Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
23 - Fortegnelse over Fartøjer over 100 Tons hjemmehørende i Dragør. Svane, John, lodsformand 1932-00-00 SR-1946:0142
36 - Forespørgsel om krejerbåde i søen i 1600-tallet i forbindelse med slægtsforskning af Grundtvigslægten fra Nykøbing Sj. Birch, Anton ? Charlottenlund 1944-12-01 SR-1946:0189
46 - Fyrtaarnet paa Fakkebjerg paa Langeland. Fyrvæsenet, København 1938-00-00 SR-1946:0428
52 - Fyr med Petroleumsglødebrænder. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0435
53 - Fyr med A.G.A. Acetylengasinstallation. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0436
54 - Fyr med Blaugas og Pintsch Glipapparat. Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0437
55 - Fyrskib med Blinkfyr Fyrvæsenet, København 1940-00-00 SR-1946:0438
75 - Fornyelse af den danske Smaaskibsflaade Knud E. Hansen, København 1946-09-13 SR-1947:0155
77 - Flagføring fra Kompagniernes Skibe Flaadens historiske Modelsamling 1947-0406 SR-1947:0672
87 CECROPS Fuldskibet CECROPS af Aabenraa - 1947-12-00 SR-1948:0013
98 - Flensborgskibe Flensborg skibe - SR-1948:0211
99 - Flensborgske Skibe, opbragt i England eller Göteborg 1807-1814. Flensborg skibe - SR-1948:0212
103 - Forsøg paa at rekonstruere nordiske Oldtidsskibe - 1932-00-00 SR-1948:0314
107 - Fanøoplysninger om skibe og søfolk ca. 1800-1910 Fanøskibe - SR-1948:0585
108 - Fortegnelse over Skibe Rederiet Melchior har ejet Melchior, rederi, København. - SR-1948:0597
109 CALEDONIA Forespørgsel om hjulskibet CALEDONIA H&S, Helsingør 1937-08-16 SR-1948:0599
122 - Færgesager vedk. Vemmenæs-Rudkøbing og Vindeby-Svendborg 1790-1839 Sydfynske færgeruter - SR-1949:1067
126 - Fartøj af særegen konstruktion, set i Københavns havn 1803 - - SR-1949:1826
128 - Familieoplysninger om Møller og Rehling, Helsingør - - SR-1949:1828
130 CRONPRINTZ CHRISTIAN Fregatten CRONPRINTZ CHRISTIAN's rejse til Kina 1730-1732 - 1949-10-05 SR-1949:1830
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
156 - Forespørgsel om hvalfangst 1634. - 1948-08-03 SR-1949:2252
169 - Flag. Beskrivelser af nationalflag fra fransk værk 1772. Flag 1934-00-00 SR-1949:2265
189 - French Galleon. The Royal Scottish Museum, Edinburgh, Scotland 1950-00-00 SR-1950:0065
191 MARGRETHE Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0233-0238 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0067
192 Isbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0239-0244 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0068
193 Kragejolle Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0245-0250 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0069
194 Kertemindejolle Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0251-0256 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0070
195 Bæltbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0257-0262 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0071
196 JAKOB Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0263-0268 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0072
197 Spejlbåd Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0269-0274 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0073
198 JENS Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0275-0280 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0074
199 HAABET Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0281-0286 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0075
200 FREDERIK Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0287-0292. Fiskefartøj. Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0076
201 DUEN Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0293-0298. Fiskefartøj. Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0077
202 ODIN Fartøjsbeskrivelse til tegning SA hylde 1950:0299-0304 Konstruktionstegning 1950-00-00 SR-1950:0078
217 - Fortegnelse over 90 nørrejyske redningsmænd, af hvem H&S har fotos - 1917-00-00 SR-1950:0352
221 - Fortegnelse over Sejlskibe byggede af Mester E.C. Benzon. - 1942-00-00 SR-1950:0473
222 - Fortegnelse over Genstande i Holmens Arsenalsamling. Holmens Arsenalsamling, København 1942-00-00 SR-1950:0474
229 - Færgesteder - 1946-00-00 SR-1950:0481
230 - Fiskeriet i vore Farvande - 1946-00-00 SR-1950:0482
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
234 - Fortegnelse over Skibsbilleder i Aabenraa Museum Åbenrå Museum 1942-00-00 SR-1950:0486
242 - Foredrag om tunfisk Hälsingborgs Rotaryklubb, Hälsingborg, Sverige 1948-10-05 SR-1950:1098
254 - Forlisene af SUNDENES MINDE, ZWEI GEBRÜDER, ANNA CATHARINA, MARIANE MARIE, LØVENDAL og AURORA - 1950-00-00 SR-1950:1110
255 GAZELEN Forliset af GAZELEN 1867-11-07 - 1950-00-00 SR-1950:1111
256 - Forlisene af CARNO, BJARKA og KAREN MARIE - 1950-00-00 SR-1950:1112
258 - Fiskeres Kamp - 1950-00-00 SR-1950:1114
265 - Fischdampfer für eine Ladefähigkeit von etwa 4.300 Korb. Schiffbau 1942-00-00 SR-1950:1226
278 GERTRUD KATHRINE Fotografi af nybygning M/S GERTRUD KATHRINE Carl G. Christensen, Strandgade 37, Sæby 1950-06-08 SR-1950:1628
324 - Fortegnelse over vandmøller i Ribe og Vejle amter. Ribe - Vejle vandmøller 1951-00-00 SR-1951:0592
337 ANTOINETTE Fregatten MERIDIAN og fregatten ANTOINETTE - 1951 SR-1951:0653
341 - Forslag om Anskaffelse af en Damp-Iisbaad af Jern til Store-Belt - 1841-01-15 SR-1951:0657
350 - Færgevæsen Helsingør 1829 - 1829-04-18 SR-1951:0666
365 - Forklaring til foto af færgemænd i København Københavns Havnevæsen, København 1951-11-02 SR-1951:0701
404 - Flådestatistik APM, København 1957-05-27 REF-01-0023
405 - Flådestatistik APM, København 1958-05-20 REF-01-0024
406 - Flådestatistik APM, København 1961-06-08 REF-01-0025
407 - Flådestatistik APM, København 1964-06-01 REF-01-0026
429 - Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Søfartsstyrelsen 2001 REF-01-0048
456 - Foto af baroskop - 1984 REF-01-0075
459 - Flådestatistik Basse & Co., København 1957-06-01 REF-01-0078
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
460 - Flådestatistik Basse & Co., København 1961-06-15 REF-01-0079
472 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1955-04-01 REF-01-0091
473 - Flådestatistik C.K. Hansen, København 1957-06-01 REF-01-0092
474 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1958-04-01 C.K. Hansen, København 1958-05-16 REF-01-0093
475 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1961-04-01 C.K. Hansen, København 1961-06-06 REF-01-0094
476 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1963-04-01 C.K. Hansen, København 1963-05-27 REF-01-0095
477 - Flådens størrelse i BRT og TDW i 1964-04-01 C.K. Hansen, København 1964-05-26 REF-01-0096
499 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1957-05-28 REF-01-0118
500 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1961-06-06 REF-01-0119
501 - Flådestatistik Dansk Esso A/S, København 1964-06-02 REF-01-0120
502 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1957-05-24 REF-01-0121
503 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1958-05-14 REF-01-0122
504 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1961-06-06 REF-01-0123
505 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1963-05-22 REF-01-0124
506 - Flådestatistik Dansk-Franske D/S A/S, København 1964-05-22 REF-01-0125
524 - Flådestatistik DFDS, København 1957-05-24 REF-01-0143
526 - Flådestatistik DFDS, København 1958-05-14 REF-01-0145
528 - Flådestatistik DFDS, København 1961-06-10 REF-01-0147
531 - Flådestatistik DFDS, København 1963-05-23 REF-01-0150
532 - Flådestatistik DFDS, København 1964-06-04 REF-01-0151
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
537 - Finding Distance - The Barr & Stroud Rangefinders JoNav, England 2003 REF-01-0156
538 - Finding Distance - The Haecke Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0157
539 - Finding Distance - The Fiske Rangefinders JoNav, England 2002 REF-01-0158
540 - Finding Distance - Not knowing Height JoNav, England 2002 REF-01-0159
606 - Fortegnelse over danske modelbyggere. - 1950 SR-1952:0583
662 FORTUNA FORTUNA skoleskib - 1952-11-14 SR-1953:0393
665 - Fakkebjerg Fyr 1804. H&S, Helsingør 1931-10-15 SR-1953:0425
672 - Fyrenes slukning under 1808-krigen. - 1953 c. SR-1953:0976
702 - Fundet af russisk vrag ud for Tornby 1944. - 1950-02-01 SR-1953:1093
705 - Foto og oplysning om en New Foundlandsbaad - 1954-04-18 SR-1953:1097
719 - Flådeliste 1975 Bewa Line A/S, København 1975-08-28 REF-02-0161
729 - Fadeværkets Udtagelse og Behandling - 2007-09-12 REF-02-0171
749 BONAVISTA Forenagterskonnert BONAVISTA - 2002-04-01 REF-02-0196
848 GEORG STAGE Forsidebillede af GEORG STAGE den 2. april ved Amaliehaven Københavns Havneblad 1995-05-01 REF-02-0227
866 JYLLAND Fregatten JYLLAND, fuldriggeren, træsejlskibet - 1954 REF-02-0245
885 MIRA Fonde redder MIRA fra at rådne op Politiken 1995-12-16 REF-02-0264
967 - Fartøjsudvikling - fra båd til skib, diverse papirer - 2000 c. REF-03-0291
990 - Frugtjagernes saga Søens Verden 1961-1962 REF-03-0314K
1006 - Fortidens drivkraft til søs søges omsat i ny teknologi Søfart 1996 REF-03-0326K
1015 - Favnemålet i forskellige lande omkring 1790 - 2008-01-16 REF-03-0335K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1022 - Forurening til søs med olie Vikingen 1954 REF-03-0342K
1030 - Fyrskibene redede mange menneskeliv Vestkystfiskeren 1989-03-01 REF-03-0350
1033 - Fra aaben ild til roterende linser Berlingske Tidende, København 1960-02-14 REF-03-0353
1035 - Fyrskibe midt i byen Havn & By 1800-2000 REF-03-355
1037 - Fyr- og Vagervæsenet - Personale- og stationsfortegnelse 1954-55 - 1954 REF-03-0357
1040 - Ferry Services being operated between European ports in 1965 Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0360
1042 - Fra bæltsmakke til motorfærge lidt historie om Storebæltsoverfarten Dansk Søfarts Tidende 1955 REF-03-0362
1045 SJÆLLAND Færge-klenodie skal til historisk engelsk havn M/F SJÆLLAND Søfart 2002-05-03 REF-03-0365K
1052 - Fastelavnsbåd i Århus SLUPPEN 1901 - 1956-05-08 SR-1956:0003
1116 - Fortegnelse over skibsbyggerlavets arkiv - 1956-10-24 SR-1957:0044
1124 - Fund af ege i Gram - 1957-01-23 SR-1957:0053
1198 - Fortegnelse over de tegninger som findes på Esbjerg Museum, fortrinsvis fiskerbådstyper, hvor af en stor del er fra A/S Raun Bybergs skibsbyggeri, Esbjerg, disse er deponerede Esbjerg Museum, Esbjerg 1958-08-24 SR-1958:0848
1202 - Festspil på Kronborg - 1935 c. ? SR-1958:0852
1220 - Første finskbyggede B&W-motor prøvekørt. B&W, København 1960 c. SR-1960:0387
1237 JYLLAND Fregattens JYLLANDS restaurering - opfordring til bidrag Træbranchens Oplysningsråd, København 1958-05-19 SR-1962:0112
1244 VASA (Sv.) Forskarbragd avslöjar märkliga rön om dykarkonsten i stormaktstidens Sverige Marin-Press, Stockholm, Sverige 1959 c. SR-1964:0419
1275 - Forskellige planer for udstillingerne på Kronborg - 1953 REF-04-0413
1299 - Feriehjemmet Aggershøj i Marstal og Brinchly ved Roskilde Fjord - Beretning og regnskab 1954 Indenlandsk Sømandsmission 1954 REF-04-0436
1309 - Fotos af is ved Grønland og ispassage af Langebro København - 1972 REF-04-0446
1403 - Fastelavnsbåden i Kolding i slutningen af 1800-tal - 1959-08-08 SR-1964:0470
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1423 - Fem kart over norskekysten i Sveriges Sjöatlas Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1981 REF-05-0543K
1459 - Fra de gamle Sejlskibes Tid - 1952-11-10 REF-05-0579
1469 - Fremstilling af Skibsbygmester P. Jørgensens borgerlige Virksomhed - 1740-1850 c. SR-1964:0486
1476 - Færgelavets afvisning af kritisabel handlen for skib, der forliste ved Humlebæk. Helsingør Avis, Helsingør 1835-11-23 SR-1964:0493
1479 - Flagføring ved hvalfangst fra danske skibe i 1784-1867 H&S, Helsingør 1961-02-07 SR-1964:0496
1506 - Frågebok för uppteckning av städernas traditioner - 1964 senest SR-1964:0510
1529 - Førstemeridianens Historie Tidsskrift for Søvæsen 1897 REF-05-0619K
1574 - Freeboard and the Classification Socities Conference Lloyd's Register Bulletin, London 1960 c. REF-05-0665
1591 - Fire år i Dansk-Vestindien 1912-1917 - 1967 REF-06-0682
1752 CONSTANTA Fiskeskib med B&W-motorer til Rumænien. B&W, København 1964-07-03 SR-1965:0631
1801 - Forsøg på at fastslå oprindelsen af det første væskekompas. - 2000-02-03 REF-06-0690
1826 - Foto af leidarsteinnkompasrekonstruktion H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0715
1828 - Foto af nathus fra Søfartsmuseet i Amsterdam. H&S, Helsingør 1991 REF-06-0717
1832 - Fire fine fotos af Christian IVs rejsekompas i sølvdåse, åben, af rosen, rosens bagside, instrumentet på låget. Rosenborg, København 1955 c. REF-06-0721
1833 - Fire fine fotos af deviaskop med transversalinddelinger til prøvning af kompasroser. Nationalmuseet, København 1955 c. REF-06-0722
1850 - Frihavnen 100 år - Jubilæumsnummer Københavns Havneblad 1994-11-01 REF-06-0739
1861 - Foto af logglas - 1955 c. REF-06-0750
1866 - Fra søfartsby til dansk kunstnermekka + Kjerteminde Skipper- og Ligbærerlaug. Havnen, Sømandsmissionen, København 2001-04-01 REF-06-0755
1871 - Forskrifter om transport til søs af farligt gods Skibstilsynet, København 1983-09-30 REF-06-0760
1873 - Fragtvognsskibe - interessant nydannelse inden for Amerikas kystfart - kan den danske småskibsfart få sit come back? Københavns Havneblad, København 1955-06-01 REF-06-0762
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1874 - Fragtvognsskibe - mellem USA og Europa bliver nu virkelighed Københavns Havneblad, København 1956-11-01 REF-06-0763
1885 BOOKER VANGUARD For palletized cargoes - the 6833 ton d.w. BOOKER VANGUARD The Motor Ship, London, England 1964-02-01 REF-06-0774
1914 - Forliste Rømøskibe - 1967 SR-1966:1195
1939 - Fra de gode gamle dage - En Troenseskippers erindringer - 1925-11-01 SR-1968:0022
1956 - Farvelagte tegninger eller malerier og fotografier af Flensborgskibe i Handels- og Søfartsmuseet. - 1966-10-01 SR-1968:0039
1975 JULIANE MARIE Fregatten JULIANE MARIEs brand 1796 - 1964-12-12 SR-1968:0058
2010 - Fra hestegange til moderne B&W Alpha motorer Alpha-Diesel A/S, Frederikshavn 1962 SR-1968:0233
2076 - Fiskernes Fastelavnsoptog 1894 + vise Grenaa Havn, Grenå 1956-12-24 REF-07-0831
2084 STOREBÆLT Færgen STOREBÆLTs kapring november 1944 og den tyske gengældelsesaktion Magasin, KB, København 2009-09-01 REF-07-00839
2099 - Fatter Jahn's sølov Københavns Havneblad, København 1982-05-01 REF-07-0854
2148 - Från slavskeppsflagg til trofé. - 1968-11-13 SR-1968:1474
2165 - Færgefarten over Limfjorden. Turistforeningen for Danmark 1968-11-28 SR-1969:0488
2169 FRIEDERIKE WILHELMINE FRIEDERIKE WILHELMINE brig - 1969-04-13 SR-1969:0622
2182 RIO VOLTA Fregatten RIO VOLTA af København - oplysninger om - 1969 SR-1969:0635
2314 - Flagskib for B&W-dominans i supertankerne B&W, København 1970-11-16 SR-1972:1462
2404 - Fortegnelse over billeder med skibe og færger i Nykøbing M. Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Nykøbing M. 1983 SR-1983:0607
2444 - Fortegnelser over skibsmedicinkisters indhold HM, København 1964-10-06 REF-07-0882
2449 - Fortidens forudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0887K
2456 - Fiskeri og krigsgas Industriministeriet, København 1986 REF-07-0894
2461 - Førstehjælp til kuldeofre på søen Navigatør, København 1995 REF-07-0899K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2474 - Flaskeskibe - flere artikler. Horisont, København 1967-1986 REF-07-0912
2479 - Fiskerimuseet i København Søens Verden, København 1960 REF-07-0917K
2503 - Fra sejl til gasturbiner - Skibe og maskineriet i Flåden gennem 75 år Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-08-01 REF-07-0941
2528 - Fortidens Navigationsinstrumenter Dansk Nautisk Almanak 1928 REF-08-0966
2553 - First Round the World: 1519-1522 Journal of Navigation, England 1963-10-01 REF-08-09991
2560 - Five Century of Dead Reckoning Journal of Navigation, England 1950-07-01 REF-08-0998
2630 - Følgebrev for beretning 1958-1959. Do for 1959-1960 med beretninger vedlagt. Søfarendes Teateraftener, København 1958 REF-09-1068
2631 - Følgebrev fra fremsendt beretning for 1958-1959 Søfartens bibliotek, København 1959-12-00 REF-09-1069
2648 - Flamsteed - the sailor's friend - he charted 20,000 stars The Compass, USA 1979 REF-09-1086
2674 - Ferdinand Magellan - He led five ships on an unparalleled voyage The Compass 1977-01-01 REF-09-1112
2707 - Fifteen years of marine radar Journal of Navigation, England 1960-10-01 REF-10-1145
2744 - Fra roredningsbåden til den luftbårne Søens Verden, København 1961 REF-10-1182K
2745 - Forlad skibet! - redningsmidlerne om bord Søens Verden, København 1962 REF-10-1183K
2751 - Forskellige udklip med redningsmidler med fotos og data. The Motor Ship, England 1952-1965 REF-10-1189
2752 - Forskellige indlæg om flagdiskrimination Diverse 1957-1960 REF-10-1190
2759 - Forskellige artikler om skibsfartsstatistikker, fragtklausuler og konkurrencesituationen Diverse 1957-1962 REF-10-1197
2760 - Forskellige artikler om skibsmåling, tonnage, skibstyper -målingsproblemer Diverse 1955-1965 REF-10-1198
2771 - Fundats og programmer for teateraftener for Danmarks søfartsskolers elever m.v. til 1958 Søfarendes Teateraftener, København 1956-09-27 REF-10-1209
2809 - Facts about TORM - New York brochure Torm D/S A/S, København 1959 REF-11-1247
2815 - Ferskvandsgeneratorer - samlelæg - 1950-1980 REF-11-1253
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2840 CHRISTIANSHAVN Fuldrigget skib CHRISTIANSHAVN - billedreproduktion - 1970 c. REF-13-1278
2852 - Flytedok. Løfteevne 12.000 tons tilhørende A/S Framnæs Mek. Værksted Framnæs Mekaniske Verksted A/S, Sandefjord, Norge 1931-08-10 REF-13-1290
2927 - Forklaring om Rasmus Christensens Fond og 4. maj-kollegiet i Marstal. Kaptajn Rasmus Christensens Fond, Marstal 1970 REF-14-1363
2943 - Flådeliste fra Svitzer per 1. januar 1982. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1981-12-29 REF-15-1379
2973 - Firmabrochure for RAL Royal Arctic Line A/S, Nuuk, Grønland 1993 REF-15-1409
3020 IDA HØYER Flattop barge system, markedsføringsmateriale med planer og kapaciteter. Med flere dokumenter. Rederiet Chr. Høyer, Tjørnevej 18, 2800 Lyngby 1976 REF-16-1425
3031 SØRINE Fanøbarken SØRINE. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-04-01 REF-16-1436
3171 ANNA MATTHIESEN Forskellige tegninger for skibet, der har haft mange navne og redere. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-12-0015
3360 EASTHOLM Forskellige tegninger i kopi samt proof fot. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1985 KSB-14-0054
3420 - Færgeoverfarten på Østersøen Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
3486 - Firmahistorie for Otto Danielsen i anledning af rederens 87-års fødselsdag Otto Danielsen, København 1991 REF-17-1525
3493 - Forslag om bygning af isbåde til bælttrafik. Avisartikel og Forordninger. Berlingske Tidende, København 1798-01-29 REF-17-1532
3688 TÄRNÖ Foto, salgsopstillinger og dårlige tegningskopier Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-22-0235
3699 ØSTERSØEN Foto, generalplan og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1954 KSB-22-0246
3986 MERIDIAN Fregatten MERIDIAN og fregatten ANTOINETTE - 1951 SR-1951:0653
4033 - Four-stroke medium-speed turbocharged in-line and v-engines for marine propulsion - S50HU + U50HU. B&W, København 1975-07-00 REF-18-1541
4042 - Furuno High Performance, Transistorized 70 mile Marine Radar brochure. Furuno Electric Co., Nishinomiya-City, Japan 1969 REF-18-1550
4048 - Frauenhauf France and containerisation. Oversigtshæfte. Fruehauf Container, 2, Avenue de l'Aunette, 91-Ris-Orangis, Frankrig 1975 c. REF-18-1556
4066 - Fejø Skibs- og Bådeværft 100 år 13/1 1889 til 13/1 1989. Fejø Skibs- og Bådeværft 1989 REF-18-1574a
4083 - Fortegnelse over Det kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1948. Søkortarkivet, København 1948 REF-19-1589
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4097 - Functional Description of Crew Call System Type HA 6600. Amplidan A/S, København 1972 REF-20-1599
4109 - Fatter Jahns Sølov, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1981-02-22 REF-20-1611
4144 - Furuno Operator's Manual for Doppler Speed Log Model DS-70 Furuno Electric o., Nishinomiya, Japan 1986 REF-22-1646
4162 LINDA DAN Forsøg med ishavsskibs fremdrivning for rederiet J. Lauritzen, København. Rapport nr. 1 og 2. Hydro- og Aerodynamisk Laboratorium, Lyngby 1969 REF-22-1664
4243 - Fiber Glass for the Shipbuilding Industry - nathus i glasfiber. Blohm + Voss AG, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-27-1743
4265 - Ferrograph ekkolod, datablade for forskellige modeller. Ferropilot, Glostrup, Danmark 1985 c. REF-27-1764
4400 - Freiberger sekstanter - brochurer. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1960-1975 REF-31-1899
4421 - Fully Automatic PLL Synthesized Facsimile Receiver FX-758S / 759S Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1985 REF-32-1920
4448 - Firmahistorie for Henry Hughes & Co. i lille hæfte. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1936 c. REF-33-1947
