Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
22 - Beskrivelse af familieforhold for slægten Amondsen - Amundsen - Amonsen. Amonsen, Celandia 1946-05-29 SR-1946:0104
25 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-07-21 SR-1946:0181
26 - Brev om fhv. kaptajns modelskibsbygning og ophængning af disse som kirkeskibe. Jensen, Bertel Cl. 1945-08-16 SR-1946:0182
38 STAIRS Budskabet fra Polarhavet. Baldwin 1902-06-20 SR-1946:0421
42 NORDFARER Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet. Brünniche, kaptajn 1899-04-08 SR-1946:0426
43 EUGENIE Bjergningen af Mandskabet (26 Mand) fra 3mastet Skonnert EUGENIE af Granville den 8. April 1899 under en haard Storm i Atlanterhavet. Brünniche, kaptajn 1899-04-08 SR-1946:0426
44 TH.BRØNNUM Beskrivelse af fiskekutter til brug for modelbygning. Frederikshavn Flydedok og Skibsværft 1938-12-02 SR-1946:0423
49 - Brev om to fakler, H&S gerne vil se. De har været brugt inden elektrisk lys kom på havnen i Århus. Købstadmuseet Den gamle By, Århus 1938-07-06 SR-1946:0432
62 ANNA Brev om da Danmarks ældste træskib bygget 1794, tidligere kaldet DE FIRE BRØDRE. Anmoder om bidrag eller overtagelse til H&S. Fahnøe, P., Vejle 1929-09-11 SR-1946:0792
119 - Biografi, Skibsfører Mathias J. Kolster Kolster, Matjias, skibsfører - SR-1949:0458
153 - Bådfundet i Odder. H&S, Helsingør 1933-03-03 SR-1949:2249
167 - Brugen af Pindekompas. Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1933-02-06 SR-1949:2263
178 - Biografiske Notitser om Fader efter hans egne Optegnelser ved H. Wigelsen. - 1940-00-00 SR-1949:2274
184 - Biografiske oplysninger Philip Christian Fuglede, 1748-1816. - 1950-03-17 SR-1950:0057
190 - Bådeoptog, Faaborg, den 30te Januarii. Københavnske Tidender 1768-02-05 SR-1950:0066
225 - Blæsten over Danmark - Skibets Fremdrivning ved Vinden. - 1942-00-00 SR-1950:0477
232 PRINDSESSE WILHELMINE Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie - 1945-00-00 SR-1950:0484
286 - Brev om familiens tilstand - 1917-03-00 SR-1950:1797
322 - Bernt Jensen Mørch - 1951-01-00 SR-1951:0526
330 - Byggeoplysninger, dubletter, for skibe bygget i udlandet m.v. - 1951-00-00 SR-1951:0607
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
332 OLDENBORG Betænkning vedrørende J.F. Cortemündes Orientalske rejse 1672-1675 H&S, Helsingør 1951-05-30 SR-1951:0648
381 STORAA Beretning om S/S STORAA - 1950-03-01 SR-1951:0958
422 - Brug af personlige værnemidler om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0041
452 - Ballast water management Seaways, England 1997-04-01 REF-01-0071
453 - Ballast - baglast - 2007-09-01 REF-01-0072
458 - Baroscopet Arv og eje - REF-01-0077
468 - Bør en vejrudsigt også indeholde en bølgeforudsigelse Danmarks Skibsfart, København 1980 REF-01-0087
469 - Baadsmandspibens oprindelse - - REF-01-0088
563 SOVEREIGN Brig SOVEREIGN af København - 1952 SR-1952:0002
664 - Beskrivelse af gamle fyrformer. H&S, Helsingør 1931-09-09 SR-1953:0424
670 - Blandt Sardinfiskere i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1948 c. SR-1953:0863
674 DE SYV BRØDRE Båtenn Sjubrøders Forlis i Kattegat den 10 Marts 1857 - 1953 c. SR-1953:0999
690 KRYDSJAGT XXV Biilbrev for Krydsjagt XXV - 1953-03-30 SR-1953:1081
727 - Bådelektronik 92 BådNyt 1992-02-01 REF-02-0169
730 - Bekendtgørelse angående transport til søs af farligt gods. - 1952-11-14 REF-02-0172
810 - Burger Werften - - SR-1955:0074
834 KRONPRINS FREDERIK Brand om bord på DFDS, København 1953-04-20 SR-1955:0581
938 GAASEN Brev fra Johannes Beldring fra Mandal i Norge - 1843-10-22 SR-1955:0657
957 PETER BERG Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919 Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København 1919 c. SR-1955:0814
966 - Bark LAUZANNEs navigationsgrej - 1946-05-15 SR-1955:0823
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
970 - Bulk carrier design considerations Motor Ship 1957-04-01 REF-03-0294
974 - Bevaringsværdige kulturskatte - Colin Archers både BådNyt 1993-08-01 REF-03-0298
978 - BELL PIONEER - gennemskåret tegning af containerskib Motor Ship 1990 REF-03-0302
989 PRIDE OF BALTIMORE II Baltimores stolthed Københavns Havneblad 1996-06-01 REF-03-0313
1013 - Bekendtgørelse om afgivelse af melding for skibe med en mastehøjde over 35 m ved passage af Drogden gravede rende - 1999-06-22 REF-03-0333
1018 - Bådklubsflag og standere i farver. - 1991 REF-03-0338
1065 GROLLEN Bygning 56 GROLLEN specifikationer H.C. Christensens Stålskibsværft A/S, Marstal 1955-01-01 SR-1956:0311
1119 - Biografiske oplysninger om havnefoged ved Gammel Strand, skipper Bærent Bærentzen 1790-1864 - 1957-04-00 SR-1957:0048
1138 HARRIS Billeder fra den sidste kølhaling i Europa. HARRIS af Marstal Hundested Motor Fabrik A/S, Hundested 1957-05-03 SR-1957:0208
1278 - Bekanntmachung. Feuer auf Anholt - 1799-11-21 REF-04-0416
1279 - Bekanntmachung. Feuer auf Lindesnes - 1799-11-28 REF-04-0417
1280 - Bekanntmachung. Feuer auf Nakkehoved und Schlossturm Cronburg - 1800-01-11 REF-04-0418
1281 - Bekanntmachung. Feuer auf Giedser Odde - 1802-06-03 REF-04-0419
1289 ESSO NYBORG Bomærketegning fra ESSO NYBORG Dansk Esso A/S, København 1953 REF-04-0427
1290 BENNY SKOU Bomærketegning fra BENNY SKOU Ove Skou, København 1953 REF-04-0428
1291 - Bomærketegning fra KGH, rederiafdelingen. KGH, København 1953 REF-04-0429
1292 PARAGUAY Bomærketegning fra DFDS, PARAGUAY DFDS, København 1953 REF-04-0430
1363 - Balboa - Pacific terminus of the Panama Canal The Compass 1968-06-01 REF-04-0500
1402 - Baagø fyr i Lillebælt, posttjeneste mellem Assens og Sydslesvig - 1960-10-20 SR-1964:0469
1424 - Bergenskipperen Matthis Ibsen som kartograf og kunstner Bergens Sjøfartsmuseum, Bergen, Norge 1961 REF-05-0544K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1470 - Bønder som skippere. Takkebrev for bog om emnet. H&S, Helsingør 1958-01-12 SR-1964:0487
1488 - Brev om skibskurver, skabeloner til tegning af skibskurver. H&S, Helsingør 1959-11-23 SR-1964:0505
1505 - Blade med meteorologiske og hydrologiske data for Nordsøen udtaget af Pilot Book The North Sea North Sea Pilot, Admiralty, England 1997 REF-05-0598
1547 - Banded Contour Charts Journal of Navigation, London, England 1981-01-01 REF-05-0638
1573 - Bekendtgørelse om anerkendelse af klassifikationsselskaber for skibe. Handelsministeriet, København 1967-01-12 REF-05-0664
1599 - Bekjendtgørelse - Fyrskib udlagt på Læsø Trindel Regeringen, København 1829-07-07 SR-1964:0515
1602 - Beretning om kaptajn Fritz Reinwald The Seafarer 1963 SR-1964:0520
1603 - Beretning om kaptajn Kaare Trojel The South Spainer 1964-01-01 SR-1964:0521
1719 ANNA NERY B&W afleverer stort brasiliansk passagerskib efter endt reparation. B&W, København 1965-06-11 SR-1965:0562
1720 ATHELPRINCE Britisk bulk carrier forlænges på B&W B&W, København 1965-02-16 SR-1965:0564
1725 CARL EGEDE B&W Alpha dieselmotor i Grønlands største fiskefartøj B&W, København 1965-10-11 SR-1965:0575
1743 ROGER-GASQUET B&W dieselmotor i Frankrigs største handelsskib B&W, København 1964-12-28 SR-1965:0608
1748 TONNA B&W forlænget skib på kun otte arbejdsdage. B&W, København 1964-06-09 SR-1965:0620
1815 - Bekendtgørelse vedrørende Undersøgelse af Kompasser Ministeriet for Søfart og Fiskeri, København 1930-01-30 REF-06-0704
1816 - Bekendtgørelse om undersøgelse af kompasser Ministeriet for handel, industri og søfart, København 1952-11-14 REF-06-0705
1829 - Billede fra kalender af nathus med specielle elektriske korrigeringsmidler under kuglerne - 2000 c. REF-06-0718
1858 - Borebiller- midler mod træødelæggende organismer Goriværk, Kolding 1957-02-15 REF-06-0747
1869 - Bekendtgørelse om laste- og lossemidler m.m. Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-06-0758
1870 - Bekendtgørelse nr. 993 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe Handelsministeriet, København 1996-11-26 REF-06-0759
1895 - Bordkraner Hansa Schiffahrt 1957 REF-06-0784
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1897 - Banana elevator foto The Motor Ship, London, England 1961-11-01 REF-06-0786
