Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1 - Drøftelse af surring af rundholter i vikingeskibsmodel. Vikingeskibshuset 1945-09-03 SR-1946:0001
2 - Drøftelse af rigning og surring af rundholter i vikingeskibsmodel. Svar på 1946:0001. Hansen, Knud E., København 1945-09-05 SR-1946:0002
3 - Søkortarkivets historie i to versioner fra 1784-10-22. Søkortarkivets signet fra oprettelsen. Søkortarkivet, København - SR-1946:0003
10 - Dansk Dampskibsrederiforening og dens Virksomhed. Dansk Dampskibsrederiforening, København 1940-1945 SR-1946:0005
11 - Oversigt over handelsflådens størrelse, udesejleres tonnage, forlis og omkomne under WW2 fra Rederiforeningens medlemmers flåde. Dansk Dampskibsrederiforening 1945-12-21 SR-1946:0006
12 - Kort brev om foreningens stiftelsesdata. Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1946-03-15 SR-1946:0007
13 - Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger. JL, København 1945-00-00 SR-1946:0008
14 - Høgenæb Pedersen, P.C.C., kaptajn, Marie Kirkeplads 4, København V 1900-1950 SR-1946:0009
19 - Søfartsforhold 1939-1945 Søfartschefen 1945-00-00 SR-1946:0101
20 - Isbrydernes Virksomhed fra D. 31-12-1939 til 13-4-1940 Statens Isbrydnings- og Ismeldingstjeneste 1940-04-13 SR-1946:0102
21 - Timeliste for de ved Jyllands Vestkyst opmaalte Baade, Joller og Pramme. H&S, Helsingør 1946-00-00 SR-1946:0103
22 - Beskrivelse af familieforhold for slægten Amondsen - Amundsen - Amonsen. Amonsen, Celandia 1946-05-29 SR-1946:0104
23 - Fortegnelse over Fartøjer over 100 Tons hjemmehørende i Dragør. Svane, John, lodsformand 1932-00-00 SR-1946:0142
25 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-07-21 SR-1946:0181
26 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-08-16 SR-1946:0182
33 - Spørgsmål om ceremonier som dystløb og fastelavnsoptog i havnebyer. Henningsen, Henning, Helsingør 1944-10-17 SR-1946:0187
34 - Dystløbene i Kerteminde. Henningsen, Henning, Helsingør 1944-10-17 SR-1946:0187
36 - Forespørgsel om krejerbåde i søen i 1600-tallet i forbindelse med slægtsforskning af Grundtvigslægten fra Nykøbing Sj. Birch, Anton ? Charlottenlund 1944-12-01 SR-1946:0189
37 - Oplysning om fund af stammebåd fra boplads. Under konservering Nationalmuseet, I. Afdeling 1944-10-22 SR-1946:0190
39 - Oplysninger fra modelbygger af bornholmsk fiskefartøj ege. Tre brev, et udateret, et dateret 1939-03-07, et uden indledning. En tegning vedlagt i brev. Nielsen, Jakob., Rønne 1939-02-18 SR-1946:0422
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
45 - Paa de danske Kyster er følgende Fyr: (1807) Løwenørn. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0427
46 - Fyrtaarnet paa Fakkebjerg paa Langeland. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0428
47 - Christiansø Fyranlæg. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0429
48 - Galionsfigurerne på Skagen Hotel sat til salg. Skagen Hotel 1938-08-29 SR-1946:0431
49 - Brev om to fakler, H&S gerne vil se. De har været brugt inden elektrisk lys kom på havnen i Århus. Købstadmuseet Den gamle By, Århus 1938-07-06 SR-1946:0432
50 - Elvebåter. Høegh, G., ingeniør, Sørkjosen, Norge 1938-05-15 SR-1946:0433
51 - Elvebåter. Lund, Eilif, Sørkjosen, Norge 1938-05-22 SR-1946:0434
52 - Fyr med Petroleumsglødebrænder. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0435
53 - Fyr med A.G.A. Acetylengasinstallation. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0436
54 - Fyr med Blaugas og Pintsch Glipapparat. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0437
55 - Fyrskib med Blinkfyr Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0438
60 - Oplysninger om navnestof og fiskepladser nedfældet af fiskere i Furreby og rundt Hirtshals. Stednavneudvalget og lærer Skødsholms kort. Givet til H&S. Andet brev dateret 1939-11-07 Borner, Christian, ingeniør, Skærbæk 1939-11-11 SR-1946:0444
61 - Tilbud om at bygge modeller i fremtiden fra modelbygger, der lige har gjort THERMOPYLÆ. Hansen, Gorm, modelbygger 1932-12-23 SR-1946:0790
65 - Oplysninger om slægtsforhold for Claessen, Borries og van Deurs samt deres forhold og ejendomme i Helsingør. H&S, Helsingør - SR-1946:0796
66 - Invitation to private view. National Maritime Museum, Greenwich 1937-04-00 SR-1947:0028
67 - Invitation to opening. National Maritime Museum, Greenwich 1937-04-00 SR-1947:0029
68 - Astrolabus. H&S, Helsingør - SR-1947:0030
70 - Omkomne og mistede skibe under WW2. Dansk Dampskibsrederiforening 1946-05-09 SR-1947:0111
72 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0113
73 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0114
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
75 - Fornyelse af den danske Smaaskibsflaade Knud E. Hansen, København 1946-09-13 SR-1947:0155
76 - Dansk Skibsfart 1946 Dansk Skibsfart, København 1946-12-31 SR-1947:0156
77 - Flagføring fra Kompagniernes Skibe Flaadens historiske Modelsamling 1947-0406 SR-1947:0672
78 - Midlertidigt Reglement angaaende Brugen af Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn. General-Toldkammer og Commerce-Collegium 1847-02-22 SR-1947:0673
79 - Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn. Kong Christian VIII 1847-02-03 SR-1947:0674
80 - Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0744
81 - Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884 Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0745
88 - Udseendet af Broncealderens Skibe - - SR-1948:0201
89 - Silkedannebrogsflag. - 1942-06-01 SR-1948:0202
90 - Karantænevæsenet i København Dansk Toldtidende, København 1943-09-00 SR-1948:0203
91 - Skibsoplysninger Diverse skibe - SR-1948:0204
95 - Opmålinger - 1942-08-14 SR-1948:0207
96 - Rederiet H.C. Christensens Flaade 1838-1938 H.C. Christensen, Rederi, Marstal - SR-1948:0209
97 - Marsvinejægerlauget - 1947-12-15 SR-1948:0210
98 - Flensborgskibe Flensborg skibe - SR-1948:0211
99 - Flensborgske Skibe, opbragt i England eller Göteborg 1807-1814. Flensborg skibe - SR-1948:0212
100 - Opdagede en Søfarende fra Helsingør Amerika 20 Aar før Columbus? Uddrag af Hans Pothorst's Historie Helsingør hsitorie - SR-1948:0231
102 - Skibsfund i Kolding Fjord - 1943-09-20 SR-1948:0297
103 - Forsøg paa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe - 1932-00-00 SR-1948:0314
105 - J. Lauritzens skibe JL, rederi, København - SR-1948:0552
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
107 - Fanøoplysninger om skibe og søfolk ca. 1800-1910 Fanøskibe - SR-1948:0585
108 - Fortegnelse over Skibe Rederiet Melchior har ejet Melchior, rederi, København. - SR-1948:0597
114 - Skibstyper og teknisk udvikling Diverse - SR-1948:1225
115 - Uddrag af Katalog over Den nordiske Industri- og Kunst-Udstilling i København 1872 Industriudstilling, København - SR-1948:1414
116 - Oplysning om anlæg af værft i Nakskov - 1948-12-30 SR-1949:0057
117 - Gokstadskibet Vikingeskib - SR-1949:0162
118 - Osebergskibet Vikingeskib - SR-1949:0163
119 - Biografi, Skibsfører Mathias J. Kolster Kolster, Matjias, skibsfører - SR-1949:0458
120 - Skibsbygmester Niels Bonnesen. Bonnesen, Niels, skibsbygmester 1949-00-00 SR-1949:0459
121 - Skibsbygmester Lambert Bonnesen. Bonnesen, Lambert, skibsbygmester - SR-1949:0460
122 - Færgesager vedk. Vemmenæs-Rudkøbing og Vindeby-Svendborg 1790-1839 Sydfynske færgeruter - SR-1949:1067
124 - Liste over portolaner fra H. Winther, Berlin Winther, H., Berlin 1935-10-29 SR-1949:1406
125 - Christian d. VII's Hofdansemusikinspektør Christiansborg Slot, København 1932-01-30 SR-1949:1825
126 - Fartøj af særegen konstruktion, set i Københavns havn 1803 - - SR-1949:1826
127 - Studierejse til europæiske Søfartsmuseer og andre Museer - 1932-06-29 SR-1949:1827
128 - Familieoplysninger om Møller og Rehling, Helsingør - - SR-1949:1828
129 - Afskrift af Fortegnelse over skibe bygget på Brødrene Mortensens skibsværft i Holbæk 1856-1874 Brødrene Mortensens Skibsværft, Holbæk 1949-00-00 SR-1949:1829
131 - Direktørboligen til Vulcanværftet i Korsør Vulcanværftet, Korsør - SR-1949:1831
132 - Et lille Kapitel af Burmeister & Wain's Historie 1873-1879 - 1943-08-00 SR-1949:1832
133 - Skibsliste for Ærøskibe 1894-1939 Ærøskibe 1939-00-00 SR-1949:1833
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
134 - Optegnelser om grosserer Oluf Andersen - 1918-02-19 SR-1949:1834
137 - Agent Duntzfeldts Flaade 1797. Duntzfeldts skibe - SR-1949:1837A
138 - Købmand von Pahlens skibe 1797. Pahlen, von, rederiets skibe, København - SR-1949:1837B
139 - Madam Bodenhoffs skibe 1797. Bodenhoff, madam, rederiets skibe - SR-1949:1837C
140 - Den grønlandske Handels skibe 1797. KGH skibene - SR-1949:1837D
141 - Asiatisk Kompagnis skibe 1797. Asiatisk Kompagni, København - SR-1949:1837E
142 - Agent Erichsens skibe 1797. Erichsen, agent, rederiets skibe - SR-1949:1837F
143 - Etatsråd de Conincks skibe 1797. Coninck, de, rederiets skibe - SR-1949:1837G
144 - Vi kan - utstillingen 1938, Oslo. - 1938-11-24 SR-1949:1875
145 - Le Commerce Francais dans la Baltique depuis le XVIme siecle jusqu'a la mort de Louis XIII (1643). Diverse - SR-1949:1987
146 - Le Commerce Francais a Elseneur sous Louis XIV (1643-1715). Diverse - SR-1949:1988
147 - Skibsreder Adolph Harboes Flaade 1883. - - SR-1949:2063
148 - View of Calcutta from Garden Reach. - 1932-00-00 SR-1949:2073
149 - View of Calcutta from Garden Reach. - 1932-00-00 SR-1949:2073
150 - Norske Løve, digt. - 1949-04-27 SR-1949:2241
151 - Inskription paa gammel engelsk rosa-gylden Punchebowle. - 1949-12-00 SR-1949:2247
152 - Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet. - 1934-02-19 SR-1949:2248
153 - Bådfundet i Odder. H&S, Helsingør 1933-03-03 SR-1949:2249
154 - Om Limfjordsoverfarterne. - - SR-1949:2250
155 - Litteratur om ferskvandsfiskeriet i Koldingegnen. Koldingfiskeri - SR-1949:2251
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
156 - Forespørgsel om hvalfangst 1634. - 1948-08-03 SR-1949:2252
157 - Skibsbyggeriet i Aalborg i det 19de Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2253
158 - Sild, udførsel af saltede sild fra Aalborg. - 1933-00-00 SR-1949:2254
159 - Om Aalefiskeriet i Limfjorden. - 1933-00-00 SR-1949:2255
160 - Limfjordsfiskeriet i det 16ende Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2256
161 - Om Fiskegarns lovlige Indretning, Opsyn med Limfjordsfiskeriet. - 1933-00-00 SR-1949:2257
162 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2258
163 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2259
164 - Om pontonbroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2260
165 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2261
166 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2262
167 - Brugen af Pindekompas. Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1933-02-06 SR-1949:2263
168 - Oplysninger om Overkonstruktør Frederik Ludvig Marius Ortmann. - 1934-01-10 SR-1949:2264
169 - Flag. Beskrivelser af nationalflag fra fransk værk 1772. Flag 1934-00-00 SR-1949:2265
170 - Schiffe, die in Schwedisch Pommern gebaut und nach Dänemark verkauft worden sind. - 1934-10-00 SR-1949:2266
171 - Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817- - 1934-00-00 SR-1949:2267
172 - Oplysninger om fiskeriet i Gilleleje. - 1938-00-00 SR-1949:2268
173 - Oplysninger om kaptajn Carl Theodor Koch, perlefiskerchef for Laboen Badjo. - 1930-00-00 SR-1949:2269
174 - Det Danske Afrikanske Kompagni. Det Danske Afrikanske Kompagni. - SR-1949:2270
176 - Kort historie for Danmarks tekniske Museum. Danmarks tekniske Museum 1949-00-00 SR-1949:2272
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
178 - Biografiske Notitser om Fader efter hans egne Optegnelser ved H. Wigelsen. - 1940-00-00 SR-1949:2274
179 - Praktisk Skibsbygning. - 1941-00-00 SR-1949:2275
180 - Afskrift efter kæmner R. Brandorffs Beretning om Skibsfundet ved Erritsø. - 1934-00-00 SR-1949:2276
183 - Om H.P. Priors forhold til Tietgen. - 1950-00-00 SR-1950:0056
184 - Biografiske oplysninger Philip Christian Fuglede, 1748-1816. - 1950-03-17 SR-1950:0057
185 - Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850. Norske skibe 1950-00-00 SR-1950:0058
186 - Skibsoplysninger, værftsoplysninger. - 1932-04-08 SR-1950:0059
187 - Norrøn litteratur, oplysninger om visse ord. Diverse 1950-00-00 SR-1950:0060
189 - French Galleon. The Royal Scottish Museum, Edinburgh, Scotland 1950-00-00 SR-1950:0065
190 - Bådeoptog, Faaborg, den 30te Januarii. Københavnske Tidender 1768-02-05 SR-1950:0066
206 - Oplysninger om slægten van Deurs i Helsingør Deurs, van , Helsingør 1950-00-00 SR-1950:0082
209 - Historie om færgeoverfart med Virksundfærgen Skive Folkeblad 1950-01-04 SR-1950:0085
210 - Inskriptioner på genstande på Gilleleje Museum - 1950-00-00 SR-1950:0086
212 - Lerkar i bådform Achta Archaeologica 1937-00-00 SR-1950:0205
213 - Holger Danske under Kronborg Nationaltidende 1930-09-12 SR-1950:0206
214 - Kogehuset i Assens Havn Assens Havn 1950-06-27 SR-1950:0207
215 - Kogehuset i Assens Havn - 1950-04-20 SR-1950:0208
216 - Hertugdømmernes tonnage 1855 Slesvig-Holsten - SR-1950:0209
217 - Fortegnelse over 90 nørrejyske redningsmænd, af hvem H&S har fotos - 1917-00-00 SR-1950:0352
220 - Peter Willemoes-Minder. Willemoes, Peter, Assens 1942-00-00 SR-1950:0471
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
221 - Fortegnelse over Sejlskibe byggede af Mester E.C. Benzon. - 1942-00-00 SR-1950:0473
222 - Fortegnelse over Genstande i Holmens Arsenalsamling. Holmens Arsenalsamling, København 1942-00-00 SR-1950:0474
223 - Gamle ladnings- og befragtningsdokumenter. - 1943-00-00 SR-1950:0475
224 - Krogen - Kronborg. - 1942-00-00 SR-1950:0476
225 - Blæsten over Danmark - Skibets Fremdrivning ved Vinden. - 1942-00-00 SR-1950:0477
226 - Niels Rydberg, en dansk Storhandelsmand fra Oplysningstiden. - 1939-06-20 SR-1950:0478
227 - Af det ældre danske Vejvæsens Historie - generalvejkommissionens Virksomhed. - 1945-00-00 SR-1950:0479
228 - Af en Ingeniørs Liv før Ingeniørernes Tid. - 1943-03-14 SR-1950:0480
229 - Færgesteder - 1946-00-00 SR-1950:0481
230 - Fiskeriet i vore Farvande - 1946-00-00 SR-1950:0482
231 - Helsingør - 1945-00-00 SR-1950:0483
233 - Admiral Poul Løvenørn, en Foregangsmand indenfor dansk Samfærdsel - 1943-00-00 SR-1950:0485
234 - Fortegnelse over Skibsbilleder i Aabenraa Museum Åbenrå Museum 1942-00-00 SR-1950:0486
236 - Indskrift på fajancekrus H&S, Helsingør 1950-02-07 SR-1950:0488
237 - Oplysninger om Carl Gotfred Undén H&S, Helsingør 1950-02-07 SR-1950:0489
238 - Everter og evertgaleaser. Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemmehørende Fartøier 1845 - 1950-02-13 SR-1950:0490
239 - Philip Christian Fuglede H&S, Helsingør 1950-02-16 SR-1950:0491
241 - Redningsbaads Tjeneste Royal National Life-Boat Institution, England 1925-04-15 SR-1950:1097
242 - Foredrag om tunfisk Hälsingborgs Rotaryklubb, Hälsingborg, Sverige 1948-10-05 SR-1950:1098
243 - En storkøbmand fra Fr. II.s tid - 1948-00-00 SR-1950:1099
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
245 - Gamle Strandinger - 1950-00-00 SR-1950:1101
246 - Gamle Strandinger - 1950-00-00 SR-1950:1102
254 - Forlisene af SUNDENES MINDE, ZWEI GEBRÜDER, ANNA CATHARINA, MARIANE MARIE, LØVENDAL og AURORA - 1950-00-00 SR-1950:1110
256 - Forlisene af CARNO, BJARKA og KAREN MARIE - 1950-00-00 SR-1950:1112
258 - Fiskeres Kamp - 1950-00-00 SR-1950:1114
259 - Chresten Steensen fra Løkken - 1950-00-00 SR-1950:1115
262 - Praktische Erfahrungen mit neuen Scherbrettern Schiff und Werft 1943-10-20 SR-1950:1223
263 - Deutsche Fischereifahrzeuge I - Die Entwicklung des deutschen Heringsloggerbaues Schiffbau 1942-08-15 SR-1950:1224
264 - Grunsätzliches Form des Breitenscherbrettes im Schleppnetzgeschirr. Werft - Reederei - Hafen, Hamburg 1942-08-15 SR-1950:1225
265 - Fischdampfer für eine Ladefähigkeit von etwa 4.300 Korb. Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1226
266 - Ein neuerer Heringslogger Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1227
267 - SR-bilagene 1950:1307 til 1336 er 1992-07-19 flyttet til SA-kolonier, Ostindien af KL. Trankebarkolonien - SR-1950:1307
268 - Vragfund i Grønnehave ved Helsingør. - 1933-00-00 SR-1950:1434
269 - Oplysninger om sejlskibsfører Henrik Olsen, 1840-1922. - 1935-09-13 SR-1950:1441
280 - J. Lauritzens Søfartsskole fejrer sit 10-års jubilæum. JL, København 1950-07-28 SR-1950:1642
281 - Manuskriptkort over Dynekilen - 1950-00-00 SR-1950:1672
282 - Planer for nyt norsk søfartsmuseum, folder. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1948-12-00 SR-1950:1742
283 - Personoplysninger om kontreadmiral Johan Emil Victor Hansen Hansen, Johan Emil Victor,kontreadmiral, København 1950-00-00 SR-1950:1760
284 - Skibscaptain Søren Brinch Hansen - 1917-04-27 SR-1950:1794
285 - Selvbiografi for S.L. Nørby, Nordby - 1950-00-00 SR-1950:1795
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
286 - Brev om familiens tilstand - 1917-03-00 SR-1950:1797
295 - Under bygning for rederiet SOLNÆS Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1950-05-26 SR-1951:0051
315 - Store Nordiske Telegrafselskabs skibe Store Nordiske Telegrafselskab, København 1951-02-12 SR-1951:0332
319 - Sømandsfester H&S, Helsingør 1951-03-07 SR-1951:0523
320 - Sømandstro H&S, Helsingør 1951-03-06 SR-1951:0524
321 - Linjedaab H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0525
322 - Bernt Jensen Mørch - 1951-01-00 SR-1951:0526
323 - Et fiskerimuseum i Helsingør H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0527
324 - Fortegnelse over vandmøller i Ribe og Vejle amter. Ribe - Vejle vandmøller 1951-00-00 SR-1951:0592
326 - materiale til Kort over danske Besiddelser ved Aar 1800 - 1951-00-00 SR-1951:0594
327 - Charlottenburg - Gallionbild Kunst- und Altertümer-Sammlung, Veste Coburg, Tyskland 1929-09-07 SR-1951:0595
328 - Gamle Dok. Københavns Gamle Dok 1951-00-00 SR-1951:0596
329 - Danmarks Søfart, Handel og Industri - Skibsmæglerfirma Heckshers Eftf. - 1941-00-00 SR-1951:0597
330 - Byggeoplysninger, dubletter, for skibe bygget i udlandet m.v. - 1951-00-00 SR-1951:0607
331 - Jespers Guldskib - 1951-05-03 SR-1951:0647
334 - Vejledning for kirkelig betjening ombord. - 1951-08-21 SR-1951:0650
335 - Andagtsbog - svensk - 1627 SR-1951:0651
336 - Christian Tullin Boalth, Guvernementssekretær, 1767-1822. - 1911 SR-1951:0652
338 - Museumssamarbejde Dansk kulturhistorisk Museumsforening, København 1942-11-01 SR-1951:0654
339 - Dampskibsfart 1850. Statistik efter Fdrl. - 1951 c. SR-1951:0655
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
340 - Dampskibsfart København - Helsingør - 1841-08-26 SR-1951:0656
341 - Forslag om Anskaffelse af en Damp-Iisbaad af Jern til Store-Belt - 1841-01-15 SR-1951:0657
342 - Helsingør færgelavsartikler 5/4 1630 - 1630-04-05 SR-1951:0658
343 - Helsingørs færgevæsen, Lavsartikler og reglement foreslået af Kommissionen af 10/8 1787 - 1787-08-10 SR-1951:0659
344 - Helsingørs færgevæsen, Bemærkninger i betænkningen fremsat af kommissionen af 10/8 1787 - 1787-08-10 SR-1951:0660
345 - Tabel over forholdet imellem det helsingørske Færgelavs Taxter af 3/5 1803, Færgelavskommissionens Forslag af 5/8 1807…. - 1803-05-03 SR-1951:0661
346 - Anordning for Helsingør færgelav af 10/9 1811 - 1811-09-10 SR-1951:0662
347 - Taxt for Færgelauget i Helsingør - 1811-09-10 SR-1951:0663
348 - Sagen mod færgelavsinspektør, kaptl. I.M. Dodt? - 1816-10-28 SR-1951:0664
349 - Lavets ansøgning til kongen af 30/8 1819 om en anden bestyrelse af lavet - 1819-08-30 SR-1951:0665
350 - Færgevæsen Helsingør 1829 - 1829-04-18 SR-1951:0666
351 - Sagen ang. Paketfarten Helsingør - Helsingborg - 1834 SR-1951:0667
352 - Paketfarten Helsingør - Helsingborg 1833/34 RA - 1833-07-01 SR-1951:0668
353 - Helsingørs Færgevæsen 1835 - 1835 SR-1951:0669
354 - Instrux for inspektøren ved Helsingørs færgelav - 1836-04-11 SR-1951:0670
355 - Lavsartiklerne af 12/5 1685, personalet - 1685-05-12 SR-1951:0671
356 - De helsingørske Færgebaade - - SR-1951:0672
358 - Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger - 1951 c. SR-1951:0674
359 - En kort Oversigt over Fyrvæsenets Historie i Danmark - 1946 SR-1951:0675
360 - Sprogø Fyr William Bencke & Co., Langelinie 1, Odense 1951-09-26 SR-1951:0676
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
362 - Kadrejerjolle fra Dragør - 1951 SR-1951:0678
363 - Horngjæver - fiskefartøjer på Vestkysten - 1951-05-31 SR-1951:0679
365 - Forklaring til foto af færgemænd i København Københavns Havnevæsen, København 1951-11-02 SR-1951:0701
366 - Er vore danske kulturværdier tilstrækkelig sikrede? H&S, Helsingør 1945-03-22 SR-1951:0754
367 - Med Isbaad over Storebælt i forrige Aarhundrede H&S, Helsingør - SR-1951:0755
368 - Nyborg Stadsret og Nyborgs Privilegier - Bidrag til Middelalderens Kultur- og Retshistorie H&S, Helsingør 1945-02-12 SR-1951:0756
369 - Nogle oplysninger om Nyborg omkring 1770 H&S, Helsingør 1950 c. SR-1951:0878
370 - Oplysninger om det håndtegnede pergamentkort 1947:0628 - 1951-11-27 SR-1951:0878
371 - Afslutning på Søfartsskolen i Kogtved JL, København 1951-06-06 SR-1951:0948
372 - Galjonsprydda tankmotorfartyget BELLONA på provtur från Götaverken Götaverken, Göteborg, Sverige 1951-09-11 SR-1951:0949
382 - AIS - Automatic Identifikation System Navigatør 2002 REF-01-0001
383 - AIS - transponders Seaways, England 1997-07-01 REF-01-0002
384 - Automatisk identifikation - et system og dets vej til målet Søfart 2004 nr. 18-19 REF-01-0003
386 - The AMVER Organization - 1989 nr. 1 REF-01-0005
387 - Everything ship-shape in this galley - Beha's aboard Motor Ship 1964-10-01 REF-01-0006
388 - Automatisk styring af skibe Søfart 1951 nr. 2 REF-01-0007
390 - Use of Automatic Pilots - Heading Control Systems Marine Safety Agency 1998-01-02 REF-01-0009
391 - Et fast holdepunkt Københavns Havneblad 1995-06-01 REF-01-0010
392 - Special design of anchors used for open-sea mooring buoys Motor Ship 1964-04-01 REF-01-0011
393 - Danforth anchors Motor Ship 1964-04-01 REF-01-0012
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
395 - Chain Cable Stopper Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0014
396 - Lashing and industrial chains Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0015
397 - Practical Sailor - 1986-06-01 REF-01-0016
399 - Anchors Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0018
400 - Ankerets anatomi - 1980 c. REF-01-0019
401 - Anchor chain and fittings dimensions Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0020
402 - Om Ankre - 1945 REF-01-0021K
403 - Dansk Verdensrederi blev paa 50 Aar Nordens største Dagens Nyheder 1954-11-30 REF-01-0022
404 - Flådestatistik APM, København 1957-05-27 REF-01-0023
405 - Flådestatistik APM, København 1958-05-20 REF-01-0024
406 - Flådestatistik APM, København 1961-06-08 REF-01-0025
407 - Flådestatistik APM, København 1964-06-01 REF-01-0026
408 - Mærsk-flåden 1988 APM, København 1988-01-01 REF-01-0027
409 - Mr. A.P. Møller's 60 Motor Ships Motor Ship 1956-11-01 REF-01-0028
410 - Maersk Line Wharf at New York Motor Ship 1958-07-01 REF-01-0029
411 - 1904-2004 Sådan begyndte det i det små… Søfart 2004-04-15 REF-01-0030
412 - Performance of Work on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0031
413 - Værd at vide om blodbåren smitte og seksuelt overførte sygdomme Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0032
414 - Worth knowing about blood-borne infection and veneral diseas Søfartsstyrelsen 1995 REF-01-0033
415 - Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering Søfartsstyrelsen 1996 REF-01-0034
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
416 - Værd at vide om vaccinationer og rejseprofylakse til søfarende Søfartsstyrelsen 1996 REF-01-0035
417 - Arbejdspladsbrugsanvisning ved arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0036
418 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0037
419 - Ergonomi ved faste arbejdspladser om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0038
420 - Hviletid til søs Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0039
421 - Rest periods at sea Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0040
422 - Brug af personlige værnemidler om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0041
423 - Det maritime sundhedsvæsen Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0042
424 - The Use of Personal Protective Equipment on Board Ships Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0043
425 - Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0044
426 - Safety Activities on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0045
427 - Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0046
428 - Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0047
429 - Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0048
430 - Arbejdets udførelse om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0049
431 - Dangerous Substances and Materials on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0050
432 - Hiv o' høj - Værd at vide om HIV Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0051
433 - Hiv o' høj - information about HIV Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0052
434 - Navigatøren som sygdoms- og skadebehandler Søfartsstyrelsen 1997 c. REF-01-0053
435 - Alkohol til søs og hvorfor ikke Søfartsstyrelsen 1997 c. REF-01-0054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
436 - Årsberetning 2000 fra Søfartens Arbejdsmiljøråd. Søfartens Arbejdsmiljøråd 2001 REF-01-0055
437 - Kodenummererede produkter. Skema. Søfartsstyrelsen 1995 c. REF-01-0056
439 - Planetmaskinerne på Ole Rømers Museum Ole Rømer Museum 2000 c. REF-01-0058
440 - Nordlys og lidt om danske resultater i det geofysiske år Naturens Verden 1959-05-01 REF-01-0059
441 - Solens geofysiske virkninger Naturens Verden 1960 REF-01-0060
442 - Natthimmelens lys - specielt i nordlysområder Astronomisk Tidsskrift - REF-01-0061
443 - Stjernernes navne Astronomisk Tidsskrift 1991 REF-01-0062
444 - Stjärnornas namn Astronomisk Tidsskrift 1977 REF-01-0063
445 - Stjernebildene Astronomisk Tidsskrift 1992-06-01 REF-01-0064
446 - The Tercentenary of The Royal Observatory at Greenwich JoNav, England 1975 REF-01-0065
447 - Since when have we known that the Earth is a Globe JoNav, England 1957 REF-01-0066
448 - The Earth but a Satellite of the Sun JoNav, England 1958 REF-01-0067
449 - Nautical Astronomy: Past, Present and Future JoNav, England 1976 REF-01-0068
450 - Småplaneterne Naturens Verden 1979 REF-01-0069
451 - Research Project 354: Disinfection of Ballast Water MIN 21 Marine Safety Agency 1998-02-01 REF-01-0070
452 - Ballast water management Seaways, England 1997-04-01 REF-01-0071
453 - Ballast - baglast - 2007-09-01 REF-01-0072
454 - The History of the Barometer JoNav, England 1965 REF-01-0073K
455 - Originaltegninger til hæftet Barometre - 1990 REF-01-0074
456 - Foto af baroskop - 1984 REF-01-0075
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
457 - Vurdering af barometer med beskrivelse fra - 1993-02-02 REF-01-0076
458 - Baroscopet Arv og eje - REF-01-0077
459 - Flådestatistik Basse & Co., København 1957-06-01 REF-01-0078
460 - Flådestatistik Basse & Co., København 1961-06-15 REF-01-0079
461 - The Barnacle. The Compass 1974 WIN REF-01-0080K
462 - Titler til søs i handelsflåden - nogle bemærkninger - 2009-03-07 REF-01-0081
463 - Matroser til den dansk-norske flåde 1770-1802 Norsk Sjøfarts Museum 1981 REF-01-0082K
464 - Spændende over verdenshavene Københavns Havneblad 1991 REF-01-0083
466 - Undervandsfænomen Danmarks Skibsfart, København 1980 REF-01-0085
467 - Havbølger Søens Verden 1960-1961 REF-01-0086K
468 - Bør en vejrudsigt også indeholde en bølgeforudsigelse Danmarks Skibsfart, København 1980 REF-01-0087
469 - Baadsmandspibens oprindelse - - REF-01-0088
470 - Om bådsmandspiben - - REF-01-0089
471 - Signaler med bådsmandspiben - - REF-01-0090
472 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1955-04-01 REF-01-0091
473 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1957-06-01 REF-01-0092
474 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1958-04-01 C.K. Hansen, København 1958-05-16 REF-01-0093
475 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1961-04-01 C.K. Hansen, København 1961-06-06 REF-01-0094
476 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1963-04-01 C.K. Hansen, København 1963-05-27 REF-01-0095
477 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1964-04-01 C.K. Hansen, København 1964-05-26 REF-01-0096
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
478 - Vi sejlede ad Congofloden Jyllands-Posten 2000-10-03 REF-01-0097
479 - Consol JoNav, England 1948 REF-01-0098
480 - Om Corioliskraften og dens historie Vejret 1981 REF-01-0099
481 - Coriolis og Corioliskraften - - REF-01-0100
482 - Tidevandstabeller Admiralty - Hydrographic Office, Taunton, England - REF-01-0101
483 - Kaptajn Voss og drivankeret Sejlsport 1994 REF-01-0102
484 - 50 meter under havets overflade Københavns Havneblad 1995 REF-01-0103
485 - Ækvatordåben - forslag til ceremonier Horisont 1960 c. REF-01-0104
486 - Linjedåb H&S, Helsingør 1964 REF-01-0105
491 - Danmarks Skibskreditfond lånevilkår Danmarks Skibskreditfond, København 1961 REF-01-0110
492 - Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1962 Danmarks Skibskreditfond, København 1963 REF-01-0111
493 - Danmarks Skibskreditfond beretning og regnskab 1964 Danmarks Skibskreditfond, København 1965 REF-01-0112
494 - Danmarks Rederiforening - Dansk Skibsfart 86 Danmarks Rederiforening, København 1986 REF-01-0113
495 - Artikler i Dansk nautisk almanak 1955-1983 Weilbach & Co. A/S, København 1983 REF-01-0114
496 - Coasterfarten med skipperforeningen ved roret Dansk Skipperforening, København 1989 REF-01-0115
497 - Ordreafgivelse på tankskib til Odense Staalskibsværft Dansk Esso A/S, København 1955-11-03 REF-01-0116
498 - Endnu et kæmpetankskib til Esso Dansk Esso A/S, København 1956-02-01 REF-01-0117
499 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1957-05-28 REF-01-0118
500 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1961-06-06 REF-01-0119
501 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1964-06-02 REF-01-0120
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
502 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1957-05-24 REF-01-0121
503 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1958-05-14 REF-01-0122
504 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1961-06-06 REF-01-0123
505 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1963-05-22 REF-01-0124
506 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1964-05-22 REF-01-0125
507 - Danmarks rederiforening - Dansk Skibsfart i 1954 Danmarks Rederiforening, København 1955 REF-01-0126
508 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1956-05-24 Dansk Dampskibsrederiforening 1956-05-24 REF-01-0127
509 - Danish shipping during the post-war period Danmarks Rederiforening, København 1960 REF-01-0128
510 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1963-05-09 Dansk Dampskibsrederiforening 1963-05-09 REF-01-0129
511 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1965-05-20 Dansk Dampskibsrederiforening 1965-05-20 REF-01-0130
512 - Dansk Dampskibsrederiforening - generalforsamling 1966-05-18 Dansk Dampskibsrederiforening 1966-05-18 REF-01-0131
513 - Danmarks Skibskreditfond lånevilkår Danmarks Skibskreditfond, København 1964 REF-01-0132
514 - Danmarks Skibskreditfond indleder nu sin virksomhed Danmarks Skibskreditfond, København 1961-07-12 REF-01-0133
515 - Decca Transar RADAR-anlæg Decca Navigator A/S, Dampfærgevej 3, København 1965-05-01 REF-01-0134
516 - Två nya decca-kedjor i norr Svens Sjöfarts Tidning 1960 REF-01-0135
517 - The first Canadian Chain Opening - Swedish Chain Decca Navigator News 1958 REF-01-0136
518 - Decca Navigator News September 1958 News on chains Decca Navigator News 1958-09-01 REF-01-0137
519 - Decca Navigator News - Spanish chain Decca Navigator News 1958 REF-01-0138
524 - Flådestatistik DFDS, København 1957-05-24 REF-01-0143
526 - Flådestatistik DFDS, København 1958-05-14 REF-01-0145
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
527 - Årsberetning og Regnskab for 1960. DFDS, København 1961 REF-01-0146
528 - Flådestatistik DFDS, København 1961-06-10 REF-01-0147
531 - Flådestatistik DFDS, København 1963-05-23 REF-01-0150
532 - Flådestatistik DFDS, København 1964-06-04 REF-01-0151
533 - DFDS har kontraheret fire nye skibe til indenrigsfarten. DFDS, København 1965-12-23 REF-01-0152
534 - Årsberetning og Regnskab for 1965. DFDS, København 1966 REF-01-0153
535 - Årsberetning og Regnskab for 1966. DFDS, København 1967 REF-01-0154
536 - The Metrication of Navigation JoNav, England 1968 REF-01-0155
537 - Finding Distance - The Barr & Stroud Rangefinders JoNav, England 2003 REF-01-0156
538 - Finding Distance - The Haecke Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0157
539 - Finding Distance - The Fiske Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0158
540 - Finding Distance - Not knowing Height JoNav, England 2002 REF-01-0159
541 - Siriometer, siriusvidde og parsec Astronomisk Tidsskrift 1995 REF-01-0160
562 - Note documentaire pour M. Henning Henningsen - 1952-02-15 SR-1952:0001
564 - Oplysninger om slægten Farrer 1745-1865 - 1952-03-01 SR-1952:0003
565 - Modeller af orlogsskibe i H&S - 1952 SR-1952:0004K
566 - Kaptajnerne Löffgren - 1952-03-24 SR-1952:0005
568 - Håndskreven navigationsbog i Marstal - 1952 SR-1952:0007K
569 - Danske Skibsfund fra Oldtiden - 1937-06-22 SR-1952:0008
570 - Navnet Pining i museets arkiver. Pelizaeus Museum, Hildesheim, Tyskland 1952-01-11 SR-1952:0009
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
571 - Ostindisk personalia - 1952 SR-1952:0010K
572 - Mariner's Astrolabe Cambridge University, Christ College 1952-01-03 SR-1952:0011
573 - Oplysninger fra værket Dannemarks Speil 1767 - 1952 SR-1952:0012K
574 - Skippere i Ålborg - 1952 SR-1952:0013K
575 - Skippere i Løgstør - 1952 SR-1952:0014K
576 - Skippere i Kolding - 1952 SR-1952:0015K
577 - Ansatte ved Holmen - 1952 SR-1952:0016K
578 - Ansatte ved Handelsselskaberne - 1952 SR-1952:0017K
579 - Ansatte ved Asiatiske Compagnie - 1952 SR-1952:0018K
580 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0019K
581 - Middelfart Købstad - 1952 SR-1952:0020K
582 - Kolding Købstad - 1952 SR-1952:0021K
583 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0022K
584 - Ansatte ved Kgl Ober-Skatte-Direktion - 1952 SR-1952:0023K
585 - Ansatte ved Kgl. Octr. Søe-Assurance-Kompagnie - 1952 SR-1952:0024K
586 - Kolding Købstad, skippere - 1952 SR-1952:0025K
587 - Liste over arkivalier fra RA udtaget til fotografering. - 1952-04-03 SR-1952:0027K
588 - Oplysninger om Niels Rydberg og hans ejendom i København - 1952-02-12 SR-1952:0026
604 - Prøvetur af finsk skib fra svensk værft. - - SR-1952:0088K
605 - Prøvetur af brasiliansk skib fra svensk værft. - - SR-1952:0091K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
606 - Fortegnelse over danske modelbyggere. - 1950 SR-1952:0583
607 - Afskrift af kartotekskort i KL-kartotek. - - SR-1952:0584K
609 - Lars Hansen Swane personalia - 1952-05-30 SR-1952:0586
610 - Afskrift fra Personalhist. Tidss. XI Række, bd. 2, pp.145ff om Hauch-Fausbøll. - - SR-1952:0587K
611 - Skibe bygget i Marstal omkring 1800. Efter skibslister 1811-1821 - 1952 SR-1952:0825
612 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 SR-1952:0826
613 - Skibsbilleder i forskellige samlinger - 1952-10-20 SR-1952:0828
614 - Nogle erindringer fra mit barndomshjem som tillige giver et bevis paa hvor besværlig det var at rejse dengang, end som det er nu om stunder. - 1916-04-01 SR-1952:0829
615 - En gammel Troenseskippers Betragtninger - 1925-11-01 SR-1952:0830
616 - Oplysninger om skibsbygmester Niels Troensegaard - 1925-10-01 SR-1952:0831
617 - Skibsførere som levede i Troense mellem 1840 og 1860 - 1925-10-11 SR-1952:0832
618 - Manuskript til et kapitel i Danmark og Havet. Skrevet af BvM Morgenstierne med titlen fra fregat til dieselmotorskib - - SR-1952:0837K
620 - Liste over fotografer i Helsingør, de er udtaget af Bjørn Ochsners bog om samme emne, der findes på H&S bibliotek. - - SR-1952:0851K
621 - Oplysninger om Niels Hansen Gram i afskrift fra KL kartoteket. - - SR-1952:0865K
622 - Oplysninger om flere sejlskibe 1850-1900 - 1952-07-30 SR-1952:0866
635 - Købmandstypen gennem tiderne. - 1948 SR-1952:0900
636 - Versuch, altnordische Schiffe nachzubauen. Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte, Leipzig, Tyskland 1932 SR-1952:0901
637 - Rejsegilde på værftsbygning. - 1952-12-24 SR-1952:0903
639 - Krogen - Kronborg. - 1952 SR-1952:0948K
640 - Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke. - 1952 SR-1952:0949K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
641 - Uddrag fra bog om spil i land i Norge. - 1860-1870 SR-1952:1004K
643 - Søsætning af udenlandsk skib fra B&W. - - SR-1952:1006K
653 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1016K
654 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1017K
658 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1021K
659 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1022K
660 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1023K
663 - Om brugen af olie til bølgedæmpning. Phønix Co., Vestervoldgade 11, København 1917-08-15 SR-1953:0401
664 - Beskrivelse af gamle fyrformer. H&S, Helsingør 1931-09-09 SR-1953:0424
665 - Fakkebjerg Fyr 1804. H&S, Helsingør 1931-10-15 SR-1953:0425
666 - Claudius Clavus' kort - 1953 SR-1953:0435
667 - Skibe fra Nordby - 1952 SR-1953:0436
668 - Opmåling af Havbaad fra Hvide Sande - 1951 SR-1953:0437
669 - Opmåling af Kaag fra Limfjorden - 1951 SR-1953:0438
670 - Blandt Sardinfiskere i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1948 c. SR-1953:0863
671 - Landskab og Folk i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1953-10-14 SR-1953:0867