4458 - Farlige stoffer og materialer om bord i skibe. 2001-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 2001 REF-33-1957
4479 - Flere datablade og informationstekster om diverse Sestrelkompasser. Henry Browne & Son Ltd., Barking, England 1980-1990 REF-33-1978
4491 - Forskelligt brochuremateriale med overlevelsesdragter fra flere fabrikanter. Imperial m.fl. firmaer 1980 c. REF-33-1990
4507 JUNIOR LILO Framo Heeling System - tegninger og instruktioner. Frank Mohn A/S, N-5051 Nesttun, Norge 1977 c. REF-36-2006
4540 - First Maps of Delaware, a Swedish Colony in North America. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4625 - Fra Burmeister & Wain's Skibsbyggeri. Nordstjernen, Tidsskrift, København 1892 REF-39-2069
4685 - Foreningen til Søfartens Fremme og propaganda for tilgangen og interessen for dansk søfart. Børsen, København 1944-1946 REF-40-2115
4699 - Fra Skudehandelens Tid - Gennem Aarhundreder blev Nordjyllands Handel formidlet gennem Skudehandelen fra den aabne Vestkyst. Anonym Avis 1946-01-01 REF-40-2129
4707 - Firmaet Peter F. Heering fejrer 125 Aars Jubilæum. Børsen, København 1943-11-29 REF-40-2137
4714 - Freeboard and Strength of Ships. Institution of Naval Architects, London, England 1920-03-25 REF-40-2144
4755 - Foto af Henningsen og fru Elisabeth passerende slotsgården med hvert et maleri og fruen med slotsnøglerne. H&S 1974-03-00 REF-42-2185
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4794 - Fortegnelse over danske marinemalere, hvis værker har kunstnerisk værdi. H&S 1950 c. REF-43-2224
4797 AASE MÆRSK Foto af AASE MÆRSK. APM, København 1930 FEN-01-0001
4798 A.P. MØLLER Foto af A.P. MØLLER. APM, København 1965 FEN-01-0002
4799 AGNETE MÆRSK Foto af AGNETE MÆRSK. APM, København 1924 FEN-01-0003
4800 ALBERT MÆRSK Foto af ALBERT MÆRSK (I). APM, København 1958 FEN-01-0004
4801 ALEXANDER MÆRSK Foto af ALEXANDER MÆRSK (I). APM, København 1959 FEN-01-0005
4802 ANDERS MÆRSK (I) Foto af ANDERS MÆRSK (I) APM, København 1957 FEN-01-0006
4803 ANGELICA MÆRSK Foto af ANGELICA MÆRSK. APM, København 1896 FEN-01-0007
4804 ANGLO MÆRSK (I) Foto af ANGLO MÆRSK (I) APM, København 1930 FEN-01-0008
4805 ANGLO MÆRSK (II) Foto af ANGLO MÆRSK (II) APM, København 1949 FEN-01-0009
4806 ANGLO MÆRSK (III) Foto af ANGLO MÆRSK (III) APM, København 1963 FEN-01-0010
4807 ANNA MÆRSK Foto af ANNA MÆRSK (I) APM, København 1908 FEN-01-0011
4808 ANNA MÆRSK Foto af ANNA MÆRSK (II) APM, København 1928 FEN-01-0012
4809 ANNA MÆRSK Foto af ANNA MÆRSK (III) APM, København 1932 FEN-01-0013
4810 ANNA MÆRSK Foto af ANNA MÆRSK (IV) APM, København 1949 FEN-01-0014
4811 ARNOLD MÆRSK Foto af ARNOLD MÆRSK (I) APM, København 1914 FEN-01-0015
4812 ARNOLD MÆRSK Foto af ARNOLD MÆRSK (III) APM, København 1960 FEN-01-0016
4813 ARNOLD MÆRSK Foto af ARNOLD MÆRSK (IV) APM, København 1975 FEN-01-0017
4814 ARTHUR MÆRSK Foto af ARTHUR MÆRSK (I) APM, København 1958 FEN-01-0018
4815 AXEL MÆRSK (I) Foto af AXEL MÆRSK (I) APM, København 1958 FEN-01-0019
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4816 BETTY MÆRSK (I) Foto af BETTY MÆRSK (I) APM, København 1922 FEN-01-0020
4817 BETTY MÆRSK Foto af BETTY MÆRSK (II) APM, København 1955 FEN-01-0021
4818 BRIGIT MÆRSK Foto af BRIGIT MÆRSK (I) APM, København 1930 FEN-01-0022
4819 BRIGIT MÆRSK Foto af BRIGIT MÆRSK (II) APM, København 1954 FEN-01-0023
4826 CORNELIUS MÆRSK (I) Foto af CORNELIUS MÆRSK (I) APM, København 1943 FEN-01-0030
4827 CAROLINE MÆRSK (I) Foto af CAROLINE MÆRSK (I) APM, København 1928 FEN-01-0031
4828 CAROLINE MÆRSK (II) Foto af CAROLINE MÆRSK (II) APM, København 1945 FEN-01-0032
4829 CAROLINE MÆRSK (III) Foto af CAROLINE MÆRSK (III) APM, København 1960 FEN-01-0033
4830 CECILIE MÆRSK (I) Foto af CECILIE MÆRSK (I) APM, København 1967 FEN-01-0034
4831 CHARLOTTE MÆRSK (II) Foto af CHARLOTTE MÆRSK (II) APM, København 1968 FEN-01-0035
4832 CHASTINE MÆRSK (I) Foto af CHASTINE MÆRSK (I) APM, København 1923 FEN-01-0036
4833 CHASTINE MÆRSK (II) Foto af CHASTINE MÆRSK (II) APM, København 1945 FEN-01-0037
4834 CHASTINE MÆRSK (III) Foto af CHASTINE MÆRSK (III) APM, København 1953 FEN-01-0038
4835 CHASTINE MÆRSK (IV) Foto af CHASTINE MÆRSK (IV) APM, København 1968 FEN-01-0039
4836 CHRISTIAN MÆRSK (I) Foto af CHRISTIAN MÆRSK (I) APM, København 1968 FEN-01-0040
4837 CLIFFORD MÆRSK Foto af CLIFFORD MÆRSK. APM, København 1969 FEN-01-0041
4841 CHASTINE MÆRSK (III) Foto af CHASTINE MÆRSK (III) på prøvetur, luftfoto. Vikingen 1964-02-13 FEN-01-0045
4842 CLARA MÆRSK (I) Foto i Fairplay af CLARA MÆRSK (I), andet foto langs kaj og notat fra Danmarks Skibsfart om redningsaktion af bådflygtninge ved Vietnam. Fairplay Magazin 1980-02-28 FEN-01-0046
4843 CLIFFORD MÆRSK Foto af CLIFFORD MÆRSK. Vikingen ? 1979 FEN-01-0047
4844 DAGMAR MÆRSK (I) Foto af DAGMAR MÆRSK (I) APM, København 1969 FEN-01-0048
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4845 DANGULF MÆRSK Foto af DANGULF MÆRSK APM, København 1967 FEN-01-0049
4846 DIRCH MÆRSK Foto af DIRCH MÆRSK APM, København 1968 FEN-01-0050
4847 DORTHE MÆRSK (I) Foto af DORTHE MÆRSK (I) APM, København 1952 FEN-01-0051
4848 EFFIE MÆRSK (I) Foto af EFFIE MÆRSK (I) APM, København 1925 FEN-01-0052
4849 ELEONORA MÆRSK (I) Foto af ELEONORA MÆRSK (I) APM, København 1912 FEN-01-0053
4850 ELI MÆRSK (II) Foto af ELI MÆRSK (II) APM, København 1966 FEN-01-0054
4851 ELISABETH MÆRSK (II) Foto af ELISABETH MÆRSK (II) APM, København 1906 FEN-01-0055
4852 ELISABETH MÆRSK (III) Foto af ELISABETH MÆRSK (III) APM, København 1925 FEN-01-0056
4853 ELISABETH MÆRSK (IV) Foto af ELISABETH MÆRSK (IV) APM, København 1951 FEN-01-0057
4854 ELLEN MÆRSK (I) Foto af ELLEN MÆRSK (I) APM, København 1947 FEN-01-0058
4855 ELLEN MÆRSK (II) Foto af ELLEN MÆRSK (II) APM, København 1950 FEN-01-0059
4856 ELSE MÆRSK (I) Foto af ELSE MÆRSK (I) APM, København 1943 FEN-01-0060
4857 EMILIE MÆRSK (I) Foto af EMILIE MÆRSK (I) APM, København 1922 FEN-01-0061
4869 FRANCINE MÆRSK Foto af FRANCINE MÆRSK APM, København 1955 FEN-01-0073
4870 FRANCINE Foto af FRANCINE, senere EGYPTIAN REEFER. APM, København 1936 FEN-01-0074
4871 GERTRUDE MÆRSK Foto af GERTRUDE MÆRSK. APM, København 1930 FEN-01-0075
4872 GJERTRUD MÆRSK Foto af GJERTRUD MÆRSK. APM, København 1960 FEN-01-0076
4873 GRETE MÆRSK (I) Foto af GRETE MÆRSK APM, København 1937 FEN-01-0077
4874 GUDRUN MÆRSK (I) Foto af GUDRUN MÆRSK (I) APM, København 1920 FEN-01-0078
4875 GUDRUN MÆRSK (II) Foto af GUDRUN MÆRSK (II) APM, København 1920 FEN-01-0079
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4876 GUDRUN MÆRSK (III) Foto af GUDRUN MÆRSK (III) APM, København 1959 FEN-01-0080
4877 GUNVOR MÆRSK (I) Foto af GUNVOR MÆRSK (I) APM, København 1931 FEN-01-0081
4878 HANS MÆRSK (I) Foto af HANS MÆRSK (I) APM, København 1916 FEN-01-0082
4879 HANS MÆRSK (II) Foto af HANS MÆRSK (II) APM, København 1958 FEN-01-0083
4880 HANS MÆRSK (III) Foto af HANS MÆRSK (III) APM, København 1982 FEN-01-0084
4881 HARTVIG MÆRSK (I) Foto af HARTVIG MÆRSK (I) APM, København 1957 FEN-01-0085
4882 HENNING MÆRSK (I) Foto af HENNING MÆRSK (I) APM, København 1936 FEN-01-0086
4883 HENNING MÆRSK (III) Foto af HENNING MÆRSK (III) APM, København 1945 FEN-01-0087
4884 HENRIETTE MÆRSK Foto af HENRIETTE MÆRSK APM, København 1962 FEN-01-0088
4885 HERTHA MÆRSK Foto af HERTHA MÆRSK APM, København 1920 FEN-01-0089
4886 HERTA MÆRSK (I) Foto af HERTA MÆRSK APM, København 1940 FEN-01-0090
4887 HERTA MÆRSK (II) Foto af HERTA MÆRSK APM, København 1946 FEN-01-0091
4888 HERTHA MÆRSK Foto af HERTA MÆRSK APM, København 1982 FEN-01-0092
4889 HULDA MÆRSK (I) Foto af HULDA MÆRSK (I) APM, København 1889 FEN-01-0093
4890 HULDA MÆRSK (II) Foto af HULDA MÆRSK (II) APM, København 1912 FEN-01-0094
4891 HULDA MÆRSK (III) Foto af HULDA MÆRSK (III) APM, København 1950 FEN-01-0095
4892 INGE MÆRSK (I) Foto af INGE MÆRSK (I) APM, København 1922 FEN-01-0096
4893 INGE MÆRSK (II) Foto af INGE MÆRSK (II) APM, København 1939 FEN-01-0097
4897 HENRIETTE MÆRSK Foto af HENRIETTE MÆRSK (I) fra HSM. HSM-Bladet 1963-01-15 FEN-01-0101
4900 INGE MÆRSK (III) Foto af INGE MÆRSK (III) gastankskib APM, København 1972 FEN-01-0104
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4901 JAKOB MÆRSK (I) Foto af JAKOB MÆRSK (I) APM, København 1921 FEN-01-0105
4902 JAKOB MÆRSK (II) Foto af JAKOB MÆRSK (II) APM, København 1954 FEN-01-0106
4903 JANE MÆRSK (I) Foto af JANE MÆRSK (I) APM, København 1928 FEN-01-0107
4904 JANE MÆRSK (IV) Foto af JANE MÆRSK (IV) APM, København 1966 FEN-01-0108
4905 JEPPESEN MÆRSK (I) Foto af JEPPESEN MÆRSK (I) APM, København 1953 FEN-01-0109
4906 JESSIE MÆRSK (I) Foto af JESSIE MÆRSK (I) APM, København 1932 FEN-01-0110
4907 JESSIE MÆRSK (II) Foto af JESSIE MÆRSK (II) APM, København 1950 FEN-01-0111
4908 JOHANNES MÆRSK (I) Foto af JOHANNES MÆRSK (I) APM, København 1919 FEN-01-0112
4909 JOHANNES MÆRSK (II) Foto af JOHANNES MÆRSK (II) APM, København 1926 FEN-01-0113
4910 JOHANNES MÆRSK (III) Foto af JOHANNES MÆRSK (III) APM, København 1949 FEN-01-0114
4911 KAREN MÆRSK (II) Foto af KAREN MÆRSK (II) APM, København 1965 FEN-01-0115
4912 KATE MÆRSK (I) Foto af KATE MÆRSK (I) APM, København 1927 FEN-01-0116
4913 KATE MÆRSK (II) Foto af KATE MÆRSK (II) APM, København 1967 FEN-01-0117
4914 KATRINE MÆRSK (II) Foto af KATRINE MÆRSK (II) APM, København 1945 FEN-01-0118
4915 KATRINE MÆRSK (III) Foto af KATRINE MÆRSK (III) APM, København 1963 FEN-01-0119
4916 KIRSTEN MÆRSK (I) Foto af KIRSTEN MÆRSK (I) APM, København 1921 FEN-01-0120
4917 KNUD MÆRSK (I) Foto af KNUD MÆRSK (I) APM, København 1959 FEN-01-0121
4918 LARS MÆRSK Foto af LARS MÆRSK APM, København 1957 FEN-01-0122
4919 LAURA Foto af LAURA APM, København 1875 FEN-01-0123
4920 LAURA MÆRSK (I) Foto af LAURA MÆRSK (I) APM, København 1915 FEN-01-0124
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4921 LAURA MÆRSK (II) Foto af LAURA MÆRSK (II) APM, København 1907 FEN-01-0125
4922 LAURA MÆRSK (III) Foto af LAURA MÆRSK (III) APM, København 1938 FEN-01-0126
4923 LAURA MÆRSK (IV) Foto af LAURA MÆRSK (IV) APM, København 1967 FEN-01-0127
4924 LAUST MÆRSK (II) Foto af LAUST MÆRSK (II) APM, København 1965 FEN-01-0128
4925 LEISE MÆRSK (II) Foto af LEISE MÆRSK (II) APM, København 1945 FEN-01-0129
4926 LEXA MÆRSK (III) Foto af LEXA MÆRSK (III) APM, København 1939 FEN-01-0130
4927 LEXA MÆRSK (IV) Foto af LEXA MÆRSK (IV) APM, København 1949 FEN-01-0131
4928 LEXA MÆRSK (V) Foto af LEXA MÆRSK (V) APM, København 1958 FEN-01-0132
4929 LICA MÆRSK (I) Foto af LICA MÆRSK (I) APM, København 1927 FEN-01-0133
4930 LUNA MÆRSK (I) Foto af LUNA MÆRSK APM, København 1957 FEN-01-0134
4931 MAGLEBY MÆRSK Foto af MAGLEBY MÆRSK APM, København 1964 FEN-01-0135
4932 MARCHEN MÆRSK (I) Foto af MARCHEN MÆRSK (I) APM, København 1941 FEN-01-0136
4933 MAREN MÆRSK (I) Foto af MAREN MÆRSK (I) APM, København 1953 FEN-01-0137
4934 MARIE MÆRSK (I) Foto af MARIE MÆRSK (I) APM, København 1920 FEN-01-0138
4935 MARIT MÆRSK (I) Foto af MARIT MÆRSK (I) APM, København 1938 FEN-01-0139
4936 MARIT MÆRSK (II) Foto af MARIT MÆRSK (II) APM, København 1957 FEN-01-0140
4937 MATHILDE MÆRSK (I) Foto af MATHILDE MÆRSK (I) APM, København 1924 FEN-01-0141
4938 METTE MÆRSK Foto af METTE MÆRSK APM, København 1950 FEN-01-0142
4939 NELLY MÆRSK (II) Foto af NELLY MÆRSK (II) APM, København 1962 FEN-02-0143
4940 NICOLINE MÆRSK (I) Foto af NICOLINE MÆRSK (I) APM, København 1925 FEN-02-0144
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4941 NICOLINE MÆRSK (II) Foto af NICOLINE MÆRSK (II) APM, København 1951 FEN-02-0145
4942 NIEL MÆRSK Foto af NIEL MÆRSK APM, København 1931 FEN-02-0146
4943 NYKJØBING Foto af NYKJØBING APM, København 1914 FEN-02-0147
4944 OLGA MÆRSK (I) Foto af OLGA MÆRSK (I) APM, København 1949 FEN-02-0148
4945 OLGA MÆRSK (II) Foto af OLGA MÆRSK (II) APM, København 1970 FEN-02-0149
4946 OLIVIA MÆRSK (II) Foto af OLIVIA MÆRSK (II) APM, København 1970 FEN-02-0150
4947 OLUF MÆRSK (I) Foto af OLUF MÆRSK (I) APM, København 1916 FEN-02-0151
4948 OLUF MÆRSK (II) Foto af OLUF MÆRSK (II) APM, København 1943 FEN-02-0152
4949 OLUF MÆRSK (III) Foto af OLUF MÆRSK (III) APM, København 1963 FEN-02-0153
4950 GUDRUN MÆRSK (II) Foto af GUDRUN MÆRSK (II) APM, København 1920 FEN-02-0154
4951 PETER MÆRSK (I) Foto af PETER MÆRSK (I) APM, København 1906 FEN-02-0155
4952 PETER MÆRSK (II) Foto af PETER MÆRSK (II) APM, København 1921 FEN-02-0156
4953 PETER MÆRSK (III) Foto af PETER MÆRSK (III) APM, København 1932 FEN-02-0157
4954 PETER MÆRSK (IV) Foto af PETER MÆRSK (IV) APM, København 1949 FEN-02-0158
4955 PRIMA MÆRSK (II) Foto af PRIMA MÆRSK (II) APM, København 1965 FEN-02-0159
4956 RAS MÆRSK (I) Foto af RAS MÆRSK (I) APM, København 1957 FEN-02-0160
4957 RITA MÆRSK (I) Foto af RITA MÆRSK (I) APM, København 1925 FEN-02-0161
4958 RITA MÆRSK (II) Foto af RITA MÆRSK (II) KENNETH - PEGASUS - LAWRIN APM, København 1939 FEN-02-0162
4959 GERTRUDE MÆRSK Foto af GERTRUDE MÆRSK - URSULA RICKMERS APM, København 1930 FEN-02-0163
4960 RITA MÆRSK (III) Foto af RITA MÆRSK (III) APM, København 1955 FEN-02-0164
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4961 ROBERT MÆRSK (I) Foto af ROBERT MÆRSK (I) APM, København 1920 FEN-02-0165
4962 ROBERT MÆRSK (II) Foto af ROBERT MÆRSK (II) APM, København 1937 FEN-02-0166
4963 ROBERT MÆRSK (III) Foto af ROBERT MÆRSK (III) APM, København 1957 FEN-02-0167
4964 SALLY MÆRSK (I) Foto af SALLY MÆRSK (I) APM, København 1923 FEN-02-0168
4965 SALLY MÆRSK (II) Foto af SALLY MÆRSK (II) APM, København 1923 FEN-02-0169
4966 SALLY MÆRSK (III)? Foto af SALLY MÆRSK (III)? APM, København 1946 FEN-02-0170
4967 SALLY MÆRSK (V) Foto af SALLY MÆRSK (V) APM, København 1954 FEN-02-0171
4968 FRATERNITAS Foto af FRATERNITAS APM, København 1905 FEN-02-0172
4969 MAHRONDA ex SIR JAMES CLARK ROSS Foto af MAHRONDA - SIR JAMES CLARK ROSS APM, København 1905 FEN-02-0173
4970 SONJA MÆRSK Foto af SONJA MÆRSK APM, København 1929 FEN-02-0174
4971 SUSAN MÆRSK (I) Foto af SUSAN MÆRSK (I) APM, København 1923 FEN-02-0175
4972 SVEND MÆRSK Foto af SVEND MÆRSK APM, København 1957 FEN-02-0176
4973 SVENGULF MÆRSK Foto af SVENGULF MÆRSK APM, København 1965 FEN-02-0177
4974 TORBEN MÆRSK Foto af TORBEN MÆRSK APM, København 1968 FEN-02-0178
4975 TREIN MÆRSK (I) Foto af TREIN MÆRSK (I) APM, København 1945 FEN-02-0179
4976 VIBEKE MÆRSK (I) Foto af VIBEKE MÆRSK (I) APM, København 1925 FEN-02-0180
4977 VIBEKE MÆRSK (II) Foto af VIBEKE MÆRSK (II) APM, København 1948 FEN-02-0181
4978 - Fotos eller billeder fra tryk for TOBIAS MÆRSK, TREIN MÆRSK og TORBEN MÆRSK. APM, København 1983 FEN-02-0182
5001 ROBERT MÆRSK (I) Fototryk af afløb af ROBERT MÆRSK (I) fra Odense, byg.nr. 2. Dansk Skibsbygning 1921 FEN-02-0205
5010 PRINS VALDEMAR Fototryk af PRINS VALDEMAR som turiststed i Miami. Skal ophugges Information 1952-12-05 FEN-02-0214
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5035 AMERICAN REEFER Foto af AFRICAN REEFER ex YRSA ex PACIFIC REEFER JL, København 1936 FEN-03-0239
5036 ALFA (I) Foto af ALFA ex AJAX ex LUDWIG POSSEHL JL, København 1886 FEN-03-0240
5037 AMERICAN REEFER Foto af AMERICAN REEFER, fotos af både ydre og indre. JL, København 1936 FEN-03-0241
5038 ANITA DAN Foto af ANITA DAN JL, København 1956 FEN-03-0242
5039 ANNA (I) Foto af ANNA (I) JL, København 1917 FEN-03-0243
5040 ANNA (II) Foto af ANNA (II) JL, København 1924 FEN-03-0244
5041 ARABIAN REEFER Foto af ARABIAN REEFER JL, København 1957 FEN-03-0245
5042 ARGENTINEAN REEFER (I) Foto af ARGENTINEAN REEFER (I) JL, København 1941 FEN-03-0246
5043 AUSTRALIAN REEFER Foto af AUSTRALIAN REEFER JL, København 1937 FEN-03-0247
5044 BELLA DAN (I) Foto af BELLA DAN (I) JL, København 1950 FEN-03-0248
5045 BERTHA Foto af BERTHA JL, København 1915 FEN-03-0249
5046 BETTA Foto af BETTA ex BETTY JL, København 1931 FEN-03-0250
5047 BODIL Foto af BODIL ex MATHILDA JL, København 1922 FEN-03-0251
5048 BRAZILIAN REEFER Foto af BRAZILIAN REEFER, senere RIO MENDOZA JL, København 1936 FEN-03-0252
5049 BRITTA Foto af BRITTA JL, København 1921 FEN-03-0253
5050 CANADIAN REEFER (I) Foto af CANADIAN REEFER (I) JL, København 1921 FEN-03-0254
5051 CHILEAN REEFER (II) Foto af CHILEAN REEFER (II) JL, København 1959 FEN-03-0255
5052 CITO Foto af CITO JL, København 1893 FEN-03-0256
5053 DAGMAR (I) Foto af DAGMAR (I) JL, København 1888 FEN-03-0257
5054 DAGMAR (II) Foto af DAGMAR (II) JL, København 1923 FEN-03-0258
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5055 DORA Foto af DORA JL, København 1934 FEN-03-0259
5056 DORRIT Foto af DORRIT JL, København 1918 FEN-03-0260
5057 DORTHEA Foto af DORTHEA JL, København 1915 FEN-03-0261
5058 EBBA Foto af EBBA JL, København 1920 FEN-03-0262
5059 EGYPTIAN REEFER Foto af EGYPTIAN REEFER ex ARABIAN REEFER ex FRANCINE JL, København 1936 FEN-03-0263
5060 ELLEN (I) Foto af ELLEN (I) JL, København 1905 FEN-03-0264
5061 ELLEN (II) Foto af ELLEN (II) JL, København 1907 FEN-03-0265
5062 ELSE (I) Foto af ELSE (I) JL, København 1930 FEN-03-0266
5063 DORA Foto af DORA JL, København 1934 FEN-03-0267
5064 DALBEK (Ty.) Foto af ERIKA næ. til DALBEK for JL, Hamburg JL, København 1925 FEN-03-0268
5065 ERIKA DAN Foto af ERIKA DAN JL, København 1958 FEN-03-0269
5066 ERNA Foto af ERNA JL, København 1930 FEN-03-0270
5067 ESTER (I) Foto af ESTER (I) JL, København 1917 FEN-03-0271
5068 ESTER (II) Foto af ESTER (II) JL, København 1917 FEN-03-0272
5069 FANØ Foto af FANØ skoleskib skonnert 3-m. JL, København 1930 FEN-03-0273
5070 FENJA DAN Foto af FENJA DAN JL, København 1958 FEN-03-0274
5071 FFRIDA (II) Foto af FRIDA (II) JL, København 1936 FEN-03-0275
5072 FRIDA DN Foto af FRIDA DAN nu DIMI L. JL, København 1957 FEN-03-0276
5073 FYLLA Foto af FYLLA JL, København 1918 FEN-03-0277
5074 GERDA (III) Foto af GERDA (III) JL, København 1921 FEN-03-0278
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5075 GERDA DAN Foto af GERDA DAN ex CAPE GASPE og senere VIKSFJORD JL, København 1944 FEN-03-0279
5076 GUNVER Foto af GUNVER JL, København 1920 FEN-03-0280
5077 HANNA DAN Foto af HANNA DAN JL, København 1956 FEN-03-0281
5078 HARRIET Foto af HARRIET JL, København 1922 FEN-03-0282
5079 HEBE Foto af HEBE JL, København 1907 FEN-03-0283
5080 HEDDA LAU Foto af HEDDA LAU JL, København 1922 FEN-03-0284
5081 HELGA (I) Foto af HELGA (I) JL, København 1916 FEN-03-0285
5082 HELGA (II) Foto af HELGA (II) JL, København 1921 FEN-03-0286
5083 HELGA (III) Foto af HELGA (III) JL, København 1933 FEN-03-0287
5084 HELGA (IV) Foto af HELGA (IV) JL, København 1937 FEN-03-0288
5085 HELGA DAN (II) Foto af HELGA DAN (II) JL, København 1957 FEN-03-0289
5086 IBERIAN REEFER (I) Foto af IBERIAN REEFER (I) JL, København 1968 FEN-03-0290
5087 INDIAN REEFER (I) Foto af INDIAN REEFER (I) JL, København 1939 FEN-03-0291
5088 INGER (II) Foto af INGER (II) JL, København 1922 FEN-03-0292
5089 INGGA DAN Foto af INGGA DAN JL, København 1956 FEN-03-0293
5090 KISTA DAN Foto af KISTA DAN JL, København 1952 FEN-03-0294
5091 JONNA Foto af JONNA JL, København 1933 FEN-03-0295
5092 JUTTA Foto af JUTTA, senere JUTTA DAN JL, København 1934 FEN-03-0296
5093 JOHANNE Foto af JOHANNE / JELVA / JELVA LAU / JELVA DAN JL, København 1919 FEN-03-0297
5094 KAISA DAN Foto af KAISA DAN JL, København 1962 FEN-03-0298
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5095 KAREN Foto af KAREN JL, København 1917 FEN-03-0299
5096 KARLA (II) Foto af KARLA (II) JL, København 1920 FEN-03-0300
5097 KARLA DAN Foto af KARLA DAN ex NORDLYS JL, København 1916 FEN-03-0301
5098 KARNA DAN Foto af KARNA DAN JL, København 1956 FEN-03-0302
5099 KINNA DAN Foto af KINNA DAN JL, København 1966 FEN-03-0303
5100 LAILA DAN Foto af LAILA / LAILA DAN / LILIAN CORD JL, København 1936 FEN-03-0304
5101 LAURA (I) Foto af LAURA (I) JL, København 1908 FEN-03-0305
5102 LAURA (IV) Foto af LAURA (IV) JL, København 1933 FEN-03-0306
5103 LILIAN DAN Foto af LILIAN DAN ex LILIAN LAU ex LILIAN ex BRYSSEL JL, København 1924 FEN-03-0307
5104 LILLA DAN Foto af LILLA DAN JL, København 1951 FEN-03-0308
5105 LINDA Foto af LINDA / LINDA DAN JL, København 1936 FEN-03-0309
5106 LOTTA Foto af LOTTA JL, København 1938 FEN-03-0310
5107 LOTTA DAN Foto af LOTTA LAU / LOTTA DAN JL, København 1944 FEN-03-0311
5108 LYDIA DAN Foto af LYDIA DAN JL, København 1954 FEN-03-0312
5109 MAGGA DAN Foto af MAGGA DAN JL, København 1956 FEN-03-0313
5110 NAJA Foto af MAJA JL, København 1923 FEN-03-0314
5111 MANJA DAN Foto af MANJA DAN JL, København 1959 FEN-03-0315
5112 MARGRETE Foto af MARGRETE JL, København 1917 FEN-03-0316
5113 MARIA DAN Foto af MARIA / MARIA DAN JL, København 1933 FEN-03-0317
5114 MARIE (I) Foto af MARIE (I) JL, København 1910 FEN-03-0318
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5115 MARIE (II) Foto af MARIE (II) JL, København 1920 FEN-03-0319
5116 MARNA Foto af MARNA JL, København 1936 FEN-03-0320
5117 MARNA DAN Foto af MARNA DAN JL, København 1944 FEN-03-0320
5118 MEXICAN REEFER Foto af MEXICAN REEFER JL, København 1953 FEN-03-0322
5119 NAJADEN Foto af NAJADEN JL, København 1906 FEN-03-0323
5120 NANCY (I) Foto af NANCY (I) JL, København 1891 FEN-03-0324
5121 NANCY (II) Foto af NANCY (II) JL, København 1888 FEN-03-0325
5122 NANCY (III) Foto af NANCY (III) JL, København 1921 FEN-03-0326
5123 NAPOLI Foto af NAPOLI JL, København 1888 FEN-03-0327
5124 NAUTIK (I) Foto af NAUTIK (I) JL, København 1897 FEN-03-0328