1922 - Bristol & Sweden: Some Delftware Connexions English Ceramic Circle Transactions, London, England 1962-03-28 SR-1968:0005
1926 - Brev til Erik fra faderen. Samt transskription af brevet. - 1815-04-08 SR-1968:0009
1927 ANNA Bilbrev for bygningen af briggen ANNA. - 1858-07-27 SR-1968:0010
1928 MARGRETHE Bilbrev for bygningen af skonnerten MARGRETHE af Fåborg - 1882-07-12 SR-1968:0011
1930 - Bygning af fiskerbåd 1845 - 1968 c. SR-1968:0013
1950 - Beretning om Anders Johannesen Langballe, postfører Storebælt 1794-1819 - 1968 SR-1968:0033
1954 - Breve fra og til Jansen, der sejlede udenrigs. - 1810-1825 SR-1968:0037
1963 INDUSTRIE Briggen INDUSTRIE af Thisted - 1967-03-28 SR-1968:0046
2006 ZETLAND (UK) B&W Alpha-motor i britisk slæbebåd B&W, København 1962-02-13 SR-1968:0218
2007 BIENVENUE B&W Alpha-motorer i store ståltrawlere B&W, København 1962-02-16 SR-1968:0230
2011 - B&W Alpha ny type motor 400-24 VO Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1961 SR-1968:0234
2069 - Beretningen om A.C. Sparrevogn's loggeuhr Maritim Kontakt nr. 1 - REF-06-0824K
2089 - Bekendtgørelse om forholdsregler til skibsfartens betryggelse Handelsministeriet, København 1952-11-14 REF-07-0844
2090 - Bekendtgørelse om kontrol med fremmede skibe i dansk havn Handelsministeriet, København 1952-11-17 REF-07-0845
2091 - Bekendtgørelse om fortsat gyldighed af visse i medfør af lovgivningen om forholdsregler til skibsfartens betryggelse udfærdigede bestemmelser Handelsministeriet, København 1953-08-13 REF-07-0846
2093 - Bekendtgørelse af søloven Handelsministeriet, København 1967-05-12 REF-07-0848
2143 - Beretning om rejse til norske og svenske museer. - 1964-06-01 SR-1968:0750
2154 - Beretning om nybygget skib i Vordingborg Kiøbenhavns Adresse-Contoirs Efterretninger, København 1781-05-16 SR-1969:0465
2160 NEPTUNUS Brev med hilsen til ven. - 1847-12-14 SR-1969:0471
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2196 - Barbareskerne - Middelhavets skræk af Henningsen - 1969-12-30 SR-1969:0663
2322 ELLEN PEDERSEN B&W ALPHA motor i største danskbyggede sidetrawler B&W, København 1968-07-31 SR-1972:1470
2323 HELSING B&W ALPHA dieselmotorer i Danmarks første fiskefabriksskib B&W, København 1970 c. SR-1972:1471
2356 - B&W afleverer halv boreplatform B&W, København 1966-07-15 SR-1972:1504
2357 - B&W har fået ordre på det største skib som Polen hidtil har kontraheret i udlandet. B&W, København 1968-10-22 SR-1972:1505
2359 - Beretning om tyfon i kinesisk havn Swatow. - 1922-08-00 SR-1972:1684
2433 - Bøg og hvidløgstræ - Olaus Magnus og magnetisk bøgetræ Magasin, KB, København 2003-05-01 REF-07-0871
2499 - B&W annonce med motorfoto Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0937
2529 - Beskrivelse over en forbedret Geographisk og Nautisk Vægt Kjøbenhavnske Selskab af Lærdoms... 1760 REF-08-0967
2543 - Billede af renæssanceskib, hvor navigation foregår på dækket og instrumenter ses. Israel Publishing Dep., Amsterdam, Holland 1960 REF-08-0981
2576 - Bottle post and other drifts Journal of Navigation, England 1956-07-01 REF-08-1014
2597 - Breddesejlads i kompagnitiden. RA, København 1987-11-17 REF-09-1035
2623 - Bryggvinge signal Man over Board signal Hanssons Pyrotekniska AB, Göteborg, Sverige 1975 REF-09-1061
2632 - Beretning for 1958 Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-09-1070
2644 KISTA DAN Beretning om sejlads som messedreng med KISTA DAN i 1956 - 2010-03-09 REF-09-1082
2645 - Bartolomé og indianerne - beretning om B. de las Casas Politiken, København 1991-07-25 REF-09-1083
2690 - Brev om pindekompassets brug og indretning. - 1934-01-26 REF-09-1128
2720 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 160 af 4. marts 1940 angående radioanlæg og radiotjeneste i skibe til betryggelse af sikkerheden på søen. HM, København 1949-04-20 REF-10-1158
2721 - Bekendtgørelse om radioanlæg og radiotjeneste i skibe. HM, København 1952-11-15 REF-10-1159
2729 - Børsen side 1-2 med flere søfartsartikler om: dansk Amerikalinje, sømandsskoler, udbytte til Dansk-Franske D/S, VIKING ombygges til skole, to skibe på grund Børsen, København 1955-04-07 REF-10-1167
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2731 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1954 til 31. marts 1955 Det danske Redningsvæsen, København 1955 REF-10-1169
2732 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1955 til 31. marts 1956 Det danske Redningsvæsen, København 1956 REF-10-1170
2733 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1956 til 31. marts 1957 Det danske Redningsvæsen, København 1957 REF-10-1171
2734 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1957 til 31. marts 1958 Det danske Redningsvæsen, København 1958 REF-10-1172
2735 - Beretning om det Danske Redningsvæsens virksomhed i året fra 1. april 1958 til 31. marts 1959 Det danske Redningsvæsen, København 1959 REF-10-1173
2738 - Bekendtgørelse angående bemandingen af redningsbåde i visse passagerskibe HM, København 1952-11-14 REF-10-1176
2739 - Brochureblade for diverse Viking redningsmidler Viking Life-Saving Equipment, Esbjerg 1996 REF-10-1177
2753 - Bekendtgørelse om sejlads gennem Østbroen og Vestbroen i Storebælt Søfartsstyrelsen, København 1999-01-28 REF-10-1191
2756 - Bekendtgørelse om sikkerhedstjeneste i skibe HM, København 1952-11-15 REF-10-1194
2757 - Bekendtgørelse angående særlige sikkerhedsforanstaltninger i skibe HM, København 1952-12-05 REF-10-1195
2772 - Beretninger m.v. for Hygiejnekomiteens arbejde i de nævnte år Søfartens Hygiejnekomite, København 1954-1961 REF-10-1210
2773 - Beretning og regnskab samt side med Børge Mikkelsen Søfartsklubben, København 1954-1959 REF-10-1211
2776 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1955 REF-10-1214
2777 - Beretning og regnskab for 1956 Søfartsklubben København 1956 REF-10-1215
2778 - Beretning og regnskab for 1958 Søfartsklubben København 1958 REF-10-1216
2779 - Beretning og regnskab for 1961 Søfartsklubben København 1961 REF-10-1217
2780 - Beretning og regnskab for 1955 Søfartsklubben København 1963 REF-10-1218
2781 - Beretning og regnskab for 1964 Søfartsklubben København 1964 REF-10-1219
2782 - Beretning og regnskab for 1965 Søfartsklubben København 1965 REF-10-1220
2794 - Bekendtgørelse om søvejsregler, den tidligste i Danmark? General-Toldkammer og Commerce-Collegium, København 1844-08-09 REF-11-1232
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2830 - Become friend of the World Maritime University. World Maritime University, Malmö, Sverige 2000 c. REF-12-1268
2833 - Beretning og regnskab for Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service, Ålborg 1957 REF-12-1271
2842 JUNO Brigg aus Flensburg JUNO - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1280
2843 DOROTHEA (udenl.) Brigg aus Kiel DOROTHEA um 1857 - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1281
2845 ELITE (Ty.) Brigg aus Blankenese ELITE - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1283
2847 COURIER Brigg aus Apenrade COURIER - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1285
2863 - Brev vedrørende Malling Hansens skrivekugle og et medfølgende brev om samme. Hansen, C.K., rederi, København 1918-01-14 REF-12-1301
2881 - Bygning af en ny tørdok for Helsingør Skibsværft Ingeniøren 1957 REF-12-1319
2886 - Breve og bilag fra personale, om nybygninger og skibsbygningstrends 1992-2000 B&W, København 1892 m.fl. REF-14-1324
2887 - Beretning om værftets muligheder. B&W, København 1967-05-27 REF-14-1325
2890 - Beretning om dansk sømandskirke i fremmede havnes virksomhed i året 1969-1970 Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, København 1970 REF-14-1328
2905 - Beretning for 1/4 1970 til 31/3 1971 samt udvidet avisservice til danske søfarende. Handelsflådens Velfærdsråd, København 1971-06-01 REF-14-1343
2934 BIOLOGEN Beretning vedrørende fiskeriundersøgelsesskibet BIOLOGENs forlis. Handelsministeriet, København 1967-08-00 REF-14-1370