672 - Fyrenes slukning under 1808-krigen. - 1953 c. SR-1953:0976
677 - Oplysninger om tysk 3-mastet skib, der var en model i Berlin i 1912. Uden tilknytning til Danmark. - - SR-1953:1061K
678 - Det Store Skib = Jespers Guldskib - 1948-12-09 SR-1953:1069
679 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1070K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
680 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1071K
681 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1072K
682 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1073K
683 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1074K
684 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1075K
685 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1076K
686 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1077K
687 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1078K
688 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1079K
691 - Skibsbygmester S.P. Bech, Rønne - 1953 c. SR-1953:1082
692 - Tabel over de i Helsingør Kiøbstad hjemmehørende Fartøier for Aaret 1781 Helsingør Toldkammer 1953 c. SR-1953:1083
693 - Hornbækskibe 1807, Nykjøbing Kiøbstad 1814 - 1953 c. SR-1953:1084
694 - Samtlige baade og Baadeiere i 9de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1085
695 - Samtlige baade og Baadeiere i 10de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1086
696 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1087
697 - Samtlige baade og Baadeiere i 8de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1088
698 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1089
699 - Helsingør, Kjendingsbogstav A, fartøjsliste Helsingør Toldkammer 1953 c. SR-1953:1090
702 - Fundet af russisk vrag ud for Tornby 1944. - 1950-02-01 SR-1953:1093
705 - Foto og oplysning om en New Foundlandsbaad - 1954-04-18 SR-1953:1097
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
706 - Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger. - 1953 c. SR-1953:1098
707 - Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1099K
708 - Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1100K
709 - Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1101K
710 - Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1102K
711 - Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1103K
712 - Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1104K
713 - Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1105K
714 - Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1106K
715 - Opfordring til at indsamle sømandstraditioner i Sverige. Afsender Lund Universitets Folkminnesarkiv. Forældet, kortfattet uden vidensindhold. - - SR-1953:1117K
716 - Timeseddel for modelarbejde, men der mangler oplysninger, så tallene kan bruges til noget. Kan ikke relateres til et budget over en modelbygning. - - SR-1953:1118K
718 - Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold. - - SR-1953:1139K
719 - Flådeliste 1975 Bewa Line A/S, København 1975-08-28 REF-02-0161
720 - Danmarks Rederiforening - en kort historie om bygningen Danmarks Rederiforening, København 2009 REF-02-0162
721 - 400 Years of the East India Compagny History Today 2000-07-01 REF-02-0163
722 - The Influence of Echo Sounding JoNav, England 1949-07-01 REF-02-0164
723 - Ekkolodde-Apparater - 1940 REF-02-0165
724 - Atlas ekkolod - 1955-11-01 REF-02-0166
725 - Horisontal lokalisering ved 2000 m langt rækkende ultralyd-impuls Alfred Raffel A/S, Vodroffsvej 46, København V 1955 c. REF-02-0167
726 - ELAC Lodar Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1955 c. REF-02-0168
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
727 - Bådelektronik 92 BådNyt 1992-02-01 REF-02-0169
728 - Divers reveal Nelson's blast from the past The Times 1999-06-28 REF-02-0170
729 - Fadeværkets Udtagelse og Behandling - 2007-09-12 REF-02-0171
730 - Bekendtgørelse angående transport til søs af farligt gods. - 1952-11-14 REF-02-0172
731 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-01-01 REF-02-0173
732 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-07-01 REF-02-0174
733 - Ship Speed Measurement JoNav, England 1975-07-01 REF-02-0175
734 - Dansk skibsfart gennem 1000 år Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, København 1995 c. REF-02-0176
801 - Ny epokgörande dieselmotor från Götaverken. Götaverken, Göteborg, Sverige 1953-06-08 SR-1954:0684
802 - Der er sagt om Vesterhavsfiskerne, at de altid tror paa, det skal gaa godt. - 1953-12-09 SR-1955:0041
803 - Overtro om bord - 1954-00-00 SR-1955:0042
804 - Skibsregistreringslister, Helsingørregistreringer - 1955-00-00 SR-1955:0043
805 - Danske krigsfanger i England 1807-1814 H&S, Helsingør 1954-09-07 SR-1955:0045
806 - Museumsgenstandes brug i den daglige undervisning - 1954-06-01 SR-1955:0046
807 - Oplysninger vedrørende kaptajn M.P. Olsen fra Hornbæk - 1955-01-27 SR-1955:0047
810 - Burger Werften - - SR-1955:0074
862 - Two 2,400-tons Ice-strengthened Vessels JL, København 1955 REF-02-0241
932 - Vordende hovmestre. JL, København 1954-06-12 SR-1955:0650
933 - Afslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved JL, København 1954-06-21 SR-1955:0651
935 - Christen Jensen Welding 1750-1786 - 1954-11-25 SR-1955:0654
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
936 - Oplysninger om Michael Christophersen Møller - 1955 c. SR-1955:0655
937 - Oplysninger om Fr. Vilh. Berg, etatsråd og toldkæmner - 1955 c. SR-1955:0656
940 - Danske krigsfanger i England 1807-1814 - 1954-09-07 SR-1955:0658
942 - Meddelelse om historik over L.R. Sjöström i Råå Hälsingborg Museum, Hälsingborg, Sverige 1955-03-31 SR-1955:0660
943 - Liste over skibe bygget i Ærøskøbing 1770-1827 - 1955 c. SR-1955:0661
945 - Oplysninger om skibstømrer Charles Vilhelm Emil Hansen - 1954-10-05 SR-1955:0663
946 - Oplysninger om Iver Jensen Borger, sejl-, flag- og kompasmager 1755 - 1955 SR-1955:0664
947 - Helsingørske skibe mellem 1690 og 1710 - 1955 c. SR-1955:0665
948 - Hvordan skal adoptionsarbejdet gribes an? Dansk Skibsadoption, Dampfærgevej 3, København 1955 c. SR-1955:0666
950 - Hollandske skibes udsmykning i 1650'erne og senere - 1955 c. SR-1955:0807
951 - Skrueblade af Nylon Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0808
952 - Regarding Nylon Blades Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0809
953 - Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe - 1955 c. SR-1955:0810
954 - Skabeloner til skibsbygning - 1955-11-29 SR-1955:0811
955 - Rapport fra undersøgelserne i Vadehavet - 1954-09-25 SR-1955:0812
956 - Rapport vedrørende mulig bjærgning af vrag ved Jordsand. - 1954-09-25 c. SR-1955:0813
958 - Tryksag med tekst og digt om brudepar Niels Welling og Rebecca Frorop 1703 - 1955-07-02 SR-1955:0815
960 - Om skibsbyggeriet i Danmark i 1700-tallet. - 1955-09-26 SR-1955:0817
962 - Skibsdåb H&S, Helsingør 1955 c. SR-1955:0819
963 - Liste der Schiffsbaumeister in Flensburg in der 1.Hälfte des 19. Jahrhunderts - 1953-02-27 SR-1955:0820
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
964 - Statens hædersgave til danske sømænd - 1955-06-30 SR-1955:0821
966 - Bark LAUZANNEs navigationsgrej - 1946-05-15 SR-1955:0823
967 - Fartøjsudvikling - fra båd til skib, diverse papirer - 2000 c. REF-03-0291
968 - De første dieselskibe Søens Verden 1961-1962 REF-03-0292K
970 - Bulk carrier design considerations Motor Ship 1957-04-01 REF-03-0294
971 - Design of ore carriers Motor Ship 1957-03-27 REF-03-0295
972 - Udvikling af coasteren - Carolineren - 1956 c. REF-03-0296
973 - Gaffelriggen ud fra Colin Archertypen Norsk Sjøfarts Museum 1985 REF-03-0297K
974 - Bevaringsværdige kulturskatte - Colin Archers både BådNyt 1993-08-01 REF-03-0298
975 - Considerations governing container ship design Svens Sjöfarts Tidning 1957-07-01 REF-03-0299
976 - Sea-Land Service - specially built American container ships Motor Ship 1958-04-16 REF-03-0300
977 - The Open ship -cargo handlng and ship design Motor Ship 1958-09-10 REF-03-0301
978 - BELL PIONEER - gennemskåret tegning af containerskib Motor Ship 1990 REF-03-0302
979 - Den wallisiske skarnbasse - coracle BådNyt 1995-07-01 REF-03-0303
980 - Windjammere under monsunen - om dhows Søens Verden 1960-1961 REF-03-0304K
981 - Artikler om udviklingen i gastankskibe Motor Ship 1964-1990 REF-03-0305
982 - Om hjulskibets renæssance - flere artikler Motor Ship 1955-1957 REF-03-0306
983 - Husbåd - hus eller båd - 2001 REF-03-0307
984 - Hydrofoilbåter - hydrofoilskip Norwegian Shipping 1958 REF-03-0308
985 - Det Norske Veritas om bärplansbåtar Svens Sjöfarts Tidning 1960 REF-03-0309
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
986 - Die Entwicklung der Tragflügelboote HANSA Schiffahrt 1960-11-01 REF-03-0310
987 - Tegning til kystfartøj til grønlandske farvande - 1959-04-08 REF-03-0311
988 - Danske skibe i specialfart Søens Verden 1960-1961 REF-03-0312K
990 - Frugtjagernes saga Søens Verden 1961-1962 REF-03-0314K
991 - Artikler om køleskibsudvikling Motor Ship 1960-1963 REF-03-0315
992 - The Birth of the Liberty Ship Compass 1977 REF-03-0316
993 - Luftputefartøyet - en interssant nyskapning Norwegian Shipping 1960 REF-03-0317
994 - Ore and oil carrier udvikling og typer, diverse artikler - 1953-1960 REF-03-0318
995 - The Periagua: A traditional workboat of the New York / New Jersey Area The American Neptune 1954 REF-03-0319K
996 - Der Hopper-Bagger Seine Geschichte, Entwicklung und Arbeitsweise Hafenbau 1957 REF-03-0320
997 - Das Problem des Schutzdecker- / Volldecker-Typs HANSA Schiffahrt 1958 REF-03-0321
998 - Grand Banks Schooners Yachting World 1994-11-01 REF-03-0322
999 - Snekkerstensjollen - 1960 REF-03-0323
1000 - Dansk tankskibsfart Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1001 - Danske sejlskibe i petroleumsfart Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1002 - Tankskibets barndom Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1003 - Olietransport i dag og i morgen Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1004 - Maskinanlæg i tankskibe Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1005 - Trunkskibe og turretskibe - 2007-09-12 REF-03-0325
1006 - Fortidens drivkraft til søs søges omsat i ny teknologi Søfart 1996 REF-03-0326K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1007 - The New Buoyage System JoNav, England 1977-01-01 REF-03-0327
1008 - The New Buoyage System JoNav, England 1978-05-01 REF-03-0328
1009 - IALA Københavns Havneblad 1993-06-01 REF-03-0329
1010 - New Buoyage Guide - Guide to IALA - 1977 REF-03-0330
1011 - Seezeichensysteme im Ostseeraum HANSA Schiffahrt 1955-06-01 REF-03-0331
1012 - The New Canadian Buoyage System - IALA B - 1981 REF-03-0332
1013 - Bekendtgørelse om afgivelse af melding for skibe med en mastehøjde over 35 m ved passage af Drogden gravede rende - 1999-06-22 REF-03-0333
1014 - Trafiksepareringssystemer, dybvandsruter og gennemsejlingsruter i danske farvande - 1987 REF-03-0334
1015 - Favnemålet i forskellige lande omkring 1790 - 2008-01-16 REF-03-0335K
1016 - Søetatens flagføring i 1700-tallet. Vimpel, flag og gøs, fløj og vager - 2009 REF-03-0336K
1017 - Grønt og grått - nasjonalfargerne i 1814 Norsk Sjøfarts Museum 1989 REF-03-0337K
1018 - Bådklubsflag og standere i farver. - 1991 REF-03-0338
1019 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River JoNav, England 1997-01-01 REF-03-0339
1020 - Hvor godt flyver en flyvefisk? Naturens Verden 1979 REF-03-0340
1021 - Lloyd's of London, forsikringsselskabet - 1963 REF-03-0341
1022 - Forurening til søs med olie Vikingen 1954 REF-03-0342K
1023 - Oil Pollution at Sea Motor Ship 1954-08-01 REF-03-0343
1024 - Olieforureningsproblemet HSM-Bladet, Helsingør 1965 REF-03-0344
1025 - Olien må ikke komme i havet BP Pressetjeneste 1965-04-14 REF-03-0345
1026 - Skibsfremdrivning - 1940 REF-03-0346
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1027 - Early Lighthouses JoNav, England 1960-04-01 REF-03-0347
1028 - The Lighthouse Services JoNav, England 1971-04-01 REF-03-0348
1029 - 165 år siden Danmarks første fyrskib blev udlagt + Fyrskibene i Danmark Redningsvæsenet, København 1994 REF-03-0349
1030 - Fyrskibene redede mange menneskeliv Vestkystfiskeren 1989-03-01 REF-03-0350
1031 - Winstanley of Eddystone - An ingenious man and his tower... The Compass 1969 REF-03-0351
1032 - Kgl. dansk Fyrvæsen - 1966-05-01 REF-03-0352
1033 - Fra aaben ild til roterende linser Berlingske Tidende, København 1960-02-14 REF-03-0353
1034 - Det første fyrskib under dansk flag Søens Verden 1960-1961 REF-03-0354K
1035 - Fyrskibe midt i byen Havn & By 1800-2000 REF-03-355
1036 - New Light on Eddystone History Today 2005-09-01 REF-03-0356
1037 - Fyr- og Vagervæsenet - Personale- og stationsfortegnelse 1954-55 - 1954 REF-03-0357
1038 - Takstregulativ for Helsingør Færgevæsen - 1940-09-15 REF-03-0358
1039 - Some problems relating to loading and discharging facilities for ferries Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0359
1040 - Ferry Services being operated between European ports in 1965 Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0360
1041 - Changing requirements of the North Sea ferry trade Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0361
1042 - Fra bæltsmakke til motorfærge lidt historie om Storebæltsoverfarten Dansk Søfarts Tidende 1955 REF-03-0362
1043 - Storebæltsoverfarten og Storebæltsfærger HSM-Bladet, Helsingør 1957 REF-03-0363
1044 - De interskandinaviske ruter over Skagerak og Kattegat 1960-61 Søens Verden 1960-1961 REF-03-0364K
1046 - Exit Storebælt Søfart 1998-06 REF-03-0366K
1047 - Trængslen på Øresund Søens Verden 1960-1961 REF-03-0367K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1048 - Med båt til kontinentet Skipsruter og ruteskip over Skagerrak Norsk Sjøfarts Museum 1985 REF-03-0368K
1049 - Om begrebet føring. Korrespondance med hr. Arnold - 1977-02-13 REF-03-0369
1052 - Fastelavnsbåd i Århus SLUPPEN 1901 - 1956-05-08 SR-1956:0003
1054 - Instrumentmagere på Føhr Schleswig-holsteinisches Landesmuseum, Gottorp Slot, Schleswig 1956-04-24 SR-1956:0005
1055 - Innungsartikeln 1743 für Schiffs Zimmer-Gesellen in Altona Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 1956 c. SR-1956:0006
1056 - Skibsbygning for 1500 år siden - 1949-11-10 SR-1956:0007
1057 - Sejlede germanerne i det gamle skib eller drog romerne til søs i det? - 1956-01-30 SR-1956:0008
1058 - Het utrechtse Schip. Centraal Museum der gemeente Utrecht, Holland 1956 c. SR-1956:0009
1059 - Stikprøve af vrag optaget ved Hårbølle havn SV for Møn. - 1956 c. SR-1956:0012
1060 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum 1906-03-18 til 1956-03-18 - 1956-03-17 SR-1956:0013
1061 - Udtog af Martin Hansens erindringer nedskrevet 1925 - 1956-06-18 SR-1956:0014
1062 - Artikler for skibstømrersvendenes sygelade i Altona, konfirmeret af Christian VII den 15. aug. 1800. Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 1956 c. SR-1956:0015
1063 - Skibsbygningskontrakt 1785 mellem skibsbygger Lars Andersen Schmidt, Troense, og Niels Larsen, Rudkøbing - 1956-03-01 SR-1956:0016
1116 - Fortegnelse over skibsbyggerlavets arkiv - 1956-10-24 SR-1957:0044
1119 - Biografiske oplysninger om havnefoged ved Gammel Strand, skipper Bærent Bærentzen 1790-1864 - 1957-04-00 SR-1957:0048
1120 - Skikke ved søsætning og navngivning af skibe - 1957-04-19 SR-1957:0049
1122 - Et besøg i Mallorcas Søfartsmuseum - 1956-08-22 SR-1957:0051
1123 - Oplysninger om stiftelsen den 1956-09-27 af Søfarendes Teateraftener Søfarendes Teateraftener, København 1956-12-04 SR-1957:0052
1124 - Fund af ege i Gram - 1957-01-23 SR-1957:0053
1125 - Træskibsbygning i Helsingør i ældre tid - 1957-02-05 SR-1957:0054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1126 - Plan af Rasmus Møllers skibsværft i Fåborg - 1955-05-09 SR-1957:0055
1127 - Afslag på at overtage model af FORTIDENS PRYD Esbjerg Skibsbyggeri, Esbjerg 1928-07-12 SR-1957:0056
1128 - Tabulæ Amalfitanæ - 1956-09-11 SR-1957:0057
1129 - Het utrechtse Schip. Central Museum der gemeente Utrecht, Holland 1957 c. SR-1957:0058
1130 - Liste over Nakskov Skibsværfts nybygninger nr. 1 til 143 - 1957 SR-1957:0059
1131 - Litteratur om hollandske fliser - 1957 c. SR-1957:0060
1135 - Prøve på Schiffsregister 1739-1801 Staatsarchiv Hamburg, Hamburg, Tyskland 1957 c. SR-1957:0095
1137 - Skuldelev - Skibet - En redegørelse for det hidtil fremkomne materiale. - 1956-11-19 SR-1957:0164
1140 - Listefortegnelse over modeller der findes i Lorens Hansens skibsmodelsamling, Marstal - 1957 SR-1957:0222
1143 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole JL, København 1957-06-18 SR-1957:0225
1144 - Den gloerfeldtske gård i Helsingør - 1957-09-10 SR-1957:0226
1154 - Gallionsfigurer Søens Verden 1960-1961 REF-03-0370K
1155 - Garnering af ballast, information om garnering - 2007-09-12 REF-03-0371K
1156 - GEE the first hyperbolic navigational aid Navigation News 1992-03-01 REF-03-0372
1157 - Lukket for det varme vand - Golfstrømmen Berlingske Tidende, København 2001-07-29 REF-03-0373
1158 - The Gulf Stream - 2002 REF-03-0374
1159 - Den danske handel på Grønland Almanak 1968 REF-03-0375
1160 - Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine - 1955 REF-03-0376
1161 - Der Plath-Gyrokompass Typ C HANSA Schiffahrt 1958 REF-03-0377
1162 - Der Kreiselkompass, Uddrag fra bog fra 1918 - 1918 REF-03-0378
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1163 - Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas - 1925 REF-03-0379
1164 - Anschütz & Co. - Der Kreisel als Steuermann Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1920 c. REF-03-0380
1165 - Das Anschütz-Selbsteuer - 1921-05-21 REF-03-0381
1166 - Die Entwicklung des Kreiselkompasses Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1923 REF-03-0382
1167 - Schiffe ausländischer Handelsflotten, ausgerüstet mit Anschütz-Kreiselkompassen, Selbsteuer und Kursschreiber Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1929 REF-03-0383
1168 - Gyroscopets Anvendelighed i Marinen Tidsskrift for Søvæsen 1891 REF-03-0384K
1169 - Sperry Gyroskop-Kompasset. Principperne og deres praktiske anvendelse. Tidsskrift for Søvæsen 1915 REF-03-0385K
1170 - Gyro Equipment - Sperry Motor Ship 1952-09-01 REF-03-0386
1171 - The Development of the Gyrocompass - Inventors as Navigators JoNav, England 1998-05-01 REF-03-0387
1172 - What is ... a ring laser gyro? Navigation News 1992-06-01 REF-03-0388
1173 - Die Geschichte der Binnenschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung der Schiffahrt auf der Oder, dem Finow-Kanal und dem Grossschiffahrtsweg - 1956 c. SR-1958:0037
1174 - Med barken VALKYRIEN til Østen 1852 - 1958-06-16 SR-1958:0038
1178 - Hollændernes Undsætning af Kjøbenhavn 1658, foredrag - 1933 SR-1958:0780
1179 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 Generale Staf, 's-Gravenhage, Holland 1933-09-13 SR-1958:0781
1180 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 West Freesch Museum, Hoorn, Holland 1933-09-28 SR-1958:0782
1181 - Hollandsk tekst om våbenoplysninger - 1958 c. SR-1958:0804
1182 - Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02 - 1958-06-01 SR-1958:0831
1183 - Gallionsfigurer, artikel til HSM-blad - 1958-09-16 SR-1958:0832
1184 - Tilegnet Hrr. Skibs Capitain Peder Thonning ved hans Afreise fra Trondhjem 1821-08-27 - 1958 c. SR-1958:0833
1186 - Limfjordskågen - 1958 c. SR-1958:0835
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1187 - Om krejerter H&S, Helsingør 1957-12-18 SR-1958:0836
1188 - Oplysninger om plantageejer i Vestindien Jens Michelsen Bech, 1720- - 1957-10-08 SR-1958:0837
1194 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole J.L., København 1957-12-17 SR-1958:0843
1195 - Skibe bygget af Nakskov Skibsværft 1920-1958 - 1958 SR-1958:0844
1197 - Tabel over Antallet paa de i Danmark og Hertugdømmerne hjemmehørende Skibe, samt over disses totale Lastedrægtighed i 1828 - 1958 c. SR-1958:0847
1198 - Fortegnelse over de tegninger som findes på Esbjerg Museum, fortrinsvis fiskerbådstyper, hvor af en stor del er fra A/S Raun Bybergs skibsbyggeri, Esbjerg, disse er deponerede Esbjerg Museum, Esbjerg 1958-08-24 SR-1958:0848
1199 - Juletræ i mastetoppen - 1957 c. SR-1958:0849
1201 - Helsingør og Omegn - 1935 c. ? SR-1958:0851
1202 - Festspil på Kronborg - 1935 c. ? SR-1958:0852
1203 - Kaperiet i Danmark - 1935-07-09 SR-1958:0853
1204 - OBS***************** - 1958 SR-1958:0863
1205 - Diverse udskrifter om sømandsliv på halvark - 1948 SR-1958:0863
1218 - Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede H&S, Helsingør 1960-01-27 SR-1960:0017
1219 - Rasmus Møllers skibsværft, byggede skibe fra 1869 til 1928 - 1955 SR-1960:0018
1220 - Første finskbyggede B&W-motor prøvekørt. B&W, København 1960 c. SR-1960:0387
1221 - M.A.N. Diesel Engines at the Hanover German Industrial Fair MAN Pressedienst, Augsburg, Tyskland 1960-02-22 SR-1960:0393
1222 - Sikkerheden til søs - 1960 c. SR-1960:0396
1234 - Ankerlökken MacGregor AB pressemeddelelse om nye luger Hälsingborgsutställningar, Hälsinborg, Sverige 1961-08-10 SR-1961:0437
1238 - Rekvisition af 26/2 1812 over 32 Dragør-Skibes Tvangsrejse under Krigsforhold med Brænde til den kgl. Brænde Commission. - 1962-10-22 SR-1962:0228
1239 - Marabu Special-Zeichengeräte Brochure. Skabeloner Marabu / Schacht & Westerich, Hamburg, Tyskland 1958-08-01 SR-1963:0705
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1240 - Et interessant arkæologisk fund på Helsingør skibsværft - 1958-10-13 SR-1964:0403
1245 - Afskrift af gravskrift på kirkegården ved Christiansborg, Accra, Ghana - 1962-05-17 SR-1964:0420
1246 - Underdirektør Valdemar Jørgensens Erindringer - 1959 SR-1964:0460
1247 - Afskrift af litteratur om hollandske fliser - 1964 c. SR-1964:0461
1248 - Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film - 1960-09-07 SR-1964:0462
1250 - Liste over tyskbyggede åledrivkvaser i Danmark - 1960 c. SR-1964:0464
1252 - Det blå Danmark 1950-2000 Søfart 2000-04-01 c. REF-03-0390K
1253 - Skibe og traditioner - artikel om sømandsskæbner og skibstyper Søens Verden 1961-1962 REF-03-0391K
1254 - Træskibenes udvikling Skovhistorisk Selskab, Folehavevej 21, Hørsholm 1958-04-13 REF-03-0392
1255 - Relation om det andet oc store Søe-Slag som er holden i Øster-Søen imellem Falsterboe oc Stefvens den 1. Julii Anno 1677... Boghandler Daniel Paulli, København 1975 c. REF-03-0393
1256 - Navigators - American West - Shackleton - Lindbergh - Apollo 11 JoNav, England 1990-09-01 REF-03-0394
1257 - Saa kjæmped de Helte + Katten af tønden eller Slaget på Reden + Slaget på Reden - en stjernestund + Meteorologiske aspekter Politiken 1972-07-23 REF-03-0395
1258 - Danske værfters serie-byggeri for tysk regning under 2. Verdenskrig Søfart 1996-10-15 c. uge 41-42 REF-03-0396K
1259 - Maritim iværksætter i uldjydernes by - herning shipping as Herning Shipping, Herning 2000 REF-03-0397
1260 - Landets ældste er 200 år - Hecksher & Søns Eftf. Københavns Havneblad 1997-08-01 REF-03-0398
1261 - På vandet i 100 år - Havnens Motorfærge 1904-2004 Havn & By 2004-06-01 REF-03-0399
1262 - De københavnske bro- og bolværkskommissioner 1756-1956 Københavns Havneblad 1956-10-01 REF-03-0400
1263 - Rederitonnage per 1963-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1963-05-22 REF-03-0401
1264 - Rederitonnage per 1955-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1955-03-25 REF-03-0402
1265 - Rederitonnage per 1958-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1958-05-14 REF-03-0403
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1266 - Skibet gennem tiderne - artikelserie (ukomplet) med fokus på Nakskov. Nakskov Skibsværft, Nakskov 1961-1962 REF-03-0404
1267 - Indtægtsforvaltning, fra 1. august kan sørfarende indtegne sig som medlemmer i Bikubens Interessekontor Bikuben, København 1956-05-01 REF-03-0405
1268 - Helsingør udstødsgas-turbotryklader. Tidsskrift for Maskinvæsen 1954-12-01 REF-03-0406
1269 - De ser for lidt til hinanden - hustrusejlads Søens Verden 1961 REF-03-0407K
1270 - Hvalfangerlogerne Søens Verden 1961-1962 REF-03-0408K
1271 - Sidste kapitel af dansk hvalfangst Søens Verden 1961-1962 REF-03-0409K
1272 - Prøvestenen, København Dansk Shell A/S, København 1953 REF-03-0410
1273 - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850. - 1953-01-13 REF-03-0411
1274 - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Katalog I. Samlingerne indtil omkring 1850. Med genstandsnumre. - 1953-01-13 REF-03-0412
1275 - Forskellige planer for udstillingerne på Kronborg - 1953 REF-04-0413
1276 - Manuskript med rettelser og tilføjelser til planerne og udkastene i REF-03-0411/0412 - 1953 REF-04-0414
1277 - Vaabentilstand imellem den Danske Regiering og Admiral Sir Hyde Parker, sluttet den 9 April 1801 Royal Navy 1801-04-09 REF-04-0415
1278 - Bekanntmachung. Feuer auf Anholt - 1799-11-21 REF-04-0416
1279 - Bekanntmachung. Feuer auf Lindesnes - 1799-11-28 REF-04-0417
1280 - Bekanntmachung. Feuer auf Nakkehoved und Schlossturm Cronburg - 1800-01-11 REF-04-0418
1281 - Bekanntmachung. Feuer auf Giedser Odde - 1802-06-03 REF-04-0419
1282 - Helsingør Avis med oplysninger om forsøg med redningsbåd i Woolwich. Helsingør Avis, Helsingør 1846-11-20 REF-04-0420
1283 - Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme + regnskaber for 1952 samt medlemsfortegnelse pr. 31. december 1952. FtSF, København 1953 REF-04-0421
1284 - På hvalfangst i Tuborg Havn Tuborg-KB Posten, København 1954-06-01 REF-04-0422
1285 - Jubilæumsnummer med historisk oversigt over IMCO - IMOs gerninger. IMO, London, England 1998-03-06 REF-04-0423
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1286 - Transponders: a response to Donaldson - IMO Numbers on the hull. Seaways, England 1997-03-01 REF-04-0424
1287 - IMOS skibsnummersystem - 2005-10-02 REF-04-0425K
1288 - Circular Letter No. 1886/Rev.2 IMO ship identification number scheme IMO, London, England 2002-06-27 REF-04-0426
1291 - Bomærketegning fra KGH, rederiafdelingen. KGH, København 1953 REF-04-0429
1293 - Afskrift om Birkerødpræsten Henrich Gerner - 1954-12-03 REF-04-0431
1294 - The Inter-Governmental Maritime Consultative Organization JoNav, England 1976-10-01 REF-04-0432
1295 - Co-ordinating Technical Developments - IMCO and its Work Svensk Sjöfarts Tidning 1962 REF-04-0433
1296 - Auf dem Wege zur zwischenataatlichen Seeschiffahrtsorganisation HANSA Schiffahrt 1956 REF-04-0434a
1297 - Et af de første IMCO-problemer for Haager-domstolen - 1959 REF-04-0434b
1298 - Den internationale arbejdsorganisation og søfarten Maskinmesteren ? 1956-10-01 ? REF-04-0435
1299 - Feriehjemmet Aggershøj i Marstal og Brinchly ved Roskilde Fjord - Beretning og regnskab 1954 Indenlandsk Sømandsmission 1954 REF-04-0436
1300 - Årsberetning og regnskab for året 1956-1957 Indenlandsk Sømandsmission 1957 REF-04-0437
1301 - Årsberetning og regnskab for året 1957-1958 Indenlandsk Sømandsmission 1958 REF-04-0438
1302 - Weather and Navigation - The Baltic Ice Code. The Baltic and International Maritime Conference, København 1954-12-01 REF-04-0439
1303 - Statens Istjeneste Statens Istjeneste 1955-12-01 REF-04-0440
1305 - Litteraturliste for emnet isbryder og isbrydning H&S 1964 REF-04-0442
1307 - Den livsnødvendige kortlægning af havisen. Navigatør, København 2003-08-01 REF-04-0444
1308 - Hvor langt kan et isbjerg drive med strømmen? Naturens Verden, København 1979 REF-04-0445
1309 - Fotos af is ved Grønland og ispassage af Langebro København - 1972 REF-04-0446
1310 - Overisning af skibe Vejret, København 1983-02-01 REF-04-0447
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1311 - To slags is Søens Verden 1961-1962 REF-04-0448K
1312 - Meddelelse fra Søværnets operative Kommando om istjeneste samt om isberetninger for vinteren .... - - REF-04-0449K
1313 - Visioner om Arktis i 2030 Søfart 2007-06-29 REF-04-0450K
1314 - Terminologies for Ice, Navigation and Ship Design Ice Navigation in Canadian Waters 1999-09-01 REF-04-0451
1315 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 1 Harriet Wynter, London 1973-01-01 REF-04-0452
1316 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 2 Harriet Wynter, London 1973-03-01 REF-04-0453
1317 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 1 Harriet Wynter, London 1974-03-01 REF-04-0454
1318 - Paper and Brass - A Catalogue of an Exhibition Harriet Wynter, London 1974-06-01 REF-04-0455
1319 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 3 Harriet Wynter, London 1974-10-01 REF-04-0456
1320 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 1 Harriet Wynter, London 1976-01-01 REF-04-0457
1321 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 5 Harriet Wynter, London 1977-01-01 REF-04-0458
1322 - Den historiske Modelsamling paa Holmen Flaadestationen, København 1939 REF-04-0459
1323 - Special Vessels for Ice-filled Waters JL, København 1955-05-01 REF-04-0460
1324 - The J. Lauritzen Lines Polar Fleet JL, København 1959-01-01 REF-04-0461
1325 - Udvidelsen af søfartsskolen JL, København 1955 REF-04-0462
1326 - Service to all nations - alle JL-skibe tegnet i Københavns Yderhavn JL, København 1955 REF-04-0463
1327 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1955-06-06 REF-04-0464
1328 - Rederiet J. Lauritzens tandlægeordning JL, København 1955-08-01 REF-04-0465
1329 - Rederiets tandlægeordning JL, København 1955-12-16 REF-04-0466
1330 - Two 2,400-tons Ice-strenghtened Vessels JL, København 1956-09-01 REF-04-0467
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1332 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1956-06-19 REF-04-0469
1333 - Kjærbøl contra det frieste danske erhverv JL, København 1956-12-13 REF-04-0470
1336 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1958-05-16 REF-04-0473
1339 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1961-06-07 REF-04-0476
1340 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1962-06-19 REF-04-0477
1344 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1963-05-27 REF-04-0481
1345 - Tonnageoplysning for rederiet JL med skibsliste JL, København 1964-05-01 REF-04-0482
1346 - Skæbnemødet på Strandvejen... familien er efter 18 års kamp kommet til magten igen, næsten. Berlingske Tidende, København 1997-02-23 REF-04-0483
1347 - Journal Index for Journal of Navigation Vol. 1 - 15, 1948-1963 The Institute of Navigation, London 1964 REF-04-0484
1349 - Mr. Blundevil His Exercises... - 1636 REF-04-0486
1350 - The Atlantic Cable The Compass 1982-01-01 REF-04-0487
1351 - Udlægning af verdens første transoceane telefonkabel begynder i år Vikingen 1955 c. REF-04-0488
1352 - Kabelschiffe Hansa-Schiffahrt 1962-04-01 REF-04-0489
1353 - Overdragelse af en kopi af Bergens-staven til museet. - 1987-07-29 REF-04-0490
1354 - Evighedskalender på tobaksdåse. - 1995 c. REF-04-0491
1355 - To fotos af måneviser, replica af JKJ - 1995 c. REF-04-0492
1356 - Der er forskel på jævndøgn - 2000 c. REF-04-0493
1357 - Sejlskibenes oldboys synger på sidste vers Politiken, København 2000-08-13 REF-04-0494
1360 - Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone Familie-Journal, København 1931-01-10 REF-04-0497
1361 - Den gamle Ejderkanal Søens Verden 1961-1962 REF-04-0498K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1362 - Kielerkanalen Søens Verden 1961-1962 REF-04-0499K
1363 - Balboa - Pacific terminus of the Panama Canal The Compass 1968-06-01 REF-04-0500
1364 - Amsterdam-Rhin-kanalen med Europas største sluser Viking 1954 c. REF-04-0501
1365 - Corinth Canal - an ancient dream that finally came true only some 100 years ago The Compass 1962 REF-04-0502
1366 - Kiel dens havne og dens kanal Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-04-0503
1367 - The Administration of the Kiel Canal The Scandinavian Shipping Gazette 1955-03-23 REF-04-0504
1368 - Kiel Canal's Sixty Years The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0505
1369 - The Kieler Howaldtswerke a Help to Shipping The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0506
1370 - Panamakanalen 40 år - Det første skib sejlede gennem kanalen i 1914 Dansk Søfart ? 1954 c. REF-04-0507
1371 - Verkehr durch den Panama-Kanal Hansa Schiffahrt 1958-09-01 REF-04-0508
1372 - Verkehr durch den Panama-Kanal - 1958-09-01 REF-04-0509
1373 - Where Ships Climb Mountains - The Welland Canal The Compass 1955-05-01 REF-04-0510
1374 - SOO-slussarna, världens mest frekventerade fyller 100 år Svensk Sjöfarts Tidning 1955 REF-04-0511
1375 - My subject is The Great Lakes-St. Lawrence Seaway BIMCO, København 1955-05-20 REF-04-0512
1376 - Den nye St. Lawrence-kanalen og avgiftsspørgsmålet Norwegian Shipping News 1957-06-01 c. REF-04-0513
1377 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - What about Tolls ? BIMCO, København 1957-10-01 REF-04-0514
1378 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Tolls - No Tolls ? BIMCO, København 1958-02-01 REF-04-0515
1379 - Work on the St. Lawrence 75% Completed Norwegian Shipping News 1958-01-20 c. REF-04-0516
1380 - Rekordtrafik på St. Lawrence Seaways Vikingen 1959 REF-04-0517
1381 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Equipment of Vessels, 1960. BIMCO, København 1960-02-01 REF-04-0518
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1382 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Regulations BIMCO, København 1960-08-01 REF-04-0519
1383 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Statistics BIMCO, København 1961-04-01 REF-04-0520
1384 - The St. Lawrence Seaway - Great Lakes DFDS, København 1969-12-01 REF-04-0521
1385 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1955-06-22 REF-04-0522
1386 - Suez Canal - The Suez Artery Norwegian Shipping News 1955-06-01 c. REF-04-0523
1387 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1956-02-27 REF-04-0524
1388 - Suez Canalkonferensens facit Svensk Sjöfarts Tidning 1956-09-01 REF-04-0525
1389 - Suez Canal Dues & Development Plans Svensk Sjöfarts Tidning 1957-04-01 c. REF-04-0526
1390 - Suez Canal - Suezkanalens rydning Søens Verden 1960-1961 REF-04-0527K
1391 - Suez Canal - Some Reflections - Development The Motor Ship, England 1960-01-01 REF-04-0528
1392 - Westinform Suez Canal Tanker Traffic W.G. Weston Ltd., London, England 1961-07-01 REF-04-0529
1393 - Suez Canal The Compass 1962-10-01 REF-04-0530
1394 - Suezkanalen fylder 100 år Vikingen 1969-09-01 REF-04-0531
1395 - Kanalen der løb ud i sandet Politiken 1969-11-18 REF-04-0532
1396 - Suez The canal before the crisis History Today 2006-11-01 REF-04-0533
1397 - Suez Canal - The Reopening of the Suez Canal The Compass 1977 REF-04-0534
1398 - Skibsregistrerings-Bureauet: Fortegnelse over danske Fartøier 1846-1911 RA, København 1964 SR-1964:0465
1399 - Tyske fiskere, som har fået dansk indfødsret 1850-1915 - 1960-12-17 SR-1964:0466
1400 - Antonio Jacobsen 1850-1921 - read at the Fall Meeting of the steamship historical society of America, Mariner's Museum, 1946-10-12 - 1960-11-22 SR-1964:0467
1402 - Baagø fyr i Lillebælt, posttjeneste mellem Assens og Sydslesvig - 1960-10-20 SR-1964:0469
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1403 - Fastelavnsbåden i Kolding i slutningen af 1800-tal - 1959-08-08 SR-1964:0470
1410 - Om tekister - 1960-11-01 SR-1964:0477
1411 - Størrelser og specifikationer på de internationale signalflag - 1960 c. SR-1964:0478
1412 - Lidt om slægten Troensegaard - 1962 SR-1964:0479
1413 - Ærøskøbing Skipper- og Enkers- Understøttelseskasse. Afskrift af manuskript. - 1964 c. SR-1964:0480
1414 - Die Geschichte der Binnenschiffahrt auf der Oder, dem Finowkanal und dem Oder-Havel-Kanal Heimatmuseum Oderberg, Oderberg, Tyskland 1958-12-11 SR-1964:0481
1415 - An Arabian Sea Chart of the Middle Ages Journal of Navigation, London, England 1975-10-01 REF-05-0535
1416 - Erhard Etzlaubs træskårne kort 1492 over pilgrimsvejen til Rom. - 1990-03-14 REF-05-0536
1417 - Jean Rotz and the Marine Chart, 1542 Journal of Navigation, London, England 1954-04-01 REF-05-0537
1418 - Jean Rotz and the Marine Chart, 1542 Journal of Navigation, London, England 1997-09-01 REF-05-0538
1419 - The Origin of Portolan Charts Journal of Navigation, London, England 1984-05-01 REF-05-0539
1420 - Olaus Magnus and the Compass on Hvitsark Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0540
1421 - Omkring et par tidlige kort over Tranquebar KB, København 1995 REF-05-0541
1422 - Waghenaer Sjøkart fra 1592 over Oslofjorden, Skagerrak og Kattegat Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1984 REF-05-0542K
1423 - Fem kart over norskekysten i Sveriges Sjöatlas Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1981 REF-05-0543K
1424 - Bergenskipperen Matthis Ibsen som kartograf og kunstner Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, Norge 1961 REF-05-0544K
1425 - Hollendernes innsats i utformingen av de eldste sjøkarter over Nordsjøen og Norges kyster. Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, Norge 1949 REF-05-0545K
1426 - East and West Encounter at Sea - 2002 REF-05-0546
1427 - Passionate projections- Mercator, Review TLS 2002-07-05 REF-05-0547
1428 - Verdensbillede i opbrud - Abraham Ortelius - Theatrum orbis terrarum Politiken, København 2004-02-04 REF-05-0548
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1429 - A History of the Dutch Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-05-0549
1430 - Polish Cartography in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Journal of Navigation, London, England 1976-10-01 REF-05-0550
1431 - Korrespondance om kartografen Jan Doeticum Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer, Holland 1981-03-05 REF-05-0551
1432 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, London, England 1976-07-01 REF-05-0552
1433 - Pedro Nunes' Discovery of the Loxodromic Curve 1537 Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0553
1434 - The Earliest Printed Sea Charts 1485-1569 - 1973 efter REF-05-0554
1435 - Inventing the flat earth - Columbus History Today 1991-08-01 REF-05-0555
