726
1704 ANGLO MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-10-21 SR-1964:0727
1705 ELMER R. PETERSON Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-08 SR-1964:0728
1706 ELMER R. PETERSON Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0729
1707 ELMER R. PETERSON Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0730
1708 ELMER R. PETERSON Telegram for udsættelse af aflevering grundet maskinhavari. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0732
1709 ELMER R. PETERSON Telegram for endelig overtagelse af skib. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-03-02 SR-1964:0733
1710 PETER MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-12-13 SR-1964:0734
1711 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0737
1712 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0738
1713 TANJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1964-07-16 SR-1964:0842
1714 THURØ MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-04-03 SR-1964:0843
1715 THURØ MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-07-18 SR-1964:0844
1716 - 10 skibe med B&W-motorer skal bygges til Rumænien. B&W, København 1964-12-01 SR-1965:0578
1717 - Nye B&W Alpha dieselmotorer på fiskerimessen i Forum. B&W, København 1964-09-09 SR-1965:0633
1718 - Et dansk-britisk industrisamarbejde har 50-års jubilæum. B&W, København 1964-10-16 SR-1965:0636
1719 ANNA NERY B&W afleverer stort brasiliansk passagerskib efter endt reparation. B&W, København 1965-06-11 SR-1965:0562
1720 ATHELPRINCE Britisk bulk carrier forlænges på B&W B&W, København 1965-02-16 SR-1965:0564
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1721 BELITA (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-02-26 SR-1965:0566
1722 ESBJERG Ny dansk færge med B&W Alpha Dieselmotor B&W, København 1965-04-22 SR-1965:0568
1723 BULK VENTURE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-02-12 SR-1965:0571
1724 BULK VENTURE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-08-04 SR-1965:0572
1725 CARL EGEDE B&W Alpha dieselmotor i Grønlands største fiskefartøj B&W, København 1965-10-11 SR-1965:0575
1726 COLONEL REMY Ny B&W motor i fransk trawler B&W, København 1964-05-04 SR-1965:0576
1727 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964 SR-1965:0579
1728 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0583
1729 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Med gæsteliste. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0584
1730 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Direktør Niels Muncks tale ved navngivningen. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0585
1731 GEIZER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-08-05 SR-1965:0586
1732 GEIZER Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste. B&W, København 1964-08-05 SR-1965:0587
1733 GEIZER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-04-27 SR-1965:0588
1734 GLETCHER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-11-26 SR-1965:0591
1735 GLETCHER Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste. B&W, København 1964-11-26 SR-1965:0592
1736 GLETCHER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-07-29 SR-1965:0594
1737 GOLFSTRIM Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-12-30 SR-1965:0596
1738 GRUMANT Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-12-05 SR-1965:0598
1739 MAIN ORE Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-11-12 SR-1965:0600
1740 PAVLOVO, PRILUKI Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-06-29 SR-1965:0602
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1741 PAVLOVO, PRILUKI Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste B&W, København 1965-06-29 SR-1965:0603
1742 PRIMO Canadiske stålkuttere på 280 t.dw. med B&W Alpha dieselmotorer B&W, København 1964-03-18 SR-1965:0607
1743 ROGER-GASQUET B&W dieselmotor i Frankrigs største handelsskib B&W, København 1964-12-28 SR-1965:0608
1744 SKAZOCHNIK ANDERSEN Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-06-20 SR-1965:0609
1745 SKAZOCHNIK ANDERSEN Søsætningsmeddelelse. Ministerpræsident Hrustjov på besøg. Fruen navngav skibet. B&W, København 1964-06-20 SR-1965:0610
1746 SKAZOCHNIK ANDERSEN Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-02-09 SR-1965:0611
1747 BERGECHIEF Aflevering af M/T BERGECHIEF med en B&W motor på 21.000 eHK. B&W, København 1964-06-23 SR-1965:0619
1748 TONNA B&W forlænget skib på kun otte arbejdsdage. B&W, København 1964-06-09 SR-1965:0620
1749 VESTHAV Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-03-14 SR-1965:0621
1750 ZAPOLJARNYJ Søsætningsmeddelelse. Samt gæsteliste. B&W, København 1965-03-30 SR-1965:0624
1751 ZELENOBORSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-10-11 SR-1965:0629
1752 CONSTANTA Fiskeskib med B&W-motorer til Rumænien. B&W, København 1964-07-03 SR-1965:0631
1753 ZAPOLJARNYJ Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-11-24 SR-1965:0644
1754 CONCORDIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-09 SR-1965:0646
1755 DROGDEN (Sv,) Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-10 SR-1965:0650
1756 ESBJERG Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-15 SR-1965:0654
1757 KUNUNGUAK Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-27 SR-1965:0659
1758 LASSE Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-12-11 SR-1965:0661
1759 PRINSESSAN DÉSIRÉE Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-10-16 SR-1965:0666
1760 PRINSESSE ELISABETH Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-03-05 SR-1965:0674
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1761 SKAGERAK (udenl.) Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-06-24 SR-1965:0681
1762 SKOGAFOSS Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-06-08 SR-1965:0682
1763 INGA THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-11-25 SR-1965:0684
1764 KINNA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1965-10-21 SR-1965:0686
1765 TANJA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1964-11-06 SR-1965:0687
1766 ANCONA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-18 SR-1965:0688
1767 ANCONA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-05-13 SR-1965:0690
1768 ANDORRA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-14 SR-1965:0692
1769 ASA-THOR Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-08-18 SR-1965:0694
1770 BEREZNIKI Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-08-14 SR-1965:0696
1771 BEREZNIKI Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-16 SR-1965:0697
1772 BIJSK Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-16 SR-1965:0700
1773 JYTTE SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-04-02 SR-1965:0702
1774 JYTTE SKOU Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-09-27 SR-1965:0703
1775 LOTTE SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-11-10 SR-1965:0706
1776 SJÆLLAND Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-07-06 SR-1965:0708
1777 A.P. MØLLER Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-09-03 SR-1965:0710
1778 DANBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-28 SR-1965:0712
1779 DANBJØRN Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-08-06 SR-1965:0713
1780 DANGULF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. APM, København 1964-11-03 SR-1965:0716
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1781 DANGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-02-22 SR-1965:0717
1782 ISBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-23 SR-1965:0719
1783 K.H. CRANDALL (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-07 SR-1965:0721
1784 K.H. CRANDALL (udenl.) Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-09 SR-1965:0722
1785 LAUST MÆRSK (II) Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-08-20 SR-1965:0725
1786 LAUST MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-11-28 SR-1965:0726
1787 MAGLEBY MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-06-04 SR-1965:0728
1788 MAGLEBY MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-11-07 SR-1965:0729
1789 MALMOIL Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-18 SR-1965:0732
1790 PETER MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-06-04 SR-1965:0734
1791 PRIMA MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-31 SR-1965:0736
1792 PRIMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-22 SR-1965:0737
1793 ROY G. LUCKS Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-05-16 SR-1965:0740
1794 ROY G. LUCKS Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-11-17 SR-1965:0741
1795 SVENGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-01 SR-1965:0751
1796 SVENGULF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. APM, København 1964-12-18 SR-1965:0752
1797 - Were Compasses used in Antiquity? Journal of Navigation, London, England 1981-07-01 REF-06-0686
1798 - The Birth of the Compass Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-06-0687
1799 - Jan van Straet (Stradanus) and the Origins of the Mariner's Compass Learning, Language and Invention 1994 REF-06-0688
1800 - The Mechanism of China's South-pointing Carriage The Institute of Navigation, London 1992-07-29 REF-06-0689
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1801 - Forsøg på at fastslå oprindelsen af det første væskekompas. - 2000-02-03 REF-06-0690
1802 - Om usædvanlig gradinddeling af kompas Musèe de la Marine, Paris, Frankrig 1994-08-22 REF-06-0691
1803 - Jean Rotz and the variation of the Compass 1542 Journal of Navigation, London, England 1954-01-01 REF-06-0692
1804 - Naval Compasses in 1707 Journal of Navigation, London, England 1953-10-01 REF-06-0693
1805 - The Admiralty Compass Observatory Journal of Navigation, London, England 1980-04-01 REF-06-0694
1806 - An Evil So Pregnant with Mischief: Some Influential Ups and Downs in the Development of Navigation Equipment and Practice. Journal of Navigation, London, England 1988-09-01 REF-06-0695
1807 - The Ship's Compass by G.A.A. Grant et al. - review Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-06-0696
1808 - Alexander Neckham and the Pivoted Compass Needle Journal of Navigation, London, England 1955-07-01 REF-06-0697
1809 - Lord Kelvin and His Compass Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-06-0698
1810 - The Mystery of Captain Lane's Compass Journal of Navigation, London, England 1976-10-01 REF-06-0699
1811 - The Graduation of Compass Cards Journal of Navigation, London, England 1967-01-01 REF-06-0700
1812 - The Binnacle at the Conn Journal of Navigation, London, England 1964-04-01 REF-06-0701
1813 - Operating, Maintaining and Testing Magnetic Compasses Marine Safety Agency, Southampton, England 1998-02-01 REF-06-0702
1814 - Mariner's Compass, &c. 1876, 18th December, No. 4876 - Letters Patent HMSO, London, England 1887-06-15 REF-06-0703
1815 - Bekendtgørelse vedrørende Undersøgelse af Kompasser Ministeriet for Søfart og Fiskeri, København 1930-01-30 REF-06-0704
1816 - Bekendtgørelse om undersøgelse af kompasser Ministeriet for handel, industri og søfart, København 1952-11-14 REF-06-0705
1817 - Edward J. Johnson and the early History of Ship Magnetism Journal of Navigation, London, England 1979-09-01 REF-06-0706
1818 - Ny kompaspæl i Københavns havn Københavns Havneblad, København 1953-11-01 REF-06-0707
1819 - Transmitting Magnetic Compass, K&H type The Shipping World 1958-12-17 REF-06-0708
1820 - The Flux Valve Detector Unit - fluxgatekompas Sperry type. Hansen, K. Gravgaard, Hasselhaven 13, 2600 Glostrup 1989-12-19 REF-06-0709
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1821 - The Evolution of the Modern Electronic Compass NMEA News, USA 1986-10-13 REF-06-0710
1822 - Navigating ashore Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-06-0711
1823 FREDERIK VIII Kalenderbilleder af tidlig gyrokompas og autopilot, om bord på FREDERIK VIII Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 2000 c. REF-06-0712
1824 - Das Selbsteuer, Abteil B. Oberkommando der Kriegsmarine, Bremen, Tyskland 1943 REF-06-0713
1825 - Unserer Eisener Steuermann auf der FREDERIK VIII - hvilket ikke er verificeret. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1988-06-20 REF-06-0714
1826 - Foto af leidarsteinnkompasrekonstruktion H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0715
1827 DEN GODE HENSIGT Kopi af tegning af nathus fra H&S, Helsingør 1779-11-20 REF-06-0716
1828 - Foto af nathus fra Søfartsmuseet i Amsterdam. H&S, Helsingør 1991 REF-06-0717
1829 - Billede fra kalender af nathus med specielle elektriske korrigeringsmidler under kuglerne - 2000 c. REF-06-0718
1830 - Tegninger af VIKING nathus og VIKING grydekompas og VIKING reflektorkompas. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1980-1990 REF-06-0719
1831 - Diverse fotos og billeder af kompasroser og sladrekompasser. - 2000 c. REF-06-0720
1832 - Fire fine fotos af Christian IVs rejsekompas i sølvdåse, åben, af rosen, rosens bagside, instrumentet på låget. Rosenborg, København 1955 c. REF-06-0721
1833 - Fire fine fotos af deviaskop med transversalinddelinger til prøvning af kompasroser. Nationalmuseet, København 1955 c. REF-06-0722
1834 - Tre fotos af pejlkompas Rasmus Koch, deviaskopinstrument med inklinationsnål, eskadresejlads pejlinstrument. H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0723
1835 - Register over de i Iver C. Weilbachs arkiv beroende kompasroser. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1991 c. REF-06-0724
1836 - Register over de af Iver C. Weilbach producerede kompasser fra 1927 til 1986. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 2007-11-27 REF-06-0725
1837 - Nogle kopier af kompasroser inkl. nogle med H&S registreringsnumre. - 2010 REF-06-0726
1838 - Larsenkompasset eller det retvisende magnetkompas Tidsskrift for Søvæsen, København 1950 REF-06-0727K
1839 - Angivelse af Kompasretninger Tidsskrift for Søvæsen, København 1917 REF-06-0728K
1840 - Kompasretningernes benævnelse Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1987 REF-06-0729K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1841 - Ming-dynastiets fald og Holbergs Danmark Nationalmuseets Arbejdsmark 1983 REF-06-0730K
1842 - The South-Pointing Needle Imago Mundi, Leiden, Holland 1951 REF-06-0731K
1843 - The History of the Magnetic Compass Mariner's Mirror, London, England 1952 REF-06-0732K
1844 - The Binnacle Mariner's Mirror, London, England 1954 REF-06-0733K
1845 - Lieutenant Silas Bent's Device to Eliminate Variation Correction in the Magnetic Compass, 1849 The American Neptune 1965 REF-06-0734K
1846 - Magnetkompasset. Kortfatte artikel om dets udvikling. - 2010-04-23 REF-06-0735K
1847 - Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden. - 2010-04-23 REF-06-0736K
1848 - Det er vådt, det er beskidt, det er historie. Berlingske Tidende, København 1996-09-15 REF-06-0737
1849 - Havets kulturskat er i fare. Politiken, København 2003-03-07 REF-06-0738
1850 - Frihavnen 100 år - Jubilæumsnummer Københavns Havneblad 1994-11-01 REF-06-0739
1851 - Koøjer - kortfattet information om ordet koøje. - 2008-05-05 REF-06-0740K
1852 - The Refrigerated Fleet - statistics on tonnage and passengers Norwegian Shipping News 1959 REF-06-0741
1853 - Cooling of Cargo Ship Accomodation. HI-Press News, Næstved 1959-10-01 REF-06-0742
1854 - Skibs-køleanlæg - Marine Refrigerating Plants Vikingen 1954 REF-06-0743K
1855 - Kølelastskibe og kølelaster Tidsskrift for Maskinvæsen 1957-10-01 REF-06-0744
1856 - Refrigeration at Sea Lloyd's Register of Shipping, London 1959 REF-06-0745
1857 - Specialfremstillede køle- og fryseanlæg Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-07-01 REF-06-0746
1858 - Borebiller- midler mod træødelæggende organismer Goriværk, Kolding 1957-02-15 REF-06-0747
1859 MOMBASA Cargocaire affugtningsanlæg om bord på M/S MOMBASA DFJ Nyt, De forenede jernstøberier, København 1950-12-01 REF-06-0748
1860 - Danish Shipping - Lecture given at the 24th International Economic Course in Denmark Dansk Dampskibsrederiforening, København 1950 REF-06-0749
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1861 - Foto af logglas - 1955 c. REF-06-0750
1862 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåder tilgang og afgang i 1950. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1951 REF-06-0751
1863 - Skip under bygging og bestilt pr. 1. januar 1951. Statistikker. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1951-01-01 REF-06-0752
1864 - Opmålinger af diverse både - 1951-05-08 REF-06-0753
1865 - Moderne dieselmotorer med særligt henblik på skibsmotorer, disses drift og vedligeholdelse. Tidsskrift for Maskinvæsen 1951-03-01 REF-06-0754
1866 - Fra søfartsby til dansk kunstnermekka + Kjerteminde Skipper- og Ligbærerlaug. Havnen, Sømandsmissionen, København 2001-04-01 REF-06-0755
1867 - Tobaksmuseet i Odense, katalog. Tobaksmuseet, Odense 1951-09-05 REF-06-0756
1868 - Ladby-skibets anker og ankerkæde. HS-Bladet, Helsingør u.a. REF-06-0757
1869 - Bekendtgørelse om laste- og lossemidler m.m. Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-06-0758
1870 - Bekendtgørelse nr. 993 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe Handelsministeriet, København 1996-11-26 REF-06-0759
1871 - Forskrifter om transport til søs af farligt gods Skibstilsynet, København 1983-09-30 REF-06-0760
1872 - Ny lastsikringsmanual - Cargo Securing Manual Navigatør, København 1997 REF-06-0761
1873 - Fragtvognsskibe - interessant nydannelse inden for Amerikas kystfart - kan den danske småskibsfart få sit come back? Københavns Havneblad, København 1955-06-01 REF-06-0762
1874 - Fragtvognsskibe - mellem USA og Europa bliver nu virkelighed Københavns Havneblad, København 1956-11-01 REF-06-0763
1875 - Rationel transport over sø og land - ny transportmetode i USA Københavns Havneblad, København 1957-07-01 REF-06-0764
1876 - Moderne losse- og lasteteknikk Svensk Sjöfarts Tidning 1959 REF-06-0765
1877 - Cargo Handling in Ports Norwegian Shipping News 1960 REF-06-0766
1878 - New Loading and Discharging Gear for Unitized Cargo The Motor Ship, London, England 1961-08-01 REF-06-0767
1879 - Palletisation - A note on through movement units for sea and land transport Norwegian Shipping News 1955 REF-06-0768
1880 - Eine vollmechanisierte Umschlagsmethode in Kopenhagen HANSA Schiffahrt 1957-12-01 REF-06-0769
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1881 - The fork lift truck is the master of the ship Svensk Sjöfarts Tidning 1961 REF-06-0770
1882 - Einträger-Krane und Einträger-Verladebrücken mit aussermittiger Last HANSA Schiffahrt 1964 REF-06-0771
1883 - A study of cargo containers The Scandinavian Shipping Gazette 1955-07-27 REF-06-0772
1884 - Unitized Cargo Transportation Journal of Navigation 1969-07-01 REF-06-0773
1885 BOOKER VANGUARD For palletized cargoes - the 6833 ton d.w. BOOKER VANGUARD The Motor Ship, London, England 1964-02-01 REF-06-0774
1886 - The Bipod Mast The Motor Ship, London, England 1951-01-01 REF-06-0775
1887 - Atlas-Werke Mast Cranes The Motor Ship, London, England 1964-05-01 REF-06-0776
1888 - Neuere Entwicklungen und Erfahrungen beim Umschlag von Stückgütern Hansa Schiffahrt 1965 REF-06-0777
1889 - A New Cargo Handling System The Motor Ship, London, England 1964-11-01 REF-06-0778
1890 - Thrige Taarn-vippekraner Thomas B. Thrige Bladet, Odense 1957 REF-06-0779
1891 - Svingende bomme med automatisk manøvrering - System Hallén Vikingen 1958 REF-06-0780K
1892 - The Handling of Heavy Cargo The Motor Ship, London, England 1955-03-01 REF-06-0781
1893 - Largest British-made Ship's Derrick The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0782
1894 ADVENTURER Special Heavy-lift Arrangement on the Motor Cargo Ship ADVENTURER. The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0783
1895 - Bordkraner Hansa Schiffahrt 1957 REF-06-0784
1896 - A New Cargo-handling Gear Accessory The Motor Ship, London, England 1961-12-01 REF-06-0785
1897 - Banana elevator foto The Motor Ship, London, England 1961-11-01 REF-06-0786
1898 BENARTY 180 ton lifting gear on the BENARTY The Motor Ship, London, England 1963-03-01 REF-06-0787
1899 - Hallén Derricks, Stülcken derrick, Thomson crane The Motor Ship, London, England 1966-01-01 REF-06-0788
1900 AUSTRALIAN STAR 20-knots cargo liner with 300-ton heavy lift derrick The Motor Ship, London, England 1966-01-01 REF-06-0789
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1901 - Sværvægtsbomme, fotos The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0790
1902 - The Swedish Designed Hallén swinging derrick The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0791
1903 - Use of cranes on board ship The Motor Ship, London, England 1958-12-01 REF-06-0792
1904 - Conveyor-type unloading units for bulk carriers The Motor Ship, London, England 1965-12-01 REF-06-0793
1905 - Special cargo-handling gear The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0794
1906 NORSKE LØVE Kontrakt til bygning af orlogsskibet NORSKE LØVE - 1631-03-13 SR-1966:0435
1907 - Jernbetonskibe. Oversættelse af regler for Lloyd's Register of Shipping, London, England 1918-09-01 SR-1966:0511
1908 - Eine Bronzeprora aus der Mosel bei Trier - 1964-12-12 SR-1966:0664
1909 JUTLAND Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1933-02-30 SR-1966:0696
1910 - Porcelænsbowle med inskription i Skotland. Scottish Field 1967-04-01 SR-1967:0675
1911 - Skipperskeer Ølgod Egnsmuseum, Ølgod 1967-10-01 SR-1966:0745
1912 - Mandskabets antal, Rudkøbing Magistrats Arkiv, Havnekommissionens breve 1776-1833. - 1967-08-13 SR-1967:1193
1913 - Omkomne Rømøsøfolk - 1967 SR-1966:1194
1914 - Forliste Rømøskibe - 1967 SR-1966:1195
1915 - Skibe efter Skibslisterne fra 1834, 1842, 1844-1852, 1854-1855, 1857, 1860 og 1862. - 1966-08-06 SR-1966:1196
1916 - Navne m.m. på Sønderborg skibe, som er funden i Sønderborg Skipperlaugs protokoller og skibslister. - 1966-08-06 SR-1966:1197
1917 - Havnelisten fra 1805 med anløb i afskrift. - 1966-08-06 SR-1966:1198
1918 - WHIM Greathouse. En orientering St. Croix Landmark Society, Christiansted, St. Croix, USVI 1967-03-01 SR-1968:0001
1919 - Uddrag fra Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer ... i de tidligere danske Tropekolonier, side 63 - 1940 SR-1968:0002
1920 - Mc Evoy, Christopher. Kay Larsen: Dansk Vestindiske og Guineiske Personalia og Data, KB Ny kgl. Saml. 3240 4o - 1940 SR-1968:0003
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1921 - Rigaskeer - 1964-11-19 SR-1968:0004
1922 - Bristol & Sweden: Some Delftware Connexions English Ceramic Circle Transactions, London, England 1962-03-28 SR-1968:0005
1923 - Punchbowle fra Helsingør - Punschskålar från Helsingør. - 1967-09-24 SR-1968:0006
1924 - Henry Wright, skibsklarerer, Helsingør - 1968 c. SR-1968:0007
1925 - Rebslagersvendenes Regler, naar de holder deres Krodag. - 1850 SR-1968:0008
1926 - Brev til Erik fra faderen. Samt transskription af brevet. - 1815-04-08 SR-1968:0009
1927 ANNA Bilbrev for bygningen af briggen ANNA. - 1858-07-27 SR-1968:0010
1928 MARGRETHE Bilbrev for bygningen af skonnerten MARGRETHE af Fåborg - 1882-07-12 SR-1968:0011
1929 ELEONORA SOPHIE Contract og Skibsrulle - ansættelse af mandskab. - 1864-03-24 SR-1968:0012