2938 LEVANT Bjergningen af M/S LEVANT af Gdynia paa Rejse Gdynia-Antwerpen/Palæstina-Tyrkiet med en Ladning paa 1560 tons Stykgods. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1374
2944 - Beretning for 1970. Søfartens Hygiejnekomite, København 1971-06-30 REF-15-1380
2961 - Beretning og regnskab for 1969. DFDS, København 1970 REF-15-1397
2984 - Baltwhite Timber Scheme - Minimum Rates of Freight in the Baltic and White Sea Timber Trades. The Baltic and International Maritime Conference, København 1937-11-30 REF-15-1420
3257 GAMMA Befragtningskontrakt for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-03-21 KSB-09-0209
3260 GEFION Befragtningskontrakt og forsikringspolice for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-07-18 KSB-09-0212
3368 ELLEN BEWA Brandplan, foto og detaljeark Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0062
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3410 AXELHUS Beskrivelse af to nybygninger fra Helsingør Værft til DFDS Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1950 REF-16-1451
3422 - Broström Shipping Company - Sweden largest shipping group is united under one flag The Compass, Mobil Oil, USA 1977-04-01 REF-16-1462
3463 JOHANNE DAN Brochure for museumseverten JOHANNE DAN Ribe Turistforening, Ribe 1980 c. REF-17-1503
3488 - Bådebygning og bådudstilling. Diverse 1970-1980 REF-17-1527
3489 - Brochurer med billeder og data for SOLO motorer Solo Marin Motorfabrik, Borlänge, Sverige 1950 c. REF-17-1528
3490 - Brochure med billeder og data for BUKH motorer Motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg 1930-1940 REF-17-1529
3491 - Brochure med billeder og data for HEIN motorer H. Hein & Sønners Eftf. Adolf Jensen Motorfabrik, Randers 1930-1940 REF-17-1530
3532 FREIA Breve i oplægget til salg fra DSB, specifikationer Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-15-0079
3652 SAGAFJORD Brochurer, generalplan og beskrivelse af skib of rutefart på Roskilde Fjord. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1990 KSB-20-0199
3973 RIBERHUS Beskrivelse af to nybygninger fra Helsingør Værft til DFDS Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1950 REF-16-1451
4022 CALEDONIA Blade af det ældste helsingørske Dampskibsselskabs Historie - 1945-00-00 SR-1950:0484
4028 CHR NEBE (Rus.) Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919 Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København 1919 c. SR-1955:0814
4029 ALEXANDER KAMBUROFF Beretning om S/S ALEXANDER KAMBUROFF m.fl. i Odessa havn i 1919 Dansk-Russiske Dampskibsselskab, København 1919 c. SR-1955:0814
4038 - Betænkning om forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område. Arbejdsministeriet, København 1971 REF-18-1546
4039 - B&W Alpha Marine Diesel Engine Type 490, 340-20 og 400-23 og 400-24 m.fl. typer. B&W Alpha, København 1964 REF-18-1547
4049 - Brochure for Antwerpens stevedorefirma Noord Natie. Noord natie sv, Stadswaag 7, Antwerpen, Belgien 1970 c. REF-18-1557
4090 H.C. ØRSTED B&W Alpha Marine Diesel Motorer, brochure fra 1952. B&W, København 1952 REF-19-1595
4099 GRØNLAND Brochurer, tegninger og oplysninger om VELLE kraner installeret på GRØNLAND. Finn Tveten & Co. A/S, Oslo, Norge 1974 c. REF-20-1601
4113 - Bundsmørelse, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1988-04-19 REF-20-1615
4123 - Beskrivelse og diagrammer for Svendborg elektrohydrauliske styremaskine. Bukh A/S Motorfabrik, Kalundborg 1973 REF-21-1625
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4155 - Beha Seksjonskomfyr m.v.datablade. Beha-Hedo A/S, Skien, Norge 1975 c. REF-22-1657
4161 KORSØR (II) Bevaringsplan for M/F KORSØR. Bevaringsforeningen for M/F KORSØR, Korsør 1981 REF-22-1663
4163 GRØNLAND Beskrivning och skötselföreskrifter for KAMEWA-Propeller. Karlstads Mekaniska Verkstad A/B, Kristinehamn, Sverige 1972 REF-23-1665
4209 - Bendix Magnesynkompas. Data. Danish Compass Company, Bag Engvælen, Dragør 1980 c. REF-26-1709
4212 - Bådkompasser og små kompasser. James Bedington & Son / W. Allen Taylor & Co., Birmingham, England 1935 c. REF-26-1712
4214 - Bådkompasser datablad. N. Børgesen & Co., Graabrødretorv, København 1930 c. REF-26-1714
4240 - Boots- und Yacht-Kompasse. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1740
4257 - Braystoke Directional Reading Flow Meter, datablad for strømningsmåler. Valeport Engineering Company, Hertford, England 1970 c. REF-27-1757
4298 - Brochurer for Sewill sekstant og kronometer. Sewills of Liverpool, England 1990 c. REF-28-1797
4308 - Barometerkatalog fra tysk firma Stäcker & Olms. Stäcker & Olms, Hamburg, Tyskland 1910 c. REF-28-1807
4311 - Barometerbrochure med forskellige oplysninger og spøjse tegninger. V.M.B.F.H., Tyskland 1930 c. REF-28-1810
4312 - Barographs - datablade for barografer, barometre og lidt andet. R.W. Munro Ltd., London, England 1980 c. REF-28-1811
4333 - Blokke og rat, katalog med størrelser og priser. H.J. Jacobsens Eftf. ApS, Ollerup 1975 REF-29-1832
4381 - Bell and Gong Unit - skibsklokke og gongong. Secomak Air Products, Stanmore, Middlesex, England 1980 REF-31-1880
4465 - Brug af personlige værnemidler om bord i skibe. 1998-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1998 REF-33-1964
4477 - Brugen af deflektoren - Clausens System. Einar Weilbach & Co., Niels Juelsgade 6, København 1955 c. REF-33-1976
4503 - Brown Brothers Steering Gear Wilson-Pirrie Type. Description and Instructions Brown Brothers & Co. Ltd., Edinburgh. 1940-04-00 REF-36-2002
4519 - Betjeningsbeskrivelse for Bukh Diesel Motorer type EH 100 - EV 100 - 2 EV 100 - 3 EV 100. Standardudførelse. Motorfabriken Bukh A/S, Kalundborg 1960 c. REF-36-2014
4560 - B&W Marine Diesel Engine 22-VF-37 Two-Stroke Cycle. B&W, København 1950 c. REF-38-2040
4561 - B&W VF Type for marine Propulsion B&W, København 1950 c. REF-38-2041
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4562 - B&W Alpha. Produktoversigt og informationsmateriale. B&W Alpha, Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik, Frederikshavn 1930 c. REF-38-2042
4563 - B&W Alpha Marine Diesel Engines, typeoversigt. B&W Alpha, Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik, Frederikshavn 1960 REF-38-2043
4594 - Bibliographie de L'Histoire des Grandes Routes Maritimes. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4596 - Bergen - A Norwegian Seafaring Town. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4609 - Barter, Chance and Profit in Eighteenth Century Trade. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4626 - Burmeister & Wains Maskin- og Skibsbyggeri. Nutiden, Ugeblad, København 1882 REF-39-2070
4628 - Bevisregelen i den tyske Priseordning. Assurandøren, Tidsskrift, København 1939 REF-39-2071
4630 - Bekjendtgørelse angaaende Aabningen af Signalstationen paa Hanstholm. Marineministeriet, København 1874-09-19 REF-39-2072
4631 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskibet på Schultz Grund inddrages ikke for vinteren. Marineministeriet, København 1874-10-20 REF-39-2072
4632 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt Fyranlæg på Bovbjerg. Marineministeriet, København 1877-12-22 REF-39-2072
4633 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Gedser Rev. Marineministeriet, København 1878-01-21 REF-39-2072
4634 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Egense Klosterpynt. Marineministeriet, København 1878-02-25 REF-39-2072
4635 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Fyrskib ved Horns Rev. Marineministeriet, København 1878-06-18 REF-39-2072
4636 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nyt fyranlæg ved Stevns. Marineministeriet, København 1878-09-07 REF-39-2072
4637 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignalapparat og signaler for indgående i Kattegat på Hirtshals. Marineministeriet, København 1878-12-13 REF-39-2072
4638 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Forandring af Christiansø Fyr. Marineministeriet, København 1879-04-24 REF-39-2072
