Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
27 FREDERK VI Anmodning om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S. H&S, Helsingør 1944-02-04 SR-1946:0183
28 FREDERK VI Afslag på anmodningen om det på auktion af Postmuseet indkøbte maleri af Jacob Petersen afhændes til H&S. Dansk Post- og Telegrafmuseum 1944-02-23 SR-1946:0183
58 MINNA Aalekvasen MINNA bygget i Stralsund 1872. Stralsund skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0442
68 - Astrolabus. H&S, Helsingør - SR-1947:0030
129 - Afskrift af Fortegnelse over skibe bygget på Brødrene Mortensens skibsværft i Holbæk 1856-1874 Brødrene Mortensens Skibsværft, Holbæk 1949-00-00 SR-1949:1829
137 - Agent Duntzfeldts Flaade 1797. Duntzfeldts skibe - SR-1949:1837A
141 - Asiatisk Kompagnis skibe 1797. Asiatisk Kompagni, København - SR-1949:1837E
142 - Agent Erichsens skibe 1797. Erichsen, agent, rederiets skibe - SR-1949:1837F
165 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2261
166 - Angaaende Lambert Bonnesen. - 1934-04-02 SR-1949:2262
180 - Afskrift efter kæmner R. Brandorffs Beretning om Skibsfundet ved Erritsø. - 1934-00-00 SR-1949:2276
227 - Af det ældre danske Vejvæsens Historie - generalvejkommissionens Virksomhed. - 1945-00-00 SR-1950:0479
228 - Af en Ingeniørs Liv før Ingeniørernes Tid. - 1943-03-14 SR-1950:0480
233 - Admiral Poul Løvenørn, en Foregangsmand indenfor dansk Samfærdsel - 1943-00-00 SR-1950:0485
273 MATHILDE MÆRSK Aflevering af M/S MATHILDE MÆRSK APM, København 1950-09-13 SR-1950:1623
274 LEOVILLE Aflevering af M/S LEOVILLE B&W, København 1950-07-20 SR-1950:1624
276 BLACK HAWK Aflevering af M/S BLACK HAWK B&W, København 1950-06-09 SR-1950:1626
277 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1950:1627
287 AGNETE MÆRSK Aflevering af M/S AGNETE MÆRSK APM, København 1950-10-30 SR-1951:0042
298 JESSIE STOVE Aflevering af M/S JESSIE STOVE B&W, København 1950-08-18 SR-1951:0059
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
299 BLACK HERON Aflevering af M/S BLACK HERON B&W, København 1950-11-01 SR-1951:0062
303 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1951:0066
306 BELLA DAN (I) Aflevering af M/S BELLA DAN JL, København 1950-09-26 SR-1951:0070
307 TESSA DAN Aflevering af M/S TESSA DAN JL, København 1950-04-05 SR-1951:0072
311 FRUIT MONARCH Aflevering af M/S FRUIT MONARCH Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1949-00-16 SR-1951:0082
313 FERNSEA (udenl.) Aflevering af M/S FERNSEA B&W, København 1950-01-05 SR-1951:0086
316 PIAST Aflevering af M/S PIAST B&W, København 1951-02-15 SR-1951:0345
335 - Andagtsbog - svensk - 1627 SR-1951:0651
346 - Anordning for Helsingør færgelav af 10/9 1811 - 1811-09-10 SR-1951:0662
371 - Afslutning på Søfartsskolen i Kogtved JL, København 1951-06-06 SR-1951:0948
375 INDUS Afleveringen af nr. 670 M/S INDUS B&W, København 1951-04-13 SR-1951:0952
380 SAINT-GERMAIN Aflevering af M/F SAINT-GERMAIN Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-07-21 SR-1951:0957
382 - AIS - Automatic Identifikation System Navigatør 2002 REF-01-0001
383 - AIS - transponders Seaways, England 1997-07-01 REF-01-0002
384 - Automatisk identifikation - et system og dets vej til målet Søfart 2004 nr. 18-19 REF-01-0003
388 - Automatisk styring af skibe Søfart 1951 nr. 2 REF-01-0007
389 POSEIDON A New Gyro Pilot Motor Ship 1953-07-01 REF-01-0008
394 MERCURY Agteranker vist på fotos firet ud af klys Motor Ship 1964-03-01 REF-01-0013
399 - Anchors Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0018
400 - Ankerets anatomi - 1980 c. REF-01-0019
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
401 - Anchor chain and fittings dimensions Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0020
417 - Arbejdspladsbrugsanvisning ved arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0036
427 - Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0046
430 - Arbejdets udførelse om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0049
435 - Alkohol til søs og hvorfor ikke Søfartsstyrelsen 1997 c. REF-01-0054
495 - Artikler i Dansk nautisk almanak 1955-1983 Weilbach & Co. A/S, København 1983 REF-01-0114
544 TOR (isl.) Aalborg Værft A/S afleverer i dag sin nybygning nr. 107 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1951-10-12 SR-1952:0043
548 JEPPESEN MÆRSK Afleveringsmeddelelse for M/S JEPPESEN MÆRSK B&W, København 1951-10-26 SR-1952:0048
577 - Ansatte ved Holmen - 1952 SR-1952:0016K
578 - Ansatte ved Handelsselskaberne - 1952 SR-1952:0017K
579 - Ansatte ved Asiatiske Compagnie - 1952 SR-1952:0018K
580 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0019K
583 - Ansatte ved Kgl. Octr. Alm. Handels-Compagnie - 1952 SR-1952:0022K
584 - Ansatte ved Kgl Ober-Skatte-Direktion - 1952 SR-1952:0023K
585 - Ansatte ved Kgl. Octr. Søe-Assurance-Kompagnie - 1952 SR-1952:0024K
589 SILJA DAN Afleveringsmeddelelse for SILJA DAN JL, København 1951-04-06 SR-1952:0062
591 NERMA DAN Aflevering af NERMA DAN JL, København 1951-05-08 SR-1952:0064
593 MAGDALA Aflevering af MAGDALA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-03-21 SR-1952:0066
595 NICOLINE MÆRSK Aflevering af NICOLINE MÆRSK B&W, København 1951-07-06 SR-1952:0068
600 ROSA MÆRSK Aflevering af ROSA MÆRSK APM, København 1951-03-07 SR-1952:0073
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
601 KLINTHOLM Aflevering af M/S KLINTHOLM DFDS, København 1950-01-23 SR-1952:0074
607 - Afskrift af kartotekskort i KL-kartotek. - - SR-1952:0584K
610 - Afskrift fra Personalhist. Tidss. XI Række, bd. 2, pp.145ff om Hauch-Fausbøll. - - SR-1952:0587K
627 KONGEDYBET Afleveringsmeddelelse for M/S KONGEDYBET B&W, København 1952-03-20 SR-1952:0872
629 ESTRID TORM Afleveringsmeddelelse for M/S ESTRID TORM Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-03-18 SR-1952:0874
632 KISTA DAN Afleveringsmeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1952-05-21 SR-1952:0877
634 GRETA DAN Afleveringsmeddelelse for M/S GRETA DAN JL, København 1952-04-05 SR-1952:0879
638 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse for KIRSTEN SKOU. Ove Skou Rederi, København 1952-12-31 SR-1952:0904
646 DORTHE MÆRSK (I) Afleveringsmeddelelse for DORTHE MÆRSK APM, København 1952-10-10 SR-1952:1009
647 KETTY DANIELSEN Afleveringsmeddelelse for NELLY DANIELSEN + KETTY DANIELSEN Otto Danielsen A/S, København 1952-08-25 SR-1952:1010
649 FICARIA (II) Afleveringsmeddelelse for FICARIA DFDS, København 1951-12-07 SR-1952:1012
650 HANNE SVEN Afleveringsmeddelelse for HANNE SVEN Oluf Svendsen Rederi, Toldbodgade 18, København 1952-12-28 SR-1952:1013
651 JACOB JEBSEN Afleveringsmeddelelse for JACOB JEBSEN Rhederi M. Jebsen, Åbenrå 1952-04-30 SR-1952:1014
652 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse for KAREN MÆRSK APM, København 1952-11-27 SR-1952:1015
654 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1017K
656 PRETORIA Afleveringsmeddelelse for PRETORIA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-10-10 SR-1952:1019
657 PRIMULA Afleveringsmeddelelse for PRIMULA DFDS, København 1952-09-12 SR-1952:1020
658 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1021K
660 - Afleveringsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1023K
673 DE SYV BRØDRE Aaben Baad Sju Brøder - 1953 c. SR-1953:0998
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
717 METTE SKOU (II) Afleveringsmeddelelse fra rederiet for BENNY SKOU Ove Skou Rederi, København 1953-11-23 SR-1953:1129
724 - Atlas ekkolod - 1955-11-01 REF-02-0166
735 ABSALON A 17-knot passenger and car ferry Motor Ship 1955-08-01 REF-02-0177
736 ABSALON ABSALON on the left. Motor Ship 1956-01-01 REF-02-0178
737 AF CHAPMAN AF CHAPMAN - en af de sidste. Søens Verden 1961-1962 REF-02-0179K
763 BANGSBO Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1953-01-12 SR-1954:0515
765 BERTA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-04-17 SR-1954:0517
768 BRAZILIAN REFEER Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-07-10 SR-1954:0521
770 BURGUNDIA Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-02-24 SR-1954:0525
775 GERT STÆRKE Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-08-18 SR-1954:0532
776 HARRILDSBORG Afleveringsmeddelelse C.K. Hansen, København 1953-08-28 SR-1954:0535
780 JONNA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1953-11-06 SR-1954:0539
781 JUANITA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-03-31 SR-1954:0540
783 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1953-02-02 SR-1954:0542
785 MARGIT Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-10-24 SR-1954:0544
