Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
50 - Elvebåter. Høegh, G., ingeniør, Sørkjosen, Norge 1938-05-15 SR-1946:0433
51 - Elvebåter. Lund, Eilif, Sørkjosen, Norge 1938-05-22 SR-1946:0434
92 GUDRUN Esbjerg-skibe J. Lauritzen Søfartens Bibliotek - SR-1948:0205
93 FRIDA Esbjerg-skibe J. Lauritzen Søfartens Bibliotek 1916 SR-1948:0205
104 CHRISTIANSBORG Et dansk Slaveskibs Hændelser Slaveskibe 1932-03-00 SR-1948:0356
132 - Et lille Kapitel af Burmeister & Wain's Historie 1873-1879 - 1943-08-00 SR-1949:1832
143 - Etatsråd de Conincks skibe 1797. Coninck, de, rederiets skibe - SR-1949:1837G
238 - Everter og evertgaleaser. Fortegnelse over de i Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne Slesvig og Holsten hjemmehørende Fartøier 1845 - 1950-02-13 SR-1950:0490
243 - En storkøbmand fra Fr. II.s tid - 1948-00-00 SR-1950:1099
247 RIGERNES ØNSKE En Ostindiefarer, der maatte vende om i Kattegat - 1950-00-00 SR-1950:1103
249 NAJADEN En sørgelig Stranding ud for Krage i 1859. Af en Øjenvidnes Beretning. - 1950-00-00 SR-1950:1105
250 BÜRGERMEISTER KARSTENS En voldsom Orkan og dens Følger - 1950-00-00 SR-1950:1106
252 INTREPIDA En Tragedie paa Havet 1863-01-23 - 1950-00-00 SR-1950:1108
260 DANMARK Ekspeditionsskibet DANMARK af København... Mylius-Erichsen, ekspeditionsleder 1933-08-01 SR-1950:1164
266 - Ein neuerer Heringslogger Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1227
323 - Et fiskerimuseum i Helsingør H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0527
359 - En kort Oversigt over Fyrvæsenets Historie i Danmark - 1946 SR-1951:0675
366 - Er vore danske kulturværdier tilstrækkelig sikrede? H&S, Helsingør 1945-03-22 SR-1951:0754
387 - Everything ship-shape in this galley - Beha's aboard Motor Ship 1964-10-01 REF-01-0006
391 - Et fast holdepunkt Københavns Havneblad 1995-06-01 REF-01-0010
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
418 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0037
419 - Ergonomi ved faste arbejdspladser om bord i handelsskibe Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0038
498 - Endnu et kæmpetankskib til Esso Dansk Esso A/S, København 1956-02-01 REF-01-0117
567 GAASEN Et skib GAASEN gik fra København - 1952-03-18 SR-1952:0006
615 - En gammel Troenseskippers Betragtninger - 1925-11-01 SR-1952:0830
723 - Ekkolodde-Apparater - 1940 REF-02-0165
726 - ELAC Lodar Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1955 c. REF-02-0168
750 H.C. GRUBE En uheldig rejse - 2002-04-01 REF-02-0196A
838 ENGLAND ENGLAND - Largest Passenger Ship in the North Sea Service Motor Ship 1964-07-01 REF-02-0217
900 SONGKHLA Extensive Tests of Supercharged Engine Motor Ship 1953-05-01 REF-02-0279
903 THOMAS LAWRENCE En gravsten på havets bund Berlingske Tidende, København 1996-08-25 REF-02-0282
909 TITANIC (UK) En verden gik under Politiken 1991-02-24 REF-02-0284
1027 - Early Lighthouses JoNav, England 1960-04-01 REF-03-0347
1046 - Exit Storebælt Søfart 1998-06 REF-03-0366K
1112 KARNA DAN Endnu en coaster afleveret til Rederiet J. Lauritzen. JL, København 1956-09-07 SR-1957:0040
1122 - Et besøg i Mallorcas Søfartsmuseum - 1956-08-22 SR-1957:0051
1240 - Et interessant arkæologisk fund på Helsingør skibsværft - 1958-10-13 SR-1964:0403
1297 - Et af de første IMCO-problemer for Haager-domstolen - 1959 REF-04-0434b