4639 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Tågesignal ændret på Kronborg og Trekroner. Marineministeriet, København 1879-08-12 REF-39-2072
4640 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Nye fyr i Østersøen og Kattegat. Marineministeriet, København 1880-02-17 REF-39-2072
4641 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Ændring af fyrskibe i Kattegat. Marineministeriet, København 1880-04-17 REF-39-2072
4642 - Bekjendtgørelse for Søfarende - Afmærkning af vrag i Køge Bugt. Marineministeriet, København 1880-11-18 REF-39-2072
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4645 - Bekendtgørelse om Indretning, Autorisation og Førelse af den i Lov Nr. 115 om Tilsyn med Sejlskibe m.m. af 14de Maj 1909 § 19 ommeldte Tilsynsbog. Handelsministeriet, København 1909-12-08 REF-39-2075
4650 - Bekendtgørelse angaaende Mørklægningsforanstaltninger i Skibe og Fartøjer. Handelsministeriet, København 1941-04-18 REF-40-2080
4651 - Bekendtgørelse om Hemmeligholdelse af Oplysninger om Skibes Positioner, Bevægelser og Ladninger. Handelsministeriet, København 1939-09-03 REF-40-2081
4652 - Bekendtgørelse om ekstraordinært Radiomateriel i Skibe. Handelsministeriet, København 1939-09-02 REF-40-2082
4654 - Bekendtgørelse angaaende Skibes Nationalitetsmærker. Handelsministeriet, København 1939-12-30 REF-40-2084
4655 - Bekendtgørelse angaaende Forbud mod Ankring m.v. i Beskyttelsesomraader for undersøiske Kabler og Ledninger + Tillæg 1 + 2 + 3. Handelsministeriet, København 1939-03-10 REF-40-2085
4656 - Bekendtgørelse indeholdende Forskrifter og regler for Skibes Forsyning med Lægemidler. Handelsministeriet, København 1911-09-22 REF-40-2086
4663 - Billedet for Skibsfarten bliver mørkere. Børsen, København 1943-05-28 REF-40-2093
4679 - Bliv skibsofficer - Rederiet J. Lauritzen. JL, København 1962 REF-40-2109
4691 - Brev om avisartikel med vedhæftet kopi af brev til Nationaltidende med oplysninger om rederiet historie og familiens rolle deri. Martin Carl, Rederi, København 1945-01-11 REF-40-2121
4692 ADELAIDE Bramsejlsskonnert paa 69 Kommercelæster sejlede paa Mexicokysten - og forsvandt. Svendborg Avis 1951-11-03 REF-40-2122
4695 GEFION Bramsejlskonnert GEFION af Thurø - Skonnerten som i sin Tid blev nævnt i Diskussionen om Sejl kontra Damp i danske Shippingkredse. Svendborg Avis 1952-04-12 REF-40-2125
4725 - Bubble Sextant MK. IXBM - Maintenance Handbook. Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1946-10-00 REF-42-2155
4735 GEORG STAGE (I) Beretning om GEORG STAGEs forlis 1905. GEORG STAGE (I) 2000 c. REF-42-2165
4737 ANNA Brev fra engelsk firma til Sophus Rasmussen om S/S ANNA, der kolliderede med franske S/S BAOULE 1928-05-27. W.K. Webster & Co., Leadenhall Street 149, London, England 1929-05-18 REF-42-2167
4757 - Bidrag til Carolinernes historie indsamlet i forbindelse med udgivelsen af bogen om Carolinerne. Diverse 1950-1990 REF-42-2187
4774 - Briterne i Helsingør omkring 1801. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1939 REF-43-2204
4785 CUTTY SARK Brev med spørgsmål om CUTTY SARK. - 1942-03-11 REF-43-2215
4786 ANNA MÆRSK Brev om Gruelunds arbejde som styrmand i USA og ANNA MÆRSK. - 1953-06-01 REF-43-2216
4864 ELISABETH MÆRSK (IV) Billede fra søsætningen af ELISABETH MÆRSK (IV) APM, København 1951 FEN-01-0068
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4865 EMILIE MÆRSK (I) Billede fra søsætningen af EMILIE MÆRSK (I) APM, København 1922 FEN-01-0069
4895 GUNVOR MÆRSK (II) Billede af GUNVOR MÆRSK fra Odense Staalskibsværft Shipbuilding & Shipping Record 1960-07-07 FEN-01-0099
4983 KARAMA MÆRSK Billede fra Skibsfartsberetningen 1978 med KARAMA MÆRSK ved oliepier. Danmarks Rederiforening, København 1978 FEN-02-0187
4986 LAUST MÆRSK (II) Billede fra Skibsfartsberetningen 1965 med LAUST MÆRSK. Danmarks Rederiforening, København 1965 FEN-02-0190
4987 LEDA MÆRSK (II) Billede fra Skibsfartsberetningen 1981 med LEDA MÆRSK (II). Danmarks Rederiforening, København 1981 FEN-02-0191
4992 MAREN MÆRSK Billede og data for salgsbrochure fra Københavns Skibsalgs-Bureau for MAREN MÆRSK. KSB, København 1954 FEN-02-0196
4994 MÆRSK TACKLER Bygningsdata i brochure for class 3 supply vessels bl.a. MÆRSK TACKLER. APM, København 1974 FEN-02-0198
4998 PETER MÆRSK (VI) Billeder fra nybygning og dåb med dronningen af PETER MÆRSK (VI). Danmarks Rederiforening, København 1982 FEN-02-0202
5005 SVENDBORG MÆRSK (II) Billede af SVENDBORG MÆRSK (II). Danmarks Rederiforening, København 1974 FEN-02-0209
5006 THURØ MÆRSK Billede af THURØ MÆRSK. Danmarks Rederiforening, København 1964 FEN-02-0210
5011 CONSTANCE Briggen CONSTANCEs rejse til Julianehaab 1885. Tidsskrift for den grønlandske Tjenestemandsforening 1932-07-01 FEN-02-0215
5012 SKJELSKØR Brochure om SKJELSKØRs turisttrafik Sakskøbing-Bandholm. Dansk Veteranskibsklub 1965 FEN-02-0216
5031 - Brochure med data for Schottel propellen. Schottel / Anker Heegaard, København 1960? FEN-02-0235
5458 A.P. BERNSTORFF Brochure Allez en Scandinavie + Paa Prøvetur med A.P. BERNSTORFF. DFDS, København 1913 FEN-04-0643
5460 BOTNIA (I) Brochure for BOTNIA (I) for rute til Island. DFDS, København 1935 FEN-04-0645
5462 CALFORNIA Billede af søsætningen, afløbet, af CALIFORNIA. Illustreret Tidende, København 1913 FEN-04-0647
5466 DANA FUTURA Beskrivelse, omfattende, af DANA FUTURA fra værftet. Helsingør Værft A/S, Helsingør 1975 FEN-04-0651
5478 MØEN (II) Beskrivelse af S/S MØEN (II) DFDS, København 1915 FEN-04-0663
5481 ODENSE Beskrivelse af S/S ODENSE, dataoplysninger. The Motor Ship, London 1925-12-01 FEN-04-0666
5482 OSCAR II Beskrivelse af OSCAR II og dets grundstødninger m.v. Artikel om ophugning. Illustreret Tidende, København 1904-03-06 FEN-04-0667
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5483 PARKESTON Beskrivelse og artikel om PARKESTON. The Motor Ship, London 1925-12-01 FEN-04-0668
5493 PETRINE HANSEN Besigtelsesrapport over bundskader, assurandørkorrespondance, faktura for omkostninger ved dokophold til assurandører. Københavns Flydedok, København 1915-04-27 REF-44-2250
5572 DANMARK (II) Beskrivelse af nybygningen DANMARK (II) Vingehjulet, København 1968-06-10 FEN-05-0749
5577 HEIMDAL (I) Beskrivelse af nybygningen M/S HEIMDAL (I). The Motor Ship, London 1931 FEN-05-0754
5578 HOLGER DANSKE (I) Beskrivelse af nybygningen, isbryderen og færgen HOLGER DANSKE (I) Jern- og Metalarbejderen, København 1943 FEN-05-0755
5737 MANCHURIA (II) B&W præsentationshæfte med artikel og planer for nybygning MANCHURIA (II) B&W, København 1945 FEN-06-0913
5801 EBENETZER Brev om H&S' ønske om at erhverve et kirkeskib af ældre dato, oprindeligt fra Fejø Kirke. H&S, Helsingør 1969-06-19 REF-47-2256
5802 NEPTUNUS Brev om deltagelse i ophængning af nyt kirkeskib bygget af Christian Nielsen fra 1956 til 1961. H&S, Helsingør 1961-05-01 REF-47-2257
5811 - Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester. Nakskov Skibsværft, Nakskov 1960 c. REF-47-2265
5812 - Brochure for redningsbåde af glasfiberforstærket polyester. Bjørke Båtbyggeri, Rosendal, Norge 1960 c. REF-47-2266
5813 - Brochure for skibsværftet i Sydhavnen i København. Ericksen & Grøn's Eftf., København 1970 c. REF-47-2267
5814 - Brochure for Nylonforhudning af ståltovværk. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. REF-47-2268
5815 - Bestillingsliste for proviant og stores med afkrydsningsfelter og varetyper. Svend Thøgersen, skibsproviantering, Skive 1960 c. REF-47-2269
5816 - Brochure for uddannelsen til skibsofficer via Søfartsskolen og elevtid i rederierne. Kogtved Søfartsskole, Svendborg 1975 c. REF-47-2270
5817 GELTING Brochure for ruten Fåborg-Gelting. Faaborg-Gelting Linien, Nordisk Færgefart, Fåborg 1978 REF-47-2271
5875 - Beretning om Fyr- og Vagervæsenets virksomhed i 1954, 1956-1965 i 8 hæfter. Fyrdirektoratet, København 1954-1966 REF-47-2296
5953 KONGEDYBET Billeder og data fra KONGEDYBET Diverse 1952 FEN-08-1075
5954 BORNHOLM Billeder og data fra BORNHOLM (III) Diverse 1952 FEN-08-1076