786 METTE SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1953-12-15 SR-1954:0545
788 PETRA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1952-12-19 SR-1954:0547
789 RASMUS THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse Kosangas A/S, Vesterbrogade 6 D, København 1953-00-00 SR-1954:0548
791 SAMOA Afleveringsmeddelelse EAC, København 1953-06-09 SR-1954:0550
794 SOFIE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1953-06-29 SR-1954:0553
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
796 SONGKHLA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1953-03-24 SR-1954:0555
797 STEVNSLAND Afleveringsmeddelelse H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1953-11-04 SR-1954:0556
799 TJALDUR Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1953-01-19 SR-1954:0558
808 JOSEFINA THORDÉN Afleveringsmeddelelse Uddevallavarvet A/B, Udevalla, Sverige 1955-01-23 SR-1955:0057
812 COORANGA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-01-28 SR-1955:0502
814 FJALLFOSS (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-02-10 SR-1955:0526
815 HAVSÖY Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-10 SR-1955:0528
817 MILTON ARAUJO Afleveringsmeddelelse Kockums Mek. Verkstad, Malmö, Sverige 1954-12-15 SR-1955:0559
820 ANDROS Afleveringsmeddelelse. DFDS, København 1954-08-05 SR-1955:0565
821 ANGOLA Afleveringsmeddelelse Dansk-Franske D/S A/S, København 1954-08-30 SR-1955:0566
824 BRASILIEN Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1954-08-30 SR-1955:0569
826 BRIGIT MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1954-01-15 SR-1955:0571
828 ELBJØRN Afleveringsmeddelelse - 1953-00-00 SR-1955:0574
829 ESSO ODIN Afleveringsmeddelelse Dansk Esso A/S, København 1954-01-26 SR-1955:0575
830 ESSO ODIN Afleveringsmeddelelse, specifikationer Dansk Esso A/S, København 1954-01-26 SR-1955:0576
832 INGER SKOU Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-05-20 SR-1955:0579
833 INGER SKOU Afleveringsmeddelelse Ove Skou Rederi, København 1954-05-20 SR-1955:0580
836 NYKÖPINGSHUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mek. Verkstad, Malmö, Sverige 1955-04-05 SR-1955:0586
837 EFFIE MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1955-10-20 REF-02-0216
858 JENS BANG A 20½-knot Passenger Ship Motor Ship 1950-07-01 REF-02-0237
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
860 JENS KOFOED An Anglo-German built Passenger-car Ferry Motor Ship 1963-10-01 REF-02-0239
861 JENS SØRENSEN Aflevering nybygning nr. 221 - Bøjekutter JENS SØRENSEN af København Coasterfarten 1988-03-01 REF-02-0240
880 LYSEGRUND Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-12-08 REF-02-0259
891 PRINSESSE MARGRETHE A 21,5-knot Passenger Ship Motor Ship 1957-09-01 REF-02-0270
894 RUTHA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1955-10-19 REF-02-0273
895 RUTHA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1955-10-21 REF-02-0274
899 SOMERSET A 5,5 £ Million Investment in Danish Bacon Shipments Motor Ship 1967-02-01 REF-02-0278
911 TRAVEMÜNDE A 19-knot Passenger / Car Ferry for Gedser-Travemünde Service Motor Ship 1964-08-01 REF-02-0286
917 OLIVIA MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-04-09 SR-1955:0589
918 PERNILLE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-03-01 SR-1955:0590
920 PERUVIAN REEFER Afleveringsmeddelelse JL, København 1954-04-08 SR-1955:0592
922 SIENA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1954-12-03 SR-1955:0600
924 SUMBAWA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1954-03-12 SR-1955:0604
926 SUSAN MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1954-06-13 SR-1955:0609
928 VERA Afleveringsmeddelelse - 1955-03-02 SR-1955:0625
929 ZUBAIR Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige 1954-09-23 SR-1955:0632
931 ØSTERSØEN Afleveringsmeddelelse B&W, København 1954-05-24 SR-1955:0636
933 - Afslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved JL, København 1954-06-21 SR-1955:0651
981 - Artikler om udviklingen i gastankskibe Motor Ship 1964-1990 REF-03-0305
991 - Artikler om køleskibsudvikling Motor Ship 1960-1963 REF-03-0315
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1062 - Artikler for skibstømrersvendenes sygelade i Altona, konfirmeret af Christian VII den 15. aug. 1800. Landesarchiv Schleswig-Holstein, Schleswig 1956 c. SR-1956:0015
1066 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse for m.f. PRINSESSAN MARGARETHA Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1955-04-01 SR-1956:0316
1067 CELTIC Afskrift af Brev fra Count T. Sano On Board s.s. CELTIC. Vedr. det japanske sværd. - 1926-09-15 SR-1956:0324
1068 SCANDIUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-05-10 SR-1956:0326
1070 KONGSTEIN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-06-21 SR-1956:0329
1072 NIKE Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-06-30 SR-1956:0333
1074 A.K. FERNSTRÖM Afleveringsmeddelelse, udenlandsk skib Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1954-12-30 SR-1956:0337
1076 TILDA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1955-03-26 SR-1956:0339
1077 TILDA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1955-03-29 SR-1956:0340
1078 ECUADOR Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1955-04-01 SR-1956:0341
1079 NAXOS Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1955-02-25 SR-1956:0342
1080 BLACK EAGLE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-07-08 SR-1956:0343
1084 FRANCINE MÆRSK Afleveringsmeddelelse APM, København 1955-05-27 SR-1956:0347
1085 LUFIRA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-04-04 SR-1956:0348
1087 SIMBA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-08-16 SR-1956:0407
1088 THOR ODLAND Afleveringsmeddelelse B&W, København 1955-10-07 SR-1956:0413
1089 NORDPOL Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-06-22 SR-1956:0422
1090 ARTEMIS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-30 SR-1956:0436
1092 BRAHEHUS Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1956-04-09 SR-1956:0440
1094 HELFRID BILLNER (udenl.) Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1956-03-17 SR-1956:0443
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1095 JARAGUA (udenl.) Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-09-26 SR-1956:0445
1096 KRESTIN BAKKE Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-11-10 SR-1956:0447
1098 VESPASIAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-09-29 SR-1956:0451
1099 VINDAFJORD Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-24 SR-1956:0453
1100 WORLD SINCERITY Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-02 SR-1956:0455
1101 HOLTHAV Afleveringsmeddelelse B&W, København 1956-05-09 SR-1956:0461
1106 ANITA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1956-10-13 SR-1957:0034
1110 HANNA DAN Afleveringsmeddelelse JL, København 1956-11-28 SR-1957:0038
1127 - Afslag på at overtage model af FORTIDENS PRYD Esbjerg Skibsbyggeri, Esbjerg 1928-07-12 SR-1957:0056
1146 BOGOTA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1956-09-14 SR-1957:0250
1150 MAGGA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1956-09-21 SR-1957:0298
1152 NORDGLIMT Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1956-12-14 SR-1957:0307
1164 - Anschütz & Co. - Der Kreisel als Steuermann Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1920 c. REF-03-0380
1209 ALICE TORM Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1957-10-04 SR-1959:0571
1213 HANNE VENDILA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1959-02-07 SR-1959:0611
1215 THALA DAN Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1957-10-07 SR-1959:0639
1224 PEARL SEA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-05-24 SR-1960:0453
1225 PRINSESSE ANNE-MARIE Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1960-10-20 SR-1960:0458
1228 TEXACO ALASKA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-09-24 SR-1960:0504
1229 THORSAGA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1960-03-11 SR-1960:0507
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1234 - Ankerlökken MacGregor AB pressemeddelelse om nye luger Hälsingborgsutställningar, Hälsinborg, Sverige 1961-08-10 SR-1961:0437
1245 - Afskrift af gravskrift på kirkegården ved Christiansborg, Accra, Ghana - 1962-05-17 SR-1964:0420
1247 - Afskrift af litteratur om hollandske fliser - 1964 c. SR-1964:0461
1293 - Afskrift om Birkerødpræsten Henrich Gerner - 1954-12-03 REF-04-0431
1296 - Auf dem Wege zur zwischenataatlichen Seeschiffahrtsorganisation HANSA Schiffahrt 1956 REF-04-0434a