1436 - Danmarks første søkortdirektør døde som en skuffet mand Vikingen 1958-10-01 REF-05-0556K
1437 - Nogle Hovedpunkter i Nordeuropas Kartografi Tidsskrift for Søvæsen, København 1918 REF-05-0557K
1438 - Tidlige danske søkort Danair Magasinet 1991 REF-05-0558
1439 - Det kongelige danske Søkort-Arkiv gennem 175 år Søkortarkivet, København 1959-10-22 REF-05-0559
1440 - Efterretninger for Søfarende, første udgave genoptrykt. EfS, København 1985-07-01 REF-05-0560
1441 - 200-årsdagen for Søkort-Arkivets oprettelse Søkortarkivet, København 1984-10-22 REF-05-0561
1442 - Et er et søkort at forstå - et andet skib at føre Berlingske Tidende, København 1984-10-22 REF-05-0562
1443 - Ny statslig styrelse - Kort- og Matrikelstyrelsen oprettet K&M, København 1988-12-01 REF-05-0563
1444 - Status for søkort i Danmark K&M, København 1994-06-14 REF-05-0564
1445 - Søkortene på vej ud i offentlig licitation Søfart 2003-02-01 c. REF-05-0565K
1446 - Nova delineatio grønlandiæ antiqvæ Fund og Forskning, KB, København 1974 REF-05-0566
1447 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0567
1448 - Eskimoiske Kaart af Træ Geografisk Tidsskrift, København 1886 REF-05-0568
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1449 - Eskimoisk kartografi Vikingen, København 1957 før REF-05-0569
1450 - Eskimo Maps from Greenland Archaeology, England 1957-10-01 REF-05-0570
1451 - Kort, myter og fortællinger Diamanten, KB, København 2009 REF-05-0571
1452 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1974-04-01 REF-05-0572
1453 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1966-04-01 REF-05-0573
1454 - Vinlandskort fra 1440 er falsk, mener forskere Politiken 2002-08-01 REF-05-0574
1455 - Cartography of the Undersea Arctic Region Journal of Navigation, London, England 1984-05-01 REF-05-0575
1458 - Containers indvendige Maal og Bæreevne DFDS, København 1951-05-01 REF-05-0578
1459 - Fra de gamle Sejlskibes Tid - 1952-11-10 REF-05-0579
1460 - En Sejlads i Isen med en af de gamle Grønlandsfarere - 1952 REF-05-0580
1462 - De søgående handelsfartøjers historie frem til vikingetiden samt i middelalderen - 1953 REF-05-0582
1463 - Seamen's Church Institute, New York, USA - Danish Room and Marine Museum Seamen's Church Institute, New York, USA 1953 c. REF-05-0583
1464 - Julekort fra ØK med billede af Københavns Red 1794, signeret af Prins Axel ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1953-12-12 REF-05-0584
1465 - Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning - 1953 c. REF-05-0585
1467 - Peder Mattesons gång - fællessang med fire vers Skanörs Skepparlåda, Skanör, Sverige 1963-11-22 SR-1964:0483
1469 - Fremstilling af Skibsbygmester P. Jørgensens borgerlige Virksomhed - 1740-1850 c. SR-1964:0486
1470 - Bønder som skippere. Takkebrev for bog om emnet. H&S, Helsingør 1958-01-12 SR-1964:0487
1473 - Snekkersten Jollen - 1960-06-02 SR-1964:0490
1474 - Indberetning fra en Rejse til det nordlige sjælland Aar 1806 - 1960-01-07 SR-1964:0491
1475 - Om forlis ved Grenå af skib fra Hornbæk med to mand om bord. Helsingør Avis, Helsingør 1835-03-31 SR-1964:0492
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1476 - Færgelavets afvisning af kritisabel handlen for skib, der forliste ved Humlebæk. Helsingør Avis, Helsingør 1835-11-23 SR-1964:0493
1477 - Søulykke paa Rheden. Kollision mellem svensk og norsk skib. Helsingør Avis, Helsingør 1890-11-10 SR-1964:0494
1478 - Lyst og Kapsejlads i Danmark før og Nu Sejl og Motor, København 1912-04-26 SR-1964:0495
1479 - Flagføring ved hvalfangst fra danske skibe i 1784-1867 H&S, Helsingør 1961-02-07 SR-1964:0496
1480 - Afskrift af Topografica. Sønderborg By. 1757-1853. Papirer vedr. et skibsbygningsværft i Sønderborg. Landsarkivet, Åbenrå 1964 c. SR-1964:0497
1481 - Skibsbyggeriet i Nyborg Fyens Stifts Adresse-Avis, Odense 1853-08-26 SR-1964:0498
1482 - Særudstilling på Handels- og Søfartsmuseet sommeren 1960: Poul Løvenørn, 1751-1826, dansk fyrvæsens og søopmålings organisator H&S, Helsingør 1960 SR-1964:0499
1483 - Slægten Boalth - 1964 c. SR-1964:0500
1484 - The Mariner and the Albatross Virginia Quarterly Review, Charlottesville, USA 1950 SR-1964:0501
1485 - Engelbrekt Jørgensen, slægtsoplysninger fra datterdatter - 1963-10-01 SR-1964:0502
1486 - Engelbrekt Svedstrup, slægtsoplysninger fra søster - 1963-10-01 SR-1964:0503
1487 - Citat om skabelonmager i Nyboder. - 1930 SR-1964:0504
1488 - Brev om skibskurver, skabeloner til tegning af skibskurver. H&S, Helsingør 1959-11-23 SR-1964:0505
1489 - Opfordring til at danne en forening for bevarelse af gamle skibe. Forening til gamle skibes bevarelse 1964 c. SR-1964:0506
1490 - Lerkrukker om bord på sejlskibe. H&S, Helsingør 1963-02-25 SR-1964:0507
1491 - Om det bergenske dannebrogs flag med løve i midten. H&S, Helsingør 1963-01-23 SR-1964:0508
1492 - Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811 - 1963-06-03 SR-1964:0509
1493 - The Evolution of the English Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-05-0586
1494 - Changing the Admiralty Chart Journal of Navigation, London, England 1979-05-01 REF-05-0587
1495 - The Organisation of Hydrographic Information for Englsih Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0588
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1496 - Charting the Seas - review of The Admiralty Chart by Rear Admiral G.S. Ritchie, 1967 Journal of Navigation, London, England 1967-07-01 REF-05-0589
1497 - Charting the Seas - review of The Admiralty Hydrographic Service 1795-1919 by Vice-Admiral Archibald Day Journal of Navigation, London, England 1968-07-01 REF-05-0590
1498 - The Admiralty Chart I - discussion on the Admiralty Chart Part 1 Journal of Navigation, London, England 1959-04-01 REF-05-0591
1499 - The Admiralty Chart II - discussion on the Admiralty Chart Part 2 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0592
1500 - The Admiralty Chart III - discussion on the Admiralty Chart Part 3 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0593
1501 - The Admiralty Chart IV - discussion on the Admiralty Chart Part 4 Journal of Navigation, London, England 1969-10-01 REF-05-0594
1502 - The Admiralty Chart V - discussion on the Admiralty Chart Part 5 Journal of Navigation, London, England 1978-07-01 REF-05-0595
1503 - The Admiralty Chart VI - discussion on the Admiralty Chart Part 6 Journal of Navigation, London, England 1983-01-01 REF-05-0596
1504 - Matthew Fontaine Maury, 1806-1873 - Pathfinder of the Seas Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-05-0597
1505 - Blade med meteorologiske og hydrologiske data for Nordsøen udtaget af Pilot Book The North Sea North Sea Pilot, Admiralty, England 1997 REF-05-0598
1506 - Frågebok för uppteckning av städernas traditioner - 1964 senest SR-1964:0510
1507 - Danmark på verdenskortet - Udstilling af Danmarkskort på KB KB, København 2003-04-25 REF-05-0599
1508 - Artikel i Søfart om Weilbachs søkortafdeling Søfart, Århus 2001-08-30 REF-05-0600
1509 - Notes on the Use of LORAN-C Charts Canadian Hydrographic Service, Montreal, Canada 1983 REF-05-0601
1510 - Admiralty Chart 2649 - A Chart adapted for use with Radar Journal of Navigation, London, England 1950-01-01 REF-05-0602
1511 - Chart of Zones and Seasonal Areas - Load-Line Chart - 1990 c. REF-05-0603
1512 - Placat angaaende at Bøger, indbundne og uindbundne, saavelsom Land- og Søe-Carter skal være toldfrie udi Danmark og Norge Regeringsudgivelse 2000 c. REF-05-0604
1513 - Navigational Globes: Ancient and Modern Journal of Navigation, London, England 1972-07-01 REF-05-0605
1514 - The Use of Globes in Navigation Journal of Navigation, London, England 1982-01-01 REF-05-0606
1515 - Kæmpegloben fra Gottorp Astronomisk Tidsskrift 1998 REF-05-0607
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1516 - De ældste trykte fremstillinger af de danske kyster H&S årbog 1955 REF-05-0608K
1517 - Lodsbøger i Oldtiden og Middelalderen Tidsskrift for Søvæsen 1913 REF-05-0622K
1518 - The Oldest Mediterranean Pilot Journal of Navigation, London, England 1951-01-01 REF-05-0609
1519 - The Earliest Original English Seaman's Rutter and Pilot's Chart Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0610
1520 - Ocean Routing Charts Journal of Navigation, London, England 1962-07-01 REF-05-0611
1521 - Great Britain's Coasting Pilot Journal of Navigation, London, England 1965-10-01 REF-05-0612
1522 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, London, England 1980-09-01 REF-05-0613
1523 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0614
1524 - The Organisation of Hydrographic Information for English Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0615
1525 - Astronomical Background to the International Meridian Conference of 1844 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1526 - The International Prime Meridian Conference, Washington, October 1884 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1527 - The Tercentenary of the Royal Observatory at Greenwich Journal of Navigation, London, England 1975-04-01 REF-05-0617
1528 - John Flamstead and the Origins of the Greenwich Astronomical Observatory Journal of Navigation, London, England 1975-07-01 REF-05-0618
1529 - Førstemeridianens Historie Tidsskrift for Søvæsen 1897 REF-05-0619K
1530 - The Prime Meridian Mariner's Mirror, England 1927 REF-05-0620K
1531 - The Gentleman of Jamaica Mariner's Mirror, England 1987-05-01 REF-05-0621K
1532 - Edward Wright - Mathematician and Hydrographer The American Neptune 1974 REF-05-0623K
1533 - Tracing til kortrettelser fra Admiralty The Admiralty, Taunton, England 2001 REF-05-0624
1534 - Vejledning til Benyttelse af Storcirkelkortet - 1930 c. REF-05-0625
1535 - Early Charts and the Origin of the Compass Rose Journal of Navigation, London, England 1951-10-01 REF-05-0626
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1536 - Early Units of Measurement and the Nautical Mile Journal of Navigation, London, England 1952-07-01 REF-05-0627
1537 - Map Projections used in Polar Regions Journal of Navigation, London, England 1953-01-01 REF-05-0628
1538 - II - Calculating the Meridional Parts Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-05-0629
1539 - Early Time and Distance Measurement at Sea Journal of Navigation, London, England 1955-04-01 REF-05-0630
1540 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, London, England 1958-10-01 REF-05-0631
1541 - The Shape of the Earth Journal of Navigation, London, England 1964-01-01 REF-05-0632
1542 - Surveying Deep-Draught Routes Journal of Navigation, London, England 1970-10-01 REF-05-0633
1543 - Metric Admiralty Charts Journal of Navigation, London, England 1972-07-01 REF-05-0634
1544 - Over Reliance on Nautical Charts Journal of Navigation, London, England 1976-04-01 REF-05-0635
1545 - Collecting Digital Data on H.M. Survey Ships Journal of Navigation, London, England 1978-09-01 REF-05-0636
1546 - Political Aspects of the Charting of the Seas Journal of Navigation, London, England 1980-01-01 REF-05-0637
1547 - Banded Contour Charts Journal of Navigation, London, England 1981-01-01 REF-05-0638
1548 - The Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1982-07-01 REF-05-0639
1549 - Nautical Chart Standardization Journal of Navigation, London, England 1983-09-01 REF-05-0640
1550 - Coordinate Systems: How to Get Your Position Very Precise and Completely Wrong Journal of Navigation, London, England 1986-05-01 REF-05-0641
1551 - Standard Global Reference Datum Journal of Navigation, London, England 1987-09-01 REF-05-0642
1552 - IAIN FANS Working Group on Geodetic References in Navigation Journal of Navigation, London, England 1988-05-01 REF-05-0643
1553 - Developing International Specifications for Future Nautical Charts - Possibilities and Pitfalls Journal of Navigation, London, England 1996-05-01 REF-05-0644
1554 - Updating Sea Charts and Navigational Publications Journal of Navigation, London, England 2003-09-01 REF-05-0645
1555 - Transas kom ind fra øst med ECDIS Søfart 2006-12-08 REF-05-0646K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1556 - Søkortsystem godt modtaget Navigatør 1993 REF-05-0647
1557 - Elektronisk søkort Navigatør 1994 REF-05-0648
1558 - Differences between RCDS and ECDIS IMO, London 1999-01-07 REF-05-0649
1559 - Elektroniske søkort Kort- og Matrikelstyrelsen, København 1994-06-27 REF-05-0650
1560 - Digital Charting, Now and in the Future Journal of Navigation, London, England 1997-05-01 REF-05-0651
1561 - Glossary of ECDIS-related Terms International Hydrographic Organization, Monaco 1998 REF-05-0652
1562 - Danish Automatic Fire Alarm Installation DAB Danish Automatic Fire Alarm Company, Ltd., København 1952 REF-05-0653
1563 - Udstillingen Tobak. Nationalmuseet, København 1952 REF-05-0654
1564 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 REF-05-0655
1565 - Rundetårns kikkert Rundetårns Observatorium, København 1992-01-01 REF-05-0656
1566 - History of the Telescope NMM, Greenwich, England 1976 REF-05-0657
1567 - Prismekikkerten har hundrede års jubilæum Astronomisk Tidsskrift 1995 REF-05-0658
1568 - Who invented the Telescope? History Today 2008-10-01 REF-05-0659
1569 - Danske kirkeskibe Søens Verden 1961-1962 REF-05-0660K
1570 - Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark Politiken 1989-10-01 REF-05-0661
1571 - JYLLAND som kirkeskib i danske og nordiske kirker Havnen 2000 REF-05-0662
1572 - Hvor kommer kirkeskibet i Brædstrup kirke fra? Kirkebladet for Ring og Føvling sogne 2002-08-01 REF-05-0663
1573 - Bekendtgørelse om anerkendelse af klassifikationsselskaber for skibe. Handelsministeriet, København 1967-01-12 REF-05-0664
1574 - Freeboard and the Classification Socities Conference Lloyd's Register Bulletin, London 1960 c. REF-05-0665
1575 - Historien om Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping, London 1958-01-01 REF-05-0666
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1576 - Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping, London 1959-05-27 REF-05-0667
1577 - The Danish Committee of Lloyd's Register Lloyd's Register of Shipping, London 1955-11-25 REF-05-0668
1578 - Lloyd's Register of Shipping Two Hundred Years Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0669
1579 - Lloyd and his Coffee House Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0670
1580 - A Lloyd's Register Centenary The Shipping World, London 1955-04-13 REF-05-0671
1581 - Lloyd's Register - Annual Report 1955 Lloyd's Register of Shipping, London 1955 REF-05-0672
1582 - Lloyd's Register - Annual Report 1956 Lloyd's Register of Shipping, London 1956 REF-05-0673
1583 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1958 Lloyd's Register of Shipping, London 1958 REF-05-0674
1584 - Ændring i Lloyd's Register of Shipping's regler for afholdelse af klasseeftersyn Lloyd's Register of Shipping, København 1961-08-22 REF-05-0675
1585 - The Register Book in 1962 Lloyd's Register of Shipping, London 1962-01-30 REF-05-0676
1586 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1964 Lloyd's Register of Shipping, London 1964 REF-05-0677
1587 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1965 Lloyd's Register of Shipping, London 1965 REF-05-0678
1588 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1967 Lloyd's Register of Shipping, London 1967 REF-05-0679
1589 - Det Norske Veritas formål og virke - klassifikasjonsselskapet 100 år Sjømann, Norge 1964 REF-05-0680
1590 - Det Norske Veritas 100 år Svensk Sjöfarts Tidning 1964 REF-05-0681
1591 - Fire år i Dansk-Vestindien 1912-1917 - 1967 REF-06-0682
1592 - Tranquebar Siden Saxo, København 1987 REF-06-0683
1593 - Negerslaver - en gruppe uden rettigheder Nyt fra Nationalmuseet, København 1998 REF-06-0684
1594 - Ghana's Golden Coast History Today, London, England 2007-03-01 REF-06-0685
1595 - Oversigt over skibsbyggeriet ved og i Nakskov NS-Bladet, Nakskov 1956-01-01 SR-1964:0511
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1596 - Højstærede Consul. Vi danske Skibsførere paa Siamesiske Skibe... - 1876-03-01 SR-1964:0512
1597 - Til Kongen - anbefaling for konsul F.C.C. Købke, Bangkok. Indleveret af kaptajn Torm. - 1880-11-01 c. SR-1964:0513
1598 - Samlinger af galionsfigurer - tilføjelse til artiklen om samme - 1960-05-10 SR-1964:0514
1599 - Bekjendtgørelse - Fyrskib udlagt på Læsø Trindel Regeringen, København 1829-07-07 SR-1964:0515
1600 - Neptun med treforken - Fra gud til symbol - 1964-02-04 SR-1964:0516
1602 - Beretning om kaptajn Fritz Reinwald The Seafarer 1963 SR-1964:0520
1603 - Beretning om kaptajn Kaare Trojel The South Spainer 1964-01-01 SR-1964:0521
1604 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0526
1605 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0527
1631 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1959-12-18 SR-1964:0573
1632 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1960-06-16 SR-1964:0574
1633 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1961-06-16 SR-1964:0575
1634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1963-12-13 SR-1964:0576
1662 - Propagandachef Ulrik Knigge kan den 16. marts fejre 25 års jubilæum... B&W, København 1964-03-16 SR-1964:0634
1663 - Præsentationsbrochure for Svendborg Værft Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1962-02-14 SR-1964:0636
1664 - Præsentationsbrochure for ståltrawler Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1964 c. SR-1964:0637
1716 - 10 skibe med B&W-motorer skal bygges til Rumænien. B&W, København 1964-12-01 SR-1965:0578
1717 - Nye B&W Alpha dieselmotorer på fiskerimessen i Forum. B&W, København 1964-09-09 SR-1965:0633
1718 - Et dansk-britisk industrisamarbejde har 50-års jubilæum. B&W, København 1964-10-16 SR-1965:0636
1797 - Were Compasses used in Antiquity? Journal of Navigation, London, England 1981-07-01 REF-06-0686
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1798 - The Birth of the Compass Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-06-0687
1799 - Jan van Straet (Stradanus) and the Origins of the Mariner's Compass Learning, Language and Invention 1994 REF-06-0688
1800 - The Mechanism of China's South-pointing Carriage The Institute of Navigation, London 1992-07-29 REF-06-0689
1801 - Forsøg på at fastslå oprindelsen af det første væskekompas. - 2000-02-03 REF-06-0690
1802 - Om usædvanlig gradinddeling af kompas Musèe de la Marine, Paris, Frankrig 1994-08-22 REF-06-0691
1803 - Jean Rotz and the variation of the Compass 1542 Journal of Navigation, London, England 1954-01-01 REF-06-0692
1804 - Naval Compasses in 1707 Journal of Navigation, London, England 1953-10-01 REF-06-0693
1805 - The Admiralty Compass Observatory Journal of Navigation, London, England 1980-04-01 REF-06-0694
1806 - An Evil So Pregnant with Mischief: Some Influential Ups and Downs in the Development of Navigation Equipment and Practice. Journal of Navigation, London, England 1988-09-01 REF-06-0695
1807 - The Ship's Compass by G.A.A. Grant et al. - review Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-06-0696
1808 - Alexander Neckham and the Pivoted Compass Needle Journal of Navigation, London, England 1955-07-01 REF-06-0697
1809 - Lord Kelvin and His Compass Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-06-0698
1810 - The Mystery of Captain Lane's Compass Journal of Navigation, London, England 1976-10-01 REF-06-0699
1811 - The Graduation of Compass Cards Journal of Navigation, London, England 1967-01-01 REF-06-0700
1812 - The Binnacle at the Conn Journal of Navigation, London, England 1964-04-01 REF-06-0701
1813 - Operating, Maintaining and Testing Magnetic Compasses Marine Safety Agency, Southampton, England 1998-02-01 REF-06-0702
1814 - Mariner's Compass, &c. 1876, 18th December, No. 4876 - Letters Patent HMSO, London, England 1887-06-15 REF-06-0703
1815 - Bekendtgørelse vedrørende Undersøgelse af Kompasser Ministeriet for Søfart og Fiskeri, København 1930-01-30 REF-06-0704
1816 - Bekendtgørelse om undersøgelse af kompasser Ministeriet for handel, industri og søfart, København 1952-11-14 REF-06-0705
1817 - Edward J. Johnson and the early History of Ship Magnetism Journal of Navigation, London, England 1979-09-01 REF-06-0706
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1818 - Ny kompaspæl i Københavns havn Københavns Havneblad, København 1953-11-01 REF-06-0707
1819 - Transmitting Magnetic Compass, K&H type The Shipping World 1958-12-17 REF-06-0708
1820 - The Flux Valve Detector Unit - fluxgatekompas Sperry type. Hansen, K. Gravgaard, Hasselhaven 13, 2600 Glostrup 1989-12-19 REF-06-0709
1821 - The Evolution of the Modern Electronic Compass NMEA News, USA 1986-10-13 REF-06-0710
1822 - Navigating ashore Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-06-0711
1824 - Das Selbsteuer, Abteil B. Oberkommando der Kriegsmarine, Bremen, Tyskland 1943 REF-06-0713
1825 - Unserer Eisener Steuermann auf der FREDERIK VIII - hvilket ikke er verificeret. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1988-06-20 REF-06-0714
1826 - Foto af leidarsteinnkompasrekonstruktion H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0715
1828 - Foto af nathus fra Søfartsmuseet i Amsterdam. H&S, Helsingør 1991 REF-06-0717
1829 - Billede fra kalender af nathus med specielle elektriske korrigeringsmidler under kuglerne - 2000 c. REF-06-0718
1830 - Tegninger af VIKING nathus og VIKING grydekompas og VIKING reflektorkompas. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1980-1990 REF-06-0719
1831 - Diverse fotos og billeder af kompasroser og sladrekompasser. - 2000 c. REF-06-0720
1832 - Fire fine fotos af Christian IVs rejsekompas i sølvdåse, åben, af rosen, rosens bagside, instrumentet på låget. Rosenborg, København 1955 c. REF-06-0721
1833 - Fire fine fotos af deviaskop med transversalinddelinger til prøvning af kompasroser. Nationalmuseet, København 1955 c. REF-06-0722
1834 - Tre fotos af pejlkompas Rasmus Koch, deviaskopinstrument med inklinationsnål, eskadresejlads pejlinstrument. H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0723
1835 - Register over de i Iver C. Weilbachs arkiv beroende kompasroser. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1991 c. REF-06-0724
1836 - Register over de af Iver C. Weilbach producerede kompasser fra 1927 til 1986. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 2007-11-27 REF-06-0725
1837 - Nogle kopier af kompasroser inkl. nogle med H&S registreringsnumre. - 2010 REF-06-0726
1838 - Larsenkompasset eller det retvisende magnetkompas Tidsskrift for Søvæsen, København 1950 REF-06-0727K
1839 - Angivelse af Kompasretninger Tidsskrift for Søvæsen, København 1917 REF-06-0728K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1840 - Kompasretningernes benævnelse Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1987 REF-06-0729K
1841 - Ming-dynastiets fald og Holbergs Danmark Nationalmuseets Arbejdsmark 1983 REF-06-0730K
1842 - The South-Pointing Needle Imago Mundi, Leiden, Holland 1951 REF-06-0731K
1843 - The History of the Magnetic Compass Mariner's Mirror, London, England 1952 REF-06-0732K
1844 - The Binnacle Mariner's Mirror, London, England 1954 REF-06-0733K
1845 - Lieutenant Silas Bent's Device to Eliminate Variation Correction in the Magnetic Compass, 1849 The American Neptune 1965 REF-06-0734K
1846 - Magnetkompasset. Kortfatte artikel om dets udvikling. - 2010-04-23 REF-06-0735K
1847 - Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden. - 2010-04-23 REF-06-0736K
1848 - Det er vådt, det er beskidt, det er historie. Berlingske Tidende, København 1996-09-15 REF-06-0737
1849 - Havets kulturskat er i fare. Politiken, København 2003-03-07 REF-06-0738
1850 - Frihavnen 100 år - Jubilæumsnummer Københavns Havneblad 1994-11-01 REF-06-0739
1851 - Koøjer - kortfattet information om ordet koøje. - 2008-05-05 REF-06-0740K
1852 - The Refrigerated Fleet - statistics on tonnage and passengers Norwegian Shipping News 1959 REF-06-0741
1853 - Cooling of Cargo Ship Accomodation. HI-Press News, Næstved 1959-10-01 REF-06-0742
1854 - Skibs-køleanlæg - Marine Refrigerating Plants Vikingen 1954 REF-06-0743K
1855 - Kølelastskibe og kølelaster Tidsskrift for Maskinvæsen 1957-10-01 REF-06-0744
1856 - Refrigeration at Sea Lloyd's Register of Shipping, London 1959 REF-06-0745
1857 - Specialfremstillede køle- og fryseanlæg Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-07-01 REF-06-0746
1858 - Borebiller- midler mod træødelæggende organismer Goriværk, Kolding 1957-02-15 REF-06-0747
1860 - Danish Shipping - Lecture given at the 24th International Economic Course in Denmark Dansk Dampskibsrederiforening, København 1950 REF-06-0749
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1861 - Foto af logglas - 1955 c. REF-06-0750
1862 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåder tilgang og afgang i 1950. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1951 REF-06-0751
1863 - Skip under bygging og bestilt pr. 1. januar 1951. Statistikker. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1951-01-01 REF-06-0752
1864 - Opmålinger af diverse både - 1951-05-08 REF-06-0753
1865 - Moderne dieselmotorer med særligt henblik på skibsmotorer, disses drift og vedligeholdelse. Tidsskrift for Maskinvæsen 1951-03-01 REF-06-0754
1866 - Fra søfartsby til dansk kunstnermekka + Kjerteminde Skipper- og Ligbærerlaug. Havnen, Sømandsmissionen, København 2001-04-01 REF-06-0755
1867 - Tobaksmuseet i Odense, katalog. Tobaksmuseet, Odense 1951-09-05 REF-06-0756
1868 - Ladby-skibets anker og ankerkæde. HS-Bladet, Helsingør u.a. REF-06-0757
1869 - Bekendtgørelse om laste- og lossemidler m.m. Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-06-0758
1870 - Bekendtgørelse nr. 993 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe Handelsministeriet, København 1996-11-26 REF-06-0759
1871 - Forskrifter om transport til søs af farligt gods Skibstilsynet, København 1983-09-30 REF-06-0760
1872 - Ny lastsikringsmanual - Cargo Securing Manual Navigatør, København 1997 REF-06-0761
1873 - Fragtvognsskibe - interessant nydannelse inden for Amerikas kystfart - kan den danske småskibsfart få sit come back? Københavns Havneblad, København 1955-06-01 REF-06-0762
1874 - Fragtvognsskibe - mellem USA og Europa bliver nu virkelighed Københavns Havneblad, København 1956-11-01 REF-06-0763
1875 - Rationel transport over sø og land - ny transportmetode i USA Københavns Havneblad, København 1957-07-01 REF-06-0764
1876 - Moderne losse- og lasteteknikk Svensk Sjöfarts Tidning 1959 REF-06-0765
1877 - Cargo Handling in Ports Norwegian Shipping News 1960 REF-06-0766
1878 - New Loading and Discharging Gear for Unitized Cargo The Motor Ship, London, England 1961-08-01 REF-06-0767
1879 - Palletisation - A note on through movement units for sea and land transport Norwegian Shipping News 1955 REF-06-0768
1880 - Eine vollmechanisierte Umschlagsmethode in Kopenhagen HANSA Schiffahrt 1957-12-01 REF-06-0769
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1881 - The fork lift truck is the master of the ship Svensk Sjöfarts Tidning 1961 REF-06-0770
1882 - Einträger-Krane und Einträger-Verladebrücken mit aussermittiger Last HANSA Schiffahrt 1964 REF-06-0771
1883 - A study of cargo containers The Scandinavian Shipping Gazette 1955-07-27 REF-06-0772
1884 - Unitized Cargo Transportation Journal of Navigation 1969-07-01 REF-06-0773
1886 - The Bipod Mast The Motor Ship, London, England 1951-01-01 REF-06-0775
1887 - Atlas-Werke Mast Cranes The Motor Ship, London, England 1964-05-01 REF-06-0776
1888 - Neuere Entwicklungen und Erfahrungen beim Umschlag von Stückgütern Hansa Schiffahrt 1965 REF-06-0777
1889 - A New Cargo Handling System The Motor Ship, London, England 1964-11-01 REF-06-0778
1890 - Thrige Taarn-vippekraner Thomas B. Thrige Bladet, Odense 1957 REF-06-0779
1891 - Svingende bomme med automatisk manøvrering - System Hallén Vikingen 1958 REF-06-0780K
1892 - The Handling of Heavy Cargo The Motor Ship, London, England 1955-03-01 REF-06-0781
1893 - Largest British-made Ship's Derrick The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0782
1895 - Bordkraner Hansa Schiffahrt 1957 REF-06-0784
1896 - A New Cargo-handling Gear Accessory The Motor Ship, London, England 1961-12-01 REF-06-0785
1897 - Banana elevator foto The Motor Ship, London, England 1961-11-01 REF-06-0786
1899 - Hallén Derricks, Stülcken derrick, Thomson crane The Motor Ship, London, England 1966-01-01 REF-06-0788
1901 - Sværvægtsbomme, fotos The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0790
1902 - The Swedish Designed Hallén swinging derrick The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0791
1903 - Use of cranes on board ship The Motor Ship, London, England 1958-12-01 REF-06-0792
1904 - Conveyor-type unloading units for bulk carriers The Motor Ship, London, England 1965-12-01 REF-06-0793
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1905 - Special cargo-handling gear The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0794
1907 - Jernbetonskibe. Oversættelse af regler for Lloyd's Register of Shipping, London, England 1918-09-01 SR-1966:0511
1908 - Eine Bronzeprora aus der Mosel bei Trier - 1964-12-12 SR-1966:0664
1910 - Porcelænsbowle med inskription i Skotland. Scottish Field 1967-04-01 SR-1967:0675
1911 - Skipperskeer Ølgod Egnsmuseum, Ølgod 1967-10-01 SR-1966:0745
1912 - Mandskabets antal, Rudkøbing Magistrats Arkiv, Havnekommissionens breve 1776-1833. - 1967-08-13 SR-1967:1193
1913 - Omkomne Rømøsøfolk - 1967 SR-1966:1194
1914 - Forliste Rømøskibe - 1967 SR-1966:1195
1915 - Skibe efter Skibslisterne fra 1834, 1842, 1844-1852, 1854-1855, 1857, 1860 og 1862. - 1966-08-06 SR-1966:1196
1916 - Navne m.m. på Sønderborg skibe, som er funden i Sønderborg Skipperlaugs protokoller og skibslister. - 1966-08-06 SR-1966:1197
1917 - Havnelisten fra 1805 med anløb i afskrift. - 1966-08-06 SR-1966:1198
1918 - WHIM Greathouse. En orientering St. Croix Landmark Society, Christiansted, St. Croix, USVI 1967-03-01 SR-1968:0001
1919 - Uddrag fra Guvernører, Residenter, Kommandanter og Chefer ... i de tidligere danske Tropekolonier, side 63 - 1940 SR-1968:0002
1920 - Mc Evoy, Christopher. Kay Larsen: Dansk Vestindiske og Guineiske Personalia og Data, KB Ny kgl. Saml. 3240 4o - 1940 SR-1968:0003
1921 - Rigaskeer - 1964-11-19 SR-1968:0004
1922 - Bristol & Sweden: Some Delftware Connexions English Ceramic Circle Transactions, London, England 1962-03-28 SR-1968:0005
1923 - Punchbowle fra Helsingør - Punschskålar från Helsingør. - 1967-09-24 SR-1968:0006
1924 - Henry Wright, skibsklarerer, Helsingør - 1968 c. SR-1968:0007
1925 - Rebslagersvendenes Regler, naar de holder deres Krodag. - 1850 SR-1968:0008
1926 - Brev til Erik fra faderen. Samt transskription af brevet. - 1815-04-08 SR-1968:0009
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1930 - Bygning af fiskerbåd 1845 - 1968 c. SR-1968:0013
1931 - Verfügung. dass auch den Schiffern, die sich auf dem Lande in den Herzogthümern nicht wirklich niedergelassen haben, wie überhaupt.... - 1793-12-03 SR-1968:0014
1932 - Placat hvorved Skoveierne i Hertugdommene Slesvig og Holsteen opfordres, til ikke at foretage Hugst til eget Brug af saadanne Egetræer, som kunne indeholde vigtigt Skibstømmer... Rentekammeret, København 1812-05-06 SR-1968:0015
1933 - Artikel om St. Clemens og St. Nikolai oversat fra H&S årbog 1950 til tysk - 1950 SR-1968:0016
1934 - Da sømændene begravede den døde hest - 1964-11-27 SR-1968:0017
1935 - Jul på søen - Sømandens jul i tusind år. - 1964-12-03 SR-1968:0018
1936 - Kvinder, præster og Jonas'er om bord. - 1964-04-14 SR-1968:0010
1938 - Skibsførere i Troense 1840-1880 og senere - 1925-10-11 SR-1968:0021
1939 - Fra de gode gamle dage - En Troenseskippers erindringer - 1925-11-01 SR-1968:0022
1940 - Nereiden - Die Töchter des Meeresgottes Nereus. - 1964 ? SR-1968:0023
1941 - Sirenen - gudinder i søens verden. - 1964 ? SR-1968:0024
1942 - Slægten Mathiesen fra ca. 1650 til 1940. - 1940 SR-1968:0025
1943 - Ruiner fra dansk tid - Indberetning om Dansk Guinea - 1965 SR-1968:0026
1944 - Drei Marinemaler des neunzehnten Jahrhunderts Hamburgischen Geschichts- und Heimatblättern, Hamburg, Tyskland 1964-03-21 SR-1968:0027
1945 - Landsmålsarkivets frågelista M 201 - Bondeseglationen Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0028
1946 - Landsmålsarkivets frågelista M 93 - Båtar och båtbygge Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0029
1947 - Odense som Skibsværftsby - 1943-07-14 SR-1968:0030
1948 - Inventarliste til en 3-mastet Skonnert - 1901-01-20 SR-1968:0031
1949 - En russisk Haandsrækning i 1848. Vort Forsvar 1894 SR-1968:0032
1950 - Beretning om Anders Johannesen Langballe, postfører Storebælt 1794-1819 - 1968 SR-1968:0033
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1951 - Levnedsberetning indsendt i anledning af udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen. - 1964-06-30 SR-1968:0034
1952 - Nationalmuseets udgravning af vikingeskibene i Roskilde Fjord - Meddelelser fra udgravningen nr. 4, 6 og 7. Nationalmuseet, København 1962 SR-1968:0035
1953 - Oplysninger om kaptajn Hans Olsen 1849-12-29 til 1907-12-28 DFDS, København 1963-03-03 SR-1968:0036
1954 - Breve fra og til Jansen, der sejlede udenrigs. - 1810-1825 SR-1968:0037
1956 - Farvelagte tegninger eller malerier og fotografier af Flensborgskibe i Handels- og Søfartsmuseet. - 1966-10-01 SR-1968:0039
1959 - Reuben Chappell 1870-1940 Ship Portraitist - 1967-08-07 SR-1968:0042
1961 - Liste over dansk-norske priser opmålt i England. - 1967-10-20 SR-1968:0044
1964 - Ellingåskibet Bangsbomuseet, Frederikshavn 1967-05-01 SR-1968:0047
1965 - Die Fischerei des Weichsel-Haffs - Ein kulturhistorisches Denkmal in Nordpolen. - 1968 SR-1968:0048
1966 - Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider Flådestationen, Holmen, København 1946 SR-1968:0049
1967 - Oplysninger om sejlads på sejlskibe for afsender. - 1965-03-18 SR-1968:0050
1969 - A/S Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute - 1968 SR-1968:0052
1977 - Skibsredere paa Taasinge, saavel som korresponderende - 1968 SR-1968:0060
1978 - Liste over Taasinge Kaptajner - 1968 SR-1968:0061
1979 - Liste over Taasinges skibsbygmestre - 1968 SR-1968:0062
1980 - De i Sønderborg hjemmehørende Skibe som ere ført i Skipperlaugets lister o årene 1862, 1865-1867 og fra 1870 til 1921. - 1964-05-12 SR-1968:0063
1981 - Person- og navneforklaring til Langelands Avis 1850-1855. - 1964-08-25 SR-1968:0064
1985 - Statens Skibstilsyn giver grønt lys for hidtil største gummiredningsflåde fabrikeret herhjemme. Nordisk Gummibådsfabrik A/S, Esbjerg 1962 SR-1968:0133
1986 - Det nye danske Viking ekkolod Multivolt Trading-Engineering Co., København 1962-08-01 SR-1968:0135
1998 - Två nya typer av dieselmotorer från Götaverken Götaverken, Göteborg, Sverige 1962-10-09 SR-1968:0184
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1999 - Götaverkens nya experimentverksted och varmförråd Götaverken, Göteborg, Sverige 1962-10-08 SR-1968:0185
2008 - Ny B&W Alpha-motor på Fiskerimessen B&W, København 1962-03-13 SR-1968:0231
2009 - Ny B&W Alpha dieselmotor Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1962 SR-1968:0232
2010 - Fra hestegange til moderne B&W Alpha motorer Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1962 SR-1968:0233
2011 - B&W Alpha ny type motor 400-24 VO Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1961 SR-1968:0234
2015 - Direktør Niels Munck bliver 60 år B&W, København 1962-12-27 SR-1968:0291
2016 - Stor britisk motorordre til B&W B&W, København 1964-05-22 SR-1968:0399
2040 - Containere, containertransport, artikler og containertyper. - 1964-1992 REF-06-0795
2041 - Lastberegnere, Load Master, Lodicator, strees finder, loading calculator - 1952-1965 REF-06-0796
2042 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation 1995-05-01 REF-06-0797
2043 - Danish nautical and optical instruments Danish Foreign Office Journal u.a. REF-06-0798
2044 - Loddehjul til instrument fra Lyth. - u.a. REF-06-0799
2045 - Ancient lead circles and sounding-leads from Israeli coastal waters - u.a. REF-06-0800
2046 - Diverse om lodlinens afmærkning - u.a. REF-06-0801
2047 - The THOMAS NELSON and BENJAMIN CHEW The Shipping World 1956-11-07 REF-06-0802
2048 - De krigsbygdde amerikanske handelsskip Norwegian Shipping 1965 REF-06-0803
2049 - Libertyfartygens efterkrigshistoria Svensk Sjöfarts Tidning 1967 REF-06-0804
2050 - Progress at the Port of Liverpool Svensk Sjöfarts Tidning 1964 REF-06-0805
2051 - Der Hafen Liverpool Hansa Schiffahrt 1960 REF-06-0806
2052 - Der Hafen von Liverpool Hansa Schiffahrt 1962 REF-06-0807
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2053 - Helsingør lodseri fylder 175 år Vikingen 1953 REF-06-0808
2054 - Lodsvæsenet i England - og - Lodsoldermænd Dansk Lodstidende 1959-01-00 REF-06-0809
2055 - Leidsagnarmadr - vikingetidens lods Dansk Lodstidende 1959-12-01 REF-06-0810
2056 - An outline history of marine pilotage in Britain Journal of Navigation 1978-07-01 REF-06-0811
2057 - Lodslejderoplysninger - u.a. REF-06-0812
2058 - An Account of a new Machine calles the Marine Surveyor, contrived for the Mensuration of the Way of a Ship in the Sea,... Philosophical Transactions 1725-12-01 REF-06-0813
2059 - Log - article on early methods (manuscript) Nautical Research Guild Journal 1953-09-01 REF-06-0814
2060 - Development of the Nautical Log, Technical Paper No. 5 NMM, Greenwich, England 1976 REF-06-0815
2061 - A Brief History of Nautical Logs to A.D. 1800. Journal of Navigation 1970-04-01 REF-06-0816
2062 - The Development of the English and the Dutchman's Log Journal of Navigation 1956-01-01 REF-06-0817
2063 - Chapman's English Log + The English and the Dutchman's Log Journal of Navigation 1956-07-01 REF-06-0818
2064 - A Two-Component Electromagnetic Ship's Log Journal of Navigation 1970-07-01 REF-06-0819