6000 PETER FABER Beskrivelse af PETER FABER fra 1982 i hel artikel i Søfart. Postvæsenet, København 1982 FEN-08-1122
6046 HAVFRUEN Beretning af kaptajn J. Hansen om en rejse med fregatskibet HAVFRUEN til Vladivostok i 1871. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0009
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6047 HAVFRUEN Beretning om fregatskibet HAVFRUENs rejser. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0010
6048 HAVFRUEN Beretning af kaptajn Søtoft om en rejse med fregatskibet HAVFRUEN i 1876. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0011
6199 FLYVEFISKEN Brochure for flyvebådene fra Havnegade til malmö fra 1965. Og en for Øresundsbådene. Øresund D/S A/S, København 1965 FEN-09-1247
6387 - Bekendtgørelse om Ophævelse af de for Tiden anordnede Foranstaltninger mod Indføresle af smitsomme Sygdomme fra Middlesborough. Justitsministeriet, København 1898-11-11 REF-52-2318
6388 - Bekendtgørelse af lov om lodsvæsenet. Forsvarsministeriet, København 1954-06-24 REF-52-2319
6396 - Bekendtgørelse om Lodsning fra og til Kjøbenhavns Frihavn med tilstødende Bassiner m.m. Københavns Havn, København. 1911 REF-52-2327
6402 - Bekendtgørelse om isbrydningstjenesten. Handelsministeriet, København 1955-06-18 REF-52-2333
6404 - Bekjendtgørelse for Søfarende om fyrforandring -Fyrfortegnelseændring. Marineministeriet, København 1864-05-12 REF-52-2335
6595 SPRIGHTLY Beretning om forliset af S/S SPRIGHTLY på Jyllands Vestkyst 1934 ved Lyngby i Thy. Vikingen, København 1934 REF-52-2351
6860 - Burmeister & Wain Shipyard - a pioneer of modern shipbuilding. B&W, København 1980 c. REF-52-2360
6943 - Bespisningsreglement for Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient. Orient D/S A/S, København 1950? REF-53-2375
7074 - Brochure med kort oversigt over rederiets udvikling. Torm D/S A/S, København 1985 REF-54-2377
7075 TORM THYRA Brochure om nybygning TORM THYRA fra Lindøværftet Odense Staalskibsværft A/S, Lindø 1985 REF-54-2378
7076 MOTALA Bjærgningsoperation. Foto af S/S MOTALA af Stockholm. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1878 SVI-01-0001
7077 GITANA Bjærgningsoperation. Foto af barken GITANA af Liverpool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1883 SVI-01-0002
7078 GUSTAF TILLBERG Bjærgningsoperation. Foto af S/S GUSTAF TILLBERG af Trelleborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1889 SVI-01-0003
7079 WILHELM Bjærgningsoperation. Foto af S/S WILHELM af Kiel. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1890 SVI-01-0004
7080 ASTA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ASTA af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0005
7081 ASTA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ASTA af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0006
7082 DÜSTERNBROOK Bjærgningsoperation. Foto af S/S DÜSTERNBROOK af Kiel. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0007
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7083 DÜSTERNBROOK Bjærgningsoperation. Foto af S/S DÜSTERNBROOK af Kiel. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0008
7084 ALBERT-EHRENSVÄRD Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBERT-EHRENSVÄRD af Göteborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0009
7085 ALBERT-EHRENSVÄRD Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBERT-EHRENSVÄRD af Göteborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0010
7086 UNION Bjærgningsoperation. Foto af S/S UNION af Flensborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-01-0011
7087 FERNSIDE Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-01-0012
7088 FERNSIDE Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-01-0013
7089 FERNSIDE Bjærgningsoperation. Foto af FERNSIDE af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-01-0014
7090 MOUNT-PARK Bjærgningsoperation. Foto af MOUNT-PARK af Greenock. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-01-0015
7091 MOUNT-PARK Bjærgningsoperation. Foto af MOUNT-PARK af Greenock. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-01-0016
7092 CARL O. KJELBERG Bjærgningsoperation. Foto af S/S CARL O. KJELBERG af Göteborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-01-0017
7093 MIOWERA Bjærgningsoperation. Foto af MIOWERA af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-01-0018
7094 ST. ERIK Bjærgningsoperation. Foto af S/S ST. ERIK af Marstrand. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0019
7095 VIDFARNE Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten VIDFARNE af Brevig Norge. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0020
7096 STOCKHOLM Bjærgningsoperation. Foto af S/S STOCKHOLM af Stockholm. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0021
7097 STOCKHOLM Bjærgningsoperation. Foto af S/S STOCKHOLM af Stockholm. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0022
7098 GUTRUNE Bjærgningsoperation. Foto af S/S GUTRUNE af Hamburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0023
7099 INTERNATIONAL Bjærgningsoperation. Foto af S/S INTERNATIONAL af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0024
7100 UFFO Bjærgningsoperation. Foto af S/S UFFO af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1889 SVI-01-0025
7101 STRATHMORE Bjærgningsoperation. Foto af S/S STRATHMORE af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0026
7102 BERLIN Bjærgningsoperation. Foto af S/S BERLIN af Leith. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0027
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7103 BENGAL Bjærgningsoperation. Foto af barken BENGAL af Drammen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0028
7104 ALFRED Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ALFRED af Assens. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0029
7105 HEDVIG SOPHIE Bjærgningsoperation. Foto af brig HEDVIG SOPHIE af Skillinge. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0030
7106 PATRIA Bjærgningsoperation. Foto af barken PATRIA af Stockholm. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0031
7107 VICTOR Bjærgningsoperation. Foto af briggen VICTOR af Warsingfehn, Hannover. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0032
7108 PERSEVERANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0033
7109 DAWDON Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0034
7110 PERSEVERANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0035
7111 DAWDON Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0036
7112 CITO Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CITO af Stralsund. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0037
7113 LECONFIELD Bjærgningsoperation. Foto af S/S LECONFIELD af Hull. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0038
7114 BERGENHUUS Bjærgningsoperation. Foto af S/S BERGENHUUS. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0039
7115 AXEL Bjærgningsoperation. Foto af galeasen AXEL af Ebeltoft Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0040
7116 CAROLINE Bjærgningsoperation. Foto af galeasen CAROLINE af Marstal. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0041
7117 GOTTORP Bjærgningsoperation. Foto af S/S GOTTORP af Flensborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0042
7118 SVERRE Bjærgningsoperation. Foto af S/S SVERRE af Bergen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0043
7119 HEINRICH Bjærgningsoperation. Foto af everten HEINRICH af Cuxhaven. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0044
7120 GEVALIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0045
7121 GEVALIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0046
7122 GEVALIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S GEVALIA af Gefle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0047
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7123 GÖTEBORG Bjærgningsoperation. Foto af S/S GÖTEBORG af Göteborg Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0048