1304 DANBJØRN Elektronhjerner styrer bygningen af de nye danske statsisbrydere Dansk Essos Blad ? 1965 REF-04-0441
1338 ERIKA DAN ERIKA DAN ankommet Antarktis JL, København 1960-01-23 REF-04-0475
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1354 - Evighedskalender på tobaksdåse. - 1995 c. REF-04-0491
1358 ELSA THOLSTRUP Et nyt Kosangas-skib i fart Kosangas A/S, København 1955-12-14 REF-04-0495
1416 - Erhard Etzlaubs træskårne kort 1492 over pilgrimsvejen til Rom. - 1990-03-14 REF-05-0536
1426 - East and West Encounter at Sea - 2002 REF-05-0546
1440 - Efterretninger for Søfarende, første udgave genoptrykt. EfS, København 1985-07-01 REF-05-0560
1442 - Et er et søkort at forstå - et andet skib at føre Berlingske Tidende, København 1984-10-22 REF-05-0562
1448 - Eskimoiske Kaart af Træ Geografisk Tidsskrift, København 1886 REF-05-0568
1449 - Eskimoisk kartografi Vikingen, København 1957 før REF-05-0569
1450 - Eskimo Maps from Greenland Archaeology, England 1957-10-01 REF-05-0570
1460 - En Sejlads i Isen med en af de gamle Grønlandsfarere - 1952 REF-05-0580
1485 - Engelbrekt Jørgensen, slægtsoplysninger fra datterdatter - 1963-10-01 SR-1964:0502
1486 - Engelbrekt Svedstrup, slægtsoplysninger fra søster - 1963-10-01 SR-1964:0503
1532 - Edward Wright - Mathematician and Hydrographer The American Neptune 1974 REF-05-0623K
1535 - Early Charts and the Origin of the Compass Rose Journal of Navigation, London, England 1951-10-01 REF-05-0626
1536 - Early Units of Measurement and the Nautical Mile Journal of Navigation, London, England 1952-07-01 REF-05-0627
1539 - Early Time and Distance Measurement at Sea Journal of Navigation, London, England 1955-04-01 REF-05-0630
1557 - Elektronisk søkort Navigatør 1994 REF-05-0648
1559 - Elektroniske søkort Kort- og Matrikelstyrelsen, København 1994-06-27 REF-05-0650
1612 ERIKA DAN ERIKA DAN ankommet til Antarktis. JL, København 1960-01-23 SR-1964:0554
1718 - Et dansk-britisk industrisamarbejde har 50-års jubilæum. B&W, København 1964-10-16 SR-1965:0636
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1817 - Edward J. Johnson and the early History of Ship Magnetism Journal of Navigation, London, England 1979-09-01 REF-06-0706
1880 - Eine vollmechanisierte Umschlagsmethode in Kopenhagen HANSA Schiffahrt 1957-12-01 REF-06-0769
1882 - Einträger-Krane und Einträger-Verladebrücken mit aussermittiger Last HANSA Schiffahrt 1964 REF-06-0771
1908 - Eine Bronzeprora aus der Mosel bei Trier - 1964-12-12 SR-1966:0664
1949 - En russisk Haandsrækning i 1848. Vort Forsvar 1894 SR-1968:0032
1964 - Ellingåskibet Bangsbomuseet, Frederikshavn 1967-05-01 SR-1968:0047
2175 - En engelskmand på Christianshavn - Potters Gård Brøste A/S, København 1969-02-07 SR-1969:0628
2424 - Et kirkeskib til Jelling Kirke. Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0862
2430 - European barge Carrier System Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0868
2486 - Ekstra tillæg til afregningsbogen, januar 1953 HM, København 1953 REF-07-0924
2505 - Et Spørgsmaal, vedkommende de gamle Nordmænds oversøiske Fart. Bergens Historisk Forening, Bergen, Norge 1904 REF-08-0943
2513 - Evidence for the location of Vinland the Good in the Western Gulf of St. Lawrence area: Conclusions from the meteorological and oceanographic facts. - 1997-08-20 REF-08-0951
2542 - Early navigation: the human factor Journal of Navigation, England 1987-01-01 REF-08-0980