2065 - SAL-loggen Vikingen u.a. REF-06-0820
2066 - Om tidlige logge og Thomas Walker Thomas Walker & Son Ltd, Birmingham, England 1950-02-20 REF-06-0821K
2067 - The Iron Ship - Speed Measurement. - 1975 REF-06-0822K
2068 - Undéns patent log H&S 1951 REF-06-0823K
2069 - Beretningen om A.C. Sparrevogn's loggeuhr Maritim Kontakt nr. 1 - REF-06-0824K
2070 - Hollandske tobaksdåser med kalender og logtabel Arv og Eje 1956 REF-06-0825K
2071 - Milevognen - Skibshodometre - 1976 REF-06-0826K
2072 - Moderne Logapparater Tidsskrift for Søvæsen 1916 REF-06-0827K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2073 - The Port of London Hansa Schiffahrt 1959 REF-06-0828
2074 - London Shipping Companies - Great and Small Svensk Sjöfarts Tidning 1962 REF-06-0829
2075 - Port of London - Guidebook Port of London Authorities, London, England 1955-07-01 REF-06-0830
2076 - Fiskernes Fastelavnsoptog 1894 + vise Grenaa Havn, Grenå 1956-12-24 REF-07-0831
2077 - Dagbog over kutter UNNA, L.53, rejse april-maj 1949 fra Thyborøn i Danmark til Montevideo i Uruguay af Christian Olesen Den danske fisker-koloni i Uruguay, Montevideo, Uruguay 1950-02-22 REF-07-0832
2078 - Schleswig-Holsteins Walfang in alter Zeit - 1951 REF-07-0833
2079 - Vedtægter for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg H&S 1950-01-11 REF-07-0834
2080 - Museumsmæssige og hermed beslægtede opgaver i Helsingør kommune H&S 1950 c. REF-07-0835
2081 - København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950 - 1950 REF-07-0836
2082 - Oplysninger om cand.theol. Iver Pedersen Hagelund, 1712-1788. - 1950 REF-07-0837
2083 - Det 20. århundredes pirater + Starten på alle sørøverhistorier Danmarks Søfart 1995 c. REF-07-0838
2085 - Tegning af østerfarerknar og 1-mastet kogge. Knud E. Hansen, København 1950-04-28 REF-07-0840
2086 - Lübeck - et hanseatisk erhvervscentrum. Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-07-0841
2087 - Lübecks Hafen vor und nach dem 2. Weltkriege Hansa Schiffahrt, Tyskland 1961 REF-07-0842
2088 - Anordning om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1952-11-13 REF-07-0843
2089 - Bekendtgørelse om forholdsregler til skibsfartens betryggelse Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-07-0844
2090 - Bekendtgørelse om kontrol med fremmede skibe i dansk havn Handelsministeriet, København 1952-11-17 REF-07-0845
2091 - Bekendtgørelse om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1953-08-13 REF-07-0846
2092 - Meddelelse angående de i sømandsloven af 7. juni 1952 indeholdte bestemmelser om afholdelse af forhør i henhold til sømandsloven Handelsministeriet, København 1953-05-00 REF-07-0847
2093 - Bekendtgørelse af søloven Handelsministeriet, København 1967-05-12 REF-07-0848
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2094 - Vejledning om sømandsloven af 1973 Direktoratet for Søfarende, København 1974-01-00 REF-07-0849
2095 - Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0850
2096 - The Seaman's Rights and Duties, engelsk oversættelse af Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0851
2097 - Vejledning om besætningens retsstilling over for udenlandske havnestaters myndigheder Søfartsstyrelsen, København 1993 REF-07-0852
2098 - Vejledning til brug for søforklaring ved danske domstole Søfartsstyrelsen, København 2001-08-00 REF-07-0853
2099 - Fatter Jahn's sølov Københavns Havneblad, København 1982-05-01 REF-07-0854
2100 - Notat om engelsk lov og begrebet Statutory Instruments - 2001-02-22 REF-07-0855
2122 - Stigende eksport af B&W ALPHA dieselmotorer B&W, København 1965-10-22 SR-1968:0486
2138 - Rationalisering - en DFDS kommentar DFDS, København 1965-10-00 SR-1968:0539
2139 - Den ny Danske Sømandskirke i Yokohama indvies! Den Danske Sømandskirke i Yokohama, Yokohama, Japan 1964-11-00 SR-1968:0545
2141 - Liste over danskbyggede træskibe over 20 BRT bygget før 1920 registreret i Danmark pr. 1. november 1967. Foreningen til gamle skibes bevarelse, Træskibsudvalget 1967-11-01 SR-1968:0748
2142 - Om emnet storbåde i Grønland KGH, København 1967-11-14 SR-1968:0749
2143 - Beretning om rejse til norske og svenske museer. - 1964-06-01 SR-1968:0750
2144 - Afskrift af de i Rektor ved Skolen i Ribe Lorens Hanssen i 1806 fra S. Elmenhoff i Fredericia udkomne Bog Grønlandsfarerne i Aaret 1777, ... hvalfangerskibe ... - 1950-09-06 SR-1968:0751
2145 - Oplysninger om slægten Willerup med Holmens Billedhugger, figurer på Knippels Bro m.v. - 1968 SR-1968:0752
2146 - Sender hermed et Tilbageblik over Lods og Fyrvæsenet igennem snart 60 Aar - 1954-03-09 SR-1968:0813
2147 - Angående lodsgallioten ved Thyborøn kanal - 1968-03-28 SR-1968:0814
2148 - Från slavskeppsflagg til trofé. - 1968-11-13 SR-1968:1474
2149 - The Sainsbury, Port St. Mary, Punch Bowl, 1851 Journal of the Manx Museum, Isle of Man 1938 SR-1969:0460
2150 - Abbreviated History of the Sovereign Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - The Grand Priory of Dacia. The Danish and the Maltese Flag - 1970 SR-1969:0461
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2151 - Lidt om Nydamskibet - I anledning af nogle skibsrester fundet i Sorø Akademis museum Soranerbladet, Sorø 1966-06-01 SR-1969:0462
2152 - Vesterhavsbåd fra 1720. Model opmålt af Chr. Nielsen Dansk Fiskeriforenings Museum 1969 c. SR-1969:0463
2153 - Havbåd fra Hvide Sande, bygget ca. 1850 af bådebygger Jens Lausten Stadil - 1969 c. SR-1969:0464
2154 - Beretning om nybygget skib i Vordingborg Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, København 1781-05-16 SR-1969:0465
2158 - Thyge Bøyesen - Boyesen, skibscaptain. H&S 1969-02-27 SR-1969:0469
2159 - Niels Carl Nielsen Bådebygger på Fejø H&S 1969-02-00 SR-1969:0470
2161 - Sønderborg Rådhus - model af barken NICOLINE Sønderborg Skipperlaug, Sønderborg 1967-02-04 SR-1969:0483
2162 - Slægtsoplysninger om personer aktive i Vestindien. - 1967-08-28 SR-1969:0484
2163 - Totalforlis ved Anholt nogle tal og overvejelser - 1967-06-28 SR-1969:0486
2164 - Hark Olufs sonderbare Abenteuer oder verwunderliches Schicksal in der Türkei, 1790 - 1969-09-29 SR-1969:0487
2165 - Færgefarten over Limfjorden. Turistforeningen for Danmark 1968-11-28 SR-1969:0488
2166 - Litteratur og oplysninger om karvstokke - 1961-1969 SR-1969:0542
2167 - Strandinger på og ved Rømø, oversigt - 1969-05-10 SR-1969:0620
2171 - Rederiet J. Lauritzens skibe 1940 - 1969-01-07 SR-1969:0624
2175 - En engelskmand på Christianshavn - Potters Gård Brøste A/S, København 1969-02-07 SR-1969:0628
2177 - Slægtsoplysninger for Jes Jessen, Hans Peter Jessen, Carl Jessen, Frederik Christian Jessen og Carl Frederik Jessen - 1969-04-16 SR-1969:0630
2179 - Om fundet og bevaringen og museet for Bremerkoggen fundet 1962. Museum für Bremer Hanse-Kog, Bremen, Tyskland 1968-04-06 SR-1969:0632
2180 - Helsingør Statshavn Dansk Havneblad 1960-11-01 SR-1969:0633
2184 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0652
2185 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0653
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2186 - My experience as seaman from 1910 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1962 SR-1969:0654
2187 - Address from the Governor on restauration of old ships in SF San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963 SR-1969:0655
2188 - Slægtsoplysninger om Hans Christian Nyholm, 1838-1905, skibsreder - 1969 SR-1969:0656
2189 - Slægtsoplysninger om skibsreder Bruhn, Åbenrå, 1862 - 1968-11-18 SR-1969:0657
2192 - Report January 1969 ... underwater work carried out by the Bureau of maritime archaeology etc... National Museum, Helsinki, Finland 1969-01-00 SR-1969:0659
2194 - Skibe beregnet til kongens brug. H&S 1969-03-00 SR-1969:0661
2196 - Barbareskerne - Middelhavets skræk af Henningsen - 1969-12-30 SR-1969:0663
2197 - List of Newbuildings from Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Nakskov 1970-01-01 SR-1969:0664
2200 - Slægtsoplysninger om Charles Poulsen 1888-1952 - 1969 SR-1969:0667
2201 - Sønderborgskibe 1864-1920 - 1966-07-00 SR-1969:0668
2259 - Lindø Report - Tankers for the Livanos Group Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-05-00 SR-1972:1407
2313 - Jugoslavisk værft bygger Europas største ore-oil carriers og bliver samtidig B&W-millionær B&W, København 1972-01-26 SR-1972:1461a
2314 - Flagskib for B&W-dominans i supertankerne B&W, København 1970-11-16 SR-1972:1462
2326 - Japanske færger med B&W-dieselmotorer B&W, København 1966-02-11 SR-1972:1474
2341 - Søsætning af den første af otte nye cargolinere til DFDS' Atlant-trafik. DFDS, København 1965-12-30 SR-1972:1489
2355 - To store nybygningsordrer til B&W's skibsværft B&W, København 1969-01-29 SR-1972:1503
2356 - B&W afleverer halv boreplatform B&W, København 1966-07-15 SR-1972:1504
2357 - B&W har fået ordre på det største skib som Polen hidtil har kontraheret i udlandet. B&W, København 1968-10-22 SR-1972:1505
2358 - Meddelelse om status for motorfabrik, dampafdeling og skibsværft per juli 1969. B&W, København 1969-08-07 SR-1972:1506
2359 - Beretning om tyfon i kinesisk havn Swatow. - 1922-08-00 SR-1972:1684
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2360 - Skibsportrætter i Svendborg Museum. Svendborg Museum, Svendborg 1974-10-08 SR-1973:3482
2362 - Slægtsoplysninger om Hans Sørensen Seistrup 1814-1886 - 1977-04-24 SR-1977:0864
2404 - Fortegnelse over billeder med skibe og færger i Nykøbing M. Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Nykøbing M. 1983 SR-1983:0607
2409 - Skibsliste for rederiet Chr. Simoni, Ålborg i 1836-1911 Simony Skovadministration, Præstø 1986 SR-1986:0089
2410 - Slægtsoplysninger om Christensen Raae 1705 til ca. 1800 - 1986 SR-1986:0090
2412 - Om første Flensburg regatta i 1855 Flensburger Segel-Club, Flensburg, Tyskland 1986-01-15 SR-1986:0151
2417 - Om Robbefangere og kommandører - 1980-10-24 SR-1999:0211
2418 - Vejkort over Helsingør med reklamer. Helsingør Turist?, Helsingør 1947 REF-07-0856
2420 - Convergence - Beware of the Sign Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0858
2421 - Owed to The Ancient Hydrographer Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0859
2422 - The Accuracy of the Depth Information of the Nautical Chart Hydrographic Journal, Monaco 1993-04-01 REF-07-0860
2423 - Radar til brug i handelsmarinen. Vikingen, København 1945-12-01 REF-07-0861
2424 - Et kirkeskib til Jelling Kirke. Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0862
2425 - Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0863
2426 - The Baltic and White Sea Conference Coal Charter, 1921, formular BIMCO, København 1950 REF-07-0864
2427 - The Baltic and International Maritime Conference German Coal Charter 1957 BIMCO, København 1957 REF-07-0865
2428 - Report No. 5 - Bulk pioneer Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0866
2429 - Container couplings Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0867
2430 - European barge Carrier System Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0868
2431 - Pioneer - multi-carrier-system Blohm + Voss, Hamburg 1967-04-01 REF-07-0869
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2432 - Om remanent Magnetisme - 1907 c. REF-07-0870
2433 - Bøg og hvidløgstræ - Olaus Magnus og magnetisk bøgetræ Magasin, KB, København 2003-05-01 REF-07-0871
2434 - On Pole Position. Navigation News 1997-05-00 REF-07-0872
2435 - On Pole Position - Chasing the Pole. Navigation News 1997-07-00 REF-07-0873
2436 - Geomagnetiska kartor och observationer Sveriges Kompassjusterareförbund, Sverige 1961-04-07 REF-07-0874
2437 - Jordmagnetismen Norsk Los 1, Stavanger, Norge 1986 REF-07-0875
2438 - Malstrtøm - The legend and the reality The Compass 1980 REF-07-0876
2439 - Malere i røg og damp - historiemaleri - marinemaleri Søens Verden 1961 REF-07-0877K
2440 - Mangrover - mellem hav og land Naturens Verden 1978 REF-07-0878
2441 - Maskinmesteruddannelsen. Maskinmesteren 1956-03-01 REF-07-0879
2442 - Mastekran i Polen Politiken, København 2002-11-22 REF-07-0880
2444 - Fortegnelser over skibsmedicinkisters indhold HM, København 1964-10-06 REF-07-0882
2445 - Anordning om lægeundersøgelse af søfarende HM, København 1952-12-23 REF-07-0883
2446 - Træk af meteorologiens historie, del 1 og 2 Vejret 2003-08-01 REF-07-0884
2447 - Whatever the Weather - The work of the Meteorological Office Navigation News 1989 c. REF-07-0885
2448 - Pilot Charts - Routeing Charts - 2008-07-15 REF-07-0886
2449 - Fortidens forudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0887K
2450 - Sømandens vejrforudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0888K
2451 - Vejrkort fra DMI. Meteorologisk Institut 1981-01-01 REF-07-0889
2452 - De sidste tusind års temperatur Vejret, København 2001-12-01 REF-07-0890
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2453 - Skriftlige kilder vedrørende sundhed på Handels- og Søfartsmuseet H&S 2009-08-11 REF-07-0891
2454 - Verzeichnis von Ärzteheften mit Bedienungsvorschriften über den Gebrauch von Schiffsarzneikisten im H&S H&S 1981-01-20 REF-07-0892
2455 - Medizin und Seefahrt. HANSA Schiffahrt, Tyskland 1957-06-15 REF-07-0893
2456 - Fiskeri og krigsgas Industriministeriet, København 1986 REF-07-0894
2458 - The Seaman's Pioneer Doctor - Or how English sailors came to be called Limeys The Compass 1975 REF-07-0896
2459 - Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-07-0897
2460 - Om sjømannsmedisin Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1986 REF-07-0898K
2461 - Førstehjælp til kuldeofre på søen Navigatør, København 1995 REF-07-0899K
2462 - Kort vejledning i førstehjælp HM, København 1974 REF-07-0900
2463 - Opslag om Førstehjælp ved elektricitetsulykker Direktoratet for arbejdstilsynet, København 1950 c. REF-07-0901
2464 - Map of Oceanic Areas where the number of observations is inadequate - 1957-04-00 REF-07-0902
2465 - Satellitter varsler cykloner. NASAs meteorologiske satellitter til stor hjælp ved lokalisering af uvejr. Navigatør, København 1963-01-01 REF-07-0903
2466 - The Ocean Weather Service Journal of Navigation, London, England 1948-01-01 REF-07-0904
2467 - The Ocean Weather Service - Correspondance. Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-07-0905
2468 - Passioneret skibsmodelbygger Navigatør, København 2003 REF-07-0906
2469 - Sølaugets Bevilling af 13.februar 1784 - 1789 REF-07-0907
2470 - Den gamle modelbygger fortæller Jul på Havet, København 1949 REF-07-0908
2471 - Modelforsøg med skibe Vikingen, København 1964 REF-07-0909
2472 - Lidt om skibsmodeller - halve som hele Helsingør Dagblad, Helsingør 1998-08-11 REF-07-0910
2473 - Modelbyggeri - af professionelle firmaer Vikingen, København 1937-01-01 REF-07-0911
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2474 - Flaskeskibe - flere artikler. Horisont, København 1967-1986 REF-07-0912
2475 - Automation in Danish-owned Vessels Motor Ship, England 1965-12-01 REF-07-0913
2476 - Guide til H&S Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1950 REF-07-0914
2477 - Guide til museet Netherlands Maritime Museum, Amsterdam, Holland 1984 REF-07-0915
2478 - Særudstilling Hvad gamle tegninger og modeller fortæller om træskibsbygning Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1956-10-14 REF-07-0916
2479 - Fiskerimuseet i København Søens Verden, København 1960 REF-07-0917K
2480 - Guide til museet The San Francisco Maritime Museum, SF, Cal., USA 1959 REF-07-0918
2481 - National Maritime Museum Søens Verden, København 1962 REF-07-0919K
2482 - Søfartssamlinger ved Svendborgsund i Troense. Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-07-0920
2483 - The National Maritime Museum Journal of Navigation, England 1954-10-01 REF-07-0921
2484 - Mystic Seaport - and the origins of freedom Mystic Seaport Museum, USA 1954 REF-07-0922
2485 - A Diesel-driven Bucket Dredger Motor Ship, England 1951-11-01 REF-07-0923
2486 - Ekstra tillæg til afregningsbogen, januar 1953 HM, København 1953 REF-07-0924
2487 - Handels- og Søfartsmuseets faglige og videnskabelige arbejde Fortid og Nutid 1960 REF-07-0925
2488 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter - tilgang og avgang 1948 Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1949-01-06 REF-07-0926
2489 - Skolernes adoption af skibe HKL Medlemsblad for Helsingør Kommunelærerforening 1949-05-01 REF-07-0927
2490 - Havnevæsen - havnepenge, rutefart indenrigs. Martin Larsen, agentur, Helsingør 1949-04-27 REF-07-0928
2491 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, guide. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0929
2492 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, tegning over standpladser. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0930
2494 - Med hollænderne i Helsingør - Lille Amsterdam - 1949 REF-07-0932
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2495 - Afsløringen af Sønderho-monumentet i Sønderho Komiteen for Mindesmærket for omkomne Sønderho-sømænd 1949-06-17 REF-07-0933
2496 - The History of the Gas Turbine Motor Ship, England 1954-02-01 REF-07-0934
2497 - Maihak Indicator - reklame for genstande, der haves på H&S. Motor Ship, England 1964-10-01 REF-07-0935
2498 - 50 Years of H&W - B&W Collaboration Motor Ship, England 1964-11-01 REF-07-0936
2499 - B&W annonce med motorfoto Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0937
2500 - TITAN oil separators Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0938
2501 - Motorsammenligning med tegninger Motor Ship, England 1963-11-01 REF-07-0939
2502 - The VØLUND Diesel Engine Motor Ship, England 1957-11-01 REF-07-0940
2503 - Fra sejl til gasturbiner - Skibe og maskineriet i Flåden gennem 75 år Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-08-01 REF-07-0941
2504 - Global Positioning System - GPS. Indlagt unøjagtighed ophørt. Farvandsvæsenet, København 2000-05-01 REF-08-0942
2505 - Et Spørgsmaal, vedkommende de gamle Nordmænds oversøiske Fart. Bergens Historisk Forening, Bergen, Norge 1904 REF-08-0943
2506 - Læsø Rende og Svitringen Tidsskrift for Søvæsen, København 1946-06-01 REF-08-0944K
2507 - Climatological Analysis of Old Norse Sailing Directions for North Atlantic Routes Journal of Navigation, England 2002-01-01 REF-08-0945
2508 - Solarsteinn - Beskrivelse i anledning af magister C.L. Vebæks fund ved Vatnahverfi ved Igalikofjorden, Østerbygden, Grønland, i sommeren 1951. - 1952-07-00 REF-08-0946
2509 - Vikingenes verdensbilde, skipsbygging og navigasjon Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1993 REF-08-0947K
2510 - Navigation i vikingetid - 1999 REF-08-0948K
2511 - Yderligere undersøgelser af mulighederne for at navigere i vikingetid ved hjælp af instrumenter - 2000-01-24 REF-08-0949
2512 - Undersøgelse af grundlaget for navigation og sejladser i vikingetid - 2000-09-00 REF-08-0950
2513 - Evidence for the location of Vinland the Good in the Western Gulf of St. Lawrence area: Conclusions from the meteorological and oceanographic facts. - 1997-08-20 REF-08-0951
2514 - Outline of the Nordic nations including their origin, culture and achievements, also their ships, voyages, settlements and social/political structures. Scottish Institute of maritime Studies, Scotland 1998-04-00 REF-08-0952
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2515 - Den magnetiske retningsviser blev til kompasset - 2002-09-00 REF-08-0953
2516 - Resultater af empirisk forsøg med ca. 2000 år gammel metode til konstatering af breddegrad ved solens skygge fra gnomon... - 2002-06-21 REF-08-0954
2517 - Vikingenavigation - 2002-02-26 REF-08-0955
2518 - Vikingernes navigation på Nordatlanten - 2000-10-24 REF-08-0956
2519 - Indispensable Instruments - navigation instruments NMM, Greenwich, England 1996 REF-08-0957
2520 - A Note on the Kamal Journal of Navigation, England 1964-10-01 REF-08-0958
2521 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, England 1980-09-01 REF-08-0959
2522 - A Brief History of Ancient Chinese Sailing Directions Journal of Navigation, England 1989-01-01 REF-08-0960
2523 - The Metrication of Navigation Journal of Navigation, England 1969-07-01 REF-08-0961
2524 - Great Britain's Contribution to Hydrography During the Nineteenth Century Journal of Navigation, England 1967-01-01 REF-08-0962
2525 - International Cooperation in Hydrography - udgivelse af søkort. Journal of Navigation, England 1972-01-01 REF-08-0963
2527 - Oplægsholdepunkter til foredrag om navigationens historie over seks lektioner. - 1983 REF-08-0965
2528 - Fortidens Navigationsinstrumenter Dansk Nautisk Almanak 1928 REF-08-0966
2529 - Beskrivelse over en forbedret Geographisk og Nautisk Vægt Kjøbenhavnske Selskab af Lærdoms... 1760 REF-08-0967
2530 - Das älteste niederdeutsche Navigationsbuch von Jacob Alday aus dem Jahr 1578 Deutsche Schiffahrt 2009 REF-08-0968
2531 - The Pelorus - pejlskivens engelske navn Journal of Navigation, England 1959-10-01 REF-08-0969
2532 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, England 1958-10-01 REF-08-0970
2533 - The New Abridged Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-0971
2534 - The Universal Sea and Air Navigation Tables and the a and b Almanac Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-0972
2535 - Navigation: where it all began Seaways, England 2002-09-01 REF-08-0973
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2536 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1983-07-01 REF-08-0974
2537 - De elementære navigationshjælpemidler - 1985 c. REF-08-0975
2538 - Sources of Latitude error in English sixteenth century navigation Journal of Navigation, England 1983-10-01 REF-08-0976
2539 - A Brief description of the major second world war navigational aids Journal of Navigation, England 1992-01-01 REF-08-0977
2540 - Captain Vancouver and the Lunar distance Journal of Navigation, England 1974-10-01 REF-08-0978
2541 - The navigational background to 1492 Journal of Navigation, England 1992-04-01 REF-08-0979
2542 - Early navigation: the human factor Journal of Navigation, England 1987-01-01 REF-08-0980
2543 - Billede af renæssanceskib, hvor navigation foregår på dækket og instrumenter ses. Israel Publishing Dep., Amsterdam, Holland 1960 REF-08-0981
2544 - The emergence of nautical astronomy in Portugal in the XVth century Journal of Navigation, England 1998-01-01 REF-08-0982
2545 - A study in 18th century Anglo-German relations Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0983
2546 - The role of time in navigation Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-08-0984
2547 - The Development of Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-0985
2548 - The Navigator in Antiquity Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-0986
2549 - The Sailor in the Middle Ages Journal of Navigation, England 1948-07-01 REF-08-0987
2550 - The Dawn of Modern Navigation Journal of Navigation, England 1948-10-01 REF-08-0988
2551 - Columbus's Method of Determining Longitude: An Analytical View Journal of Navigation, England 1996-01-01 REF-08-0989
2552 - Early Portuguese Navigation Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0990
2553 - First Round the World: 1519-1522 Journal of Navigation, England 1963-10-01 REF-08-09991
2554 - A Log-Book of Magellan's Voyage 1519-1522 Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-0992
2555 - A Voyage from Blackwall to Southampton in 1582 Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-08-0993
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2556 - De danske farvande og mulighederne for deres besejling i sidste halvdel af 1600-tallet, del 1 og 2 Marinehistorisk Tidsskrift, København 1996 REF-08-0994K
2557 - An Outline History of Marine Pilotage in Britain Journal of Navigation, England 1978-09-01 REF-08-0995
2558 - Sources of Latitude Error in Englsih Sixteenth Century Navigation Journal of Navigation, England 1983-09-01 REF-08-0996
2559 - Early Dead Reckoning Navigation Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-0997
2560 - Five Century of Dead Reckoning Journal of Navigation, England 1950-07-01 REF-08-0998
2561 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, England 1976-07-01 REF-08-0999
2562 - An Historical Review of the Ex-Meridian Problem Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-1000
2564 - The Russian Fleet's Navigational Aids in the Baltic Sea during the Eighteenth and Nineteenth Centuries Journal of Navigation, England 1994-05-01 REF-08-1002
2565 - Navigation in Congested Traffic Areas The Motor Ship, England 1965-11-01 REF-08-1003
2566 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1981-05-01 REF-08-1004
2567 - The Navigation Collection at the Science Museum Journal of Navigation, England 1955-10-01 REF-08-1005
2568 - Plane Sailing or Horizontal Navigation Journal of Navigation, England 1956-10-01 REF-08-1006
2569 - The Requirements for Radio Aids at Sea Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-1007
2570 - The second international meeting on radio aids to marine navigation New York and New London Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-1008
2571 - The ground in the Western Approaches Journal of Navigation, England 1971-04-01 REF-08-1009
2572 - The Haven Finding Art Journal of Navigation, England 1957-07-01 REF-08-1010
2573 - All plain Sailing Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-08-1011
2574 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River Journal of Navigation, England 1997-01-01 REF-08-1012
2575 - The use of two Decca chains to obtain accurate fixes at long ranges Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-08-1013
2576 - Bottle post and other drifts Journal of Navigation, England 1956-07-01 REF-08-1014
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2577 - The double altitude problem Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-08-1015
2578 - Surface Navigation in High Latitudes (flere artikler) Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-1016
2579 - The navigational requirements for ocean cable laying Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-1017
2580 - The navigational work of the Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-1018
2581 - The foundation and early development of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1965-10-01 REF-08-1019
2582 - The Bicentenary of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1968-01-01 REF-08-1020
2583 - The almanacs - yesterday, today and tomorrow Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-08-1021
2584 - The nautical almanac and the changing role of HM Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1996-05-01 REF-08-1022
2585 - Nevil Maskelyne, the Nautical Almanac and GMT Journal of Navigation, England 1985-05-01 REF-08-1023
2586 - John Thomas Towson 1804-1881 - His contributions to navigation Journal of Navigation, England 1977-04-01 REF-08-1024
2587 - Højdemetoden til bestemmelse af astronomiske stedlinier Gads Forlag, København 1912 REF-08-1025
2588 - Astronomisk Stedlinieberegning - Højdemetoden - 1935-01-01 REF-08-1026
2589 - A voyage of navigational investigation Journal of Navigation, England 1995-09-01 REF-08-1027
2590 - Navigators and mathematical practitioners in Samuel Pepys's day Journal of Navigation, England 1994-01-01 REF-08-1028
2591 - Pedro Nunes' discovery of the loxodromic curve 1537 Journal of Navigation, England 1997-01-01 REF-08-1029
2592 - Arctic navigation past, present and future Journal of Navigation, England 1981-01-01 REF-08-1030
2593 - The Norse merman as an optical phenomenon Nature, MacMillan, England 1981-01-29 REF-08-1031
2594 - Polar mirages as aids to Norse navigation Polarforschung, Tyskland 1979 REF-08-1032
2595 - Loran-A og Loran-C Danmarks Skibsfart, København 1963 REF-08-1033
2596 - Navigationstabeller, diverse, anmeldt og omtalt i flere notitser Journal of Navigation, England 1948-1966 REF-09-1034
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2597 - Breddesejlads i kompagnitiden. RA, København 1987-11-17 REF-09-1035
2598 - Almanakhistorie i artikel i DNA: I anledning af en 300-års fødselsdag Dansk Nautisk Almanak 1979 REF-09-1036
2599 - 125 Jahre Nachrichten für Seefahrer Nachrichten für Seefahrer, DHI, Hamburg, Tyskland 1994-01-01 REF-09-1037
2600 - GPS - Artikel med oversigt over anlæg, system, nøjagtighed m.v. - 2000 REF-09-1038
2601 - The plain navigators's guide to GPS Navigation, England 1986 REF-09-1039
2602 - Use of electronic aids to navigation Marine Safety Agency, London, England 1998-02-01 REF-09-1040
2603 - GPS er blevet mere præcis. Søfartsstyrelsen, København 2000-06-19 REF-09-1041
2604 - Galileo: A European satellite navigation system Navigation News, England 2001-02-01 REF-09-1042
2605 - Galileo's defining moment Navigation News, England 2000-03-01 REF-09-1043
2606 - The Death of Decca, Decca Navigator 1957-1971 Navigation News, England 2000-03-01 REF-09-1044
2607 - Eurofix and its developments Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1045
2608 - More power to the people: selective availability is switched off Navigation News, England 2000-05-01 REF-09-1046
2609 - Maritimt differentiel GPS-radionavigationssystem Farvandsvæsenet, København 1992-11-01 REF-09-1047
2610 - Nybygningsudstyr, søkort og publikationer som leveret til danske skibe i perioden 1970-2004 - 2007-11-27 REF-09-1048
2611 - Ordrebøger fra Iver C. Weilbach for nybygningsudstyr m.v. leveret til værfter og rederier i perioden 1939 til 1993 - 2007-11-27 REF-09-1049
2612 - The Port of New York - The World's greatest Port HANSA Schiffahrt, Hamburg, Tyskland 1961 REF-09-1050
2613 - New York Harbor Terminal Map Port of New York Authorities, NY, USA 1961-08-01 REF-09-1051
2614 - Port of New York - Special Supplement Herald Tribune, NY, USA 1955-01-00 REF-09-1052
2615 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1957-04-01 NORDEN, København 1957-05-27 REF-09-1053
2616 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1958-04-01 NORDEN, København 1958-05-14 REF-09-1054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2617 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1961-04-01 NORDEN, København 1961-06-06 REF-09-1055
2618 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1963-04-01 NORDEN, København 1963-05-22 REF-09-1056
2619 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1964-04-01 NORDEN, København 1964-05-22 REF-09-1057
2620 - Ikaros-Line - linekastningsapparat Norabel Industries Sweden, Askim, Sverige 1995 c. REF-09-1058
2621 - Line Throwing gun model 52, Instructions for use. Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg, Norge 1975 REF-09-1059
2622 - A Guide to Marine Distress Flares Plastimo, Hants, England 1980 c. REF-09-1060
2623 - Bryggvinge signal Man over Board signal Hanssons Pyrotekniska AB, Göteborg, Sverige 1975 REF-09-1061
2624 - Samlemappe med oplysninger om Nautisk Prøvekammer, sekstantprøvebord, kompasprøvestand - 2008-06-10 REF-09-1062
2625 - Vedtægter for Foreningen til Søfartens Fremme FtSF, København 1948 REF-09-1063
2626 - Den florissante tid, artikel til Havet omkring Danmark. H&S, Helsingør 1948 REF-09-1064
2627 - Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse Dansk Toldtidende, København 1948-03-01 REF-09-1065
2628 - Nogle Ærøskøbingskibe bygget før 1850. Skibsliste - 1955-03-21 REF-09-1066
2629 - List of Shipbroker-firms and Shipping-firms in København Mæglerkorporationen i København 1954-08-01 REF-09-1067
2630 - Følgebrev for beretning 1958-1959. Do for 1959-1960 med beretninger vedlagt. Søfarendes Teateraftener, København 1958 REF-09-1068
2631 - Følgebrev fra fremsendt beretning for 1958-1959 Søfartens bibliotek, København 1959-12-00 REF-09-1069
2632 - Beretning for 1958 Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-09-1070
2633 - Medlemsblad for Søfartshistorisk Forening med omtale af årsmøde m.v. Søfartshistorisk Forening, København 1958-08-01 REF-09-1071
2634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved ved Svendborg. JL, København 1960-12-15 REF-09-1072
2635 - Arbejdsplan for udstillingen International Ship-Equipment. International Ship-Equipment Exhibition Copenhagen 1957, København 1957-03-15 REF-09-1073
2636 - Ærøskøbing Skipper- og Enkers Understøttelseskasse 1837-1937 - 1962 REF-09-1074
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2637 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1957 Ove Skou, Rederi, København 1957-06-04 REF-09-1075
2638 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1958 Ove Skou, Rederi, København 1958-05-14 REF-09-1076
2639 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1961 Ove Skou, Rederi, København 1961-06-09 REF-09-1077
2640 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1963 Ove Skou, Rederi, København 1963-06-01 REF-09-1078
2641 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1964 Ove Skou, Rederi, København 1964-06-01 REF-09-1079
2643 - Sankta Barbara, helgen for artillerister m.fl. Norsk Artilleri-tidsskrift, Oslo, Norge 1949 REF-09-1081
2645 - Bartolomé og indianerne - beretning om B. de las Casas Politiken, København 1991-07-25 REF-09-1083
2646 - Var fast målmand på skibets fodboldhold - Marie Finnes karriere til søs og senere. Havnen, København 1997-12-00 REF-09-1084
2647 - Admiral Fitzroy and the Fitzroy barometers NMM, Greenwich, England 1972-05-00 REF-09-1085
2648 - Flamsteed - the sailor's friend - he charted 20,000 stars The Compass, USA 1979 REF-09-1086
2649 - Australia's greatest surveyor - Matthew Flinders - The noblest... of Cook's successors The Compass, USA 1979 REF-09-1087
2650 - Matthew Flinders, hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1088
2651 - Matthew Flinders and ships magnetism Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-09-1089
2652 - The graphical records of Matthew Flinders's voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1090
2653 - Ved Knud E. Hansens død - Eneren inden for international skibsbygning Børsen, København 1960 REF-09-1091
2654 - Shipwrecks in the Revolutionary and Napoleonic Eras, 1793-1815. Causal factors and comments. Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1092
2655 - Hydrographic Surveys by Officers of the Navy under the later Stuarts Journal of Navigation, England 1956-01-01 REF-09-1093
2656 - The Quest for Pelorus - pejleskive - ordets oprindelse. - 2001-09-01 REF-09-1094
2657 - The Discovery of an Early Bearing-Dial - pejlskiven fundet på Grønland Journal of Navigation, England 1953-2003 REF-09-1095
2658 - Admiral Sir Francis Beaufort Journal of Navigation, England 1958-07-01 REF-09-1096
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2659 - Vitus Bering and his Sea The Compass 1964 REF-09-1097
2660 - Columbus the Navigator ? Journal of Navigation, England 1961-04-01 REF-09-1098
2661 - The Navigating Manual of Columbus Journal of Navigation, England 1952-01-01 REF-09-1099
2662 - The graphical records of Matthew Flinders' voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1100
2663 - Matthew Flinders, Hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1101
2664 - Matthew Flinders and ship magnetism Journal of Navigation, England 1976-04-01 REF-09-1102
2665 - Edmund Gunter 1581-1626 Journal of Navigation, England 1981-09-01 REF-09-1103
2666 - Edmond Halley Nautical scientist navigation, England 1986-04-01 REF-09-1104
2667 - Målegalskab i 1700-tallet Politiken, København 2005-12-08 REF-09-1105
2668 - John Harrison and his Timekeepers NNM, Greenwich, England 1935-04-01 REF-09-1106
2669 - Kronometrets oprindelse Danmarks Skibsfart, København 1982-12-01 REF-09-1107
2670 - Han kender Danmark i krabbe-perspektiv Vikingen, København 1956-06-01 REF-09-1108K
2671 - 25 år i selskab med Danmarks søfartsminder Vikingen, København 1953 REF-09-1109K
2672 - 35 travle arbejdsår for Det Forenede Vikingen, København 1956 REF-09-1110K
2673 - Særudstilling på H&S om Poul Løvenørn H&S 1960 REF-09-1111
2674 - Ferdinand Magellan - He led five ships on an unparalleled voyage The Compass 1977-01-01 REF-09-1112
2675 - Matthew Fontaine Maury Journal of Navigation, England 1979-01-01 REF-09-1113
2676 - Matthew Fontaine Maury and the introduction of oceanography to the Netherlands in the second half of the nineteenth century American Neptune, USA 1988-01-01 REF-09-1114K
2677 - Det kunne ikke være anderledes - om Jens Oszadlik og hans karriere til søs Politiken, København 2003-01-11 REF-09-1115
2678 - Laurits Pedersen, byhistoriker i Helsingør, mindeord - 1956 REF-09-1116
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2679 - I.S. Pontoppidans sejlskibsrederi i Helsingør Almanak, København 1967 REF-09-1117
2680 - Piri Reis: Admiral Extraordinary Journal of Navigation, England 1972-04-01 REF-09-1118
2681 - John Seller's The Sea Gunner 1691 - reprint advert. - 1994-03-01 REF-09-1119
2682 - En provinsmatador fra 1700-årene - slægten Otte fra Eckernförde Siden Saxo, København 1986 REF-09-1120K
2683 - Jordomsejling med tegneblok - Friderich von Scholtens tegninger på H&S særudstilling. Berlingske Tidende, København 2003-06-24 REF-09-1121
2684 - En sømands beretning - N.S. Skouenborg Årbog for Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-09-1122
2685 - Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde Vikingen, København 1958 REF-09-1123K
2686 - Lidt om slægten Troensegaard Troensegaard, E., havnefoged, Sakskøbing 1962 REF-09-1124
2687 - Den moderne Tietgen - kronik om C.F. Tietgen Politiken, København 2001-10-19 REF-09-1125
2689 - Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-09-1127
2690 - Brev om pindekompassets brug og indretning. - 1934-01-26 REF-09-1128
2691 - Samlelæg om pirateri og pirater - 1980-2000 REF-09-1129
2692 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1957 Progress D/S A/S, København 1957-05-27 REF-09-1130
2693 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1964 Progress D/S A/S, København 1964-05-22 REF-09-1131