1930 - Bygning af fiskerbåd 1845 - 1968 c. SR-1968:0013
1931 - Verfügung. dass auch den Schiffern, die sich auf dem Lande in den Herzogthümern nicht wirklich niedergelassen haben, wie überhaupt.... - 1793-12-03 SR-1968:0014
1932 - Placat hvorved Skoveierne i Hertugdommene Slesvig og Holsteen opfordres, til ikke at foretage Hugst til eget Brug af saadanne Egetræer, som kunne indeholde vigtigt Skibstømmer... Rentekammeret, København 1812-05-06 SR-1968:0015
1933 - Artikel om St. Clemens og St. Nikolai oversat fra H&S årbog 1950 til tysk - 1950 SR-1968:0016
1934 - Da sømændene begravede den døde hest - 1964-11-27 SR-1968:0017
1935 - Jul på søen - Sømandens jul i tusind år. - 1964-12-03 SR-1968:0018
1936 - Kvinder, præster og Jonas'er om bord. - 1964-04-14 SR-1968:0010
1937 DE TVENDE BRØDRE Skibsskiøde 1887 - 1887-04-06 SR-1968:0020
1938 - Skibsførere i Troense 1840-1880 og senere - 1925-10-11 SR-1968:0021
1939 - Fra de gode gamle dage - En Troenseskippers erindringer - 1925-11-01 SR-1968:0022
1940 - Nereiden - Die Töchter des Meeresgottes Nereus. - 1964 ? SR-1968:0023
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1941 - Sirenen - gudinder i søens verden. - 1964 ? SR-1968:0024
1942 - Slægten Mathiesen fra ca. 1650 til 1940. - 1940 SR-1968:0025
1943 - Ruiner fra dansk tid - Indberetning om Dansk Guinea - 1965 SR-1968:0026
1944 - Drei Marinemaler des neunzehnten Jahrhunderts Hamburgischen Geschichts- und Heimatblättern, Hamburg, Tyskland 1964-03-21 SR-1968:0027
1945 - Landsmålsarkivets frågelista M 201 - Bondeseglationen Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0028
1946 - Landsmålsarkivets frågelista M 93 - Båtar och båtbygge Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0029
1947 - Odense som Skibsværftsby - 1943-07-14 SR-1968:0030
1948 - Inventarliste til en 3-mastet Skonnert - 1901-01-20 SR-1968:0031
1949 - En russisk Haandsrækning i 1848. Vort Forsvar 1894 SR-1968:0032
1950 - Beretning om Anders Johannesen Langballe, postfører Storebælt 1794-1819 - 1968 SR-1968:0033
1951 - Levnedsberetning indsendt i anledning af udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen. - 1964-06-30 SR-1968:0034
1952 - Nationalmuseets udgravning af vikingeskibene i Roskilde Fjord - Meddelelser fra udgravningen nr. 4, 6 og 7. Nationalmuseet, København 1962 SR-1968:0035
1953 - Oplysninger om kaptajn Hans Olsen 1849-12-29 til 1907-12-28 DFDS, København 1963-03-03 SR-1968:0036
1954 - Breve fra og til Jansen, der sejlede udenrigs. - 1810-1825 SR-1968:0037
1955 A.H. FRIIS Tremastet topsejlsskonnert A.H. FRIIS - 1968 SR-1968:0038
1956 - Farvelagte tegninger eller malerier og fotografier af Flensborgskibe i Handels- og Søfartsmuseet. - 1966-10-01 SR-1968:0039
1957 DE TRE SØSTRE DE TRE SØSTRE, galease af København RA, København 1968 SR-1968:0040
1958 MARGARETHA CATHRINA Kalundborg Bys Auktionsprotokol 1722-1757 No. 1. 270a. Auktion over MARGARETHA CATHARINA Landsarkivet, København 1967-01-31 SR-1968:0041
1959 - Reuben Chappell 1870-1940 Ship Portraitist - 1967-08-07 SR-1968:0042
1960 ANE CATHRINE ANE CATHRINE og vadehavssejladsen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1967 SR-1968:0043
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1961 - Liste over dansk-norske priser opmålt i England. - 1967-10-20 SR-1968:0044
1962 IDA Skonnertbriggen IDA af Thisted - 1968 SR-1968:0045
1963 INDUSTRIE Briggen INDUSTRIE af Thisted - 1967-03-28 SR-1968:0046
1964 - Ellingåskibet Bangsbomuseet, Frederikshavn 1967-05-01 SR-1968:0047
1965 - Die Fischerei des Weichsel-Haffs - Ein kulturhistorisches Denkmal in Nordpolen. - 1968 SR-1968:0048
1966 - Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider Flådestationen, Holmen, København 1946 SR-1968:0049
1967 - Oplysninger om sejlads på sejlskibe for afsender. - 1965-03-18 SR-1968:0050
1968 LANGELAND M/S LANGELAND - 1968 SR-1968:0051
1969 - A/S Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute - 1968 SR-1968:0052
1970 SPODSBJERG SPODSBJERG - 1964-09-08 SR-1968:0053
1971 LARS JØRGENSEN LARS JØRGENSEN - 1964-09-08 SR-1968:0054
1972 CHRISTINE CHRISTINE - 1964-09-08 SR-1968:0055
1973 GALATHEA Jordomsejling med Fregatten GALATHEA (I) - 1845-1847 SR-1968:0056
1974 NORGE Udvandrerskibet NORGES Forlis og Undergang den 28. Juni 1904 Forlagsboghandelen, Vingaardsstræde 18, København 1964-12-10 SR-1968:0057
1975 JULIANE MARIE Fregatten JULIANE MARIEs brand 1796 - 1964-12-12 SR-1968:0058
1976 PRINDSESSE CAROLINE Notater om skonnerten PRINDSESSE CAROLINE - 1964-05-26 SR-1968:0059
1977 - Skibsredere paa Taasinge, saavel som korresponderende - 1968 SR-1968:0060
1978 - Liste over Taasinge Kaptajner - 1968 SR-1968:0061
1979 - Liste over Taasinges skibsbygmestre - 1968 SR-1968:0062
1980 - De i Sønderborg hjemmehørende Skibe som ere ført i Skipperlaugets lister o årene 1862, 1865-1867 og fra 1870 til 1921. - 1964-05-12 SR-1968:0063
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1981 - Person- og navneforklaring til Langelands Avis 1850-1855. - 1964-08-25 SR-1968:0064
1982 OLAU EGE Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1962-07-01 SR-1968:0095
1983 OLAU DROT Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1961-02-01 SR-1968:0096
1984 OLAU FALK Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1962-07-01 SR-1968:0097
1985 - Statens Skibstilsyn giver grønt lys for hidtil største gummiredningsflåde fabrikeret herhjemme. Nordisk Gummibådsfabrik A/S, Esbjerg 1962 SR-1968:0133
1986 - Det nye danske Viking ekkolod Multivolt Trading-Engineering Co., København 1962-08-01 SR-1968:0135
1987 BELOVODSK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-09-27 SR-1968:0136
1988 ESSO LANCASHIRE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-10-01 SR-1968:0140
1989 SONATA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-10-10 SR-1968:0142
1990 SIGHAUG Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-11-15 SR-1968:0144
1991 ORM JARL Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1961-05-31 SR-1968:0146
1992 BLACK SWAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1961-05-25 SR-1968:0148
1993 ATALANTE Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-12-20 SR-1968:0149
1994 PRINS BERTIL Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1960-06-11 SR-1968:0150
1995 OTTO N. MILLER Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-08-15 SR-1968:0170
1996 ECUADORIAN REEFER Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1962-03-03 SR-1968:0180
1997 BISCAYA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1961-02-24 SR-1968:0181
1998 - Två nya typer av dieselmotorer från Götaverken Götaverken, Göteborg, Sverige 1962-10-09 SR-1968:0184
1999 - Götaverkens nya experimentverksted och varmförråd Götaverken, Göteborg, Sverige 1962-10-08 SR-1968:0185
2000 SKRYPLEV Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-05-10 SR-1968:0192
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2001 SKRYPLEV Afleveringsmeddelelse B&W, København 1962-12-04 SR-1968:0193
2002 THOMAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse B&W, København 1962-08-01 SR-1968:0199
2003 BORIBANA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1961-08-17 SR-1968:0201
2004 STOVE TRANSPORT Tale ved navngivning af nybygning 779 B&W, København 1960-12-08 SR-1968:0204
2005 SYDHAV Skibsoplysning for nybygning 774 B&W, København 1962 SR-1968:0211
2006 ZETLAND (UK) B&W Alpha-motor i britisk slæbebåd B&W, København 1962-02-13 SR-1968:0218
2007 BIENVENUE B&W Alpha-motorer i store ståltrawlere B&W, København 1962-02-16 SR-1968:0230
2008 - Ny B&W Alpha-motor på Fiskerimessen B&W, København 1962-03-13 SR-1968:0231
2009 - Ny B&W Alpha dieselmotor Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1962 SR-1968:0232
2010 - Fra hestegange til moderne B&W Alpha motorer Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1962 SR-1968:0233
2011 - B&W Alpha ny type motor 400-24 VO Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1961 SR-1968:0234
2012 BELITSK (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-11-14 SR-1968:0282
2013 DAVYDOV (Udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-12-12 SR-1968:0283
2014 VITUS BERING Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-01-05 SR-1968:0289
2015 - Direktør Niels Munck bliver 60 år B&W, København 1962-12-27 SR-1968:0291
2016 - Stor britisk motorordre til B&W B&W, København 1964-05-22 SR-1968:0399
2017 TREMINOU (Fr.) Danskbyggede ståltrawlere til Frankrig B&W, København 1963-03-20 SR-1968:0292
2018 KOSMONAVT KOSMONAUT Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-04-10 SR-1968:0293
2019 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1963-02-15 SR-1968:0300
2020 BIRTHE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-12-01 SR-1968:0307
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2021 MAGNOLIA Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-08-01 SR-1968:0310
2022 PETUNIA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-13 SR-1968:0312
2023 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-22 SR-1968:0313
2024 VIVITA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-04-06 SR-1968:0324
2025 ENGLAND Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1963-12-10 SR-1968:0326
2026 ENGLAND Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1964-05-27 SR-1968:0327
2027 ENGLAND Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1963-12-10 SR-1968:0328
2028 MARIE SKOU Afleveringsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1962-12-28 SR-1968:0334
2029 HENRIETTE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1962-12-20 SR-1968:0335
2030 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. Liste over hovedleverandører Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1968:0344
2031 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-19 SR-1968:0348
2032 VESTALIA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1963-01-08 SR-1968:0366
2033 OKTANIA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1963-03-08 SR-1968:0368
2034 HAVBØR Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1963-04-30 SR-1968:0373
2035 KRONHOLM Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1962-10-05 SR-1968:0376
2036 SKJELSKØR Om en forening til gamle skibes bevaring Foreningen til gamle skibes bevaring 1963 SR-1968:0378
2037 TRANS-ST-LAURENT (Ca.) Ny færge med B&W Alpha motorer til canadisk rederi B&W, København 1963-09-17 SR-1968:0381
2038 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-12-06 SR-1968:0395
2039 PRIMO Canadiske stålkuttere på 280 t.dw. med B&W Alpha dieselmotorer B&W, København 1964-03-18 SR-1968:0398
2040 - Containere, containertransport, artikler og containertyper. - 1964-1992 REF-06-0795
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2041 - Lastberegnere, Load Master, Lodicator, strees finder, loading calculator - 1952-1965 REF-06-0796
2042 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation 1995-05-01 REF-06-0797
2043 - Danish nautical and optical instruments Danish Foreign Office Journal u.a. REF-06-0798
2044 - Loddehjul til instrument fra Lyth. - u.a. REF-06-0799
2045 - Ancient lead circles and sounding-leads from Israeli coastal waters - u.a. REF-06-0800
2046 - Diverse om lodlinens afmærkning - u.a. REF-06-0801
2047 - The THOMAS NELSON and BENJAMIN CHEW The Shipping World 1956-11-07 REF-06-0802
2048 - De krigsbygdde amerikanske handelsskip Norwegian Shipping 1965 REF-06-0803
2049 - Libertyfartygens efterkrigshistoria Svensk Sjöfarts Tidning 1967 REF-06-0804
2050 - Progress at the Port of Liverpool Svensk Sjöfarts Tidning 1964 REF-06-0805
2051 - Der Hafen Liverpool Hansa Schiffahrt 1960 REF-06-0806
2052 - Der Hafen von Liverpool Hansa Schiffahrt 1962 REF-06-0807
2053 - Helsingør lodseri fylder 175 år Vikingen 1953 REF-06-0808
2054 - Lodsvæsenet i England - og - Lodsoldermænd Dansk Lodstidende 1959-01-00 REF-06-0809
2055 - Leidsagnarmadr - vikingetidens lods Dansk Lodstidende 1959-12-01 REF-06-0810
2056 - An outline history of marine pilotage in Britain Journal of Navigation 1978-07-01 REF-06-0811
2057 - Lodslejderoplysninger - u.a. REF-06-0812
2058 - An Account of a new Machine calles the Marine Surveyor, contrived for the Mensuration of the Way of a Ship in the Sea,... Philosophical Transactions 1725-12-01 REF-06-0813
2059 - Log - article on early methods (manuscript) Nautical Research Guild Journal 1953-09-01 REF-06-0814
2060 - Development of the Nautical Log, Technical Paper No. 5 NMM, Greenwich, England 1976 REF-06-0815
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2061 - A Brief History of Nautical Logs to A.D. 1800. Journal of Navigation 1970-04-01 REF-06-0816
2062 - The Development of the English and the Dutchman's Log Journal of Navigation 1956-01-01 REF-06-0817
2063 - Chapman's English Log + The English and the Dutchman's Log Journal of Navigation 1956-07-01 REF-06-0818
2064 - A Two-Component Electromagnetic Ship's Log Journal of Navigation 1970-07-01 REF-06-0819
2065 - SAL-loggen Vikingen u.a. REF-06-0820
2066 - Om tidlige logge og Thomas Walker Thomas Walker & Son Ltd, Birmingham, England 1950-02-20 REF-06-0821K
2067 - The Iron Ship - Speed Measurement. - 1975 REF-06-0822K
2068 - Undéns patent log H&S 1951 REF-06-0823K
2069 - Beretningen om A.C. Sparrevogn's loggeuhr Maritim Kontakt nr. 1 - REF-06-0824K
2070 - Hollandske tobaksdåser med kalender og logtabel Arv og Eje 1956 REF-06-0825K
2071 - Milevognen - Skibshodometre - 1976 REF-06-0826K
2072 - Moderne Logapparater Tidsskrift for Søvæsen 1916 REF-06-0827K
2073 - The Port of London Hansa Schiffahrt 1959 REF-06-0828
2074 - London Shipping Companies - Great and Small Svensk Sjöfarts Tidning 1962 REF-06-0829
2075 - Port of London - Guidebook Port of London Authorities, London, England 1955-07-01 REF-06-0830
2076 - Fiskernes Fastelavnsoptog 1894 + vise Grenaa Havn, Grenå 1956-12-24 REF-07-0831
2077 - Dagbog over kutter UNNA, L.53, rejse april-maj 1949 fra Thyborøn i Danmark til Montevideo i Uruguay af Christian Olesen Den danske fisker-koloni i Uruguay, Montevideo, Uruguay 1950-02-22 REF-07-0832
2078 - Schleswig-Holsteins Walfang in alter Zeit - 1951 REF-07-0833
2079 - Vedtægter for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg H&S 1950-01-11 REF-07-0834
2080 - Museumsmæssige og hermed beslægtede opgaver i Helsingør kommune H&S 1950 c. REF-07-0835
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2081 - København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950 - 1950 REF-07-0836
2082 - Oplysninger om cand.theol. Iver Pedersen Hagelund, 1712-1788. - 1950 REF-07-0837
2083 - Det 20. århundredes pirater + Starten på alle sørøverhistorier Danmarks Søfart 1995 c. REF-07-0838
2084 STOREBÆLT Færgen STOREBÆLTs kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion Magasin, KB, København 2009-09-01 REF-07-00839
2085 - Tegning af østerfarerknar og 1-mastet kogge. Knud E. Hansen, København 1950-04-28 REF-07-0840
2086 - Lübeck - et hanseatisk erhvervscentrum. Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-07-0841
2087 - Lübecks Hafen vor und nach dem 2. Weltkriege Hansa Schiffahrt, Tyskland 1961 REF-07-0842
2088 - Anordning om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1952-11-13 REF-07-0843
2089 - Bekendtgørelse om forholdsregler til skibsfartens betryggelse Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-07-0844
2090 - Bekendtgørelse om kontrol med fremmede skibe i dansk havn Handelsministeriet, København 1952-11-17 REF-07-0845
2091 - Bekendtgørelse om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1953-08-13 REF-07-0846
2092 - Meddelelse angående de i sømandsloven af 7. juni 1952 indeholdte bestemmelser om afholdelse af forhør i henhold til sømandsloven Handelsministeriet, København 1953-05-00 REF-07-0847
2093 - Bekendtgørelse af søloven Handelsministeriet, København 1967-05-12 REF-07-0848
2094 - Vejledning om sømandsloven af 1973 Direktoratet for Søfarende, København 1974-01-00 REF-07-0849
2095 - Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0850
2096 - The Seaman's Rights and Duties, engelsk oversættelse af Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0851
2097 - Vejledning om besætningens retsstilling over for udenlandske havnestaters myndigheder Søfartsstyrelsen, København 1993 REF-07-0852
2098 - Vejledning til brug for søforklaring ved danske domstole Søfartsstyrelsen, København 2001-08-00 REF-07-0853
2099 - Fatter Jahn's sølov Københavns Havneblad, København 1982-05-01 REF-07-0854
2100 - Notat om engelsk lov og begrebet Statutory Instruments - 2001-02-22 REF-07-0855
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2101 BELITA (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-10-01 SR-1968:0401
2102 PETER MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-12-13 SR-1968:0408
2103 ROY G. LUCKS Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-05-16 SR-1968:0409
2104 DANBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-18 SR-1968:0413
2105 CONCORDIA Nybygningsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-09 SR-1968:0422
2106 KUNUNGUAK Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-27 SR-1968:0423
2107 ANDORRA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-12-12 SR-1968:0432
2108 ANDORRA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-14 SR-1968:0433
2109 BIJSK Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-16 SR-1968:0435
2110 BIJSK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-09-29 SR-1968:0437
2111 BEREZNIKI Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-08-14 SR-1968:0439
2112 FYNSHAV Afleveringsmeddelelse DSB, København 1964-06-12 SR-1968:0446
2113 EMMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-04-13 SR-1968:0447
2114 SOVEREIGN CLIPPER Søsætningsmeddelelse. Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-05-21 SR-1968:0448
2115 JONWI Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-06-11 SR-1968:0449
2116 HEIMVARD Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-08-31 SR-1968:0451
2117 TRAVEMÜNDE Afleveringsmeddelelse Moltzau Line A/S, Gedser 1964-05-17 SR-1968:0463
2118 GRENAA Nybygningsmeddelelse Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå 1964 SR-1968:0466
2119 BELITA (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1965-02-26 SR-1968:0480
2120 ANNA NERY Reparationsmeddelelse B&W, København 1965-01-15 SR-1968:0482
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2121 ANNA NERY Reparationsmeddelelse, Besøg af førende brasiliansk shipping-mand B&W, København 1965-01-15 SR-1968:0485
2122 - Stigende eksport af B&W ALPHA dieselmotorer B&W, København 1965-10-22 SR-1968:0486
2123 PRIMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-22 SR-1968:0488
2124 SVENGULF MÆRSK Søsætning paa Odense Staalskibsværft A/S af m.t. SVENGULF MÆRSK APM, København 1964-12-18 SR-1968:0500
2125 SVENGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-01 SR-1968:0501
2126 LASSE Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-12-11 SR-1968:0503
2127 METTE MOLS Søsætningsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-10-19 SR-1968:0508
2128 AKERSHUS Søsætningsmeddelelse. DFDS, København 1964-12-18 SR-1968:0515
2129 KRONBORG Søsætningsmeddelelse. Helsingør Skibsværft, Helsingør 1965-09-22 SR-1968:0518
2130 ANCONA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-05-13 SR-1968:0521
2131 BEREZNIKI Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-16 SR-1968:0522
2132 MALLORCA Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1965-10-15 SR-1968:0524
2133 CARL EGEDE Afleveringsmeddelelse KGH, København 1965-09-01 SR-1968:0526
2134 AURORE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-12-05 SR-1968:0527
2135 HÖEGH LANCE (Sv.) Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-02-08 SR-1968:0529
2136 LUCIAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-07-05 SR-1968:0531
2137 EJNAR THORSEN (Sv.) Søsætningsmeddelelse. Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-08-19 SR-1968:0533
2138 - Rationalisering - en DFDS kommentar DFDS, København 1965-10-00 SR-1968:0539
2139 - Den ny Danske Sømandskirke i Yokohama indvies! Den Danske Sømandskirke i Yokohama, Yokohama, Japan 1964-11-00 SR-1968:0545
2140 KÖNIG CHRISTIAN VIII Svar på brev om H/S KÖNIG CHRISTIAN VIII efter udkommet artikel H&S 1968-03-25 SR-1968:0747
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2141 - Liste over danskbyggede træskibe over 20 BRT bygget før 1920 registreret i Danmark pr. 1. november 1967. Foreningen til gamle skibes bevarelse, Træskibsudvalget 1967-11-01 SR-1968:0748
2142 - Om emnet storbåde i Grønland KGH, København 1967-11-14 SR-1968:0749
2143 - Beretning om rejse til norske og svenske museer. - 1964-06-01 SR-1968:0750
2144 - Afskrift af de i Rektor ved Skolen i Ribe Lorens Hanssen i 1806 fra S. Elmenhoff i Fredericia udkomne Bog Grønlandsfarerne i Aaret 1777, ... hvalfangerskibe ... - 1950-09-06 SR-1968:0751
2145 - Oplysninger om slægten Willerup med Holmens Billedhugger, figurer på Knippels Bro m.v. - 1968 SR-1968:0752
2146 - Sender hermed et Tilbageblik over Lods og Fyrvæsenet igennem snart 60 Aar - 1954-03-09 SR-1968:0813
2147 - Angående lodsgallioten ved Thyborøn kanal - 1968-03-28 SR-1968:0814
2148 - Från slavskeppsflagg til trofé. - 1968-11-13 SR-1968:1474
2149 - The Sainsbury, Port St. Mary, Punch Bowl, 1851 Journal of the Manx Museum, Isle of Man 1938 SR-1969:0460
2150 - Abbreviated History of the Sovereign Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - The Grand Priory of Dacia. The Danish and the Maltese Flag - 1970 SR-1969:0461
2151 - Lidt om Nydamskibet - I anledning af nogle skibsrester fundet i Sorø Akademis museum Soranerbladet, Sorø 1966-06-01 SR-1969:0462
2152 - Vesterhavsbåd fra 1720. Model opmålt af Chr. Nielsen Dansk Fiskeriforenings Museum 1969 c. SR-1969:0463
2153 - Havbåd fra Hvide Sande, bygget ca. 1850 af bådebygger Jens Lausten Stadil - 1969 c. SR-1969:0464
2154 - Beretning om nybygget skib i Vordingborg Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, København 1781-05-16 SR-1969:0465
2155 CATHARINA CATHARINA af Svendborg og CATHARINA af Flensborg Åbenrå Museum, Åbenrå 1965-09-10 SR-1969:0466
2156 JUBELFESTEN JUBELFESTEN, efter 1804 kaldet DEN NYE JUBELFEST - 1969 c. SR-1969:0467
2157 JOHANNE JOHANNE af Augustenborg - 1962-01-07 SR-1969:0468
2158 - Thyge Bøyesen - Boyesen, skibscaptain. H&S 1969-02-27 SR-1969:0469
2159 - Niels Carl Nielsen Bådebygger på Fejø H&S 1969-02-00 SR-1969:0470
2160 NEPTUNUS Brev med hilsen til ven. - 1847-12-14 SR-1969:0471
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2161 - Sønderborg Rådhus - model af barken NICOLINE Sønderborg Skipperlaug, Sønderborg 1967-02-04 SR-1969:0483
2162 - Slægtsoplysninger om personer aktive i Vestindien. - 1967-08-28 SR-1969:0484
2163 - Totalforlis ved Anholt nogle tal og overvejelser - 1967-06-28 SR-1969:0486
2164 - Hark Olufs sonderbare Abenteuer oder verwunderliches Schicksal in der Türkei, 1790 - 1969-09-29 SR-1969:0487
2165 - Færgefarten over Limfjorden. Turistforeningen for Danmark 1968-11-28 SR-1969:0488
2166 - Litteratur og oplysninger om karvstokke - 1961-1969 SR-1969:0542
2167 - Strandinger på og ved Rømø, oversigt - 1969-05-10 SR-1969:0620
2168 CERES CERES brig oplysninger om skibet. - 1969-04-13 SR-1969:0621