2552 - Early Portuguese Navigation Journal of Navigation, England 1975-01-01 REF-08-0990
2559 - Early Dead Reckoning Navigation Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-0997
2607 - Eurofix and its developments Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1045
2665 - Edmund Gunter 1581-1626 Journal of Navigation, England 1981-09-01 REF-09-1103
2666 - Edmond Halley Nautical scientist navigation, England 1986-04-01 REF-09-1104
2682 - En provinsmatador fra 1700-årene - slægten Otte fra Eckernförde Siden Saxo, København 1986 REF-09-1120K
2684 - En sømands beretning - N.S. Skouenborg Årbog for Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-09-1122
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2700 - En Lydpejler til Navigationsbrug Vikingen 1938 REF-10-1138K
2702 - Et skib bliver til - navigationsudstyr Vikingen 1954 REF-10-1140K
2785 - En spæd begyndelse - sømandskirken i New York Havnen, København 2003 REF-10-1223
2837 - Et maritimt Kulturbillede fra omkring Aarhundredeskiftet 1700-1800: Søofficerer, Klubliv, Puncheboller. - 1945-02-06 REF-12-1275
2868 - En fuldkommen sikker Ankerplads - Historien om Rørvig toldsted og søfarten fra Isefjorden 1680-1903 - 1990 c. REF-12-1306
2940 IRENE K (udenl.) En indbjergning af nødstedt skib i Indiske Ocean. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1376
2941 ELIAS K (udenl.) En bjergning med M/S SVITZER i Januar md. 1967. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-27 REF-15-1377
3022 ESTRUP ESTRUP en bramsejlsskonnert fra 1879. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-08-01 REF-16-1427
3492 - Eksempler på fragtbrevs-postkort Smaalandshavet D/S 1946-01-16 REF-17-1531
4027 AMALIES MINDE En sørgelig Stranding ud for Krage i 1859. Af en Øjenvidnes Beretning. - 1950-00-00 SR-1950:1105
4036 - Elektromekano 1250-series marine radio station m.v. Dansk Radio A/S, Amaliegade, København 1970 c. REF-18-1544
4060 - Eight Bells and the Glass is Turned. The Compass Magazine, USA 1958-07-01 REF-18-1568
4115 - En mønt under masten, artikel af Henning Henningsen. H&S, Helsingør 1963-10-00 REF-20-1617
4154 - El-Trade autopilot, offcourse alarm, gyrokompas El-Trade A/S, Oslo, Norge 1980 c. REF-22-1656
4248 - Efterretninger for Søfarende, EfS 47-2003 med Recommendation on navigation through the entrance to the Baltic Sea, IMO Resolution MSC.138(76). Farvandsvæsenet, København 2003-11-21 REF-27-1748
4250 - Efterretninger for Søfarende nr. 1-2003 med bilag. Farvandsvæsenet, København 2003-01-03 REF-27-1750
4261 - Electro-Magnetic Log and Current Meter - datablad. Colnbrook Instrument Development Ltd., Colnbrook, England 1970 c. REF-27-1761
4262 - Elac ekkograf - datablade for flere modeller af ELAC ekkolod. Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1956 REF-27-1762
4272 - Ekkolod i frithængende torpedoform. Instruktion. Electroacustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1936 REF-28-1771
4291 - EES quarz chronometer, Mercer chronometers, Observator chronometer, Lilley & Reynolds clock, Simplex Marie Master Clock System - data for alle i nogle brochurer. John Lilley & Gillie Ltd., North Shields, England 1979 c. REF-28-1790
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4463 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-2. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1997 REF-33-1962