2694 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1963 Progress D/S A/S, København 1963-05-24 REF-09-1132
2695 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1961 Progress D/S A/S, København 1961-06-07 REF-09-1133
2696 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1958 Progress D/S A/S, København 1958-05-19 REF-09-1134
2697 - Hvad foregår der på en prøvetur HSM-Bladet, Helsingør 1957 REF-09-1135
2698 - Samlelæg med oplysninger om fremdrivningsskruer - 1950-2000 REF-09-1136
2699 - Rotterdam's new harbour plans + Europoort - ny storhamn i Euripas jättehamn + Die Nachkriegsentwicklung des Rotterdamer Hafens The Shipping World England 1957-11-27 REF-10-1137
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2700 - En Lydpejler til Navigationsbrug Vikingen 1938 REF-10-1138K
2701 - Toplis' Reciproscope Vikingen 1941 REF-10-1139K
2702 - Et skib bliver til - navigationsudstyr Vikingen 1954 REF-10-1140K
2703 - Are you blind to radar? John Lilley & Gillie Ltd., Newcastle, England 1980 c. REF-10-1141
2704 - Radar reflectors, radar beacons and transponders as aids to navigation Journal of Navigation, England 1987-07-01 REF-10-1142
2705 - The development of shipborne navigational radar Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-10-1143
2706 - Radar chart-matching devices Journal of Navigation, England 1952-10-01 REF-10-1144
2707 - Fifteen years of marine radar Journal of Navigation, England 1960-10-01 REF-10-1145
2708 - An overview of the development and introduction of ground radar to 1945 Journal of Navigation, England 2003-09-01 REF-10-1146
2709 - Seks udklip om radarens tilstand og modelomtale i magasiner. - 1960-1970 REF-10-1147
2710 - Radarnavigation og kollisioner Decca Navigator A/S, København 1958-02-27 REF-10-1148
2711 - Decca Radar 212 - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1955-1960 REF-10-1149
2712 - Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1965 c. REF-10-1150
2713 - Decca Radar TM707 m.fl. True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1965 c. REF-10-1151
2714 - Decca Radar TM46 True Motion - datablad og brochure Decca Navigator A/S, København 1956 REF-10-1152
2715 - Radiopejlinger - kort indføring i at tage radiopejlinger og rette dem samt transportør til udsætning af samme Iver C. Weilbach & Co., København 1935 c. REF-10-1153
2716 - Chart of Radio-beacons English Channel - North Sea - Baltic Sea Scandinavian Shipping Gazette, København 1931 REF-10-1154
2717 - Marine radio position fixing systems - Decca + Consol + Loran + Radiopejling Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-10-1155
2718 - Radio Aids to Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-10-1156
2719 - Microwave Course beacon Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-10-1157
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2720 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 160 af 4. marts 1940 angående radioanlæg og radiotjeneste i skibe til betryggelse af sikkerheden på søen. HM, København 1949-04-20 REF-10-1158
2721 - Bekendtgørelse om radioanlæg og radiotjeneste i skibe. HM, København 1952-11-15 REF-10-1159
2722 - Livsnerven til søens folk - Tekster no. 3 P&T Museum, København 2001 REF-10-1160
2723 - GMDSS - udstyr og uddannelse Danmarks Skibsfart, København 1991 REF-10-1161
2724 - The GMDSS is fully implemented - Maritime distress and safety communications enter a new era IMO News, London England 1999-01-01 REF-10-1162
2725 - Navigational safety - the implications of the new Navtex system Navigation, England 1986-01-01 REF-10-1163
2726 - Reklamesider med fotos af Mufax instrument og radiopejlerantenne med kompasstand på monkey island The Motor Ship, England 1953-1966 REF-10-1164
2727 - Admiralty digital list of lights - brochure with overview Admiralty, Taunton, England 2001 c. REF-10-1165
2728 - Satellite Compass Model SC-60 brochure med data Furuno Electric Co., Japan 2000 c. REF-10-1166
2729 - Børsen side 1-2 med flere søfartsartikler om: dansk Amerikalinje, sømandsskoler, udbytte til Dansk-Franske D/S, VIKING ombygges til skole, to skibe på grund Børsen, København 1955-04-07 REF-10-1167
2730 - Havets husmænd gik sammen og satte kurs mod de syv have - Rederiforeningen for mindre skibe 100 år Søfart, Århus 1997-03-03 REF-10-1168
2731 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1954 til 31. marts 1955 Det danske Redningsvæsen, København 1955 REF-10-1169
2732 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1955 til 31. marts 1956 Det danske Redningsvæsen, København 1956 REF-10-1170
2733 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1956 til 31. marts 1957 Det danske Redningsvæsen, København 1957 REF-10-1171
2734 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1957 til 31. marts 1958 Det danske Redningsvæsen, København 1958 REF-10-1172
2735 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1958 til 31. marts 1959 Det danske Redningsvæsen, København 1959 REF-10-1173
2736 - Slå et reb Politiken, København 1994-01-16 REF-10-1174
2737 - The rope machines of Mystic The Chronicle, USA 1973-03-00 REF-10-1175
2738 - Bekendtgørelse angående bemandingen af redningsbåde i visse passagerskibe HM, København 1952-11-14 REF-10-1176
2739 - Brochureblade for diverse Viking redningsmidler Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg 1996 REF-10-1177
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2740 - Det danske kystredningsvæsen Tidsskrift for Redningsvæsen, København 1995-02-00 REF-10-1178
2741 - Redningsmateriellet - Et skib bliver til Viking, København 1954 REF-10-1179K
2742 - Hvorfor ikke oppustelig redningsflåde? Viking, København 1954 REF-10-1180K
2743 - Ikaros faldskærmsraket - indhold og kemikalier, datablad Norabel Industrier, Göteborg, Sverige 1990 c. REF-10-1181
2744 - Fra roredningsbåden til den luftbårne Søens Verden, København 1961 REF-10-1182K
2745 - Forlad skibet! - redningsmidlerne om bord Søens Verden, København 1962 REF-10-1183K
2746 - George William Manby Life Saver The Compass, USA 1972 REF-10-1184
2747 - Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder Søfartsstyrelsen, København 2001 REF-10-1185
2748 - Øjeblikkelige forholdsregler og yderligere instruktioner - til brug i redningsflåde Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg 1990 c. REF-10-1186
2749 - The evolution of rocket-based maritime rescue systems in the first half of the nineteenth century Mariners Mirror, England 1997-11-01 REF-10-1187K
2750 - M.P. plasticredningsbåden - datablade Maritime Plastic Co. A/S, København 1960 c. REF-10-1188
2751 - Forskellige udklip med redningsmidler med fotos og data. The Motor Ship, England 1952-1965 REF-10-1189
2752 - Forskellige indlæg om flagdiskrimination Diverse 1957-1960 REF-10-1190
2753 - Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt Søfartsstyrelsen, København 1999-01-28 REF-10-1191
2754 - The practicability of commercial sail Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-10-1192
2755 - Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet H&S 1955 REF-10-1193
2756 - Bekendtgørelse om sikkerhedstjeneste i skibe HM, København 1952-11-15 REF-10-1194
2757 - Bekendtgørelse angående særlige sikkerhedsforanstaltninger i skibe HM, København 1952-12-05 REF-10-1195
2758 - Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33 - 1881 REF-10-1196
2759 - Forskellige artikler om skibsfartsstatistikker, fragtklausuler og konkurrencesituationen Diverse 1957-1962 REF-10-1197
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2760 - Forskellige artikler om skibsmåling, tonnage, skibstyper -målingsproblemer Diverse 1955-1965 REF-10-1198
2761 - Marstal Navigationsskole. Redningsbåden, København 1957 REF-10-1199
2762 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole. JL, København 1957-12-17 REF-10-1200
2763 - Diverse artikler om lugearrangementer i moderne skibe Diverse 1952-1965 REF-10-1201
2764 - Trends in tug Design The Shipping World, England 1955-01-12 REF-10-1202
2765 - Stabelafløbning, teori og teknik Diverse 1960 REF-10-1203
2766 - Stabilisatorer - diverse artikler om typer og teknik Diverse 1960 REF-10-1204
2767 - Styremaskiner - forskellige artikler og oplysninger, bl.a. Svendborg styremaskinen. Diverse 1961 REF-10-1205
2768 - Støjproblemer i skibe - flere artikler Diverse 1956-1965 REF-10-1206
2769 - Provinsen til søs - skibsfart ved Svendborgsund, skibsbygning m.v. Siden Saxo, København 1987 REF-10-1207
2770 - A Treatise on Meteorological Instruments - Sympiesometer samt flere artikler om samme Negretti & Zambra,London, England 1864 REF-10-1208
2771 - Fundats og programmer for teateraftener for Danmarks søfartsskolers elever m.v. til 1958 Søfarendes Teateraftener, København 1956-09-27 REF-10-1209
2772 - Beretninger m.v. for Hygiejnekomiteens arbejde i de nævnte år Søfartens Hygiejnekomite, København 1954-1961 REF-10-1210
2773 - Beretning og regnskab samt side med Børge Mikkelsen Søfartsklubben, København 1954-1959 REF-10-1211
2774 - Søfolkenes Mindehotel indvielsen 1954-12-20 Søfolkenes Mindehotel, København 1954 REF-10-1212
2775 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum Sømandshjemmet Bethel, København 1956-03-18 REF-10-1213
2776 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1955 REF-10-1214
2777 - Beretning og regnskab for 1956 Søfartsklubben København 1956 REF-10-1215
2778 - Beretning og regnskab for 1958 Søfartsklubben København 1958 REF-10-1216
2779 - Beretning og regnskab for 1961 Søfartsklubben København 1961 REF-10-1217
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2780 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1963 REF-10-1218
2781 - Beretning og regnskab for 1964 Søfartsklubben København 1964 REF-10-1219
2782 - Beretning og regnskab for 1965 Søfartsklubben København 1965 REF-10-1220
2783 - Hvordan bliver jeg radiotelegrafist i handelsflåden? Hvervefolder. Danmarks Rederiforening, København 1960-12-00 REF-10-1221
2784 - Hvordan kommer jeg til søs? Vejledning for unge mennesker der vil sejle i handelsflåden. Danmarks Rederiforening, København 1960 REF-10-1222
2785 - En spæd begyndelse - sømandskirken i New York Havnen, København 2003 REF-10-1223
2786 - Sejlføring og vindpres - sejlenes stilling - artikel og teori - 1930 c. REF-10-1224
2787 - Manoeuvring large ships in shallow water I-II Journal of Navigation, England 1973-04-01 REF-10-1225
2788 - A new larboard helm rule for power-driven vessels Journal of Navigation, England 1980-07-01 REF-10-1226
2789 - Studies on interaction at sea Journal of Navigation, England 1979-05-01 REF-10-1227
2790 - Improved manoeuvrability and ship efficiency Journal of Navigation, England 1963-10-01 REF-10-1228
2791 - Handling ships in narrow waters Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-10-1229
2792 - Collision in the English Channel 1955-1961 Decca Radar Ltd., London, England 1962-02-00 REF-11-1230
2793 - Sikkerheden ved Rejser paa Havet Gads Danske Magasin, København 1912-06-01 REF-11-1231
2794 - Bekendtgørelse om søvejsregler, den tidligste i Danmark? General-Toldkammer og Commerce-Collegium, København 1844-08-09 REF-11-1232
2795 - Vejledning om skibslys og signalfigurer Hafnia Forsikring, København 1975 c. REF-11-1233
2796 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation, England 1995-05-01 REF-11-1234
2797 - Two hundred years of collision regulations Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-11-1235
2798 - Amending the collision regulations Journal of Navigation, England 1960-04-01 REF-11-1236
2799 - The separation of traffic at sea Journal of Navigation, England 1961-01-01 REF-11-1237
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2800 - Radar and the rule of the road at sea Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-11-1238
2801 - Routing at sea 1857-1977 Journal of Navigation, England 1978-05-01 REF-11-1239
2802 - Lessons from some collisions and groundings at sea Journal of Navigation, England 1950-04-01 REF-11-1240
2803 - Advanced tank cleaning systems for the marine industry Toftejorg, A/S, Ishøj 1995 REF-11-1241
2804 - Søgrænser - territorialfarvand - 2000 REF-11-1242
2805 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1957 Torm D/S A/S, København 1957-05-27 REF-11-1243
2806 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1958 Torm D/S A/S, København 1958-05-14 REF-11-1244
2807 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1961 Torm D/S A/S, København 1961-06-07 REF-11-1245
2808 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1963 Torm D/S A/S, København 1963-05-22 REF-11-1246
2809 - Facts about TORM - New York brochure Torm D/S A/S, København 1959 REF-11-1247
2810 - The work of Trinity House + artikel Trinity House fra Compass 1973. Journal of Navigation, England 1951-01-01 REF-11-1248
2811 - The McIntosh parallel ruler Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-11-1249
2812 - A slice of history, the Battenberg course indicator Navigation, England 2000-11-01 REF-11-1250
2813 - Gunters regnestok - 1980 c. REF-11-1251
2814 - Navigatøruddannelsen i Danmark - diverse brochurer og artikler. - 1800-2000 REF-11-1252
2815 - Ferskvandsgeneratorer - samlelæg - 1950-1980 REF-11-1253
2816 - Rustbeskyttelse og maling og vedligeholdelse Danmarks Skibsfart, København 1965 c. REF-11-1254
2817 - Worldwide Weatherrouteing DMI, København 1996 REF-11-1255
2818 - Hälterung der Seitensteuer der Wikingerschiffe Museum für Hamburgische Geschichte, Hamburg, Tyskland 1963-09-19 REF-11-1256
2819 - Vindpåvirkninger på skibe - moderne vinddrevne skib - vindstyrketabel - 1991- REF-11-1257
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2820 - Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter - 1400-2000 REF-11-1258
2821 - Vinkelmålingsbilag, tegninger og artikler om gamle instrumenter - 1400-2000 REF-11-1259
2822 - Værft diverse: Faaborg patentophalingsbedding, kamel fra Amsterdam Mar.Mus., Svendborg Værft lukker, sideværts afløbning - 1930 c. - 2000 REF-11-1260
2823 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for B&W B&W, København 1950- REF-11-1261
2824 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Helsingør Værft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1950- REF-11-1262
2825 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Helsingør 1950- REF-11-1263
2826 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft, Odense 1950- REF-11-1264
2827 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1265
2828 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1266
2829 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1267
2830 - Become friend of the World Maritime University. World Maritime University, Malmö, Sverige 2000 c. REF-12-1268
2831 - Østersøens Port - Kronborg, Helsingør, Øresundstolden - Udstilling på Kronborg og H&S Kronborg, Helsingør 1997 REF-12-1269
2832 - Øresundstolden på Christian 4.'s tid Fortid og Nutid, København 2000-09-01 REF-12-1270
2833 - Beretning og regnskab for Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service, Ålborg 1957 REF-12-1271
2834 - Tonnagestørrelser, skibsofficerslister m.v. fra ØK EAC, København 1957-1964 REF-12-1272
2835 - Vejleder gennem Kronborg, Handels- og Søfartsmuseet, Karmeliterklostret og Sct. Marie Kirke, Marienlyst Slot, Sct. Olai Kirke og Raadhuset H&S, Kronborg, Helsingør 1944-06-17 REF-12-1273
2836 - Norges, Sveriges og Danmarks handelsflåter. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1946-07-01 REF-12-1274
2837 - Et maritimt Kulturbillede fra omkring Aarhundredeskiftet 1700-1800: Søofficerer, Klubliv, Puncheboller. - 1945-02-06 REF-12-1275
2838 - Lanterner - natbillede med alle skibslanterner Søsportens Sikkerhedsråd, København 1978 REF-13-1276
2839 - Dagsignaler og manøvreregler på sejlende skibe Søsportens Sikkerhedsråd, København 1978 REF-13-1277
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2850 - Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye - 1949 REF-13-1288
2851 - 20.000 tons floating dock built 1957 Chr. Andresen, skibsmæglere, København 1960-02-05 REF-13-1289
2852 - Flytedok. Løfteevne 12.000 tons tilhørende A/S Framnæs Mek. Værksted Framnæs Mekaniske Verksted A/S, Sandefjord, Norge 1931-08-10 REF-13-1290
2853 - Modeltegninger for fragtskibe til museet Knud E. Hansen, Skibstegnestue, København 1950-11-22 REF-13-1291
2854 - Plan for et bådhus for museet. Knud E. Hansen, Skibstegnestue, København 1950 REF-13-1292
2857 - Genoptryk af planche med skibstyper Nationalmuseet, København 1988 REF-13-1295
2859 - Tegning af Reeferbåd som fx ARABIAN REEFER fra 1957 - 1957 c. REF-13-1297
2860 - Danske Skibstegninger fra det 15. Aarhundrede Vikingen, København 1937 REF-12-1298
2861 - Major differences in rates of occupational accidents between different nationalities of seafarers International Maritime Health, Gdynia, Polen 2008 REF-12-1299
2862 - Portrætter og erindringer om cheferne for Handelshuset Niels Ryberg og om søkaptajn Frederik Lütken ved Øresunds Toldkammer og hans slægt - 1917 REF-12-1300
2863 - Brev vedrørende Malling Hansens skrivekugle og et medfølgende brev om samme. Hansen, C.K., rederi, København 1918-01-14 REF-12-1301
2864 - Sønderjydske Byers Indsats i Skibsfarten i Sejlskibenes Storhedstid Jul i Grænseland 1943 REF-12-1302
2865 - Rammerne strammer for Kielerkanalen Søfart 2006-07-14 REF-12-1303K
2866 - Theophilus Hansen's model drawings (eng.) Scandinavian Journal of Design History 1992 REF-12-1304
2867 - Vedr. T.A. Andersen og sønnen Skifter Thomas Juul Andersen skibsværft i Aabenraa, 1831-1862 og 1862-1871. - 1989-01-11 REF-12-1305
2868 - En fuldkommen sikker Ankerplads - Historien om Rørvig toldsted og søfarten fra Isefjorden 1680-1903 - 1990 c. REF-12-1306
2869 - Placat angaaende Tilladelse til at benytte Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn Ministerium, København 1847-02-03 REF-12-1307
2870 - The Maritime Folk Art of A. De Clerck Maine Maritime Museum, USA 1992-02-28 REF-12-1308
2875 - Galionsfigurer - Skagen - 1995-08-04 REF-12-1313
2876 - Sønderjyde på de store have - 1993-06-01 REF-12-1314
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2877 - How our reefer trade started JL, København 1991-09-01 REF-12-1315
2878 - Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858 Aabenraa Museum, Åbenrå 1981-09-27 REF-12-1316
2880 - Rederiflag og skorstensmærker - 1944 REF-12-1318
2881 - Bygning af en ny tørdok for Helsingør Skibsværft Ingeniøren 1957 REF-12-1319
2882 - Tekniske oplysninger til pressen - Værftets nybygning nr. 136 Svendborg Værft A/S 1971-05-10 REF-14-1320
2884 - Nybygninger - 1399 BRT singledecker - 3025 TDW Wilh. Chr. Bech, Horsens 1971-12-02 REF-14-1322
2886 - Breve og bilag fra personale, om nybygninger og skibsbygningstrends 1992-2000 B&W, København 1892 m.fl. REF-14-1324
2887 - Beretning om værftets muligheder. B&W, København 1967-05-27 REF-14-1325
2888 - Danske Rederes Retsværn Regnskab og Beretning for 1970 Danske Rederes Retsværn 1971-05-04 REF-14-1326
2890 - Beretning om dansk sømandskirke i fremmede havnes virksomhed i året 1969-1970 Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, København 1970 REF-14-1328
2905 - Beretning for 1/4 1970 til 31/3 1971 samt udvidet avisservice til danske søfarende. Handelsflådens Velfærdsråd, København 1971-06-01 REF-14-1343
2912 - Kosan Kontakt med flådeliste. Kosangas International, København 1971-12-01 REF-14-1348
2914 - Mercandia Nyt med fragtmarkedsoplysninger og flådepositioner fra 1971. Mercandia Rederierne, København 1971-06-00 REF-14-1350
2918 - Nakskov Skibsværfts nybygningsmeddelelser. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-1971 REF-14-1354
2920 - Tegning af coastertype fra Nordsøværftet. Nordsøværftet, Ringkøbing 1967 REF-14-1356
2924 - Odense Staalskibsværft, 20-siders introduktion til værftets historie med billeder. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-09-30 REF-14-1360
2927 - Forklaring om Rasmus Christensens Fond og 4. maj-kollegiet i Marstal. Kaptajn Rasmus Christensens Fond, Marstal 1970 REF-14-1363
2943 - Flådeliste fra Svitzer per 1. januar 1982. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1981-12-29 REF-15-1379
2944 - Beretning for 1970. Søfartens Hygiejnekomite, København 1971-06-30 REF-15-1380
2945 - Handelsflådens Kursuscenter - Maritime uddannelser. Handelsflådens Kursuscenter, Dragør 1969-10-01 REF-15-1381
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2956 - Meddelelser om udenlandske nybygninger fra værftet. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1967-1972 REF-15-1392
2958 - A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise - Et Redningskorps på havet. Danske Virksomheder 1960 REF-15-1394
2959 - Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the nineteenth and Early Twentieth Centuries. The Northern Mariner 1997-10-01 REF-15-1395
2960 - Vedtægter for Det Forenede Dampskibsselskabs Pensionskasse, stiftet 1. januar 1901. DFDS, København 1961 REF-15-1396
2961 - Beretning og regnskab for 1969. DFDS, København 1970 REF-15-1397
2963 - Diverse brochurer om ansættelsesforhold i JL. JL 1970 REF-15-1399
2964 - Safety First til søs - sikkerhedsbrochure fra JL. JL 1970-08-26 REF-15-1400
2967 - Tjenesteaftale blanket uden udfyldning. JL 1959 c. REF-15-1403
2968 - Det Østasiatiske Kompagni Pensionsregulativ for pensionsforsikrede skibsofficerer. EAC, København 1977-11-01 REF-15-1404
2969 - Hustrurejser med Det Østasiatiske Kompagnis skibe EAC, København 1960 c. REF-15-1405
2970 - The EAC Preventive Maintenance and Spare Parts Control Systems - How it works - Pictures and Prints. EAC, København 1984-11-01 REF-15-1406
2972 - KIL Posten - firmablad, 2 stk. Knud I. Larsen Shipping Company, København 1988-1990 REF-15-1408
2973 - Firmabrochure for RAL Royal Arctic Line A/S, Nuuk, Grønland 1993 REF-15-1409
2976 - Maersk Drilling - a new factor offshore. Maersk Drilling, København 1975-08-00 REF-15-1412
2977 - The Unit Load - delivers big savings to shippers. APM, København 1970-11-00 REF-15-1413
2978 - Rapport til FLS fra arbejdsgruppen om DIS 15/9 1988 v/PF (AB på studierejse). Fællessekretariatet, København 1988-09-15 REF-15-1414
2979 - Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande. Henningsen, Henning, Helsingør 1969 REF-15-1415
2980 - Hvidbog om skibsfartens konkurrencesituation. Industriministeriet 1987 REF-15-1416
2981 - Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister Dansk Styrmandsforening 1988 REF-15-1417
2982 - Dansk søfart i krise - det handler om 15-20 milliarder kroner. Maskinmestrenes Forening, København 1987-10-00 REF-15-1418
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2983 - DAMASK Rapport om danske maskinmestres kvalifikationer. Maskinmestrenes Forening, København 1990-10-00 REF-15-1419
2984 - Baltwhite Timber Scheme - Minimum Rates of Freight in the Baltic and White Sea Timber Trades. The Baltic and International Maritime Conference, København 1937-11-30 REF-15-1420
2985 - Jubilæumshæfte 40 år 1942-1982 Coasterfarten. Dansk Skipperforening, København 1982-01-01 REF-15-1421
2986 - Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1967 KSB-01-0001
2987 - Worldwide Shipsale kataloger for skibssalg. Suenson & Jespersen, Toldbodgade 2, København K 1934-1967 KSB-02-0002
2988 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1948-1977 KSB-02-0003
2989 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1978-1997 KSB-03-0003
2990 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-04-0004
2991 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-05-0004
2992 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-06-0005
2993 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-07-0005
2995 - Hovedbog, kontosammendrag maj 1912 til juni 1927. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-05-01 KSB-protokol-01
2996 - Hovedbog, kontosammendrag juli 1918 til december 1926. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918 KSB-protokol-02
2997 - Protokol for salgsemner af dampskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1921-1930 KSB-protokol-03
2998 - Protokol for salgsemner af træskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1953 KSB-protokol-04
2999 - Protokol for salgsemner af jernskibe. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-1955 KSB-protokol-05
3000 - Protokol for provisioner optjent i Otto Danielsen mellem 1950 og 1959. Otto Danielsen, København 1950-03-21 KSB-protokol-06
3003 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-07
3004 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948. Otto Danielsen, København 1946-02-26 KSB-protokol-08
3005 - Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955. Otto Danielsen, København 1951-08-06 KSB-protokol-09
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3006 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952. Otto Danielsen, København 1952-04-21 KSB-protokol-10
3010 - Generalforsamlingsprotokol for Otto Danielsen fra februar 1952 til april 1979. Otto Danielsen, København 1952-02-18 KSB-protokol-14
3019 - Map of Coast Stations open to Public Correspondence. The International Telecommunication Union, Geneva 1976 REF-16-1424
3148 - Salgsdokument for skibet, der er en nybygning uden navn. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-08-31 KSB-08-0123
3400 - Træk af navigatøruddannelsens historie Navigatør, Dansk Styrmandsforening, København 1968-05-01 REF-16-1441
3402 - Årsberetning og regnskab for 1971 Progress D/S A/S, København 1972-01-01 REF-16-1443
3403 - Apparatus for launching life-boats from ships. United States Patent Office, Washington, USA 1902-04-08 REF-16-1444
3404 - North Eastern Reheater Triple - High economy with mechanical simplicity. The Marine Engineer, England 1937-04-01 REF-16-1445
3414 - Mappe med fotos og kort oplysning om værftets nybygninger ca. 1947 til 1960 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1960 c. REF-16-1455
3415 - Omslag med fotos, proof-fotos af forskellige af rederiets skibe Otto Danielsens Rederi A/S, København 1980 c. REF-16-1456
3416 - Gangesfloden - et Besøg i den tidligere danske Koloni i Bengalen Politiken, København 1923-01-30 REF-16-1457
3417 - Greenland served by KGH since 1774 The Compass, Mobil Oil, USA 1977 REF-16-1458
3419 - Lidt historie om ophalerbeddingen på Helsingør Skibsværft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
3420 - Færgeoverfarten på Østersøen Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
3422 - Broström Shipping Company - Sweden largest shipping group is united under one flag The Compass, Mobil Oil, USA 1977-04-01 REF-16-1462
3423 - The History of the Company NORDEN 1871-1999 Norden A/S, København 1999 REF-16-1463
3424 - Vedtægter for Danmarks Skibskreditfond Danmarks Skibskreditfond, København 1968-07-12 REF-16-1464
3425 - Handelsministeriets Kontaktudvalg vedr. skibsværftsindustrien - Udviklingen inden for skibsbygningsindustrien Handelsministeriet, København 1968-06-10 REF-16-1465
3427 - Danish Shipbuilding 1975 - Annual report The Association of Danish Shipbuilders, København 1975 REF-16-1467
3455 - Prøvetur tjekskema, forudberegnet aktivitet i dage før afgang. - 1990 c. REF-17-1495
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3475 - Plan og snit for en sundbus. Knud E. Hansen, Bredgade 75, København 1956 c. REF-17-1514
3486 - Firmahistorie for Otto Danielsen i anledning af rederens 87-års fødselsdag Otto Danielsen, København 1991 REF-17-1525
3487 - Diverse oplysninger om tidlige hydrofoil og hoover craft fartøjer Diverse 1900-1980 REF-17-1526
3488 - Bådebygning og bådudstilling. Diverse 1970-1980 REF-17-1527
3489 - Brochurer med billeder og data for SOLO motorer Solo Marin Motorfabrik, Borlänge, Sverige 1950 c. REF-17-1528
3490 - Brochure med billeder og data for BUKH motorer Motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg 1930-1940 REF-17-1529
3491 - Brochure med billeder og data for HEIN motorer H. Hein & Sønners Eftf. Adolf Jensen Motorfabrik, Randers 1930-1940 REF-17-1530
3492 - Eksempler på fragtbrevs-postkort Smaalandshavet D/S 1946-01-16 REF-17-1531
3493 - Forslag om bygning af isbåde til bælttrafik. Avisartikel og Forordninger. Berlingske Tidende, København 1798-01-29 REF-17-1532
3494 - Der Spion des Kapitäns - Vom Zauber alter Kronenkompasse. Boote, tidsskrift 1976-11-01 REF-17-1533
3495 - Dansborg og porttårnmønterne + Danske minder i Sydindien - to artikler Møntsamlernyt 1977-05-01 REF-17-1534
3499 - Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander Vendsyssel Tidende 1972-03-12 REF-17-1538
3500 - Den Kongelige grønlandske Handels plads - to artikler Toldetaten 1975-06-01 REF-17-1539
3557 - Tegning af bådkran til udsætning af mindre båd fra et båddæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-16-0104
3765 - Salgsdokument for motor: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-10-16 KSB-10-0390
3767 - Kontrakt om køb og levering af efterladt tysk bugserbåd og motorbåd uden navn Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-11-01 KSB-10-0392
3910 - Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-11-0535
3966 - Salgsdokument for nybygninger uden navn. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-11-0591
4032 - Standing Orders and Instructions for Wallsend-Howden Pressure System of Burning Liquid Fuel. Wallsend Slipway & Engineering Co. Ltd., Wallsend-on-Tyne, England 1939-10-19 REF-18-1540
4033 - Four-stroke medium-speed turbocharged in-line and v-engines for marine propulsion - S50HU + U50HU. B&W, København 1975-07-00 REF-18-1541
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4034 - Decca Marine Radar for the 1970's Group 12 - 12 in. Anti-Collision, True Motion and Relative Motion Displays 3 cm and 10 cm wavelenghts. Decca Radar Ltd., Albert Embankment, London 1972-05-00 REF-18-1542
4035 - Sailor SSB marine radio receivers and transmitters etc. S.P. Radio A/S, Ålborg 1970 c. REF-18-1543
4036 - Elektromekano 1250-series marine radio station m.v. Dansk Radio A/S, Amaliegade, København 1970 c. REF-18-1544
4037 - Anschütz Combipilot 7 brochure. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1970 REF-18-1545
4038 - Betænkning om forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område. Arbejdsministeriet, København 1971 REF-18-1546
4039 - B&W Alpha Marine Diesel Engine Type 490, 340-20 og 400-23 og 400-24 m.fl. typer. B&W Alpha, København 1964 REF-18-1547
4040 - H.M.F. Low-compressiom semi-diesel engines with reversible propeller. Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1963 REF-18-1548
4041 - Water Cooled Diesel Engines BAM 816 fra Deutz. Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, Tyskland 1982-09-06 REF-18-1549
4042 - Furuno High Performance, Transistorized 70 mile Marine Radar brochure. Furuno Electric Co., Nishinomiya-City, Japan 1969 REF-18-1550
4043 - Decca solid-state river radars brochure. Decca Radar Ltd., Albert Embankment, London 1970-08-00 REF-18-1551
4044 - Decca 10 cm marine radars. Decca Radar Ltd., Albert Embankment, London 1969-11-00 REF-18-1552
4045 - Tilbud på Terma Radar til nybygning på Helsingør Skibsværft. Terma Elektronisk Industri A/S, Finlandsgade 12, Århus 1970-08-03 REF-18-1553
4046 - Maritime Communications via Satellite. COMSAT General Corporation, Washington, USA 1974 c. REF-18-1554
4047 - Container system service - container technik service - container transfracht service - oversigtshæfte. Gerd Buss, Hamburg 1975 c. REF-18-1555
4048 - Frauenhauf France and containerisation. Oversigtshæfte. Fruehauf Container, 2, Avenue de l'Aunette, 91-Ris-Orangis, Frankrig 1975 c. REF-18-1556
4049 - Brochure for Antwerpens stevedorefirma Noord Natie. Noord natie sv, Stadswaag 7, Antwerpen, Belgien 1970 c. REF-18-1557
4050 - Interpool Container Catalogue. Interpool, 630 Third Avenue, New York, USA 1976-08-00 REF-18-1558
4051 - Polska Zegluga Morska, - Polish Steamship Company, Szczecin, Polen. Rederipræsentation. Polska Zegluga Morska, - Polish Steamship Company, Szczecin, Polen 1976 REF-18-1559
4052 - Pipe All Hands . Boatswain's pipe tunes. The Compass Magazine, USA 1957-03-01 REF-18-1560
4053 - How much is a ton? - Tonnage measuremetns. The Compass Magazine, USA 1959-03-01 REF-18-1561
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4054 - 12 Knots by the log, Sir. Fartmåling med traditionel log. The Compass Magazine, USA 1957-11-01 REF-18-1562
4056 - Nathaniel Bowditch - Mathematical Wizard. The Compass Magazine, USA 1958-03-01 REF-18-1564
4059 - Who was first? the steamboaters; Fitch, Ramsey, Fulton, d'Abbans, Taylor and Symington. The Compass Magazine, USA 1958-07-01 REF-18-1567
4060 - Eight Bells and the Glass is Turned. The Compass Magazine, USA 1958-07-01 REF-18-1568
4061 - There'll always be a Launching - om afløbning - søsætning. The Compass Magazine, USA 1959-01-01 REF-18-1569
4062 - Instruction booklet for Enclosed Gear for Steam Winches. John Lynn & Co. Ltd., Sunderland, England 1920 c. REF-18-1570
4063 - Die Handelsschiffsstationen Telefunken Type A.B.C. Radiotelegrafistation. Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie, Berlin, Tyskland 1918-08-01 REF-18-1571
4064 - Whaling Museum New Bedford Guide. Whaling Museum, New Bedford, USA 1924 REF-18-1572
4065 - Travellers by Sea. National Maritime Museum, Greenwich, England 1962 REF-18-1573
4066 - Fejø Skibs- og Bådeværft 100 år 13/1 1889 til 13/1 1989. Fejø Skibs- og Bådeværft 1989 REF-18-1574a
4067 - Samling fotos og tekster om forskellige danske bådværfter. Diverse bådværfter 1979 c. REF-18-1574b
4069 - Annoncer fra forskellige danske værfter. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift 1920 REF-19-1575b
4070 - Decca solid state Marine Radar for the 1970's Group 12. Decca Radar Ltd., London, England 1973-08-00 REF-19-1576
4071 - Terma Radar Pilot 7-T-12 brochure. Terma Elektronisk Industri A/S, Århus 1973 REF-19-1577
4072 - Kreiselkompass Standard VI Kompakt - Gyro Compass Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-19-1578
4073 - Rederiets Instruktioner vedr. CO2 Brandslukningsanlæg Dansk-Franske D/S A/S, København 1970 REF-19-1579
4074 - Tegninger af lærebogstype for stabilitet, krængninger, trimforandringer, hydrostatiske kurver etc. - 1960 c. REF-19-1580
4075 - Kirkeskibe i protestantiske Lande uden for Danmark. Præsteforeningens Blad 1947-01-10 REF-19-1581
4076 - Vedtægter for den danske nationalkomite for ICHCA - International Cargo Handling Co-Ordination Association. Den danske nationalkomite for ICHCA, København 1974-06-17 REF-19-1582
4077 - Danske søkort, kortindeks 2003. Indeks grønlandske og færøske søkort og publikationer 2001. Kort- & Matrikelstyrelsen, København 2001-2003 REF-19-1583
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4078 - Der Nord-Ostsee-Kanal, Streckenplan, Verkehrsregelung, Verkehrsvorschriften. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Tyskland 1981 REF-19-1584
4079 - Chart No. 1 Nautical Chart Symbols Abbreviations and Terms. National Oceanic and Atmospheric Administration, Washington, USA 1984-1991 REF-19-1585
4080 - Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts - English Chart 1 Hydrographic Department, Taunton, England 1984 REF-19-1586
4081 - Notes on the Chart Correction for Admiralty Chart Agents, H.86. Hydrographic Department, Taunton, England 1993 REF-19-1587
4082 - Waypoints i danske farvande. Kort- & Matrikelstyrelsen, København 1990 REF-19-1588
4083 - Fortegnelse over Det kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1948. Søkortarkivet, København 1948 REF-19-1589
4084 - Skonnerten FULTON af Marstal, organisationsplan 1977-1978 samt årsberetning 1974. Fulton Stiftelsen, Assens 1977-1978 REF-19-1590
4085 - Årsberetning 1989. Fulton Stiftelsen, Assens 1989 REF-19-1591
4086 - An Honest Apology to Mr. Per Henriksen and Mr. Asger Lindinger. Shipping Times, København 1977 REF-19-1592
4087 - Laste- og lossemateriel - katalog fra Vojens Tovværk. Vojens Tovværk A/S, Vojens 1977-06-00 REF-19-1593
4088 - General Instructions for Installation, Operation and Care of Pneumercator Tank Gauge and Draught Gauge Outfits. Kelvin, Bottomley & Baird Ltd., Glasgow, Skotland 1930 c. REF-19-1593
4089 - The State of Containerization - A study promoted by and on behalf of Flexi-Van. Flexi-Van Corp. Madison Avenue, New York, USA 1975 REF-19-1594
4092 - Instruction Manual for Marine Main Receiver Elektromekano M1250, radioanlæg. Dansk Radio A/S, København 1970 c. REF-20-1597
4093 - Instruction Manual for Ancillaries Ship's Radio Station, radioanlæg. Dansk Radio A/S, København 1970 c. REF-20-1598a
4094 - Instruction Manual for Reserve Radio Telegraph Transmitter Elektromekano S125, radioanlæg. Dansk Radio A/S, København 1970 c. REF-20-1598b
4095 - Instruction Manual for Reserve Radio Telegraph Receiver Elektromekano M125, radioanlæg. Dansk Radio A/S, København 1970 c. REF-20-1598c
4096 - Installation & Mounting Instructions for VHF SP Sailor RT141/142, radioanlæg. Dansk Radio A/S, København 1970 c. REF-20-1598d
4097 - Functional Description of Crew Call System Type HA 6600. Amplidan A/S, København 1972 REF-20-1599
4100 - Hay Trimindicator, brochure. Finn Tveten & Co. A/S, Oslo, Norge 1974 REF-20-1602
4101 - SEA-DOG drivanker brochure. Finn Tveten & Co. A/S, Oslo, Norge 1974 REF-20-1603
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4102 - Lastelinien, artikel af skibsingeniør Allan Olsen. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1918 REF-20-1604
4103 - Amerikas Handelsskibsbygning, artikel af J.A. Kørbing, underdirektør ved Orlogsværftet. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1919 REF-20-1605
4104 - Akustisk Signalering, artikel af ingeniør Helge Rydberg, Malmö. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1606
4105 - Københavns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft, foredrag, sammendrag af direktør Ove Munk. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1607