1315 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 1 Harriet Wynter, London 1973-01-01 REF-04-0452
1316 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 1 No. 2 Harriet Wynter, London 1973-03-01 REF-04-0453
1317 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 1 Harriet Wynter, London 1974-03-01 REF-04-0454
1319 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 2 No. 3 Harriet Wynter, London 1974-10-01 REF-04-0456
1320 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 1 Harriet Wynter, London 1976-01-01 REF-04-0457
1321 - A Catalogue of Scientific Instruments Vol. 3 No. 5 Harriet Wynter, London 1977-01-01 REF-04-0458
1327 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1955-06-06 REF-04-0464
1332 - Afslutning på Kogtved Søfartsskole. JL, København 1956-06-19 REF-04-0469
1364 - Amsterdam-Rhin-kanalen med Europas største sluser Viking 1954 c. REF-04-0501
1400 - Antonio Jacobsen 1850-1921 - read at the Fall Meeting of the steamship historical society of America, Mariner's Museum, 1946-10-12 - 1960-11-22 SR-1964:0467
1415 - An Arabian Sea Chart of the Middle Ages Journal of Navigation, London, England 1975-10-01 REF-05-0535
1429 - A History of the Dutch Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1953-04-01 REF-05-0549
1468 RHODA Annonce indrykket af Kochs Dampskibsexpedition om Skrue-Dampskibet RHODA Berlingske Tidende, København 1856-03-05 SR-1964:0484
1480 - Afskrift af Topografica. Sønderborg By. 1757-1853. Papirer vedr. et skibsbygningsværft i Sønderborg. Landsarkivet, Åbenrå 1964 c. SR-1964:0497
1508 - Artikel i Søfart om Weilbachs søkortafdeling Søfart, Århus 2001-08-30 REF-05-0600
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1510 - Admiralty Chart 2649 - A Chart adapted for use with Radar Journal of Navigation, London, England 1950-01-01 REF-05-0602
1522 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, London, England 1980-09-01 REF-05-0613
1525 - Astronomical Background to the International Meridian Conference of 1844 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1580 - A Lloyd's Register Centenary The Shipping World, London 1955-04-13 REF-05-0671
1610 CHILEAN REEFER (II) Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-09-10 SR-1964:0552
1611 ECUADORIAN REEFER Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-03-03 SR-1964:0553
1614 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-12-15 SR-1964:0556
1618 KAISA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-07-10 SR-1964:0560
1620 MANJA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-11-07 SR-1964:0562
1623 PERLA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1959-01-27 SR-1964:0565
1626 RITVA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1961-07-24 SR-1964:0568
1627 SAIMA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-04-04 SR-1964:0569
1629 SIRPA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1962-12-11 SR-1964:0571
1630 VARLA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1960-06-18 SR-1964:0572
1635 TREIN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-04-11 SR-1964:0577
1636 THOMAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-08-01 SR-1964:0579
1637 SKRYPLEV Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-12-04 SR-1964:0581
1638 DAGHILD Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1962-12-07 SR-1964:0584
1641 TREMINOU (Fr.) Afleveringsmeddelelse for fiskefartøjer til Frankrig, bygget på Ørskov med Alpha dieselmotorer B&W, København 1963-03-20 SR-1964:0590
1642 KOSMONAVT KOSMONAUT Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-04-10 SR-1964:0591
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1644 DAVYDOV (Udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-06-26 SR-1964:0595
1645 FERNCAPE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-07-05 SR-1964:0597
1646 BELITSK (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-07-15 SR-1964:0599
1649 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-12-06 SR-1964:0604
1650 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-12-06 SR-1964:0605
1651 SOVIETSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-06 SR-1964:0610
1652 TRANS-ST-LAURENT (Ca.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-13 SR-1964:0613
1653 TOBIAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-09-27 SR-1964:0614
1654 BERGE BERGESEN Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1963-11-16 SR-1964:0616
1660 CENTAUR (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-01-20 SR-1964:0632
1665 SUSANNE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1959-10-28 SR-1964:0642
1667 HÄLSINGBORG Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1960-06-10 SR-1964:0644
1668 PETER FABER Afleveringsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1961-03-28 SR-1964:0647
1671 BIRTHE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-12-01 SR-1964:0653
1672 MAGNOLIA Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-08-01 SR-1964:0656
1674 PETUNIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-13 SR-1964:0659
1675 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-22 SR-1964:0665
1676 GEO Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-07-24 SR-1964:0673
1677 CIMBRIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-10-19 SR-1964:0675
1678 GAUTATYR Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-12-01 SR-1964:0678
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1679 BELORETSK Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-04-13 SR-1964:0679
1680 BELOVODSK Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-10-06 SR-1964:0682
1681 VIVITA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-04-06 SR-1964:0683
1683 THYRA TORM Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-10-04 SR-1964:0688
1686 KIRSTEN SKOU Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-01-28 SR-1964:0694
1689 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1964:0698
1690 JETTA DAN Aflevering, liste over hovedleverandører Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1964:0699
1693 OLUF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-14 SR-1964:0702
1694 KRASZEWSKI Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-03-20 SR-1964:0706
1695 KRASZEWSKI Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-03-20 SR-1964:0707
1697 HENNING MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-11-22 SR-1964:0709
1701 DLUGOSZ Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-09-13 SR-1964:0718
1702 DLUGOSZ Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-09-13 SR-1964:0719
1704 ANGLO MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-10-21 SR-1964:0727
1706 ELMER R. PETERSON Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0729
1707 ELMER R. PETERSON Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0730
1711 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0737
1712 KAREN MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Leverandørliste for udstyr. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0738
1715 THURØ MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-07-18 SR-1964:0844
1721 BELITA (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-02-26 SR-1965:0566
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1724 BULK VENTURE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-08-04 SR-1965:0572
1727 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964 SR-1965:0579
1733 GEIZER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-04-27 SR-1965:0588
1736 GLETCHER Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-07-29 SR-1965:0594
1737 GOLFSTRIM Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-12-30 SR-1965:0596
1738 GRUMANT Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-12-05 SR-1965:0598
1746 SKAZOCHNIK ANDERSEN Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-02-09 SR-1965:0611
1747 BERGECHIEF Aflevering af M/T BERGECHIEF med en B&W motor på 21.000 eHK. B&W, København 1964-06-23 SR-1965:0619
1749 VESTHAV Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1964-03-14 SR-1965:0621
1751 ZELENOBORSK Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-10-11 SR-1965:0629
1753 ZAPOLJARNYJ Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1965-11-24 SR-1965:0644
1754 CONCORDIA Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-09 SR-1965:0646
1755 DROGDEN (Sv,) Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-10 SR-1965:0650
1756 ESBJERG Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-15 SR-1965:0654
1757 KUNUNGUAK Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-27 SR-1965:0659
1758 LASSE Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-12-11 SR-1965:0661