5125 NAUTIK (II) Foto af NAUTIK (II) JL, København 1920 FEN-03-0329
5126 NELLA DAN Foto af NELLA DAN JL, København 1961 FEN-03-0330
5127 NELLY (II) Foto af NELLY (II) JL, København 1922 FEN-03-0331
5128 NEPTUN (I) Foto af NEPTUN (I) JL, København 1872 FEN-03-0332
5129 NEPTUN (II) Foto af NEPTUN (II) JL, København 1935 FEN-03-0333
5130 NERMA (I) Foto af NERMA (I) JL, København 1893 FEN-03-0334
5131 NERMA (II) Foto af NERMA (II) JL, København 1921 FEN-03-0335
5132 NEXOS Foto af NEXOS JL, København 1900 FEN-03-0336
5133 NIOBE (I) Foto af NIOBE (I) JL, København 1883 FEN-03-0337
5134 NIOBE (II) Foto af NIOBE (II) JL, København 1921 FEN-03-0338
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5135 NORDSØEN (II) Foto af NORDSØEN (II) JL, København 1901 FEN-03-0339
5136 NORDSØEN (III) Foto af NORDSØEN (III) JL, København 1920 FEN-03-0340
5137 NORA(II) Foto af NORA (II) JL, København 1910 FEN-03-0341
5138 NORA(III) Foto af NORA (III) JL, København 1940 FEN-03-0342
5139 OLGA Foto af OLGA JL, København 1913 FEN-03-0343
5140 YRSA (III) Foto af YRSA (III) / PACIFIC REEFER JL, København 1935 FEN-03-0344
5141 PAULA (II) Foto af PAULA (II) JL, København 1934 FEN-03-0345
5142 PERLA DAN Foto af PERLA DAN JL, København 1958 FEN-03-0346
5143 PERUVIAN REEFER Foto af PERUVIAN REEFER JL, København 1954 FEN-03-0347
5144 POLLY Foto af POLLY JL, København 1911 FEN-03-0348
5145 RANDA DAN Foto af RANDA DAN JL, København 1930 FEN-03-0349
5146 RANDI Foto af RANDI JL, København 1919 FEN-03-0350
5147 RIGMOR Foto af RIGMOR JL, København 1911 FEN-03-0351
5148 RITVA DAN Foto af RITVA DAN JL, København 1961 FEN-03-0352
5149 ROMAN REEFER Foto af ROMAN REEFER JL, København 1970 FEN-03-0353
5150 RUTHA DAN Foto af RUTHA DAN JL, København 1955 FEN-03-0354
5151 SAIMA DAN Foto af SAIMA DAN JL, København 1961 FEN-03-0355
5152 SAMOAN REEFER Foto af SAMOAN REEFER JL, København 1973 FEN-03-0356
5153 SELMA Foto af SELMA / SELMA DAN JL, København 1937 FEN-03-0357
5154 SELMA DAN (II) Foto af SELMA DAN (II) JL, København 1963 FEN-03-0358
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5155 SESSA Foto af SESSA JL, København 1936 FEN-03-0359
5156 SEVILLAN REEFER Foto af SEVILLAN REEFER JL, København 1967 FEN-03-0360
5157 SIRPA DAN Foto af SIRPA DAN JL, København 1962 FEN-03-0361
5158 STELLA (I) Foto af STELLA (I) JL, København 1912 FEN-03-0362
5159 STELLA (II) Foto af STELLA (II) JL, København 1921 FEN-03-0363
5160 STELLA (III) Foto af STELLA (III) JL, København 1933 FEN-03-0364
5161 STINA DAN Foto af STINA DAN JL, København 1949 FEN-03-0365
5162 TANJA Foto af TANJA JL, København 1937 FEN-03-0366
5163 TENNA DAN Foto af TENNA DAN JL, København 1944 FEN-03-0367
5164 THALA DAN Foto af THALA DAN JL, København 1957 FEN-03-0368
5165 THORA DAN Foto af THORA DAN JL, København 1956 FEN-03-0369
5166 TUNISIAN REEFER Foto af TUNISIAN REEFER JL, København 1974 FEN-03-0370
5167 ULLA (I) Foto af ULLA (I) JL, København 1888 FEN-03-0371
5168 ULLA (II) Foto af ULLA (II) / ULLA DAN JL, København 1931 FEN-03-0372
5169 VILMA DAN Foto af VILMA DAN JL, København 1948 FEN-03-0373
5170 YRSA (I) Foto af YRSA (I) JL, København 1914 FEN-03-0374
5171 YRSA (II) Foto af YRSA (II) JL, København 1935 FEN-03-0375
5172 AMERICAN REEFER Foto af AMERICAN REEFER JL, København 1936 FEN-03-0376
5173 ARABIAN REEFER Foto af ARABIAN REEFER JL, København 1957 FEN-03-0377
5174 ARGENTINEAN REEFER (I) Foto af ARGENTINEAN REEFER (I) JL, København 1941 FEN-03-0378
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5175 ASTA Foto af ASTA JL, København 1935 FEN-03-0379
5176 AUSTRALIAN REEFER Foto af AUSTRALIAN REEFER JL, København 1937 FEN-03-0380
5177 BELGIAN REEFER Foto af BELGIAN REEFER JL, København 1958 FEN-02-0381
5178 BRAZILIAN REEFER Foto af BRAZILIAN REEFER, senere RIO MENDOZA JL, København 1936 FEN-03-0382
5179 FENJA DAN Foto af FENJA DAN JL, København 1958 FEN-03-0383
5180 HELGA (IV) Foto af HELGA (IV) JL, København 1937 FEN-03-0384
5181 INDIAN REEFER (I) Foto af INDIAN REEFER (I) JL, København 1939 FEN-03-0385
5182 NORA(III) Foto af NORA (III) JL, København 1940 FEN-03-0386
5183 NORDKYN (No.) Foto af NORDKYN (No.) JL, København 1895 FEN-03-0387
5184 PAULA (II) Foto af PAULA (II) JL, København 1934 FEN-03-0388
5185 RANDA DAN Foto af RANDA DAN JL, København 1930 FEN-03-0389
5193 - Foto af Broströms Værftsbog - FEN-03-0397
5204 - Fuel Flexibility Done Right. MAN B&W ME-GI-S and MAN B&W ME-LGI-S for stationary applications. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-09-01 REF-44-2237
5211 A.P. BERNSTORFF Foto af A.P. BERNSTORFF DFDS, København 1913 FEN-04-0398
5212 AALBORGHUS (I) Foto af AALBORGHUS (I), senere næ. til FREDERIKSHAVN DFDS, København 1914 FEN-04-0399
5213 AALBORGHUS (II) Foto af AALBORGHUS (II) DFDS, København 1936 FEN-04-0400
5214 AALBORGHUS (III) Foto af AALBORGHUS (III), senere DANA SIRENA DFDS, København 1969 FEN-04-0401
5215 AARHUUS (I) Foto af AARHUUS (I) DFDS, København 1865 FEN-04-0402
5216 AARHUS (II) Foto af AARHUS (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0403
5217 AKERSHUS Foto af AKERSHUS DFDS, København 1965 FEN-04-0404
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5218 ALABAMA (II) Foto af ALABAMA (II) DFDS, København 1921 FEN-04-0405
5219 ALABAMA (III) Foto af ALABAMA (III) DFDS, København 1957 FEN-04-0406
5220 ALBERTA Foto af ALBERTA DFDS, København 1966 FEN-04-0407
5221 ALEXANDRA (I) Foto af ALEXANDRA (I) DFDS, København 1895 FEN-04-0408
5222 ALGARVE (I) Foto af ALGARVE (II) DFDS, København 1921 FEN-04-0409
5223 ANDROS Foto af ANDROS DFDS, København 1954 FEN-04-0410
5224 ANHOLT Foto af ANHOLT bugserbåd DFDS, København 1898 FEN-04-0411
5225 ARGENTINA Foto af ARGENTINA DFDS, København 1945 FEN-04-0412
5226 ARIZONA (I) Foto af ARIZON (I) DFDS, København 1922 FEN-04-0413
5227 ARKANSAS (I) Foto af ARKANSAS (I) DFDS, København 1897 FEN-04-0414
5228 ARKANSAS (II) Foto af ARKANSAS (II), her som FRATERNITY DFDS, København 1947 FEN-04-0415
5229 ASKØ Foto af ASKØ samt som REDDEN DFDS, København 1916 FEN-04-0416
5230 AURORA (I) Foto af AURORA (I) DFDS, København 1859 FEN-04-0417
5231 AVANTI (I) Foto af AVANTI (I) DFDS, København 1875 FEN-04-0418
5232 AVANTI (III) Foto af AVANTI (III) DFDS, København 1921 FEN-04-0419
5233 BALDUR Foto af BALDUR DFDS, København 1876 FEN-04-0420
5234 BASTHOLM Foto af BASTHOLM DFDS, København 1950 FEN-04-0421
5235 BELLONA (I) Foto af BELLONA (I) DFDS, København 1924 FEN-04-0422
5236 BENEDIKT Foto af BENEDIKT DFDS, København 1901 FEN-04-0423
5237 BERGENHUUS Foto af BERGENHUUS DFDS, København 1912 FEN-04-0424
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5238 BERGENHUS (II) Foto af BERGENHUS (II) DFDS, København 1922 FEN-04-0425
5239 BERGENHUS (III) Foto af BERGENHUS (III) DFDS, København 1963 FEN-04-0426
5240 BIEN Foto af BIEN DFDS, København 1872 FEN-04-0427
5241 BLENDA (II) Foto af BLENDA (II) DFDS, København 1956 FEN-04-0427a
5242 BOTNIA (I) Foto af BOTNIA (I) DFDS, København 1891 FEN-04-0428
5243 BROAGER Foto af BROAGER DFDS, København 1953 FEN-04-0429
5244 BRYDEREN Foto af BRYDEREN DFDS, København 1884 FEN-04-0430
5245 BRYNHILD Foto af BRYNHILD DFDS, København 1907 FEN-04-0431
5246 C.F. TIETGEN (I) Foto af C.F. TIETGEN (I) DFDS, København 1897 FEN-04-0432
5247 C.F. TIETGEN (II) Foto af C.F. TIETGEN (II) DFDS, København 1928 FEN-04-0433
5248 C.P.A. KOCH Foto af C.P.A. KOCH DFDS, København 1903 FEN-04-0434
5249 CASTOR Foto af CASTOR DFDS, København 1875 FEN-04-0435
5250 CHARKOW Foto af CHARKOW DFDS, København 1913 FEN-04-0436
5251 CHRISTIAN IX Foto af CHRISTIAN IX DFDS, København 1875 FEN-04-0437
5252 CHRISTIANIA Foto af CHRISTIANIA DFDS, København 1875 FEN-04-0438
5253 CHRISTIANSSUND (II) Foto af CHRISTIANSSUND (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0439
5254 CIMBRIA Foto af CIMBRIA DFDS, København 1897 FEN-04-0440
5255 COLOMBIA Foto af COLOMBIA DFDS, København 1947 FEN-04-0441
5256 COLORADO Foto af COLORADO DFDS, København 1958 FEN-04-0442
5257 CONSTANTIN (I) Foto af CONSTANTIN (I) DFDS, København 1878 FEN-04-0443
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5258 CONSTANTIN (II) Foto af CONSTANTIN (II) DFDS, København 1880 FEN-04-0444
5259 DAGMAR (III) Foto af DAGMAR (III) DFDS, København 1903 FEN-04-0445
5260 DAGMAR (I) Foto af DAGMAR (I) DFDS, København 1866 FEN-04-0446
5261 DANA FUTURA Foto af DANA FUTURA DFDS, København 1975 FEN-04-0447
5262 DANA MINERVA Foto af DANA MINERVA DFDS, København 1978 FEN-04-0448
5263 DELAWARE Foto af DELAWARE DFDS, København 1919 FEN-04-0449
5264 DIANA Foto af DIANA DFDS, København 1945 FEN-04-0450
5265 DRONNING ALEXANDRINE Foto af DRONNING ALEXANDRINE DFDS, København 1927 FEN-04-0451
5266 DRONNING MAUD Foto af DRONNING MAUD DFDS, København 1906 FEN-04-0452
5267 DRONNINGEN Foto af DRONNINGEN DFDS, København 1876 FEN-04-0453
5268 EBRO Foto af EBRO DFDS, København 1920 FEN-04-0454
5269 EDDA Foto af EDDA DFDS, København 1893 FEN-04-0455
5270 EGHOLM (I) Foto af EGHOLM (I) DFDS, København 1924 FEN-04-0456
5271 ELBA Foto af ELBA DFDS, København 1966 FEN-04-0457
5272 ENGLAND (II) Foto af ENGLAND (II) DFDS, København 1964 FEN-04-0458
5273 ESBERN SNARE (I) Foto af ESBERN SNARE (I) DFDS, København - FEN-04-0459
5274 ESBERN SNARE (II) Foto af ESBERN SNARE (II) DFDS, København 1872 FEN-04-0460
5275 ESBJERG (I) Foto af ESBJERG (I) DFDS, København 1929 FEN-04-0461
5276 FALKEN (II) Foto af FALKEN (II) DFDS, København 1911 FEN-04-0462
5277 FENRIS Foto af FENRIS DFDS, København 1916 FEN-04-0463
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5278 FICARIA (I) Foto af FICARIA (I) DFDS, København 1896 FEN-04-0464
5279 FICARIA (II) Foto af FICARIA (II) DFDS, København 1952 FEN-04-0465
5280 FIONA Foto af FIONA DFDS, København 1890 FEN-04-0466
5281 FIRLINGEN Foto af FIRLINGEN DFDS, København 1967 FEN-04-0467
5282 FLORA (II) Foto af FLORA (II) DFDS, København 1909 FEN-04-0468
5283 FLORIDA (I) Foto af FLORIDA (I) DFDS, København 1898 FEN-04-0469
5284 FREDERIK VIII Foto af FREDERIK VIII DFDS, København 1913 FEN-04-0470
5285 FREDERIKSHAVN (I) Foto af FREDERIKSHAVN (I) DFDS, København 1936 FEN-04-0471
5286 ATREUS Foto af ATREUS ex FREDERIKSHAVN DFDS, København 1968 FEN-04-0472
5287 FRIGGA Foto af FRIGGA DFDS, København 1922 FEN-04-0473
5288 FRODE (II) Foto af FRODE (II) DFDS, København 1918 FEN-04-0474
5289 GARONNE (I) Foto af GARONNE (I) DFDS, København 1899 FEN-04-0475
5290 GEFION Foto af GEFION DFDS, København 1874 FEN-04-0476
5291 GEORGIA Foto af GEORGIA DFDS, København 1920 FEN-04-0477
5292 H.P. PRIOR (I) Foto af H.P. PRIOR (I) DFDS, København 1878 FEN-04-0478
5293 HALFDAN (II) Foto af HALFDAN (II) DFDS, København 1918 FEN-04-0479
5294 HANS BROGE (III) Foto af HANS BROGE (III) DFDS, København 1939 FEN-04-0480
5295 HEBE (II) Foto af HEBE (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0481
5296 HELLIG OLAV Foto af HELLIG OLAV DFDS, København 1903 FEN-04-0482
5297 HELSINGBORG Foto af HELSINGBORG DFDS, København 1884 FEN-04-0483
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5298 HENGEST Foto af HENGEST DFDS, København 1876 FEN-04-0484
5299 HINDSHOLM Foto af HINDSHOLM DFDS, København 1922 FEN-04-0485
5300 HJORTHOLM (I) Foto af HJORTHOLM (I) DFDS, København 1905 FEN-04-0486
5301 HJORTHOLM (II) Foto af HJORTHOLM (II) DFDS, København 1945 FEN-04-0487
5302 HJÆLPEREN Foto af HJÆLPEREN, bugserbåd DFDS, København 1892 FEN-04-0488
5303 HORSENS Foto af HORSENS DFDS, København 1872 FEN-04-0489
5304 HROAR Foto af HROAR DFDS, København 1923 FEN-04-0490
5305 HVEEN Foto af HVEEN DFDS, København 1882 FEN-04-0491
5306 ISLAND (II) Foto af ISLAND (II) DFDS, København 1915 FEN-04-0492
5307 IVAR (II) Foto af IVAR (II) DFDS, København 1917 FEN-04-0493
5308 JENS BANG (II) Foto af JENS BANG (II) DFDS, København 1950 FEN-04-0494
5309 JOLANTHA Foto af JOLANTHA DFDS, København 1884 FEN-04-0495
5310 JYLLAND Foto af JYLLAND DFDS, København 1926 FEN-04-0496
5311 PRINS HAMLET Foto af PRINS HAMLET DFDS, København 1883 FEN-04-0497
5312 KASTOR Foto af KASTOR, stenfisker DFDS, København 1881 FEN-04-0498
5313 KATHOLM (II) Foto af KATHOLM (II) DFDS, København 1961 FEN-04-0499
5314 KENTUCKY Foto af KENTUCKY DFDS, København 1905 FEN-04-0500
5315 KØBENHAVN / KJØBENHAVN (I) Foto af KJØBENHAVN / KØBENHAVN (I) DFDS, København 1869 FEN-04-0501
5316 KØBENHAVN / KJØBENHAVN (II) Foto af KJØBENHAVN / KØBENHAVN (II) DFDS, København 1918 FEN-04-0502
5317 KNUD Foto af KNUD. DFDS, København 1900 FEN-04-0503
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5318 BIRTHE SCAN Foto af BIRTHE SCAN DFDS, København 1959 FEN-04-0504
5319 KOLDINGHUS / KOLDINGHUUS (I) Foto af KOLDINGHUS / KOLDINGHUUS (I) DFDS, København 1883 FEN-04-0505
5320 KOLDINGHUS (II) Foto af KOLDINGHUS (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0506
5321 KOLDINGHUS (III) Foto af KOLDINGHUS (III) DFDS, København 1959 FEN-04-0507
5322 KONG HAAKON Foto af KONG HAAKON DFDS, København 1906 FEN-04-0508
5323 KONG OLAV V (I) Foto af KONG OLAV V (I) DFDS, København 1961 FEN-04-0509
5324 KONG OLAV V (II) Foto af KONG OLAV V (II) DFDS, København 1968 FEN-04-0510
5325 KORSHOLM Foto af KORSHOLM DFDS, København 1950 FEN-04-0510a
5326 KRETA Foto af KRETA DFDS, København 1966 FEN-04-0511
5327 KRONHOLM Foto af KRONHOLM DFDS, København 1962 FEN-04-0512
5328 KRONPRINS FREDERIK Foto af KRONPRINS FREDERIK DFDS, København 1941 FEN-04-0513
5329 KRONPRINS OLAV Foto af KRONPRINS OLAV DFDS, København 1937 FEN-04-0514
5330 KRONPRINSESSE INGRID Foto af KRONPRINSESSE INGRID DFDS, København 1949 FEN-04-0515
5331 KYHOLM Foto af KYHOLM DFDS, København 1961 FEN-04-0516
5332 L.N. HVIDT Foto af L.N. HVIDT DFDS, København 1857 FEN-04-0517
5333 LABRADOR Foto af LABRADOR DFDS, København 1967 FEN-04-0518
5334 LEMNOS Foto af LEMNOS DFDS, København 1948 FEN-04-0519
5335 LIBAU Foto af LIBAU DFDS, København 1911 FEN-04-0520
5336 LIMFJORDEN (I) Foto af LIMFJORDEN (I) DFDS, København 1881 FEN-04-0521
5337 MALTA Foto af MALTA DFDS, København 1965 FEN-04-0522
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5338 M.G. MELCHIOR Foto af M.G. MELCHIOR DFDS, København 1885 FEN-04-0523
5339 MAGNUS (II) Foto af MAGNUS DFDS, København 1906 FEN-04-0524
5340 MAINE (I) Foto af MAINE (I) DFDS, København 1905 FEN-04-0525
5341 MAINE (II) Foto af MAINE (II) DFDS, København 1945 FEN-04-0526
5342 MAJA Foto af MAJA DFDS, København 1890 FEN-04-0527
5343 MALLORCA Foto af MALLORCA DFDS, København 1965 FEN-04-0528
5344 MALMØ Foto af MALMØ DFDS, København 1870 FEN-04-0529
5345 MAROCCO Foto af MAROCCO DFDS, København 1936 FEN-04-0530
5346 MARYLAND (II) Foto af MARYLAND (II) DFDS, København 1921 FEN-04-0531
5347 MELOS Foto af MELOS DFDS, København 1949 FEN-04-0532
5348 MINNESOTA Foto af MINNESOTA DFDS, København 1960 FEN-04-0533
5349 MINSK (I) Foto af MINSK (I) DFDS, København 1858 FEN-04-0534
5350 MISSOURI Foto af MISSOURI DFDS, København 1966 FEN-04-0535
5351 MARGRETHE Foto af MARGRETHE DFDS, København 1914 FEN-04-0536
5352 MØEN Foto af MØEN DFDS, København 1875 FEN-04-0537
5353 N.J. FJORD Foto af N.J. FJORD DFDS, København 1896 FEN-04-0538
5354 NAXOS Foto af NAXOS DFDS, København 1955 FEN-04-0539
5355 NEVADA (I) Foto af NEVADA (I) DFDS, København 1917 FEN-04-0540
5356 NEWA Foto af NEWA, nu DELAWARE (Sv.) DFDS, København 1902 FEN-04-0541
5357 O.B. SUHR Foto af O.B. SUHR DFDS, København 1878 FEN-04-0542
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5358 OCTA Foto af OCTA DFDS, København 1885 FEN-04-0543
5359 ODIN (I) Foto af ODIN (I) DFDS, København 1857 FEN-04-0544
5360 ODIN (II) Foto af ODIN (II) DFDS, København 1910 FEN-04-0545
5361 OKLAHOMA Foto af OKLAHOMA DFDS, København 1956 FEN-04-0546
5362 OLAF (II) Foto af OLAF (II) DFDS, København 1897 FEN-04-0547
5363 OLGA Foto af OLGA DFDS, København 1875 FEN-04-0548
5364 OMSK Foto af OMSK DFDS, København 1884 FEN-04-0549
5365 ONTARIO Foto af ONTARIO DFDS, København 1967 FEN-04-0550
5366 OREGON Foto af OREGON, nu SAFE PHILIPINE ANCHORAGE DFDS, København 1916 FEN-04-0551
5367 OSCAR II Foto af OSCAR II DFDS, København 1902 FEN-04-0552
5368 PARAGUAY Foto af PARAGUAY, nu TRITON TRADER DFDS, København 1945 FEN-04-0553
5369 RHODOS Foto af RHODOS DFDS, København 1948 FEN-04-0554
5370 RIBERHUS Foto af RIBERHUS DFDS, København 1950 FEN-04-0555
5371 ROTA Foto af ROTA DFDS, København 1923 FEN-04-0556
5372 PARKESTON Foto af PARKESTON DFDS, København 1925 FEN-04-0557
5373 PENNSYLVANIA (II) Foto af PENNSYLVANIA (II) DFDS, København 1959 FEN-04-0558
5374 PERM Foto af PERM DFDS, København 1883 FEN-04-0559
5375 PETUNIA Foto af PETUNIA DFDS, København 1963 FEN-04-0560
5376 PHOENIX = PHØNIX Foto af PHOENIX = PHØNIX DFDS, København 1861 FEN-04-0561
5377 PRIMULA (I) Foto af PRIMULA (I) DFDS, København 1896 FEN-04-0562
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5378 PRINSESSE MARGRETHE (I) Foto af PRINSESSE MARGRETHE (I) DFDS, København 1957 FEN-04-0563
5379 PRINSESSE MARGRETHE (II) Foto af PRINSESSE MARGRETHE (II) DFDS, København 1968 FEN-04-0564
5380 SAGA (II) Foto af SAGA (II) DFDS, København 1904 FEN-04-0565
5381 SALTHOLM Foto af SALTHOLM DFDS, København 1882 FEN-04-0566
5382 SAMOS Foto af SAMOS DFDS, København 1948 FEN-04-0567
5383 ST. KNUD Foto af ST. KNUD DFDS, København 1865 FEN-04-0568
5384 SAXO (II) Foto af SAXO (II) DFDS, København 1907 FEN-04-0569
5385 SEINE Foto af SEINE DFDS, København 1899- FEN-04-0570
5386 SEJRØ (I) Foto af SEJRØ (I) DFDS, København 1913 FEN-04-0571
5387 SEJRØ (II) Foto af SEJRØ (II) DFDS, København 1964 FEN-04-0572
5388 SKIPPER CLEMENT Foto af SKIPPER CLEMENT DFDS, København 1963 FEN-04-0573
5389 SKJOLD (II) Foto af SKJOLD (II) DFDS, København 1904 FEN-04-0574
5390 SKYROS Foto af SKYROS DFDS, København 1962 FEN-04-0575
5391 SPROGØ Foto af SPROGØ DFDS, København 1904 FEN-04-0576
5392 SUFFOLK Foto af SUFFOLK DFDS, København 1966 FEN-04-0577
5393 SURREY Foto af SURREY DFDS, København 1969 FEN-04-0578
5394 SUSSEX Foto af SUSSEX DFDS, København 1966 FEN-04-0579
5395 SVANHOLM Foto af SVANHOLM DFDS, København 1922 FEN-04-0580
5396 SVANHILD Foto af SVANHILD DFDS, København 1919 FEN-04-0581
5397 SVEND II Foto af SVEND II DFDS, København 1900 FEN-04-0582
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5398 SØNDERJYLLAND (I) Foto af SØNDERJYLLAND (I) DFDS, København 1888 FEN-04-0583
5399 SØNDERJYLLAND (II) Foto af SØNDERJYLLAND (II) DFDS, København 1904 FEN-04-0584
5400 TAARNHOLM Foto af TAARNHOLM DFDS, København 1905 FEN-04-0585
5401 TAASINGE Foto af TAASINGE DFDS, København 1900 FEN-04-0586
5402 TEJO Foto af TEJO DFDS, København 1891 FEN-04-0587
5403 THYRA (II) Foto af THYRA (II) DFDS, København 1923 FEN-04-0588
5404 TOMSK (II) Foto af TOMSK (II) DFDS, København 1911 FEN-04-0589
5405 TREKRONER Foto af TREKRONER DFDS, København 1970 FEN-04-0590
5406 TRONDHJEM (I) Foto af TRONDHJEM (I) DFDS, København 1915 FEN-04-0591
5407 TRONDHJEM (II) Foto af TRONDHJEM (II) DFDS, København 1923 FEN-04-0592
5408 TULA (II) Foto af TULA (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0593
5409 TUNIS Foto af TUNIS DFDS, København 1936 FEN-04-0594
5410 TUNØ (I) Foto af TUNØ (I) DFDS, København 1902 FEN-04-0595
5411 TUNØ (II) Foto af TUNØ (II) DFDS, København 1968 FEN-04-0596
5412 TYR Foto af TYR DFDS, København 1890 FEN-04-0597
5413 UFFE Foto af UFFE DFDS, København 1906 FEN-04-0598
5414 THOR Foto af THOR ex ULVSUND DFDS, København 1904 FEN-04-0599
5415 UNITED STATES Foto af UNITED STATES DFDS, København 1903 FEN-04-0601
5416 URUGUAY Foto af URUGUAY DFDS, København 1945 FEN-04-0602
5417 SKALHOLT Foto af SKALHOLT DFDS, København 1892 FEN-04-0603
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5418 VESTA (I) Foto af VESTA (I) DFDS, København 1859 FEN-04-0604
5419 VIDAR (II) Foto af VIDAR (II) DFDS, København 1915 FEN-04-0605
5420 VIKING Foto af VIKING DFDS, København 1907 FEN-04-0606
5421 VIRGINIA (II) Foto af VIRGINIA (II) DFDS, København 1920 FEN-04-0607
5422 VISTULA Foto af VISTULA DFDS, København 1930 FEN-04-0608
5423 VENEZUELA Foto af VENEZUELA DFDS, København 1948 FEN-04-0609
5424 VEST (II) Foto af VEST (II) DFDS, København 1919 FEN-04-0610
5425 YDUN (I) Foto af YDUN (I) DFDS, København 1859 FEN-04-0611
5426 ZAMPA (II) Foto af ZAMPA (II) DFDS, København 1875 FEN-04-0612
5428 ØST (I) Foto af ØST (I) DFDS, København 1871 FEN-04-0613
5429 A.P. BERNSTORFF Foto af A.P. BERNSTORFF DFDS, København 1913 FEN-04-0614
5430 ANHOLT Foto af ANHOLT DFDS, København 1903 FEN-04-0615
5431 ARGENTINA (I) Foto af ARGENTINA (I) DFDS, København 1928 FEN-04-0616
5432 AVANTI (II) Foto af AVANTI (II) DFDS, København 1913 FEN-04-0617
5433 BERGENHUS (II) Foto af BERGENHUS (II) DFDS, København 1922 FEN-04-0618
5434 BROAGER Foto af BROAGER DFDS, København 1953 FEN-04-0619
5435 C.F. TIETGEN (II) Foto af C.F. TIETGEN (II) DFDS, København 1950 FEN-04-0620
5436 CALFORNIA Foto af CALIFORNIA DFDS, København 1913 FEN-04-0621
5437 CIMBRIA Foto af CIMBRIA DFDS, København 1897 FEN-04-0622
5438 DRONNING MAUD Foto af DRONNING MAUD DFDS, København 1906 FEN-04-0623
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5439 KONG OLAV V Foto af KONG OLAV V DFDS, København 1968 FEN-04-0624
5440 FLORA (II) Foto af FLORA (II) DFDS, København 1909 FEN-04-0625
5441 FREDERIK VIII Foto af FREDERIK VIII DFDS, København 1913 FEN-04-0626