2169 FRIEDERIKE WILHELMINE FRIEDERIKE WILHELMINE brig - 1969-04-13 SR-1969:0622
2170 JUPITER (udl.) JUPITER bark - 1969-04-13 SR-1969:0623
2171 - Rederiet J. Lauritzens skibe 1940 - 1969-01-07 SR-1969:0624
2172 CATRINA MARGRETHA Skibsskøde på galeasen CATRINA MAGRETHA Kalundborg og Omegns Museum, Kalundborg 1969-01-14 SR-1969:0625
2173 EBENEZER Skibsskøde på galeasen EBENEZER Kalundborg og Omegns Museum, Kalundborg 1969-01-14 SR-1969:0626
2174 ULVSUND Oplysninger om DFDS skibet ULVSUND - 1969 SR-1969:0627
2175 - En engelskmand på Christianshavn - Potters Gård Brøste A/S, København 1969-02-07 SR-1969:0628
2176 NAJADEN Om fregatten NEPTUN købt af Jacob Holm & Sønner, København 1843 H&S 1969-04-17 SR-1969:0629
2177 - Slægtsoplysninger for Jes Jessen, Hans Peter Jessen, Carl Jessen, Frederik Christian Jessen og Carl Frederik Jessen - 1969-04-16 SR-1969:0630
2178 MARTELLO Thisted Amtsavis 1843-06-01: Skibsfartsoplysninger fra avisen afskrevet. Bl.a. hjulskibet MARTELLO - 1969-09-22 SR-1969:0631
2179 - Om fundet og bevaringen og museet for Bremerkoggen fundet 1962. Museum für Bremer Hanse-Kog, Bremen, Tyskland 1968-04-06 SR-1969:0632
2180 - Helsingør Statshavn Dansk Havneblad 1960-11-01 SR-1969:0633
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2181 NIEMEN Om det strandede russiske transportskib NIEMEN Helsingør Avis 1853-10-08 SR-1969:0634
2182 RIO VOLTA Fregatten RIO VOLTA af København - oplysninger om - 1969 SR-1969:0635
2183 FORÆLDRES MINDE Slægtsoplysninger om Rasmus Pedersen Skov og Rasmus Rasmussen Skov 1798-1854 - 1968-05-28 SR-1969:0636
2184 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0652
2185 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0653
2186 - My experience as seaman from 1910 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1962 SR-1969:0654
2187 - Address from the Governor on restauration of old ships in SF San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963 SR-1969:0655
2188 - Slægtsoplysninger om Hans Christian Nyholm, 1838-1905, skibsreder - 1969 SR-1969:0656
2189 - Slægtsoplysninger om skibsreder Bruhn, Åbenrå, 1862 - 1968-11-18 SR-1969:0657
2190 BRIGIT MÆRSK Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK - 1968 SR-1969:0658
2191 CHASTINE MÆRSK Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK - 1968 SR-1969:0658
2192 - Report January 1969 ... underwater work carried out by the Bureau of maritime archaeology etc... National Museum, Helsinki, Finland 1969-01-00 SR-1969:0659
2193 EROS Oplysninger på tysk om 3-mastet skonnert EROS ex EBENEZER, bygget 1918 H&S 1969-03-12 SR-1969:0660
2194 - Skibe beregnet til kongens brug. H&S 1969-03-00 SR-1969:0661
2195 VIGILANT Oldest Ship Afloat. Built here, will return - om VIGILANT fra Dansk Vestindien The Sun Baltimore Newspaper, Baltimore, USA 1925-04-12 SR-1969:0662
2196 - Barbareskerne - Middelhavets skræk af Henningsen - 1969-12-30 SR-1969:0663
2197 - List of Newbuildings from Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Nakskov 1970-01-01 SR-1969:0664
2198 DE TRE BRØDRE Drivkvase K 1213 DE TRE BRØDRE af Kalvehave - 1969 SR-1969:0665
2199 BARON KRAG-JUUL-WIND Das Schiff BARON KRAG-JUUL-WIND von Kopenhagen 1778 - 1969-10-03 SR-1969:0666
2200 - Slægtsoplysninger om Charles Poulsen 1888-1952 - 1969 SR-1969:0667
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2201 - Sønderborgskibe 1864-1920 - 1966-07-00 SR-1969:0668
2202 ANNE BEWA (I) Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-12-04 SR-1972:1349
2203 ANNE BEWA (II) Afleveringsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-03-03 SR-1972:1350
2204 ANNE MARINA Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-01-10 SR-1972:1351
2205 ANNI KLINT Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-11-07 SR-1972:1352
2206 BETTY BEWA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-03-09 SR-1972:1353
2207 BRATTINGSBORG Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-04-10 SR-1972:1354
2208 BRESLING BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-06-27 SR-1972:1355
2209 CHARLOTTENBORG Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-06-04 SR-1972:1356
2210 EGIN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-04-29 SR-1972:1357
2211 FRIJSENBORG CASTLE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-02-16 SR-1972:1358
2212 GERDA BRØDSGAARD Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-08-13 SR-1972:1359
2213 HELGA BEWA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-10-01 SR-1972:1360
2214 IDA BRES Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-11-04 SR-1972:1361
2215 JETTE TY Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-05-16 SR-1972:1362
2216 JETTE WONSILD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-10-25 SR-1972:1363
2217 JYTTE BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-06-11 SR-1972:1364
2218 KATRINE DANCOAST Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-04-03 SR-1972:1365
2219 KIRSTEN BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-02-11 SR-1972:1366
2220 KRAKA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-06-03 SR-1972:1367
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2221 LONE WONSILD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-06-28 SR-1972:1368
2222 MARIA BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-06-23 SR-1972:1369
2223 MARIANNE DANCOAST Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-04-06 SR-1972:1370
2224 MERC ASIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-06-26 SR-1972:1371
2225 MERC AUSTRALIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-12-10 SR-1972:1372
2226 MERC ATLANTIC Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-03-07 SR-1972:1373
2227 MERC BALTIC Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-10-08 SR-1972:1374
2228 MERC GROENLANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-01-25 SR-1972:1375
2229 MERC JUTLANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-10-09 SR-1972:1376
2230 MERC JYTTE Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-02-20 SR-1972:1377
2231 MERC KAREN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-10-24 SR-1972:1378
2232 MERC MARINER Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-03-20 SR-1972:1379
2233 MERC PACIFIC Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-05-20 SR-1972:1380
2234 MERC PHOENECIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-07-14 SR-1972:1381
2235 MERC SELANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-09-18 SR-1972:1382
2236 MERC TEXCO Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-04-16 SR-1972:1383
2237 MERC TRADER Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-01-20 SR-1972:1384
2238 NELLY KLINT Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-02-20 SR-1972:1385
2239 NORDJYLLAND Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-08-07 SR-1972:1386
2240 NORDSØEN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-10-30 SR-1972:1387
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2241 RUTH KLINT Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-04-03 SR-1972:1388
2242 SEA-BIRD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-05-25 SR-1972:1389
2243 SEPTIMUS Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-09-04 SR-1972:1390
2244 THOR STÆRKE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-08-03 SR-1972:1391
2245 STEFANIE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-07-08 SR-1972:1392
2246 GERDA BRØDSGAARD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-05-21 SR-1972:1394
2247 MERC JYTTE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-12-15 SR-1972:1395
2248 ARIETTA LIVANOS (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-02-25 SR-1972:1396
2249 ARIETTA LIVANOS (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-03-18 SR-1972:1397
2250 DORTHE MÆRSK (II) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-06-27 SR-1972:1398
2251 DORTHE MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-07-15 SR-1972:1399
2252 ELI MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-06-21 SR-1972:1400
2253 ELI MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-21 SR-1972:1401
2254 ELISABETH MÆRSK (V) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-03-20 SR-1972:1402
2255 ELISABETH MÆRSK (V) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-05-10 SR-1972:1403
2256 ESSO COPENHAGEN Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970-02-07 SR-1972:1404
2257 EUGENIE LIVANOS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-05-04 SR-1972:1405
2258 EUGENIE LIVANOS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-06-08 SR-1972:1406
2259 - Lindø Report - Tankers for the Livanos Group Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-05-00 SR-1972:1407
2260 EVELYN MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-12-12 SR-1972:1408
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2261 EVELYN MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-12-23 SR-1972:1409
2262 EVGENIA CHANDRIS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-03-29 SR-1972:1411
2263 EVGENIA CHANDRIS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-04-29 SR-1972:1412
2264 FERNCASTLE (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-15 SR-1972:1413
2265 FERNCASTLE (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-22 SR-1972:1414
2266 FERNCASTLE (udenl.) Afleveringsmeddelelse med gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-22 SR-1972:1415
2267 FERNCREST (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-03 SR-1972:1416
2268 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-03 SR-1972:1417
2269 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-12-13 SR-1972:1418
2270 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse med gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-12-13 SR-1972:1419
2271 HAMILTON LOPES + HORTA BARBOSA Søsætningsmeddelelse for to skibe Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-09-26 SR-1972:1420
2272 HAMILTON LOPES Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-11-03 SR-1972:1421
2273 HORTA BARBOSA (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-12-16 SR-1972:1422
2274 ISBJØRN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-14 SR-1972:1423
2275 ISBJØRN Afleveringsmeddelelse med leverandørfortegnelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-14 SR-1972:1424
2276 JAKOB MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-07 SR-1972:1425
2277 JAKOB MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-05-01 SR-1972:1426
2278 JANE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-04-06 SR-1972:1427
2279 JANE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-05-01 SR-1972:1428
2280 LAURA MÆRSK (IV) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-03-07 SR-1972:1429
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2281 LAURA MÆRSK (IV) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-07-08 SR-1972:1430
2282 LEISE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-06-03 SR-1972:1431
2283 LEISE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-06-16 SR-1972:1432
2284 LOUIS MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-10-21 SR-1972:1433
2285 LOUIS MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-10-28 SR-1972:1434
2286 MARINULA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-06-21 SR-1972:1435
2287 MARINULA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-08-30 SR-1972:1436
2288 MITRA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-01-04 SR-1972:1437
2289 MITRA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-02-06 SR-1972:1438
2290 NATICINA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-08-21 SR-1972:1439
2291 NATICINA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-09-26 SR-1972:1440
2292 NORDHAV Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-01-07 SR-1972:1441
2293 NORDHAV Søsætningsmeddelelsens gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-01-07 SR-1972:1442
2294 NORDHAV Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-04-20 SR-1972:1443
2295 RASMINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-09-25 SR-1972:1444
2296 RASMINE MÆRSK Åbent hus om bord på RASMINE MÆRSK under udrustning på Lindøværftet. pressemeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-10-17 SR-1972:1445
2297 RASMINE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-10-23 SR-1972:1446
2298 REGINA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-07-17 SR-1972:1447
2299 ROSA MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-12-18 SR-1972:1448
2300 ROSA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-01-08 SR-1972:1449
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2301 STAVIK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-11-23 SR-1972:1450
2302 STAVIK Teknisk beskrivelse af Lindø nr. 21 M/T STAVIK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-02-28 SR-1972:1451
2303 TEXACO COPENHAGEN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-01-09 SR-1972:1452
2304 TEXACO COPENHAGEN Teknisk beskrivelse af T/T TEXACO COPENHAGEN Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-01-27 SR-1972:1453
2305 TEXACO DENMARK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970-11-06 SR-1972:1454
2306 TEXACO DENMARK Det hidtil største tankskib indsættes nu i Texacos hastigt voksende flåde Texaco A/S, Holmens Kanal 5, København 1970-11-06 SR-1972:1455
2307 ANGELITA Reparationsmeddelelse for skib på B&W B&W, København 1968-03-08 SR-1972:1456
2308 APARIT (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1966-12-23 SR-1972:1457
2309 APARIT (udenl.) Teknisk beskrivelse af frysefartøj. B&W, København 1966-12-23 SR-1972:1458
2310 ARAUCANO (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-06-21 SR-1972:1459
2311 ARAUCANO (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-01-10 SR-1972:1460
2312 BERGEBRAGD Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-07-22 SR-1972:1461
2313 - Jugoslavisk værft bygger Europas største ore-oil carriers og bliver samtidig B&W-millionær B&W, København 1972-01-26 SR-1972:1461a
2314 - Flagskib for B&W-dominans i supertankerne B&W, København 1970-11-16 SR-1972:1462
2315 BIANCA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-07-25 SR-1972:1463
2316 BIANCA Motordiagram for B&W, København 1969-07-25 SR-1972:1464
2317 DANITA (No.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-11-28 SR-1972:1465
2318 DANITA (No.) Søsætningsmeddelelse med navneliste for gæster. B&W, København 1967-11-28 SR-1972:1466
2319 EKHOLOT (Udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-03-14 SR-1972:1467
2320 ELBE ORE (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-11-25 SR-1972:1468
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2321 ELBE ORE (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-05-11 SR-1972:1469
2322 ELLEN PEDERSEN B&W ALPHA motor i største danskbyggede sidetrawler B&W, København 1968-07-31 SR-1972:1470
2323 HELSING B&W ALPHA dieselmotorer i Danmarks første fiskefabriksskib B&W, København 1970 c. SR-1972:1471
2324 HOLTHAV Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-03-28 SR-1972:1472
2325 HOLTHAV Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1968-03-28 SR-1972:1473
2326 - Japanske færger med B&W-dieselmotorer B&W, København 1966-02-11 SR-1972:1474
2327 KOMPAS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-04-30 SR-1972:1475
2328 KOMPAS Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-10-31 SR-1972:1476
2329 KOVDOR 50. B&W-skib til Sovjetunionen B&W, København 1967-04-27 SR-1972:1477
2330 KOVDOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-04-27 SR-1972:1478
2331 KOVDOR Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-11-02 SR-1972:1479
2332 KURS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-06-12 SR-1972:1480
2333 LISITA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-06-21 SR-1972:1481
2334 LOKATOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-12-15 SR-1972:1482
2335 LONG HOPE Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-08-07 SR-1972:1483
2336 MAGNIT Søsætningsmeddelelse B&W, København 1970-04-11 SR-1972:1484
2337 MAIN ORE Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-05-04 SR-1972:1485
2338 MISSOURI Søsætningsmeddelelse B&W, København 1965-12-30 SR-1972:1486
2339 MISSOURI Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1965-12-30 SR-1972:1487
2340 MISSOURI Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-06-20 SR-1972:1488
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2341 - Søsætning af den første af otte nye cargolinere til DFDS' Atlant-trafik. DFDS, København 1965-12-30 SR-1972:1489
2342 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-11-07 SR-1972:1490
2343 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1969-11-07 SR-1972:1491
2344 PAVLOVO Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-01-07 SR-1972:1492
2345 PELENGATOR Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-03-05 SR-1972:1493
2346 PELENGATOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-09-29 SR-1972:1494
2347 PEREMYSHIJ Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-02-04 SR-1972:1495
2348 PEREMYSHIJ Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-10-31 SR-1972:1496
2349 PRILUKI Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-03-19 SR-1972:1497
2350 PROKOPJEVSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-04-21 SR-1972:1498
2351 PROKOPJEVSK Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-12-19 SR-1972:1499
2352 TRANSILVANIA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-05-04 SR-1972:1500
2353 TRANSOCEAN TRANSPORT Nyt skib med B&W-motor til Philippinerne B&W, København 1966-06-16 SR-1972:1501
2354 SKOGSTAD Søsætningsmeddelelse B&W, København 1970-10-23 SR-1972:1502
2355 - To store nybygningsordrer til B&W's skibsværft B&W, København 1969-01-29 SR-1972:1503
2356 - B&W afleverer halv boreplatform B&W, København 1966-07-15 SR-1972:1504
2357 - B&W har fået ordre på det største skib som Polen hidtil har kontraheret i udlandet. B&W, København 1968-10-22 SR-1972:1505
2358 - Meddelelse om status for motorfabrik, dampafdeling og skibsværft per juli 1969. B&W, København 1969-08-07 SR-1972:1506
2359 - Beretning om tyfon i kinesisk havn Swatow. - 1922-08-00 SR-1972:1684
2360 - Skibsportrætter i Svendborg Museum. Svendborg Museum, Svendborg 1974-10-08 SR-1973:3482
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2361 MERC ENTERPRISE Westland Sea King save 35 lives in two major shipwrecks Westland Helicopters, Yeovil, Somerset, England 1974-02-22 SR-1974:1327
2362 - Slægtsoplysninger om Hans Sørensen Seistrup 1814-1886 - 1977-04-24 SR-1977:0864
2363 HVALFISKEN Kort over HVALFISKENS rejse til Grønland i 1859 - 1977-04-24 SR-1977:0865
2364 VIKING VALIANT Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1975-06-04 SR-1978:1472
2365 ZAIRE Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-03-01 SR-1978:1473
2366 DRONNING MARGRETHE II Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-03-14 SR-1978:1476
2367 DRONNING MARGRETHE II Søsætningsmeddelelse og om tre nye færger DSB, København 1973-03-14 SR-1978:1477
2368 MC-KINNEY MÆRSK Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-06-03 SR-1978:1479
2369 PANAMA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-12-08 SR-1978:1482
2370 PANAMA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-04-05 SR-1978:1483
2371 BORINGIA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-10-27 SR-1978:1485
2372 FIONIA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-06-24 SR-1978:1487
2373 MEONIA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-04-06 SR-1978:1489
2374 PIRAEUS SEA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-10-08 SR-1978:1491
2375 TORM ROTNA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-05-19 SR-1978:1493
2376 TORM RASK Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-09-11 SR-1978:1497
2377 TORM ROTNA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-10-20 SR-1978:1498
2378 TORM RASK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-01-12 SR-1978:1500
2379 PARANAGUA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-07-05 SR-1978:1502
2380 SAMOA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-02-01 SR-1978:1504
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2381 SARGODHA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-05-10 SR-1978:1506
2382 PARANAGUA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-03-02 SR-1978:1508
2383 MERC AMERICA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-10-15 SR-1978:1509
2384 ELSE CAT Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-03-29 SR-1978:1510
2385 MERC CARIBIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-09-21 SR-1978:1511
2386 SONJA BEWA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-11-13 SR-1978:1512
2387 MERC SCANDINAVIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-11-25 SR-1978:1513
2388 BACAT I Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-09-05 SR-1978:1514
2389 MERC ASIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-09-12 SR-1978:1515
2390 MERC NORDIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-11-20 SR-1978:1516
2391 SKANLITH Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-12-11 SR-1978:1517
2392 ROY MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-08-26 SR-1978:1519
2393 TORILL KNUDSEN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1973-04-26 SR-1978:1521
2394 ATLANTIC EMPRESS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1974-04-03 SR-1978:1523
2395 THALA DAN Ombygning af THALA DAN J. Lauritzen, København 1975-06-17 SR-1978:1527
2396 THALA DAN Ombygning af THALA DAN J. Lauritzen, København 1975-10-09 SR-1978:1528
2397 SARGODHA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-10-10 SR-1979:0476
2398 SINALOA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-08-30 SR-1979:0477
2399 SINALOA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-01-15 SR-1979:0478
2400 SIMBA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-11-29 SR-1979:0479
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2401 SIMBA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-05-08 SR-1979:0480
2402 SIENA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-04-04 SR-1979:0481
2403 GUNVOR FRELSSEN Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-06-01 SR-1979:0482
2404 - Fortegnelse over billeder med skibe og færger i Nykøbing M. Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Nykøbing M. 1983 SR-1983:0607
2405 THERESA A List of the Crew and Passengers, arrived in the Ship THERESA of Apenrade Sydney Customs, Sydney, Australia 1863-08-31 SR-1983:0608
2406 MMS 1056 Oplysninger om MMS 1056 og om en skibsklokke. - 1985-10-24 SR-1985:0193
2407 LARSENS PLADS Skibsoplysning Skagen Museum ?, Skagen 1985 c. SR-1985:0194
2408 THUNBERG Tegning og målingsbrev for THUNBERG - 1853 c. SR-1985:0195
2409 - Skibsliste for rederiet Chr. Simoni, Ålborg i 1836-1911 Simony Skovadministration, Præstø 1986 SR-1986:0089
2410 - Slægtsoplysninger om Christensen Raae 1705 til ca. 1800 - 1986 SR-1986:0090
2411 NIELS KLIM Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1986-04-21 SR-1986:0092