1759 PRINSESSAN DÉSIRÉE Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-10-16 SR-1965:0666
1760 PRINSESSE ELISABETH Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-03-05 SR-1965:0674
1761 SKAGERAK (udenl.) Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-06-24 SR-1965:0681
1762 SKOGAFOSS Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-06-08 SR-1965:0682
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1763 INGA THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-11-25 SR-1965:0684
1765 TANJA DAN Afleveringsmeddelelse. JL, København 1964-11-06 SR-1965:0687
1767 ANCONA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-05-13 SR-1965:0690
1768 ANDORRA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-14 SR-1965:0692
1771 BEREZNIKI Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-16 SR-1965:0697
1774 JYTTE SKOU Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-09-27 SR-1965:0703
1776 SJÆLLAND Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-07-06 SR-1965:0708
1779 DANBJØRN Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-08-06 SR-1965:0713
1781 DANGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-02-22 SR-1965:0717
1784 K.H. CRANDALL (udenl.) Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-09 SR-1965:0722
1786 LAUST MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-11-28 SR-1965:0726
1788 MAGLEBY MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-11-07 SR-1965:0729
1790 PETER MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-06-04 SR-1965:0734
1792 PRIMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-22 SR-1965:0737
1794 ROY G. LUCKS Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-11-17 SR-1965:0741
1795 SVENGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-01 SR-1965:0751
1806 - An Evil So Pregnant with Mischief: Some Influential Ups and Downs in the Development of Navigation Equipment and Practice. Journal of Navigation, London, England 1988-09-01 REF-06-0695
1808 - Alexander Neckham and the Pivoted Compass Needle Journal of Navigation, London, England 1955-07-01 REF-06-0697
1839 - Angivelse af Kompasretninger Tidsskrift for Søvæsen, København 1917 REF-06-0728K
1883 - A study of cargo containers The Scandinavian Shipping Gazette 1955-07-27 REF-06-0772
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1887 - Atlas-Werke Mast Cranes The Motor Ship, London, England 1964-05-01 REF-06-0776
1889 - A New Cargo Handling System The Motor Ship, London, England 1964-11-01 REF-06-0778
1896 - A New Cargo-handling Gear Accessory The Motor Ship, London, England 1961-12-01 REF-06-0785
1933 - Artikel om St. Clemens og St. Nikolai oversat fra H&S årbog 1950 til tysk - 1950 SR-1968:0016
1960 ANE CATHRINE ANE CATHRINE og vadehavssejladsen Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 1967 SR-1968:0043
1969 - A/S Rudkøbing-Vemmenæs Færgerute - 1968 SR-1968:0052
1982 OLAU EGE Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1962-07-01 SR-1968:0095
1983 OLAU DROT Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1961-02-01 SR-1968:0096
1984 OLAU FALK Afleveringsmeddelelse Olau-Line A/S, Hellerup 1962-07-01 SR-1968:0097
1987 BELOVODSK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1962-09-27 SR-1968:0136
1988 ESSO LANCASHIRE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-10-01 SR-1968:0140
1989 SONATA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-10-10 SR-1968:0142
1990 SIGHAUG Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1962-11-15 SR-1968:0144
1991 ORM JARL Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1961-05-31 SR-1968:0146
1992 BLACK SWAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1961-05-25 SR-1968:0148
1994 PRINS BERTIL Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1960-06-11 SR-1968:0150
1996 ECUADORIAN REEFER Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1962-03-03 SR-1968:0180
1997 BISCAYA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1961-02-24 SR-1968:0181
2001 SKRYPLEV Afleveringsmeddelelse B&W, København 1962-12-04 SR-1968:0193
2002 THOMAS MÆRSK Afleveringsmeddelelse B&W, København 1962-08-01 SR-1968:0199
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2003 BORIBANA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1961-08-17 SR-1968:0201
2014 VITUS BERING Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-01-05 SR-1968:0289
2018 KOSMONAVT KOSMONAUT Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-04-10 SR-1968:0293
2020 BIRTHE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-12-01 SR-1968:0307
2021 MAGNOLIA Afleveringsmeddelelse Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-08-01 SR-1968:0310
2022 PETUNIA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-13 SR-1968:0312
2023 PRINSESSAN MARGARETHA Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1963-03-22 SR-1968:0313
2024 VIVITA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-04-06 SR-1968:0324
2026 ENGLAND Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1964-05-27 SR-1968:0327
2028 MARIE SKOU Afleveringsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1962-12-28 SR-1968:0334
2029 HENRIETTE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1962-12-20 SR-1968:0335
2030 JETTA DAN Afleveringsmeddelelse. Liste over hovedleverandører Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-12-18 SR-1968:0344
2032 VESTALIA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1963-01-08 SR-1968:0366
2033 OKTANIA Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1963-03-08 SR-1968:0368
2034 HAVBØR Afleveringsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1963-04-30 SR-1968:0373
2035 KRONHOLM Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1962-10-05 SR-1968:0376
2038 SAMNANGER Afleveringsmeddelelse B&W, København 1963-12-06 SR-1968:0395
2045 - Ancient lead circles and sounding-leads from Israeli coastal waters - u.a. REF-06-0800
2056 - An outline history of marine pilotage in Britain Journal of Navigation 1978-07-01 REF-06-0811
2058 - An Account of a new Machine calles the Marine Surveyor, contrived for the Mensuration of the Way of a Ship in the Sea,... Philosophical Transactions 1725-12-01 REF-06-0813
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2061 - A Brief History of Nautical Logs to A.D. 1800. Journal of Navigation 1970-04-01 REF-06-0816
2064 - A Two-Component Electromagnetic Ship's Log Journal of Navigation 1970-07-01 REF-06-0819
2088 - Anordning om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1952-11-13 REF-07-0843
2106 KUNUNGUAK Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-06-27 SR-1968:0423
2108 ANDORRA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-14 SR-1968:0433
2110 BIJSK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-09-29 SR-1968:0437
2112 FYNSHAV Afleveringsmeddelelse DSB, København 1964-06-12 SR-1968:0446
2113 EMMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-04-13 SR-1968:0447
2115 JONWI Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-06-11 SR-1968:0449
2116 HEIMVARD Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-08-31 SR-1968:0451
2117 TRAVEMÜNDE Afleveringsmeddelelse Moltzau Line A/S, Gedser 1964-05-17 SR-1968:0463
2119 BELITA (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1965-02-26 SR-1968:0480
2123 PRIMA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-22 SR-1968:0488
2125 SVENGULF MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-01 SR-1968:0501
2126 LASSE Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-12-11 SR-1968:0503
2130 ANCONA Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-05-13 SR-1968:0521
2131 BEREZNIKI Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-16 SR-1968:0522
2132 MALLORCA Afleveringsmeddelelse DFDS, København 1965-10-15 SR-1968:0524
2133 CARL EGEDE Afleveringsmeddelelse KGH, København 1965-09-01 SR-1968:0526
2134 AURORE Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-12-05 SR-1968:0527
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2135 HÖEGH LANCE (Sv.) Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-02-08 SR-1968:0529
2136 LUCIAN Afleveringsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-07-05 SR-1968:0531
2144 - Afskrift af de i Rektor ved Skolen i Ribe Lorens Hanssen i 1806 fra S. Elmenhoff i Fredericia udkomne Bog Grønlandsfarerne i Aaret 1777, ... hvalfangerskibe ... - 1950-09-06 SR-1968:0751
2147 - Angående lodsgallioten ved Thyborøn kanal - 1968-03-28 SR-1968:0814
2150 - Abbreviated History of the Sovereign Order of the Hospital of Saint John of Jerusalem - The Grand Priory of Dacia. The Danish and the Maltese Flag - 1970 SR-1969:0461