4106 - Dieselmotorer, artikel af direktør H.H. Blache. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1608
4107 - Artikel om maritime ord: myre et lækt skib. H&S, Helsingør 1984 REF-20-1609
4108 - Skibet i folketroen, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1979 REF-20-1610
4109 - Fatter Jahns Sølov, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1981-02-22 REF-20-1611
4110 - Vagtordning, tidsmåling og andre uafklarede problemer inden for middelalderens navigation, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1982-04-17 REF-20-1612
4111 - Koøjer, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1991-05-05 REF-20-1613
4112 - Sømandens våde grav, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1988-04-23 REF-20-1614
4113 - Bundsmørelse, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1988-04-19 REF-20-1615
4114 - Skipperens sølvtøj, artikel af Henning Henningsen og Christian Waagepetersen H&S, Helsingør 1969-01-12 REF-20-1616
4115 - En mønt under masten, artikel af Henning Henningsen. H&S, Helsingør 1963-10-00 REF-20-1617
4116 - Helsingør-boller, puncheboller, artikel af Henning Henningsen. H&S, Helsingør 1969 REF-20-1618
4117 - The Ship of Fools - Stultifera Navis or Ignis Fatuus - Das Narrenschiff. American Psychologist 1982-07-01 REF-20-1619
4118 - Skibsnavne, Hvornår begyndte man at male dem på skibene? artikel af Henning Henningsen. H&S, Helsingør 1969 REF-20-1620
4119 - Vejledning i brug af rulledæmpningstank HyA 7107. Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium, Lyngby 1973-01-10 REF-21-1621
4120 - Speich Clear View Screen - All round view rotating wiper - Technical notes. Cesare Speich e Figlio, Genova, Italien 1970 c. REF-21-1622
4122 - Robertson Panorama Rudder-Indicator - rorindkikator for broen. Robertson Radio-Elektro A/S Egersund, Norge 1966 REF-21-1624
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4123 - Beskrivelse og diagrammer for Svendborg elektrohydrauliske styremaskine. Bukh A/S Motorfabrik, Kalundborg 1973 REF-21-1625
4130 - Operation and service instructions for pneuline gauge equipment, Pub. KH 598 R2. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1973 REF-21-1632
4133 - Instruction Book for Running and Maintenance for Exhaust-Gas Turbochargers VTR 200. Brown, Boveri & Co. Ltd., Baden, Schweiz 1974 REF-21-1635
4134 - Scanpilot autopiloter, brochure med data. Scanpilot, Arnold Nielsens Boulevard 130, Hvidovre 1975 c. REF-22-1636
4135 - Scanpilot autopiloter, beskrivelse og virkemåde af SCANPILOT Type AP 101. Scanpilot, Arnold Nielsens Boulevard 130, Hvidovre 1975 c. REF-22-1637
4136 - Atlas clear view screens, datablade, reservedelsliste, tegning. Atlas Werke, Bremen, Tyskland 1960-1970 REF-22-1638
4137 - Kent clear view screens, diverse materialer. George Kent Ltd., Luton, London, England 1953-1975 REF-22-1639
4138 - VDO Marineinstruments, log, vind, motor m.v. mest for fritidsfartøjer. VDO Marineinstruments, Frankfurt, Tyskland 1980 REF-22-1640
4139 - Aristo General Catalogue for regnestokke, kalkulatorer, skabeloner, linealmateriale. Aristo-Werke, Dennert & Pape KG., Hamburg, Tyskland 1973 REF-22-1641
4140 - Aristo - tre brochurer inkl. planimetertyper. Aristo-Werke, Dennert & Pape KG., Hamburg, Tyskland 1970 c. REF-22-1642
4141 - Thomas Mercer. Materiale om kronometre. Thomas Mercer, St. Albans, England 1957-1977 REF-22-1643
4142 - Kronometerdata for Hamilton Service. Hamilton Watch Co., Lancaster, Pennsylvania, USA 1962 REF-22-1644
4143 - Kronometerreservedelsliste. Ulysse Nardin, Le Locle, Schweiz 1960 c. REF-22-1645
4144 - Furuno Operator's Manual for Doppler Speed Log Model DS-70 Furuno Electric o., Nishinomiya, Japan 1986 REF-22-1646
4145 - Anschütz Gyro Compass Standard VI Kompakt brochure. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-22-1647
4146 - Neco Marine NM69/2 Automatic Pilot Instalation Instructions. Neco Marine Ltd., Portsmouth, England 1970 c. REF-22-1648
4147 - Neco Marine Brochurer for autopilot, kompasser, ankerspil. Neco Marine Ltd., Portsmouth, England 1970 c. REF-22-1649
4148 - Neco Marine Brochurer for rorviser, fartviser og omdrejninger. Neco Marine Ltd., Portsmouth, England 1970 c. REF-22-1650
4149 - Dan Servo selvstyrer med styrestand. Motorfabriken Dan A/S, Esbjerg 1975 c. REF-22-1651
4150 - Cassens & Plath General catalogue 1994. Cassens & Plath GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1994 REF-22-1652
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4151 - Cetrek autopiloter datablade. Cetrek, Balena Close, London, England 1976 REF-22-1653
4152 - KH off course alarm datablad. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1981 REF-22-1654
4153 - Decca Pilot 150, autopilot. Decca Navigator Co. Ltd., Albert Embankment, London, England 1976 REF-22-1655
4154 - El-Trade autopilot, offcourse alarm, gyrokompas El-Trade A/S, Oslo, Norge 1980 c. REF-22-1656
4155 - Beha Seksjonskomfyr m.v.datablade. Beha-Hedo A/S, Skien, Norge 1975 c. REF-22-1657
4157 - Smoke Detector type 47R - røgdetektor manual. Carl Th. Malling, Stamholmen 173, Hvidovre 1971 REF-22-1659
4158 - Instruktionsbog med reservedelsliste for Superjectorer CNS66 og CNS69. Titan Separator A/S, Maskinvej, 2860 Søborg 1970 REF-22-1660
4159 - Manual for Level Luffing Slewing Deck Crane - manual for dækskraner med grab. MAN, Augsburg, Tyskland 1972 REF-22-1661
4164 - Sestreline Compass Equipment datasheets. Henry Browme & Son, Barking, England 1983 REF-23-1666
4165 - Compass equipment - kompasudstyr. John Lilley & Son, North Shields, England 1930 c. REF-23-1667
4166 - Compass equipment - kompasudstyr. Henry Browne & Son, Barking, England 1937 REF-23-1668
4167 - General Catalogue - kompasudstyr og navigationsinstrumenter. Henry Browne & Son, Barking, England 1930 c. REF-23-1669
4168 - General Catalogue navigation equipment. Henry Browne & Son, Barking, England 1954 REF-23-1670
4169 - Compass equipment - kompasudstyr. Henry Browne & Son, Barking, England 1946-1958 REF-23-1671
4170 - Compass equipment - kompasudstyr. Henry Browne & Son, Barking, England 1951-1955 REF-23-1672
4171 - Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer. Henry Browne & Son, Barking, England 1946-1961 REF-23-1673
4172 - Compass equipment - kompasudstyr. Henry Browne & Son, Barking, England 1994 c. REF-23-1674
4173 - Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer. Henry Browne & Son, Barking, England 1970-1976 REF-23-1675
4174 - Compass equipment - kompasudstyr, især for mindre fartøjer. Henry Browne & Son, Barking, England 1985 c. REF-23-1676
4175 - Compass equipment - kompasudstyr. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1975-1980 c. REF-23-1677
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4176 - Compass equipment - kompas håndholdt Glauser Mk. 4. Henry Browne & Son, Barking, England 1960 c. REF-23-1678
4177 - Unit Trim Indicator datablad. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1975 REF-23-1679
4178 - Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1680
4179 - Sestrel - John Lilley & Gillie - Klinometre. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1681
4180 - Sestrel - John Lilley & Gillie - Lanterner, horn og flag, signalfigurer. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1682
4181 - Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1993 REF-23-1683
4182 - Kronekompasbrochure. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1955 REF-23-1684
4183 - Observator Transmitting Compass Equipment, TMC, kompasudstyr. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1685
4184 - Observator lanternekontrolpanel for manøvrelys. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1686
4185 - Observator Automatic Yaw, rudder overshoot control, counterrudder control, off-course-P.F.-alarm. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1687
4187 - Admiralty List of Radio Signals - Diagram relating to Radiobeacons 1978, NP275(2a). The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 1978 REF-24-1689
4188 - Weilbach kortkatalog. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 2003-01-13 REF-24-1690
4189 - Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners 2001 Edition, NP247. The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 2001-01-01 REF-24-1691
4190 - Cumulative List of Admiralty Notices to Mariners July 2001, NP234/01B. The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 2001-07-01 REF-24-1692a
4191 - Admiralty Notices to Mariners Weekly Edition 1 to 4. The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 2002-01-00 REF-24-1692b
4192 - Meddelelser fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen, København 1986-2004 REF-25-1693
4193 - Compass equipment data sheets Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1960 c. REF-26-1694
4194 - Compass equipment data sheets Kelvin, Bottomley & Baird Ltd. Glasgow, Skotland 1900-1930 REF-26-1695
4195 - Instructions for the adjustment of the Kelvite Standard Compass, Lord Kelvin's Patent Compass. Kelvin, Bottomley & Baird Ltd. Glasgow, Skotland 1900-1930 REF-26-1695e
4196 - Datablad for Decca Pilot 5050 gyro or combined gyro / magnetic autopilot. Decca Navigator Co., London, England 1972-04-00 REF-26-1696
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4197 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1898 REF-26-1697
4198 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1910 c. REF-26-1698
4199 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 53. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1920 c. REF-26-1699
4200 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 54. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1925 c. REF-26-1700
4201 - Samling af kataloger fra Husun med kompasser og andre instrumenter. Henry Hughes & Son Ltd., Fenchurch Street 59, London, England 1930-1940 REF-26-1701
4202 - Kataloger for Dobbie-McInnes kompasser, loddemaskiner m.m. Dobbie-McInnes & Clyde Ltd., Glasgow, Skotland 1910-1930 REF-26-1702
4203 - Hallgrens Kompasser. Brochure. Hallgrens Eftf., St. Regnegade 2, København 1950 c. REF-26-1703
4204 - The Neptun Magnetic Compass for any ship. ISO approved. H. Iversen Kompasfabrik A/S, Trondheim, Norge 1980 c. REF-26-1704
4205 - Type NM5 Repeater Compass Manual. Neco Marine Ltd., Portsmouth, England 1982 REF-26-1705
4206 - Oversigt over magnettyper produceret hos Shaw og anvendt i kompasser og til kompasretning. H. Shaw Magnets, Anchor Works, Sheffield, England 1980 c. REF-26-1706
4207 - Standard Transmitting Compass, Electronic Compass Systems, Gyro Repeaters. Marine Data Ltd., Southampton, England 1979 REF-26-1707
4208 - Oversigt over småkompasser, lommekompasser, orienteringskompasser. Wilkie Kompasser, Tyskland 1985 REF-26-1708
4209 - Bendix Magnesynkompas. Data. Danish Compass Company, Bag Engvælen, Dragør 1980 c. REF-26-1709
4210 - Klinometer, lommekompas, andre små instrumenter. Meridian Ltd., Bienne, Schweiz 1957 REF-26-1710
4211 - Hezzanith Standard & Steering Compasses Catalogue Heath & Co., New Eltham, London, England 1935 c. REF-26-1711
4212 - Bådkompasser og små kompasser. James Bedington & Son / W. Allen Taylor & Co., Birmingham, England 1935 c. REF-26-1712
4213 - Lommekompas datablad. E.F. Büchi Söhne, Bern, Schweiz 1950 c. REF-26-1713
4214 - Bådkompasser datablad. N. Børgesen & Co., Graabrødretorv, København 1930 c. REF-26-1714
4215 - Solkompasdatablad med nogen instruktion. Stemmler-Koch, Tyskland 1950 c. REF-26-1715
4216 - Kompasudstyrsbrochure fra Lyth. Instrumentfabriks A.-B. Lyth, Stockholm, Sverige 1960 c. REF-26-1716
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4217 - Kompasudstyrsbrochure fra Star - The Spirit Buoyancy Compass. Star Compass Company, Boston, Mass. USA 1910 c. REF-26-1717
4218 - The SAW right-on Pelorus datablade. S.A. Wicksteed, 15 Bernard Street, Leith, Skotland 1935 c. REF-26-1718
4219 - Universal instrument, instruktion i brug om beskrivelse. Sølver, Carl V., Amaliegade 30, København 1945-03-02 REF-26-1719
4220 - A brief description of the Holmes Tele-compass System for Aircraft. Smith's Aircraft Instruments, London, England 1930 c. REF-26-1720
4221 - Drakes' Dial - The Toy that Worked, artikel i bladet af Jean Merrill du Cane. The Sperry Gyroscope Co. Ltd., Brentford, Middlesex, England 1950 REF-26-1721
4222 - Hay Deflektor for kompasretning. Finn Tveten & Co., Oslo, Norge 1960 c. REF-26-1722
4223 - Kaptain C. Clausens Deflektor for kompasretning. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1960 c. REF-26-1723
4224 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 1. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1724
4225 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 2. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1725
4226 - Universalinstrument til undersøgelse af magnetiske kompassers teknisk-mekaniske konstruktion og præcision, artikel af marineing. L. Lyttov. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1726
4227 - Instruksjonsbok for Brown gyrokompass og styreautomat, artikel af A. Berg-Hansen. O.B. Linaae - B. Berg-Hansen, Oslo, Norge 1955 REF-26-1727
4228 - The Brown Steering gyro compass - instruction and maintenance. S.G. Brown Ltd., Victoria Road, London, England 1930 c. REF-26-1728
4229 - The Sperry Gyro-Compass and Navigation Equipment Comprising History of the Art, with Latest Developments... The Sperry Gyroscope Company, New York, USA 1912 REF-27-1729
4230 - The Sperry Gyro Compass Theory, natural errors, description, operation and maintenance The Sperry Gyroscope Company Ltd., Brentford, England 1939 REF-27-1730
4231 - Sperry SRP-2000 Ship Control System, datablade. Sperry Marine Systems, New York, USA 1981 REF-27-1731
4232 - Manualer samlet i hæfte for gyrokompas, logge med videre. Hokushin Electric Works Ltd., Tokyo, Japan 1980 REF-27-1732
4233 - Gyrostar, Gyro Compass Standard 1 og Autopilot datablade. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1982 REF-27-1733
4234 - Autopilot C3, Autopilot C4, Off-Course Alarm CA2, Autopilot D2, Autopilot Yachtsman 1 - datablade. Seaway Steering Systems, El-Trade A/S, Oslo, Norge 1983 REF-27-1734
4235 - Selvstyreapparatet ARGUS - autopilot - beskrivelse. Larsen & Almer Nielsen, Kollegievej 5, Charlottenlund 1942 REF-27-1735
4236 - K.S. Selvstyrer - autopilot til magnetkompas - datablad. Motorfabriken DAN A/S, Adgangsvejen, Esbjerg 1960 c. REF-27-1736
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4237 - Thrige Autopilot references Thrige-Titan A/S, Odense 1966 REF-27-1737
4238 - Thrige Autopilot Type B2, artikel af P. Sundien og Frank Madsen om autopilotens muligheder billeder m.m. Thrige-Titan A/S, Odense 1964 REF-27-1738
4239 - Kompasse für Handelsschiffe. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1739
4240 - Boots- und Yacht-Kompasse. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1740
4241 - C. Plath Projektionskompass HANSA, datablad. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1955 REF-27-1741
4242 - C. Plath Magnetic Compasses, datablad. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1955 REF-27-1742
4243 - Fiber Glass for the Shipbuilding Industry - nathus i glasfiber. Blohm + Voss AG, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-27-1743
4244 - CP Nautische Instrumente - Katalog for kompasser, nathuse, sekstanter m.v. R. Asskamp KG, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-27-1744
4245 - Datablad for Reflexionskompass mit Kontroleinsicht. Datablad. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1960 c. REF-27-1745
4246 - Datablade for kompasser, nathuse og tilbehør. VEB-Mechanik Askania, Berlin, Tyskland 1965 c. REF-27-1746
4247 - Samling af kataloger fra C. Plath med magnetkompas og tilbehør. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1930-1960 REF-27-1747
4248 - Efterretninger for Søfarende, EfS 47-2003 med Recommendation on navigation through the entrance to the Baltic Sea, IMO Resolution MSC.138(76). Farvandsvæsenet, København 2003-11-21 REF-27-1748
4249 - Lodspåsætningssteder i danske farvande. Liste over lodsningsdestinationer. Farvandsvæsenet, København 2003-11-01 REF-27-1749
4250 - Efterretninger for Søfarende nr. 1-2003 med bilag. Farvandsvæsenet, København 2003-01-03 REF-27-1750
4251 - Admiralty List of Lights and Fog Signals, Mediterranean and Black and Red Seas, NP78, vol E. Hydrographic Office, Taunton, England 2001 REF-27-1751
4253 - Samling datablade for ekkolod af FURUNO mærke. Furuno - ISR, Speditørvej, København 1970-1980 REF-27-1753
4254 - Sounding Outfits - loddemaskiner datablade. Dobbie-McInnes, Glasgow, Skotland 1930 c. REF-27-1754
4255 - Datablade for forskellige hydrografiske instrumenter som temperaturmålinger, salinitetsmålere, tidevandsmålere, bølgemålere, bundprøvehentere m.v. N.B.A. Controls Ltd., Farnborough, Hants, England. 1979 REF-27-1755
4256 - Pneumatic Depth Indicator, hjælpeinstrument til dybdemåling. Kelvin Hughes Division - S. Smith & Sons Ltd., London, England 1970 c. REF-27-1756
4257 - Braystoke Directional Reading Flow Meter, datablad for strømningsmåler. Valeport Engineering Company, Hertford, England 1970 c. REF-27-1757
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4258 - Selfrecording Currernt Meter Model DNC-2B - datablad for strømningsmåler. N.B.A. Controls Ltd., Farnborough, Hants, England. 1979 REF-27-1758
4259 - Direct Reading Current Meter - datablad for strømningsmåler. Kelvin Hughes Division - S. Smith & Sons Ltd., London, England 1970 c. REF-27-1759
4260 - The Binkley Silt Sampler - datablad for partikelprøvehenter i vand. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1960 c. REF-27-1760
4261 - Electro-Magnetic Log and Current Meter - datablad. Colnbrook Instrument Development Ltd., Colnbrook, England 1970 c. REF-27-1761
4262 - Elac ekkograf - datablade for flere modeller af ELAC ekkolod. Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1956 REF-27-1762
4263 - Temperaturmåler og logningsinstrumenter. Helicon Oceanics, Nestun, Norge 1970 c. REF-27-1762a
4264 - Datablade for instrumenter til saltholdighedsmåling, temperaturmåling og dybdemåling. Applied Microsystems Ltd., Sidney, BC, Canada 1970 c. REF-27-1763
4265 - Ferrograph ekkolod, datablade for forskellige modeller. Ferropilot, Glostrup, Danmark 1985 c. REF-27-1764
4266 - A Two-component electromagnetic ship's log. The Institute of Navigation, London 1970-07-01 REF-28-1765
4267 - Instructions for Kelvite Sounding Machine Kelvin, Bottomley & Baird Ltd., Glasgow, Skotland 1920 c. REF-28-1766
4268 - Datablad for loddemaskinen Viking. Viking ? 1930 c. REF-28-1767
4269 - Langevin-Florrisson Ultra-Sonic Sounder . The Langevin-Chilowsky Method of Utilising the Ultra-Sonic Waves. Société de Condensation et d'Applications Mécaniques, Paris, Frankrig 1931 REF-28-1768
4270 - Vandprøvehentere, planktonhentere, blokke med udløbsmeter og udstyr til havundersøgelser, datablade. Laboratoire Océanographique, Charlottenlund, København 1930 c. REF-28-1769
4271 - A Magnetostriction Echo Depth Recorder - artikel med avisbilag fra ekkoloddets udvikling. The Institute of Electrical Engineers, London, England 1936 REF-28-1770
4272 - Ekkolod i frithængende torpedoform. Instruktion. Electroacustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1936 REF-28-1771
4273 - Chernikeeff electromagnetic speed log. Datablad. Chernikeeff - The Walker Group, Birmingham, England 1985 REF-28-1772
4274 - The Improved Submerged Log. Instruktion og forklaring på en impellerlog i under-bunden-rør. Chernikeeff - The Improved Submerged Log Co. Ltd., London, England 1930 c. REF-28-1773
4275 - Datablad for Askania patentlog med fjernaflæsning. VEB Mechanik Askania, Berlin, Tyskland 1950 c. REF-28-1774
4276 - Silent Magneto-Striction Echo Sounder with Recorder, British Admiralty Pattern, manual. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1950 c. REF-28-1775
4277 - Technical Bulletin: The Prevention of Mist and Ice on Windows, artikel om varmeruder. Triplex Safety Glass Co. Ltd., Birmingham, England 1958 REF-28-1776
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4278 - Therglas - Heizscheiben - Forklaring om varmeruder. Verres Industriels SA. Moutier, Schweiz 1961 REF-28-1777
4279 - Therglas varmeruder. Datablad med billeder og referencer. Verres Industriels SA. Moutier, Schweiz 1960 c. REF-28-1778
4280 - Datablade for skibsvinduer, koøjer, støbegods, skibsskruer. C.C. Jensen, Rødeledsvej, Svendborg 1970 c. REF-28-1779
4281 - Datablade og manualer for straight line vinduesviskere Wynstrument. Wynstruments Ltd., Gloucester, England 1975 c. REF-28-1780
4282 - Golay elektronisk kronometer Golay Chronostat IV kronometer. Datablade og referencer. Golay, Lausanne, Schweiz 1970 c. REF-28-1781
4283 - Patek Philippe kronometer brochure. Patek Philippe, Geneve, Schweiz 1975 c. REF-28-1782
4284 - Kelvin Hughes Chronometer Type YC, elektronisk kronometer. Kelvin Hughes, London, England 1976 REF-28-1783
4285 - Glashütter Marinechronometer datablad. VEB Uhren- und Maschinenkombinat Ruhla, Berlin, Tyskland 1974 REF-28-1784
4286 - Sewills Chronometer - article from Horological Journal about the mechanical Sewill Marinechronometer. Sewills of Liverpool, England 1991-03-01 REF-28-1785
4287 - Ulysse Nardin kronometer brochure. Ulysse Nardin SA, Le Locle, Schweiz 1975 c. REF-28-1786
4288 - Patek Philippe kronometer brochure for quarzkronometer, digitalt kronometer. Patek Philippe, Geneve, Schweiz 1975 c. REF-28-1787
4289 - Datablad for Wempe kronometer. Wempe Chronometerwerke, Hamburg, Tyskland 1975 c. REF-28-1788
4290 - Thomas Mercer Marine chronometer, datablade for mekaniske og elektroniske kronometre. Thomas Mercer, St. Albans, England 1977 REF-28-1789
4291 - EES quarz chronometer, Mercer chronometers, Observator chronometer, Lilley & Reynolds clock, Simplex Marie Master Clock System - data for alle i nogle brochurer. John Lilley & Gillie Ltd., North Shields, England 1979 c. REF-28-1790
4292 - Aldis Mark X Longrange Daylight Signalling Lamp, datablad. Kelvin Hughes Division - S. Smith & Sons Ltd., London, England 1977 REF-28-1791
4293 - Daylight Signalling Lamp type SIG 57-5 NIFE, Jungnerbolaget, datablad. K.G. Matzen, Kong Georgs Vej 21, Frederiksberg 1970 c. REF-28-1792
4294 - Daylight Signalling Lamp type SIG 57-5 NIFE, Jungnerbolaget, datablad. Jungner, Oskarshamn, Sverige 1970 c. REF-28-1793
4295 - Lanternelampe - lanternpære med datablad for lysevne og forbrug. SM-lampen. Søren Madsen Lampe A/S, Ejby Industrivej, Glostrup 1977-07-01 REF-28-1794
4296 - Vandtætte lamper, skotlamper, mekaniske tågehorn, datablade. Carlo Mathiasen, Niels Juelsgade, Esbjerg 1970 c. REF-28-1795
4297 - Katalog for Petromax petroleumslamper, primuslamper, dansk tekst. Uden afsender. Reservedele til lamper. Petromax, Tyskland 1930 REF-28-1796
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4298 - Brochurer for Sewill sekstant og kronometer. Sewills of Liverpool, England 1990 c. REF-28-1797
4299 - Datablade for alle B&T / B.T. lanterner, metalkasser, vandtanke, brødkasser for redningsbåde, råber, signalfigurer, oilespreder, bølgedæmper m.v. Brøndberg & Tandrup, Store Kongensgade, København 1977 REF-28-1798
4300 - Zöllner tågehorn, sirener, elektriske horn, bremsestande m.v. - omfattende forklaringer i mappe. Zöllner, Kiel, Tyskland 1980 c. REF-28-1799
4301 - Radiotelegram- og radiotelegraftakst for danske skibsstationer. Post- og Telegrafvæsenet, København 1961-08-01 REF-28-1800
4302 - Drikkevand i Skibe. Søfartens Hygiejnekomite, København 1950 REF-28-1801
4303 - Passagerskibes stabilitetsforhold, artikel af professor C.W. Prohaska. Ingeniøren, København 1954-12-03 REF-28-1802
4304 - Residuary Stability, artikel af Prohaska - reststabilitet, lækstabilitet. Institution of Naval Architects. London, England 1947 REF-28-1803
4305 - Handelsskibsfarten under krig eller ved truende krigsfare. Skibsfartsnævnet, København 1962-05-01 REF-28-1804
4306 - Paulin barometeret, dets funktion, hjælpetabeller og flere oplysninger om emnet. System Paulin A/B, Stockholm, Sverige 1931 REF-28-1805
4307 - Meteorologische Instrumente für den Gebrauch auf Schiffen. Katalog for barometre og barografer til søbrug. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1912 REF-28-1806
4308 - Barometerkatalog fra tysk firma Stäcker & Olms. Stäcker & Olms, Hamburg, Tyskland 1910 c. REF-28-1807
4309 - Meteorological Recording Instruments, katalog for barografer, barometre, hygrografer og aspirationspsykrometer. VEB Feingerätebau Drebach, Berlin, Tyskland 1970 c. REF-28-1808
4310 - Stormglas, brochure x 2. Chas. Hansens Eftf. ApS, Egå 1995 c. REF-28-1809
4311 - Barometerbrochure med forskellige oplysninger og spøjse tegninger. V.M.B.F.H., Tyskland 1930 c. REF-28-1810
4312 - Barographs - datablade for barografer, barometre og lidt andet. R.W. Munro Ltd., London, England 1980 c. REF-28-1811
4313 - Datablade for blok med tælleværk, prøvehentere i havet, spil og mindre hjælpematerialer. Bergen Nautik A/S, Bergen, Norge 1979-02-28 REF-28-1812
4314 - Datablad for polymeter - fugtighedsmåler, hygrometer + brochure med tegninger og omtale af hårhygrometer. G. Lufft GmbH, Stuttgart, Tyskland 1984 REF-28-1813
4315 - Datablade for termometre. Kurt Gohla, Kiel, Tyskland 1974 c. REF-28-1814
4316 - Datablade for Aspirationspsykrometer Hænni & Cie., Jegenstorf, Schweiz 1970 c. REF-28-1815
4317 - Schreibende Messgeräte für Temperatur und relative Luftfeuchte - termograf og hygrograf. Hænni & Cie., Jegenstorf, Schweiz 1967 REF-28-1816
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4318 - Datablade for præcisionshygrometer Hænni & Cie., Jegenstorf, Schweiz 1970 c. REF-28-1817
4319 - Datablade for Aspirationspsykrometer Hænni & Cie., Jegenstorf, Schweiz 1970 c. REF-28-1818
4320 - Load-Line Hydrometers, Salinometers & Brinometers - datablad med skalaer. R.W. Munro Ltd., London, England 1980 c. REF-29-1819
4321 - Kataloger for hydrometre, salinometre, densimetre, termometre m.m. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1920-1940 REF-29-1820
4322 - Samling brochurer og data for vindmålingsudstyr fra flere firmaer. Carl Th. Malling, Stamholmen, Hvidovre 1950-1980 REF-29-1821
4323 - Samling brochurer og data forregnestokke af forskellig slags. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1950-1980 REF-29-1822
4324 - Illustrated Catalogue of Drawing Instruments. J.A. Nicholl & Co. Ltd., London, England 1953-06-01 REF-29-1823
4325 - datablad for tegnerekvisitter for bestiklukafet. Kelvin Hughes, London, England 1971 REF-29-1824
4326 - Kurskorektor for hurtig navigation. Lorentzen & Wettre, Oslo, Norge 1938 c. REF-29-1825
4327 - Kataloger for planimeter og integrator. Aristo - Dennert & Pape, Hamburg, Tyskland 1953 c. REF-29-1826
4328 - Katalog for engelske flag, vimpler, bannere for hele Imperiet. Ernest W. Perrett Ltd. East India Dock Road, London, England 1935 c. REF-29-1827
4329 - Ship telegraphs, maskintelegrafer og udstyr til samme, mundstykker, talerør, telegrafkæder og blokke m.v. A. Robinson & Co. Ltd., Liverpool, England 1935 c. REF-29-1828
4330 - Maskintelegraf datablad. VEB Mechanik Askania, Berlin, Tyskland 1960 c. REF-29-1829
4331 - The Aquoil Oil-Water Interface Detector. Datablade. A. Searle & Co., London, England 1960 c. REF-29-1830
4332 - Maihak Indikator datablad med tegninger og tabeller. Max Fodgaard A/S, Holger Danskesvej, Frederiksberg 1960 c. REF-29-1831
4333 - Blokke og rat, katalog med størrelser og priser. H.J. Jacobsens Eftf. ApS, Ollerup 1975 REF-29-1832
4334 - Nautical instruments, clock works Catalogue. N.V. Observator Rotterdam, Holland 1935 c. REF-29-1833
4335 - Meteorological and other Scientific Instruments, Catalogue + price list Short & Mason Ltd., London, England 1950 c. REF-29-1834
4336 - Catalogue of compasses binoculars, drawing instruments, sextants etc. J.H. Steward Ltd., London, England 1933 REF-29-1835
4337 - Nautiska Instrument, lanterner, belysning, lamper, log, kompas m.v. Sverre A/B - Nautic A/B, Göteborg, Sverige 1929 REF-29-1836
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4338 - Optiske instrumenter for nivellering, theodoliter, , måleinstrumenter, målebånd, kikkerter, anemometre m.m. F.A. Thiele, Købemagergade 3, København 1930 c. REF-29-1837
4339 - Catalogue of nautical instruments. Kelvin and Wilfred O. White Co., Boston, USA 1926 REF-29-1838
4340 - Catalogue of nautical instruments. Modelnavne ofte White. Wilfred O. White Co., Boston, USA 1950 REF-29-1839
4341 - Scientific, Nautical, and Engineering Instrument Manufacturers Catalogue. Whyte, Thomson & Co., Glasgow, Skotland 1930 c. REF-29-1840
4342 - Weilbachs katalog som indgik i almanakkerne. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, København 1985 REF-29-1841
4343 - Viking Reflector Compass Coaster, installation manual. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, København 1985 REF-29-1842
4344 - Seaview - Dead Beat Kompas - Katalog over firmaets produkter. Einar Weilbach & Co. A/S, Ny Toldbodgade 11, København 1930-1990 REF-29-1843
4345 - Progress of the Oertz-Rudder, referencelister og data for rortypen. Carp & Horter's Handel Mij, Rotterdam, Holland 1930 REF-29-1844
4346 - Tysk søfart - temanummer om tysk søfart med værfter og handelsruter, havne etc. Politiken, København 1928-09-19 REF-29-1845
4347 - Katalog med ca. 50 fotos af brug af metalrør i skibsbygning. Mange skibsdetaljer vist. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, Tyskland 1930 c. REF-29-1846
4348 - Nautical Instruments & Accessories. Katalog for kompasser, log, kronometre etc. Alfred Field & Co., Birmingham, England 1920 c. REF-30-1847
4349 - General Catalogue - navigationsudstyr, kompasser, sekstanter, kronometre, log. Kelvin, Bottomley & Baird, Glasgow, Skotland 1931 REF-30-1848
4350 - Zeevaartkundige Instrumenten - General Catalogue nautical instruments. G. de Koningh. Arnhem - Amsterdam, Holland 1929 REF-30-1849
4351 - General Catalogue for nautical instruments. John Lilley & Gillie Ltd., North Shields, England 1940 c. REF-30-1850
4352 - General Catalogue for nautical instruments. Georg Hechelmann Nachf., Hamburg, Tyskland 1960 c. REF-30-1851
4353 - General Catalogue for nautical instruments. Heath & Co., New Eltham, England 1928 REF-30-1852
4354 - General Catalogue for nautical instruments. Kelvin Hughes, Minories, London, England 1967 REF-30-1853
4355 - General Catalogue for nautical instruments. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1920 c. REF-30-1854
4356 - General Catalogue for nautical instruments. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1938 REF-30-1855
4357 - General Catalogue for nautical instruments. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1932 REF-30-1856
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4358 - General Catalogue for nautical instruments. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1938 REF-30-1857
4359 - General Catalogue - navigationsudstyr, kompasser, sekstanter, kronometre, log. Kelvin, Bottomley & Baird, Glasgow, Skotland 1930 c. REF-30-1858
4360 - Generelt katalog for navigationsinstrumenter. H. Iversen Kompasfabrik, Trondheim, Norge 1930 c. REF-30-1859
4361 - Generelt katalog for navigationsinstrumenter. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1920-1930 REF-30-1860
4362 - Generelt katalog for navigationsinstrumenter. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1915 c. REF-30-1861
4363 - Kataloger og datablade fra Thomas Walker & Son. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1929-1965 REF-30-1862
4364 - Aquaprobe submerged log. Chernikeeff Instruments Ltd., London, England 1985 c. REF-30-1863
4365 - Sternfinder - Stjerneglobus. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1979 REF-30-1864
4366 - Submarine Signal Receiving Outfit for ships of the mercantile marine. Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1928 REF-30-1865
4367 - Heliograph datablad - signalspejl. Kelvin & Hughes, London, England 1940 c. REF-30-1866
4368 - Dansk Linekastningsapparat fremstillet af Søartilleriet Holmen. Søartilleriet, København 1930-10-01 REF-30-1867
4369 - Line Throwing Gun Model 52 Instructions for use. Brugsanvisning for linekastningsgeværet M52. Kongsberg Våpenfabrikk, Oslo, Norge 1975 REF-30-1868
4370 - Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v. Schermuly, London, England 1930-1950 REF-30-1869
4371 - Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v. Pains-Wessex, Salisbury, England 1970-1990 REF-30-1870
4372 - Report on Verkade's Emergency Rations for Lifeboats Koninnklijke Verkade Fabrieken NV, Zaandam, Holland 1960 c. REF-30-1871
4373 - Seven Oceans Emergency Rations for Lifeboats and Liferafts Compact A/S, Bergen, Norge 1980 c. REF-30-1872
4374 - Kikkertdatablade for Hartmann kikkerter til marinebrug. Hartmann, Wetzlar, Tyskland 1960 c. REF-30-1873
4375 - Kikkertdatablade for Zeiss DDR kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss Jena, Tyskland 1966 REF-30-1874
4376 - Kikkertdatablade for Steiner kikkerter til marinebrug. Steiner, Bayreuth, Tyskland 1996 REF-30-1875
4377 - Kikkertdatablade for Carl Zeiss kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss, Oberkochen, Tyskland 1969 REF-30-1876
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4378 - Noise! The Problem of Industry. S.G. Brown Ltd., London, England 1930 c. REF-31-1877
4379 - ACME Whistles, Reed Horns, Birds & Game Calss Etc. - Bådsmandspiber. J. Hudson & Co. Ltd. Birmingham, England 1985 c. REF-31-1878
4380 - Tannoy Hey-loh loudhailers - megafoner. Tannoy Ltd. London, England 1960-1990 REF-31-1879
4381 - Bell and Gong Unit - skibsklokke og gongong. Secomak Air Products, Stanmore, Middlesex, England 1980 REF-31-1880
4382 - Secomak electric pistonhorn whistle - tågehorn. Secomak Air Products, Stanmore, Middlesex, England 1964 REF-31-1881
4383 - Safe Load Computer - Lasteberegner, trimaflæsning, stressberegning på skrog. Elliott Marine Automation Ltd., London, England 1967 REF-31-1882
4384 - Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter. Kockum Industri A/S, Glostrup 1983 REF-31-1883
4385 - Load- and Draughtindicator - hydraulisk - pneumatisk trim og dybgangsberegner. Observator NV, Rotterdam, Holland 1980 c. REF-31-1884
4386 - Kato's GM-Meter. Ishihara MFG. Co. Ltd., Tokyo, Japan. 1979 REF-31-1885
4387 - Kelvin Hughes Stress Finder. Kelvin & Hughes Marine Ltd., London, England 1953 REF-31-1886
4388 - Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter via sekstant. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1972 REF-31-1887
4389 - Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo. Kelvin Hughes Ltd., Ilford, England 1970 REF-31-1888
4390 - The Trimometer - Trimviser med libelle. Heath & Co., New Eltham, England 1930-1950 REF-31-1889
4391 - Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo. Marine Instruments Ltd., London, England 1950 c. REF-31-1890
4392 - Naviclin clinometer - beregner af trim stabilitet og hældninger. Dr. Justus Rosenhagen, Hamburg, Tyskland 1965 REF-31-1891
4393 - SAL-Navigator Automatic Omega og Satellite Navigator Datablad. Jungner Instrument AB, Solna, Sverige 1960 c. REF-31-1892
4394 - Nauto Control - Autopilot - broautomation. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1980 c. REF-31-1893
4395 - Operator's Manual for Litcom Omega Receiver ORN-10. Litton Industries, Melville, NY, USA 1966 REF-31-1894
4396 - Data sheets with map for Litcom Omega Receiver ORN-10. Litton Industries, Melville, NY, USA 1966 REF-31-1895
4397 - Overview brochure for Litcom Omega Receiver ORN-10. Litton Industries, Melville, NY, USA 1966 REF-31-1896
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4398 - Vagtalarm - dødmandsalarm. Data og beskrivelser. Palle Corfitsen, Italiensvej 73, København S 1971 REF-31-1897
4399 - The Hezzanith Rapid-Reader Micrometer Tangent screw sextant. Heath & Co., New Eltham, England 1930 REF-31-1898
4400 - Freiberger sekstanter - brochurer. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1960-1975 REF-31-1899
4401 - Simex sextant brochure. Coast Navigation School, Santa Barbara, Cal. USA 1970 REF-31-1900
4402 - Plath sekstanter brochurer. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1960-1975 REF-31-1901
4403 - Sekstantprøvebord. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1976 REF-31-1902
4404 - Miniinstrumenter kompas og sekstant. V. Jensen, Skrænten, Struer 1985 c. REF-31-1903
4405 - Afstandsmålere brochurer og data. Barr & Stroud Ltd., Glasgow, Skotland 1940-1980 REF-31-1904
4406 - Pejlediopter med kikkert. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1930 c. REF-31-1905
4407 - Generelt katalog som optrykt i Nautisk Almanak for årene 1949, 1951, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1949-1964 REF-31-1906
4408 - Der Anschütz-Kreiselkompass, Selbsteuer und Kursschreiber. Bog om emnet. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1936 REF-31-1907
4409 - Anschütz gyroskopkompas, dansk beskrivelse i detaljer med diagrammer. Samt flere tyske instruktioner og manualer. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1936-1950 REF-31-1908
4410 - Anschütz gyrokompas - Deltatabeller og andre korrektionstabeller. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1960 c. REF-31-1909
4411 - Anschütz Nautomat integreret navigationssystem med gyrokompas, autopilot og kursskriver. Datablade og forklaringer. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1970 c. REF-31-1910
4412 - Wheelhouse Arrangement DNV Class Notation W1-o/C - broindretning B&W type. B&W, København 1980 c. REF-31-1911
4413 - C. Plath gyrokompas og tilhørende udstyr. Integreret navigationssystem. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-31-1912
4414 - Sperry gyrokompas, autopilot og styrestand. Datablade. Sperry A/S, Gladsaxe Møllevej 21, Søborg 1983 REF-31-1913