2412 - Om første Flensburg regatta i 1855 Flensburger Segel-Club, Flensburg, Tyskland 1986-01-15 SR-1986:0151
2413 STOREBJØRN Salon fra s/s STOREBJØRN, inventar og løse genstande nedtaget til H&S i 1975. - 1987 SR-1987:0376
2414 ELLWIRON (udenl.) Tegning af S.S. ELLWIRON - 1987 SR-1987:0387
2415 LOUISE Udskrift af Skibsregistret for skonnert LOUISE Skibsregistret, København 1929-04-16 SR-1989:0145
2416 DORCAS Oplysninger om vraget af DORCAS - 1994-02-05 SR-1994:0061
2417 - Om Robbefangere og kommandører - 1980-10-24 SR-1999:0211
2418 - Vejkort over Helsingør med reklamer. Helsingør Turist?, Helsingør 1947 REF-07-0856
2419 BEAGLE An Evening in Australia - The sojourn of Captain John Lort Stokes, surveyor of the brig HMS BEAGLE Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0857
2420 - Convergence - Beware of the Sign Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0858
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2421 - Owed to The Ancient Hydrographer Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0859
2422 - The Accuracy of the Depth Information of the Nautical Chart Hydrographic Journal, Monaco 1993-04-01 REF-07-0860
2423 - Radar til brug i handelsmarinen. Vikingen, København 1945-12-01 REF-07-0861
2424 - Et kirkeskib til Jelling Kirke. Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0862
2425 - Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0863
2426 - The Baltic and White Sea Conference Coal Charter, 1921, formular BIMCO, København 1950 REF-07-0864
2427 - The Baltic and International Maritime Conference German Coal Charter 1957 BIMCO, København 1957 REF-07-0865
2428 - Report No. 5 - Bulk pioneer Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0866
2429 - Container couplings Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0867
2430 - European barge Carrier System Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0868
2431 - Pioneer - multi-carrier-system Blohm + Voss, Hamburg 1967-04-01 REF-07-0869
2432 - Om remanent Magnetisme - 1907 c. REF-07-0870
2433 - Bøg og hvidløgstræ - Olaus Magnus og magnetisk bøgetræ Magasin, KB, København 2003-05-01 REF-07-0871
2434 - On Pole Position. Navigation News 1997-05-00 REF-07-0872
2435 - On Pole Position - Chasing the Pole. Navigation News 1997-07-00 REF-07-0873
2436 - Geomagnetiska kartor och observationer Sveriges Kompassjusterareförbund, Sverige 1961-04-07 REF-07-0874
2437 - Jordmagnetismen Norsk Los 1, Stavanger, Norge 1986 REF-07-0875
2438 - Malstrtøm - The legend and the reality The Compass 1980 REF-07-0876
2439 - Malere i røg og damp - historiemaleri - marinemaleri Søens Verden 1961 REF-07-0877K
2440 - Mangrover - mellem hav og land Naturens Verden 1978 REF-07-0878
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2441 - Maskinmesteruddannelsen. Maskinmesteren 1956-03-01 REF-07-0879
2442 - Mastekran i Polen Politiken, København 2002-11-22 REF-07-0880
2443 MEDUSA The Raft of MEDUSA The Compass - REF-07-0881
2444 - Fortegnelser over skibsmedicinkisters indhold HM, København 1964-10-06 REF-07-0882
2445 - Anordning om lægeundersøgelse af søfarende HM, København 1952-12-23 REF-07-0883
2446 - Træk af meteorologiens historie, del 1 og 2 Vejret 2003-08-01 REF-07-0884
2447 - Whatever the Weather - The work of the Meteorological Office Navigation News 1989 c. REF-07-0885
2448 - Pilot Charts - Routeing Charts - 2008-07-15 REF-07-0886
2449 - Fortidens forudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0887K
2450 - Sømandens vejrforudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0888K
2451 - Vejrkort fra DMI. Meteorologisk Institut 1981-01-01 REF-07-0889
2452 - De sidste tusind års temperatur Vejret, København 2001-12-01 REF-07-0890
2453 - Skriftlige kilder vedrørende sundhed på Handels- og Søfartsmuseet H&S 2009-08-11 REF-07-0891
2454 - Verzeichnis von Ärzteheften mit Bedienungsvorschriften über den Gebrauch von Schiffsarzneikisten im H&S H&S 1981-01-20 REF-07-0892
2455 - Medizin und Seefahrt. HANSA Schiffahrt, Tyskland 1957-06-15 REF-07-0893
2456 - Fiskeri og krigsgas Industriministeriet, København 1986 REF-07-0894
2457 MARY ROSE Surgeons of the MARY ROSE - The practice of surgery in Tudor England - - REF-07-0895
2458 - The Seaman's Pioneer Doctor - Or how English sailors came to be called Limeys The Compass 1975 REF-07-0896
2459 - Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-07-0897
2460 - Om sjømannsmedisin Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1986 REF-07-0898K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2461 - Førstehjælp til kuldeofre på søen Navigatør, København 1995 REF-07-0899K
2462 - Kort vejledning i førstehjælp HM, København 1974 REF-07-0900
2463 - Opslag om Førstehjælp ved elektricitetsulykker Direktoratet for arbejdstilsynet, København 1950 c. REF-07-0901
2464 - Map of Oceanic Areas where the number of observations is inadequate - 1957-04-00 REF-07-0902
2465 - Satellitter varsler cykloner. NASAs meteorologiske satellitter til stor hjælp ved lokalisering af uvejr. Navigatør, København 1963-01-01 REF-07-0903
2466 - The Ocean Weather Service Journal of Navigation, London, England 1948-01-01 REF-07-0904
2467 - The Ocean Weather Service - Correspondance. Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-07-0905
2468 - Passioneret skibsmodelbygger Navigatør, København 2003 REF-07-0906
2469 - Sølaugets Bevilling af 13.februar 1784 - 1789 REF-07-0907
2470 - Den gamle modelbygger fortæller Jul på Havet, København 1949 REF-07-0908
2471 - Modelforsøg med skibe Vikingen, København 1964 REF-07-0909
2472 - Lidt om skibsmodeller - halve som hele Helsingør Dagblad, Helsingør 1998-08-11 REF-07-0910
2473 - Modelbyggeri - af professionelle firmaer Vikingen, København 1937-01-01 REF-07-0911
2474 - Flaskeskibe - flere artikler. Horisont, København 1967-1986 REF-07-0912
2475 - Automation in Danish-owned Vessels Motor Ship, England 1965-12-01 REF-07-0913
2476 - Guide til H&S Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1950 REF-07-0914
2477 - Guide til museet Netherlands Maritime Museum, Amsterdam, Holland 1984 REF-07-0915
2478 - Særudstilling Hvad gamle tegninger og modeller fortæller om træskibsbygning Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1956-10-14 REF-07-0916
2479 - Fiskerimuseet i København Søens Verden, København 1960 REF-07-0917K
2480 - Guide til museet The San Francisco Maritime Museum, SF, Cal., USA 1959 REF-07-0918
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2481 - National Maritime Museum Søens Verden, København 1962 REF-07-0919K
2482 - Søfartssamlinger ved Svendborgsund i Troense. Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-07-0920
2483 - The National Maritime Museum Journal of Navigation, England 1954-10-01 REF-07-0921
2484 - Mystic Seaport - and the origins of freedom Mystic Seaport Museum, USA 1954 REF-07-0922
2485 - A Diesel-driven Bucket Dredger Motor Ship, England 1951-11-01 REF-07-0923
2486 - Ekstra tillæg til afregningsbogen, januar 1953 HM, København 1953 REF-07-0924
2487 - Handels- og Søfartsmuseets faglige og videnskabelige arbejde Fortid og Nutid 1960 REF-07-0925
2488 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter - tilgang og avgang 1948 Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1949-01-06 REF-07-0926
2489 - Skolernes adoption af skibe HKL Medlemsblad for Helsingør Kommunelærerforening 1949-05-01 REF-07-0927
2490 - Havnevæsen - havnepenge, rutefart indenrigs. Martin Larsen, agentur, Helsingør 1949-04-27 REF-07-0928
2491 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, guide. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0929
2492 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, tegning over standpladser. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0930
2493 PATENTIA Slaveoprøret på PATIENTIA 1753, artikel - 1949 REF-07-0931
2494 - Med hollænderne i Helsingør - Lille Amsterdam - 1949 REF-07-0932
2495 - Afsløringen af Sønderho-monumentet i Sønderho Komiteen for Mindesmærket for omkomne Sønderho-sømænd 1949-06-17 REF-07-0933
2496 - The History of the Gas Turbine Motor Ship, England 1954-02-01 REF-07-0934
2497 - Maihak Indicator - reklame for genstande, der haves på H&S. Motor Ship, England 1964-10-01 REF-07-0935
2498 - 50 Years of H&W - B&W Collaboration Motor Ship, England 1964-11-01 REF-07-0936
2499 - B&W annonce med motorfoto Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0937
2500 - TITAN oil separators Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0938
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2501 - Motorsammenligning med tegninger Motor Ship, England 1963-11-01 REF-07-0939
2502 - The VØLUND Diesel Engine Motor Ship, England 1957-11-01 REF-07-0940
2503 - Fra sejl til gasturbiner - Skibe og maskineriet i Flåden gennem 75 år Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-08-01 REF-07-0941
2504 - Global Positioning System - GPS. Indlagt unøjagtighed ophørt. Farvandsvæsenet, København 2000-05-01 REF-08-0942
2505 - Et Spørgsmaal, vedkommende de gamle Nordmænds oversøiske Fart. Bergens Historisk Forening, Bergen, Norge 1904 REF-08-0943
2506 - Læsø Rende og Svitringen Tidsskrift for Søvæsen, København 1946-06-01 REF-08-0944K
2507 - Climatological Analysis of Old Norse Sailing Directions for North Atlantic Routes Journal of Navigation, England 2002-01-01 REF-08-0945
2508 - Solarsteinn - Beskrivelse i anledning af magister C.L. Vebæks fund ved Vatnahverfi ved Igalikofjorden, Østerbygden, Grønland, i sommeren 1951. - 1952-07-00 REF-08-0946
2509 - Vikingenes verdensbilde, skipsbygging og navigasjon Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1993 REF-08-0947K
2510 - Navigation i vikingetid - 1999 REF-08-0948K
2511 - Yderligere undersøgelser af mulighederne for at navigere i vikingetid ved hjælp af instrumenter - 2000-01-24 REF-08-0949
2512 - Undersøgelse af grundlaget for navigation og sejladser i vikingetid - 2000-09-00 REF-08-0950
2513 - Evidence for the location of Vinland the Good in the Western Gulf of St. Lawrence area: Conclusions from the meteorological and oceanographic facts. - 1997-08-20 REF-08-0951
2514 - Outline of the Nordic nations including their origin, culture and achievements, also their ships, voyages, settlements and social/political structures. Scottish Institute of maritime Studies, Scotland 1998-04-00 REF-08-0952
2515 - Den magnetiske retningsviser blev til kompasset - 2002-09-00 REF-08-0953
2516 - Resultater af empirisk forsøg med ca. 2000 år gammel metode til konstatering af breddegrad ved solens skygge fra gnomon... - 2002-06-21 REF-08-0954
2517 - Vikingenavigation - 2002-02-26 REF-08-0955
2518 - Vikingernes navigation på Nordatlanten - 2000-10-24 REF-08-0956
2519 - Indispensable Instruments - navigation instruments NMM, Greenwich, England 1996 REF-08-0957
2520 - A Note on the Kamal Journal of Navigation, England 1964-10-01 REF-08-0958
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2521 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, England 1980-09-01 REF-08-0959
2522 - A Brief History of Ancient Chinese Sailing Directions Journal of Navigation, England 1989-01-01 REF-08-0960
2523 - The Metrication of Navigation Journal of Navigation, England 1969-07-01 REF-08-0961
2524 - Great Britain's Contribution to Hydrography During the Nineteenth Century Journal of Navigation, England 1967-01-01 REF-08-0962
2525 - International Cooperation in Hydrography - udgivelse af søkort. Journal of Navigation, England 1972-01-01 REF-08-0963
2526 MAGGA DAN Journey across Antarctica - antarktisk ekspedition med dansk skib Journal of Navigation, England 1959-04-01 REF-08-0964
2527 - Oplægsholdepunkter til foredrag om navigationens historie over seks lektioner. - 1983 REF-08-0965
2528 - Fortidens Navigationsinstrumenter Dansk Nautisk Almanak 1928 REF-08-0966
2529 - Beskrivelse over en forbedret Geographisk og Nautisk Vægt Kjøbenhavnske Selskab af Lærdoms... 1760 REF-08-0967
2530 - Das älteste niederdeutsche Navigationsbuch von Jacob Alday aus dem Jahr 1578 Deutsche Schiffahrt 2009 REF-08-0968
2531 - The Pelorus - pejlskivens engelske navn Journal of Navigation, England 1959-10-01 REF-08-0969
2532 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, England 1958-10-01 REF-08-0970
2533 - The New Abridged Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-0971
2534 - The Universal Sea and Air Navigation Tables and the a and b Almanac Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-0972
2535 - Navigation: where it all began Seaways, England 2002-09-01 REF-08-0973
2536 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1983-07-01 REF-08-0974
2537 - De elementære navigationshjælpemidler - 1985 c. REF-08-0975
2538 - Sources of Latitude error in English sixteenth century navigation Journal of Navigation, England 1983-10-01 REF-08-0976
2539 - A Brief description of the major second world war navigational aids Journal of Navigation, England 1992-01-01 REF-08-0977
2540 - Captain Vancouver and the Lunar distance Journal of Navigation, England 1974-10-01 REF-08-0978
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2541 - The navigational background to 1492 Journal of Navigation, England 1992-04-01 REF-08-0979
2542 - Early navigation: the human factor Journal of Navigation, England 1987-01-01 REF-08-0980
2543 - Billede af renæssanceskib, hvor navigation foregår på dækket og instrumenter ses. Israel Publishing Dep., Amsterdam, Holland 1960 REF-08-0981
2544 - The emergence of nautical astronomy in Portugal in the XVth century Journal of Navigation, England 1998-01-01 REF-08-0982
2545 - A study in 18th century Anglo-German relations Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0983
2546 - The role of time in navigation Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-08-0984
2547 - The Development of Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-0985
2548 - The Navigator in Antiquity Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-0986
2549 - The Sailor in the Middle Ages Journal of Navigation, England 1948-07-01 REF-08-0987
2550 - The Dawn of Modern Navigation Journal of Navigation, England 1948-10-01 REF-08-0988
2551 - Columbus's Method of Determining Longitude: An Analytical View Journal of Navigation, England 1996-01-01 REF-08-0989
2552 - Early Portuguese Navigation Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0990
2553 - First Round the World: 1519-1522 Journal of Navigation, England 1963-10-01 REF-08-09991
2554 - A Log-Book of Magellan's Voyage 1519-1522 Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-0992
2555 - A Voyage from Blackwall to Southampton in 1582 Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-08-0993
2556 - De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet, del 1 og 2 Marinehistorisk Tidsskrift, København 1996 REF-08-0994K
2557 - An Outline History of Marine Pilotage in Britain Journal of Navigation, England 1978-09-01 REF-08-0995
2558 - Sources of Latitude Error in Englsih Sixteenth Century Navigation Journal of Navigation, England 1983-09-01 REF-08-0996
2559 - Early Dead Reckoning Navigation Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-0997
2560 - Five Century of Dead Reckoning Journal of Navigation, England 1950-07-01 REF-08-0998
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2561 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, England 1976-07-01 REF-08-0999
2562 - An Historical Review of the Ex-Meridian Problem Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-1000
2563 OSTERLEY Navigating the OSTERLEY 1758-1760 Journal of Navigation, England 1972-01-01 REF-08-1001
2564 - The Russian Fleet's Navigational Aids in the Baltic Sea during the Eighteenth and Nineteenth Centuries Journal of Navigation, England 1994-05-01 REF-08-1002
2565 - Navigation in Congested Traffic Areas The Motor Ship, England 1965-11-01 REF-08-1003
2566 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1981-05-01 REF-08-1004
2567 - The Navigation Collection at the Science Museum Journal of Navigation, England 1955-10-01 REF-08-1005
2568 - Plane Sailing or Horizontal Navigation Journal of Navigation, England 1956-10-01 REF-08-1006
2569 - The Requirements for Radio Aids at Sea Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-1007
2570 - The second international meeting on radio aids to marine navigation New York and New London Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-1008
2571 - The ground in the Western Approaches Journal of Navigation, England 1971-04-01 REF-08-1009
2572 - The Haven Finding Art Journal of Navigation, England 1957-07-01 REF-08-1010
2573 - All plain Sailing Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-08-1011
2574 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River Journal of Navigation, England 1997-01-01 REF-08-1012
2575 - The use of two Decca chains to obtain accurate fixes at long ranges Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-08-1013
2576 - Bottle post and other drifts Journal of Navigation, England 1956-07-01 REF-08-1014
2577 - The double altitude problem Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-08-1015
2578 - Surface Navigation in High Latitudes (flere artikler) Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-1016
2579 - The navigational requirements for ocean cable laying Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-1017
2580 - The navigational work of the Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-1018
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2581 - The foundation and early development of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1965-10-01 REF-08-1019
2582 - The Bicentenary of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1968-01-01 REF-08-1020
2583 - The almanacs - yesterday, today and tomorrow Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-08-1021
2584 - The nautical almanac and the changing role of HM Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1996-05-01 REF-08-1022
2585 - Nevil Maskelyne, the Nautical Almanac and GMT Journal of Navigation, England 1985-05-01 REF-08-1023
2586 - John Thomas Towson 1804-1881 - His contributions to navigation Journal of Navigation, England 1977-04-01 REF-08-1024
2587 - Højdemetoden til bestemmelse af astronomiske stedlinier Gads Forlag, København 1912 REF-08-1025
2588 - Astronomisk Stedlinieberegning - Højdemetoden - 1935-01-01 REF-08-1026
2589 - A voyage of navigational investigation Journal of Navigation, England 1995-09-01 REF-08-1027
2590 - Navigators and mathematical practitioners in Samuel Pepys's day Journal of Navigation, England 1994-01-01 REF-08-1028
2591 - Pedro Nunes' discovery of the loxodromic curve 1537 Journal of Navigation, England 1997-01-01 REF-08-1029
2592 - Arctic navigation past, present and future Journal of Navigation, England 1981-01-01 REF-08-1030
2593 - The Norse merman as an optical phenomenon Nature, MacMillan, England 1981-01-29 REF-08-1031
2594 - Polar mirages as aids to Norse navigation Polarforschung, Tyskland 1979 REF-08-1032
2595 - Loran-A og Loran-C Danmarks Skibsfart, København 1963 REF-08-1033
2596 - Navigationstabeller, diverse, anmeldt og omtalt i flere notitser Journal of Navigation, England 1948-1966 REF-09-1034
2597 - Breddesejlads i kompagnitiden. RA, København 1987-11-17 REF-09-1035
2598 - Almanakhistorie i artikel i DNA: I anledning af en 300-års fødselsdag Dansk Nautisk Almanak 1979 REF-09-1036
2599 - 125 Jahre Nachrichten für Seefahrer Nachrichten für Seefahrer, DHI, Hamburg, Tyskland 1994-01-01 REF-09-1037
2600 - GPS - Artikel med oversigt over anlæg, system, nøjagtighed m.v. - 2000 REF-09-1038
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2601 - The plain navigators's guide to GPS Navigation, England 1986 REF-09-1039
2602 - Use of electronic aids to navigation Marine Safety Agency, London, England 1998-02-01 REF-09-1040
2603 - GPS er blevet mere præcis. Søfartsstyrelsen, København 2000-06-19 REF-09-1041
2604 - Galileo: A European satellite navigation system Navigation News, England 2001-02-01 REF-09-1042
2605 - Galileo's defining moment Navigation News, England 2000-03-01 REF-09-1043
2606 - The Death of Decca, Decca Navigator 1957-1971 Navigation News, England 2000-03-01 REF-09-1044
2607 - Eurofix and its developments Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1045
2608 - More power to the people: selective availability is switched off Navigation News, England 2000-05-01 REF-09-1046
2609 - Maritimt differentiel GPS-radionavigationssystem Farvandsvæsenet, København 1992-11-01 REF-09-1047
2610 - Nybygningsudstyr, søkort og publikationer som leveret til danske skibe i perioden 1970-2004 - 2007-11-27 REF-09-1048
2611 - Ordrebøger fra Iver C. Weilbach for nybygningsudstyr m.v. leveret til værfter og rederier i perioden 1939 til 1993 - 2007-11-27 REF-09-1049
2612 - The Port of New York - The World's greatest Port HANSA Schiffahrt, Hamburg, Tyskland 1961 REF-09-1050
2613 - New York Harbor Terminal Map Port of New York Authorities, NY, USA 1961-08-01 REF-09-1051
2614 - Port of New York - Special Supplement Herald Tribune, NY, USA 1955-01-00 REF-09-1052
2615 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1957-04-01 NORDEN, København 1957-05-27 REF-09-1053
2616 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1958-04-01 NORDEN, København 1958-05-14 REF-09-1054
2617 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1961-04-01 NORDEN, København 1961-06-06 REF-09-1055
2618 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1963-04-01 NORDEN, København 1963-05-22 REF-09-1056
2619 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1964-04-01 NORDEN, København 1964-05-22 REF-09-1057
2620 - Ikaros-Line - linekastningsapparat Norabel Industries Sweden, Askim, Sverige 1995 c. REF-09-1058
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2621 - Line Throwing gun model 52, Instructions for use. Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg, Norge 1975 REF-09-1059
2622 - A Guide to Marine Distress Flares Plastimo, Hants, England 1980 c. REF-09-1060
2623 - Bryggvinge signal Man over Board signal Hanssons Pyrotekniska AB, Göteborg, Sverige 1975 REF-09-1061
2624 - Samlemappe med oplysninger om Nautisk Prøvekammer, sekstantprøvebord, kompasprøvestand - 2008-06-10 REF-09-1062
2625 - Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme FtSF, København 1948 REF-09-1063
2626 - Den florissante tid, artikel til Havet omkring Danmark. H&S, Helsingør 1948 REF-09-1064
2627 - Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse Dansk Toldtidende, København 1948-03-01 REF-09-1065
2628 - Nogle Ærøskøbingskibe bygget før 1850. Skibsliste - 1955-03-21 REF-09-1066
2629 - List of Shipbroker-firms and Shipping-firms in København Mæglerkorporationen i København 1954-08-01 REF-09-1067
2630 - Følgebrev for beretning 1958-1959. Do for 1959-1960 med beretninger vedlagt. Søfarendes Teateraftener, København 1958 REF-09-1068
2631 - Følgebrev fra fremsendt beretning for 1958-1959 Søfartens bibliotek, København 1959-12-00 REF-09-1069
2632 - Beretning for 1958 Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-09-1070
2633 - Medlemsblad for Søfartshistorisk Forening med omtale af årsmøde m.v. Søfartshistorisk Forening, København 1958-08-01 REF-09-1071