2187 - Address from the Governor on restauration of old ships in SF San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963 SR-1969:0655
2203 ANNE BEWA (II) Afleveringsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-03-03 SR-1972:1350
2207 BRATTINGSBORG Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-04-10 SR-1972:1354
2209 CHARLOTTENBORG Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-06-04 SR-1972:1356
2212 GERDA BRØDSGAARD Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-08-13 SR-1972:1359
2214 IDA BRES Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-11-04 SR-1972:1361
2215 JETTE TY Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-05-16 SR-1972:1362
2224 MERC ASIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-06-26 SR-1972:1371
2225 MERC AUSTRALIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-12-10 SR-1972:1372
2227 MERC BALTIC Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-10-08 SR-1972:1374
2228 MERC GROENLANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-01-25 SR-1972:1375
2229 MERC JUTLANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-10-09 SR-1972:1376
2230 MERC JYTTE Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-02-20 SR-1972:1377
2234 MERC PHOENECIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-07-14 SR-1972:1381
2235 MERC SELANDIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-09-18 SR-1972:1382
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2237 MERC TRADER Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-01-20 SR-1972:1384
2249 ARIETTA LIVANOS (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-03-18 SR-1972:1397
2251 DORTHE MÆRSK (II) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-07-15 SR-1972:1399
2253 ELI MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-21 SR-1972:1401
2255 ELISABETH MÆRSK (V) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-05-10 SR-1972:1403
2258 EUGENIE LIVANOS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-06-08 SR-1972:1406
2261 EVELYN MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-12-23 SR-1972:1409
2263 EVGENIA CHANDRIS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-04-29 SR-1972:1412
2265 FERNCASTLE (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-22 SR-1972:1414
2266 FERNCASTLE (udenl.) Afleveringsmeddelelse med gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-22 SR-1972:1415
2268 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-03 SR-1972:1417
2269 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-12-13 SR-1972:1418
2270 FERNCREST (udenl.) Afleveringsmeddelelse med gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-12-13 SR-1972:1419
2272 HAMILTON LOPES Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-11-03 SR-1972:1421
2273 HORTA BARBOSA (udenl.) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-12-16 SR-1972:1422
2274 ISBJØRN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-14 SR-1972:1423
2275 ISBJØRN Afleveringsmeddelelse med leverandørfortegnelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-14 SR-1972:1424
2277 JAKOB MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-05-01 SR-1972:1426
2279 JANE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-05-01 SR-1972:1428
2281 LAURA MÆRSK (IV) Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-07-08 SR-1972:1430
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2283 LEISE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-06-16 SR-1972:1432
2285 LOUIS MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-10-28 SR-1972:1434
2287 MARINULA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-08-30 SR-1972:1436
2289 MITRA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-02-06 SR-1972:1438
2291 NATICINA Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-09-26 SR-1972:1440
2294 NORDHAV Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-04-20 SR-1972:1443
2297 RASMINE MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-10-23 SR-1972:1446
2298 REGINA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-07-17 SR-1972:1447
2300 ROSA MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-01-08 SR-1972:1449
2303 TEXACO COPENHAGEN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-01-09 SR-1972:1452
2305 TEXACO DENMARK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970-11-06 SR-1972:1454
2311 ARAUCANO (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-01-10 SR-1972:1460
2312 BERGEBRAGD Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-07-22 SR-1972:1461
2321 ELBE ORE (udenl.) Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-05-11 SR-1972:1469
2328 KOMPAS Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-10-31 SR-1972:1476
2331 KOVDOR Afleveringsmeddelelse B&W, København 1967-11-02 SR-1972:1479
2340 MISSOURI Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-06-20 SR-1972:1488
2344 PAVLOVO Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-01-07 SR-1972:1492
2345 PELENGATOR Afleveringsmeddelelse B&W, København 1968-03-05 SR-1972:1493
2348 PEREMYSHIJ Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-10-31 SR-1972:1496
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2349 PRILUKI Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-03-19 SR-1972:1497
2351 PROKOPJEVSK Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-12-19 SR-1972:1499
2352 TRANSILVANIA Afleveringsmeddelelse B&W, København 1966-05-04 SR-1972:1500
2364 VIKING VALIANT Afleveringsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1975-06-04 SR-1978:1472
2370 PANAMA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-04-05 SR-1978:1483
2373 MEONIA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-04-06 SR-1978:1489
2377 TORM ROTNA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-10-20 SR-1978:1498
2378 TORM RASK Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-01-12 SR-1978:1500
2379 PARANAGUA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-07-05 SR-1978:1502
2383 MERC AMERICA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-10-15 SR-1978:1509
2384 ELSE CAT Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-03-29 SR-1978:1510
2385 MERC CARIBIA Afleveringsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-09-21 SR-1978:1511
2392 ROY MÆRSK Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-08-26 SR-1978:1519
2393 TORILL KNUDSEN Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1973-04-26 SR-1978:1521
2394 ATLANTIC EMPRESS Afleveringsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1974-04-03 SR-1978:1523
2397 SARGODHA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-10-10 SR-1979:0476
2399 SINALOA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-01-15 SR-1979:0478
2401 SIMBA Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-05-08 SR-1979:0480
2403 GUNVOR FRELSSEN Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-06-01 SR-1979:0482
2405 THERESA A List of the Crew and Passengers, arrived in the Ship THERESA of Apenrade Sydney Customs, Sydney, Australia 1863-08-31 SR-1983:0608
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2411 NIELS KLIM Afleveringsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1986-04-21 SR-1986:0092
2419 BEAGLE An Evening in Australia - The sojourn of Captain John Lort Stokes, surveyor of the brig HMS BEAGLE Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0857
2445 - Anordning om lægeundersøgelse af søfarende HM, København 1952-12-23 REF-07-0883
2475 - Automation in Danish-owned Vessels Motor Ship, England 1965-12-01 REF-07-0913
2485 - A Diesel-driven Bucket Dredger Motor Ship, England 1951-11-01 REF-07-0923
2495 - Afsløringen af Sønderho-monumentet i Sønderho Komiteen for Mindesmærket for omkomne Sønderho-sømænd 1949-06-17 REF-07-0933
2520 - A Note on the Kamal Journal of Navigation, England 1964-10-01 REF-08-0958
2521 - A Brief History of Sailing Directions Journal of Navigation, England 1980-09-01 REF-08-0959
2522 - A Brief History of Ancient Chinese Sailing Directions Journal of Navigation, England 1989-01-01 REF-08-0960
2539 - A Brief description of the major second world war navigational aids Journal of Navigation, England 1992-01-01 REF-08-0977
2545 - A study in 18th century Anglo-German relations Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0983
2554 - A Log-Book of Magellan's Voyage 1519-1522 Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-0992
2555 - A Voyage from Blackwall to Southampton in 1582 Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-08-0993
2557 - An Outline History of Marine Pilotage in Britain Journal of Navigation, England 1978-09-01 REF-08-0995