5442 HANS BROGE (III) Foto af HANS BROGE (III) DFDS, København 1939 FEN-04-0627
5443 KATHOLM Foto af KATHOLM DFDS, København 1961 FEN-04-0628
5444 KONG HAAKON Foto af KONG HAAKON DFDS, København 1906 FEN-04-0629
5445 OREGON (I) Foto af OREGON (I) DFDS, København 1916 FEN-04-0630
5446 PRINSESSE MARGRETHE (I) Foto af PRINSESSE MARGRETHE (I) DFDS, København 1957 FEN-04-0631
5447 RIBERHUS (II) Foto af RIBERHUS (II) DFDS, København 1950 FEN-04-0632
5448 STOREBELT Foto af STOREBELT DFDS, København 1880 FEN-04-0633
5449 SVANHOLM Foto af SVANHOLM DFDS, København 1922 FEN-04-0634
5450 SØNDERJYLLAND (II) Foto af SØNDERJYLLAND (II) DFDS, København 1904 FEN-04-0635
5451 TEXAS Foto af TEXAS DFDS, København 1919 FEN-04-0636
5452 TRONDHJEM Foto af TRONDHJEM DFDS, København 1915 FEN-04-0637
5453 TULA (II) Foto af TULA (II) DFDS, København 1912 FEN-04-0638
5454 TYR Foto af TYR DFDS, København 1850 FEN-04-0639
5455 VIKING Foto af VIKING DFDS, København 1907 FEN-04-0640
5467 ETNA Fem gengivelser af strandingen på Husby Strand, Vedersø 1891-12-03. Illustreret Tidende, København 1892 FEN-04-0652
5494 ALEXANDRA Foto af færgen ALEXANDRA DSB, København 1892 FEN-05-0672
5495 ARVEPRINS KNUD Foto af ARVEPRINS KNUD DSB, København 1963 FEN-05-0673
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5496 ASA-THOR Foto af ASA-THOR DSB, København 1965 FEN-05-0674
5497 BROEN Foto af BROEN DSB, København 1952 FEN-05-0675
5498 CHRISTIAN IX Foto af CHRISTIAN IX DSB, København 1908 FEN-05-0676
5499 DAGMAR Foto af DAGMAR DSB, København 1889 FEN-05-0677
5500 DAN Foto af DAN b. 1921. DSB, København 1921 FEN-05-0678
5501 DANMARK (I) Foto af DANMARK (I) DSB, København 1922 FEN-05-0679
5502 DANMARK (II) Foto af DANMARK (II) DSB, København 1968 FEN-05-0680
5503 DRONNING INGRID (I) Foto af DRONNING INGRID (I) DSB, København 1951 FEN-05-0681
5504 DRONNING INGRID (II) Foto af DRONNING INGRID (II) DSB, København 1980 FEN-05-0682
5505 DRONNING MARGRETHE II Foto af DRONNING MARGRETHE II DSB, København 1973 FEN-05-0683
5506 FREYA Foto af FREYA DSB, København 1863 FEN-05-0684
5507 FREJA Foto af FREJA DSB, København 1898 FEN-05-0685
5508 FREIA Foto af FREIA DSB, København 1936 FEN-05-0686
5509 FYN (II) Foto af FYN (II) DSB, København 1919 FEN-05-0687
5510 FYN (III) Foto af FYN (III) DSB, København 1947 FEN-05-0688
5511 GLYNGØRE Foto af GLYNGØRE DSB, København 1902 FEN-05-0689
5512 HALSSKOV Foto af HALSSKOV DSB, København 1956 FEN-05-0690
5513 HEIMDAL (I) Foto af HEIMDAL (I) DSB, København 1930 FEN-05-0691
5514 HELSINGBORG (I) Foto af HELSINGBORG (I) DSB, København 1902 FEN-05-0692
5515 HELSINGØR Foto af HELSINGØR DSB, København 1955 FEN-05-0693
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5516 HOLGER DANSKE (I) Foto af HOLGER DANSKE (I) DSB, København 1942 FEN-05-0694
5517 HOLGER DANSKE (II) Foto af HOLGER DANSKE (II) DSB, København 1976 FEN-05-0695
5518 INGEBORG Foto af INGEBORG DSB, København 1883 FEN-05-0696
5519 JYLLAND (I) Foto af JYLLAND (I) DSB, København 1851 FEN-05-0697
5520 JYLLAND (II) Foto af JYLLAND (II) DSB, København 1894 FEN-05-0698
5521 JYLLAND (III) Foto af JYLLAND (III) DSB, København 1933 FEN-05-0699
5522 KALUNDBORG Foto af KALUNDBORG DSB, København 1931 FEN-05-0700
5523 KJØBENHAVN Foto af KJØBENHAVN DSB, København 1895 FEN-05-0701
5524 KNUDSHOVED Foto af KNUDSHOVED DSB, København 1961 FEN-05-0702
5525 KONG FREDERIK IX Foto af KONG FREDERIK IX DSB, København 1954 FEN-05-0703
5526 KORSØR (II) Foto af KORSØR DSB, København 1927 FEN-05-0704
5527 KRONBORG Foto af KRONBORG DSB, København 1935 FEN-05-0705
5528 KRONPRINS FREDERIK Foto af KRONPRINS FREDERIK DSB, København 1898 FEN-05-0706
5529 KRONPRINSESSE LOUISE Foto af KRONPRINSESSE LOUISE DSB, København 1891 FEN-05-0707
5530 LILLEBELT Foto af LILLEBELT DSB, København 1872 FEN-05-0708
5531 MARIE Foto af MARIE DSB, København 1890 FEN-05-0709
5532 MASNEDSUND Foto af MASNEDSUND DSB, København 1880 FEN-05-0710
5533 MJØLNER Foto af MJØLNER DSB, København 1890 FEN-05-0711
5534 MORSØ Foto af MORSØ DSB, København 1933 FEN-05-0712
5535 NAJADEN Foto af NAJADEN DSB, København 1967 FEN-05-0713
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5536 NIELS HOLST Foto af NIELS HOLST DSB, København 1908 FEN-05-0714
5537 NYBORG (II) Foto af NYBORG (II) DSB, København 1931 FEN-05-0715
5538 NYBORG (I) Foto af NYBORG (I) DSB, København 1883 FEN-05-0716
5539 ODIN Foto af ODIN DSB, København 1910 FEN-05-0717
5540 OREHOVED Foto af OREHOVED DSB, København 1916 FEN-05-0718
5541 ANDERS OLSEN Foredrag med lysbilleder om bygningen af distriktsfartøjet ANDERS OLSEN holdt af Børge Nic. Lind. Lind, Børge Nic. 1982 REF-44-2251
5542 PRINS CHRISTIAN Foto af PRINS CHRISTIAN DSB, København 1903 FEN-05-0719
5543 PRINS HENRIK Foto af PRINS HENRIK DSB, København 1986 FEN-05-0720
5544 PRINSESSE ALEXANDRINE Foto af PRINSESSE ALEXANDRINE DSB, København 1903 FEN-05-0721
5545 PRINSESSE ANNE-MARIE Foto af PRINSESSE ANNE-MARIE DSB, København 1960 FEN-05-0722
5546 PRINSESSE ELISABETH Foto af PRINSESSE ELISABETH DSB, København 1964 FEN-05-0723
5547 ROMSØ Foto af ROMSØ DSB, København 1973 FEN-05-0724
5548 SJÆLLAND (I) Foto af SJÆLLAND (I) DSB, København 1887 FEN-05-0725
5549 SJÆLLAND (II) Foto af SJÆLLAND (II) DSB, København 1933 FEN-05-0726
5550 SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE Foto af SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE DSB, København 1876 FEN-05-0727
5551 SPROGØ Foto af SPROGØ DSB, København 1962 FEN-05-0728
5552 STOREBÆLT (I) Foto af STOREBÆLT / STORE-BÆLT DSB, København 1900 FEN-05-0729
5553 STOREBÆLT (II) Foto af STOREBÆLT DSB, København 1939 FEN-05-0730
5554 STRIB Foto af STRIB DSB, København 1901 FEN-05-0731
5555 STÆRKODDER Foto af STÆRKODDER DSB, København 1883 FEN-05-0732
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5556 SVEA Foto af SVEA DSB, København 1919 FEN-05-0733
5557 THOR Foto af THOR DSB, København 1890 FEN-05-0734
5558 THYRA Foto af THYRA DSB, København 1893 FEN-05-0735
5559 VALDEMAR Foto af VALDEMAR DSB, København 1886 FEN-05-0736
5560 ÆGIR Foto af ÆGIR DSB, København 1883 FEN-05-0737
5561 CHRISTIAN IX Foto af CHRISTIAN IX DSB, København 1908 FEN-05-0738
5562 DRONNING INGRID (II) Foto af DRONNING INGRID (II) DSB, København 1980 FEN-05-0739
5563 FREJA Foto af FREJA DSB, København 1898 FEN-05-0740
5564 JYLLAND (III) Foto af JYLLAND (III) DSB, København 1933 FEN-05-0741
5565 OREHOVED Foto af OREHOVED DSB, København 1916 FEN-05-0742
5566 ROMSØ Foto af ROMSØ DSB, København 1973 FEN-05-0743
5568 STOREBÆLT (II) Foto af STOREBÆLT DSB, København 1939 FEN-05-0745
5573 DANMARK (I) Farvel til DANMARK (I) DSBs sidste dampfærge taget ud af drift. Se og Hør, København 1968-04-17 FEN-05-0750
5588 PRINSESSE BENEDIKTE Foto og beskrivelse af færgen M/F PRINSESSE BENEDIKTE. The Marine Engineer and Naval Architect, London 1959-06-01 FEN-05-0765
5592 AFRIKA Foto af AFRIKA. EAC, København 1920 FEN-06-0769
5593 ALSIA (I) Foto af ALSIA (I). EAC, København 1929 FEN-06-0770
5594 AMERIKA Foto af AMERIKA. EAC, København 1930 FEN-06-0771
5595 ANAMBA Foto af ANAMBA. EAC, København 1902 FEN-06-0772
5596 ANCONA Foto af ANCONA. EAC, København 1964 FEN-06-0773
5597 ANDORRA Foto af ANDORRA. EAC, København 1964 FEN-06-0774
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5598 ANHOLT Foto af ANHOLT. EAC, København 1914 FEN-06-0775
5599 ANNAM (I) Foto af ANNAM (I). EAC, København 1899 FEN-06-0776
5600 ANNAM (II) Foto af ANNAM (II). EAC, København 1913 FEN-06-0777
5601 ARABIEN Foto af ARABIEN. EAC, København 1911 FEN-06-0778
5602 ARANYA Foto af ARANYA. EAC, København 1966 FEN-06-0779
5603 ASIA Foto af ASIA. EAC, København 1959 FEN-06-0780
5604 ATREVIDA Foto af ATREVIDA. EAC, København 1968 FEN-06-0781
5605 AYUTHIA Foto af AYUTHIA. EAC, København 1960 FEN-06-0782
5606 AZUMA Foto af AZUMA. EAC, København 1966 FEN-06-0783
5607 BALTARA Foto af BALTARA EAC, København 1918 FEN-06-0784
5608 BALTROVER Foto af BALTROVER EAC, København 1913 FEN-06-0785
5609 BALTRADER Foto af BALTRADER EAC, København 1919 FEN-06-0786
5610 BANDON Foto af BANDON EAC, København 1909 FEN-06-0787
5611 BASRA Foto af BASRA EAC, København 1959 FEN-06-0788
5612 BEIRA Foto af BEIRA EAC, København 1959 FEN-06-0789
5613 BINTANG (III) Foto af BINTANG (III) EAC, København 1922 FEN-06-0790
5614 BINTANG (IV) Foto af BINTANG (IV) EAC, København 1943 FEN-06-0791
5615 BIRMA Foto af BIRMA EAC, København 1894 FEN-06-0792
5616 BOGOTA Foto af BOGOTA EAC, København 1956 FEN-06-0793
5617 BOMA Foto af BOMA EAC, København 1958 FEN-06-0794
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5618 BORIBANA Foto af BORIBANA EAC, København 1961 FEN-06-0795
5619 BORINGIA Foto af BORINGIA EAC, København 1978 FEN-06-0796
5620 BUSUANGA Foto af BUSUANGA EAC, København 1957 FEN-06-0797
5621 CHRISTIANSTED Foto af CHRISTIANSTED EAC, København 1904 FEN-06-0798
5622 CHUMPON Foto af CHUMPON EAC, København 1909 FEN-06-0799
5623 DANMARK Foto af DANMARK EAC, København 1925 FEN-06-0800
5624 ERRIA Foto af ERRIA EAC, København 1931 FEN-06-0801
5625 ESTONIA Foto af ESTONIA. EAC, København 1912 FEN-06-0802
5626 EUROPA Foto af EUROPA EAC, København 1931 FEN-06-0803
5627 FALSTRIA (I) Foto af FALSTRIA (I) EAC, København 1915 FEN-06-0804
5628 FALSTRIA (II) Foto af FALSTRIA (II) EAC, København 1946 FEN-06-0805
5629 FALSTRIA (III) Foto af FALSTRIA (III) EAC, København 1971 FEN-06-0806
5630 FIONIA (II) Foto af FIONIA (II) EAC, København 1914 FEN-06-0807
5631 FIONIA (III) Foto af FIONIA (III) EAC, København 1977 FEN-06-0808
5632 INDIEN (I) Foto af INDIEN (I) EAC, København 1889 FEN-06-0809
5633 INDIA Foto af INDIA EAC, København 1930 FEN-06-0810
5634 JAVA (I) Foto af JAVA (I) EAC, København 1921 FEN-06-0811
5635 JAVA (II) Foto af JAVA (II) EAC, København 1960 FEN-06-0812
5636 JUTLANDIA (I) Foto af JUTLANDIA (I) EAC, København 1912 FEN-06-0813
5637 JUTLANDIA (II) Foto af JUTLANDIA (II) EAC, København 1934 FEN-06-0814
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5638 KAMBODIA Foto af KAMBODIA EAC, København 1947 FEN-06-0815
5639 KINA (IV) Foto af KINA (IV) EAC, København 1948 FEN-06-0816
5640 KOREA Foto af KOREA EAC, København 1939 FEN-06-0817
5641 KURSK Foto af KURSK og næ. til POLONIA EAC, København 1910 FEN-06-0818
5642 KANGAROO Foto af KANGAROO ex LALANDIA EAC, København 1915 FEN-06-0819
5643 LALANDIA (II) Foto af LALANDIA (II) EAC, København 1927 FEN-06-0820
5644 MAGDALA (II) Foto af MAGDALA (II) EAC, København 1951 FEN-06-0821
5645 MALACCA (I) Foto af MALACCA (I) EAC, København 1945 FEN-06-0822
5646 MALAYA (I) Foto af MALAYA (I) EAC, København 1921 FEN-06-0823
5647 MALAYA (II) Foto af MALAYA (II) EAC, København 1947 FEN-06-0824
5648 MANCHURIA Foto af MANCHURIA EAC, København 1945 FEN-06-0825
5649 MARTINIQUE Foto af MARTINIQUE EAC, København 1916 FEN-06-0826
5650 MEONIA (I) Foto af MEONIA (I) EAC, København 1927 FEN-06-0827
5651 MEONIA (II) Foto af MEONIA (II) EAC, København 1972 FEN-06-0828
5652 MEXICO Foto af MEXICO EAC, København 1920 FEN-06-0829
5653 MOMBASA Foto af MOMBASA EAC, København 1950 FEN-06-0830
5654 MONGOLIA Foto af MONGOLIA EAC, København 1945 FEN-06-0831
5655 MORELIA (I) Foto af MORELIA (I) EAC, København 1948 FEN-06-0832
5656 NIKOBAR (II) Foto af NIKOBAR (II) EAC, København 1945 FEN-06-0833
5657 NORDIC HERON Foto af NORDIC HERON EAC, København 1959 FEN-06-0834
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5658 PANAMA (II) Foto af PANAMA (II) EAC, København 1954 FEN-06-0835
5659 PASADENA (I) Foto af PASADENA (I) EAC, København 1953 FEN-06-0836
5660 PASADENA (II) Foto af PASADENA (II) EAC, København 1976 FEN-06-0837
5661 PATAGONIA (I) Foto af PATAGONIA (I) EAC, København 1951 FEN-06-0838
5662 PERU Foto af PERU EAC, København 1916 FEN-06-0839
5663 POLONIA Foto af POLONIA EAC, København 1910 FEN-06-0840
5664 POONA Foto af POONA EAC, København 1952 FEN-06-0841
5665 PRETORIA Foto af PRETORIA EAC, København 1952 FEN-06-0842
5666 REVAL Foto af REVAL EAC, København 1898 FEN-06-0843
5667 SAMUI Foto af SAMUI EAC, København 1907 FEN-06-0844
5668 ST. JAN (I) Foto af ST. JAN (I) EAC, København 1904 FEN-06-0845
5669 ST. JAN (II) Foto af ST. JAN (II) EAC, København 1907 FEN-06-0846
5670 ST. JAN (III) Foto af ST. JAN (III) EAC, København 1943 FEN-06-0847
5671 ST. THOMAS Foto af ST. THOMAS EAC, København 1916 FEN-06-0848
5672 SARGODHA Foto af SARGODHA EAC, København 1956 FEN-06-0849
5673 SELANDIA (II) Foto af SELANDIA (II) EAC, København 1938 FEN-06-0850
5674 SIAM (II) Foto af SIAM (II) EAC, København 1913 FEN-06-0851
5675 SIBONGA Foto af SIBONGA EAC, København 1953 FEN-06-0852
5676 SIENA (I) Foto af SIENA (I) EAC, København 1954 FEN-06-0853
5677 SIMBA (I) Foto af SIMBA (I) EAC, København 1955 FEN-06-0854
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5678 SINALOA Foto af SINALOA EAC, København 1979 FEN-06-0855
5679 SONGKHLA Foto af SONGKHLA EAC, København 1952 FEN-06-0856
5680 SUMBAWA (I) Foto af SUMBAWA (I) EAC, København 1954 FEN-06-0857
5681 SUMBAWA (II) Foto af SUMBAWA (II) EAC, København 1977 FEN-06-0858
5682 TONGKING Foto af TONGKING EAC, København 1914 FEN-06-0859
5683 ANCONA Foto af ANCONA EAC, København 1964 FEN-06-0860
5684 ANNAM (I) Foto af ANNAM (I). EAC, København 1899 FEN-06-0861
5685 AUSTRALIEN Foto af AUSTRALIEN EAC, København 1915 FEN-06-0862
5686 BORIBANA Foto af BORIBANA EAC, København 1961 FEN-06-0863
5687 ESTONIA Foto af ESTONIA. EAC, København 1912 FEN-06-0864
5688 FALSTRIA (I) Foto af FALSTRIA (I) EAC, København 1915 FEN-06-0865
5689 FIONIA (I) Foto af FIONIA (I) EAC, København 1912 FEN-06-0866
5690 JAVA (I) Foto af JAVA (I) EAC, København 1921 FEN-06-0867
5691 JAVA (II) Foto af JAVA (II) EAC, København 1960 FEN-06-0868
5692 JUTLANDIA (II) Foto af JUTLANDIA (II) EAC, København 1934 FEN-06-0869
5693 KOREA (Rus.) Foto af KORA EAC, København 1899 FEN-06-0870
5694 WILLIAM BLUMER Foto af S/S WILLIAM BLUMER, norsk, der var sidste skib, der modtog melding fra ØKs skoleskib KØBENHAVN. EAC, København 1920 FEN-06-0871
5695 MALAKKA Foto af MALAKKA EAC, København 1914 FEN-06-0872
5696 MALAYA (I) Foto af MALAYA (I) EAC, København 1921 FEN-06-0873
5697 MALAYA (II) Foto af MALAYA (II) EAC, København 1947 FEN-06-0874
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5698 MALINI Foto af MALINI EAC, København 1925 FEN-06-0875
5699 NIKOBAR Foto af NIKOBAR EAC, København 1906 FEN-06-0876
5700 PANAMA Foto af PANAMA EAC, København 1915 FEN-06-0877
5701 PEKING (Sv.) Foto af PEKING (Sv.) EAC, København 1909 FEN-06-0878
5702 PERU Foto af PERU EAC, København 1916 FEN-06-0879
5703 SAMOA Foto af SAMOA EAC, København 1953 FEN-06-0880
5704 TRANQUEBAR Foto af TRANQUEBAR EAC, København 1906 FEN-06-0881
5724 CATHAY Foto i tryksag af skibet på vej i havn i København 1899. Illustreret Tidende, København 1899 FEN-06-0900
5725 DANMARK Fotoserie fra tryksag i rederiets reklamemateriale samt omtale i Motor Ship fra 1926 om motoren. EAC, København 1925 FEN-06-0901
5726 ERRIA Fotoserie i Billedbladet fra ERRIAs brand1951-12-20. Avisfoto fra første ØK skibs anløb af København efter krigen 1945-09-12. Billedbladet, København m.m. 1952 FEN-06-0902
5729 FIONIA (II) Fotoserie af interiører i EACs reklametryksag. EAC, København 1914 FEN-06-0905
5732 JUTLANDIA (II) Fotoserie af interiører og anden omtale af JUTLANDIA (II) som hospitalsskib. EAC, København 1934-1954 FEN-06-0908
5734 KINA (III) Fotoserie af interiører på KINA (III) samt artikel fra NS-bladet om skibets historie under WW2. EAC, København m.m. 1939-1955 FEN-06-0910
5735 MAGDALA (II) Fotoserie af Henning Johansen fra Frihavnen om bord på MAGDALA ukendt år efter 1951. EAC, København 1951 FEN-06-0911
5738 MEXICO Foto i tryksag af nyligt afløbne M/S MEXICO fra Nakskov. Motor Ship, London 1920 FEN-06-0914
5744 SELANDIA (II) Fotoserie af interiører i ØK reklametryksag fra 1938 for SELANDIA (II) EAC, København 1938 FEN-06-0920
5753 COLUMBIA Foto af COLUMBIA Orient D/S A/S, København 1928 FEN-07-0929
5754 INDIEN (II) Foto af INDIEN (II) Orient D/S A/S, København 1920 FEN-07-0930
5755 KINA Foto af KINA Orient D/S A/S, København 1911 FEN-07-0931
5756 NATAL Foto af NATAL Orient D/S A/S, København 1914 FEN-07-0932
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5757 OLYMPIA Foto af OLYMPIA Orient D/S A/S, København 1930 FEN-07-0933
5758 PARANA Foto af PARANA Orient D/S A/S, København 1921 FEN-07-0934
5759 RHODESIA Foto af RHODESIA Orient D/S A/S, København 1914 FEN-07-0935
5760 TACOMA Foto af TACOMA Orient D/S A/S, København 1926 FEN-07-0936
5761 TASMANIA (I) Foto af TASMANIA (I) Orient D/S A/S, København 1935 FEN-07-0937
5762 TASMANIA (II) Foto af TASMANIA (II) Orient D/S A/S, København 1957 FEN-07-0938
5763 TRANSVAAL Foto af TRANSVAAL Orient D/S A/S, København 1914 FEN-07-0939
5764 VICTORIA Foto af VICTORIA Orient D/S A/S, København 1928 FEN-07-0940
5765 WESTRALIA Foto af WESTRALIA Orient D/S A/S, København 1937 FEN-07-0941
5769 AGDLEQ Foto af AGDLEQ. KGH, København 1961 FEN-07-0945
5770 AVOQ Foto af AVOQ KGH, København 1960 FEN-07-0946
5771 CARL RYDBERG Foto af CARL RYDBERG, motorbåd til Holsteinsborg. KGH, København 1913 FEN-07-0947
5772 CERES Foto af CERES KGH, København 1867 FEN-07-0948
5773 CONSTANCE Foto af CONSTANCE KGH, København 1856 FEN-07-0949
5774 DISKO (I) Foto af DISKO (I) KGH, København 1927 FEN-07-0950
5775 DISKO (II) Foto af DISKO (II) KGH, København 1968 FEN-07-0951
5776 EJNAR MIKKELSEN (I) Foto af EJNAR MIKKELSEN (I) KGH, København 1947 FEN-07-0952
5777 ERIKA DAN Foto af ERIKA DAN KGH, København 1958 FEN-07-0953
5778 FOX Foto af FOX KGH, København 1855 FEN-07-0954
5779 G.C. AMDRUP Foto af G.C. AMDRUP KGH, København 1947 FEN-07-0955
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5780 GERTRUD RASK Foto af GERTRUD RASK KGH, København 1923 FEN-07-0956
5781 GODTHAAB Foto af GODTHAAB KGH, København 1898 FEN-07-0957
5782 HANS EGEDE Foto af HANS EGEDE KGH, København 1905 FEN-07-0958
5783 HANS HEDTOFT Foto af HANS HEDTOFT KGH, København 1958 FEN-07-0959
5784 HVALFISKEN Foto af HVALFISKEN KGH, København 1801 FEN-07-0960
5785 HVIDBJØRNEN Foto af HVIDBJØRNEN KGH, København 1887 FEN-07-0961
5786 IVIGTUT Foto af IVIGTUT KGH, København 1875 FEN-07-0962
5787 JULIUS THOMSEN Foto af JULIUS THOMSEN KGH, København 1927 FEN-07-0963
5788 KASKELOT Foto af KASKELOT KGH, København 1948 FEN-07-0964
5789 KLAPMYDSEN Foto af KLAPMYDSEN KGH, København 1915 FEN-07-0965
5790 KUNUNGUAK Foto af KUNUNGUAK KGH, København 1964 FEN-07-0966
5791 LUCINDE Foto af LUCINDE KGH, København 1842 FEN-07-0967
5792 MAGNUS JENSEN Foto af MAGNUS JENSEN KGH, København 1978 FEN-07-0968
5793 MANITSOK Foto af MANITSOK KGH, København 1971 FEN-07-0969
5794 MISIGSSUT Foto af MISIGSSUT KGH, København 1955 FEN-07-0970
5795 NORDLYSET Foto af NORDLYSET KGH, København 1852 FEN-07-0971
5796 NUK Foto af NUK KGH, København 1969 FEN-07-0972
5809 - Forordning om Coffardie-Skibes og Commiss-Fahrernes, samt de Octroyerede Compagniers Skibes, Flag og Giøss, samt Vimpeler og Fløye. Danske stat 1748-07-11 REF-48-2307
5818 - Folder med børnemenu og gengivelser af færger for Storebæltsoverfarten. DSB, Storebæltsoverfartens Restauranter, Korsør 1970 c. REF-47-2272
5820 - Forskellige brochurer fra DFDS reklameafdeling for ruter og rejser. DFDS, København 1960-1980 REF-47-2274
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5824 - Forskellige manuskripter vedrørende Rasmus møllers træskibsværft i Fåborg og erindringer fra personer med kendskab til det samt vedrørende museets model bygget over værftet. Rasmus Møllers Skibsværft, Fåborg 1957 REF-47-2278
5834 PERU Foto af PERU KGH, København 1845 FEN-07-0973
5835 SONJA Foto af SONJA KGH, København 1910 FEN-07-0974
5836 SVÆRDFISKEN Foto af SVÆRDFISKEN KGH, København 1920 FEN-07-0975
5837 TATERAK Foto af TATERAK KGH, København 1964 FEN-07-0976
5838 THORVALDSEN Foto af THORVALDSEN KGH, København 1867 FEN-07-0977
5839 TJALFE Foto af TJALFE KGH, København 1853 FEN-07-0978
5840 UMANAK Foto af UMANAK KGH, København 1949 FEN-07-0979
5882 - Forskellige udklip, artikler, navne og om konferencer vedrørende BIMCO. BIMCO, København 1953-1965 REF-47-2303
5884 BAAGØ-FÆRGEN Foto af BAAGØ-FÆRGEN ex Måløy Ferja. Lillebelts-Overfarten A/S, Middelfart 1962 FEN-08-1006
5885 DJURSLAND Foto af DJURSLAND (I) Grenaa-Hundested Færgefart A/S 1934 FEN-08-1007
5886 DJURSLAND Foto af DJURSLAND (II) Grenaa-Hundested Færgefart A/S 1958 FEN-08-1008
5887 GRENAA Foto af GRENAA Grenaa-Hundested Færgefart A/S 1964 FEN-08-1009
5888 HALS-EGENSE Foto af HALS-EGENSE Hals og Mou Kommuner, Hals 1961 FEN-08-1010
5889 HAVMAAGEN Foto af HAVMAAGEN Fiskeriministeriet, København. Fiskeridirektoratet. 1945 FEN-08-1011
5890 HAVØRNEN Foto af HAVØRNEN som BENDY Ministriet for Søfart og Fiskeri, København 1890 FEN-08-1012
5891 HUNDESTED Foto af HUNDESTED Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå. 1965 FEN-08-1013
5892 ISBJØRN Foto af ISBJØRN Statens Istjeneste, København 1923 FEN-08-1014
5893 J.S. FLEISCHER Foto af J.S. FLEISCHER Marineministeriet for Fyr- & Vagervæsenet, København. 1948 FEN-08-1015
5894 JULLE Foto af JULLE (II) Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå. 1965 FEN-08-1016
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5895 KALLE III Foto af KALLE III Jysk Færgefart A/S, Grenå 1974 FEN-08-1017