4415 - Global Navigation with Shipmate Satellite-Navigator RS 5000 DS. Shipmate Marine Electronics, Støvring 1975 c. REF-32-1914
4416 - Racal-Decca Marine Navigation System 2000. Racal-Decca Marine Navigation Ltd., New Malden, England 1983 REF-32-1915
4417 - Koden Navigationssystemer: LORAN LR-770, Satellite-185, GPS KGP-900, Decca DR-702. Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1980-1990 REF-32-1916
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4418 - Racal-Decca Marine Navigation Systems: Decca, MNS-2000, -2490MT, - 2690BT, Radar 360/500 Series, RM 1290 Radar. Racal-Decca Marine Navigation Ltd., New Malden, England 1980-1990 REF-32-1917
4419 - The AP Navigators. AP Radiotelefon A/S, Brøndby 1975 c. REF-32-1918
4420 - Navtex Receiver CI 8501 A - keeps you informed - Navtex receiver datablad. Dansk Radio A/S, Maarkærsvej, Tåstrup 1980 c. REF-32-1919
4421 - Fully Automatic PLL Synthesized Facsimile Receiver FX-758S / 759S Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1985 REF-32-1920
4422 - Shipping Rope - Oversigt for trosser og wirer. Scan Rope Marine, Tønsberg, Norge 2005 REF-32-1921
4423 - Katalog for ankerhåndteringsudstyr, kæder, kroge, rundsling, båndstropper, surringer, tovværk, faldsikring, løfteværktøj, wirer. Industri Marine Offshore, Peter Harbo A/S, Esbjerg 2007 REF-32-1922
4424 - The Knotmaster Log - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1960 c. REF-32-1923
4425 - Mini Trident Hull Log - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1973 REF-32-1924
4426 - Trident Hull Log Mk. II Model T.100 and T.300 - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1969 REF-32-1925
4427 - Walker's Commodore Log and Speed Equipment instruktioner, tegninger og data. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1950-1980 REF-32-1926
4428 - Walker's Trident Electric Ship-Log, manual med spare parts. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1930 c. REF-32-1927
4429 - Walker's Excelsior Electric Log, manual med spare parts. x 2. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1940-1960 REF-32-1928
4430 - Walker's Neptune Log + brev til Odense Staalskibsværft. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1963 REF-32-1929
4431 - Patent Ship-Logs. General Catalogue for Walker Logs. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1909 REF-32-1930
4432 - Patent Ship-Logs. General Catalogue for Walker Logs. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1948 REF-32-1931
4433 - The Modern Towing Log. Viking Ship Log. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1958 REF-32-1932
4434 - Spare Parts for Walker's Patent Ship-Logs. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1939 REF-32-1933
4435 - Cherub III Register, Rotator, Spare Parts - tegning m.v. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1937-1961 REF-32-1934
4436 - The Decca E4 Electromagnetic Log. Datablad. Decca Pilot Sales, London, England 1979 REF-32-1935
4437 - Sperry 2-axis Doppler Speed Log SRD421. Datablade. Sperry Marine Charlottesville, USA 1988 REF-32-1936
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4438 - Naviknot II Electromagnetic Log. Datablad. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-32-1937
4439 - Walker's Wind Speed and Direction Indicators - Vindmålerudstyr. Tekniske beskrivelser. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1970-1990 REF-32-1938
4440 - Generelt katalog som optrykt i Nautisk Almanak for årene 1956 og 1957 Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1956-1957 REF-33-1939
4441 - A direct-reading wireless direction finder. Beskrivelse af anlæg. Societe Anonyme Internationale de telegraphie sans fil, Brussels, Belgien 1930 c. REF-33-1940
4442 - Radio til søs - et spørgsmål om sikkerhed. Statens Televæsen og Teleinspektionen, København 1989-02-15 REF-33-1941
4443 - Sailor Radiotelex System. Datablad. S.P. Radio A/S, Ålborg 1980 c. REF-33-1942
4444 - Operating / Maintenance Instruction Manual for Portable Emergency Radio Set RCU-100A and RCU-150A. Bendix Communications Division, Baltimore, USA 1980 c. REF-33-1943
4445 - Maritime Communications by Satellite. Information magazine. INMARSAT, International Maritime Satellite Organization, London, England 1983-03-01 REF-33-1944
4446 - Lodestar IID Automatic Direction Finder Type 2464D Instruction Manual. Marconi International Marine Co. Ltd., Chelmsford, England 1965 c. REF-33-1945
4447 - Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1940 c. REF-33-1946
4448 - Firmahistorie for Henry Hughes & Co. i lille hæfte. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1936 c. REF-33-1947
4449 - The Cooke Plath Precision Collimator - Sekstantprøvestand. Datablad. Cooke, Hull, England 1968-06-26 REF-33-1948
4450 - Care and Maintenance of the Sextant. Håndbog i sekstantpleje. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1935 c. REF-33-1949
4451 - Small Craft Precision Sextant. Datablad. Francis Barker & Son Ltd., Edenbridge, Kent, England 1975 c. REF-33-1950
4452 - Sekstant datablad for Tamaya sekstanter. Tamaya Marine, Tokyo, Japan 1975 c. REF-33-1951
4453 - Sekstant datablad for C. Plath sekstanter. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1975 c. REF-33-1952
4454 - General Catalogue for sextants and a few other instruments for navigation. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1938 REF-33-1953
4455 - Scanjet tankcleaning systems. Datablade og beskrivelse. Scanjet Clean AB, Sjöbo, Sverige 1995 REF-33-1954
4456 - Jotron Tron Sart 9 GHz Radar Transponder og Tron 30S MkII GMDSS Float-free satellite-operating emergency beacon EPIRB datablade. Jotron Radiosearch Ltd., Northumberland, England 1990 c. REF-33-1955
4457 - Datablade for Doppler Speed Log Model DS-50 og Doppler Sonar Model DS-30. Furuno Electric Co. Ltd., Nishinomiya City, Japan 1987-1992 REF-33-1956
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4458 - Farlige stoffer og materialer om bord i skibe. 2001-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 2001 REF-33-1957
4459 - Sikkerhedsarbejde om bord i skibe. 1995-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1958
4460 - Arbejdets udførelse om bord i skibe. 1995-2. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1959
4461 - Arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe. 1995-4. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1960
4462 - Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering. 1996-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1996 REF-33-1961
4463 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-2. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1997 REF-33-1962
4464 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-3. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1997 REF-33-1963
4465 - Brug af personlige værnemidler om bord i skibe. 1998-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1998 REF-33-1964
4466 - Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i handelsskibe. 1999-8. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-33-1965
4467 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe. 1999-9. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-33-1966
4468 - Sikkerhedsarbejde i skibe udgave 1987 og udgave 1988 samt Safety Work in Ships 1988. Søfartsstyrelsen, København 1987 REF-33-1967
4469 - IMO What it is. Informationshæfte på engelsk, fransk og spansk om International Maritime Organization. 2 udgaver. IMO, London, England 2001 REF-33-1968
4470 - Informationshæfte om APMs aktiviteter. Samt Informationshæfte om Maersk Supply Service med flådeliste 2003. A.P. Møller-Mærsk Group, København 2004 REF-33-1969
4471 - Ships and their Cargoes. Introduktionsbog, mini, om ladninger, lastning, stuvning og separering etc. Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Skotland 1945-1975 REF-33-1970
4473 - Datablade med containergrej, beslag, surringer og lignende grej. MacGregor Group, Kaarina, Finland 2000 c. REF-33-1972
4474 - Informationshæfte om ankre og ankerteknik for havanlæg og større skibsankringsopgaver. Flipper Delta Anchors, Rotterdam, Holland 1990 c. REF-33-1973
4475 - Kataloghæfter for Weilbach Viking kompasser, Sigurdsons loddeapparat og Viking reflektorkompas Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1940-1950 REF-33-1974
4476 - The Deflector of the Observator Ltd. Instruktion i brug af deflektoren. Obeservator Ltd., Rotterdam, Holland 1950 c. REF-33-1975
4477 - Brugen af deflektoren - Clausens System. Einar Weilbach & Co., Niels Juelsgade 6, København 1955 c. REF-33-1976
4478 - Lord Kelvin's Patent Compass. Informationshæfte for Kelvin nathus og kompas i styrehus og hovedkompasform. Kelvin, Bottomley & Baird Ltd., Glasgow, Skotland 1930 c. REF-33-1977
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4479 - Flere datablade og informationstekster om diverse Sestrelkompasser. Henry Browne & Son Ltd., Barking, England 1980-1990 REF-33-1978
4480 - UNIT Trim Indicator Datablad. John Lilley & Gillie Ltd., North Shields, England 1960 c. REF-33-1979
4481 - Zethorn, Zetfon, Makrofon - Informationer om Zöllners forskellige horn. Zöllner, Kiel, Tyskland 1980 c. REF-33-1980
4482 - Weatherrouteing - Vejrutning med hjælp fra Meteorologisk Institut. Meteorologisk Institut - DMI, Lyngby 2001 REF-33-1981
4483 - Værd at vide om vejr og klima. Meteorologisk Institut - DMI, Lyngby 1998 REF-33-1982
4484 - Paulins barometer, særtryk fra Skibsførerforeningens blad. Dansk Skibsførerforening, Havnegade 55, København 1925 REF-33-1983
4485 - Catalogue - Clinical and Chemical Thermometers - Meteorological and Scientific Instruments. James J. Hicks, London, England 1933 REF-33-1984
4486 - Meteorological and other scientific instruments - katalog med beskrivelser af funktioner af instrumenter. Short & Mason Ltd., London, England 1930 REF-33-1985
4487 - Chartpilot - informationsfolder for elektroniske søkortsystemer fra Atlas og et fra GECDIS fra Sodena, Frankrig. Atlas Elektronik GmbH, Hamburg, Norge 1997 REF-33-1986
4488 - Non folding fin anti-roll stabilsers, datablad. ACH Engineering, Le Havre, Frankrig 2000 REF-33-1987
4489 - Kværner flue gas system og Kværner Inert gas system, datablade med tegninger af funktioner. Kværner Eureka A/S, Moss, Norge 1992 REF-33-1988
4490 - Informationsblad med firmaets produkter vist i små fotos med kort tekst. 1992-program. Viking, Esbjerg 1998 REF-33-1989
4491 - Forskelligt brochuremateriale med overlevelsesdragter fra flere fabrikanter. Imperial m.fl. firmaer 1980 c. REF-33-1990
4492 - The Brown Gyro Compass and Marine Instruments + Static Gyro Compass for Gun Control, 2 hæfter. Bogmanual for gyrokompas og indsat information om radiopejler. S.G. Brown Ltd., London, England 1936 c. REF-34-1991
4493 - The Sperry Gyro Compass and Gyro Pilot. Their Operating Principles, Construction and Uses. 2 hæfter. Sperry Gyroscope Co. Ltd., London, England 1931 + 1953 REF-34-1992
4495 - General Catalogue for C. Plath Instruments, gyro compass, autopilot, sextants etc. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1979 REF-34-1994
4496 - Anchors and Anchoring, artikel af Robert Danforth Ogg. Danforth, Rule Industries Inc., Gloucester, Maine, USA 1985 REF-35-1995
4497 - Generelt katalog for navigationsinstrumenter. 2 stk. Det ene med forside med SELANDIA. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1910 - 1915 REF-35-1996
4498 - Generelt katalog for tov og wirer med styrker og dimensioner. Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Esbjerg 1960 c. REF-35-1997
4499 - Tovværkskatalog med dimensioner og brudstyrker, øjer og beslag. ScanRope A/S, Tønsberg, Norge 1992 REF-35-1998
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4500 - Decca Navigator - General Information, Chain Data Sheets. Decca Navigator Co. Ltd., Albert Embankment, London, England 1973 REF-35-1999
4501 - Survivaliferafts - Training Manual. RDF Ltd. Catteshall Lane, Godalming, England 1983 c. REF-36-2000
4502 - Mappe med tekniske beskrivelser af kraner type U-Gantry 40 LT. O&K Anlagen und Systeme, Einsiedelstrasse 6, Lübeck, Tyskland 1992 REF-36-2001
4503 - Brown Brothers Steering Gear Wilson-Pirrie Type. Description and Instructions Brown Brothers & Co. Ltd., Edinburgh. 1940-04-00 REF-36-2002
4504 - Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet med indlagte oversigter over tegninger og modeller udført. H&S, Helsingør 1983 REF-36-2003
4505 - Instruction Manual for Robinson Electric Telegraphs. A. Robinson & Co. Ltd., Knowsley Road, Liverpool, England 1938 c. REF-36-2004
4506 - Maritimhistorisk arkivalier - Tegninger og halvmodeller fra Chr. Madsens bådebyggeri, Lynæs på H&S. H&S, Helsingør 1965-06-00 REF-36-2005
4508 - Nautisk Katalog - generelt katalog over navigationsinstrumenter m.v. Cornelius Knudsen, Købmagergade, København 1916 c. REF-36-2007
4515 - Kvæsthusbroen i København før og nu. Trafik & Teknik, Kampmannsgade 4, København V. 1939 REF-36-2010
4516 - The River Tyne Handbook 1932. Containing Considerable Information about Wharves, Docks, Shipping Facilities... A. Hickling, Ruskin House, Ambleside, England 1931-12-01 REF-36-2011
4517 - Normer for Prøver med Dampkedler, Dampmaskiner og Forbrændingsmotorer, vedtagne af Dansk Ingeniørforening. Dansk Ingeniørforening, København 1913 REF-36-2012
4518 - Anleitung für die Behandlung von Schiffskessel-Anlagen mit Rauchröhren-Überhitzern, Patent Wilhelm Schmidt. Schmidt'schen Heissdampf-Gesellschaft mbH., Cassel-Wilhelmshöhe, Tyskland 1912-08-01 REF-36-2013
4519 - Betjeningsbeskrivelse for Bukh Diesel Motorer type EH 100 - EV 100 - 2 EV 100 - 3 EV 100. Standardudførelse. Motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg 1960 c. REF-36-2014
4520 - Søfarendes Teateraftener's beretning for sæsonerne 1959-1960 + 1960-1961 + 1961-1962. Søfarendes Teateraftener, København 1960-09-14 REF-36-2015
4521 - Underholdningsaftener for Søfolk - Bereting om sæsonens underholdningsaftener 1945-1946 + 1946-1947 + 1947-1948 + 1948-1949 + 1949-1950. Underholdningsaftener for Søfolk 1945-1950 REF-36-2016
4522 - Turbine Power for Hydrofoil Vessels. Marine Engineering Log 1961-04-01 REF-36-2017
4523 - Current Status of Hydrofoil Craft. Marine Engineering Log 1961-11-01 REF-36-2018
4524 - The Brown Gyro Compass - The only British Gyro Compass. S.G. Brown Ltd., Western Avenue, North Acton, London, England 1930 c. REF-36-2019
4525 - The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1940 c. REF-36-2020
4526 - The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1930 c. REF-36-2021
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4527 - The Sperry Register 1938. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1938 REF-36-2022
4528 - Cossor P.P.I. Radar Marine Navigation Aid. A.C. Cossor Ltd., Highbury Grove, London, England 1946-01-10 REF-36-2023
4529 - Decca-Navigationssystemet. Decca Navigator A/S, Dampfærgevej 3, København 1948 REF-36-2024
4530 - Decca-Radar. Decca Navigator A/S, Dampfærgevej 3, København 1949 REF-36-2025
4531 - Decca Navigations Systemet - Meddelelser - Vejledning vedrørende Brug af Decca Navigator Skibs-Modtagere. Decca Navigator A/S, Krystalgade 15, København K. 1949-07-01 REF-36-2026
4532 - Radar til Handelsskibe - Dobbie McInnes Ltd. - British Thomson-Houston. M.B. Cohn A/S, Toldbodvej 22, København K. 1947 c. REF-36-2027
4533 - Imago Mvndi - A Review of early cartography, volume IV - XIII. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947-1956 REF-37-2028
4534 - On the Real and the Pseudo-Pilestrina Maps and other early Portuguese Maps in Munich. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4535 - The History of an Atlas - Mercator - Hondius (1585-1590) Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4536 - A Dutch Chart that survived the Ages - Chart of Europe by Willem, Pieter and Ioan Blaeu, 1677. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4537 - The True Position of Hermann Wagner in the Controversy of the Compass Chart. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4538 - A Brief Cartographic-Iconographic View of the Eastern Baltic Coast up to the 16th Century. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4539 - Jodocus Hondius Jr. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4540 - First Maps of Delaware, a Swedish Colony in North America. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4541 - Zeno and the Cartography of Greenland (1380 / 1558) Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1949 REF-37-2030
4542 - The Gottorp Globe in Russia. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1949 REF-37-2030
4543 - An Unknown Nautical Chart of Grazio Benincasa, 1468. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1950 REF-37-2031
4544 - A Late Portolan Chart at Madrid and Late Portolan Charts in General. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1950 REF-37-2031
4545 - Cornelis Anthonisz. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1950 REF-37-2031
4546 - The South-Pointing Needle. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4547 - The carta Marina of Olaus Magnus. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
4548 - The Representation of the North of Europe in the Worldmap of Petrus Plancius of 1592. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
4549 - Petrus Roselli. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1952 REF-37-2033
4550 - A Description of the Gottorp Globe in a Japanese manuscript book. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1952 REF-37-2033
4551 - The North Atlantic nautical chart of 1424. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4552 - The map drawings of Aegidius Tschudi, 1505-1572. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4553 - Aegidius Tschudi's hand-drawn map of Northern Europe. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4554 - Traces of lost North European sea charts of the 15th century. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1955 REF-38-2035
4555 - Cabot Explorations in North America. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1956 REF-38-2036
4556 - The Origin of the Sea Chart. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1956 REF-38-2036
4557 - Main Features of the Production. B&W, København 1938 c. REF-38-2037
4558 - The Latest B&W Double-Acting two-stroke Engine. U.a. B&W, København 1950 c. REF-38-2038
4559 - The Latest B&W Crosshead Engine. The Motor Ship, London, England 1939 REF-38-2039
4560 - B&W Marine Diesel Engine 22-VF-37 Two-Stroke Cycle. B&W, København 1950 c. REF-38-2040
4561 - B&W VF Type for marine Propulsion B&W, København 1950 c. REF-38-2041
4562 - B&W Alpha. Produktoversigt og informationsmateriale. B&W Alpha, Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik, Frederikshavn 1930 c. REF-38-2042
4563 - B&W Alpha Marine Diesel Engines, typeoversigt. B&W Alpha, Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik, Frederikshavn 1960 REF-38-2043
4564 - Produktoversigt for stoppere, spil, styregrej, kraner, koøjer m.m. plus prisliste for 1948. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-38-2044
4565 - Skibsmodstand og Skibsform - Kort Oversigt over de sidste Aars videnskabelige Resultater. Ingeniøren, Ingeniørforeningen, København 1940-05-18 REF-38-2045
4566 - Om skibes hjælpemaskineri. Ingeniøren, Ingeniørforeningen, København 1940-05-18 REF-38-2045
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4576 - The Post Office Steam Packets, 1821-1836, and the Development of Shipping on the Irish Sea. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4577 - Ship Registry - to 1707. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4579 - Samuel Plimsoll and the Shipping Interest. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4581 - The Port of Stockton-on-Tees and its Creeks, 1825-1861: A Problem in Port History. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4582 - Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 1. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4583 - Customs Bills of Entry. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4584 - The Shipping Collection of the City of Liverpool Museums. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4585 - Reflections on the Rochdale Inquiry into Shipping: A Review Article. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4586 - Sea Transport in Australia: The Rise and Fall of the Intrastate Shipping Industry of New South Wales. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4587 - Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 2. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4588 - Investors in London Shipping, 1820-1850. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4589 - The Tyne Steam Shipping Co. a late nineteenth-century shipping line. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4590 - The Evolution of International Whaling Controls' Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4591 - Marine Insurance and the Trade of Rotterdam, 1755-1763. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4592 - Ship Registry - 1707-1786. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4593 - The Records of the Registrar-General of Shipping and Seamen. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4594 - Bibliographie de L'Histoire des Grandes Routes Maritimes. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4595 - A Cunard Guidebook of a Century Ago. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4596 - Bergen - A Norwegian Seafaring Town. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4597 - Community and Organisation - Early Seamen's Trade Unionism on the North-East Coast, 1768-1844. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4598 - The Royal Mail Steam Packet Company and the Development of Steamship Links with Latin America, 1875-1900. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4599 - Ree's Clocks Watches Chronometers and Naval Architecture: A Note. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4600 - Selling Dutch Ships in the Sixteenth Century. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4601 - The Port Books of England and Wales. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4602 - The Maritime Museum of Barcelona. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4603 - Sea and Land Mail Services to the Former Netherlands East-Indies. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4605 - The British Trans-Atlantic Slave Trade after 1807. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4606 - Ship Registry - 1786. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4607 - Captain Thomas Chidgey and the Port of Watchet. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4608 - The Port of Teignmouth and the Teignmouth Harbour Commission 1836-1932. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4609 - Barter, Chance and Profit in Eighteenth Century Trade. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4610 - The Supply of Ships at Sydney, New South Wales, 1845-1899. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4611 - The Indian and Far Eastern Lines of the Austrian Lloyd. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4612 - Der ligger et kæmpearbejde bag sikkerheds-konventionens tilblivelse. Sikkerhed til Søs, Vikingen, København 1953-01-01 REF-39-2063
4613 - Vi dikterer ikke, men forhandler. Sikkerhed til Søs, Vikingen, København 1953-01-01 REF-39-2063
4614 - Dansk Skibsfart i dette Aarhundrede. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4615 - Københavns Havn 1890-1946. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4616 - Det Store Nordiske Telegraf-Selskab. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4617 - Det Østasiatiske Kompagni. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4618 - Det Forenede Dampskibs-Selskab - DFDS. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4619 - Trampfart, Rutefart og Specialfart. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4620 - Den danske Sømand. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4621 - Redegørelse over Lux Ildsluknings-System med flydende Kulsyre ombord i Skibe. Exstinctor A/S, København. 1920 c. REF-39-2065
4622 - Instructions for the use of Sir William Thomson's Improved Patent Sounding Machine. University Press, Glasgow, Skotland 1881 REF-39-2066
4623 - Lyle Shipping Co. Ltd. 1827-1966. The Firm and the Fleet. World Ship Society, Kendal, England 1966 REF-39-2067
4624 - Økonomisk Fremdrivning af Skibe, foredrag. Ingeniøren, København 1914-01-00 REF-39-2068
4625 - Fra Burmeister & Wain's Skibsbyggeri. Nordstjernen, Tidsskrift, København 1892 REF-39-2069
4626 - Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri. Nutiden, Ugeblad, København 1882 REF-39-2070
4627 - Den tyske Priseordning af 3. September 1939 (I) + (II). Assurandøren, Tidsskrift, København 1939-09-03 REF-39-2071
4628 - Bevisregelen i den tyske Priseordning. Assurandøren, Tidsskrift, København 1939 REF-39-2071
4629 - Priseret og Prisedomstole i de krigsførende Lande (I) + (II) + (III). Assurandøren, Tidsskrift, København 1940 REF-39-2071
4630 - Bekjendtgørelse angaaende Aabningen af Signalstationen paa Hanstholm. Marineministeriet, København 1874-09-19 REF-39-2072
4631 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskibet på Schultz Grund inddrages ikke for vinteren. Marineministeriet, København 1874-10-20 REF-39-2072
4632 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt Fyranlæg på Bovbjerg. Marineministeriet, København 1877-12-22 REF-39-2072
4633 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Gedser Rev. Marineministeriet, København 1878-01-21 REF-39-2072
4634 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Egense Klosterpynt. Marineministeriet, København 1878-02-25 REF-39-2072
4635 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Horns Rev. Marineministeriet, København 1878-06-18 REF-39-2072
4636 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Stevns. Marineministeriet, København 1878-09-07 REF-39-2072
4637 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignalapparat og signaler for indgående i Kattegat på Hirtshals. Marineministeriet, København 1878-12-13 REF-39-2072
4638 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Forandring af Christiansø Fyr. Marineministeriet, København 1879-04-24 REF-39-2072
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4639 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignal ændret på Kronborg og Trekroner. Marineministeriet, København 1879-08-12 REF-39-2072
4640 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nye fyr i Østersøen og Kattegat. Marineministeriet, København 1880-02-17 REF-39-2072
4641 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Ændring af fyrskibe i Kattegat. Marineministeriet, København 1880-04-17 REF-39-2072
4642 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Afmærkning af vrag i Køge Bugt. Marineministeriet, København 1880-11-18 REF-39-2072
4645 - Bekendtgørelse om Indretning, Autorisation og Førelse af den i Lov Nr. 115 om Tilsyn med Sejlskibe m.m. af 14de Maj 1909 § 19 ommeldte Tilsynsbog. Handelsministeriet, København 1909-12-08 REF-39-2075
4646 - Lov om Sønæring m.m. Handelsministeriet, København 1892-03-25 REF-39-2076
4647 - Love, BEK og Anordninger om Søvejsregler og signaler - diverse fra 1887 til 1965. Handelsministeriet, København 1887-1965 REF-39-2077
4648 - Love, BEK og Anordninger om sejladsen i indre danske farvande, bropassage, ankring m.v. fra 1928 til 1941. Handelsministeriet, København 1928-1941 REF-39-2078
4649 - Dannebrog and Weco News May 1997. Rederiet Dannebrog, Rungsted Kyst 1997-05-00 REF-40-2079
4650 - Bekendtgørelse angaaende Mørklægningsforanstaltninger i Skibe og Fartøjer. Handelsministeriet, København 1941-04-18 REF-40-2080
4651 - Bekendtgørelse om Hemmeligholdelse af Oplysninger om Skibes Positioner, Bevægelser og Ladninger. Handelsministeriet, København 1939-09-03 REF-40-2081
4652 - Bekendtgørelse om ekstraordinært Radiomateriel i Skibe. Handelsministeriet, København 1939-09-02 REF-40-2082
4653 - Anordning om Skibes nationalitetsmærker. Handelsministeriet, København 1939-10-20 REF-40-2083
4654 - Bekendtgørelse angaaende Skibes Nationalitetsmærker. Handelsministeriet, København 1939-12-30 REF-40-2084
4655 - Bekendtgørelse angaaende Forbud mod Ankring m.v. i Beskyttelsesomraader for undersøiske Kabler og Ledninger + Tillæg 1 + 2 + 3. Handelsministeriet, København 1939-03-10 REF-40-2085
4656 - Bekendtgørelse indeholdende Forskrifter og regler for Skibes Forsyning med Lægemidler. Handelsministeriet, København 1911-09-22 REF-40-2086
4657 - Reglement i Henhold til Sølovens § 45 for Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om Bord. Rigsdagen / Kongen 1892-12-10 REF-40-2087
4658 - Strandingsloven af 10. April 1895 med senere Ændringer og Tilføjelser samt Anordning af 1. Juli 1895 angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde. Gads Forlag 1931 REF-40-2088
4659 - Lov om danske skibes Registrering m.m. Rigsdagen / Kongen 1892-04-10 REF-40-2089
4660 - Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m.v. Rigsdagen / Kongen 1866-02-23 REF-40-2090
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4662 - Lejdebaadstrafikens Betydning for Sverige. Børsen, København 1943-11-11 REF-40-2092
4663 - Billedet for Skibsfarten bliver mørkere. Børsen, København 1943-05-28 REF-40-2093
4664 - Handelsflaadens Genopbygning er Fremtidens store Problem! Børsen, København 1944-03-31 REF-40-2094
4665 - I Samarbejde kan Nordens Skibsfart øve en væsentlig Indflydelse. Børsen, København 1946-12-12 REF-40-2095
4666 - Dansk Skibsfart under Krigen. Børsen, København 1947-12-05 REF-40-2096
4667 - Danmarks Skibsfart som valutaskabende Erhverv. (Temanummer om skibsfart) Børsen, København 1948-01-25 REF-40-2097
4668 - Smaaskibsfartens Udvikling i Mands Minde. Børsen, København 1944-01-20 REF-40-2098
4669 - Smaaskibsfartens Kaar. Børsen, København 1945-03-27 REF-40-2099
4670 - Dansk Skibsfart i 1950. Børsen, København 1950-12-00 REF-40-2100
4671 - Dansk Skibsfart i 1951. Børsen, København 1951-12-29 REF-40-2101
4672 - Dansk Skibsfart i 1952. Børsen, København 1952-12-00 REF-40-2102
4673 - Dansk Skibsfart i 1953. Børsen, København 1953-12-00 REF-40-2103
4674 - Dansk Skibsfart i 1954. Børsen, København 1954-12-00 REF-40-2104
4675 - Dansk Skibsfart i 1955. Børsen, København 1955-12-00 REF-40-2105
4676 - Nortraship - det norske Stats-Rederi. Social-Demokraten 1945-11-20 REF-40-2106
4677 - Vi har mistet 187 af vore Handelsskibe. Politiken 1944-11-20 REF-40-2107
4678 - Udklip: Sømandsuddannelsen - diverse indlæg om emnet. Børsen, København m.fl. 1942-1946 REF-40-2108
4679 - Bliv skibsofficer - Rederiet J. Lauritzen. JL, København 1962 REF-40-2109
4680 - Navigationsskolen i Kjøbenhavn. Illustreret Tidende, København 1865 REF-40-2110
4681 - Sømandshjemmet paa Christianshavn. Illustreret Tidende, København 1875 REF-40-2111
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4682 - 5 unge Sømænd og deres Lærer tog Solhøjden paa tag i Gerritsgade, dermed havde Svendborg Navigationsskole begyndt sin Virksomhed. Svendborg Avis 1951-12-22 REF-40-2112
4683 - Kjøbenhavns Skipperforening tager sit nye Hus i Brug. Børsen, København 1943-02-14 REF-40-2113
4684 - Søfartsklubben udvider sit Virkefelt - En Institution af stigende betydning for vor Sømandsstand. Børsen, København 1942-09-15 REF-40-2114
4685 - Foreningen til Søfartens Fremme og propaganda for tilgangen og interessen for dansk søfart. Børsen, København 1944-1946 REF-40-2115
4686 - Rederne indrømmer Amerika-Linjens nationale Betydning. Børsen, København 1947-11-22 REF-40-2116
4687 - Eksplosionen og Branden i Ø.K.'s Hovedsæde - Stort set alt er ødelagt - Forsikringssummen andrager 6 Mill. Kr. Børsen, København 1944-12-20 REF-40-2117
4688 - Det forenede Bugserselskab gennem 75 Aar - Et Foretagende med Aner tilbage til 1785. Børsen, København 1944-02-10 REF-40-2118
4689 - Dampskibsselskabet Jutlandia - 25 Aars Jubilæum i Morgen. Børsen, København 1943-10-20 REF-40-2119
4690 - Dampskibsselskabet Heimdal - 50 Aars jubilæum paa Tirsdag [1945-01-16] Børsen, København 1945-01-13 REF-40-2120
4691 - Brev om avisartikel med vedhæftet kopi af brev til Nationaltidende med oplysninger om rederiet historie og familiens rolle deri. Martin Carl, Rederi, København 1945-01-11 REF-40-2121
4698 - Petroleumsfarten paa Aarhus ved Aarhundredeskiftet - En af Raanokkens Riddere fortæller. Demokraten, Århus 1943-11-07 REF-40-2128
4699 - Fra Skudehandelens Tid - Gennem Aarhundreder blev Nordjyllands Handel formidlet gennem Skudehandelen fra den aabne Vestkyst. Anonym Avis 1946-01-01 REF-40-2129
4700 - Matroserne filerer Lyseduge - de spiller ikke Kort. Fyns Venstreblad, Odense 1942-12-06 REF-40-2130
4701 - Grosserer-Societetet under Udviklingens Lov - Gennembruddets Mænd. Børsen, København 1942-08-02 REF-40-2131
4702 - Seks artikler om dansk søhandel omkring den florissante periode og 1800. Børsen, København 1944-1945 REF-40-2132
4703 - Artiklerne Amerikansk Skibsfartspolitik 1-3. Fremtidens Skibsfart. Nordisk og international (Skibsfart). Forskelsbehandling i Skibsfarten. Børsen, København 1942-1944 REF-40-2133
4704 - Lloyd's danske Regler under Krigen stemte med de engelske. Børsen, København 1946-02-31 REF-40-2134
4705 - Københavns ældste Skibsprovianteringsforretning, H.S. Hansens Eftf. Børsen, København 1941-05-23 REF-40-2135
4706 - Hilsen til Søens Folk - i forbindelse med radioens juleudsendelse til søens folk. Børsen, København 1943-12-27 REF-40-2136
4707 - Firmaet Peter F. Heering fejrer 125 Aars Jubilæum. Børsen, København 1943-11-29 REF-40-2137
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4708 - Helsingør og Toldvæsenet af Munchaus Petersen. Christian IV og Helsingør af Poul Korse. Øresunds Toldkammer af Lars Bjørn Madsen. Det moderne toldvæsen af Peter Søndergaard. Helsingør Dagblad, Helsingør 1970 c. REF-40-2138
4713 - Some Considerations regarding International Loadline Regulations. Institution of Naval Architects, London, England 1929-03-21 REF-40-2143
4714 - Freeboard and Strength of Ships. Institution of Naval Architects, London, England 1920-03-25 REF-40-2144
4715 - Gunner Henning Henningsen - En gringo i Sydamerika 1-2 - 1996-03-03 REF-41-2145
4716 - Avisen, udgivet i anledning af første Lillebæltsbros indvielse. Fyns Tidende, Odense 1935-05-14 REF-41-2146
4718 - Søfarts-Tidende - avisens søfartsside med annoncer for skibsfart, bl.a. DFDS' store annonce med alle ruter. Politiken, København 1937-08-13 REF-41-2148
4720 - Storebælts-Isens hidtil værste Overraskelse. Fyns Tidende, Odense 1942-03-05 REF-41-2150
4724 - Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1940 c. REF-42-2154
4725 - Bubble Sextant MK. IXBM - Maintenance Handbook. Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1946-10-00 REF-42-2155
4726 - Care and Maintenance of the Sextant. Håndbog i sekstantpleje. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1935 c. REF-42-2156
4727 - Husun Sextants with Circular Mirrors. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1935 c. REF-42-2157
4728 - Gothic Sextants with detachable bubble horizon and electric lighting. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1925 c. REF-42-2158
4729 - My Modern Sextant - Notes on how to know and how to handle it. Heath & Co., New Eltham, London, England 1937 REF-42-2159
4730 - Gothic Sextant with detachable bubble horizon and electric lighting. Kelvin & Hughes Marine Ltd., London, England 1940 c. REF-42-2160
4731 - Special-Preisliste über Sextanten, Octanten, Quadranten etc. Georg Butenschön, Bahrensfeld bei Hamburg, Tyskland 1904 REF-42-2161
4732 - Kort over krigsforliste danske skibe i årene 1939-1949 i Kattegat, Nordsøen og Verdenshavene. Geodætisk Institut, København 1950 REF-42-2162
4733 - Instructions for the Adjustment of Lord Kelvin's Patent Compass. James White, Cambridge Street, Glasgow, Skotland 1880 REF-42-2163
4738 - Dansk Dampskibsrederiforenings 40 Aars Jubilæum. Berlingske Tidende, København 1924-01-16 REF-42-2168
4739 - Dansk Dampskibsrederiforening gennem 40 Aar. Børsen, København 1924-01-17 REF-42-2169
4740 - Jubilæet i Dansk Dampskibsrederiforening. Børsen, København 1924-01-18 REF-42-2170
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4741 - Danish Shipping Today. Danish Foreign Office Journal, København 1946-11-01 REF-42-2171
4742 - Christian Harhoff, skibsreder, udklip om hans virke fra årene 1946-1956. - 1946-1956 REF-42-2172
4743 - Københavns Maskinmesterskoles årsfest lørdag den 15. januar 1949. Københavns Maskinmesterskole, København 1949-01-15 REF-42-2173
4745 - DFDS overgår måske til Knud Lauritzen. Ekstrabladet, København 1964-03-19 REF-42-2175
4746 - Diverse udklip om A.P. Møller fra 1951 til hans død i 1965. APM, København 1951-1965 REF-42-2176
4747 - Lad os samles om det erhvervende og forenkle det administrative, foredrag. Børsen, København 1951-03-15 REF-42-2177
4748 - Skibsfarten må have bedre udgangsposition. Børsen, København 1963-11-14 REF-42-2178
4749 - Udklip om dannelsen af Alfragt under ØK. Alfragt A/S, København 1972 REF-42-2179
4750 - Der Wallfisch und der Wallfischfang - Hvalfangst. Das Pfennig-Magazin, Dresden, Tyskland 1834-05-31 REF-42-2180
4751 - Schleswig-Holsteins Kriegsmarine - Slesvig-Holstens orlogsflåde 1848-1850. Brockhaus Lexicon, Tyskland 1851 REF-42-2181
4752 - Skibsklokker, artikel af Henning Henningsen. Arv og Eje 1984 REF-42-2182
4753 - Oplysninger om sejlskibsruter rundt Kap Horn i slutningen af sejlskibstiden oplevet af brevskriveren. - 1985-08-14 REF-42-2183
4755 - Foto af Henningsen og fru Elisabeth passerende slotsgården med hvert et maleri og fruen med slotsnøglerne. H&S 1974-03-00 REF-42-2185