2562 - An Historical Review of the Ex-Meridian Problem Journal of Navigation, England 1964-01-01 REF-08-1000
2573 - All plain Sailing Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-08-1011
2588 - Astronomisk Stedlinieberegning - Højdemetoden - 1935-01-01 REF-08-1026
2589 - A voyage of navigational investigation Journal of Navigation, England 1995-09-01 REF-08-1027
2592 - Arctic navigation past, present and future Journal of Navigation, England 1981-01-01 REF-08-1030
2598 - Almanakhistorie i artikel i DNA: I anledning af en 300-års fødselsdag Dansk Nautisk Almanak 1979 REF-09-1036
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2622 - A Guide to Marine Distress Flares Plastimo, Hants, England 1980 c. REF-09-1060
2635 - Arbejdsplan for udstillingen International Ship-Equipment. International Ship-Equipment Exhibition Copenhagen 1957, København 1957-03-15 REF-09-1073
2647 - Admiral Fitzroy and the Fitzroy barometers NMM, Greenwich, England 1972-05-00 REF-09-1085
2649 - Australia's greatest surveyor - Matthew Flinders - The noblest... of Cook's successors The Compass, USA 1979 REF-09-1087
2658 - Admiral Sir Francis Beaufort Journal of Navigation, England 1958-07-01 REF-09-1096
2703 - Are you blind to radar? John Lilley & Gillie Ltd., Newcastle, England 1980 c. REF-10-1141
2708 - An overview of the development and introduction of ground radar to 1945 Journal of Navigation, England 2003-09-01 REF-10-1146
2727 - Admiralty digital list of lights - brochure with overview Admiralty, Taunton, England 2001 c. REF-10-1165
2770 - A Treatise on Meteorological Instruments - Sympiesometer samt flere artikler om samme Negretti & Zambra,London, England 1864 REF-10-1208
2788 - A new larboard helm rule for power-driven vessels Journal of Navigation, England 1980-07-01 REF-10-1226
2798 - Amending the collision regulations Journal of Navigation, England 1960-04-01 REF-11-1236
2803 - Advanced tank cleaning systems for the marine industry Toftejorg, A/S, Ishøj 1995 REF-11-1241
2812 - A slice of history, the Battenberg course indicator Navigation, England 2000-11-01 REF-11-1250
2889 ZAIRE Afleveringsmeddelelse og søsætningsmeddelelse Dansk-Franske D/S A/S, København 1972-07-13 REF-14-1327
2899 PRINSESSE MARGRTHE Afleveringsmeddelelse med taler ved navngivningen med gennemgang af skibsnavnene DFDS, København 1968-09-13 REF-14-1337
2901 DOVNSKLINT Afleveringsmeddelelse for DOVNSKLINT Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1968-04-30 REF-14-1339
2903 NAJADEN Aflevering af færgen NAJADEN til DSB Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1967-03-09 REF-14-1341
2904 TOBITRADER Afleveringsmeddelelse for TOBITRADER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1964-11-11 REF-14-1342
2908 DORRIT HØYER Afleveringsmeddelelse for DORRIT HØYER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-11-19 REF-14-1346
2913 MARIANNE THOLSTRUP Afleveringsmeddelelse for MARIANNE THOLSTRUP Kosangas International, København 1968-10-09 REF-14-1349
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2916 METTE MOLS Afleveringsmeddelelse for METTE MOLS Aalborg Værft A/S, Ålborg 1966-05-18 REF-14-1352
2917 MIKKEL MOLS Afleveringsmeddelelse for MIKKEL MOLS Aalborg Værft A/S, Ålborg 1969-03-28 REF-14-1353
2919 SYDHAVN Afleveringsmeddelelse for SYDHAVN Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1963-09-12 REF-14-1355
2953 PLANET Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1967-10-04 REF-15-1389
2954 KONGSDAL Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1965-05-11 REF-15-1390
2955 ROMAN REEFER Afleveringsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1970-11-12 REF-15-1391
2957 NAVO Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-07-10 REF-15-1393
2958 - A/S Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise - Et Redningskorps på havet. Danske Virksomheder 1960 REF-15-1394
3017 PRINSESSE ALEXANDRINE Artikel om Gedser-Warnemündeoverfartens to færger. International Marine Engineering Magazine 1909-04-00 REF-16-1422
3023 ASTRÆA ASTRÆA - En marstaller i Newfoundlandfart m.v. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-03-01 REF-16-1428
3403 - Apparatus for launching life-boats from ships. United States Patent Office, Washington, USA 1902-04-08 REF-16-1444
3413 PRINS VALDEMAR Artikel og oplysninger om skibet Anonym 1950 c. REF-16-1454
3428 MERCANDIAN SUPPLIER Afleveringsmeddelelse: Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1975-02-05 REF-17-1468
3430 DANWOOD ICE Afleveringsmeddelelse for boreskib JL, København 1975-04-12 REF-17-1470
3431 AFRIKA Afleveringsmeddelelse for AFRIKA. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-10-23 REF-17-1471
3434 DRONNING MARGRETHE II Afleveringsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-11-06 REF-17-1474
3448 ATLANTIC EMPEROR Afleveringsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-01-30 REF-17-1488
3451 BAMSA DAN Afleveringsmeddelelse, tegninger og detaljer. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1973-10-12 REF-17-1491
3454 GRETHE WISA Afleveringsmeddelelse: Aarhus Flydedok A/S, Århus 1972-08-18 REF-17-1494
3619 MERC EUROPA Artikel om nybygning og miniplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1971 KSB-19-0166
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3975 NELLY DANIELSEN Afleveringsmeddelelse for NELLY DANIELSEN + KETTY DANIELSEN Otto Danielsen A/S, København 1952-08-25 SR-1952:1010
4031 AFRIKA Afleveringsmeddelelse og søsætningsmeddelelse for AFRIKA. Dansk-Franske D/S A/S, København 1972-07-13 REF-14-1327
4037 - Anschütz Combipilot 7 brochure. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1970 REF-18-1545
4068 DRONNING MARGRETHE Annoncer med visning af forskellige motorer. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift 1918 REF-19-1575a
4069 - Annoncer fra forskellige danske værfter. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift 1920 REF-19-1575b
4086 - An Honest Apology to Mr. Per Henriksen and Mr. Asger Lindinger. Shipping Times, København 1977 REF-19-1592
4103 - Amerikas Handelsskibsbygning, artikel af J.A. Kørbing, underdirektør ved Orlogsværftet. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1919 REF-20-1605
4104 - Akustisk Signalering, artikel af ingeniør Helge Rydberg, Malmö. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1606
4107 - Artikel om maritime ord: myre et lækt skib. H&S, Helsingør 1984 REF-20-1609
4128 LITA BEWA Atlas Freshwater Generators Manual. Atlas A/S, Baltorpvej 154, Ballerup 1973 REF-21-1630
4136 - Atlas clear view screens, datablade, reservedelsliste, tegning. Atlas Werke, Bremen, Tyskland 1960-1970 REF-22-1638
4139 - Aristo General Catalogue for regnestokke, kalkulatorer, skabeloner, linealmateriale. Aristo-Werke, Dennert & Pape KG., Hamburg, Tyskland 1973 REF-22-1641
4140 - Aristo - tre brochurer inkl. planimetertyper. Aristo-Werke, Dennert & Pape KG., Hamburg, Tyskland 1970 c. REF-22-1642
4145 - Anschütz Gyro Compass Standard VI Kompakt brochure. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-22-1647
4187 - Admiralty List of Radio Signals - Diagram relating to Radiobeacons 1978, NP275(2a). The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 1978 REF-24-1689
4189 - Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners 2001 Edition, NP247. The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 2001-01-01 REF-24-1691
4191 - Admiralty Notices to Mariners Weekly Edition 1 to 4. The Hydrographer of the Navy, Taunton, England 2002-01-00 REF-24-1692b
4220 - A brief description of the Holmes Tele-compass System for Aircraft. Smith's Aircraft Instruments, London, England 1930 c. REF-26-1720
4234 - Autopilot C3, Autopilot C4, Off-Course Alarm CA2, Autopilot D2, Autopilot Yachtsman 1 - datablade. Seaway Steering Systems, El-Trade A/S, Oslo, Norge 1983 REF-27-1734
4251 - Admiralty List of Lights and Fog Signals, Mediterranean and Black and Red Seas, NP78, vol E. Hydrographic Office, Taunton, England 2001 REF-27-1751
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4266 - A Two-component electromagnetic ship's log. The Institute of Navigation, London 1970-07-01 REF-28-1765
4271 - A Magnetostriction Echo Depth Recorder - artikel med avisbilag fra ekkoloddets udvikling. The Institute of Electrical Engineers, London, England 1936 REF-28-1770
4292 - Aldis Mark X Longrange Daylight Signalling Lamp, datablad. Kelvin Hughes Division - S. Smith & Sons Ltd., London, England 1977 REF-28-1791
4364 - Aquaprobe submerged log. Chernikeeff Instruments Ltd., London, England 1985 c. REF-30-1863