7126 CREST Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1889 SVI-01-0051
7127 CREST Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1889 SVI-01-0052
7128 CREST Bjærgningsoperation. Foto af S/S CREST af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1889 SVI-01-0053
7129 DORUNDA Bjærgningsoperation. Foto af DORUNDA af Glasgow. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-01-0054
7130 BEDFORD Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDFORD af North Shields. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1892 SVI-01-0055
7131 BEDFORD Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDFORD af North Shields. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1892 SVI-01-0056
7132 YARROWDALE Bjærgningsoperation. Foto af S/S YARROWDALE af Glasgow. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-01-0057
7133 KABYLE Bjærgningsoperation. Foto af S/S KABYLE af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0058
7134 ATLANTIQUE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATLANTIQUE af La Rochelle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0059
7135 ATLANTIQUE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATLANTIQUE af La Rochelle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0060
7136 OROYA Bjærgningsoperation. Foto af S/S OROYA af Liverpool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0061
7137 DIONEE Bjærgningsoperation. Foto af DIONEE af Bordeaux. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-01-0062
7138 NORSE KING Bjærgningsoperation. Foto af S/S NORSE KING af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0063
7139 MITIR ARGYRI Bjærgningsoperation. Foto af S/S MITIR ARGYRI Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0064
7140 ANNIE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNIE af Tönning. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0065
7141 ANNIE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNIE af Tönning. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0066
7142 MAIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S MAIA af Flensborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0067
7143 ROMANUS Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ROMANUS af Århus. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0068
7144 JOHAN SIEM Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0069
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7145 JOHAN SIEM Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0070
7146 JOHAN SIEM Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0071
7147 JOHAN SIEM Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0072
7148 AFINA Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten AFINA af Veendam. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0073
7149 DA-CAPO Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DA-CAPO af Sandefjord. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0074
7150 ORION Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ORION af Stavanger. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0075
7151 ULRIKKEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S ULRIKKEN af Bergen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0076
7152 SAPPHO Bjærgningsoperation. Foto af barken SAPPHO af Arendal. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0077
7153 HERMINE Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten HERMINE af Båstadhusene. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0078
7154 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0079
7155 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0080
7156 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0081
7157 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0082
7158 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0083
7159 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0084
7160 VOLO Bjærgningsoperation. Foto af S/S VOLO af Hull. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0085
7161 KOTKA Bjærgningsoperation. Foto af S/S KOTKA af Hull. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0086
7162 JENNY Bjærgningsoperation. Foto af S/S JENNY af Danzig. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0087
7163 LIBAU Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0088
7164 LIBAU Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0089
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7165 LIBAU Bjærgningsoperation. Foto af S/S LIBAU af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-01-0090
7166 PERSEVERANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-02-0119
7167 CLONCURRY Bjærgningsoperation. Foto af CLONCURRY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1890 SVI-02-0143
7168 EPTANISOS Bjærgningsoperation. Foto af S/S EPTANISOS af Syra. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-02-0144
7169 KYMI Bjærgningsoperation. Foto af S/S KYMI af Piræus. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1891 SVI-02-0145
7170 TRITOS Bjærgningsoperation. Foto af S/S TRITOS af Flensborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1892 SVI-02-0146
7171 ARABIAN PRINCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARABIAN PRINCE af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1892 SVI-02-0147
7172 EUBEA / EUBÖA Bjærgningsoperation. Foto af S/S EUBEA / EUBÖA af Piræus. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 SVI-02-0148
7173 PETER Bjærgningsoperation. Foto af S/S PETER af Odessa. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-02-0149
7174 GENOESE Bjærgningsoperation. Foto af S/S GENOESE af Liverpool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1894 SVI-02-0150
7175 CEYLON Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEYLON af Bergen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-02-0151
7176 NORSE KING Bjærgningsoperation. Foto af S/S NORSE KING af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-02-0152
7177 HARDEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S HARDEN af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-02-0154
7178 TYNEMOUTH CASTLE Bjærgningsoperation. Foto af S/S TYNEMOUTH CASTLE af North Shields. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-02-0155
7179 JULES COUDERT Bjærgningsoperation. Foto af S/S JULES COUDERT af La Rochelle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-02-0156
7180 DAWDON Bjærgningsoperation. Foto af S/S DAWDON af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-03-0190
7181 EVANGELISTRA Bjærgningsoperation. Foto af brig EVANGELISTRA af Grækenland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-03-0223
7182 PERSEVERANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-04-0252
7183 ANNA OLINE Bjærgningsoperation. Foto af galeasen ANNA OLINE af Köpstadsö Sverige. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-04-0297
7184 ARIEL Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARIEL af Amsterdam. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-04-0298
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7185 SOLID Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten SOLID af Malmö. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-04-0299
7186 RIVAL Bjærgningsoperation. Foto af S/S RIVAL af Kiel Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0319
7187 MARIA Bjærgningsoperation. Foto af barken MARIA af Riga. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0322
7188 VIGILANT Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten VIGILANT af Dundee. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0323
7189 PERSEVERANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PERSEVERANCE af Sunderland. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0324
7190 COLUMBA Bjærgningsoperation. Foto af S/S COLUMBA af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0325
7191 ADELGUNDE Bjærgningsoperation. Foto af barken ADELGUNDE af Tønsberg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0327