5896 KATTEGAT Foto af KATTEGAT (I) Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå. 1961 FEN-08-1018
5897 KATTEGAT Foto af KATTEGAT (II) Jydsk Færgefart A/S, Grenå. 1972 FEN-08-1019
5898 KNØSEN Foto af KNØSEN ex BIOLOGEN Solgt 1965-04-02 R. til Danena A/S ved Skibsreder Einar Nygaard, Risskov. 1932 FEN-08-1020
5899 KORSHAGE Foto af KORSHAGE Korshage A/S, Rørvig. 1928 FEN-08-1021
5900 LANGELAND Foto af LANGELAND Langeland-Kiel Linien A/S, Rudkøbing 1965 FEN-08-1022
5901 LEIF STÆRKE Foto af LEIF STÆRKE Skibsreder R. Stærke Kristensen, Ommel 1959 FEN-08-1023
5902 LILLEBJØRN Foto af LILLEBJØRN Statens Istjeneste, København 1926 FEN-08-1024
5903 MARSK STIG Foto af MARSK STIG Grenaa-Hundested Færgefart A/S, Grenå 1940 FEN-08-1025
5904 MOLS Foto af MOLS ex FALKEN Skibsreder Louis Bjerremand Grau, Århus 1945 FEN-08-1026
5905 NORDJYLLAND Foto af NORDJYLLAND Fiskeriministeriet, København 1967 FEN-08-1027
5906 SALLINGSUND Foto af SALLINGSUND Indenrigsministeriet, Generalpostdirektøren, Det kgl. danske Postvæsen København 1890 FEN-08-1028
5907 SKANSEHAGE Foto af SKANSEHAGE Hundested-Rørvig Færgefart A/S, Rørvig 1959 FEN-08-1029
5908 STOREBJØRN Foto af STOREBJØRN Statens Istjeneste, København 1931 FEN-08-1030
5909 SØNDERJYLLAND Foto af SØNDERJYLLAND Lillebelts-Overfarten A/S, Assens 1955 FEN-08-1031
5910 TAURUS Foto af TAURUS Statens Vandbygningsvæsen, København 1960 FEN-08-1032
5911 VALDEMAR Foto af VALDEMAR DSB, København. 1886 FEN-08-1033
5912 VESTKYSTEN Foto af VESTKYSTEN Fiskeriministeriet, København 1895 FEN-08-1034
5913 VESTERHAVET Foto af VESTERHAVET Fiskeridirektoratet, København 1904 FEN-08-1035
5916 DJURSLAND Fartplan for DJURSLAND (III) Jydsk Færgefart, Grenå 1972 FEN-08-1038
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5917 66 PAKETTEN Foto af 66 PAKETTEN D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1964 FEN-08-1039
5918 BORNHOLM Foto af BORNHOLM, (foto som BORGHOLM) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1899 FEN-08-1040
5919 BORNHOLM Foto af BORNHOLM (foto som NORDLAND) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1930 FEN-08-1041
5920 BORNHOLM Foto af BORNHOLM D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1961 FEN-08-1042
5921 BORNHOLMERPILEN Foto af BORNHOLMERPILEN D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1963 FEN-08-1043
5922 ERNA Foto af ERNA Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø 1877 FEN-08-1044
5923 ERTHOLM Foto af ERTHOLM Rederiet Østlandet l/S, Svaneke 1967 FEN-08-1045
5924 FREM Foto af FREM (og 2 af DANIA (Ty.) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1924 FEN-08-1046
5925 HAMMERSHUS Foto af HAMMERSHUS (I) Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø 1899 FEN-08-1047
5926 HAMMERSHUS Foto af HAMMERSHUS (II) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1936 FEN-08-1048
5927 HAMMERSHUS Foto af HAMMERSHUS (III) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1965 FEN-08-1049
5928 HEIMDAL Foto af HEIMDAL D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1873 FEN-08-1050
5929 HEIMDAL Foto af HEIMDAL (foto som BRYNHILD (Sv.) D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1914 FEN-08-1051
5930 JENS KOFOED Foto af JENS KOFOED D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1963 FEN-08-1052
5931 ROTNA Foto af ROTNA D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1940 FEN-08-1053
5932 ROTNA Foto af ROTNA D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1962 FEN-08-1054
5933 KONGEDYBET Foto af KONGEDYBET D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne 1952 FEN-08-1055
5934 M. DAVIDSEN Foto af M. DAVIDSEN Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø. 1891 FEN-08-1056
5935 NORDBORNHOLM Foto af NORDBORNHOLM (I) Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø. 1929 FEN-08-1057
5936 NORDBORNHOLM Foto af NORDBORNHOLM (III) Det Østbornholmske D/S A/S, Nexø. 1966 FEN-08-1058
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5937 SKANDIA Foto af SKANDIA D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne. 1905 FEN-08-1059
5938 THOR Foto af THOR D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne. 1886 FEN-08-1060
5939 ØRNEN Foto af ØRNEN D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne. 1909 FEN-08-1061
5940 ØSTBORNHOLM Foto af ØSTBORNHOLM Det Østbornholmske Dampskibsselskab A/S, Nexø 1924 FEN-08-1062
5941 ØSTBORNHOLM Foto af ØSTBORNHOLM Det Østbornholmske Dampskibsselskab A/S, Nexø 1939 FEN-08-1063
5942 ØSTERSØEN Foto af ØSTERSØEN D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne. 1934 FEN-08-1064
5943 ØSTERSØEN Foto af ØSTERSØEN D/S paa Bornholm af 1866 A/S, Rønne. 1954 FEN-08-1065
5951 - Fartplan og menu place-mat. Bornholmstrafikken, Rønne 1980 FEN-08-1073
5955 AGNETE Foto af AGNETE Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1911 FEN-08-1077
5956 A.L.B. Foto af A.L.B. (I) Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1904 FEN-08-1078
5957 A.L.B. Foto af A.L.B. (II) Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1932 FEN-08-1079
5958 BROCKENHUUS SCHACK Foto af BROCKENHUUS SCHACK Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1906 FEN-08-1080
5959 EGESKOV Foto af EGESKOV Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1937 FEN-08-1081
5960 ELLEN Foto af ELLEN Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1903 FEN-08-1082
5961 FAABORG Foto af FAABORG, senere FREJA Faaborg D/S A/S, Fåborg / Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1876 FEN-08-1083
5962 FAABORG Foto af FAABORG Øernes D/S A/S, Søby 1955 FEN-08-1084
5963 HROAR Foto af HROAR Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1875 FEN-08-1085
5964 LANGELAND Foto af LANGELAND Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1926 FEN-08-1086
5965 LANGELANDSBÆLT Foto af LANGELANDSBÆLT Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1961 FEN-08-1087
5966 LOHLAS Foto af LOHALS Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1967 FEN-08-1088
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5967 LOLLAND Foto af LOLLAND Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1955 FEN-08-1089
5968 MARSTAL Foto af MARSTAL Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1965 FEN-08-1090
5969 MJØLNER Foto af MJØLNER Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1930 FEN-08-1091
5970 ROLF Foto af ROLF Svendborg-Rudkøbing Selskab I/S, Svendborg 1866 FEN-08-1092
5971 RUT Foto af RUT Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1894 FEN-08-1093
5972 SUNDET Foto af SUNDET Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1950 FEN-08-1094
5973 SVENDBORGSUND Foto af SVENDBORGSUND Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1907 FEN-08-1095
5974 TAARS Foto af TAARS Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1966 FEN-08-1096
5975 THORSENG (I) Foto af THORSENG (I) Thorseng A/S, Rudkøbing 1874 FEN-08-1097
5976 THORSENG (II) Foto af THORSENG (II) Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1907 FEN-08-1098
5977 TRANKJÆR (I) Foto af TRANKJÆR (I) Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1898 FEN-08-1099
5978 TRANKJÆR (II) Foto af TRANKJÆR (II) Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1898 FEN-08-1100
5980 AGNETE Fartplan for S/S AGNETE fra 1956 for ruten Helsingør til Landskrona, samt avisbillede af AGNETE med en kæntret LUNDEBORG ved siden af samt artikel om AGNETEs bygning. Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1950-1956 FEN-08-1102
5984 VILDSUND Foto af VILDSUND senere næ. til MORS Postvæsenet, København 1905 FEN-08-1106
5985 HERMOD (II) Foto af HERMOD (II) Postvæsenet, København 1864 FEN-08-1107
5989 NORDBY Foto af NORDBY, og 1 foto er af det senere navn RINDBY Postvæsenet, København 1931 FEN-08-1111
5990 NORDBY Foto af NORDBY (III) Postvæsenet, København 1964 FEN-08-1112
5991 NORDBY Foto af tryksag med gengivelse af NORDBY (I) Postvæsenet, København 1896 FEN-08-1113
5992 ESBJERG Foto af ESBJERG Postvæsenet, København 1964 FEN-08-1114
5993 FANØ Foto af FANØ Postvæsenet, København 1926 FEN-08-1115
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5994 PETER FABER Foto af PETER FABER Postvæsenet, København 1961 FEN-08-1116
5995 MALMÖHUS Foto af MALMÖHUS SJ Färjefart, Malmö, Sverige 1945 FEN-08-1117
5996 SCHWERIN Foto af SCHWERIN Deutsche Reichsbahn, Berlin. 1926 FEN-08-1118
5997 DEUTSCHLAND Foto af DEUTSCHLAND Deutsche Reichsbahn, Berlin. 1909 FEN-08-1119
6001 BETULA Foto af BETULA (I) Linjebuss International A/B, Helsingborg 1929 FEN-08-1123
6002 BETULA Foto af BETULA (II) Linjebuss International A/B, Helsingborg 1968 FEN-08-1124
6003 HOLGER DANSKE (No.) Foto af HOLGER DANSKE K/S Jens C.Hagen & Co., Oslo 1961 FEN-08-1125
6004 ILMATAR Foto af ILMATAR Finska Ångfartygs, Helsinki, Finland 1929 FEN-08-1126
6005 LILLI SCARLETT Foto af LILLI SCARLETT Skibsreder Jørgen Jensen, København 1957 FEN-08-1127
6006 ORANGE SUN Foto af ORANGE SUN Orange-Linien, København 1959 FEN-08-1128
6007 PRIMULA Foto af PRIMULA (Sv.) Linjebuss International A/B, Helsingborg 1960 FEN-08-1129
6008 SCANIA Foto af SCANIA (Sv.) Svenska Rederi-A/B Öresund, Malmö, Sverige 1972 FEN-08-1130
6009 SUNDPILEN Foto af SUNDPILEN og et foto af skibet som BÜRGERMEISTER ROSS Hafen Dampfschiffahrts AG, HADAG, Hamburg 1948 FEN-08-1131
6010 ABELONE VENDILA Foto af ABELONE VENDILA Vendila D/S A/S, København 1954 FEN-08-1132
6011 CHR. J. KAMPMANN Foto af CHR. J. KAMPMANN Vendila D/S A/S, København 1924 FEN-08-1133
6012 E.M. DALGAS Foto af E.M. DALGAS (I) Vendila D/S A/S, København 1898 FEN-08-1134
6013 E.M. DALGAS Foto af E.M. DALGAS (II) Vendila D/S A/S, København 1898 FEN-08-1135
6014 ERIK BOYE Foto af ERIK BOYE Vendila D/S A/S, København 1924 FEN-08-1136
6015 H. PONTOPPIDAN Foto af H. PONTOPPIDAN Vendila D/S A/S, København 1903 FEN-08-1137
6016 HANS TAVSEN Foto af HANS TAVSEN Vendila D/S A/S, København 1889 FEN-08-1138
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6017 I.D.S. ADOLPH / J.D.S. ADOLPH Foto af I.D.S. ADOLPH / J.D.S. ADOLPH Vendila D/S A/S, København 1904 FEN-08-1139
6018 LARS KRUSE (I) Foto af LARS KRUSE (I) Vendila D/S A/S, København 1898 FEN-08-1140
6019 LARS KRUSE (II) Foto af LARS KRUSE (II) Vendila D/S A/S, København 1923 FEN-08-1141
6020 N.F. HÖFFDING / N.F. HØFFDING Foto af N.F. HÖFFDING / N.F. HØFFDING Vendila D/S A/S, København 1903 FEN-08-1142
6021 N.G. PETERSEN Foto af N.G. PETERSEN Vendila D/S A/S, København 1898 FEN-08-1143
6022 P. MADSEN Foto af P. MADSEN Vendila D/S A/S, København 1924 FEN-08-1144
6023 P.N. DAMM (I) Foto af P.N. DAMM (I) Vendila D/S A/S, København 1924 FEN-08-1145
6024 ST. ST. BLICHER Foto af ST. ST. BLICHER Cimbria D/S A/S, København 1924 FEN-08-1146
6025 ALF Foto af ALF ex BREMERSVOLD ex ALF Dampskibsselskabet af 1911 A/S, København 1909 FEN-09-1147
6026 BELGIEN Foto af BELGIEN Europa D/S A/S, København 1907 FEN-09-1148
6027 BELGIEN Foto af BELGIEN D/S af 1911 A/S ved Rederiet H. Alfred Christensen & Co., København 1922 FEN-09-1149
6028 EKLIPTIKA Foto af EKLIPTIKA Urania D/S A/S ved Rederiet H. Alfred Christensen & Co., København 1897 FEN-09-1150
6029 ENGLAND Foto af ENGLAND Europa D/S A/S ved Rederiet H. Alfred Christensen & Co., København 1921 FEN-09-1151
6030 ENGLAND Foto af ENGLAND Dampskibet England A/S ved Rederiet H. Alfred Christensen & Co., København 1930 FEN-09-1152
6031 KRONPRINS FREDERIK Foto af KRONPRINS FREDERIK Nordsøen D/S A/S ved Rederiet Alfred Christensen & Co., København 1901 FEN-09-1153
6032 POLARSTJERNEN Foto af POLARSTJERNEN som EUROS Urania D/S A/S ved Rederiet H. Alfred Christensen & Co., København 1898 FEN-09-1154
6051 HEINRICH SØRENSEN Frederichsen datablad for barken HEINRICH SØRENSEN Frederichsen, Frederik, København 1994 REF-48-2306
6052 QUEEN ALEXANDRA Foto af QUEEN ALEXANDRA. Alfred Christensen Rederi, København 1906 FEN-09-1155
6053 SATURN Foto af SATURN Alfred Christensen Rederi, København 1894 FEN-09-1156
6054 VENUS Foto af VENUS som S/S SANTOS. Alfred Christensen Rederi, København 1877 FEN-09-1157
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6055 EMANUEL Foto af EMANUEL Emanuel D/S A/S, Marstal, H.C. Christensen A/S. 1907 FEN-09-1158
6056 ENERGI Foto af ENERGI H.C. Christensen A/S, rederi. 1898 FEN-09-1159
6057 ERINDRING Foto af ERINDRING. H.C. Christensen A/S, rederi. 1921 FEN-09-1160
6058 H.H. PETERSEN Foto af H.H. PETERSEN. H.C. Christensen A/S, rederi. Emanuel D/S A/S. 1927 FEN-09-1161
6059 DORTHEA Foto af DORTHEA H.C. Christensen A/S, rederi. 1921 FEN-09-1162
6060 BROSUND Foto af BROSUND Halla D/S A/S / Hafnia D/S A/S, København. 1916 FEN-09-1163
6061 BROSUND Foto af BROSUND Hafnia D/S A/S, København, T.C. Christensen rederi. 1913 FEN-09-1164
6062 FURSUND Foto af FURSUND Hafnia D/S A/S, København, T.C. Christensen rederi. 1956 FEN-09-1165
6063 GRØNSUND Foto af GRØNSUND Halla D/S A/S, ved T.C. Christensen, København. 1891 FEN-09-1166
6064 HADSUND Foto af HADSUND Halla D/S A/S, ved T.C. Christensen, København. 1884 FEN-09-1167
6065 VILSUND Foto af VILSUND Hafnia D/S A/S, ved T.C. Christensen, København. 1929 FEN-09-1168
6066 VILSUND Foto af VILSUND Hafnia D/S A/S, ved T.C. Christensen, København. 1961 FEN-09-1169
6067 LION Foto af LION T.C. Christensen, København - et I/S ved denne. 1958 FEN-09-1170
6071 AARØ Foto af AARØ Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1925 FEN-09-1172
6072 AXEL CARL Foto af AXEL CARL, foto som TORMO og ELIAS P. Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1947 FEN-09-1173
6073 HANS P. CARL Foto af HANS P. CARL, 2 fotos og 1 som KIONI. Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1948 FEN-09-1174
6074 KALØ Foto af KALØ samt A4-lasteplan. Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1937 FEN-09-1175
6075 L.H. CARL Foto af L.H. CARL Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1948 FEN-09-1176
6076 MARTIN CARL Foto af MARTIN CARL (I) Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1924 FEN-09-1177
6077 MARTIN CARL Foto af MARTIN CARL (II) Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1947 FEN-09-1178
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6078 ROMØ Foto af ROMØ Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1922 FEN-09-1179
6079 SAMSØ Foto af SAMSØ samt avisnote 1941-08-09 om krigsforliset. Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1930 FEN-09-1180
6080 SEJRØ Foto af SEJRØ Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1929 FEN-09-1181
6081 THERESE / THÈRÉSE Foto af THERESE / THÈRÉSE samt simpel lasteplan. Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1898 FEN-09-1182
6082 VERA Foto af VERA Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1907 FEN-09-1183
6090 SEPTIMUS Foto af SEPTIMUS Mortensen & Lange, København 1968 FEN-09-1189
6091 STENSBY Foto af STENSBY og et som WERNER H. Motortramp A/S, Kallehave 1926 FEN-09-1190
6092 TUREBY Foto af TUREBY, et foto som SILVERFIR. Motortramp A/S, Kallehave 1936 FEN-09-1191
6093 VEDBY Foto af VEDBY Motortramp A/S, Kallehave 1942 FEN-09-1192
6094 NAVITAS Foto af NAVITAS Navitas A/S, København. 1943 FEN-09-1193
6095 ASTRID BRES Foto af ASTRID BRES Nielsen & Bresling, København 1963 FEN-09-1194
6096 VINLAND SAGA Foto af VINLAND SAGA Nordatlanten, Rederi-I/S, København 1961 FEN-09-1195
6097 SVEDANIA Foto af SVEDANIA (foto som GRO (No. Handelsselskab Svedania ved Christensen & Plum, København 1916 FEN-09-1196
6098 NORMAN ISLES Foto af NORMAN ISLES. Normannia D/S A/S, København 1908 FEN-09-1197
6099 ALLAN Foto af ALLAN, og et foto som KUL (No.) Ocean D/S A/S, Århus 1907 FEN-09-1198
6100 NORMAN Foto af NORMAN Ocean D/S A/S, Århus 1907 FEN-09-1199
6101 OLAV ASBJØRN Foto af OLAV ASBJØRN. Olav Line A/S, København. 1934 FEN-09-1200
6102 OLAV DROT Foto af OLAV DROT / OLAU DROT Olav Line A/S, København. 1960 FEN-09-1201
6103 OLAU EGE Foto af OLAU EGE (1 stk., 2 stk. som BENEFACTOR, og 1 stk. som SCHWARZA) Olav Line A/S, København. 1962 FEN-09-1202
6104 OLAU GORM Foto af OLAU GORM Olav Line A/S, København. 1963 FEN-09-1203
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6105 OLAU LEIF Foto af OLAU LEIF Olav Line A/S, København. 1966 FEN-09-1204
6106 CAP COLVILLE Foto af CAP COLVILLE Olav Line A/S, København. 1970 FEN-09-1205
6107 OLAU VIG Foto af OLAU VIG Olav Line A/S, København. 1974 FEN-09-1206
6122 ASTRA Foto af ASTRA (I) Orion D/S A/S, København 1920 FEN-09-1209
6123 ERIK Foto af ERIK Orion D/S A/S, København 1873 FEN-09-1210
6124 ORION Foto af ORION (I) Orion D/S A/S, København 1890 FEN-09-1211
6125 ORION Foto af ORION (II) Orion D/S A/S, København 1890 FEN-09-1212
6126 VEGA Foto af VEGA Orion D/S A/S, København 1897 FEN-09-1213
6127 VENUS Foto af VENUS Orion D/S A/S, København 1920 FEN-09-1214
6128 ATLANTIC Foto af ATLANTIC Det Oversøiske Kompagni A/S, København. 1921 FEN-09-1215
6129 COPENHAGEN Foto af COPENHAGEN Det Oversøiske Kompagni A/S, København. 1921 FEN-09-1216
6130 KRONPRINS FREDERIK Foto af KRONPRINS FREDERIK Pacific D/S A/S, København. 1901 FEN-09-1217
6131 LONDON Foto af LONDON Pacific D/S A/S, København. 1947 FEN-09-1218
6132 OSLO Foto af OSLO Pacific D/S A/S, København. 1920 FEN-09-1219
6133 OSLO Foto af OSLO Pacific D/S A/S, København. 1949 FEN-09-1220
6134 PARIS Foto af PARIS Pacific D/S A/S, København. 1943 FEN-09-1221
6135 WIEN Foto af WIEN ex LAVONIA Patria D/S A/S, København. 1896 FEN-09-1222
6136 PEDER MOST Foto af PEDER MOST Peder Most D/S A/S, Svendborg. 1921 FEN-09-1223
6137 AARØ Foto af AARØ Skibsreder Hans Petersen, Haderslev. 1906 FEN-09-1224
6138 DANIX Foto af DANIX (foto som senere M/S JAN) Rederiet Phønix D/S A/S, Esbjerg. 1913 FEN-09-1225
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6139 PHØNIX Foto af PHØNIX (foto som tidligere TOREADOR) Rederiet Phønix D/S A/S, Esbjerg. 1921 FEN-09-1226
6141 CANADA Foto af CANADA ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1935 EAC-01-0001
6143 SELANDIA (II) Foto af SELANDIA (II) interiørfotos ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1938 EAC-01-0003
6144 FALSTRIA Foto af FALSTRIA (II) interiørfotos ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1945 EAC-01-0004
6145 POLONIA Foto af POLONIA interiørfotos ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1910 EAC-01-0005
6146 LITUANIA Foto af LITUANIA interiørfotos ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 1915 EAC-01-0006
6148 - Fotos i postkort delvis farve 25 stk. for ca. 20 skibe. ØK - Østasiatisk Kompagni, København, 2005 EAC-01-0008
6179 SORTE SARA Foto af SORTE SARA som passagerskib i 1950'erne. Brøndholm, Verner J., Virum, kaptajn. 1941 FEN-09-1227
6180 ABSALON Foto af ABSALON. Øresund D/S A/S, København 1955 FEN-09-1228
6181 DEN LILLE HAVFRUE Foto af DEN LILLE HAVFRUE Øresund D/S A/S, København 1935 FEN-09-1229
6182 DRAGØR Foto af DRAGØR Øresund D/S A/S, Malmö 1960 FEN-09-1230
6183 GEFION Foto af GEFION, hjulskib DFDS, København 1874 FEN-09-1231
6184 GRIPEN Foto af GRIPEN Øresund D/S A/S, Malmö 1956 FEN-09-1232
6185 GYLFE Foto af GYLFE, hjulskib DFDS, København 1874 FEN-09-1233
6186 HELSINGBORG Foto af HELSINGBORG Øresund D/S A/S, København 1912 FEN-09-1234
6187 KIRSTEN PIIL Foto af KIRSTEN PIIL Øresund D/S A/S, København 1935 FEN-09-1235
6188 MALMØ Foto af MALMØ Øresund D/S A/S, København 1914 FEN-09-1236
6189 MALMÖ Foto af MALMÖ Øresund D/S A/S, Malmö 1960 c. FEN-09-1237
6190 SANKT IBB Foto af SANKT IBB Øresund D/S A/S, København 1935 FEN-09-1238
6191 SVERIGE Foto af SVERIGE Øresund D/S A/S, København 1908 FEN-09-1239
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6192 SVERIGE Foto af SVERIGE Øresund D/S A/S, København 1929 FEN-09-1240
6193 ÖRESUND Foto af ÖRESUND Øresund D/S A/S, Malmö 1905 FEN-09-1241
6194 ÖRNEN Foto af ÖRNEN Øresund D/S A/S, Malmö - FEN-09-1242
6195 ØRNEN Foto af ØRNEN Øresund D/S A/S, København 1962 FEN-09-1243
6196 DRAGØR Foto af DRAGØR Nordisk Rute- & Færgefart A/S, København 1896 FEN-09-1244
6197 KNUT VIKING Foto af KNUT VIKING Fencker, Erik 1960 c. FEN-09-1245
6198 SVAN Foto af SVAN, norsk. Fencker, Erik 1960 c. FEN-09-1246
6203 ALEXY Foto af ALEXY Dania D/S A/S, Esbjerg. 1891 FEN-09-1251
6204 BIRGIT Foto af BIRGIT Dania D/S A/S, Esbjerg. 1924 FEN-09-1252
6205 BONITA Foto af BONITA Dania D/S A/S, Esbjerg. 1930 FEN-09-1253
6206 CYRIL Foto af CYRIL Dania D/S A/S, Esbjerg. 1925 FEN-09-1254
6207 DAGNY Foto af DAGNY Dania D/S A/S, Esbjerg. 1882 FEN-09-1255
6208 DAN Foto af DAN Dania D/S A/S, Esbjerg. 1925 FEN-09-1256
6209 DANA Foto af DANA Dania D/S A/S, Esbjerg. 1931 FEN-09-1257
6210 DANFJORD Foto af DANFJORD (I) Dania D/S A/S, Esbjerg. 1925 FEN-09-1258
6211 DANFJORD Foto af DANFJORD (II) Dania D/S A/S, Esbjerg. 1938 FEN-09-1259
6212 DANHOLM Foto af DANHOLM (I) Dania D/S A/S, Esbjerg. 1947 FEN-09-1260
6213 DANHOLM Foto af DANHOLM (II) Dania D/S A/S, Esbjerg. 1958 FEN-09-1261
6214 DANVIG Foto af DANVIG Dania D/S A/S, Esbjerg. 1941 FEN-09-1262
6215 ELIE Foto af ELIE Dania D/S A/S, Esbjerg. 1921 FEN-09-1263
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6216 ESTHER MARIA Foto af ESTHER MARIA Dania D/S A/S, Esbjerg. 1922 FEN-09-1264
6217 IRENE MARIA Foto af IRENE MARIA Dania D/S A/S, Esbjerg. 1922 FEN-09-1265
6218 LILLY Foto af LILLY Dania D/S A/S, Esbjerg. 1890 FEN-09-1266