4379 - ACME Whistles, Reed Horns, Birds & Game Calss Etc. - Bådsmandspiber. J. Hudson & Co. Ltd. Birmingham, England 1985 c. REF-31-1878
4405 - Afstandsmålere brochurer og data. Barr & Stroud Ltd., Glasgow, Skotland 1940-1980 REF-31-1904
4409 - Anschütz gyroskopkompas, dansk beskrivelse i detaljer med diagrammer. Samt flere tyske instruktioner og manualer. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1936-1950 REF-31-1908
4410 - Anschütz gyrokompas - Deltatabeller og andre korrektionstabeller. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1960 c. REF-31-1909
4411 - Anschütz Nautomat integreret navigationssystem med gyrokompas, autopilot og kursskriver. Datablade og forklaringer. Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1970 c. REF-31-1910
4441 - A direct-reading wireless direction finder. Beskrivelse af anlæg. Societe Anonyme Internationale de telegraphie sans fil, Brussels, Belgien 1930 c. REF-33-1940
4460 - Arbejdets udførelse om bord i skibe. 1995-2. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1959
4461 - Arbejde med stoffer og materialer om bord i skibe. 1995-4. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1960
4466 - Anvendelse af kræftfremkaldende stoffer og materialer om bord i handelsskibe. 1999-8. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-33-1965
4496 - Anchors and Anchoring, artikel af Robert Danforth Ogg. Danforth, Rule Industries Inc., Gloucester, Maine, USA 1985 REF-35-1995
4518 - Anleitung für die Behandlung von Schiffskessel-Anlagen mit Rauchröhren-Überhitzern, Patent Wilhelm Schmidt. Schmidt'schen Heissdampf-Gesellschaft mbH., Cassel-Wilhelmshöhe, Tyskland 1912-08-01 REF-36-2013
4536 - A Dutch Chart that survived the Ages - Chart of Europe by Willem, Pieter and Ioan Blaeu, 1677. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4538 - A Brief Cartographic-Iconographic View of the Eastern Baltic Coast up to the 16th Century. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4543 - An Unknown Nautical Chart of Grazio Benincasa, 1468. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1950 REF-37-2031
4544 - A Late Portolan Chart at Madrid and Late Portolan Charts in General. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1950 REF-37-2031
4550 - A Description of the Gottorp Globe in a Japanese manuscript book. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1952 REF-37-2033
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4553 - Aegidius Tschudi's hand-drawn map of Northern Europe. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4575 KISTA DAN Arctic Cargo and Passengership. Informationsmateriale for ikke-fagfolk. JL, København 1957 c. REF-38-2054
4595 - A Cunard Guidebook of a Century Ago. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4653 - Anordning om Skibes nationalitetsmærker. Handelsministeriet, København 1939-10-20 REF-40-2083
4703 - Artiklerne Amerikansk Skibsfartspolitik 1-3. Fremtidens Skibsfart. Nordisk og international (Skibsfart). Forskelsbehandling i Skibsfarten. Børsen, København 1942-1944 REF-40-2133
4716 - Avisen, udgivet i anledning af første Lillebæltsbros indvielse. Fyns Tidende, Odense 1935-05-14 REF-41-2146
4766 - Afstandsmål på kort. Afstande i forskellige enheder på især søkort gennem tiden og i flere lande. Marcussen, Jørgen 2010 REF-43-2196
4772 - Alexander Hamilton og hans Mødrene Slægt. Tidsbilleder fra Dansk Vestindiens Barndom. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1939 REF-43-2202
4779 - Artikel om det nystartede museum på H&S. Illustreret Familie-Journal 1916 REF-43-2209
4821 ANGLO MÆRSK (III) Artikel om ANGLO MÆRSK (III) Trafik & Teknik 1963 FEN-01-0025
4822 ANNA MØLLER Artikel om ANNA MØLLER, galease. Horisont 1976 FEN-01-0026
4860 EBBA MÆRSK Artikel i Billedbladet om EBBA MÆRSK. Billedbladet, København m.m. 1958-08-31 FEN-01-0064
4862 ELEONORA MÆRSK (II) Artikel om hævningen af ELEONORA MÆRSK i 1948. Maskinmesteren 1954-01-00 FEN-01-0066
4980 JAKOB MÆRSK (III) Artikler om branden på JAKOB MÆRSK (III) efter grundstødning. Billedbladet, København m.m. 1975 FEN-02-0184
4991 A.P. MØLLER Avisartikel om åbent hus om bord på A.P. MØLLER, containerskib fra Odense. Frederiksberg Bladet 1981 FEN-02-0195
4993 MARIE MÆRSK (II) Artikel om MARIE MÆRSK' forlis under WW2. Maskinmesteren 1970 FEN-02-0197
4995 MÆRSK BLAZER Artikel om Mærskskib nummer 300, MÆRSK BLAZER. Faklen 1977 FEN-02-0199
5007 - Artikel om 50 års jubilæet i D/S af 1912 A/S, APM. B&W-Bladet, København m.m. 1962 FEN-02-0211
5013 - Artikel om de træskonnerter med motor og med delvis skandinavisk besætning fragtede tømmer langs Californias kyster til 1920'erne. Mærsk Post, APM 1979 FEN-02-0217
5023 BELGIAN REEFER Akvarel i tryk af BELGIAN REEFER, byg.nr. 108 fra Aalborg Værft. Billedet viser losning af bananer med elevatorskakter. Frivagten, JL. København 1958 FEN-02-0227
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5024 ANITA DAN Akvarel i tryk af ANITA DAN, byg.nr. 1080 i 1956 fra Krögerwerft, Rendsburg. Visende skibet med is og pingviner. Frivagten, JL. København 1956 FEN-02-0228
5030 - Artikel af Knud Klem i anledningen af 40 år på Handels- og Søfartsmuseet. Søfart 1969-05-01 FEN-02-0234
5032 - Artikel om J. Lauritzen i anledningen af 80 års jubilæum. The Compass 1964-11-01 FEN-02-0236
5033 KISTA DAN Artikel om KISTA DAN, prøvetur m.v. Frivagten, JL. København 1952-06-01 FEN-02-0237
5034 - Avisartikel om det Blodige Dampskibsguld - Rederiet har 17 krigsforlis på 2 år under WW1. Dagens Ekko Avis 1919-12-23 FEN-02-0238
5186 - Artikel om Erik Fencker og hans samling af søfartsoplysninger om skibe. Berlingske Aftenavis, København 1952-05-03 FEN-03-0390
5187 FENJA DAN Akvarel af FENJA DAN. JL, København 1958 FEN-03-0391
5188 THORA DAN Akvarel af THORA DAN. JL, København 1957 FEN-03-0392
5189 TILDA DAN Akvarel af TILDA DAN. JL, København 1955 FEN-03-0393
5192 VÆDEREN / VÆDDEREN Artikel om VÆDDEREN, der har været oplagt i Frihavnen, men nu hugges op (1971). Aviser diverse 1971-12-09 FEN-03-0396
5463 CHR. BROBERG Artikel og udklip om forliset af S/S MARYLAND og CHR. BROBERG. Familie Journalen, København 1914 FEN-04-0648
5464 MARYLAND Artikel og udklip om forliset af S/S MARYLAND og CHR. BROBERG. Familie Journalen, København 1914 FEN-04-0649
5470 FRIGGA Artikel om chancerne for at hæve FRIGGA efter forliset. Aftenbladet, København 1950-11-28 FEN-04-0655
5474 JYLLAND Artikel om JYLLANDs forlis og manglen på hjælp efter tab af skruen. Fyens Stiftstidende, Odense 1938-12-13 FEN-04-0659
5479 N.J. FJORD Artikel om N.J. FJORD imellem stridende krigsskibe i 1916-05-31 i Nordsøen - Jyllandsslaget. Ugebladsartikel 1941 FEN-04-0664
5480 NORGE Artikler om S/S NORGEs forlis 1904-06-28 ved påsejling af klippen Rockall. Familie Journal, København 1904-07-10 FEN-04-0665
5484 STOREBELT Artikel i avis om STOREBELTs havari ved Hirtshals. Ekstrabladet, København 1922-01-02 FEN-04-0669
5487 H.A. HANSEN (I) Aktie, aktiebrev, for kr. 500 i Thurø Dampskibsselskab A/S, Thurø. Thurø D/S A/S, Thurø 1913 REF-44-2244
5492 PETRINE HANSEN Anmodning om optagelse i Danske Officerers gensidige Krigsforsikring af Løsøre. Dansk Dampskibsrederiforening, København 1915-06-18 REF-44-2249
5581 KORSØR (II) Avisnotits med gengivelse for ønsket om at bevare skibet som museumsskib. M/F KORSØR (II). Aktuelt, København 1978-07-08 FEN-05-0758
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5582 KÄRNAN (II) Artikel om maskineriets fjernstyring på M/F KÄRNAN (II) Maskinel, København 1970-11-01 FEN-05-0759
5589 PRINSESSE ELISABETH Artikel og beskrivelse af PRINSESSE ELISABETH Vingehjulet, DSB, København 1964-03-16 FEN-05-0766
5707 - Artikel om indvielsen af nyt pakhus på Orientkajen, Københavns Frihavn. Maskinmesteren 1955 FEN-06-0884
5711 ANNAM (I) Artikel om afløb af nybygning ANNAM fra B&W 1899-05-06. Illustreret Tidende, København 1899 FEN-06-0888
5712 ANNAM (III) Artikler om afløb m.v. for ANNAM (III) i 1958 på Nakskov Skibsværft. NS-Bladet m.m. 1958 FEN-06-0889
5713 AROSIA (I) Artikel om livet om bord på et nyt ØK skib, M/S AROSIA. Arbejdsgiveren, København 1969 FEN-06-0890
5714 ASIA Avisartikel om første ØK skib fra hjemmeflåden gik af sted igen efter WW2. Politiken, København 1945-06-28 FEN-06-0891
5715 ASMARA Artikler og skibet ASMARAs afløb og færdiggørelse 1961. NS-Bladet, Nakskov 1961 FEN-06-0892
5716 ATREVIDA Artikel om søsætning og teknik på ATREVIDA. NS-Bladet, Nakskov 1967 FEN-06-0893
5719 BASRA Artikler om afløb af og motor i BASRA 1959. B&W-Bladet, København m.m. 1959 FEN-06-0895
5720 BOMA Artikler om afløbet og prøveturen med M/S BOMA i 1957. NS-Bladet, Nakskov 1957 FEN-06-0896