2634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved ved Svendborg. JL, København 1960-12-15 REF-09-1072
2635 - Arbejdsplan for udstillingen International Ship-Equipment. International Ship-Equipment Exhibition Copenhagen 1957, København 1957-03-15 REF-09-1073
2636 - Ærøskøbing Skipper- og Enkers Understøttelseskasse 1837-1937 - 1962 REF-09-1074
2637 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1957 Ove Skou, Rederi, København 1957-06-04 REF-09-1075
2638 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1958 Ove Skou, Rederi, København 1958-05-14 REF-09-1076
2639 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1961 Ove Skou, Rederi, København 1961-06-09 REF-09-1077
2640 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1963 Ove Skou, Rederi, København 1963-06-01 REF-09-1078
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2641 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1964 Ove Skou, Rederi, København 1964-06-01 REF-09-1079
2642 KUNGSHOLM List of Members and general information on a West Indies Cruise - Port-au-Prince, Cristobal, San Blas Islands and Havana Swedish American Line, Stockholm, Sverige 1940-12-23 REF-09-1080
2643 - Sankta Barbara, helgen for artillerister m.fl. Norsk Artilleri-tidsskrift, Oslo, Norge 1949 REF-09-1081
2644 KISTA DAN Beretning om sejlads som messedreng med KISTA DAN i 1956 - 2010-03-09 REF-09-1082
2645 - Bartolomé og indianerne - beretning om B. de las Casas Politiken, København 1991-07-25 REF-09-1083
2646 - Var fast målmand på skibets fodboldhold - Marie Finnes karriere til søs og senere. Havnen, København 1997-12-00 REF-09-1084
2647 - Admiral Fitzroy and the Fitzroy barometers NMM, Greenwich, England 1972-05-00 REF-09-1085
2648 - Flamsteed - the sailor's friend - he charted 20,000 stars The Compass, USA 1979 REF-09-1086
2649 - Australia's greatest surveyor - Matthew Flinders - The noblest... of Cook's successors The Compass, USA 1979 REF-09-1087
2650 - Matthew Flinders, hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1088
2651 - Matthew Flinders and ships magnetism Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-09-1089
2652 - The graphical records of Matthew Flinders's voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1090
2653 - Ved Knud E. Hansens død - Eneren inden for international skibsbygning Børsen, København 1960 REF-09-1091
2654 - Shipwrecks in the Revolutionary and Napoleonic Eras, 1793-1815. Causal factors and comments. Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1092
2655 - Hydrographic Surveys by Officers of the Navy under the later Stuarts Journal of Navigation, England 1956-01-01 REF-09-1093
2656 - The Quest for Pelorus - pejleskive - ordets oprindelse. - 2001-09-01 REF-09-1094
2657 - The Discovery of an Early Bearing-Dial - pejlskiven fundet på Grønland Journal of Navigation, England 1953-2003 REF-09-1095
2658 - Admiral Sir Francis Beaufort Journal of Navigation, England 1958-07-01 REF-09-1096
2659 - Vitus Bering and his Sea The Compass 1964 REF-09-1097
2660 - Columbus the Navigator ? Journal of Navigation, England 1961-04-01 REF-09-1098
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2661 - The Navigating Manual of Columbus Journal of Navigation, England 1952-01-01 REF-09-1099
2662 - The graphical records of Matthew Flinders' voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1100
2663 - Matthew Flinders, Hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1101
2664 - Matthew Flinders and ship magnetism Journal of Navigation, England 1976-04-01 REF-09-1102
2665 - Edmund Gunter 1581-1626 Journal of Navigation, England 1981-09-01 REF-09-1103
2666 - Edmond Halley Nautical scientist navigation, England 1986-04-01 REF-09-1104
2667 - Målegalskab i 1700-tallet Politiken, København 2005-12-08 REF-09-1105
2668 - John Harrison and his Timekeepers NNM, Greenwich, England 1935-04-01 REF-09-1106
2669 - Kronometrets oprindelse Danmarks Skibsfart, København 1982-12-01 REF-09-1107
2670 - Han kender Danmark i krabbe-perspektiv Vikingen, København 1956-06-01 REF-09-1108K
2671 - 25 år i selskab med Danmarks søfartsminder Vikingen, København 1953 REF-09-1109K
2672 - 35 travle arbejdsår for Det Forenede Vikingen, København 1956 REF-09-1110K
2673 - Særudstilling på H&S om Poul Løvenørn H&S 1960 REF-09-1111
2674 - Ferdinand Magellan - He led five ships on an unparalleled voyage The Compass 1977-01-01 REF-09-1112
2675 - Matthew Fontaine Maury Journal of Navigation, England 1979-01-01 REF-09-1113
2676 - Matthew Fontaine Maury and the introduction of oceanography to the Netherlands in the second half of the nineteenth century American Neptune, USA 1988-01-01 REF-09-1114K
2677 - Det kunne ikke være anderledes - om Jens Oszadlik og hans karriere til søs Politiken, København 2003-01-11 REF-09-1115
2678 - Laurits Pedersen, byhistoriker i Helsingør, mindeord - 1956 REF-09-1116
2679 - I.S. Pontoppidans sejlskibsrederi i Helsingør Almanak, København 1967 REF-09-1117
2680 - Piri Reis: Admiral Extraordinary Journal of Navigation, England 1972-04-01 REF-09-1118
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2681 - John Seller's The Sea Gunner 1691 - reprint advert. - 1994-03-01 REF-09-1119
2682 - En provinsmatador fra 1700-årene - slægten Otte fra Eckernförde Siden Saxo, København 1986 REF-09-1120K
2683 - Jordomsejling med tegneblok - Friderich von Scholtens tegninger på H&S særudstilling. Berlingske Tidende, København 2003-06-24 REF-09-1121
2684 - En sømands beretning - N.S. Skouenborg Årbog for Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-09-1122
2685 - Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde Vikingen, København 1958 REF-09-1123K
2686 - Lidt om slægten Troensegaard Troensegaard, E., havnefoged, Sakskøbing 1962 REF-09-1124
2687 - Den moderne Tietgen - kronik om C.F. Tietgen Politiken, København 2001-10-19 REF-09-1125
2688 EVELYN MÆRSK Prøvetursskema for deltager i prøvetur med Lindø nr. 146 Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1995-08-30 REF-09-1126
2689 - Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-09-1127
2690 - Brev om pindekompassets brug og indretning. - 1934-01-26 REF-09-1128
2691 - Samlelæg om pirateri og pirater - 1980-2000 REF-09-1129
2692 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1957 Progress D/S A/S, København 1957-05-27 REF-09-1130
2693 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1964 Progress D/S A/S, København 1964-05-22 REF-09-1131
2694 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1963 Progress D/S A/S, København 1963-05-24 REF-09-1132
2695 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1961 Progress D/S A/S, København 1961-06-07 REF-09-1133
2696 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1958 Progress D/S A/S, København 1958-05-19 REF-09-1134
2697 - Hvad foregår der på en prøvetur HSM-Bladet, Helsingør 1957 REF-09-1135
2698 - Samlelæg med oplysninger om fremdrivningsskruer - 1950-2000 REF-09-1136
2699 - Rotterdam's new harbour plans + Europoort - ny storhamn i Euripas jättehamn + Die Nachkriegsentwicklung des Rotterdamer Hafens The Shipping World England 1957-11-27 REF-10-1137
2700 - En Lydpejler til Navigationsbrug Vikingen 1938 REF-10-1138K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2701 - Toplis' Reciproscope Vikingen 1941 REF-10-1139K
2702 - Et skib bliver til - navigationsudstyr Vikingen 1954 REF-10-1140K
2703 - Are you blind to radar? John Lilley & Gillie Ltd., Newcastle, England 1980 c. REF-10-1141
2704 - Radar reflectors, radar beacons and transponders as aids to navigation Journal of Navigation, England 1987-07-01 REF-10-1142
2705 - The development of shipborne navigational radar Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-10-1143
2706 - Radar chart-matching devices Journal of Navigation, England 1952-10-01 REF-10-1144
2707 - Fifteen years of marine radar Journal of Navigation, England 1960-10-01 REF-10-1145
2708 - An overview of the development and introduction of ground radar to 1945 Journal of Navigation, England 2003-09-01 REF-10-1146
2709 - Seks udklip om radarens tilstand og modelomtale i magasiner. - 1960-1970 REF-10-1147
2710 - Radarnavigation og kollisioner Decca Navigator A/S, København 1958-02-27 REF-10-1148
2711 - Decca Radar 212 - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1955-1960 REF-10-1149
2712 - Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1965 c. REF-10-1150
2713 - Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1965 c. REF-10-1151
2714 - Decca Radar TM46 True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1956 REF-10-1152
2715 - Radiopejlinger - kort indføring i at tage radiopejlinger og rette dem samt transportør til udsætning af samme Iver C. Weilbach & Co., København 1935 c. REF-10-1153
2716 - Chart of Radio-beacons English Channel - North Sea - Baltic Sea Scandinavian Shipping Gazette, København 1931 REF-10-1154
2717 - Marine radio position fixing systems - Decca + Consol + Loran + Radiopejling Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-10-1155
2718 - Radio Aids to Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-10-1156
2719 - Microwave Course beacon Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-10-1157
2720 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 160 af 4. marts 1940 angående radioanlæg og radiotjeneste i skibe til betryggelse af sikkerheden på søen. HM, København 1949-04-20 REF-10-1158
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2721 - Bekendtgørelse om radioanlæg og radiotjeneste i skibe. HM, København 1952-11-15 REF-10-1159
2722 - Livsnerven til søens folk - Tekster no. 3 P&T Museum, København 2001 REF-10-1160
2723 - GMDSS - udstyr og uddannelse Danmarks Skibsfart, København 1991 REF-10-1161
2724 - The GMDSS is fully implemented - Maritime distress and safety communications enter a new era IMO News, London England 1999-01-01 REF-10-1162
2725 - Navigational safety - the implications of the new Navtex system Navigation, England 1986-01-01 REF-10-1163
2726 - Reklamesider med fotos af Mufax instrument og radiopejlerantenne med kompasstand på monkey island The Motor Ship, England 1953-1966 REF-10-1164
2727 - Admiralty digital list of lights - brochure with overview Admiralty, Taunton, England 2001 c. REF-10-1165
2728 - Satellite Compass Model SC-60 brochure med data Furuno Electric Co., Japan 2000 c. REF-10-1166
2729 - Børsen side 1-2 med flere søfartsartikler om: dansk Amerikalinje, sømandsskoler, udbytte til Dansk-Franske D/S, VIKING ombygges til skole, to skibe på grund Børsen, København 1955-04-07 REF-10-1167
2730 - Havets husmænd gik sammen og satte kurs mod de syv have - Rederiforeningen for mindre skibe 100 år Søfart, Århus 1997-03-03 REF-10-1168
2731 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1954 til 31. marts 1955 Det danske Redningsvæsen, København 1955 REF-10-1169
2732 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1955 til 31. marts 1956 Det danske Redningsvæsen, København 1956 REF-10-1170
2733 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1956 til 31. marts 1957 Det danske Redningsvæsen, København 1957 REF-10-1171
2734 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1957 til 31. marts 1958 Det danske Redningsvæsen, København 1958 REF-10-1172
2735 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1958 til 31. marts 1959 Det danske Redningsvæsen, København 1959 REF-10-1173
2736 - Slå et reb Politiken, København 1994-01-16 REF-10-1174
2737 - The rope machines of Mystic The Chronicle, USA 1973-03-00 REF-10-1175
2738 - Bekendtgørelse angående bemandingen af redningsbåde i visse passagerskibe HM, København 1952-11-14 REF-10-1176
2739 - Brochureblade for diverse Viking redningsmidler Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg 1996 REF-10-1177
2740 - Det danske kystredningsvæsen Tidsskrift for Redningsvæsen, København 1995-02-00 REF-10-1178
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2741 - Redningsmateriellet - Et skib bliver til Viking, København 1954 REF-10-1179K
2742 - Hvorfor ikke oppustelig redningsflåde? Viking, København 1954 REF-10-1180K
2743 - Ikaros faldskærmsraket - indhold og kemikalier, datablad Norabel Industrier, Göteborg, Sverige 1990 c. REF-10-1181
2744 - Fra roredningsbåden til den luftbårne Søens Verden, København 1961 REF-10-1182K
2745 - Forlad skibet! - redningsmidlerne om bord Søens Verden, København 1962 REF-10-1183K
2746 - George William Manby Life Saver The Compass, USA 1972 REF-10-1184
2747 - Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder Søfartsstyrelsen, København 2001 REF-10-1185
2748 - Øjeblikkelige forholdsregler og yderligere instruktioner - til brug i redningsflåde Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg 1990 c. REF-10-1186
2749 - The evolution of rocket-based maritime rescue systems in the first half of the nineteenth century Mariners Mirror, England 1997-11-01 REF-10-1187K
2750 - M.P. plasticredningsbåden - datablade Maritime Plastic Co. A/S, København 1960 c. REF-10-1188
2751 - Forskellige udklip med redningsmidler med fotos og data. The Motor Ship, England 1952-1965 REF-10-1189
2752 - Forskellige indlæg om flagdiskrimination Diverse 1957-1960 REF-10-1190
2753 - Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt Søfartsstyrelsen, København 1999-01-28 REF-10-1191
2754 - The practicability of commercial sail Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-10-1192
2755 - Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet H&S 1955 REF-10-1193
2756 - Bekendtgørelse om sikkerhedstjeneste i skibe HM, København 1952-11-15 REF-10-1194
2757 - Bekendtgørelse angående særlige sikkerhedsforanstaltninger i skibe HM, København 1952-12-05 REF-10-1195
2758 - Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33 - 1881 REF-10-1196
2759 - Forskellige artikler om skibsfartsstatistikker, fragtklausuler og konkurrencesituationen Diverse 1957-1962 REF-10-1197
2760 - Forskellige artikler om skibsmåling, tonnage, skibstyper -målingsproblemer Diverse 1955-1965 REF-10-1198
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2761 - Marstal Navigationsskole. Redningsbåden, København 1957 REF-10-1199
2762 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole. JL, København 1957-12-17 REF-10-1200
2763 - Diverse artikler om lugearrangementer i moderne skibe Diverse 1952-1965 REF-10-1201
2764 - Trends in tug Design The Shipping World, England 1955-01-12 REF-10-1202
2765 - Stabelafløbning, teori og teknik Diverse 1960 REF-10-1203
2766 - Stabilisatorer - diverse artikler om typer og teknik Diverse 1960 REF-10-1204
2767 - Styremaskiner - forskellige artikler og oplysninger, bl.a. Svendborg styremaskinen. Diverse 1961 REF-10-1205
2768 - Støjproblemer i skibe - flere artikler Diverse 1956-1965 REF-10-1206
2769 - Provinsen til søs - skibsfart ved Svendborgsund, skibsbygning m.v. Siden Saxo, København 1987 REF-10-1207
2770 - A Treatise on Meteorological Instruments - Sympiesometer samt flere artikler om samme Negretti & Zambra,London, England 1864 REF-10-1208
2771 - Fundats og programmer for teateraftener for Danmarks søfartsskolers elever m.v. til 1958 Søfarendes Teateraftener, København 1956-09-27 REF-10-1209
2772 - Beretninger m.v. for Hygiejnekomiteens arbejde i de nævnte år Søfartens Hygiejnekomite, København 1954-1961 REF-10-1210
2773 - Beretning og regnskab samt side med Børge Mikkelsen Søfartsklubben, København 1954-1959 REF-10-1211
2774 - Søfolkenes Mindehotel indvielsen 1954-12-20 Søfolkenes Mindehotel, København 1954 REF-10-1212
2775 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum Sømandshjemmet Bethel, København 1956-03-18 REF-10-1213
2776 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1955 REF-10-1214
2777 - Beretning og regnskab for 1956 Søfartsklubben København 1956 REF-10-1215
2778 - Beretning og regnskab for 1958 Søfartsklubben København 1958 REF-10-1216
2779 - Beretning og regnskab for 1961 Søfartsklubben København 1961 REF-10-1217
2780 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1963 REF-10-1218
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2781 - Beretning og regnskab for 1964 Søfartsklubben København 1964 REF-10-1219
2782 - Beretning og regnskab for 1965 Søfartsklubben København 1965 REF-10-1220
2783 - Hvordan bliver jeg radiotelegrafist i handelsflåden? Hvervefolder. Danmarks Rederiforening, København 1960-12-00 REF-10-1221
2784 - Hvordan kommer jeg til søs? Vejledning for unge mennesker der vil sejle i handelsflåden. Danmarks Rederiforening, København 1960 REF-10-1222
2785 - En spæd begyndelse - sømandskirken i New York Havnen, København 2003 REF-10-1223
2786 - Sejlføring og vindpres - sejlenes stilling - artikel og teori - 1930 c. REF-10-1224
2787 - Manoeuvring large ships in shallow water I-II Journal of Navigation, England 1973-04-01 REF-10-1225
2788 - A new larboard helm rule for power-driven vessels Journal of Navigation, England 1980-07-01 REF-10-1226
2789 - Studies on interaction at sea Journal of Navigation, England 1979-05-01 REF-10-1227
2790 - Improved manoeuvrability and ship efficiency Journal of Navigation, England 1963-10-01 REF-10-1228
2791 - Handling ships in narrow waters Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-10-1229
2792 - Collision in the English Channel 1955-1961 Decca Radar Ltd., London, England 1962-02-00 REF-11-1230
2793 - Sikkerheden ved Rejser paa Havet Gads Danske Magasin, København 1912-06-01 REF-11-1231
2794 - Bekendtgørelse om søvejsregler, den tidligste i Danmark? General-Toldkammer og Commerce-Collegium, København 1844-08-09 REF-11-1232
2795 - Vejledning om skibslys og signalfigurer Hafnia Forsikring, København 1975 c. REF-11-1233
2796 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation, England 1995-05-01 REF-11-1234
2797 - Two hundred years of collision regulations Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-11-1235
2798 - Amending the collision regulations Journal of Navigation, England 1960-04-01 REF-11-1236
2799 - The separation of traffic at sea Journal of Navigation, England 1961-01-01 REF-11-1237
2800 - Radar and the rule of the road at sea Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-11-1238
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2801 - Routing at sea 1857-1977 Journal of Navigation, England 1978-05-01 REF-11-1239
2802 - Lessons from some collisions and groundings at sea Journal of Navigation, England 1950-04-01 REF-11-1240
2803 - Advanced tank cleaning systems for the marine industry Toftejorg, A/S, Ishøj 1995 REF-11-1241
2804 - Søgrænser - territorialfarvand - 2000 REF-11-1242
2805 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1957 Torm D/S A/S, København 1957-05-27 REF-11-1243
2806 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1958 Torm D/S A/S, København 1958-05-14 REF-11-1244
2807 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1961 Torm D/S A/S, København 1961-06-07 REF-11-1245
2808 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1963 Torm D/S A/S, København 1963-05-22 REF-11-1246
2809 - Facts about TORM - New York brochure Torm D/S A/S, København 1959 REF-11-1247
2810 - The work of Trinity House + artikel Trinity House fra Compass 1973. Journal of Navigation, England 1951-01-01 REF-11-1248
2811 - The McIntosh parallel ruler Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-11-1249
2812 - A slice of history, the Battenberg course indicator Navigation, England 2000-11-01 REF-11-1250
2813 - Gunters regnestok - 1980 c. REF-11-1251
2814 - Navigatøruddannelsen i Danmark - diverse brochurer og artikler. - 1800-2000 REF-11-1252
2815 - Ferskvandsgeneratorer - samlelæg - 1950-1980 REF-11-1253
2816 - Rustbeskyttelse og maling og vedligeholdelse Danmarks Skibsfart, København 1965 c. REF-11-1254
2817 - Worldwide Weatherrouteing DMI, København 1996 REF-11-1255
2818 - Hälterung der Seitensteuer der Wikingerschiffe Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg, Tyskland 1963-09-19 REF-11-1256
2819 - Vindpåvirkninger på skibe - moderne vinddrevne skib - vindstyrketabel - 1991- REF-11-1257
2820 - Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter - 1400-2000 REF-11-1258
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2821 - Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter - 1400-2000 REF-11-1259
2822 - Værft diverse: Faaborg patentophalingsbedding, kamel fra Amsterdam Mar.Mus., Svendborg Værft lukker, sideværts afløbning - 1930 c. - 2000 REF-11-1260
2823 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for B&W B&W, København 1950- REF-11-1261
2824 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Helsingør Værft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1950- REF-11-1262
2825 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Helsingør 1950- REF-11-1263
2826 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft, Odense 1950- REF-11-1264
2827 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1265
2828 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1266
2829 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1267
2830 - Become friend of the World Maritime University. World Maritime University, Malmö, Sverige 2000 c. REF-12-1268
2831 - Østersøens Port - Kronborg, Helsingør, Øresundstolden - Udstilling på Kronborg og H&S Kronborg, Helsingør 1997 REF-12-1269
2832 - Øresundstolden på Christian 4.'s tid Fortid og Nutid, København 2000-09-01 REF-12-1270
2833 - Beretning og regnskab for Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service, Ålborg 1957 REF-12-1271
2834 - Tonnagestørrelser, skibsofficerslister m.v. fra ØK EAC, København 1957-1964 REF-12-1272
2835 - Vejleder gennem Kronborg, Handels- og Søfartsmuseet, Karmeliterklostret og Sct. Marie Kirke, Marienlyst Slot, Sct. Olai Kirke og Raadhuset H&S, Kronborg, Helsingør 1944-06-17 REF-12-1273
2836 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1946-07-01 REF-12-1274
2837 - Et maritimt Kulturbillede fra omkring Aarhundredeskiftet 1700-1800: Søofficerer, Klubliv, Puncheboller. - 1945-02-06 REF-12-1275
2838 - Lanterner - natbillede med alle skibslanterner Søsportens Sikkerhedsråd, København 1978 REF-13-1276
2839 - Dagsignaler og manøvreregler på sejlende skibe Søsportens Sikkerhedsråd, København 1978 REF-13-1277
2840 CHRISTIANSHAVN Fuldrigget skib CHRISTIANSHAVN - billedreproduktion - 1970 c. REF-13-1278
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2841 DANMARK Skoleskibet DANMARK på kalenderbillede, tegnet af Rolf Kühl C. Plath, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-13-1279
2842 JUNO Brigg aus Flensburg JUNO - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1280
2843 DOROTHEA (udenl.) Brigg aus Kiel DOROTHEA um 1857 - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1281
2844 NEPTUN Schonergaleasse aus Rendsburg NEPTUN - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1282
2845 ELITE (Ty.) Brigg aus Blankenese ELITE - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1283
2846 ALPHA Schoner aus Aalborg ALPHA - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1284
2847 COURIER Brigg aus Apenrade COURIER - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1285
2848 CHRISTINE Jacht aus Möllenort CHRISTINE - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1286
2849 GEORG STAGE (I) The GEORG STAGE at Tenerife - kalenderbillede Admiralty, Taunton, England 1995 c. REF-13-1287