7192 ELLA SAYER Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELLA SAYER af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0328
7193 JOHAN-AUGUST Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten JOHAN-AUGUST af Nyhamn. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0332
7194 CITO Bjærgningsoperation. Foto af S/S CITO af Göteborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0333
7195 HAVILA Bjærgningsoperation. Foto af barken HAVILA af Nordby. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1895 SVI-05-0336
7196 LITTUANIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S LITTUANIA af Memel. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0340
7197 DÜSSELDORF Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DÜSSELDORF af Düsseldorf. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0349
7198 WELHAVEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S WELHAVEN af Bergen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0354
7199 CHRISTIAN Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CHRISTIAN af Rønne. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0363
7200 NANTES LE HAVRE Bjærgningsoperation. Foto af S/S NANTES LE HAVRE af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0364
7201 HERMAN OLSEN Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten HERMAN OLSEN af Rønne. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0365
7202 LINTRATHEN Bjærgningsoperation. Foto af barken LINTRATHEN af Dundee. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0366
7203 ARVIO Bjærgningsoperation. Foto af barken ARVIO af Raumo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0367
7204 ANNA & MATHILDA Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ANNA & MATHILDA af Riga. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0368
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7205 BEDALE Bjærgningsoperation. Foto af S/S BEDALE af Fredriksværn Norge. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0369
7206 DA-CAPO Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten DA-CAPO af Sandefjord. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0370
7207 ZWEI-CARLS Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ZWEI-CARLS af Riga. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0371
7208 ALLIANZ Bjærgningsoperation. Foto af briggen ALLIANZ af Nexø. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0372
7209 DUNSTANBOROUGH Bjærgningsoperation. Foto af S/S DUNSTANBOROUGH Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0373
7210 FAIRFIELD Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten FAIRFIELD af Turks Island. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0374
7211 GERDA Bjærgningsoperation. Foto af barken GERDA af Helsingborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-05-0375
7212 JOHAN SIEM Bjærgningsoperation. Foto af S/S JOHAN SIEM af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-07-0487
7213 DAGMAR-ELISABETH Bjærgningsoperation. Foto af kvasen DAGMAR-ELISABETH af Thisted. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0534
7214 OLIVIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S OLIVIA af Hamburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0535
7215 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0536
7216 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0537
7217 ARDRISHAIG Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0538
7218 ATTILA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0539
7219 KAISER WILHELM DER GROSSE Bjærgningsoperation. Foto af S/S KAISER WILHELM DER GROSSE. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0540
7220 KAISER WILHELM DER GROSSE Bjærgningsoperation. Foto af S/S KAISER WILHELM DER GROSSE. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-08-0541
7221 SANDAL Bjærgningsoperation. Foto af S/S SANDAL af Tønsberg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0546
7222 WANDRINGSMAN Bjærgningsoperation. Foto af galeasen WANDRINGSMAN af Ljungskile. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0547
7223 CHARLOW Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHARLOW af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0549
7224 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0550
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7225 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0551
7226 SANDAL Bjærgningsoperation. Foto af S/S SANDAL af Tønsberg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0552
7227 EBERSTEIN Bjærgningsoperation. Foto af S/S EBERSTEIN af Bremen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0553
7228 ARDRISHAIG Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0555
7229 ATTILA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-09-0557
7230 CHRISTIANSBORG Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHRISTIANSBORG af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-09-0562
7231 CALIFORNIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S CALIFORNIA af Swinemünde. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-09-0563
7232 RISHANGLYS Bjærgningsoperation. Foto af S/S RISHANGLYS af Whitby. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-09-0566
7236 M. DAVIDSEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0581
7237 M. DAVIDSEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0582
7238 M. DAVIDSEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0583
7239 M. DAVIDSEN Bjærgningsoperation. Foto af S/S M. DAVIDSEN af Hasle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0584
7240 KLEBER Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0585
7241 KLEBER Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0586
7242 KLEBER Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0587
7243 KLEBER Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0588
7244 PERESWIET Bjærgningsoperation. Foto af panserskibet PERESWIET af St. Petersburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-09-0589
7246 TREVEAN Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1899 SVI-10-0625
7247 TREVEAN Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1899 SVI-10-0626
7248 TREVEAN Bjærgningsoperation. Foto af S/S TREVEAN af St. Ives. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1899 SVI-10-0627
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7249 ABERTAWE Bjærgningsoperation. Foto af S/S ABERTAWE af Swansea. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1900 c. SVI-10-0628
7250 RUSSIE Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1900 c. SVI-10-0630
7251 RUSSIE Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1900 c. SVI-10-0631
7252 RUSSIE Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSIE af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1900 c. SVI-10-0632
7253 KLEBER Bjærgningsoperation. Foto af S/S KLEBER af Marseilles. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-10-0634
7254 JUPITER Bjærgningsoperation. Foto af S/S JUPITER af La Rochelle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1901 SVI-10-0635
7255 ROBERT ADAMSON Bjærgningsoperation. Foto af S/S ROBERT ADAMSON af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1902 SVI-10-0636
7256 HYDRA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1902 SVI-10-0637
7257 HYDRA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1902 SVI-10-0638
7258 HYDRA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYDRA af West Hartlepool. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1902 SVI-10-0639
7259 THOR Bjærgningsoperation. Foto af løftepontonerne THOR og ODIN af Købenahvn. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 c. SVI-10-0645
7260 ODIN Bjærgningsoperation. Foto af løftepontonerne THOR og ODIN af Købenahvn. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 c. SVI-10-0646
7261 ANDROMEDA Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 c. SVI-10-0649
7262 ANDROMEDA Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 c. SVI-10-0650