6219 MARY Foto af MARY Dania D/S A/S, Esbjerg. 1908 FEN-09-1267
6220 TOVELIL Foto af TOVELIL Dania D/S A/S, Esbjerg. 1925 FEN-09-1268
6224 HAMLET Foto af HAMLET. Danmark D/S A/S, København 1890 FEN-10-1271
6225 ROLF Foto af ROLF (II) Danmark D/S A/S, København 1903 FEN-10-1272
6226 THORVALDSEN Foto af THORVALDSEN Danmark D/S A/S, København 1871 FEN-10-1273
6227 SVAVA Foto af SVAVA Valkyrien D/S A/S, København 1904 FEN-10-1274
6228 DAN Foto af DAN (II) Gorm D/S A/S, København 1906 FEN-10-1275
6229 DANMARK Foto af DANMARK Skjold D/S A/S, København 1893 FEN-10-1276
6230 HARALD Foto af HARALD (III) Gorm D/S A/S, København 1903 FEN-10-1277
6231 IVAR Foto af IVAR (I) Carl D/S A/S, København 1907 FEN-10-1278
6232 KNUD II Foto af KNUD II Carl D/S A/S, København 1900 FEN-10-1279
6233 BRYNHILD Foto af BRYNHILD Valkyrien D/S A/S, København 1907 FEN-10-1280
6234 MAGNUS Foto af MAGNUS Carl D/S A/S, København 1884 FEN-10-1281
6235 OLAF Foto af OLAF (II) Carl D/S A/S, København 1897 FEN-10-1282
6236 SVEND II Foto af SVEND II Carl D/S A/S, København 1900 FEN-10-1283
6237 SIGRUN Foto af SIGRUN Carl D/S A/S, København 1904 FEN-10-1284
6238 GREGORY MÖRCH Foto af GREGORY MØRCH (Rus.) Dask-Russiske D/S A/S, København 1880 FEN-10-1285
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6239 GENERALKONSUL PALLISEN Foto af GENERALKONSUL PALLISEN Dask-Russiske D/S A/S, København 1905 FEN-10-1286
6240 HELMER MØRCH Foto af HELMER MØRCH Dask-Russiske D/S A/S, København 1905 FEN-10-1287
6241 MICHAEL ONTCHOUKOFF Foto af MICHAEL ONTCHOUKOFF Dask-Russiske D/S A/S, København 1905 FEN-10-1288
6242 NEWA Foto af NEWA Dask-Russiske D/S A/S, København 1902 FEN-10-1289
6243 ROTA Foto af ROTA Dask-Russiske D/S A/S, København 1915 FEN-10-1290
6244 WLADIMIR SAWIN Foto af WLADIMIR SAWIN Dask-Russiske D/S A/S, København 1898 FEN-10-1291
6245 THORVALDSEN Første danske dampskib på Sydamerikas vestkyst 1873. THORVALDSEN. Under Dannebrog, København 1973-02-01 FEN-10-1292
6259 IRLAND Foto af IRLAND (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1951 FEN-10-1296
6260 IRLAND Foto af IRLAND (III) Dansk-Franske D/S A/S, København 1964 FEN-10-1297
6261 KINSHASA Foto af KINSHASA Dansk-Franske D/S A/S, København 1967 FEN-10-1298
6262 LIFLAND Foto af LIFLAND (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1920 FEN-10-1299
6263 MAYUMBE Foto af MAYUMBE Dansk-Franske D/S A/S, København 1955 FEN-10-1300
6264 NORMANDIET Foto af NORMANDIET (V) Dansk-Franske D/S A/S, København 1947 FEN-10-1301
6265 NORMANDIET Foto af NORMANDIET (VI) Dansk-Franske D/S A/S, København 1967 FEN-10-1302
6266 RØSNÆS Foto af RØSNÆS Dansk-Franske D/S A/S, København 1944 FEN-10-1303
6267 SHETLAND Foto af SHETLAND (I) Dansk-Franske D/S A/S, København 1951 FEN-10-1304
6268 SKAANE Foto af SKAANE Dansk-Franske D/S A/S, København 1919 FEN-10-1305
6269 SKOTLAND Foto af SKOTLAND (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1957 FEN-10-1306
6270 SLESVIG Foto af SLESVIG (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1913 FEN-10-1307
6271 SLESVIG Foto af SLESVIG (III) Dansk-Franske D/S A/S, København 1938 FEN-10-1308
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6272 RØDFAXE Foto af RØDFAXE Dansk-Franske D/S A/S, København 1913 FEN-10-1309
6273 AFRIKA Foto af AFRIKA (I). Dansk-Franske D/S A/S, København 1958 FEN-10-1310
6274 ANGOLA Foto af ANGOLA (I) Dansk-Franske D/S A/S, København 1954 FEN-10-1311
6275 BANANA Foto af BANANA Dansk-Franske D/S A/S, København 1967 FEN-10-1312
6276 VOSNÆS Foto af VOSNÆS Dansk-Franske D/S A/S, København 1946 FEN-10-1313
6277 BORNHOLM Foto af BORNHOLM (IIDF) Dansk-Franske D/S A/S, København 1930 FEN-10-1314
6278 BRETAGNE Foto af BRETAGNE (I) Dansk-Franske D/S A/S, København 1912 FEN-10-1315
6279 BRETAGNE Foto af BRETAGNE (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1908 FEN-10-1316
6280 BRETAGNE Foto af BRETAGNE (III) Dansk-Franske D/S A/S, København 1928 FEN-10-1317
6281 BRETAGNE Foto af BRETAGNE (IV) Dansk-Franske D/S A/S, København 1947 FEN-10-1318
6282 ESTLAND Foto af ESTLAND Dansk-Franske D/S A/S, København 1918 FEN-10-1319
6283 FRANKRIG Foto af FRANKRIG Dansk-Franske D/S A/S, København 1956 FEN-10-1320
6284 GRØNLAND Foto af GRØNLAND (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1943 FEN-10-1321
6285 GRØNLAND Foto af GRØNLAND (III) Dansk-Franske D/S A/S, København 1952 FEN-10-1322
6286 GRØNLAND Foto af GRØNLAND (IV) Dansk-Franske D/S A/S, København 1961 FEN-10-1323
6287 GRØNLAND Foto af GRØNLAND (V) Dansk-Franske D/S A/S, København 1972 FEN-10-1324
6288 HALLAND Foto af HALLAND (I) Dansk-Franske D/S A/S, København 1924 FEN-10-1325
6289 HALLAND Foto af HALLAND (II) Dansk-Franske D/S A/S, København 1946 FEN-10-1326
6290 HIMMERLAND Foto af HIMMERLAND (I) Dansk-Franske D/S A/S, København 1956 FEN-10-1327
6291 HOLLAND Foto af HOLLAND Dansk-Franske D/S A/S, København 1961 FEN-10-1328
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6292 SKOTLAND Foto af SKOTLAND (I) og som IRANIA Dansk-Franske D/S A/S, København 1926 FEN-10-1329
6294 AVANCE Foto af AVANCE. Det Danske Kulkompagni A/S, København 1912 FEN-10-1330
6295 BISCAYA Foto af BISCAYA Det Danske Kulkompagni A/S, København 1961 FEN-10-1331
6296 BRETLAND Foto af BRETLAND (I) Det Danske Kulkompagni A/S, København 1902 FEN-10-1332
6297 BRETLAND Foto af BRETLAND (II) Det Danske Kulkompagni A/S, København 1956 FEN-10-1333
6298 BOTHAL Foto af BOTHAL Det Danske Kulkompagni A/S, København 1920 FEN-10-1334
6299 DANA Foto af DANA Det Danske Kulkompagni A/S, København 1905 FEN-10-1335
6300 I.P. SUHR Foto af I.P. SUHR Det Danske Kulkompagni A/S, København 1927 FEN-10-1336
6301 IVAN KONDRUP Foto af IVAN KONDRUP Det Danske Kulkompagni A/S, København 1937 FEN-10-1337
6302 JULIUS HOLMBLAD Foto af JULIUS HOLMBLAD Det Danske Kulkompagni A/S, København 1898 FEN-10-1338
6303 JULIUS MADSEN Foto af JULIUS MADSEN Det Danske Kulkompagni A/S, København 1942 FEN-10-1339
6304 N.C. MONBERG Foto af N.C. MONBERG Det Danske Kulkompagni A/S, København 1928 FEN-10-1340
6305 TH. ADLER SVANHOLM Foto af TH. ADLER SVANHOLM Det Danske Kulkompagni A/S, København 1951 FEN-10-1341
6306 WM. TH. MALLING Foto af WM. TH. MALLING Det Danske Kulkompagni A/S, København 1913 FEN-10-1342
6307 CIMBRIA Foto af CIMBRIA (I) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1921 FEN-10-1343
6308 CIMBRIA Foto af CIMBRIA (II) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1963 FEN-10-1344
6309 CONCORDIA Foto af CONCORDIA (I) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1943 FEN-10-1345
6310 CONCORDIA Foto af CONCORDIA (II) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1964 FEN-10-1346
6311 DANIA Foto af DANIA (I) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1888 FEN-10-1347
6312 DANIA Foto af DANIA (II) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1924 FEN-10-1348
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6313 ENGLAND Foto af ENGLAND De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1930 FEN-10-1349
6314 HAFNIA Foto af HAFNIA De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1924 FEN-10-1350
6315 SCANDIA Foto af SCANDIA (II) De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1959 FEN-10-1351
6316 SCOTIA Foto af SCOTIA De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1923 FEN-10-1352
6317 VICTORIA Foto af VICTORIA De Forenede Kulimportører D/S A/S, København 1924 FEN-10-1353
6318 ALADDIN Foto af ALADDIN Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1919 FEN-10-1354
6319 BJARKE Foto af BJARKE (I) Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1919 FEN-10-1355
6320 BJARKE Foto af BJARKE (II) Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1924 FEN-10-1356
6321 FRISIA Foto af FRISIA Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1888 FEN-10-1357
6322 HAMLET Foto af HAMLET (II) Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1924 FEN-10-1358
6323 HAMLET Foto af HAMLET (III) Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1924 FEN-10-1359
6324 MARGRETHE ROBBERT Foto af MARGRETHE ROBBERT Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1958 FEN-10-1360
6325 NIELS R. FINSEN Foto af NIELS R. FINSEN Det Dansk-Norske Dampskibsselskab A/S, København 1904 FEN-10-1361
6331 ELSE NIELSEN Foto af ELSE NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1951 FEN-10-1362
6332 FYLLA Foto af FYLLA Progress D/S A/S, København. 1906 FEN-10-1363
6333 GRETE NIELSEN Foto af GRETE NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1959 FEN-10-1364
6334 HENRY TEGNER Foto af HENRY TEGNER Progress D/S A/S, København. 1914 FEN-10-1365
6335 HUGO NIELSEN Foto af HUGO NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1949 FEN-10-1366
6336 KAREN Foto af KAREN Progress D/S A/S, København. 1917 FEN-10-1367
6337 KEJSERINDE DAGMAR Foto af KEJSERINDE DAGMAR Progress D/S A/S, København. 1905 FEN-10-1368
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6338 LILY Foto af LILY Progress D/S A/S, København. 1920 FEN-10-1369
6339 LILY NIELSEN Foto af LILY NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1951 FEN-10-1370
6340 MAJ Foto af MAJ Progress D/S A/S, København. 1921 FEN-10-1371
6341 MARGRETE Foto af MARGRETE Progress D/S A/S, København. 1917 FEN-10-1372
6342 MARIUS NIELSEN Foto af MARIUS NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1954 FEN-10-1373
6343 MARTIN GOLDSCHMIDT Foto af MARTIN GOLDSCHMIDT Progress D/S A/S, København. 1922 FEN-10-1374
6344 MARX Foto af MARX Progress D/S A/S, København. 1925 FEN-10-1375
6345 POLLY Foto af POLLY Progress D/S A/S, København. 1911 FEN-10-1376
6346 RIGMOR NIELSEN Foto af RIGMOR NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1954 FEN-10-1377
6347 SOPHIE Foto af SOPHIE Progress D/S A/S, København. 1920 FEN-10-1378
6348 VALBORG NIELSEN Foto af VALBORG NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1949 FEN-10-1379
6349 WILH. COLDING Foto af WILH. COLDING Progress D/S A/S, København. 1905 FEN-10-1380
6350 ANNA Foto af ANNA samt udklip om tidligere redningsoperation. Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1882 FEN-10-1381
6351 ARNGRIM Foto af ARNGRIM Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1956 FEN-10-1382
6352 ASBJØRN Foto af ASBJØRN Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1935 FEN-10-1383
6353 BOGATYR Foto af BOGATYR Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1958 FEN-10-1384
6354 CHRISTIAN Foto af CHRISTIAN Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1927 FEN-10-1385
6355 CLARA Foto af CLARA Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1925 FEN-10-1386
6356 DANMARK Foto af DANMARK Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1931 FEN-10-1387
6357 GAUTATYR Foto af GAUTATYR Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1906 FEN-10-1388
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6358 INGA Foto af INGA Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1921 FEN-10-1389
6359 KAI Foto af KAI Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1921 FEN-10-1390
6360 VERATYR Foto af VERATYR Holm & Wonsild, Myren D/S A/S, København. 1906 FEN-10-1391
6361 AASE NIELSEN Foto af AASE NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1958 FEN-10-1392
6362 ABSALON Foto af ABSALON. Skjalm Hvide D/S A/S, København. 1898 FEN-10-1393
6363 ANNA NIELSEN Foto af ANNA NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1958 FEN-10-1394
6364 BERTHA Foto af BERTHA Progress D/S A/S, København. 1915 FEN-10-1395
6365 CITO Foto af CITO Skagerak D/S A/S, København. 1893 FEN-10-1396
6366 EDITH NIELSEN Foto af EDITH NIELSEN Progress D/S A/S, København. 1967 FEN-10-1397
6370 AALBORG Foto af AALBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1920 FEN-11-1400
6371 AGGERSBORG Foto af AGGERSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1948 FEN-11-1401
6372 AGGERSBORG Foto af AGGERSBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1968 FEN-11-1402
6373 AMALIENBORG Foto af AMALIENBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1962 FEN-11-1403
6374 AMALIENBORG Foto af AMALIENBORG (IV) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1969 FEN-11-1404
6375 BILLESBORG Foto af BILLESBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1970 FEN-11-1405
6376 BRATTINGSBORG Foto af BRATTINGSBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1898 FEN-11-1406
6377 BRATTINGSBORG Foto af BRATTINGSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1947 FEN-11-1407
6378 BUCCANEER Foto af BUCCANEER C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1958 FEN-11-1408
6379 CHRISTIANSBORG Foto af CHRISTIANSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1922 FEN-11-1409
6380 CHRISTIANSBORG Foto af CHRISTIANSBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1951 FEN-11-1410
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6381 DANSBORG Foto af DANSBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1904 FEN-11-1411
6382 DANSBORG Foto af DANSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1920 FEN-11-1412
6383 DANSBORG Foto af DANSBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1944 FEN-11-1413
6384 DANSBORG Foto af DANSBORG (IV) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1955 FEN-11-1414
6385 DANSBORG Foto af DANSBORG (V) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1962 FEN-11-1415
6406 - Farvandsvæsenets virksomhed 1. april 1973 til 31. december 1974. Farvandsvæsenet, København 1975 REF-52-2337
6408 ELLENSBORG Foto af ELLENSBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1919 FEN-11-1416
6409 FLYNDERBORG Foto af FLYNDERBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1930 FEN-11-1417
6410 FLYNDERBORG Foto af FLYNDERBORG (IV) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1949 FEN-11-1418
6411 FLYNDERBORG Foto af FLYNDERBORG (V) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1965 FEN-11-1419
6412 FREDENSBORG Foto af FREDENSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1923 FEN-11-1420
6413 FREDERIKSBORG Foto af FREDERIKSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1889 FEN-11-1421
6414 SIRIUS Foto af SIRIUS Orion D/S A/S, København / Rungsted 1889 FEN-11-1421
6415 FREDERIKSBORG Foto af FREDERIKSBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1916 FEN-11-1422
6416 FREDERIKSBORG Foto af FREDERIKSBORG (IV) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1965 FEN-11-1423
6417 FREDERIKSBORG Foto af FREDERIKSBORG (V) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1977 FEN-11-1424
6418 GULDBORG Foto af GULDBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1930 FEN-11-1425
6419 HAMMERSHUS Foto af HAMMERSHUS C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1903 FEN-11-1426
6420 HARRILDSBORG Foto af HARRILDSBORG (I) C.K. Hansen - Neptun D/S A/S, København / Rungsted 1907 FEN-11-1427
6421 HARRILDSBORG Foto af HARRILDSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1953 FEN-11-1428
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6422 HERBRAND Foto af HERBRAND C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1935 FEN-11-1429
6423 JELLING Foto af JELLING (II) Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S, København. 1958 FEN-11-1430
6424 JOMSBORG Foto af JOMSBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1896 FEN-11-1431
6425 JUNGSHOVED Foto af JUNGSHOVED C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1901 FEN-11-1432
6426 KALØ Foto af KALØ C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1903 FEN-11-1433
6427 KRONBORG Foto af KRONBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1899 FEN-11-1434
6428 LILLEBORG Foto af LILLEBORG som MARKUS C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1908 FEN-11-1435
6429 NORDBORG Foto af NORDBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1930 FEN-11-1436
6430 ROSENBORG Foto af ROSENBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1889 FEN-11-1437
6431 ROSBORG Foto af ROSBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1957 FEN-11-1438
6432 SILKEBORG Foto af SILKEBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1915 FEN-11-1439
6433 SKANDERBORG Foto af SKANDERBORG (I) som RIDAL C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1897 FEN-11-1440
6434 SKANDERBORG Foto af SKANDERBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1964 FEN-11-1441
6435 SKODSBORG Foto af SKODSBORG (II) C.K. Hansen - D/S af 1896 A/S, København / Rungsted 1902 FEN-11-1442
6436 SKODSBORG Foto af SKODSBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1918 FEN-11-1443
6437 SPIGERBORG Foto af SPIGERBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1907 FEN-11-1444
6438 SPIGERBORG Foto af SPIGERBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1950 FEN-11-1445
6439 STJERNEBORG Foto af STJERNEBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1929 FEN-11-1446
6440 SØBORG Foto af SØBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1899 FEN-11-1447
6441 SØBORG Foto af SØBORG (II) som RUGARD. C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1924 FEN-11-1448
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6442 SØNDERBORG Foto af SØNDERBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1920 FEN-11-1449
6443 TAARNBORG Foto af TAARNBORG (II) - se bemærkninger. C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1945 FEN-11-1450
6444 TUBORG Foto af TUBORG (III) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1917 FEN-11-1451
6445 ULFSBORG Foto af ULFSBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1894 FEN-11-1452
6446 URANIENBORG Foto af URANIENBORG (I) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1894 FEN-11-1453
6447 URANIENBORG Foto af URANIENBORG (II) C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1922 FEN-11-1454
6448 VISBORG Foto af VISBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1885 FEN-11-1455
6449 ØRNEBORG Foto af ØRNEBORG C.K. Hansen - Dannebrog D/S A/S, København / Rungsted 1919 FEN-11-1456
6450 KOTONIA Foto af KOTONIA. Norden D/S A/S, København 1906 FEN-11-1457
6451 M.C. HOLM Foto af M.C. HOLM Norden D/S A/S, København 1924 FEN-11-1458
6452 NIELSEN R. FINSEN Foto af NIELS R. FINSEN Norden D/S A/S, København 1904 FEN-11-1459
6453 NORDAMERIKA Foto af NORDAMERIKA Norden D/S A/S, København 1905 FEN-11-1460
6454 NORDEN Foto af NORDEN (II) Norden D/S A/S, København 1896 FEN-11-1461
6455 NORDEN Foto af NORDEN (III) Norden D/S A/S, København 1909 FEN-11-1462
6456 NORDEN Foto af NORDEN (V) Norden D/S A/S, København 1946 FEN-11-1463
6457 NORDFARER Foto af NORDFARER (I) Norden D/S A/S, København 1898 FEN-11-1464
6458 NORDFARER Foto af NORDFARER (II) Norden D/S A/S, København 1929 FEN-11-1465
6459 NORDFARER Foto af NORDFARER (III) Norden D/S A/S, København 1961 FEN-11-1466
6460 NORDGLIMT Foto af NORDGLIMT Norden D/S A/S, København 1956 FEN-11-1467
6461 NORDHVAL Foto af NORDHVAL (II) Norden D/S A/S, København 1949 FEN-11-1468
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6462 NORDKAP Foto af NORDKAP (III) Norden D/S A/S, København 1930 FEN-11-1469
6463 NORDKAP Foto af NORDKAP (IV) Norden D/S A/S, København 1975 FEN-11-1470
6464 NORDLYS Foto af NORDLYS Norden D/S A/S, København 1916 FEN-11-1471
6465 NORDPOL Foto af NORDPOL (II) Norden D/S A/S, København 1926 FEN-11-1472
6466 NORDPOL Foto af NORDPOL (IV) Norden D/S A/S, København 1974 FEN-11-1473
6467 NORDSTJERNEN Foto af NORDSTJERNEN (I) Norden D/S A/S, København 1873 FEN-11-1474
6468 NORDSTJERNEN Foto af NORDSTJERNEN (II) Norden D/S A/S, København 1903 FEN-11-1475
6469 NORDSTJERNEN Foto af NORDSTJERNEN (III) Norden D/S A/S, København 1949 FEN-11-1476
6470 ROLF Foto af ROLF (III) her som GRETA af Finland. Norden D/S A/S, København 1903 FEN-11-1477
6471 SARMATIA Foto af SARMATIA Norden D/S A/S, København 1901 FEN-11-1478
6472 AASE Foto af AASE Torm D/S A/S, København 1924 FEN-11-1479
6473 AGNETE TORM Foto af AGNETE TORM Torm D/S A/S, København 1948 FEN-11-1480
6474 AGNETE Foto af AGNETE (II) Torm D/S A/S, København 1921 FEN-11-1481
6475 ALICE Foto af ALICE Torm D/S A/S, København 1924 FEN-11-1482
6476 ANNE Foto af ANNE Torm D/S A/S, København 1928 FEN-11-1483
6477 ASLAUG Foto af ASLAUG Torm D/S A/S, København 1927 FEN-11-1484
6478 BIRGITTE Foto af BIRGITTE Torm D/S A/S, København 1930 FEN-11-1485
6479 ESTRID TORM Foto af ESTRID TORM Torm D/S A/S, København 1952 FEN-11-1486
6480 ESTRID Foto af ESTRID Torm D/S A/S, København 1906 FEN-11-1487
6481 FREYA TORM Foto af FREYA TORM Torm D/S A/S, København 1953 FEN-11-1488
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6482 FREYA Foto af FREYA Torm D/S A/S, København 1924 FEN-11-1489
6483 GERD Foto af GERD Torm D/S A/S, København 1935 FEN-11-1490
6484 GERD Foto af GERD Torm D/S A/S, København 1948 FEN-11-1491
6485 GUDRUN Foto af GUDRUN Torm D/S A/S, København 1901 FEN-11-1492
6486 GUNHILD TORM Foto af GUNHILD TORM Torm D/S A/S, København 1918 FEN-11-1493
6487 GERTRUD Foto af GERTRUD Torm D/S A/S, København 1938 FEN-11-1494
6488 GYDA Foto af GYDA Torm D/S A/S, København 1934 FEN-11-1495
6489 GYDA Foto af GYDA senere TORM GYDA Torm D/S A/S, København 1967 FEN-11-1496
6490 HELVIG Foto af HELVIG Torm D/S A/S, København 1937 FEN-11-1497