2850 - Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye - 1949 REF-13-1288
2851 - 20.000 tons floating dock built 1957 Chr. Andresen, skibsmæglere, København 1960-02-05 REF-13-1289
2852 - Flytedok. Løfteevne 12.000 tons tilhørende A/S Framnæs Mek. Værksted Framnæs Mekaniske Verksted A/S, Sandefjord, Norge 1931-08-10 REF-13-1290
2853 - Modeltegninger for fragtskibe til museet Knud E. Hansen, Skibstegnestue, København 1950-11-22 REF-13-1291
2854 - Plan for et bådhus for museet. Knud E. Hansen, Skibstegnestue, København 1950 REF-13-1292
2855 FLORA VON ELMSHORN Tegninger af en hvalfangerbåd 1817-1872 Schleswig-Holsteinischer Museum, Schleswig, Tyskland 1947-01-30 REF-13-1293
2856 LAURA Tegning af topsejlsskonnert LAURA af Skælskør - 1983 REF-13-1294
2857 - Genoptryk af planche med skibstyper Nationalmuseet, København 1988 REF-13-1295
2858 FENJA DAN M/S FENJA DAN tegning fra værft, generalplan med kapaciteter Fr. Lürssen Werft, Bremen, Tyskland 1958-12-04 REF-13-1296
2859 - Tegning af Reeferbåd som fx ARABIAN REEFER fra 1957 - 1957 c. REF-13-1297
2860 - Danske Skibstegninger fra det 15. Aarhundrede Vikingen, København 1937 REF-12-1298
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2861 - Major differences in rates of occupational accidents between different nationalities of seafarers International Maritime Health, Gdynia, Polen 2008 REF-12-1299
2862 - Portrætter og erindringer om cheferne for Handelshuset Niels Ryberg og om søkaptajn Frederik Lütken ved Øresunds Toldkammer og hans slægt - 1917 REF-12-1300
2863 - Brev vedrørende Malling Hansens skrivekugle og et medfølgende brev om samme. Hansen, C.K., rederi, København 1918-01-14 REF-12-1301
2864 - Sønderjydske Byers Indsats i Skibsfarten i Sejlskibenes Storhedstid Jul i Grænseland 1943 REF-12-1302
2865 - Rammerne strammer for Kielerkanalen Søfart 2006-07-14 REF-12-1303K
2866 - Theophilus Hansen's model drawings (eng.) Scandinavian Journal of Design History 1992 REF-12-1304
2867 - Vedr. T.A. Andersen og sønnen Skifter Thomas Juul Andersen skibsværft i Aabenraa, 1831-1862 og 1862-1871. - 1989-01-11 REF-12-1305
2868 - En fuldkommen sikker Ankerplads - Historien om Rørvig toldsted og søfarten fra Isefjorden 1680-1903 - 1990 c. REF-12-1306
2869 - Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn Ministerium, København 1847-02-03 REF-12-1307
2870 - The Maritime Folk Art of A. De Clerck Maine Maritime Museum, USA 1992-02-28 REF-12-1308
2871 SØRIDDEREN SØRIDDEREN - skibet som ikke ville dø - 1993-03-19 REF-12-1309
2872 GLÜCKSTADT Til Rigsraadet - Dampskibet GLÜCKSTADT tabt i krig - 1994-02-20 REF-12-1310
2873 PANAMA Historien bag PANAMA - 1995 c. REF-12-1311
2874 HAAKON HAAKONSEN (No.) HAAKON HAAKONSENs forlis den 20. december 1903 - 1995 c. REF-12-1312
2875 - Galionsfigurer - Skagen - 1995-08-04 REF-12-1313
2876 - Sønderjyde på de store have - 1993-06-01 REF-12-1314
2877 - How our reefer trade started JL, København 1991-09-01 REF-12-1315
2878 - Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858 Aabenraa Museum, Åbenrå 1981-09-27 REF-12-1316
2879 ROLF Til søs med ROLF 1858-1863 - 2000-05-01 REF-12-1317
2880 - Rederiflag og skorstensmærker - 1944 REF-12-1318
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2881 - Bygning af en ny tørdok for Helsingør Skibsværft Ingeniøren 1957 REF-12-1319
2882 - Tekniske oplysninger til pressen - Værftets nybygning nr. 136 Svendborg Værft A/S 1971-05-10 REF-14-1320
2883 MÆRSK SUPPORTER Søsætning af MÆRSK SERVER og MÆRSK SUPPORTER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1971-07-09 REF-14-1321
2884 - Nybygninger - 1399 BRT singledecker - 3025 TDW Wilh. Chr. Bech, Horsens 1971-12-02 REF-14-1322
2885 BETTY BEWA Nyt fra rederiet BEWA LINE, aflevering af nybygninger Bewa Line A/S, København 1971-06-10 REF-14-1323
2886 - Breve og bilag fra personale, om nybygninger og skibsbygningstrends 1992-2000 B&W, København 1892 m.fl. REF-14-1324
2887 - Beretning om værftets muligheder. B&W, København 1967-05-27 REF-14-1325
2888 - Danske Rederes Retsværn Regnskab og Beretning for 1970 Danske Rederes Retsværn 1971-05-04 REF-14-1326
2889 ZAIRE Afleveringsmeddelelse og søsætningsmeddelelse Dansk-Franske D/S A/S, København 1972-07-13 REF-14-1327
2890 - Beretning om dansk sømandskirke i fremmede havnes virksomhed i året 1969-1970 Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, København 1970 REF-14-1328
2891 STAFFORD Talerne ved frokosten på Hotel Marienlyst ved m.s. STAFFORDs stabelafløbning. DFDS, København 1967-01-24 REF-14-1329
2892 BERGENHUS Ny containerbåd til DFDS DFDS, København 1963-09-25 REF-14-1330
2893 WINSTON CHURCHILL DFDS øger containertrafikken med stykgods over Nordsøen DFDS, København 1967-02-24 REF-14-1331
2894 SOMERSET DFDS' nye baconbåd prøver rampeanlæggene. DFDS, København 1967-01-10 REF-14-1332
2895 LABRADOR Søsætning af skoleskibet for DFDS - LABRADOR DFDS, København 1967-01-10 REF-14-1333
2896 MICHIGAN Søsætning og aflevering af MICHIGAN DFDS, København 1966-03-11 REF-14-1334
2897 METTE MOLS Søsætningen af den første automobilfærge til Mols-Linien DFDS, København 1965-10-19 REF-14-1335
2898 IBIZA To nye Middelhavsbåde til DFDS navngivet i dag. IBIZA og MALLORCA. DFDS, København 1965-10-01 REF-14-1336
2899 PRINSESSE MARGRTHE Afleveringsmeddelelse med taler ved navngivningen med gennemgang af skibsnavnene DFDS, København 1968-09-13 REF-14-1337
2900 PRINSESSE MARGRTHE DFDS præsenterer m.s. PRINSESSE MARGRETHE DFDS, København 1957 REF-14-1338
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2901 DOVNSKLINT Afleveringsmeddelelse for DOVNSKLINT Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1968-04-30 REF-14-1339
2902 ASA-THOR Søsætningsmeddelelse og afleveringsmeddelelse for ASA-THOR Nakskov Skibsværft 1965-08-18 REF-14-1340
2903 NAJADEN Aflevering af færgen NAJADEN til DSB Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1967-03-09 REF-14-1341
2904 TOBITRADER Afleveringsmeddelelse for TOBITRADER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1964-11-11 REF-14-1342
2905 - Beretning for 1/4 1970 til 31/3 1971 samt udvidet avisservice til danske søfarende. Handelsflådens Velfærdsråd, København 1971-06-01 REF-14-1343
2906 BACCARAT Nybygning nr. 110 m.s. BACCARAT prøvetursmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1965-10-22 REF-14-1344
2907 WESTERPLATTE Cargoliner til Polish Ocean Lines afleveret. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1967-12-09 REF-14-1345
2908 DORRIT HØYER Afleveringsmeddelelse for DORRIT HØYER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-11-19 REF-14-1346
2909 KINNA DAN 68.900 tons tankskib til Rederiet J. Lauritzen. JL 1966-02-15 REF-14-1347
2910 PERSIAN REEFER Nybygning nr. 182 - PERSIAN REEFER JL 1970-06-11 REF-14-1347
2911 ITALIAN REEFER Nybygning nr. 177 - ITALIAN REEFER JL 1966-02-15 REF-14-1347
2912 - Kosan Kontakt med flådeliste. Kosangas International, København 1971-12-01 REF-14-1348
2913 MARIANNE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse for MARIANNE THOLSTRUP Kosangas International, København 1968-10-09 REF-14-1349
2914 - Mercandia Nyt med fragtmarkedsoplysninger og flådepositioner fra 1971. Mercandia Rederierne, København 1971-06-00 REF-14-1350
2915 MERCANDAN, MERC AMERICA, MERC EUROPA, MERC GROENLANDIA Mercandianybygninger, meddelelser om disse. Mercandia Rederierne, København 1967-1972 REF-14-1351
2916 METTE MOLS Afleveringsmeddelelse for METTE MOLS Aalborg Værft A/S, Ålborg 1966-05-18 REF-14-1352
2917 MIKKEL MOLS Afleveringsmeddelelse for MIKKEL MOLS Aalborg Værft A/S, Ålborg 1969-03-28 REF-14-1353
2918 - Nakskov Skibsværfts nybygningsmeddelelser. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-1971 REF-14-1354
2919 SYDHAVN Afleveringsmeddelelse for SYDHAVN Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-09-12 REF-14-1355
2920 - Tegning af coastertype fra Nordsøværftet. Nordsøværftet, Ringkøbing 1967 REF-14-1356
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2921 FERNCREST (udenl.) Pressemeddelelser for nybygningerne 14 og 15, FERNCREST, FERNCASTLE Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967 REF-14-1357
2922 ESSO COPENHAGEN Pressemeddelelser for nybygningerne 30 og 32: ESSO COPENHAGEN og ESSO SKANDIA. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970 REF-14-1358
2923 TEXXACO DENMARK, TEXACO COPENHAGEN, TEXACO NORWAY. Pressemeddelelser for nybygningerne 33, 35 og 36: TEXACO DENMARK, TEXACO COPENHAGEN og TEXACO NORWAY. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970-1971 REF-14-1359
2924 - Odense Staalskibsværft, 20-siders introduktion til værftets historie med billeder. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-09-30 REF-14-1360
2925 NORDBY Søsætningsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1964-04-15 REF-14-1361
2926 BETTY NIELSEN Nybygningsmeddelelser for EDITH NIELSEN, LENE NIELSEN, LOTTE NIELSEN og BETTY NIELSEN Progress, København 1967-1971 REF-14-1362
2927 - Forklaring om Rasmus Christensens Fond og 4. maj-kollegiet i Marstal. Kaptajn Rasmus Christensens Fond, Marstal 1970 REF-14-1363
2928 RØNLAND Nybygningsmeddelelser for RØNLAND Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1967-02-24 REF-14-1364
2929 KIS SKOU Nybygningsmeddelelser for KIS SKOU Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1969-01-18 REF-14-1365
2930 TEGLHOLMEN Nybygningsmeddelelser for TEGLHOLMEN Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1968-08-23 REF-14-1366
2931 LOTTE SKOU Nybygningsmeddelelser for LOTTE SKOU Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1966-05-24 REF-14-1367
2932 ÆGIR Nybygningsmeddelelser for ÆGIR til Island. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1968-07-11 REF-14-1368
2933 ISBJØRN Isbryderen DANBJØRN og ISBJØRN. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-14 REF-14-1369
2934 BIOLOGEN Beretning vedrørende fiskeriundersøgelsesskibet BIOLOGENs forlis. Handelsministeriet, København 1967-08-00 REF-14-1370
2935 CYKLOP Nybygningsmeddelelse for bugserbåden CYKLOP. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1966-01-17 REF-15-1371
2936 BURE Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
2937 VALKYRIEN Personlig beretning om handelsskibe og især Svitzers skibe under Anden Verdenskrig og lige efter Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1373
2938 LEVANT Bjergningen af M/S LEVANT af Gdynia paa Rejse Gdynia-Antwerpen/Palæstina-Tyrkiet med en Ladning paa 1560 tons Stykgods. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1374
2939 THALATTA M.s. THALATTA af Tønsberg. Strandet i 1948 paa Suadiva Atols, Maldive islands, med en stykgodsladning paa 6800 tons. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1375
2940 IRENE K (udenl.) En indbjergning af nødstedt skib i Indiske Ocean. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1376
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2941 ELIAS K (udenl.) En bjergning med M/S SVITZER i Januar md. 1967. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-27 REF-15-1377
2942 CASTORO SAI Dagbogsoptegnelser fra min rejse med oceangående slæbebåd m/s SVITZER JARL fra den 26-03-1981 til 08-05-1981. Bramming - La Specia - Bramming. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1981-05-08 REF-15-1378
2943 - Flådeliste fra Svitzer per 1. januar 1982. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1981-12-29 REF-15-1379
2944 - Beretning for 1970. Søfartens Hygiejnekomite, København 1971-06-30 REF-15-1380
2945 - Handelsflådens Kursuscenter - Maritime uddannelser. Handelsflådens Kursuscenter, Dragør 1969-10-01 REF-15-1381
2946 ARANYA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1966-03-09 REF-15-1382
2947 AROSIA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-02-15 REF-15-1383
2948 ALAMEDA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-02-28 REF-15-1384
2949 ATREVIDA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-10-26 REF-15-1385
2950 FALSTRIA Søsætningsmeddelelse. Generel beskrivelse med fotos og forklaringer. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1971-04-15 REF-15-1386
2951 MEONIA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1971-11-30 REF-15-1387
2952 CIMBRIA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-12-01 REF-15-1388
2953 PLANET Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1967-10-04 REF-15-1389
2954 KONGSDAL Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1965-05-11 REF-15-1390
2955 ROMAN REEFER Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1970-11-12 REF-15-1391
2956 - Meddelelser om udenlandske nybygninger fra værftet. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1967-1972 REF-15-1392
2957 NAVO Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-07-10 REF-15-1393
2958 - A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise - Et Redningskorps på havet. Danske Virksomheder 1960 REF-15-1394
2959 - Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the nineteenth and Early Twentieth Centuries. The Northern Mariner 1997-10-01 REF-15-1395
2960 - Vedtægter for Det Forenede Dampskibsselskabs Pensionskasse, stiftet 1. januar 1901. DFDS, København 1961 REF-15-1396
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2961 - Beretning og regnskab for 1969. DFDS, København 1970 REF-15-1397
2962 TREKRONER Passager- og automobilfærgen TREKRONER DFDS, København 1970 REF-15-1398
2963 - Diverse brochurer om ansættelsesforhold i JL. JL 1970 REF-15-1399
2964 - Safety First til søs - sikkerhedsbrochure fra JL. JL 1970-08-26 REF-15-1400
2965 DANWOOD ICE DANWOOD ICE Drillship, JL. databrochure. JL 1975 REF-15-1401
2966 DAN DUCHESS DAN DUCHESS, Drillship, JL. databrochure. JL 1975 REF-15-1402
2967 - Tjenesteaftale blanket uden udfyldning. JL 1959 c. REF-15-1403
2968 - Det Østasiatiske Kompagni Pensionsregulativ for pensionsforsikrede skibsofficerer. EAC, København 1977-11-01 REF-15-1404
2969 - Hustrurejser med Det Østasiatiske Kompagnis skibe EAC, København 1960 c. REF-15-1405
2970 - The EAC Preventive Maintenance and Spare Parts Control Systems - How it works - Pictures and Prints. EAC, København 1984-11-01 REF-15-1406
2971 ARANYA The EAC Lines - M/S ARANYA - afleveringsmeddelelse. EAC, København 1966-11-01 REF-15-1407
2972 - KIL Posten - firmablad, 2 stk. Knud I. Larsen Shipping Company, København 1988-1990 REF-15-1408
2973 - Firmabrochure for RAL Royal Arctic Line A/S, Nuuk, Grønland 1993 REF-15-1409
2974 SARFAQ ITTUK Præsentation af Kalaallit Niuerfiat - Grønlands Handels nye regionspassagerskib M.S. SARFAQ ITTUK bygget hos Ørskovs Staalskibsværft A/S. Ørskov Staalskibsværft A/S, Frederikshavn 1992-02-20 REF-15-1410
2975 HEERING KIRSE M/S HEERING KIRSE Capacity Plan, tegning 149-000-S.11A. Heering Line A/S 1963-08-26 REF-15-1411
2976 - Maersk Drilling - a new factor offshore. Maersk Drilling, København 1975-08-00 REF-15-1412
2977 - The Unit Load - delivers big savings to shippers. APM, København 1970-11-00 REF-15-1413
2978 - Rapport til FLS fra arbejdsgruppen om DIS 15/9 1988 v/PF (AB på studierejse). Fællessekretariatet, København 1988-09-15 REF-15-1414
2979 - Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande. Henningsen, Henning, Helsingør 1969 REF-15-1415
2980 - Hvidbog om skibsfartens konkurrencesituation. Industriministeriet 1987 REF-15-1416
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2981 - Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister Dansk Styrmandsforening 1988 REF-15-1417
2982 - Dansk søfart i krise - det handler om 15-20 milliarder kroner. Maskinmestrenes Forening, København 1987-10-00 REF-15-1418
2983 - DAMASK Rapport om danske maskinmestres kvalifikationer. Maskinmestrenes Forening, København 1990-10-00 REF-15-1419
2984 - Baltwhite Timber Scheme - Minimum Rates of Freight in the Baltic and White Sea Timber Trades. The Baltic and International Maritime Conference, København 1937-11-30 REF-15-1420
2985 - Jubilæumshæfte 40 år 1942-1982 Coasterfarten. Dansk Skipperforening, København 1982-01-01 REF-15-1421
2986 - Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1967 KSB-01-0001
2987 - Worldwide Shipsale kataloger for skibssalg. Suenson & Jespersen, Toldbodgade 2, København K 1934-1967 KSB-02-0002
2988 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1948-1977 KSB-02-0003
2989 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1978-1997 KSB-03-0003
2990 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-04-0004
2991 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-05-0004
2992 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-06-0005
2993 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-07-0005
2994 ABSALON Skøde på salg af ABSALON. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-05-01 KSB-08-0006
2995 - Hovedbog, kontosammendrag maj 1912 til juni 1927. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-05-01 KSB-protokol-01
2996 - Hovedbog, kontosammendrag juli 1918 til december 1926. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918 KSB-protokol-02
2997 - Protokol for salgsemner af dampskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1921-1930 KSB-protokol-03
2998 - Protokol for salgsemner af træskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1953 KSB-protokol-04
2999 - Protokol for salgsemner af jernskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-1955 KSB-protokol-05
3000 - Protokol for provisioner optjent i Otto Danielsen mellem 1950 og 1959. Otto Danielsen, København 1950-03-21 KSB-protokol-06
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3001 ADELE Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-08-28 KSB-08-0007
3002 ADELE Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-07-21 KSB-08-0007
3003 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-07
3004 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948. Otto Danielsen, København 1946-02-26 KSB-protokol-08
3005 - Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955. Otto Danielsen, København 1951-08-06 KSB-protokol-09
3006 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952. Otto Danielsen, København 1952-04-21 KSB-protokol-10
3007 KETTY DANIELSEN Hovedbog for Otto Danielsen fra april 1944 til december 1953. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-11
3008 LAURA DANIELSEN Hovedbog for Otto Danielsen fra januar 1953 til december 1959. Otto Danielsen, København 1954-01-11 KSB-protokol-12
3009 JYTTE DANIELSEN Revisionsprotokol for Otto Danielsen fra november 1952 til april 1979. Otto Danielsen, København 1952-11-30 KSB-protokol-13
3010 - Generalforsamlingsprotokol for Otto Danielsen fra februar 1952 til april 1979. Otto Danielsen, København 1952-02-18 KSB-protokol-14
3011 AFRICA Salgsdokumenter på salg af skibet AFRICA. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-04-08 KSB-08-0008
3012 AGATHE Skibsregistreringsudskrift samt brev købekontrakt for salg til udlandet af AGATHE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-12-11 KSB-08-0009
3013 AGGERSBORG Salgsdokumenter på salg af skibet AGGERSBORG. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-04-00 KSB-08-0010
3014 AGGERSUND Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-11-03 KSB-08-0011
3015 AGNES Skøde på salg af af lille jagt på 9,87 NRT. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-10-10 KSB-08-0012
3016 AGNES Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-22 KSB-08-0013
3017 PRINSESSE ALEXANDRINE Artikel om Gedser-Warnemündeoverfartens to færger. International Marine Engineering Magazine 1909-04-00 REF-16-1422
3018 DISKO Vedrørende M/S DISKO dykkerrapport fra Holsteinsborg. KGH, København 1963-05-31 REF-16-1423
3019 - Map of Coast Stations open to Public Correspondence. The International Telecommunication Union, Geneva 1976 REF-16-1424
3020 IDA HØYER Flattop barge system, markedsføringsmateriale med planer og kapaciteter. Med flere dokumenter. Rederiet Chr. Høyer, Tjørnevej 18, 2800 Lyngby 1976 REF-16-1425
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3021 ULLA DANIELSEN Prospektet med kapacitet og udstyr for OD skibe bygget mellem 1960 og 1971. Otto Danielsen, København 1971 REF-16-1426
3022 ESTRUP ESTRUP en bramsejlsskonnert fra 1879. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-08-01 REF-16-1427
3023 ASTRÆA ASTRÆA - En marstaller i Newfoundlandfart m.v. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-03-01 REF-16-1428
3024 HERMOD H/S HERMOD - detaljer og historie i manusform. B&W Museet, København 1954-05-12 REF-16-1429
3025 HJEJLEN HJEJLEN - verdens ældste dampskib; Redningsbåden, København 1985-09-01 REF-16-1430
3026 IRIS IRIS - historie og foto (dublet) af skibet i Ålborg; Anonym 1970 c. REF-16-1431
3027 JOHN Skonnerten JOHN blev det sidste større træskib bygget på Bornholm. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-02-01 REF-16-1432
3028 KIEL KIEL, hjulskib, et ark med detaljer og historie. Anonym 1970 c. REF-16-1433
3029 OBERON OBERON et stort sejlskib - artikel. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-05-01 REF-16-1434
3030 SIF SIF af Marstal - Fod på eget dæk. Artikel REF-16-1435. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-10-01 REF-16-1435
3031 SØRINE Fanøbarken SØRINE. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-04-01 REF-16-1436
3032 THORVALDSEN S/S THORVALDSEN - en kort detaljehistorie og en tegning. Anonym 1970 c. REF-16-1437
3033 TITANIA Dampskibet TITANIA - en kort historie. Illustreret Tidende, København 1871-09-03 REF-16-1438
3034 VENNER VENNER af Sønderho - et jernalderskib fra Fanø - artikel. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-09-01 REF-16-1439
3035 AGNETE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-01-03 KSB-08-0014
3036 AGNETHE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-09-30 KSB-08-0015
3037 AKSA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-15 KSB-08-0016
3038 ALBATROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-08-24 KSB-08-0017
3039 ALBATROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-08-24 KSB-08-0018
3040 H.A. HANSEN Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-18 KSB-08-0019
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3041 ALEXANDROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-21 KSB-08-0020
3042 GLOUCESTERBROOK (udenl.) Survey Report for S.S. GLOUCESTERBROOK - Superficial Inspection Afloat. Savage & Sedgwick, Leadenhall Street, London EC 3, UK 1947-01-27 REF-16-1440
3043 ALFA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-06-24 KSB-08-0021
3044 ALFA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-03-31 KSB-08-0022
3045 ALFREDE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-17 KSB-08-0023
3046 ALICE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-08-0024
3047 ALICE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0025
3048 ALMA MARIE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-12-21 KSB-08-0026
3049 ALMEE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-10-25 KSB-08-0027
3050 AMBULANT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-11-03 KSB-08-0028
3051 AMELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-09-13 KSB-08-0029
3052 AMOR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-30 KSB-08-0030
3053 ANDREA Salgsdokument for skibet. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-02-12 KSB-08-0031