4464 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. om bord i handelsskibe. 1997-3. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1997 REF-33-1963
4467 - Ergonomi ved proviantering, storeshåndtering m.v. Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe. 1999-9. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-33-1966
4687 - Eksplosionen og Branden i Ø.K.'s Hovedsæde - Stort set alt er ødelagt - Forsikringssummen andrager 6 Mill. Kr. Børsen, København 1944-12-20 REF-40-2117
4709 GEORG STAGE En GEORG STAGE-dreng af første Aargang har Ordet - Direktør H.P. Berg. Berlingske Tidende, København 1942-03-31 REF-40-2139
4756 - Erindringer af Jørgen Dyrhauge udvalgt af Jørgen Nielsen, Korsør, 1999. Korsør-Posten, Korsør 1999 REF-42-2186
4781 - Elsams Fuel Department. Folder om bl.a. transportopgaverne til kraftværkerne. Elsam, Fredericia 1995 REF-43-2211
5008 - Et antal artikler om det nye Lindøværft i Odense. Odense Staalskibsværft, Lindø 1974 FEN-02-0212
5009 SÆLEN Eftersøgningen af m/skon. SÆLEN afsluttet uden resultat. Tidsskrift for den grønlandske Tjenestemandsforening 1932-12-01 FEN-02-0213
5208 - Emission Project Guide - MAN B&W Two-stroke Marine Engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2015-02-01 REF-44-2241
5576 HALSSKOV Et besøg på Europas største bilfærge M/F HALSSKOV. Thrige Firmablad, Odense 1956-09-03 FEN-05-0753
5826 - Etnologiske undersøgelser august 1965 med besøg ved forskellige havne og værfter i Danmark. H&S, Helsingør 1965 REF-47-2280
5945 - Et farvel til Østbornholmske Bornholms Tidende, Rønne 1979-06-23 FEN-08-1067
6117 - Et gammelt instruktionsbrev til en skibsfører. Rederi 1960 c. GRU-01-0021
6684 - En samling udklip om Otto Danielsen skibe. Otto Danielsen D/S A/S, København 1900-1960 FEN-12-1679
6852 STORE NORDISKE En Nakskov-bygget kabeldamper under Østens sol. NS-Bladet, Nakskov Skibsværft, Nakskov 1962-07-01 REF-52-2352
6853 LYNÆS (II) En særlig last - erindring om rejse med S/S LYNÆS 1944-1945. Søfart, København 1977-09-01 REF-52-2353
6862 - En samling formularer for skissalg, certepartier, byggekontrakter, bjærgningskontrakter for forskellige nationer. Suenson & Jespersen, København 1970 c. REF-52-2362
6912 - En samling på 20 rejsebrochurer for DFDS-ruter fra Danmark til Norge. DFDS, København 1939-1971 REF-53-2367
6913 - En samling på 11 rejsebrochurer for DFDS-ruter til England. DFDS, København 1947-1970 REF-53-2368
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6914 - En samling på 6 rejsebrochurer for DFDS-ruter på Middelhavet og Vestindien, krydstogter. DFDS, København 1967-1971 REF-53-2369
6915 - En samling på 7 rejsebrochurer for ruterne Sjælland til Jylland og inkl. Mols-Linien. DFDS, København 1945-1970 REF-53-2370
7346 - En kærlighedserklæring - 1970 MANUS-05
7355 - En dunk Riga balsam. - 1982 MANUS-05
7357 - En afskrift af kaptajn N.P. Holbechs slægtshistorie. - 1900-tallet MANUS-05
7374 - Erindringer fra J.A. Aakjær. - 1945 c. MANUS-11
7375 - Erindringer af søn af Albert Andersen Albertsen, skipper fra Ærø. - ? MANUS-11
7445 - En pose med notitser af Gruelund for Puggards skibe. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-04-0061
8588 - Et Hyldest-Kvad for det allernaadigst privilegerede Lots-Selskab udi Helsingøer. Helsingør Lodseri 1928 REF-56-2410