6491 HILDE Foto af HILDE Torm D/S A/S, København 1930 FEN-11-1498
6492 INGEBORG S Foto af INGEBORG S Torm D/S A/S, København 1924 FEN-11-1499
6493 OLGA S Foto af OLGA S Torm D/S A/S, København 1920 FEN-11-1500
6494 RAGNHILD Foto af RAGNHILD Torm D/S A/S, København 1919 FEN-11-1501
6495 RAGNHILD Foto af RAGNHILD Torm D/S A/S, København 1938 FEN-11-1502
6496 SARA Foto af 9 mand fra SARAs besætning. Torm D/S A/S, København 1904 FEN-11-1503
6497 SIGNE Foto af SIGNE Torm D/S A/S, København 1919 FEN-11-1504
6498 TEKLA Foto af TEKLA Torm D/S A/S, København 1921 FEN-11-1505
6499 TEKLA Foto af TEKLA Torm D/S A/S, København 1945 FEN-11-1506
6500 THYRA S Foto af THYRA S Torm D/S A/S, København 1936 FEN-11-1507
6502 ALICE Foto og note om ALICEs grundstødning ud for Vang 1948-01-11 Berlingske Tidende, København 1948-01-13 REF-52-2340
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6507 BENNY SKOU Foto af BENNY SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1945 FEN-11-1508
6508 BENNY SKOU Foto af BENNY SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1951 FEN-11-1509
6509 DITTE SKOU Foto af DITTE SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1969 FEN-11-1510
6510 DORIT SKOU Foto af DORIT SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1973 FEN-11-1511
6511 DORTE SKOU Foto af DORTE SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1968 FEN-11-1512
6512 ELSE SKOU Foto af ELSE SKOU (her som BARBARA med rotorer på dækket). Ove Skou Rederi-A/S, København 1926 FEN-11-1513
6513 GRETE SKOU Foto af GRETE SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1959 FEN-11-1514
6514 HANNE SKOU Foto af HANNE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1918 FEN-11-1515
6515 HANNE SKOU Foto af HANNE SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1958 FEN-11-1516
6516 HELLE SKOU Foto af HELLE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1918 FEN-11-1517
6517 HELLE SKOU Foto af HELLE SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1962 FEN-11-1518
6518 INGER SKOU Foto af INGER SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1954 FEN-11-1519
6519 INGER SKOU Foto af INGER SKOU (III) Ove Skou Rederi-A/S, København 1964 FEN-11-1520
6520 JYTTE SKOU Foto af JYTTE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1949 FEN-11-1521
6521 JYTTE SKOU Foto af JYTTE SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1965 FEN-11-1522
6522 KIRSTEN SKOU Foto af KIRSTEN SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1947 FEN-11-1523
6523 KIRSTEN SKOU Foto af KIRSTEN SKOU (IV) Ove Skou Rederi-A/S, København 1963 FEN-11-1524
6524 LOTTE SKOU Foto af LOTTE / LOTTE SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1906 FEN-11-1525
6525 LOTTE SKOU Foto af LOTTE SKOU (III) Ove Skou Rederi-A/S, København 1954 FEN-11-1526
6526 LOTTE SKOU Foto af LOTTE SKOU (IV) Ove Skou Rederi-A/S, København 1966 FEN-11-1527
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6527 MAREN SKOU Foto af MAREN SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1961 FEN-11-1528
6528 MADS SKOU Foto af MADS SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1962 FEN-11-1529
6529 MARIE SKOU Foto af MARIE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1923 FEN-11-1530
6530 METTE SKOU Foto af METTE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1906 FEN-11-1531
6531 PACIFIC SKOU Foto af PACIFIC SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1968 FEN-11-1532
6532 RIKKE SKOU Foto af RIKKE SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1955 FEN-11-1533
6533 PETRA SKOU Foto af PETRA SKOU Ove Skou Rederi-A/S, København 1954 FEN-11-1534
6534 SUSANNE SKOU Foto af SUSANNE SKOU (I) Ove Skou Rederi-A/S, København 1954 FEN-11-1535
6535 SUSANNE SKOU Foto af SUSANNE SKOU (II) Ove Skou Rederi-A/S, København 1967 FEN-11-1536
6536 NYBO Foto af turbineskibet NYBO Burmeister & Wain A/S, København 1934 FEN-12-1537
6537 SAGA Foto af SAGA Burmeister & Wain A/S, København 1901 FEN-12-1538
6538 SKELLEFTEÅ Foto af SKELLEFTEÅ Burmeister & Wain A/S, København 1902 FEN-12-1539
6539 FRUTERA Foto af FRUTERA Burmeister & Wain A/S, København 1902 FEN-12-1540
6540 HIPPOLYTE DUMOIS Foto af HIPPOLYTE DUMOIS Burmeister & Wain A/S, København 1902 FEN-12-1541
6541 VERA Foto af VERA Burmeister & Wain A/S, København 1903 FEN-12-1542
6542 VERONA Foto af VERONA Burmeister & Wain A/S, København 1903 FEN-12-1543
6543 BREWSTER Foto af BREWSTER Burmeister & Wain A/S, København 1903 FEN-12-1544
6544 BOUND BROOK Foto af BOUND BROOK Burmeister & Wain A/S, København 1903 FEN-12-1545
6545 BAKER Foto af BAKER Burmeister & Wain A/S, København 1903 FEN-12-1546
6546 BRADFORD Foto af BRADFORD Burmeister & Wain A/S, København 1904 FEN-12-1547
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6547 KRONPRINSESSAN VICTORIA Foto af KRONPRINSESSAN VICTORIA Burmeister & Wain A/S, København 1905 FEN-12-1548
6548 PRINSESSAN INGEBORG Foto af PRINSESSAN INGEBORG Burmeister & Wain A/S, København 1905 FEN-12-1549
6549 WEGADESK Foto af WEGADESK Burmeister & Wain A/S, København 1908 FEN-12-1550
6550 HERAKLES Foto af HERAKLES Burmeister & Wain A/S, København 1908 FEN-12-1551
6551 MANCHIONEAL Foto af MANCHIONEAL Burmeister & Wain A/S, København 1911 FEN-12-1552
6552 KRONPRINS GUSTAV ADOLPH Foto af KRONPRINS GUSTAF ADOLF Burmeister & Wain A/S, København 1914 FEN-12-1553
6553 KRONPRINSESSAN MARGARETA Foto af KRONPRINSESSAN MARGARETA Burmeister & Wain A/S, København 1914 FEN-12-1554
6554 PACIFIC Foto af PACIFIC Burmeister & Wain A/S, København 1914 FEN-12-1555
6555 BONHEUR Foto af BONHEUR Burmeister & Wain A/S, København 1918 FEN-12-1556
6556 VALPARAISO Foto af VALPARAISO Burmeister & Wain A/S, København 1917 FEN-12-1557
6557 LIMA Foto af LIMA Burmeister & Wain A/S, København 1918 FEN-12-1558
6558 KEDOE Foto af KEDOE Burmeister & Wain A/S, København 1921 FEN-12-1559
6559 RIGEL Foto af RIGEL Burmeister & Wain A/S, København 1924 FEN-12-1560
6560 - Foto af Marketenderipram for B&W. Burmeister & Wain A/S, København 1926 FEN-12-1561
6561 MELINGA Foto af MELINGA Burmeister & Wain A/S, København 1928 FEN-12-1562
6562 SANDAR Foto af SANDAR Burmeister & Wain A/S, København 1928 FEN-12-1563
6563 REFRIGERATOR NO. 10 Foto af REFRIGERATOR NO. 10 Burmeister & Wain A/S, København 1933 FEN-12-1564
6564 HØEGH SILVERSTAR Foto af HØEGH SILVERSTAR Burmeister & Wain A/S, København 1937 FEN-12-1565
6570 RUTH JUSTESEN Foto af RUTH JUSTESEN Peter Justesen Company A/S, København 1964 FEN-12-1566
6571 A.N.P. Foto af A.N.P. Partrederi ved Hahnn-Petersen, København 1961 FEN-12-1567
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6572 CHRESTEN RASK Foto af CHRESTEN RASK. Søren P. Christensen, Vejle 1960 FEN-12-1568
6573 SØREN RASK Foto af SØREN RASK. Søren P. Christensen, Vejle 1960 FEN-12-1569
6574 FALSTER Foto af FALSTER H.A. Christensen, Nykøbing F. 1912 FEN-12-1570
6575 PETER Foto af PETER Dansk Shell A/S, København 1936 FEN-12-1571
6576 SHELL I Foto af SHELL I Dansk Shell A/S, København 1921 FEN-12-1572
6577 PETROLEA Foto af PETROLEA Dansk Shell A/S, København 1904 FEN-12-1573
6578 ESSO NYBORG Foto af ESSO NYBORG Dansk Esso A/S, København 1945 FEN-12-1574
6579 ESSO KØBENHAVN Foto af ESSO KØBENHAVN Dansk Esso A/S, København 1930 FEN-12-1575
6580 DANIA Foto af DANIA Det Danske Petroleums-A/S, København 1925 FEN-12-1576
6581 BIRTHE THOLSTRUP Foto af BIRTHE THOLSTRUP Kosangas A/S, København 1962 FEN-12-1577
6582 B.P. NETTE Foto af B.P. NETTE B.P. Tankskibsrederiet A/S, København. 1959 FEN-12-1578
6583 ESTRED Foto af ESTRED B.P. Tankskibsrederiet A/S, København. 1939 FEN-12-1579
6584 GERDA SKAGBO Foto af GERDA SKAGBO Tankskibsrederiet A/S, Fredericia 1937 FEN-12-1580
6585 WI-TO LION Foto af WI-TO LION Fabrikant Tyge J.E.K. Egelborg, Holbæk 1969 FEN-12-1581
6586 VINLAND SAGA Foto af VINLAND SAGA Nordatlanten Rederi-I/S, København 1961 FEN-12-1582
6587 TORØSAND Foto af TORØSAND Rederiet Johannes Jørgensen, Assens. 1952 FEN-12-1583
6588 TINA CHRISTENSEN Foto af TINA CHRISTENSEN Rederi-I/S ved KR. Peder V. Christensen, København 1966 FEN-12-1584
6589 SUSAN Foto af SUSAN Rederiet Navigators I/S, Haderslev 1964 FEN-12-1585
6590 PEP ICE Foto af PEP ICE Pep nautica, København 1977 FEN-12-1586
6591 MARIE TH. Foto af MARIE TH. kaptajn Gunnar Bjerregaard Thuesen, Fåborg 1961 FEN-12-1587
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6592 lORELEI Foto af LORELEI kaptajn Harry Jacobsen, Nørresundby 1956 FEN-12-1588
6593 LEHNSKOV Foto af LEHNSKOV direktør Johannes F. Nytofte, Svendborg 1906 FEN-12-1589
6596 JENKA Foto af JENKA (I) kaptajn Niels C. Nielsen, Marstal 1953 FEN-12-1590
6597 HENRIETTE ISA Foto af HENRIETTE ISA Isafold, København 1969 FEN-12-1591
6598 GIMLE Foto af GIMLE kaptajn Svend Aage Gregersen Beck, Årøsund 1955 FEN-12-1592
6599 ETOR Foto af ETOR Edvard K. Thordsen, Marstal 1927 FEN-12-1593
6600 EASTHOLM Foto af EATSHOLM skibsfører Jørgen Christensen, Søby 1958 FEN-12-1594
6601 BIBE Foto af BIBE C.P. Jensen Rudkøbing 1927 FEN-12-1596
6602 ASKØ Foto af ASKØ Askø Kommune, Maribo 1952 FEN-12-1597
6603 ASK Foto af ASK Partrederi, Køge / skibsmægler Aage Weismann Poulsen. 1924 FEN-12-1598
6604 ANNE-GRETHE Foto af ANNE-GRETHE Skibsfører Jørgen Christensen, Søby 1939 FEN-12-1599
6605 ALTHEA Foto af ALTHEA Partrederiet på Bornholm af 21.09. 1964 / Laurits Skovgaard, Rønne. 1966 FEN-12-1600
6606 AGO Foto af AGO Arne A.P. Steffensen, Vordingborg 1921 FEN-12-1601
6607 ADDA Foto af ADDA. Isafold A/S, København 1964 FEN-12-1602
6608 DORRIT HØYER Foto af DORRIT HØYER Partrederiet Dorrit Høyer, København, ved Rederiet Christian Høyer. 1970 FEN-12-1603
6609 DORCA Foto af DORCA Kaptajn Hans Christian Grube, Marstal 1965 FEN-12-1604
6610 DEJRØ Foto af DEJRØ Dejrø Rederi-A/S, Ærøskøbing 1948 FEN-12-1605
6611 ELSE Foto af ELSE Aalborg D/S A/S, Ålborg 1890 FEN-12-1606
6612 MARGRETHE Foto af MARGRETHE Aalborg D/S A/S, Ålborg 1882 FEN-12-1607
6613 KNUD Foto af KNUD Aalborg D/S A/S, Ålborg 1871 FEN-12-1608
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6614 JENS BANG Foto af JENS BANG Aalborg D/S A/S, Ålborg 1907 FEN-12-1609
6615 HAVET Foto af HAVET Købmand konsul Niels K. Strøyberg, Ålborg 1908 FEN-12-1610
6616 ARGO Foto af ARGO Activ D/S A/S, Korsør 1923 FEN-12-1611
6617 AVANCE Foto af AVANCE Activ D/S A/S, Korsør 1920 FEN-12-1612
6618 THORVALDSEN Foto af THORVALDSEN Thorvaldsen D/S A/S, København 1871 FEN-12-1613
6619 ELSE L. Foto af ELSE L. Absalon D/S A/S, København, skibsreder H.P. Ladegaard 1883 FEN-12-1614
6620 ACTIV Foto af ACTIV Activ D/S A/S, Korsør 1918 FEN-12-1615
6621 ALFA Foto af ALFA Absalon D/S A/S, København 1877 FEN-12-1616
6622 ASK Foto af ASK Activ A/S, Randers, ved C. Hassager. 1891 FEN-12-1617
6623 LISE Foto af LISE (II) Nautic D/S A/S, København 1921 FEN-12-1618
6624 LISE Foto af LISE (III) Nautic D/S A/S, København 1920 FEN-12-1619
6625 LISE Foto af LISE (IV) Nautic D/S A/S, København 1926 FEN-12-1620
6626 ULLA Foto af ULLA Hellesen & Vollmond I/S, København 1922 FEN-12-1621
6627 SORTEKLINT Foto af SORTEKLINT Hellesen & Vollmond I/S, København 1958 FEN-12-1622
6628 SWARLAND Foto af SWARLAND Hellesen & Vollmond I/S, København 1867 FEN-12-1623
6629 VERA Foto af VERA Rederiet Anholt A/S, København 1921 FEN-12-1624
6630 H.V. FISKER Foto af H.V. FISKER Atalanta D/S A/S, København 1890 FEN-12-1625
6631 I.P. JUSTESEN Foto af I.P. JUSTESEN Atalanta D/S A/S, København 1893 FEN-12-1626
6632 SIERRA LEONE Foto af SIERRA LEONE Atalanta D/S A/S, København 1920 FEN-12-1627
6633 SIERRA NEVADA Foto af SIERRA NEVADA Atalanta D/S A/S, København 1921 FEN-12-1628
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6634 ATALANTA Foto af ATALANTA Atalanta D/S A/S, København 1930 FEN-12-1629
6635 POLARHAVET Foto af POLARHAVET Atlanterhavet D/S A/S, København 1902 FEN-12-1630
6636 SYDHAVET Foto af SYDHAVET Atlanterhavet D/S A/S, København 1905 FEN-12-1631
6637 DAGØ Foto af DAGØ Baltic D/S A/S, København 1917 FEN-12-1632
6638 FANØ Foto af FANØ Baltic D/S A/S, København 1923 FEN-12-1633
6639 DJURSLAND Foto af DJURSLAND Baltic D/S A/S, København 1897 FEN-12-1634
6640 KALØ Foto af KALØ (I) Baltic D/S A/S, København 1925 FEN-12-1635
6641 RUNØ Foto af RUNØ Skibsmægler Chr. Jensen, København 1905 FEN-12-1636
6642 FORTUNA BAY Foto af FORTUNA BAY H. Bang & Co., København 1957 FEN-12-1637
6643 KAREN BRAVO Foto af KAREN BRAVO Wilh. Chr. Bech, Horsens 1969 FEN-12-1638
6644 LEILA BECH Foto af LEILA BECH Wilh. Chr. Bech, Horsens 1974 FEN-12-1639
6645 MARINA DANIA Foto af MARINA DANIA Dania Shipping Asso., København 1968 FEN-12-1640
6646 ATLAS Foto af ATLAS, tegning af snit. Nordisk Sten og Grus Kompagni A/S, Århus 1958 FEN-12-1641
6647 ANNA JOHANNE Foto af ANNA JOHANNE skibsreder Ejnar Nygaard, Risskov, Århus 1965 FEN-12-1642
6648 MERCUR Foto af MERCUR Dampskibsselskabet af 1925 A/S, Esbjerg 1901 FEN-12-1643
6649 VERNA CLAUSEN Foto af VERNA CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Svendborg 1948 FEN-12-1644
6650 SVEN CLAUSEN Foto af SVEN CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1915 FEN-12-1645
6651 MARIE CLAUSEN Foto af MARIE CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1911 FEN-12-1646
6652 JESPER CLAUSEN Foto af JESPER CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, København 1954 FEN-12-1647
6653 IDA CLAUSEN Foto af IDA CLAUSEN (II) C. Clausen, København 1957 FEN-12-1648
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6654 HELEN CLAUSEN Foto af HELEN CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1920 FEN-12-1649
6655 DORRIT CLAUSEN Foto af DORRIT CLAUSEN C. Clausen, København 1947 FEN-12-1650
6656 DAGMAR CLAUSEN Foto af DAGMAR CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1909 FEN-12-1651
6657 CLARA CLAUSEN Foto af CLARA CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1907 FEN-12-1652
6658 CARL Foto af CARL Skibsreder Christian Clausen, Haderslev 1907 FEN-12-1653
6659 ANN HELEN CLAUSEN Foto af ANN HELEN CLAUSEN Skibsreder Christian Clausen, Kolding 1943 FEN-12-1654
6660 MARGRETE Foto af MARGRETE Christiansholms Fabrikker, København 1897 FEN-12-1655
6661 ESTER Foto af ESTER Christiansholms Fabrikker, København 1917 FEN-12-1656
6662 MILLE HEERING Foto af MILLE HEERING Heering Line A/S, København 1958 FEN-12-1657
6663 HEERING ROSE Foto af HEERING ROSE Heering Line A/S, København 1962 FEN-12-1658
6664 HEERING KIRSE Foto af HEERING KIRSE Heering Line A/S, København 1963 FEN-12-1659
6665 HEERING ELSIE Foto af HEERING ELSIE Heering Line A/S, København 1964 FEN-12-1660
6666 HEERING CHRISTEL Foto af HEERING CHRISTEL Heering Line A/S, København 1974 FEN-12-1661
6667 CHRISTEL HEERING Foto af CHRISTEL HEERING Heering Line A/S, København 1958 FEN-12-1662
6668 CERESIO Foto af CERESIO Hans Hermansen, Marstal (partrederi) 1914 FEN-12-1663
6669 PIA Foto af PIA Oluf F. Svendsen, København 1916 FEN-12-1664
6670 BES Foto af BES Oluf F. Svendsen, København 1917 FEN-12-1665
6671 SAMSON SCAN Foto af SAMSON SCAN Blæsbjerg & Co., Århus 1976 FEN-12-1666
6672 COOLER SCAN Foto af COOLER SCAN Blæsbjerg & Co., Århus 1969 FEN-12-1667
6673 SYDHAVET Foto af SYDHAVET Botnia D/S A/S, København 1912 FEN-12-1668
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6674 ERIK BOYE Foto af ERIK BOYE Erik Boye Kromann, Marstal 1965 FEN-12-1669
6675 JULIE LYNN Foto af JULIE LYNN The Bridgeness Steamship Co., Nykøbing M. ved F.L. Knakkergaard. 1909 FEN-12-1670
6676 CATHRINE Foto af CATHRINE Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1900 FEN-12-1671
6677 CEMENTPILEN Foto af CEMENTPILEN Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1966 FEN-12-1672
6678 KONGSDAL Foto af KONGSDAL Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1965 FEN-12-1673
6679 MØEN Foto af MØEN Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1875 FEN-12-1674
6680 PORTLAND Foto af PORTLAND Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1951 FEN-12-1675
6681 RAPID Foto af RAPID Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1962 FEN-12-1676
6682 RØRDAL Foto af RØRDAL Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1938 FEN-12-1677
6683 VEILE Foto af VEILE Aalborg Portland Cement Fabrik, Ålborg 1865 FEN-12-1678
6685 OPHELIA Foto af OPHELIA Det helsingørske D/S A/S, Helsingør 1881 FEN-12-1680
6686 DANA Foto af DANA Det helsingørske D/S A/S, Helsingør 1875 FEN-12-1681
6687 FREDERIKSVÆRK Foto af FREDERIKSVÆRK Anker Heegaard, Frederiksværk 1859 FEN-12-1682
6688 VESTJYDEN Foto af VESTJYDEN Hardsyssel Rederi-A/S, Lemvig 1946 FEN-12-1683
6689 BLUMENAU Foto af BLUMENAU N.P. Hansen, Odense 1905 FEN-12-1684
6690 KRONPRINS FREDERIK Foto af KRONPRINS FREDERIK Hamlet D/S A/S, Vejle 1901 FEN-12-1685
6691 HERLÈVE Foto af HERLÈVE Hamlet D/S A/S, Esbjerg 1884 FEN-12-1686
6692 GALLIA Foto af GALLIA Union D/S A/S, Peter L. Fisker, København 1897 FEN-12-1687
6693 FRISIA Foto af FRISIA Union D/S A/S, Peter L. Fisker, København 1888 FEN-12-1688
6694 FINLANDIA Foto af FINLANDIA Kjøbenhavn D/S A/S, København. 1888 FEN-12-1689
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6695 JACOB KJELLERUP Foto af JACOB KJELLERUP Aalborg D/S A/S, Ålborg 1891 FEN-12-1690
6696 SYDFYN Foto af SYDFYN Nordisk Færgefart A/S, Fåborg 1965 FEN-12-1691
6697 STENØRE Foto af STENØRE Fur Kommune 1966 FEN-12-1692
6698 STRIB Foto af STRIB Færgefarten Fredericia-Strib A/S, Strib. 1932 FEN-12-1693
6699 SONJA FRYDENDAHL Foto af SONJA FRYDENDAHL S. Frydendahl, Thorøhuse, Assens 1912 FEN-12-1694
6700 GRANITA Foto af GRANITA Uffe Rederi-A/S ved C.W. Folting, København 1936 FEN-12-1695
6701 ATENA Foto af ATENA Bjarke Rederi-A/S, København 1920 FEN-12-1696
6702 MILLA Foto af MILLA Skibsreder H.B. Foged, Charlottenlund 1921 FEN-12-1697
6703 FREJA Foto af FREJA Fjorddampbaadsselskabet Hobro, Hobro. 1905 FEN-12-1698
6704 SECALIA Foto af SECALIA Dan D/S A/S, København. 1906 FEN-12-1699
6705 SCOTIA Foto af SCOTIA D.F.K. D/S A/S, København 1923 FEN-12-1700
6706 KOTONIA Foto af KOTONIA Union D/S A/S, København 1906 FEN-12-1701
6707 GRANARIA Foto af GRANARIA Inga D/S A/S, København 1894 FEN-12-1702
6708 GALLIA Foto af GALLIA Union D/S A/S, København 1896 FEN-12-1703
6709 FRUMENTIA Foto af FRUMENTIA Dan D/S A/S, København. 1906 FEN-12-1704
6710 FLANDRIA Foto af FLANDRIA Inga D/S A/S, København. 1898 FEN-12-1705
6711 DANIA Foto af DANIA Kjøbenhavn D/S A/S, København. 1895 FEN-12-1706
6712 NAJADEN Foto af NAJADEN Dannebrog D/S A/S, København 1906 FEN-12-1707
6713 ESBJERG Foto af ESBJERG Partrederi, Nordby / P&T, København 1904 FEN-12-1708
6714 LILIAN DROST Foto af LILIAN DROST Drost D/S A/S, København. 1892 FEN-12-1709
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6715 FLINDT Foto af FLINDT Flindt, Drost & Co., København. 1890 FEN-12-1710
6716 STRIB Foto af STRIB Draco D/S A/S, København. 1922 FEN-12-1711
6717 STRIB Foto af STRIB Draco D/S A/S, København. 1958 FEN-12-1712
6718 STEVNS Foto af STEVNS Draco D/S A/S, København. 1911 FEN-12-1713
6719 SALLING Foto af SALLING Draco D/S A/S, København. 1905 FEN-12-1714
6720 RIGA Foto af RIGA Draco D/S A/S, København. 1906 FEN-12-1715
6721 TOTO Foto af TOTO De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1902 FEN-12-1716
6722 HENRIETTE Foto af HENRIETTE De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1909 FEN-12-1717
6723 GUSTAV Foto af GUSTAV De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1899 FEN-12-1718
6724 ERIK Foto af ERIK De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1908 FEN-12-1719
6725 CARL Foto af CARL De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1924 FEN-12-1720
6726 BYLGIA / CARBO II Foto af BYLGIA ex CARBO II De Danske Sukkerfabrikker A/S, København. 1898 FEN-12-1721
6727 THORVALDSEN Foto af THORVALDSEN Danmark D/S A/S, København, ved Thomas Sonne & Co. 1871 FEN-12-1722
6728 BENITO Foto af ADVANCE ex BENITO Dansk-Afrikansk D/S A/S, København. 1917 FEN-12-1723
6729 SPODSBJERG Foto af SPODSBJERG Det forenede Dampskibsselskab på Langeland og Lolland, Nakskov. 1869 FEN-12-1724
6731 - Fartplan for ruten Hundested-Rørvig 1979. Hundested-Rørvig Overfarten 1979 FEN-13-1726
6734 ARNAA Foto af ARNAA Hetland D/S A/S, København 1920 FEN-13-1729
6735 EGAA Foto af EGAA som WINNIE LATTMANN Hetland D/S A/S, København 1945 FEN-13-1730
6736 ELSE BASSE Foto af ELSE BASSE som KAARINA Hetland D/S A/S, København 1938 FEN-13-1731
6737 GRENAA Foto af GRENAA Hetland D/S A/S, København 1917 FEN-13-1732
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6738 GUDENAA Foto af GUDENAA som WHEELSMAN Hetland D/S A/S, København 1920 FEN-13-1733
6739 KRUSAA Foto af KRUSAA. Foto som KRUCIA. Hetland D/S A/S, København 1940 FEN-13-1734
6740 LILLEAA Foto af LILLEAA Hetland D/S A/S, København 1923 FEN-13-1735
6741 LYNGAA Foto af LYNGAA Hetland D/S A/S, København 1943 FEN-13-1736
6742 MINNI BASSE Foto af MINNI BASSE Hetland D/S A/S, København 1960 FEN-13-1737
6743 STAINLESS TANKER Foto af STAINLESS TANKER A.H. Basse & Co., Holte 1964 FEN-13-1738
6744 STORAA Foto af STORAA Hetland D/S A/S, København 1913 FEN-13-1739
6745 HEJREN Foto af HEJREN Hjejlen A/S, Silkeborg 1909 FEN-13-1740
6746 HJEILEN Foto af HJEILEN Hjejlen A/S, Silkeborg 1861 FEN-13-1741
6747 MAAGEN Foto af MAAGEN Hjejlen A/S, Silkeborg 1903 FEN-13-1742