3054 DUEN Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3055 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-05-20 KSB-08-0033
3056 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-03-26 KSB-08-0034
3057 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-17 KSB-08-0035
3058 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-22 KSB-08-0036
3059 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-11 KSB-08-0037
3060 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-03-12 KSB-08-0038
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3061 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-02-18 KSB-08-0039
3062 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-16 KSB-08-0040
3063 ANNA KIRSTINE Udskrift af Skibsregistret. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-01-00 KSB-08-0041
3064 ANNA MARIE Salgsdokument m.fl. dokumenter for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-10-07 KSB-08-0042
3065 ANNA MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-04-19 KSB-08-0043
3066 ANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-02-17 KSB-08-0044
3067 ANNELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-05 KSB-08-0045
3068 ARCHIMEDES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-01-09 KSB-08-0046
3069 ARCTIC Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-10-27 KSB-08-0047
3070 ARKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-09-23 KSB-08-0048
3071 ARON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-11-00 KSB-08-0049
3072 ASSISTENT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-23 KSB-08-0050
3073 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-02-29 KSB-08-0051
3074 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3075 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3076 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3077 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3078 ASTRID Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943 KSB-08-0053
3079 ATLAS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-20 KSB-08-0054
3080 AURELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-12-27 KSB-08-0055
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3081 AURELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-12-00 KSB-08-0056
3082 AURORA (Sv.) Medlemsbevis for forsikret dæksbåd AURORA af København. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-11-01 KSB-08-0057
3083 AURORA (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-09-03 KSB-08-0058
3084 AWASTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-04-01 KSB-08-0059
3085 AXEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-03-24 KSB-08-0060
3086 BANTRY BAY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-11-30 KSB-08-0061
3087 BENITO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-05-23 KSB-08-0062
3088 BENTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-08-0063
3089 BERTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-26 KSB-08-0064
3090 GRETHE KURE Salgsdokument for skibet ex BETOINE: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-03-28 KSB-08-0065
3091 BETTY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-01-31 KSB-08-0066
3092 BIRGIT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-07-30 KSB-08-0067
3093 BIRGITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-10-05 KSB-08-0068
3094 BIRGITTE HØEG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-08-29 KSB-08-0069
3095 BJØRN Salgsdokument for sandpumperen: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-28 KSB-08-0070
3096 BJJØRN ELFVING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-05-27 KSB-08-0071
3097 BODIL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-12-08 KSB-08-0072
3098 BORDERGLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-10-22 KSB-08-0073
3099 BORNHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-08-03 KSB-08-0074
3100 BRAVO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-03-03 KSB-08-0075
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3101 BRETLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-04-01 KSB-08-0076
3102 BRITA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-01-17 KSB-08-0077
3103 BRITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-07-03 KSB-08-0078
3104 BRITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-03-30 KSB-08-0079
3105 BRØDRENE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1906-02-19 KSB-08-0080
3106 BYGHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-10-20 KSB-08-0081
3107 BØLGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-09-10 KSB-08-0082
3108 BØLGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-02-01 KSB-08-0083
3109 CAJE Salgsdokument for skibet CAJE bygget Groningen 1909. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-10-02 KSB-08-0084
3110 CALIFORNIA Værdiansættelse, vurdering af skibet efter det er leveret tilbage fra Brasilien efter WW2; Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-05-27 KSB-08-0085
3111 CAP Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-02-18 KSB-08-0086
3112 CARLI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-08-0087
3113 CAROLINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-11 KSB-08-0088
3114 CATERINA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-12-18 KSB-08-0089
3115 NORDLYSET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-09-10 KSB-08-0090
3116 CERVO (udenl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-02-03 KSB-08-0091
3117 CHARLOTTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-07-14 KSB-08-0092
3118 CHRISTIAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-05-18 KSB-08-0093
3119 CHRISTIAN B Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-05-26 KSB-08-0094
3120 CHRISTIAN IX Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-02-28 KSB-08-0095
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3121 CITO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-12-22 KSB-08-0096
3122 CLARA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-02-06 KSB-08-0097
3123 CLYTIA KSB-kartotekskort med flere oplysninger. KSB besigtelsesrapport for taksationsforretning, liste over manglende inventar. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-08-23 KSB-08-0098
3124 CONSTANTIN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København - KSB-08-0099
3125 CORNELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0100
3126 COSMOPOLIET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-27 KSB-08-0101
3127 TORBEN L Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-09-00 KSB-08-0102
3128 ODIN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-07-14 KSB-08-0103
3129 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-02-23 KSB-08-0104
3130 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-14 KSB-08-0105
3131 VALDEMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-14 KSB-08-0106
3132 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-06-30 KSB-08-0107
3133 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-09-17 KSB-08-0108
3134 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922 KSB-08-0109
3135 DAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939 KSB-08-0110
3136 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-03-24 KSB-08-0111
3137 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-25 KSB-08-0112
3138 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-03-12 KSB-08-0113
3139 DANIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-23 KSB-08-0114
3140 DANMARK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-02-01 KSB-08-0115
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3141 DE TVENDE BRØDRE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-06-07 KSB-08-0116
3142 DFDS 13 Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0117
3143 DIANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-01-14 KSB-08-0118
3144 DORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-05-31 KSB-08-0119
3145 DORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-26 KSB-08-0120
3146 DORIT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-01-19 KSB-08-0121
3147 DORTHEA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-04-01 KSB-08-0122
3148 - Salgsdokument for skibet, der er en nybygning uden navn. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-08-31 KSB-08-0123
3149 DUVAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-12-20 KSB-08-0124
3150 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-11-02 KSB-08-0125
3151 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924 KSB-08-0126
3152 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-10-19 KSB-08-0127
3153 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0128
3154 KNUD VILLEMOES Salgsdokument for skibet ex DUISBURG: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-08-22 KSB-08-0129
3155 DYKKEREN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-07-00 KSB-08-0130
3156 DÆKSPRAM 14 Dansk Nationalitets- og Maalingsattest af 1916-06-17 Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-06-17 KSB-08-0131
3157 ABSALON Generalarrangementstegning for skibet ABSALON. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972-09-11 KSB-12-0001
3158 AES Generalarrangementstegning for skibet AES. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1957 KSB-12-0002
3159 AES Diverse tegning og beregninger samt nogle breve omsalg for skibet AES. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1990-08-09 KSB-12-0003
3160 AFRICAN COAST KSB kapacitetsplan og foto af skib AFRICAN COAST. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-12-0004
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3161 AGNES DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0005
3162 ROSA DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0006
3163 AGNETE KSB generaltegning for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911 KSB-12-0007
3164 AJAX tegning for skibet: Kapacitetsplan, ombygningsplaner og foto. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962-05-17 KSB-12-0008
3165 AKRABORG tegning for skibet bygget til Island: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1954-12-09 KSB-12-0009
3166 ALBENNY Kapacitets- og generaltegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973 KSB-12-0010
3167 ALICE BEWA Generalarrangement for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-12-0011
3168 ALICE STEEN Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0012
3169 AMIGO CLIPPER Generalarrangement, tekniske detaljer og salgsprospekt af skibet (KSB-12-0013) Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1977 KSB-12-0013
3170 LÆSØ Generalarrangement I og II Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-12-0014
3171 ANNA MATTHIESEN Forskellige tegninger for skibet, der har haft mange navne og redere. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-12-0015
3172 ANNA MÆRSK Generalarrangementstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-12-0016
3173 ANNE METTE Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-12-0017
3174 ANNE VESTA Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1963 KSB-12-0018
3175 ASTRID BRES Kapacitetsplan og to versioner af generalplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962 KSB-12-0019
3176 ARKTIS PIONEER Kapacitetsplan og certifikater Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0020
3177 ARKTIS PRIDE Certifikater for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0021
3178 ARKTIS SIRIUS Dokumentkopier fra Bureau Veritas klasse og kopi på A4-blade af generalarrangement for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0022
3179 ARREBO Generalarrangementstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-12-0023
3180 EBENEZER Salgsdokument for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-03-06 KSB-09-0132
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3181 EDEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-03-12 KSB-09-0133
3182 EDEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-07-15 KSB-09-0134
3183 EDITH Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-01-28 KSB-09-0135
3184 EDITH Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1906-06-23 KSB-09-0136
3185 EDITH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-20 KSB-09-0137
3186 EDSKE SMITH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-05-25 KSB-09-0138
3187 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-09-0139
3188 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-08-27 KSB-09-0140
3189 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-10-03 KSB-09-0141
3190 ELISABETH (udenl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-01-12 KSB-09-0142
3191 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-02-01 KSB-09-0143
3192 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-12-02 KSB-09-0144
3193 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-12-03 KSB-09-0145
3194 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-24 KSB-09-0146
3195 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-19 KSB-09-0147
3196 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-01-20 KSB-09-0148
3197 ELISE DYREBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-01-20 KSB-09-0149
3198 ELIZABETE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-05-26 KSB-09-0150
3199 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-02-20 KSB-09-0151
3200 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-05-02 KSB-09-0152
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3201 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-09-18 KSB-09-0153
3202 ELLIDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-02-10 KSB-09-0154
3203 ELSA MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-04 KSB-09-0155
3204 ELSE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941 KSB-09-0156
3205 ELSE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-24 KSB-09-0157
3206 EMANUEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1933-04-22 KSB-09-0158
3207 EMILIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-08-14 KSB-09-0159
3208 EMILIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-29 KSB-09-0160
3209 EMIL STANG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-06-03 KSB-09-0161
3210 EM JUUL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-11-11 KSB-09-0162
3211 ENTREPRISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-19 KSB-09-0163
3212 ERHARDT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-04-17 KSB-09-0164
3213 ERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-09-14 KSB-09-0165
3214 ERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-05-28 KSB-09-0166
3215 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923 KSB-09-0167
3216 ERNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-04-22 KSB-09-0168
3217 ERNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-11-29 KSB-09-0169
3218 ERNI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930 KSB-09-0170
3219 ESTER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-06-27 KSB-09-0171
3220 ESTHER MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-08-02 KSB-09-0172
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3221 ESTHER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-08-01 KSB-09-0173
3222 EVA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-01-27 KSB-09-0174
3223 EVA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-06-00 KSB-09-0175
3224 EVA KRULL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-04-02 KSB-09-0176
3225 EXPRES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-03-03 KSB-09-0177
3226 EXPRES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-12 KSB-09-0178
3227 FALKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-07-22 KSB-09-0179
3228 FALKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-05-10 KSB-09-0180
3229 FALKEN Nationalitetserklæring fra ejer. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-11-00 KSB-09-0181
3230 FAMILIENS HAAB Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-06-26 KSB-09-0182
3231 FAMILIENS LYKKE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-04-00 KSB-09-0183
3232 FANNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-02-00 KSB-09-0184
3233 FANNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-20 KSB-09-0185
3234 FARBAG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1919-10-03 KSB-09-0186
3235 FIND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936 KSB-09-0187
3236 FINLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-5-31 KSB-09-0188
3237 FINLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-12-31 KSB-09-0189
3238 FOLA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-20 KSB-09-0190
3239 FORENING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-23 KSB-09-0191
3240 FORTUNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-01-10 KSB-09-0192
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3241 FORÆLDRES MINDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-00 KSB-09-0193
3242 FOX III Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-01-11 KSB-09-0194
3243 FRED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-01-30 KSB-09-0195
3244 FREDERICIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-01-04 KSB-09-0196
3245 FREDERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-03-29 KSB-09-0197
3246 FREJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-03-14 KSB-09-0198
3247 FREJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-11-07 KSB-09-0199
3248 FREMAD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-06-22 KSB-09-0200
3249 FRODE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-11-13 KSB-09-0201
3250 FULVIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-02-01 KSB-09-0202
3251 FYRSKIB VII Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-09-17 KSB-09-0203
3252 FÆNØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-09-0204
3253 GABRIEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-01-26 KSB-09-0205
3254 GABRIEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-06-20 KSB-09-0206
3255 GALATHEA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-02-18 KSB-09-0207
3256 GALEON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1921-01-31 KSB-09-0208
3257 GAMMA Befragtningskontrakt for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-03-21 KSB-09-0209
3258 GAUTATYR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-11-00 KSB-09-0210
3259 GEFION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1926-01-30 KSB-09-0211
3260 GEFION Befragtningskontrakt og forsikringspolice for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-07-18 KSB-09-0212
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3261 GEFION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-01-03 KSB-09-0213
3262 GEORG STAGE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-06-14 KSB-09-0214
3263 GERDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-00 KSB-09-0215
3264 GLORY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-05-00 KSB-09-0216
3265 GLORY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-09-21 KSB-09-0217
3266 GOLDI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-06-05 KSB-09-0218
3267 GOTFRED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-05-16 KSB-09-0219
3268 GRAY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937 KSB-09-0220
3269 G.R. BERG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-28 KSB-09-0221
3270 GRENEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-03-21 KSB-09-0222
3271 GRENAA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-03 KSB-09-0223
3272 ZEPHYR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936 KSB-09-0224
3273 GRETE KURE Salgsdokument for skibet: Bill of Sale Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-09-0225
3274 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-03-02 KSB-09-0226
3275 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-11-26 KSB-09-0227
3276 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-12-12 KSB-09-0228
3277 GRIBSKOV Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-07-03 KSB-09-0229
3278 GRØNSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-05-31 KSB-09-0230
3279 GRØNSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-09-28 KSB-09-0231
3280 GULDBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-10-08 KSB-09-0232
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3281 GULDBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-10-09 KSB-09-0233
3282 GULDBORGLAND Salgsdokument for skibet samt Panteobligation: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-06-08 KSB-09-0234
3283 GULDBORGLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-03-09 KSB-09-0235
3284 GULDBORGSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-01-00 KSB-09-0236
3285 GUNDA WAL Udskrift af Skibsregistret fra 1948-02-04 Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-02-04 KSB-09-0237
3286 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-14 KSB-09-0238
3287 HAMLET Salgsdokument: slutseddel for ophugning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-07-07 KSB-09-0239
3288 HANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-08-14 KSB-09-0240
3289 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-10-04 KSB-09-0241
3290 AGNETE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-05-12 KSB-09-0242
3291 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-02-08 KSB-09-0243
3292 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1933-04-09 KSB-09-0244
3293 HANS BILLE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-06-11 KSB-09-0245
3294 HANSINE MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-1917 KSB-09-0246
3295 HASA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945 KSB-09-0247
3296 HAUKUR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-18 KSB-09-0248
3297 HAVMANDEN Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-07-24 KSB-09-0249
3298 H.C. ØRSTED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-12-06 KSB-09-0250
3299 HEIDI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-29 KSB-09-0251
3300 HEIMDAL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-05-01 KSB-09-0252
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3301 HEIMDAL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910 KSB-09-0253
3302 HELA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-06-06 KSB-09-0254
3303 HELENE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-03-01 KSB-09-0255
3304 HENNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-02-05 KSB-09-0256
3305 HENNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-02-25 KSB-09-0257
3306 HENRIETTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-01-30 KSB-09-0258
3307 HENRY BROOKE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-11-04 KSB-09-0259
3308 HERCULES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-09-0260
3309 HERMAN BLEM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1925-03-21 KSB-09-0261
3310 JYDEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-05-10 KSB-09-0262