5721 BORIBANA Artikler og fotos fra BORIBANAs aflevering fra Nakskov. Skibet, Tidsskrift, København 1961 FEN-06-0897
5722 BUSUANGA Artikler om nyudviklet forpude til brug ved stabelafløbning med BUSUANGA. Samt oplysninger fra prøvetur. NS-Bladet, Nakskov 1957 FEN-06-0898
5727 ESTONIA Avisoplysninger om redningsdåd i storm på Nordatlanten af besætningen på ESTONIA 1928-11-22. Aviser, København 1928 FEN-06-0903
5731 JAVA (II) Artikel om tekniske forhold på nybygning JAVA (II). Shipbuilding & Shipping Record, London 1960 FEN-06-0907
5733 KAMBODIA Artikel om KAMBODIAs ombygning til kreaturtransport hos rederiet C. Clausen. Ekstrabladet, København 1970 FEN-06-0909
5739 POONA Avisnotitser og fotos af branden i POONA i Göteborg 1971-07-15. Aviser diverse 1971 FEN-06-0915
5741 RAGNHILD Artikler om ØKs første skib RAGNHILD, der overgik 1897 til ØK fra H.N. Andersens firma. Aviser diverse 1897-1972 FEN-06-0917
5746 SIENA (I) Artikler om afløb og aflevering af M/S SIENA 1954. NS-Bladet, Nakskov 1954 FEN-06-0922
5747 SIMBA (II) Artikler om leveringen af SIMBA 1978. Aviser diverse 1978 FEN-06-0923
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5748 SONGKHLA (I) Artikler og avisnoter om leveringen af SONGKHLA (I) og om nyheden med turboladede motorer. Vikingen, København m.m. 1953 FEN-06-0924
5749 SUMBAWA (I) Artikler om nybygningen SUMBAWAs afløb og levering 1954. NS-Bladet, Nakskov 1954 FEN-06-0925
5750 THOON KRAMOM Artikel om aflevering og rejse til Japan med skibet og dets efterfølgende salg. NS-Bladet, Nakskov 1952 FEN-06-0926
5751 TONGKING Artikel om prøvetur med TONGKING 1914. Ingeniøren, København 1914 FEN-06-0927
5752 VIRGINIA Artikel om nybygningen VIRGINIA fr Nakskov til ØK 1921. Dansk Skibsbygning, København 1921 FEN-06-0928
5766 ASTORIA Artikel om ASTORIA som nybygning. Motor Ship, London 1926 FEN-07-0942
5767 TASMANIA (I) Artikler fra flere aviser om TASMANIAs afløb 1935, prøvetur, erindring fortalt af H.C. Røder 1957, erindring om Japans bomber over Kina 1937. Aviser diverse 1935 FEN-07-0943
5768 WESTRALIA Artikler om WESTRALIAs afløb 1937 og prøvetur. Aviser diverse 1937 FEN-07-0944
5804 - Artikel om Grønlands Handel - Det ældste rederi. og artikel af samme: Den private Skibsfart for Grønlands Handel. Grønland tidsskrift, København 1957-1958 REF-47-2259
5805 - Artikel om Grønlands Handel: Den Grønlandske Handels 130 Aars Jubilæum. Vikingen, København 1750-1920 REF-47-2260
5806 - Artikel om udflytningen af trafikken på Grønland fra København til Ålborg i 1970'erne. Søfart, Århus 1972-12-01 REF-47-2261
5808 - Artikel Lægebådene i Grønland. Grønland tidsskrift, København 2002-01-01 REF-47-2263
5810 - Artikel i flere afdelinger: Grønland under Krigen 1807-1814. Atlanten, tidsskrift, København s.a. REF-47-2264
5828 DANSTAR Artikel om en rejse med M/S DANSTAR: Danstar Mennesker jeg mødte og den norske kyst. Mejer, Ole T. 2006 REF-47-2282
5842 CERES Artikel om De to sidste gamle Grønlandssejlere gaar deres Undergang i Møde. CERES og CONSTANCE. Aviser diverse 1931-09-25 FEN-07-0981
5846 DISKO (II) Artikel om DISKO (II) om afløb, søsætning og navngivning. KGH Orientering, København 1968 FEN-07-0985
5848 FYLLA Artikel om FYLLA i forbindelse med købet til KGH 1933. Tidsskrift for Den Grønlandske Tjenestemandsforening, København 1933 FEN-07-0987
5849 G.C. AMDRUP Artikler om branden og forliset af G.C. AMDRUP 1951. Ekstrabladet m.fl. aviser 1951 FEN-07-0988
5859 MISIGSSUT Artikel om lægebåden MISIGSSUT leveret 1955. Skibsværftsarbejderen, København 1955 FEN-07-0998
5860 NUKA ITTUK Artikel om nybygningen NUKA ITTUK. Søfart, København 1984 FEN-07-0999
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5862 SONJA KALIGTOQ Artikler om SONJA KALIGTOK ombygning 1962. Aviser diverse 1962 FEN-07-1001
5868 - Artikel om fjorddampere, provinsbyernes overgang til damskibsforbindelser lokalt. Dansk Vetranskibsklub 1972-12-01 REF-47-2289
5869 - Arbejdsulykker i skibe. Statusmeddelelse om ulykker 1958 og om nedsættelse af udvalget Søfartens Arbejdsbeskyttelsesudvalg. Søfartens Arbejdsbeskyttelsesudvalg, København 1961 REF-47-2290
5871 - Artikler om tankskibsudvikling især størrelsesmæssigt. Lloyd's Register m.fl. 1959 REF-47-2292
5872 - Artikel om Øresundstolden set fra norsk synspunkt. Samt andre artikler om samme emne Norges Handels- og Sjøfartstidende m.fl. 1958 REF-47-2293
5874 - Artikel Lys langs Norges kyst gennem 300 år. Historien om det norske fyrvæsen. Vikingen, København 1957 REF-47-2295
5949 POVL ANKER Artikler fra Bornholmeren, Søfart m.fl. om POVL ANKERs indsættelse i trafikken, rederiet er nu Bornholmstrafikken under DSB. Bornholmeren, Rønne 1978-12-11 FEN-08-1071
5952 ØSTERSØEN Artikler om skibet ØSTERSØEN til 1866-selskabet. Diverse 1954 FEN-08-1074
6068 AGGERSUND Artikel om S/S AGGERSUND 1932-02-25 BT, København 1932 FEN-09-1171
6109 - Artikel om P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri A/S bekendte 1950 DWt standardtype skib. Dansk Skibsbygning Tidsskrift, København 1921-04-01 FEN-09-1208
6110 - Artikel om Engelhardts Decked Life-Boat. Dansk Skibsbygning Tidsskrift, København 1921-04-01 FEN-09-1208
6200 GEFION Artikel om kollisionen mellem GEFION og HVEEN. Illustreret Tidende, København 1901-01-27 FEN-09-1248
6201 MALMØ Artikler om kollisionen mellem MALMØ og norske S/S ALIX af Oslo 1933-09-17. Illustreret Tidende, København 1933 FEN-09-1249
6221 - Artikel om Dania D/S A/S' stiftelse for 50 år siden. Berlingske Tidende, København 1950-04-02 FEN-09-1269
6222 BONITA Artikel om forliset af BONITA efter kollision i Øresund. Berlingske Tidende, København 1941-10-16 FEN-09-1270
6501 BONITA Artikel om S/S BOJAN ex ESTRIDs kollision med BONITA Politiken, København 1941-10-16 REF-52-2339
6504 HELENE Artikel om kollision med vrag , forliset og bjærgningen af HELENE 1911. Torm D/S A/S, København 1911 REF-52-2342
6505 ELSE SKOU Artikel om rotorskibet BARBARA, der blev til BIRKENAU og fra 1947 til ELSE SKOU (I) The Motor Ship, London 1926-10-01 REF-52-2343
6506 RIKKE SKOU Artikel om forliset i Nordsøen af RIKKE SKOU (I) Maskinmestern, København 1954-11-01 REF-52-2344
6565 FALSTER Artikel i foreningens blad vedrørende FALSTERs historie, bygget af E.C. Benzon. Træskibsejernes Sammenslutning, København 1980-03-01 REF-52-2345
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6566 ASA Artikel om den tekniske side af slæbebåden ASA til Københavns havn. Shipbuilding & Shipping Record, London 1960-05-26 REF-52-2346
6594 SWARLAND Artikel om S/S SWARLANDs forlis. Aalborg Stiftstidende, Ålborg 1961-09-28 REF-52-2350
6730 HJEILEN Artikler, udklip, om HJEILEN Diverse blade 1861 FEN-13-1725
6732 - Artikel om Sejerørutens drift og skibe. Jul i Kalundborg, Kalundborg 1970 FEN-13-1727
6733 WASHINGTON Artikel om skibet WASHINGTONs krigshistorie. B&W-Bladet, København 1965-01-00 FEN-13-1728
6909 - Aktiebrev og kuponark for 500 kr. i Thurø D/S A/S - prøvetryk af aktiebrev uden nummer og underskrift. Thurø D/S A/S, Thurø pr. Svendborg 1909 REF-53-2364
7299 - An Account of the Arctic Regoins with a History of the Northern Whale Fishery. I dansk oversættelse. - 1821 MANUS-01
7300 - Afhandling om Bjærgningsarbejde. - 1784 MANUS-01
7322 - Afskrifter af dokumenter vedr. overdragelsen af diverse forter på Guinea kysten fra gouverneur Kipnasse til Gouverneur Bjørn. Guineakolonien, Accra 1789 MANUS-02
7323 - Afskrift af dokumenter vedr. Guinea. Guineakolonien, Accra 1660-1663 MANUS-02
7350 - Af Hornbæks Oldermands journal. - 1820-1912 MANUS-05
7382 ODENSE Arbejdsbeskrivelse for M/S ODENSE (Model). - ? MANUS-13
7409 CONCORDIA Artikel om kaptajn Sødring og CONCORDIAs rejser for hvalfangst. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-02-0046
7537 AMY Afskrift fra dagbogen på fuldskibet AMY af København efter forliset 1894. Skibsreder J.F. Dessauer, København 1960 c. GRU-04-0069
7538 DANMARK Afskrift fra dansk avis i USA om skibets besøg i Portland 1893. Skibsreder J.F. Dessauer, København 1960 c. GRU-04-0069
7539 JUPITER Afskrift fra beretning om skibet JUPITERS sidste rejse 1908. Skibsreder J.F. Dessauer, København 1960 c. GRU-04-0069
7545 - ABB Marine Service, Danmark - del af et globalt netværk. ABB Marine Service, Odense 2010 REF-54-2386
8586 - Artikel. Helsingør Lodseri 150 års jubilæum. Dansk Lodstidende 1928 REF-56-2408
8587 - Artikel om lodsuniformering. Dansk Lodstidende 1942 REF-56-2409
8671 - Anmeldelse af Vestindienudstillingen 2017. Berlingske Weekend Avis 2017 REF-56-2419
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8672 - Artikel Fra Gamle Vestindiske Hjem - udstilling på kunstindustrimuseet. Samleren magasin 1928 REF-56-2420