4756 - Erindringer af Jørgen Dyrhauge udvalgt af Jørgen Nielsen, Korsør, 1999. Korsør-Posten, Korsør 1999 REF-42-2186
4757 - Bidrag til Carolinernes historie indsamlet i forbindelse med udgivelsen af bogen om Carolinerne. Diverse 1950-1990 REF-42-2187
4758 - DIS eller DAS - Fremmed Flag - Søforklaring 2004. Svendborg Kommune, 5700 Svendborg 2004 REF-43-2188
4759 - Om at passere linjen og hønse for Kullen - udklip fra aviser m.fl. Fortid og Nutid 1955 REF-43-2189
4760 - St. Lawrence Klyds. Artikel om St. Lawrencekanalen fra Helsingør Skibsværfts blad HSM. Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1961 REF-43-2190
4761 - Den syge sømand i gamle dage. artikel skrevet til festskrift til overlægens 60 års fødselsdag. Vedlagt Henningsens tale til fødselaren. - 1987-03-23 REF-43-2191
4764 - Præsten, der vidste alt om danske træskibe. Artikel ved Kures død 1981-09-24. Bragt i Træskibssammenslutningens tidsskrift nr. 2 (11. årg. 1982) Træskibssammenslutningen, TS 1982 REF-43-2194
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4765 - Tolkning af ordet bagbord. Flere breve om oprindelsen til ordet bagbord. H&S 2000-01-10 REF-43-2195
4766 - Afstandsmål på kort. Afstande i forskellige enheder på især søkort gennem tiden og i flere lande. Marcussen, Jørgen 2010 REF-43-2196
4770 - Samlemappe med artikel om tonnage, samlet og skrevet af Jørgen Marcussen. Også offentliggjort på hans hjemmeside. Marcussen, Jørgen 2011 REF-43-2200
4771 - Skibsgraffiti på mursten - fra Karmeliterklostret i Helsingør. Artikel om murstenene med skibstegninger på som befinder sig på H&S. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 2001-06-01 REF-43-2201
4772 - Alexander Hamilton og hans Mødrene Slægt. Tidsbilleder fra Dansk Vestindiens Barndom. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1939 REF-43-2202
4773 - De britiske Menigheder i Helsingør. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1940 REF-43-2203
4774 - Briterne i Helsingør omkring 1801. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1939 REF-43-2204
4775 - Periodiske Annotationer på Serampore i Bengalen. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1931 REF-43-2205
4776 - Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1928 REF-43-2206
4778 - Radiokatalog - skibs- og landstationer - fra Aktieselskapet Norsk Skibsradio. Katalog med gengivelser af alle apparater. Norsk Skibsradio A/S, Oslo 1933 REF-43-2208
4779 - Artikel om det nystartede museum på H&S. Illustreret Familie-Journal 1916 REF-43-2209
4780 - Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Artikel om det ny museum. Illustreret Tidende, København 1915-08-08 REF-43-2210
4781 - Elsams Fuel Department. Folder om bl.a. transportopgaverne til kraftværkerne. Elsam, Fredericia 1995 REF-43-2211
4782 - Udsigt over Amalienborg Slot til Yderrheden. - 1920 c. REF-43-2212
4784 - Storsejlernes saga. Dansk Familie Blad 1937-10-15 REF-43-2214
4788 - Havnen, med indhold om sømandskirkernes opbygning i Europa efter WW2. Havnen, Dansk Sømandsmission i fremmede Havne 1950-01-01 REF-43-2218
4789 - Havnen, med indhold om sømandskirken i Rotterdam. Havnen, Dansk Sømandsmission i fremmede Havne 1955-06-01 REF-43-2219
4790 - Havnen, med indhold om nybyggeriet på sømandskirken i Rotterdam. Havnen, Dansk Sømandskirke i fremmede Havne 1995-03-15 REF-43-2220
4793 - Manuskript med skibsportrætmalere og marinemalere, der har værker på H&S. H&S 1950-01-17 REF-43-2223
4794 - Fortegnelse over danske marinemalere, hvis værker har kunstnerisk værdi. H&S 1950 c. REF-43-2224
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4795 - Danske arbejdssange og søviser - Opsang og shanty-sang på danske sejlskibe. Med tillæg af norske viser. - 1986 REF-43-2225
4796 - Instruks med fortælling for rundvisere i museet på Kronborg. H&S 2012 REF-43-2226
4978 - Fotos eller billeder fra tryk for TOBIAS MÆRSK, TREIN MÆRSK og TORBEN MÆRSK. APM, København 1983 FEN-02-0182
5007 - Artikel om 50 års jubilæet i D/S af 1912 A/S, APM. B&W-Bladet, København m.m. 1962 FEN-02-0211
5008 - Et antal artikler om det nye Lindøværft i Odense. Odense Staalskibsværft, Lindø 1974 FEN-02-0212
5013 - Artikel om de træskonnerter med motor og med delvis skandinavisk besætning fragtede tømmer langs Californias kyster til 1920'erne. Mærsk Post, APM 1979 FEN-02-0217
5015 - Meddelelser fra Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, love, vedtægter, udflugter etc. Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub 1969 FEN-02-0219
5016 - Meddelelser fra Dansk Skibsklub, senere Søfartshistorisk Forening for perioden 1952-1957. Dansk Skibsklub, København 1952 FEN-02-0220
5017 - Personlige korrespondancer til Fencker fra diverse for perioden 1959 til 1972. Diverse 1972 FEN-02-0221
5018 - Uddrag fra Signalposten med omtale af tidlige og nyere færger og færgelejer i Danmark. Signalposten, medlemsblad 1973 FEN-02-0222
5019 - Isbådstur over Storebælt i 1892-1893. Artikel. Signalposten, medlemsblad 1972-01-01 FEN-02-0223
5025 - To mindetekster for Knud Lauritzen fra hhv. Jørgen Clausen og fra Ole Lauritzen. Frivagten, JL. København 1978-07-01 FEN-02-0229
5028 - Indvielsen af mindesmærket over de søfolk, som om bord i danske handelsskibe omkom under Verdenskrigen - 9. maj 1928. Vikingen 1928-05-09 FEN-02-0232
5030 - Artikel af Knud Klem i anledningen af 40 år på Handels- og Søfartsmuseet. Søfart 1969-05-01 FEN-02-0234
5031 - Brochure med data for Schottel propellen. Schottel / Anker Heegaard, København 1960? FEN-02-0235
5032 - Artikel om J. Lauritzen i anledningen af 80 års jubilæum. The Compass 1964-11-01 FEN-02-0236
5034 - Avisartikel om det Blodige Dampskibsguld - Rederiet har 17 krigsforlis på 2 år under WW1. Dagens Ekko Avis 1919-12-23 FEN-02-0238
5186 - Artikel om Erik Fencker og hans samling af søfartsoplysninger om skibe. Berlingske Aftenavis, København 1952-05-03 FEN-03-0390
5193 - Foto af Broströms Værftsbog - FEN-03-0397
5194 - Tier III Two-Stroke Technology. Booklet. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-08-01 REF-44-2227
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5195 - ME-LGI Engines - Liquid Gas Injection - Methanol and LPG. Booklet. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2228
5196 - Propulsion Trends in Container Vessels. Two-Stroke Engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2013-08-01 REF-44-2229
5197 - Propulsion of 8,000-10,000 teu Container Vessel. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-08-01 REF-44-2230
5198 - MAN B&W G-Engines - Green ultra long stroke engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2231
5199 - MAN B&W ME-GI, Dual-fuel, low speed engine. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2232
5200 - Guidelines for Operation on Fuels with less than 0,1 % Sulphur. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-12-01 REF-44-2233
5201 - MAN B&W Dual Fuel Engines - Starting a New Era in Shipping. With Project Examples. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-12-01 REF-44-2234
5202 - Quantum 9000 Two-stroke LNG. By DNV annd MAN Diesel & Turbo. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-08-01 REF-44-2235
5203 - Two-stroke Low Speed Diesel Engines for Indpendent Power Producers and Captive Power Plants. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2013-08-01 REF-44-2236
5204 - Fuel Flexibility Done Right. MAN B&W ME-GI-S and MAN B&W ME-LGI-S for stationary applications. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-09-01 REF-44-2237
5205 - Using Methanol Fuel in the MAN B&W ME-LGI Series. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2238
5206 - Waste Heat Recovery - Marine Sydtems. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-09-01 REF-44-2239
5207 - Waste Heat Recovery System (WHRS) for Reduction of Fuel Consumption, Emissions and EEDI. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-12-01 REF-44-2240
5208 - Emission Project Guide - MAN B&W Two-stroke Marine Engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2015-02-01 REF-44-2241
5209 - Slow Steaming Practices in the Global Shipping Industry. Results of a survey conducted by MAN PrimeServ in late 2011 among representatives of the global container, bulk and tanker shipping industry. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-06-01 REF-44-2242
5210 - Service Experience. MAN B&W Two-stroke Engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-05-01 REF-44-2243
5456 - Graveret tegning af Kvæsthusbroen i København med dampskibe langs kajen. Illustreret Tidende, København 1893 FEN-04-0641
5569 - Menukort for voksne og børn fra Storebæltsoverfartens Restauranter. DSB, København 1969 FEN-05-0746
5705 - Oversigt over skibsofficerer i ØK, per skib eller hjemme. 2 udgaver: 1977 og 1980. EAC, København 1977-1980 FEN-06-0882
5707 - Artikel om indvielsen af nyt pakhus på Orientkajen, Københavns Frihavn. Maskinmesteren 1955 FEN-06-0884
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5797 - Grundmaterialet til Danske Bådtyper med opmålinger, noter og kladder mærket nr.1 til 85 (ikke komplet) H&S, Helsingør 1982 REF-45-2252
5798 - Grundmateriale og manuskripter fra Christian Nielsens arkiv. Mange opmålinger i kladdeform. H&S, Helsingør 1960-1980 REF-46-2253
5799 - Liste over Christian Nielsens opmålinger fra 1939 og fremefter foretaget for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. H&S, Helsingør 1939- REF-46-2254
5800 - Tegninger til brug for en artikel om skonnertens historie af Christian Nielsen. H&S, Helsingør 1960c. REF-46-2255
5803 - Materiale om skibsfarten på Grønland. KGH, København 1924-1998 REF-47-2258
5804 - Artikel om Grønlands Handel - Det ældste rederi. og artikel af samme: Den private Skibsfart for Grønlands Handel. Grønland tidsskrift, København 1957-1958 REF-47-2259
5805 - Artikel om Grønlands Handel: Den Grønlandske Handels 130 Aars Jubilæum. Vikingen, København 1750-1920 REF-47-2260
5806 - Artikel om udflytningen af trafikken på Grønland fra København til Ålborg i 1970'erne. Søfart, Århus 1972-12-01 REF-47-2261
5807 - Havneforholdene i Grønland, artikel. Søfart, Århus 1968 REF-47-2262
5808 - Artikel Lægebådene i Grønland. Grønland tidsskrift, København 2002-01-01 REF-47-2263
5809 - Forordning om Coffardie-Skibes og Commiss-Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøss, samt Vimpeler og Fløye. Danske stat 1748-07-11 REF-48-2307
5810 - Artikel i flere afdelinger: Grønland under Krigen 1807-1814. Atlanten, tidsskrift, København s.a. REF-47-2264
5811 - Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester. Nakskov Skibsværft, Nakskov 1960 c. REF-47-2265
5812 - Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester. Bjørke Båtbyggeri, Rosendal, Norge 1960 c. REF-47-2266
5813 - Brochure for skibsværftet i Sydhavnen i København. Ericksen & Grøn's Eftf., København 1970 c. REF-47-2267
5814 - Brochure for Nylonforhudning af ståltovværk. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. REF-47-2268
5815 - Bestillingsliste for proviant og stores med afkrydsningsfelter og varetyper. Svend Thøgersen, skibsproviantering, Skive 1960 c. REF-47-2269
5816 - Brochure for uddannelsen til skibsofficer via Søfartsskolen og elevtid i rederierne. Kogtved Søfartsskole, Svendborg 1975 c. REF-47-2270
5818 - Folder med børnemenu og gengivelser af færger for Storebæltsoverfarten. DSB, Storebæltsoverfartens Restauranter, Korsør 1970 c. REF-47-2272
5819 - Program for biograffilmen Barken Margrethe af Danmark, 1934. Palladium Biografer, København 1934 REF-47-2273
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5820 - Forskellige brochurer fra DFDS reklameafdeling for ruter og rejser. DFDS, København 1960-1980 REF-47-2274
5822 - Tillæg til Nationaltidende: Artikel om Fribord - Freeboard. Nationaltidende, København 1883-06-23 REF-47-2276
5823 - Liste over skader på modeller, som har været udlånt gennem Landbrugets Afsætningsudvalg til New York World's Fair 1964-65. H&S, Helsingør 1965-12-07 REF-47-2277
5824 - Forskellige manuskripter vedrørende Rasmus møllers træskibsværft i Fåborg og erindringer fra personer med kendskab til det samt vedrørende museets model bygget over værftet. Rasmus Møllers Skibsværft, Fåborg 1957 REF-47-2278
5825 - Ved kirkeskibsophængningen i Bregninge Kirke 1968-05-05. H&S, Helsingør 1968 REF-47-2279
5826 - Etnologiske undersøgelser august 1965 med besøg ved forskellige havne og værfter i Danmark. H&S, Helsingør 1965 REF-47-2280
5827 - 12 artikler fra Vikingen om et skibs bygning med bidrag fra hovedparten af de danske værfter. Vikingen, København 1954 REF-47-2281
5868 - Artikel om fjorddampere, provinsbyernes overgang til damskibsforbindelser lokalt. Dansk Vetranskibsklub 1972-12-01 REF-47-2289
5869 - Arbejdsulykker i skibe. Statusmeddelelse om ulykker 1958 og om nedsættelse af udvalget Søfartens Arbejdsbeskyttelsesudvalg. Søfartens Arbejdsbeskyttelsesudvalg, København 1961 REF-47-2290
5870 - Trængslen på Øresund. Artikel om skibsruterne på Øresund. Ukendt tidsskrift 1960 REF-47-2291
5871 - Artikler om tankskibsudvikling især størrelsesmæssigt. Lloyd's Register m.fl. 1959 REF-47-2292
5872 - Artikel om Øresundstolden set fra norsk synspunkt. Samt andre artikler om samme emne Norges Handels- og Sjøfartstidende m.fl. 1958 REF-47-2293
5873 - Grønlandskommissionen og dens afgivne betænkning. Danmarks Skibsførerforening 1959-10-01 REF-47-2294
5874 - Artikel Lys langs Norges kyst gennem 300 år. Historien om det norske fyrvæsen. Vikingen, København 1957 REF-47-2295
5875 - Beretning om Fyr- og Vagervæsenets virksomhed i 1954, 1956-1965 i 8 hæfter. Fyrdirektoratet, København 1954-1966 REF-47-2296
5882 - Forskellige udklip, artikler, navne og om konferencer vedrørende BIMCO. BIMCO, København 1953-1965 REF-47-2303
5883 - Meddelelse fra Danmarks Rederiforening i anledningen af 75-års jubilæet 1959. Dansk Dampskibsrederiforening, København 1959 REF-47-2304
5915 - Samtale med maskinchef K.E. Andersen om hans tid i færgerne på Juelsminde-Kalundborgoverfarten. Broklappen, Jydsk Færgefart, Grenå 1976 FEN-08-1037
5945 - Et farvel til Østbornholmske Bornholms Tidende, Rønne 1979-06-23 FEN-08-1067
5951 - Fartplan og menu place-mat. Bornholmstrafikken, Rønne 1980 FEN-08-1073
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5979 - To fartplaner med gengivelser af færger. Turistudgaver, en fra 1950 ca. og en fra 1979-1980. Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1950-1980 FEN-08-1101
5981 - To gengivelser af Svendborgs nye flydedok, den første i provinsen Illustreret Familie-Journal, Købehavn 1904-03-27 FEN-08-1103
6033 - Manuskripttekst om Handelshuset Hans Puggaard, København. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0001
6034 - Manuskripttekst om ankomsten, hjemkomsten af en af fregatterne fra rederiet Hans Puggaard, København. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0002
6069 - Signalflagenes størrelse. Nordisk Flag- & Fanefabrik, København 1998-02-19 REF-48-2308
6070 - Life-saving signals template. Redningssignaler, engelsk opslag i plast. SOLAS No. 2 HMSO, London 1998-06-01 REF-48-2309
6089 - Kaptajn Thomas Jepsen Sødring. Optegnelser om hans livsbane og hans rederi. Sødrings Rederi, København 1960 c. GRU-01-0014
6109 - Artikel om P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri A/S bekendte 1950 DWt standardtype skib. Dansk Skibsbygning Tidsskrift, København 1921-04-01 FEN-09-1208
6110 - Artikel om Engelhardts Decked Life-Boat. Dansk Skibsbygning Tidsskrift, København 1921-04-01 FEN-09-1208
6111 - Nekrologer for C.A. Broberg i Illustreret Tidende og Nationaltidende 1886. Oplysninger om firmaet, portræt m.v. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0015
6112 - Oplysninger om skibe tilhørt Chr. Broberg & Søn, København. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0016
6117 - Et gammelt instruktionsbrev til en skibsfører. Rederi 1960 c. GRU-01-0021
6118 - Vore skippere før og nu. Af en skibsfører 1897. Skibsfører 1960 c. GRU-01-0022
6119 - Interessentskabskontrakt for et anonymt handelsinteressentskab under Firma Det Københavnske Skibsrederi, juni 1866. Det Københavnske Skibsrederi I/S, København 1960 c. GRU-01-0023
6120 - Indledningsmanus til Gruelunds: Vore dybvandssejlskibes historie 1864-1930. Gruelund, P.A., lods. 1933 GRU-01-0024
6140 - Oplysninger om skibsreder F.W. Kiørboe og Det danske Søfartsselskab A/S, Sejl- & Dampskibsselskabet af 1873, København. F.W. Kiørboe, København 1960 c. GRU-01-0026
6142 - Interiørfotos fra ØK-skibe, hvis navne ikke kendes. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 2000 EAC-01-0002
6147 - 7209 - 72109 Bangkok skibene interiør 4 stk. foto. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 2005 EAC-01-0007
6148 - Fotos i postkort delvis farve 25 stk. for ca. 20 skibe. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 2005 EAC-01-0008
6149 - Åbningen af turistudstillingen 1938-04-07 i København. Foto med 7 navngivne personer. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1938 EAC-01-0009
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6150 - 7210 - 72088. Foto af Prins Axels grav, † 1964-07-14, med blomster. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1960 EAC-01-0010
6159 - 72276. Fotos fra regionalt shippingmøde i AEC i Singapore 1966-10-10 ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1966-10-10 EAC-01-0019
6160 - 72290. Foto, portræt af Ebbe Jæchel, Scandutch. Veteranbiler med rederiets SELANDIA, Scandutch 5 års jubilæumskage med 4 navngivne personer deltagende. Scandutch / ØK, København, 1979 EAC-01-0020
6161 - 72291. Foto, Scanservice, 2 fotos fra udstilling. Gruppefoto med direktør Rathje. Scanservice / ØK, København, 1970 EAC-01-0021
6162 - 72291. Foto, Scanservice, 6 fotos med personer fra de deltagende rederier: ØK, Wilhelmsen, Svensk ØK. Scanservice / ØK, København, 1969 EAC-01-0022
6163 - 72416. Fotos med personer fra Handelsflådens Velfærdstjeneste ekspederende Dansk Søfarts-TV om bord. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1982 EAC-01-0023
6164 - 72430. Fotos fra Hong Kong, Denmark House. Lastning. Bangkok lastning. Ny havn i Freemantle. i alt 4 fotos. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1983 c. EAC-01-0024
6165 - 72430. Fotos om Brostrøm, rederikoncern. Fotos af grundlægger, indehavere og flere generationer. I alt 3 fotos ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1965 EAC-01-0025
6166 - 72430. Fotos og artikel fra ØK blad fra officerskursus i Helsingør. I alt 4 fotos. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1965 EAC-01-0026
6167 - 72430. Foto, hvor ØK kontorchef O. Jacobsen overrækker erindring til Dansk Brodersamfund / Dansk-Amerikansk Brodersamfund til minde om Danmarksfærden 1938. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1938 EAC-01-0027
6168 - 72430. Foto, hvor ØKs H.H. Sparsø, Erik Petersen og Chresten Bjerrum besøger Freemantle. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1984 EAC-01-0028
6221 - Artikel om Dania D/S A/S' stiftelse for 50 år siden. Berlingske Tidende, København 1950-04-02 FEN-09-1269
6223 - Oplysninger om skibsreder Mathæus Friederich Ludvig Hagemann, København, og hans skibe. F.W. Kiørboe, København 1960 c. GRU-01-0027
6249 - Oplysninger om skibsreder E.E. Albertsen, København, og hans skibe. E.E. Albertsen, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0028
6250 - Oplysninger om skibsreder R.J. Walløe, København, og hans skibe. R.J. Walløe, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0029
6251 - Oplysninger om skibsreder H.J. Rønne, København, og hans skibe. H.J. Rønne, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0030
6252 - Oplysninger om skibsreder H.E. Hansen, København, og hans skibe. H.E. Hansen, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0031
6253 - Oplysninger om enkelte skibe på forskellige notepapirer. Gruelund, P.A., lods. 1960 c. GRU-01-0032
6254 - Oplysninger om skibsreder J.L. Schouboe, København, og hans skibe. J.L. Schouboe, Rederi, København 1960 c. GRU-01-0033
6255 - Oplysninger om skibsreder Th. Sonne, København, og hans skibe. Th. Sonnes Rederi, København 1960 c. GRU-01-0034
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6256 - Oplysninger om skibsreder H.S. Hansen, København, og hans skibe. H.S. Hansens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0035
6257 - Oplysninger om skibsreder J.S. Christensen, København, og hans skibe. J.S. Christensens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0036
6258 - Oplysninger om skibsreder Marcus Nissen, København, og hans skibe. Marcus Nissens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0037
6326 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-48-2311
6327 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-49-2312
6328 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-50-2313
6329 - Samling af filatelistiske blade: Ships on Stamps Kaa, Søren 2011 REF-50-2314
6330 - Samling af filatelistiske blade: Watercraft Philatery Kaa, Søren 2011 REF-51-2315
6386 - Signaltabel for signalering under isbrydning. Statens Istjeneste, København 1960 c. REF-52-2317
6387 - Bekendtgørelse om Ophævelse af de for Tiden anordnede Foranstaltninger mod Indføresle af smitsomme Sygdomme fra Middlesborough. Justitsministeriet, København 1898-11-11 REF-52-2318
6388 - Bekendtgørelse af lov om lodsvæsenet. Forsvarsministeriet, København 1954-06-24 REF-52-2319
6389 - Direktiv for behandling af lodsninger, der udføres af hjælpelods. Lodsdirektoratet, København 1961-11-02 REF-52-2320
6390 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1929 REF-52-2321
6391 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1946 REF-52-2322
6392 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1956 REF-52-2323
6393 - Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn af 1. juli 1910 med Ændringer indtil 29. Marts 1919. Københavns Havn, København. 1919 REF-52-2324
6394 - Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn. Københavns Havn, København. 1910 REF-52-2325
6395 - Reglement for ordens overholdelse m.m. i Københavns havn. Københavns Havn, København. 1957 REF-52-2326
6396 - Bekendtgørelse om Lodsning fra og til Kjøbenhavns Frihavn med tilstødende Bassiner m.m. Københavns Havn, København. 1911 REF-52-2327
6397 - Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen. Forsvarsministeriet, København 1951 REF-52-2328
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6398 - Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen. Forsvarsministeriet, København 1960 REF-52-2329
6399 - Instruks for lodser om deres pligter med hensyn til sundhedslovgivningen. Marineministeriet, København 1913-06-10 REF-52-2330
6400 - Lov af 31. marts 1953 og Bekendtgørelse af 1. april 1953 om Karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme. Indenrigs- og Boligministeriet, København 1953-04-01 REF-52-2331
6401 - Havne- og Brotakst for Helsingør Havn, 1910-1915. Ministeriet for offentlige arbejder, København 1910-03-30 REF-52-2332
6402 - Bekendtgørelse om isbrydningstjenesten. Handelsministeriet, København 1955-06-18 REF-52-2333
6403 - Lov nr. 145, 1920 om Tilsyn med Skibe. Handelsministeriet, København 1920-03-29 REF-52-2334
6404 - Bekjendtgørelse for Søfarende om fyrforandring -Fyrfortegnelseændring. Marineministeriet, København 1864-05-12 REF-52-2335
6405 - Noticce to Mariners - Om redningsvæsenets stationer og udstyr langs den vestjyske kyst. Indenrigsministeriet, København 1862-03-00 REF-52-2336
6406 - Farvandsvæsenets virksomhed 1. april 1973 til 31. december 1974. Farvandsvæsenet, København 1975 REF-52-2337
6560 - Foto af Marketenderipram for B&W. Burmeister & Wain A/S, København 1926 FEN-12-1561
6567 - Materiale om godkendelser af pyrotekiske nødsignaler til brug i danske skibe. Diverse 1965-1990 REF-52-2347
6568 - Materiale om godkendelser af forskellige redskaber og instrumenter til brug i danske skibe. Diverse 1965-1990 REF-52-2348
6569 - Godkendelser for en del tågehorn af fabrikat Zöllner til brug i danske skibe. Zöllner GmbH & Co. KG, Kiel, Tyskland 1980-1990 REF-52-2349
6684 - En samling udklip om Otto Danielsen skibe. Otto Danielsen D/S A/S, København 1900-1960 FEN-12-1679
6731 - Fartplan for ruten Hundested-Rørvig 1979. Hundested-Rørvig Overfarten 1979 FEN-13-1726
6732 - Artikel om Sejerørutens drift og skibe. Jul i Kalundborg, Kalundborg 1970 FEN-13-1727
6855 - Kammanditanparter for bygning af et skib på B&W 1992. Budgetter og tegningskontrakt samt reklamefremstødstekster. Difko LXXIX K/S, København 1991 REF-52-2355
6857 - Markedsføringsmateriale. We seek to create new opportunities in the maritime market. B&W Holding A/S, København 1991 REF-52-2357
6858 - Marine Diesel Engines - informationsbrochure. B&W, København 1930 c. REF-52-2358
6859 - Informationsark for B&W dieselmotorer. B&W, København 1965 c. REF-52-2359
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6860 - Burmeister & Wain Shipyard - a pioneer of modern shipbuilding. B&W, København 1980 c. REF-52-2360
6861 - Medlemsblad D-Nyt for Investeringsgruppen Danmark A/S, nr.3, 1993. Investeringsgruppen Danmark A/S, København 1993 REF-52-2361
6862 - En samling formularer for skissalg, certepartier, byggekontrakter, bjærgningskontrakter for forskellige nationer. Suenson & Jespersen, København 1970 c. REF-52-2362
6909 - Aktiebrev og kuponark for 500 kr. i Thurø D/S A/S - prøvetryk af aktiebrev uden nummer og underskrift. Thurø D/S A/S, Thurø pr. Svendborg 1909 REF-53-2364
6911 - Tal fremtid med DFDS - bliv maskinmester. DFDS, København 1970 REF-53-2366
6912 - En samling på 20 rejsebrochurer for DFDS-ruter fra Danmark til Norge. DFDS, København 1939-1971 REF-53-2367
6913 - En samling på 11 rejsebrochurer for DFDS-ruter til England. DFDS, København 1947-1970 REF-53-2368
6914 - En samling på 6 rejsebrochurer for DFDS-ruter på Middelhavet og Vestindien, krydstogter. DFDS, København 1967-1971 REF-53-2369
6915 - En samling på 7 rejsebrochurer for ruterne Sjælland til Jylland og inkl. Mols-Linien. DFDS, København 1945-1970 REF-53-2370
6916 - Diverse julekort, gæstelister, teknisk blad for diverse skibe. DFDS, København 1945-1972 REF-53-2371
6917 - Diverse sejlplaner for perioden, ukomplet. DFDS, København 1951-1973 REF-53-2372
6918 - The Panama Canal - Map and information for the extension of the Canal. Panama Canal Authorities 2013 REF-53-2373
6919 - Foto af havnescene ved Kvæsthusbroen med flere skibe vist. DFDS, København 19?? FEN-14-1892
6943 - Bespisningsreglement for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient. Orient D/S A/S, København 1950? REF-53-2375
7074 - Brochure med kort oversigt over rederiets udvikling. Torm D/S A/S, København 1985 REF-54-2377
7299 - An Account of the Arctic Regoins with a History of the Northern Whale Fishery. I dansk oversættelse. - 1821 MANUS-01
7300 - Afhandling om Bjærgningsarbejde. - 1784 MANUS-01
7301 - Skibsfartens hjælpetropper (om Svitzer). Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1946 MANUS-01
7302 - (Renskrift af) breve fra Vestindien 1862 – 1821. Med noter og indledning af en grandnevø Bie. - 1936 MANUS-01
7303 - Forskellige manus. - 1900 c. MANUS-01
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7304 - Dok. vedr. Skibsbruddets Saga. - 1940 c. MANUS-01
7321 - Materiale og breve ang. Arbejde vedr. Søkortets stednavne. - 1940 c. MANUS-02
7322 - Afskrifter af dokumenter vedr. overdragelsen af diverse forter på Guinea kysten fra gouverneur Kipnasse til Gouverneur Bjørn. Guineakolonien, Accra 1789 MANUS-02
7323 - Afskrift af dokumenter vedr. Guinea. Guineakolonien, Accra 1660-1663 MANUS-02
7324 - Diverse Ekstrakter og Forarbejder til ”Nogle Oplysninger om tidligere Danske Asiatiske Compagnie”. Asiatisk Kompagni 1898 MANUS-02
7325 - Materiale til belysning af forholdet mellem St. Clemens, St. Nikolaj og St. Gertrud. - 1951 MANUS-03
7326 - Sydpolarforskningen. - 1951 MANUS-03
7329 - Fastelavnsbåd og bådeoptog. Materiale til Henningsens bog om emnet. - 1954 MANUS-04
7330 - Der Zee-Vaert Lof. - 1634 MANUS-04
7331 - Slavedoktoren, artikel til udgivelse i fx. Vikingen. - 1956 c. MANUS-04
7332 - Sorte Madam Mally. Et tidsbillede fra St. Croix 1790. - 1956 c. MANUS-04
7333 - Danskerne på Sundaøerne på Kong Christian den Fjerdes Tid. - 1956 c. MANUS-04
7334 - Landet Atschnin og Danmark, Vor gamle Skibsfart på Sumatra. - 1956 c. MANUS-04
7335 - I tyrkisk Slaveri. - 1956 c. MANUS-04
7336 - Færøfarten. - 1956 c. MANUS-04
7337 - Kaperdøgn og Kongedage i Helsingør i sommeren 1808. - 1956 c. MANUS-04
7338 - Danmarks Kapervæsen indtil 1807. - 1956 c. MANUS-04
7339 - Røstværket Løst ! - 1956 c. MANUS-04
7340 - Med den sorte danske Arme. - 1956 c. MANUS-04
7341 - Træk af Storebælts-overfartens historie. - 1963 MANUS-04
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7342 - Erindringer, Skonrogger. - 1963 MANUS-04
7343 - Visebog af sømand Hans Lassen Åbenrå. - ? MANUS-04
7344 - Kutterfiskeri i Nordsøen. - 1955 MANUS-05
7345 - Den sparkende styrmand. - 1970 MANUS-05
7346 - En kærlighedserklæring - 1970 MANUS-05
7347 - 1) Rejsedagbog fra St. Thomas til København. 2) Rejsejournal på rejse til Europa. - 1733-1739 MANUS-05
7348 - 3 stk. manus ang. Kapervæsen. - 1977 MANUS-05
7349 - Diverse udlæg af Foredrag vedr. D/S HETTLAND. - 1930-1940 MANUS-06
7350 - Af Hornbæks Oldermands journal. - 1820-1912 MANUS-05
7351 - ”Slooperne” mellem øerne (Dansk Vestindien) - 1906-1908 MANUS-05
7352 - Optegnelsesbog vedr. syning af sejl og flag. - 1879 MANUS-05
7355 - En dunk Riga balsam. - 1982 MANUS-05
7357 - En afskrift af kaptajn N.P. Holbechs slægtshistorie. - 1900-tallet MANUS-05
7358 - Navigationshåndbog - 1737 MANUS-05
7359 - Sejlkajakker. Hellerup Kanoklub 1941 MANUS-05
7360 - Kajaksejler 1905 - 1980. - 1986 MANUS-05
7361 - Lidt orientering om sejlkajakker. - 1960 MANUS-05
7364 - Sømanden og Tobakken. - 1962 MANUS-06
7365 - Styrmand Jørgen Greves forunderlige redning. - ? MANUS-06
7367 - 56 år til søs. - 1947 MANUS-06
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7368 - Rømø Kaptajner. - ? MANUS-07
7369 - Øresundstold 1784 - 1795. - 1973 MANUS-08
7370 - Øresundstold 1784 - 1795. - 1973 MANUS-09
7371 - Københavns Handelsflåde 1814 - 1832. - 1972 MANUS-10
7372 - Skibsreder S.P. Christensens Erindringer. - 1991 MANUS-11
7374 - Erindringer fra J.A. Aakjær. - 1945 c. MANUS-11
7375 - Erindringer af søn af Albert Andersen Albertsen, skipper fra Ærø. - ? MANUS-11
7376 - Story of a Danish Seaman. Erindringer. - 1988 c. MANUS-11
7377 - Nommesen, E. K. Erindringer. - ? MANUS-11
7378 - Ægyptens Skibe, materiale til bogen om. - ? MANUS-12
7379 - Napoleon Bonapartes Felttog til Ægypten, materiale til artiklen. - ? MANUS-12
7383 - 56 år til søs. - 1947 MANUS-13
7384 - ØKs flåde: S-skibene. - ? MANUS-13
7386 - Tre generationers skibsfart: Skonnerten ST.THOMAS + Bark VALKYRIEN + S/S LAURA. - ? MANUS-13
7388 - Holbæk Skibs- & Baadebyggeri 1938 - 1980. - 1992 MANUS-14
7389 - Den vestlige søfartshistorie på dansk. - 1970 MANUS-14
7390 - Slægten Lauritzen (J.L.) med diverse tillæg og rettelser. Fra tømmerhandler i Ribe Jørgen Lauritzens efterkommere til slægten Hartvig-Møller. - nutid MANUS-14
7391 - Søfolks velfærd om bord og i havn. - 1970 c. MANUS-14
7392 - Uddrag af C.J. Kjærsgaards erindringer herunder om skibsværftet i Nyborg og familien i Australien. - 2009 MANUS-14
7393 - Sejlskibe. Historiske strejflys i der nittende århundrede. - 1976 MANUS-14
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7394 - Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S jubilæumstekst? Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S 1982 MANUS-14
7395 - Oplysninger om rederiet P.F. Heering fra grundlæggelsen til 1870'erne. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0038
7406 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe A-C. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-02-0044
7407 - Sælfangst ved Jan Mayen og i Danmarksstrædet. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-02-0045
7408 - Brochure og datablade for Arkas autopilot. Arkas A/S, København 1965 REF-54-2379
7410 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe D-I. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0047
7412 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Jo-Na. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0049
7414 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Od-Svalen. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0051
7416 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Sø-. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0053
7417 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Moses og søn G. Melchior, København, (1761-) samt få noter om Det Danske Fiskeriselskab. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0054
7424 - Randers Skipperlaug 1780-1930 jubilæum - 2 stk. sange. Randers Skipperlaug 1930-03-13 REF-54-2380
7442 - Tre poser med notitser af Gruelund for Melchiorskibe. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0059
7445 - En pose med notitser af Gruelund for Puggards skibe. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-04-0061
7446 - Folder med oplysninger om Anholms slægt og foretagender. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0062
7455 - Kuvert med små noter om Johannes Anholms skibe. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0064
7536 - Oplysninger om Ludvig Hagemanns Rederi, København. Ludvig Hagemanns Rederi, København 1960 c. GRU-05-0069
7540 - Service at the Gate to the Baltic. Maritime Network.dk 2009 REF-54-2381
7541 - Lyngsø Marine One Supplier Concept. Lyngsø Marine A/S, Hørsholm 2009 REF-54-2382
7542 - Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 1 November 2009. Force Technology, Kgs. Lyngby 2009 REF-54-2383
7543 - Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 2 November 2010. Force Technology, Kgs. Lyngby 2010 REF-54-2384
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7544 - Maritim sikkerhed - sundhed og miljø. Konference Hotel Nyborg Strand 2011, 2012, 2014 og 2015. Søfartens Arbejdsmiljøråd, København 2011 REF-54-2385
7545 - ABB Marine Service, Danmark - del af et globalt netværk. ABB Marine Service, Odense 2010 REF-54-2386
7546 - Bliv maskinmester, uddannelsesblad. Maskinmestrenes Forening, København 2010 REF-54-2387
7547 - Danish Centre for Maritime Technology, Info nr. 3 October 2012. Force Technology, Kgs. Lyngby 2012 REF-54-2388
7799 - Oplysninger om Fanøskibe, her om kanakkefart - transport af lokale arbejdere i Stillehavet. Fanøskibe og Stillehavsrejser 1960 c. GRU-06-0001
7800 - Oplysninger om skibsreder William Lund, London. Schlaikier m.fl. 1960 c. GRU-06-0002
7801 - Beretning om styrmand Gøtsches oplevelser blandt kanibaler Styrmand Gøtsche 1922 GRU-06-0003
7802 - Oplysninger om Fanøs skibsbyggeri i 1800-tallet. Fanø Skibsbyggeri 1960 c. GRU-06-0004
7803 - Oplysninger om forskellige havne og områder, som sejlskibene frekventerede. Havneoplysninger 1880-1900 GRU-06-0005
8567 - Lodsvæsenet Danmark. Rejsepenge. Helsingør Lodseri 1971 REF-54-2389
8568 - Handelsskibsfartens ledelse under krig eller ved truende krigsfare. Helsingør Lodseri 1955 REF-54-2390
8569 - Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1860 til 1883. Helsingør Lodseri 1883 REF-54-2391
8570 - Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1920 til 1947 Helsingør Lodseri 1947 REF-54-2392
8571 - Love og reglementer m.v. for lodserierne 1900 til 1948. 9 enheder. Helsingør Lodseri 1948 REF-54-2393
8572 - Takster for forskellige lodserier fra 1832 til 1908 ca. Helsingør Lodseri 1832 REF-54-2394
8573 - Royal authorized Pilot-Society at Elsinore. Helsingør Lodseri s.a. REF-54-2395
8574 - Reglementer, takster og ordensregler for Helsingør Lodseri og havnen. Helsingør Lodseri 1833 REF-54-2396
8575 - Love og bekendtgørelser om lodsvæsen, karantænevæse, skibstilsyn m.m. med relation til lodsning fra 1763 til 1973. Helsingør Lodseri 1763 REF-55-2397
8576 - Bekendtgørelser for Søfarende om især fyrskibe og fyr 1855-1880 Helsingør Lodseri 1855 REF-55-2398
8577 - Midlertidige tillæg til lodstakster 1941-1969. Helsingør Lodseri 1941 REF-56-2399
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8578 - Kontrolberegninger for omregning af lodstakster for Sundlodserierne. Lodsdirektoratet, København 1944 REF-56-2400
8579 - Forslag til ny takstbog for Sundlodserierne. Lodsdirektoratet, København 1944 REF-56-2401
8580 - Sundlodseriernes gensidige Lodsningsrettigheder m.m. Københavns Lodseri, København 1924 REF-56-2402
8581 - Forslag til bestemmelser for gennemsejlingslodsninger. Lodsdirektoratet, København 1939 REF-56-2403
8582 - Helsingbogrs Hamn, kajnumre, og agentadresser. Helsingborg Hamn, Helsingborg 1950 c. REF-56-2404
8583 - Fortegnelse over Det Kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1911-03-01. Søkortarkivet, København 1911 REF-56-2405
8584 - Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Dragør og Nordre Røse. s.n. s.a. REF-56-2406
8585 - Germanischer Lloyd Besichtiger. Adresser på synsmænd under klassifikationsselskabet. Sep. 1965. Germanischer Lloyd 1965 REF-56-2407
8586 - Artikel. Helsingør Lodseri 150 års jubilæum. Dansk Lodstidende 1928 REF-56-2408
8587 - Artikel om lodsuniformering. Dansk Lodstidende 1942 REF-56-2409
8588 - Et Hyldest-Kvad for det allernaadigst privilegerede Lots-Selskab udi Helsingøer. Helsingør Lodseri 1928 REF-56-2410
8589 - Dansk Lodsforening Søndg den 27. April 1941 + sange til lejligheden. Helsingør Lodseri 1941 REF-56-2411
8590 - Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Nordre Røse. s.n. 1934 REF-56-2412
8594 - Passenger sailings + sailing list 1927 to USA and Canada. Cunard Line, London 1926 REF-56-2416
8671 - Anmeldelse af Vestindienudstillingen 2017. Berlingske Weekend Avis 2017 REF-56-2419
8672 - Artikel Fra Gamle Vestindiske Hjem - udstilling på kunstindustrimuseet. Samleren magasin 1928 REF-56-2420