3311 HERTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-12-13 KSB-09-0263
3312 HERØEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-06-10 KSB-09-0264
3313 HERØEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-03-30 KSB-09-0265
3314 LEIZA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-09-27 KSB-09-0266
3315 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-00 KSB-09-0268
3316 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-00 KSB-09-0269
3317 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-05 KSB-09-0270
3318 I.B. PEDERSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-07-27 KSB-09-0271
3319 FREMAD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931 KSB-09-0272
3320 INDIA (Sv.) Salgsdokument for skibet INDIA af Kivik med annullering. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-01-23 KSB-09-0273
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3321 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-09-13 KSB-09-0274
3322 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-01-15 KSB-09-0275
3323 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-15 KSB-09-0276
3324 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-14 KSB-09-0277
3325 INGER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-16 KSB-09-0278
3326 INGER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-01-10 KSB-09-0279
3327 IRIS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-06-11 KSB-09-0280
3328 IRMGARD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-01-21 KSB-09-0281
3329 ISEFJORD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-09-24 KSB-09-0282
3330 ASLAUG TORM Generalarrangementstegning med flere tegninger for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1953 KSB-13-0024
3331 BACAT I Salg af BACAT 1-systemet, kataloger og omtale. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1981-08-26 KSB-13-0025
3332 LOTTE NIELSEN Specifikationer for skibets bygning på værftet. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969-04-09 KSB-13-0026
3333 NINA BEWA Generalarrangementstegning for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973-12-13 KSB-13-0027
3334 ANNETTE S Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-13-0028
3335 BALTIMAR SUN Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1986 KSB-13-0029
3336 BETTY BEWA Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-13-0030
3337 GROLLEN Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0031
3338 BJØRNSHOLM Rapport og tegning for ultralydsscanning af skrogplader. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-13-0032
3339 BRATEN Salgsdokument og tegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-13-0033
3340 BRESLING BRES Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-13-0034
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3341 BRITA DAN Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-13-0035
3342 BRITANNIA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1976 KSB-13-0036
3343 BROTANK Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-13-0037
3344 JYTTE STEEN Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-13-0038
3345 CHARM Generalarrangement - kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-13-0039
3346 CHRISTIAN IV Generalarrangement - kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1968 KSB-13-0040
3347 CONSTEN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0041
3348 DAN VIKING Ventilationstegning Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1958 KSB-13-0042
3349 SKIPPER CLEMENT Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1963 KSB-13-0043
3350 DANALITH Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-14-0044
3351 DANA SCARLETT Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-14-0045
3352 DANIX Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1974 KSB-14-0046
3353 DANIX Kapacitetsplan og generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-14-0047
3354 DIANA CLAUSEN Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0048
3355 DIANA SKOU Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973 KSB-14-0049
3356 DISKEN Generalarrangement uden data vedlagt. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-14-0050
3357 DORTHEA SANDER Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-14-0051
3358 DORTHE MÆRSK (I) Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1952 KSB-14-0052
3359 DORTHE STAR Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-14-0053
3360 EASTHOLM Forskellige tegninger i kopi samt proof fot. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1985 KSB-14-0054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3361 EDITH NIELSEN Generalarrangement, midtskibssektion, klædningsplan, profiler og plan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1967 KSB-14-0055
3362 EGESKOV Generalarrangement for bevaringsværdigt skib Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937 KSB-14-0056
3363 EGIN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1970 KSB-14-0057
3364 ELFY NORTH Generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1956 KSB-14-0058
3365 ELFY NORTH Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-14-0059
3366 ELIN S Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-14-0060
3367 ELISE BRES Detaljer, bremseprøve, brandplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-14-0061
3368 ELLEN BEWA Brandplan, foto og detaljeark Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0062
3369 HUGO NIELSEN generalarrangement for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-14-0063
3370 ELLEN SØBY generalarrangement med flere , i alt 7 stk. , tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1960 KSB-14-0064
3371 ERRIA Lille generalarrangementskopi, rapport om skibets tilstand fra Jens Kristensen, Marstal. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-14-0065
3372 ERTHOLM Generalplan og detaljeark fra 1972, hvor skibet var til salg, men det er i 2002 stadig i gang på ruten. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-14-0066
3373 ESTHER ANDREASEN Generalplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0067
3374 EVA VESTA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0068
3375 JACOBINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-01 KSB-10-0283
3376 JANE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-03-06 KSB-10-0284
3377 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-1939 KSB-10-0285
3378 JOHANNA FREDERICKA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1884-06-12 KSB-10-0286
3379 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-01-21 KSB-10-0287
3380 JOHANNE Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-08-25 KSB-10-0288
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3381 WILLIAM HUNTER Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-08-25 KSB-10-0289
3382 JOHANNE Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-04-28 KSB-10-0290
3383 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-02-03 KSB-10-0291
3384 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-03-25 KSB-10-0292
3385 JOHANNE II Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-12-20 KSB-10-0293
3386 JOHANNES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-04-12 KSB-10-0294
3387 JOHN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-09-00 KSB-10-0295
3388 JUNO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-03-21 KSB-10-0296
3389 JYDEN Skibspanteobligation for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-05-10 KSB-10-0297
3390 JYDEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-05-14 KSB-10-0298
3391 JYLLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-07-00 KSB-10-0299
3392 JØRGA Udskrift af Skibsregistret m.fl. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-12-04 KSB-10-0300
3393 KARAS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946 KSB-10-0301
3394 KARL & LOUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-09-00 KSB-10-0302
3395 KATHINKA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-12-04 KSB-10-0303
3396 KATHRINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-11-24 KSB-10-0304
3397 KATHRINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-11-20 KSB-10-0305
3398 MIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-08-09 KSB-10-0306
3399 KIRSTEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-03-05 KSB-10-0307
3400 - Træk af navigatøruddannelsens historie Navigatør, Dansk Styrmandsforening, København 1968-05-01 REF-16-1441
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3401 FRIJSENBORG Menu for perioden 31/3 til 3/6 på FRIJSENBORG Dannebrog Rederi A/S, Rungsted 1983 c. REF-16-1442
3402 - Årsberetning og regnskab for 1971 Progress D/S A/S, København 1972-01-01 REF-16-1443
3403 - Apparatus for launching life-boats from ships. United States Patent Office, Washington, USA 1902-04-08 REF-16-1444
3404 - North Eastern Reheater Triple - High economy with mechanical simplicity. The Marine Engineer, England 1937-04-01 REF-16-1445
3405 ASSYRIA (udenl.) Cunard Cargo Liner ASSYRIA Marine Engineer and Naval Architect, England 1950-10-01 REF-16-1446
3406 MAGGA DAN HI-Pres News - From Pole to Pole with MAGGA DAN Nordisk Ventilator Co. Ltd., Næstved 1957-06-01 REF-16-1447
3407 SUNDET I Kontrakt om levering af motor fra B&W til FRH til nybygning 193. B&W, København 1930-06-20 REF-16-1448
3408 SUNDET I Kontrakt om bygning af et motorskib til D/S Øresund A/S Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1930-08-21 REF-16-1449
3409 SAINT-GERMAIN Prøvetursdeltagerliste Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-07-18 REF-16-1450
3410 AXELHUS Beskrivelse af to nybygninger fra Helsingør Værft til DFDS Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1950 REF-16-1451
3411 PRINDSESSE LOUISE Rejsebeskrivelse af en periode i barkens liv Anonym u.a. REF-16-1452
3412 FANØ Konsul Lauritzens Skoleskib Fanø Ugeblad, Nordby 1932-12-24 REF-16-1453
3413 PRINS VALDEMAR Artikel og oplysninger om skibet Anonym 1950 c. REF-16-1454
3414 - Mappe med fotos og kort oplysning om værftets nybygninger ca. 1947 til 1960 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1960 c. REF-16-1455
3415 - Omslag med fotos, proof-fotos af forskellige af rederiets skibe Otto Danielsens Rederi A/S, København 1980 c. REF-16-1456
3416 - Gangesfloden - et Besøg i den tidligere danske Koloni i Bengalen Politiken, København 1923-01-30 REF-16-1457
3417 - Greenland served by KGH since 1774 The Compass, Mobil Oil, USA 1977 REF-16-1458
3418 THORSHÖVDI Hvalkogeriet M/S THORSHÖVDI afleveret far B&W Trafik og Teknik, København 1949 REF-16-1459
3419 - Lidt historie om ophalerbeddingen på Helsingør Skibsværft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
3420 - Færgeoverfarten på Østersøen Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3421 LOTTE SKOU 3.500.000 Staal løb i Gaar af Stabelen BT / Ekstrabladet, København 1954-09-09 REF-16-1461
3422 - Broström Shipping Company - Sweden largest shipping group is united under one flag The Compass, Mobil Oil, USA 1977-04-01 REF-16-1462
3423 - The History of the Company NORDEN 1871-1999 Norden A/S, København 1999 REF-16-1463
3424 - Vedtægter for Danmarks Skibskreditfond Danmarks Skibskreditfond, København 1968-07-12 REF-16-1464
3425 - Handelsministeriets Kontaktudvalg vedr. skibsværftsindustrien - Udviklingen inden for skibsbygningsindustrien Handelsministeriet, København 1968-06-10 REF-16-1465
3426 SKAGA SIF Kapacitetsplan for SKAGA SIF, nu LAGO IZABAL, nyb. 143 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-13 REF-16-1466
3427 - Danish Shipbuilding 1975 - Annual report The Association of Danish Shipbuilders, København 1975 REF-16-1467
3428 MERCANDIAN SUPPLIER Afleveringsmeddelelse: Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1975-02-05 REF-17-1468
3429 LEENA DAN Kapacitetsplan og detaljer for LEENA DAN, Bahamas JL, København 1975 c. REF-17-1469
3430 DANWOOD ICE Afleveringsmeddelelse for boreskib JL, København 1975-04-12 REF-17-1470
3431 AFRIKA Afleveringsmeddelelse for AFRIKA. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-10-23 REF-17-1471
3432 GÖTALAND Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-10-05 REF-17-1472
3433 SVEALAND Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-09-10 REF-17-1473
3434 DRONNING MARGRETHE II Afleveringsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-11-06 REF-17-1474
3435 NEPTUNE ARIES Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-08-22 REF-17-1475
3436 NEPTUNE ORION Søsætningsmeddelelse: Afleveringsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-02-20 REF-17-1476
3437 PRINS HENRIK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-11-29 REF-17-1477
3438 MARCHEN MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-06-07 REF-17-1478
3439 MARGRETHE MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-10-24 REF-17-1479
3440 MATHILDE MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-03-07 REF-17-1480
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3441 ROY MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-08-09 REF-17-1481
3442 RICHARD MÆRSK Søsætningsmeddelelse:. Afleveringsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-10-28 REF-17-1482
3443 ROMØ MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-12-14 REF-17-1483
3444 TORILL KNUDSEN Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-03-10 REF-17-1484
3445 RANIA CHANDRIS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-05-26 REF-17-1485
3446 RAS MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-08-24 REF-17-1486
3447 ROBERT MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-10-27 REF-17-1487
3448 ATLANTIC EMPEROR Afleveringsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-01-30 REF-17-1488
3449 ATLANTIC EMPRESS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-02-12 REF-17-1489
3450 KATRINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-09-20 REF-17-1490
3451 BAMSA DAN Afleveringsmeddelelse, tegninger og detaljer. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1973-10-12 REF-17-1491
3452 SAMOAN REEFER Tekniske beskrivelse af Aalborg Værft A/S, Ålborg 1973-06-19 REF-17-1492
3453 VIKING VENTURER Tekniske beskrivelse og tegninger af Aalborg Værft A/S, Ålborg 1975-04-22 REF-17-1493
3454 GRETHE WISA Afleveringsmeddelelse: Aarhus Flydedok A/S, Århus 1972-08-18 REF-17-1494
3455 - Prøvetur tjekskema, forudberegnet aktivitet i dage før afgang. - 1990 c. REF-17-1495
3456 GEORG STAGE I Tegning af skanseklædning på JOSEPH CONRAD Mystic Seaport Museum, Mystic, Conn. USA 1979-11-14 REF-17-1496
3457 J.P. THORSØE Oplysninger om skib fra Dk. nu charterbåd og filmanvendt i UK. Character Boats, Haldon Road, St. David's, Exeter, Devon, UK 1979 REF-17-1497
3458 SVANEN Oplysninger om sejlskibet SVANEN Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøy, Oslo, Norge 1977-10-31 REF-17-1498
3459 SKIBET Oplysninger om sejlskibet SKIBET FDF-søspejdere, Århus 1976-02-24 REF-17-1499
3460 ESSO AALBORG Skibsoplysninger på postkort Dansk Esso A/S, København 1959 REF-17-1500
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3461 SKIBLADNER II Skibladner II - kort skibshistorie fra bygning til øvelsesskib FDF Søkorps København, Tåstrup 1973 c. REF-17-1501
3462 HEIMDAL Charterfartbrochure med skibsoplysninger. Ocean Yacht HEIMDAL of Denmark 1970 c. REF-17-1502
3463 JOHANNE DAN Brochure for museumseverten JOHANNE DAN Ribe Turistforening, Ribe 1980 c. REF-17-1503
3464 FULTON Generalforsamlingsindkaldelse med rejseplan og skibsbrochure Foreningen FULTONs Venner, Assens 1979-04-17 REF-17-1504
3465 ARON Træskibsejernes sammenslutning blad samt brochure for skonnerten ARON Træskibsejernes sammenslutning 1977 REF-17-1505
3466 MERCANTIC II Om renovering af TALATA ved Mercandia Rederierne Mercandia Rederierne, København 1977-09-10 REF-17-1506
3467 DJURSLAND Generalarrangementstegning og kopi med billede Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1934 REF-17-1507
3468 VESTKYSTEN Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib. Anker Modeller 1970 c. REF-17-1508
3469 INDIAN REEFER Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib. Anker Modeller 1970 c. REF-17-1509
3470 ARGENTINIAN REEFER Dæksplan og snit fra Anker Modeller samt billede af skib. Anker Modeller 1970 c. REF-17-1509
3471 MEXICAN REEFER Generalarrangement og skibsoplysninger Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953 REF-17-1510
3472 BROAGER Generalarrangement og skibsoplysninger Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953 REF-17-1511
3473 FREYA TORM Generalarrangement og skibsoplysninger Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953 REF-17-1512
3474 MAYUMBA Generalarrangement og skibsoplysninger Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953-1954 REF-17-1513
3475 - Plan og snit for en sundbus. Knud E. Hansen, Bredgade 75, København 1956 c. REF-17-1514
3476 GRANE Plan og snit af bugserbåden GRANE Anker Modeller 1952 REF-17-1515
3477 KONG FREDERIK IX Generalarrangement Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1954 REF-17-1516
3478 BLAAHEJREN Skibsoplysninger og tegning af BLAAHEJREN H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1517
3479 CUTTY SARK Skibsoplysninger og tegning af CUTTY SARK H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1518
3480 DE SYV SØSKENDE Skibsoplysninger og tegning til brug for platte H&S, Helsingør 1981-05-11 REF-17-1519
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3481 FLYING CLOUD (udenl.) Skibsoplysninger og tegning af FLYING CLOUD H&S, Helsingør 1975 c. REF-17-1520
3482 NORSKE LØVE Skibsoplysninger og tegning af NORSKE LØVE H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1521
3483 SKT. PETER Skibsoplysninger og tegninger til model af Vitus Berings skib H&S, Helsingør 1982-05-08 REF-17-1522
3484 TJALFE Skibsoplysninger, tegninger og artikler om TJALFE, motiv til skibsplatte. H&S, Helsingør 1980 c. REF-17-1523
3485 TUNESIAN REEFER Generalarrangement af Aalborg Værft A/S, Ålborg 1974 c. REF-17-1524
3486 - Firmahistorie for Otto Danielsen i anledning af rederens 87-års fødselsdag Otto Danielsen, København 1991 REF-17-1525
3487 - Diverse oplysninger om tidlige hydrofoil og hoover craft fartøjer Diverse 1900-1980 REF-17-1526
3488 - Bådebygning og bådudstilling. Diverse 1970-1980 REF-17-1527
3489 - Brochurer med billeder og data for SOLO motorer Solo Marin Motorfabrik, Borlänge, Sverige 1950 c. REF-17-1528
3490 - Brochure med billeder og data for BUKH motorer Motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg 1930-1940 REF-17-1529
3491 - Brochure med billeder og data for HEIN motorer H. Hein & Sønners Eftf. Adolf Jensen Motorfabrik, Randers 1930-1940 REF-17-1530
3492 - Eksempler på fragtbrevs-postkort Smaalandshavet D/S 1946-01-16 REF-17-1531
3493 - Forslag om bygning af isbåde til bælttrafik. Avisartikel og Forordninger. Berlingske Tidende, København 1798-01-29 REF-17-1532
3494 - Der Spion des Kapitäns - Vom Zauber alter Kronenkompasse. Boote, tidsskrift 1976-11-01 REF-17-1533
3495 - Dansborg og porttårnmønterne + Danske minder i Sydindien - to artikler Møntsamlernyt 1977-05-01 REF-17-1534
3496 GERTRUD RASK The Wreck of the GERTRUD RASK, artikel om forlis i 1942 The Atlantic Advocate, Magazine 1976-11-01 REF-17-1535
3497 CRONBORG Det store forlis på Nordsjællandskysten, Ostindiefareren CRONBORGs dramatiske stranding 1797-06-16 Jul i Nordsjælland 1965-12-01 REF-17-1536
3498 HJORTHOLM HJORTHOLM strandede på Skagen Rev juleaften 1923 Vendsyssel Tidende 1976-12-28 REF-17-1537
3499 - Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander Vendsyssel Tidende 1972-03-12 REF-17-1538
3500 - Den Kongelige grønlandske Handels plads - to artikler Toldetaten 1975-06-01 REF-17-1539
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3501 KIRSTEN SKOU Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-07-25 KSB-10-0308
3502 KNUDSINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-12-05 KSB-10-0309
3503 KONGEBROEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1949-03-19 KSB-10-0310
3504 KONG HELGE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-01-26 KSB-10-0311
3505 KONGSHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-07-29 KSB-10-0312
3506 KRISTINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-01-13 KSB-10-0313
3507 KRISTINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1911-05-09 KSB-10-0314
3508 KRULL Udskrift af Skibsregistret, salgsdokument Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-11-03 KSB-10-0315
3509 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-07-19 KSB-10-0316
3510 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-03-01 KSB-10-0317
3511 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-08-12 KSB-10-0318
3512 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1897 KSB-10-0319
3513 LANGELANDS PAKET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-03-28 KSB-10-0320
3514 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1907-03-06 KSB-10-0321
3515 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-03-13 KSB-10-0322
3516 LEIF / LEJF Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-05-01 KSB-10-0323
3517 LEON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-03-24 KSB-10-0324
3518 LIDSØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-01-02 KSB-10-0325
3519 LILLI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-09-00 KSB-10-0326
3520 HULDA WAL Salgsdokument for skibet, indflaget som LINDIN Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-12-00 KSB-10-0327
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3521 LION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-04-01 KSB-10-0328
3522 EVA WINTHER Generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-15-0069
3523 JENKA Generalplaner, målebrev m.v. for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-15-0070
3524 FALSTRIA Generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946 KSB-15-0071
3525 POULA SINDING Generalplan og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-15-0072
3526 LOLLIK Midtskibssektion for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-15-0073
3527 FLORIDA Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944 KSB-15-0074
3528 TRILLINGEN Generalplan for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-15-0075
3529 FORTUNA BAY Generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1957 KSB-15-0076
3530 FREDERIKSBORG Generalplan og kapacitetsplan for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-15-0077
3531 HILLE FRELLSEN Deplacementskala og kapacitetsplan fra Helsingør Værft Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1979 KSB-15-0078
3532 FREIA Breve i oplægget til salg fra DSB, specifikationer Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-15-0079
3533 FRIJSENBORG Generalarrangement og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1982 KSB-15-0080
3534 WEDELLSBORG Generalarrangement og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1983 KSB-15-0081
3535 FRODE Generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1960 KSB-15-0082
3536 FUGA Generalplan, fotopostkort og fakturaer for rep.: for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1984 KSB-15-00