7263 ANDROMEDA Bjærgningsoperation. Foto af firmastede bark ANDROMEDA af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 c. SVI-10-0651
7264 TEMPUS Bjærgningsoperation. Foto af S/S TEMPUS af Cardiff. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1905 SVI-10-0654
7265 TEMPUS Bjærgningsoperation. Foto af S/S TEMPUS af Cardiff. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1905 SVI-10-0655
7266 CEREA Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEREA af Genoa. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1905 c. SVI-10-0661
7267 CEREA Bjærgningsoperation. Foto af S/S CEREA af Genoa. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1905 c. SVI-10-0662
7268 CARL-OLUF Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten CARL-OLUF af Blidø. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-12-0674
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7269 HYPATIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S HYPATIA af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0681
7270 MORSØ Bjærgningsoperation. Foto af S/S MORSØ af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0682
7271 SVEND Bjærgningsoperation. Foto af S/S SVEND af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0684
7272 SCOTIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S SCOTIA af Hamburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0685
7273 STADT LEER Bjærgningsoperation. Foto af S/S STADT LEER af Stolpemünde. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0692
7274 ELISE-MARIE Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ELISE-MARIE af Marstal. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0696
7275 KRONPRINSESSE VICTORIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S KRONPRINSESSE VICTORIA af Stavanger. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0697
7276 RUSSLAND Bjærgningsoperation. Foto af S/S RUSSLAND af Bremen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0702
7277 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0704
7278 SUOMI Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten SUOMI af Wispuri. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0707
7279 ANSIO Bjærgningsoperation. Foto af barken ANSIO af Raumo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0708
7280 FREDERICO Bjærgningsoperation. Foto af briggen FREDERIQUE af Horten. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0709
7281 ORIENT Bjærgningsoperation. Foto af barken ORIENT af Flækkefjord. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0710
7282 LOUIS F. Bjærgningsoperation. Foto af barken LOUIS F. af Marseille. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0711
7283 MASCOT Bjærgningsoperation. Foto af S/S MASCOT af Frederiksværn. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0712
7284 ATTILA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ATTILA af Middlesborough. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0717
7285 ODIN Bjærgningsoperation. Foto af S/S ODIN af Bergen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0718
7286 CARL Bjærgningsoperation. Foto af briggen CARL af Ålborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0721
7287 BARON GLAMIS Bjærgningsoperation. Foto af S/S BARON GLAMIS af Glasgow. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0722
7288 ANNA Bjærgningsoperation. Foto af S/S ANNA af Stavanger. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0723
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7289 PENELOPE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PENELOPE af Leith. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-12-0724
7290 RISHANGLYS Bjærgningsoperation. Foto af S/S RISHANGLYS af Whitby. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0726
7291 CALIFORNIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S CALIFORNIA af Swinemünde. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0728
7292 CHRISTIANSBORG Bjærgningsoperation. Foto af S/S CHRISTIANSBORG af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0729
7293 BRITTANY Bjærgningsoperation. Foto af S/S BRITTANY af Whitby. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0730
7294 FORSTECK Bjærgningsoperation. Foto af S/S FORSTECK af Kiel. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0731
7295 ELISABETH Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELISABETH af Helsingborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0732
7296 ELISABETH Bjærgningsoperation. Foto af S/S ELISABETH af Helsingborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0733
7297 HERMES Bjærgningsoperation. Foto af S/S HERMES af Gefle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0734
7298 HERMES Bjærgningsoperation. Foto af S/S HERMES af Gefle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-12-0735
7305 CLAVERLEY Bjærgningsoperation. Foto af S/S CLAVERLEY af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-13-0737
7306 MANHORON Bjærgningsoperation. Foto af skonnertbriggen MANHORON af Carnarvon. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-13-0738
7307 PENELOPE Bjærgningsoperation. Foto af S/S PENELOPE af Leith. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-13-0743
7308 AUGUST Bjærgningsoperation. Foto af S/S AUGUST af Bremen. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-13-0746
7309 YSTAD Bjærgningsoperation. Foto af S/S YSTAD af Ystad. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-13-0749
7310 BRITTANY Bjærgningsoperation. Foto af S/S BRITTANY af Whitby. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-13-0754
7311 LA FRANCE Bjærgningsoperation. Foto af S/S LA FRANCE af Hernösand. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-13-0757
7312 HELEN OTTO Bjærgningsoperation. Foto af S/S HELEN OTTO af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-13-0760
7313 OKAHANDJA Bjærgningsoperation. Foto af S/S OKAHANDJA af Stettin. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1910 SVI-13-0761
7314 OLIVIA Bjærgningsoperation. Foto af S/S OLIVIA af Hamburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-14-0778
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7315 WHICKHAM Bjærgningsoperation. Foto af S/S WHICKHAM af Newcastle. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-15-0794
7316 ARDRISHAIG Bjærgningsoperation. Foto af S/S ARDRISHAIG af London. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-15-0811
7317 LEDA Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten LEDA af Grossefehn. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-15-0818
7318 ALBIS Bjærgningsoperation. Foto af S/S ALBIS af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1897 SVI-15-0819
7319 ELISE DYREBORG Bjærgningsoperation. Foto af skonnerten ELISE DYREBORG af Fåborg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-15-0829
7320 SKAKKEBORG Bjærgningsoperation. Foto af S/S SKAKKEBORG af København. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1912 SVI-15-0838
7353 THORVALDSEN Briggen Thorwaldsens forlis ved Java 1852. - 1852 MANUS-05
7362 HOLGER DANSKE Beretning om isbryderne HOLGER DANSKE og MJØLNERS flugt til Sverige. - 1944 MANUS-05
7408 - Brochure og datablade for Arkas autopilot. Arkas A/S, København 1965 REF-54-2379
7546 - Bliv maskinmester, uddannelsesblad. Maskinmestrenes Forening, København 2010 REF-54-2387
7801 - Beretning om styrmand Gøtsches oplevelser blandt kanibaler Styrmand Gøtsche 1922 GRU-06-0003
8569 - Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1860 til 1883. Helsingør Lodseri 1883 REF-54-2391
8570 - Bog med indsatte love og BEK for lodsvæsen fra 1920 til 1947 Helsingør Lodseri 1947 REF-54-2392
8576 - Bekendtgørelser for Søfarende om især fyrskibe og fyr 1855-1880 Helsingør Lodseri 1855 REF-55-2398
8591 GELRIA Brochure for turistrejser til Norge med skibet GELRIA. Koninklijke Hollandsche Lloyd s.a. REF-56-2413
8593 GELRIA Brochure for turistrejser til Norge med skibet GELRIA. Koninklijke Hollandsche Lloyd s.a. REF-56-2415