6748 ACTIV Foto af ACTIV. Horsens Dampbaadsselskab, Horsens 1892 FEN-13-1743
6749 FREYA Foto af FREYA Horsens D/S A/S, Horsens 1904 FEN-13-1744
6750 HØRBY Foto af HØRBY og som LE GRAND PETIT Vagn Mandrup, København 1898 FEN-13-1745
6751 KORSHAGE Foto af KORSHAGE som SJÖHÄSTEN Korshage A/S, Rørvig. 1928 FEN-13-1746
6752 CLARA JEBSEN Foto af CLARA JEBSEN M. Jebsen A/S, Åbenrå 1959 FEN-13-1747
6753 KAUPO Foto af KAUPO. Dampskibet Dorte Jensen A/S, København 1888 FEN-13-1748
6754 HAAKON Foto af HAAKON (No.) D/S St. Olaf ved Christian T. Boe, Arendal, Norge. 1907 FEN-13-1749
6756 GOTLAND Foto af GOTLAND Gotland D/S A/S, København 1897 FEN-13-1751
6757 CLEVELAND Foto af CLEVELAND Dampskibet Cleveland A/S, København 1902 FEN-13-1752
6758 JULIUS Foto af JULIUS Albert Jensen A/S, København, 1921 FEN-13-1753
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6759 LOLY JENSEN Foto af LOLY JENSEN Ægir D/S A/S, København 1907 FEN-13-1754
6760 METTE JENSEN Foto af METTE JENSEN (I) Albert Jensen A/S, København, 1910 FEN-13-1755
6761 METTE JENSEN Foto af METTE JENSEN (II) Albert Jensen A/S, København, 1901 FEN-13-1756
6762 VINLAND Foto af VINLAND Dansk-Amerikansk D/S A/S, København 1918 FEN-13-1757
6763 ANNEBERG Foto af ANNEBERG Rederiet C.P. Jensen A/S, Nykøbing S. 1902 FEN-13-1758
6764 EINAR FREM Foto af EINAR FREM Rederiet H.K. Jensen, Farum 1976 FEN-13-1759
6765 JENS EMIL Foto af JENS EMIL Rederiet J.E. Jensen, Nørresundby 1957 FEN-13-1760
6766 JOHAN Foto af JOHAN Interssentskabet John, Marstal 1914 FEN-13-1761
6767 BIRGITTE TOFT Foto af BIRGITTE TOFT Jutlandia D/S A/S, København 1937 FEN-13-1762
6768 GEERDA TOFT Foto af GERDA TOFT (I) Jutlandia D/S A/S, København 1930 FEN-13-1763
6769 GEERDA TOFT Foto af GERDA TOFT (II) Jutlandia D/S A/S, København 1944 FEN-13-1764
6770 HANS TAVSEN Foto af HANS TAVSEN Jutlandia D/S A/S, København 1889 FEN-13-1765
6771 INGE TOFT Foto af INGE TOFT Jutlandia D/S A/S, København 1956 FEN-13-1766
6772 INGER TOFT Foto af INGER TOFT (II) Jutlandia D/S A/S, København 1946 FEN-13-1767
6773 JENS TOFT Foto af JENS TOFT Jutlandia D/S A/S, København 1946 FEN-13-1768
6774 KAREN TOFT Foto af KAREN TOFT Jutlandia D/S A/S, København 1920 FEN-13-1769
6775 MARIA TOFT Foto af MARIA TOFT (II) som J.E.M. NÆSS Jutlandia D/S A/S, København 1944 FEN-13-1770
6776 VILLEMOES Foto af VILLEMOES Jyden D/S A/S, Esbjerg 1914 FEN-13-1771
6777 FREJR Foto af FREJR Det Jydske D/S A/S, Randers 1883 FEN-13-1772
6778 ROVENA Foto af ROVENA Det Jydsk-engelske D/S A/S, Århus. 1875 FEN-13-1773
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6779 SVANEN Foto af SVANEN Kalfsund D/S A/S, København 1858 FEN-13-1774
6780 CARL Foto af CARL Kalundborg D/S A/S, Kalundborg 1890 FEN-13-1775
6781 NIELS Foto af NIELS Kalundborg D/S A/S, Kalundborg 1920 FEN-13-1776
6782 POLYXENE Foto af POLYXENE Lensgreve A.W. Knuth, Knuthenborg, Bandholm. 1884 FEN-13-1777
6783 STANTON Foto af STANTON Grosserer Harald J.O. Kirschner, Hellerup 1870 FEN-13-1778
6784 LILLEBORG Foto af LILLEBORG (I). Foto som MARKUS. Neptun D/S A/S, København 1908 FEN-13-1779
6785 RASK Foto af RASK Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S, København 1918 FEN-13-1780
6786 ROBERT Foto af ROBERT Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S, København 1900 FEN-13-1781
6787 SMUT Foto af SMUT Kjøbenhavns Bunkerkul Depot A/S, København 1896 FEN-13-1782
6788 GRENEN Foto af GRENEN Københavns Fiskeforsyning A/S, København. 1908 FEN-13-1783
6789 FREIA Foto af FREIA Koldingfjord D/S, Kolding 1873 FEN-13-1784
6790 FRIGGA Foto af FRIGGA Koldingfjord D/S, Kolding 1877 FEN-13-1785
6791 P. HANSEN Foto af P. HANSEN Koldingfjord D/S, Kolding 1914 FEN-13-1786
6792 FREIA Foto af FREIA Koldingfjorddampere D/S, Kolding 1876 FEN-13-1787
6793 LØDVER Foto af LØDVER Vognmand Jens P. Pedersen,, København 1915 FEN-13-1788
6794 HENRIK Foto af HENRIK Skibsreder Andreas Boye Kromann, Marstal 1936 FEN-13-1789
6795 KONGSDAL Foto af KONGSDAL Uranus D/S A/S, København 1915 FEN-13-1790
6796 EGHOLM Foto af EGHOLM Limfjorden Rederi-I/S, Ålborg 1890 FEN-13-1791
6797 LINDINGER EMERALD Foto af LINDINGER EMERALD Lindinger Rederi A/S, Rødovre 1973 FEN-13-1792
6798 LINDINGER GOLD Foto af LINDINGER GOLD Lindinger Rederi A/S, Rødovre 1973 FEN-13-1793
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6799 ELIDA Foto af ELIDA Partrederi, Thisted 1875 FEN-13-1794
6800 JYDEN Foto af JYDEN , København 1879 FEN-13-1795
6801 LÆSØ Foto af LÆSØ Partrederi på Læsø 1881 FEN-13-1796
6802 LÆSØ Foto af LÆSØ Andels D/S Læsø, Vesterø. 1928 FEN-13-1797
6803 VESTERØ Foto af VESTERØ Andels D/S Læsø, Vesterø. 1877 FEN-13-1798
6804 ALNOR Foto af ALNOR Rederi-A/S Alnor, Gråsten 1908 FEN-13-1799
6805 MARSTRAND Foto af MARSTRAND Marstrand D/S A/S, København 1888 FEN-13-1800
6806 RAGNA Foto af RAGNA Færgeejer A.Hedegaard, Mellerup 1963 FEN-13-1801
6807 MERCANDIAN CLIPPER Foto af MERCANDIAN CLIPPER Mercandiarederierne, København 1971 FEN-13-1802
6808 MERCANDIAN EXPORTER Foto af MERCANDIAN EXPORTER Mercandiarederierne, København 1974 FEN-13-1803
6809 INGER Foto af INGER Middelfart D/S A/S, Middelfart 1912 FEN-13-1804
6810 MAREN MOLS Foto af MAREN MOLS Mols-Linien A/S, Ebeltoft 1966 FEN-13-1805
6811 METTE MOLS Foto af METTE MOLS Mols-Linien A/S, Ebeltoft 1966 FEN-13-1806
6812 GEDSER Foto af GEDSER (II) Moltzau Line A/S, Gedser 1968 FEN-13-1807
6813 GEDSER Foto af GEDSER (I) Moltzau Line A/S, Gedser 1963 FEN-13-1808
6814 SUNDBUSS JEPPE Foto af SUNDBUSS JEPPE Moitzau Tankskibsrederi - dansk-norsk A/S, Helsingør 1959 FEN-13-1809
6815 TRAVEMÜNDE Foto af TRAVEMÜNDE Moltzau Line A/S, Gedser 1964 FEN-13-1810
6816 JACOB NORD-ALS Foto af JACOB NORD-ALS Nord-Als Færgefart A/S, Åbenrå 1926 FEN-13-1811
6817 OURØ Foto af OURØ Færgefarten Orø-Holbæk I/S, Holbæk. 1958 FEN-13-1812
6818 MARGRETHE Foto af MARGRETHE Færgefarten Orø-Holbæk I/S, Holbæk. 1926 FEN-13-1813
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6819 JYDEN Foto af JYDEN Randers D/S A/S, Randers 1880 FEN-13-1814
6820 TYR Foto af TYR Randers D/S A/S, Randers 1890 FEN-13-1815
6821 GENERALKONSUL ELISSEJEFF Foto af GENERALKONSUL ELISSEJEFF Dansk Dampskibsselskab Rossia A/S, København 1902 FEN-13-1816
6822 BREMERSVOLD Foto af BREMERSVOLD Rødby Havn D/S A/S, Rødby Havn 1909 FEN-13-1817
6823 NORDBY Foto af NORDBY Samsø D/S A/S, København 1901 FEN-13-1818
6824 GULFAXE Foto af GULFAXE (II) Skandia D/S A/S, København. 1921 FEN-13-1819
6825 GULFAXE Foto af GULFAXE (I) Skandia D/S A/S, København. 1909 FEN-13-1820
6826 RØDFAXE Foto af RØDFAXE (II) Skandia D/S A/S, København. 1913 FEN-13-1821
6827 RØDFAXE Foto af RØDFAXE (III) Skandia D/S A/S, København. 1920 FEN-13-1822
6828 SKINFAXE Foto af SKINFAXE (II) Primula D/S A/S, København 1920 FEN-13-1823
6829 SKINFAXE Foto af SKINFAXE (III) Skandia D/S A/S, København. 1918 FEN-13-1824
6830 OMØSUND Foto af OMØSUND D/S for Skjelskør og Omegn A/S, Skælskør. 1894 FEN-13-1825
6831 SKJELSKØR Foto af SKJELSKØR Skjelskør D/S A/S, Skælskør. 1915 FEN-13-1826
6832 KONG CHRISTIAN Foto af KONG CHRISTIAN Anthonie J.E. Mueller, Allinge 1889 FEN-13-1827
6833 STRYNØ Foto af STRYNØ Strynø-Rudkøbing Færgefart A/S, Rudkøbing 1931 FEN-13-1828
6834 FEMØSUND Foto af FEMØSUND (II) Smaalandshavet D/S A/S, Bandholm 1931 FEN-13-1829
6835 KATHOLM Foto af KATHOLM Steam D/S A/S, København 1904 FEN-13-1830
6836 HELLE STEEN Foto af HELLE STEEn Steencoasters K/S, Assens 1972 FEN-13-1831
6837 HANNE STEVNS Foto af HANNE STEVNS Partrederi ved Niels Højlund Hansen, Svendborg 1967 FEN-13-1832
6838 LONE STEVNS Foto af LONE STEVNS Partrederi ved Niels Højlund Hansen, Svendborg 1967 FEN-13-1833
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6839 THOMAS STEVNS Foto af THOMAS STEVNS Partrederi ved Niels Højlund Hansen, Svendborg 1961 FEN-13-1834
6840 EDOUARD SUENSON Foto af EDOUARD SUENSON Det Store Nordiske Telegrafkompagni A/S, København. 1922 FEN-13-1835
6841 KARLA Foto af KARLA Vesterhavet D/S A/S = JL, Esbjerg 1920 FEN-13-1836
6842 PACIFIC Foto af PACIFIC Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København. 1903 FEN-13-1837
6843 STORE NORDISKE Foto af STORE NORDISKE Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København. 1922 FEN-13-1838
6844 KLINTEKONGEN Foto af KLINTEKONGEN Skibsreder J.P. Pedersen, København 1898 FEN-13-1839
6845 STUBBEKØBING Foto af STUBBEKØBING Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing 1912 FEN-13-1840
6846 STUBBEKØBING Foto af STUBBEKØBING Stubbekjøbing D/S A/S, Stubbekøbing 1877 FEN-13-1841
6847 BRATEN Foto af BRATEN Færgefarten Svendborg - Vindeby, Vindeby 1962 FEN-13-1842
6848 FRITZ JUEL Foto af FRITZ JUEL (I) Færgefarten Svendborg - Vindeby, Vindeby 1873 FEN-13-1843
6849 FRITZ JUEL Foto af FRITZ JUEL (II) Færgefarten Svendborg - Vindeby, Vindeby 1954 FEN-13-1844
6850 SVENDBORGSUND Foto af SVENDBORGSUND Færgefarten Svendborg - Vindeby, Vindeby 1947 FEN-13-1845
6851 H.C. ØRSTED Foto af H.C. ØRSTED Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S, København. 1872 FEN-13-1846
6863 DANEBROG Foto af DANEBROG (II) Dana D/S A/S, København 1917 FEN-13-1847
6864 DANEFELT Foto af DANEFELT Dana D/S A/S, København 1920 FEN-13-1848
6865 DANERY Foto af DANERY Dana D/S A/S, København 1905 FEN-13-1849
6866 SVENDBORG GRACE Foto af SVENDBORG GRACE Partrederi i Svendborg 1963 FEN-13-1850
6867 DELTA Foto af DELTA Partrederi i København ved Dansk Rederi-A/S, København, og K. Kauffeldt Nielsen, Rungsted 1905 FEN-13-1851
6868 TEDDY Foto af TEDDY Skibsreder Hans Svenningsen, København. 1947 FEN-13-1852
6869 ALBATROS Foto af ALBATROS (Ty.) Der Vereinigte Flensburg- Ekensunder und Sonderburger Dampfschiffs- Gesellschaft, Flensborg. 1912 FEN-13-1853
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6870 ERNST GÜNTHER Foto af ERNST GÜNTHER (Ty.) Flensburger-Ekensunder D/S A/S, Flensborg. 1885 FEN-13-1854
6871 BALDER Foto af BALDER J.H. Kjær, Århus. 1896 FEN-13-1855
6872 FYLLA Foto af FYLLA Sønderborg D/S A/S, Sønderborg 1881 FEN-13-1856
6873 HEIMDAL Foto af HEIMDAL Sønderborg D/S A/S, Sønderborg 1898 FEN-13-1857
6874 ØEN Foto af ØEN Skibsreder Louis Bjerremand Grau, Snekkersten 1877 FEN-13-1858
6875 MARTIN S Foto af MARTIN S Skibsreder A.E. Sørensen, Svendborg. 1965 FEN-13-1859
6876 MOGENS S. Foto af MOGENS S. Skibsreder A.E. Sørensen, Svendborg. 1975 FEN-13-1860
6877 NANOK S. Foto af NANOK S. Skibsreder A.E. Sørensen, Svendborg. 1962 FEN-13-1861
6878 NORCO Foto af NORCO Concordia D/S A/S, Svendborg 1917 FEN-13-1862
6879 PATRICIA S. Foto af PATRICIA S. Concordia D/S A/S, Svendborg 1961 FEN-13-1863
6880 RENATE S. Foto af RENATE S. Skibsreder A.E. Sørensen, Svendborg. 1965 FEN-13-1864
6881 AMERIKA Foto af AMERIKA Thingvalla D/S A/S, København. 1872 FEN-13-1865
6883 GEISER Foto af GEISER Thingvalla D/S A/S, København. 1882 FEN-14-1867
6884 HEKLA Foto af HEKLA (II) Thingvalla D/S A/S, København. 1884 FEN-14-1868
6886 NORGE Foto af NORGE Thingvalla D/S A/S, København. 1881 FEN-14-1870
6887 SCOTLAND Foto af SCOTLAND Thore D/S A/S, København 1889 FEN-14-1871
6888 STERLING Foto af STERLING Thore D/S A/S, København 1890 FEN-14-1872
6889 HEKLA Foto af HEKLA (II) Thore D/S A/S, København 1920 FEN-14-1873
6890 GEYSIR Foto af GEYSIR Thore D/S A/S, København 1906 FEN-14-1874
6891 H.A. HANSEN Foto af H.A. HANSEN (I) Thurø D/S A/S ved H.A. Hansen, Thurø 1901 FEN-14-1875
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6892 SKANSEODDE Foto af SKANSEODDE Tide I/S, Fredericia 1905 FEN-14-1876
6894 PARIS Foto af PARIS Vulcan D/S A/S, København 1901 FEN-14-1877
6895 VESTERSKOV Foto af VESTERSKOV Trafic D/S A/S, København 1917 FEN-14-1878
6896 TRANSPORTER Foto af TRANSPORTER Lauritz Andersen, Odense 1911 FEN-14-1879
6897 KNUD Foto af KNUD Triton Rederi-A/S, København 1903 FEN-14-1880
6898 TRITON Foto af TRITON Triton D/S A/S, København 1920 FEN-14-1881
6899 TURISTEN Foto af TURISTEN Turisten A/S, København ved N. Nielsen 1915 FEN-14-1882
6900 TURISTEN Foto af TURISTEN Turisten A/S, Århus. 1898 FEN-14-1883
6901 TURISTEN Foto af TURISTEN Turisten, Århus, ved Louis Hammerich 1896 FEN-14-1884
6902 TURISTEN Foto af TURISTEN Direktør H.A.C. Rasmussen, København. 1920 FEN-14-1885
6903 TURISTEN II Foto af TURISTEN II Dampskibsfører Johan F. Jensen, Assens 1890 FEN-14-1886
6904 HOLGER DANSKE Foto af HOLGER DANSKE Turisten A/S, København 1879 FEN-14-1887
6905 PRINS HAMLET Foto af PRINS HAMLET Turisten A/S ved Axel Olsen, København 1892 FEN-14-1888
6906 MOMMARK Foto af MOMMARK Rederiet Union IS/, Dybbøl. 1968 FEN-14-1889
6907 VORDINGBORG Foto af VORDINGBORG Dampskibet Vordingborg A/S, Vordingborg. 1889 FEN-14-1890
6908 KONGSAA Foto af KONGSAA Uranus D/S A/S, København 1918 FEN-14-1891
6919 - Foto af havnescene ved Kvæsthusbroen med flere skibe vist. DFDS, København 19?? FEN-14-1892
6920 ERIK B. Foto af ERIK B. som senere ASKÖ (Sv.) Ursus D/S A/S, København 1897 FEN-14-1893
6921 CARL HANSEN Foto af CARL HANSEN Vejle Dampbåde A/S, Vejle 1896 FEN-14-1894
6922 SAMSØ Foto af SAMSØ som SEILØ (No.) Aarhuus Bugtens D/S A/S, Århus 1893 FEN-14-1895
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6923 HVIDBJERG Foto af HVIDBJERG Vejle Dampbaade A/S, Vejle 1914 FEN-14-1896
6924 MUNKEBJERG Foto af MUNKEBJERG Vejle Dampbaade A/S, Vejle 1894 FEN-14-1897
6925 VEJLE Foto af VEJLE Vejle Dampbaade A/S, Vejle 1910 FEN-14-1898
6926 JULIANE Foto af JULIANE Vestjysk D/S A/S, Esbjerg 1921 FEN-14-1899
6927 EVA WINTHER Foto af EVA WINTHER Vestjysk D/S A/S, Esbjerg ved Erik Winther, Hellerup 1966 FEN-14-1900
6928 NIELS WINTHER Foto af NIELS WINTHER Vestjysk D/S A/S, Esbjerg ved Erik Winther, Hellerup 1921 FEN-14-1901
6929 HORSIA Foto af HORSIA Viking D/S A/S, København 1918 FEN-14-1902
6930 LONE WONSILD Foto af LONE WONSILD Partrederiet Wonsildtank, København. 1968 FEN-14-1903
6931 ÆRØ Foto af ÆRØ Ærø D/S A/S, Ærøskøbing. 1931 FEN-14-1904
6932 ÆRØBOEN Foto af ÆRØBOEN Ærø D/S A/S, Ærøskøbing. 1967 FEN-14-1905
6933 ÆRØSKØBING Foto af ÆRØSKØBING Ærø D/S A/S, Ærøskøbing. 1955 FEN-14-1906
6934 ÆRØSUND Foto af ÆRØSUND Ærø D/S A/S, Ærøskøbing. 1960 FEN-14-1907
6935 ELLEN Foto af ELLEN Øernes D/S A/S, Fåborg / Søby. 1933 FEN-14-1908
6936 ELLEN-SØBY Foto af ELLEN-SØBY Øernes D/S A/S, Fåborg / Søby. 1960 FEN-14-1909
6937 ÆRØ-PILEN Foto af ÆRØ-PILEN Øernes D/S A/S, Fåborg / Søby. 1972 FEN-14-1910
6938 HVALPSUND Foto af HVALPSUND Aalborg-Hvalpsund Jernbaneselskab A/S, Ålborg. 1927 FEN-14-1911
6939 LEIF Foto af LEIF Skibsreder Ole Ingemann P. Larsen, Århus 1909 FEN-14-1912
6940 I.P. PETERSEN Foto af I.P. PETERSEN Aarhus-Bugtens D/S A/S, Århus. 1914 FEN-14-1913
6941 LANGELAND Foto af LANGELAND Kaptajn J. Hansen, Rudkøbing 1900 FEN-14-1914
6944 KØBENHAVN Folder med plus 100 sider diverse udklip og tekster omskoleskibet KØBENHAVNS forlis og eftersøgningen. EAC, København 1928 REF-53-2376
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6945 BIEN Foto af bugserbåden BIEN Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1916 FEN-14-1915
6946 BJARKE Foto af bugserbåden BJARKE Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1964 FEN-14-1916
6947 BJØRN Foto af bugserbåden BJØRN Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1923 FEN-14-1917
6948 CLIO Foto af bugserbåden CLIO ex HAVKATTEN Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1914 FEN-14-1918
6949 URANUS Foto af bugserbåden URANUS ex DAN Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1902 FEN-14-1919
6950 DANMARK Foto af bugserbåden DANMARK (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 FEN-14-1920
6951 DANMARK Foto af bugserbåden DANMARK (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1909 FEN-14-1921
6952 EM. Z. SVITZER Foto af bugserbåden EM. Z. SVITZER (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1885 FEN-14-1922
6953 EM. Z. SVITZER Foto af bugserbåden EM. Z. SVITZER (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1921 FEN-14-1923
6954 EXPRES Foto af bugserbåden EXPRES. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1893 FEN-14-1924
6955 FRIGGA Foto af bugserbåden FRIGGA Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1967 FEN-14-1925
6956 GARM Foto af bugserbåden GARM Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1920 FEN-14-1926
6957 GARM Foto af bugserbåden GARM Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1958 FEN-14-1927
6958 GEIR Foto af bugserbåden GEIR Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1909 FEN-14-1928
6959 HELSINGØR Foto af bugserbåden HELSINGØR Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1868 FEN-14-1929
6960 HERTHA Foto af bugserbåden HERTHA Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1877 FEN-14-1930
6961 JASON Foto af bugserbåden M/S JASON Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København - FEN-14-1931
6962 JUNO Foto af JUNO Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1923 FEN-14-1932
6963 KATTEGAT Foto af bjergningsdampskib KATTEGAT Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1873 FEN-14-1933
6964 MIMER Foto af bugserbåden MIMER Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1948 FEN-14-1934
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6965 MUNIN Foto af bugserbåden MUNIN (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København FEN-14-1935
6966 MUNIN Foto af bugserbåden MUNIN (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1965 FEN-14-1936
6967 PAN Foto af bugserbåden PAN Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1925 FEN-14-1937
6968 PLUTO Foto af bugserbåden PLUTO (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1924 FEN-14-1938
6969 PLUTO Foto af bugserbåden PLUTO (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1956 FEN-14-1939
6970 PROTECTOR Foto af bugserbåden PROTECTOR Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1906 FEN-14-1940
6971 SCT. KNUD Foto af bugserbåden SCT. KNUD. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1959 FEN-14-1941
6972 SIGYN Foto af bugserbåden SIGYN (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1916 FEN-14-1942
6973 SIGYN Foto af bugserbåden SIGYN (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1957 FEN-14-1943
6974 SKULD Foto af bugserbåden SKULD (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1939 FEN-14-1944
6975 SKULD Foto af bugserbåden SKULD (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1970 FEN-14-1945
6976 VALKYRIEN Foto af bugserbåden VALKYRIEN (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1939 FEN-14-1946
6977 STORE OLE Foto af bugserbåden STORE OLE Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1913 FEN-14-1947
6978 SVAVA Foto af bjærgningsskib SVAVA (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1907 FEN-14-1948
6979 SVAVA Foto af bugserbåden SVAVA (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1962 FEN-14-1949
6980 VULCAN Foto af bugserbåden VULCAN. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1922 FEN-14-1950
6981 SVITZER JARL Foto af bugserbåden SVITZER JARL. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1977 FEN-14-1951
6982 TELLUS Foto af bugserbåden TELLUS. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1945 FEN-14-1952
6983 URD Foto af bugserbåden URD (II) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1932 FEN-14-1953
6984 VALKYRIEN Foto af bugserbåden VALKYRIEN (I) Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1907 FEN-14-1954
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6985 VIKING Foto af bjærgningsskib VIKING. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 FEN-14-1955
6986 ÆGIR Foto af bjærgningsskib ÆGIR. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1906 FEN-14-1956
6987 ØRESUND Foto af bjærgningsskib ØRESUND Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1865 FEN-14-1957
6988 SVITZER GARM Foto af bugserbåd og forsyningsskib SVITZER GARM. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1978 FEN-14-1958
6989 VIKING Foto af bjærgningsskib VIKING Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1904 FEN-14-1959
6990 MESTER Foto af bugserbåden MESTER. Nykøbing Falster Havneudvalg, Nykøbing F. 1924 FEN-14-1960
6991 SCT. KNUD Foto af bugserbåden SCT. KNUD Odense Havnevæsen, Odense 1931 FEN-14-1961
6992 BJØRN Foto af bugserbåden BJØRN Randers Havnevæsen, Randers 1908 FEN-14-1962
6993 KORSØR Foto af bugserbåden KORSØR. Aaberg & Nissen, Korsør 1919 FEN-14-1963
6994 SVEASUND Foto af bugserbåden SVEASUND. Svendborg Bugserselskab, Svendborg 1924 FEN-14-1964
6995 CORDELIA Foto af bugserbåden CORDELIA. Korsør Havnevæsen, Korsør 1889 FEN-14-1965
6996 HERO Foto af bugserbåden HERO. Hobro-Mariager fælles Havnevæsen, Hobro. 1901 FEN-14-1966
6997 ENØ Foto af bugserbåden ENØ. Næstved havnevæsen, Næstved 1914 FEN-14-1967
6998 SVANEN Foto af bugserbåden SVANEN. Sukkerfabrikken Nykjøbing Andelsselskab, Nykøbing F. 1885 FEN-14-1968
6999 BORE II Foto af sandpumper BORE II. Ingeniørfirmaet Minerva, København 1899 FEN-15-1969
7000 ELLY-ANN Foto af ELLY-ANN. Partrederi, Horsens 1920 FEN-15-1970
7001 GRETHE PETER Foto af GRETHE PETER Partrederi i Skive 1952 FEN-15-1971
7002 LISCA Foto af LISCA. Hetland D/S A/S, København 1920 FEN-15-1972
7003 CARL FRIGAST Foto af CARL FRIGAST Partrederi i Køge ved grosserer Peter v.H. Keil, Køge 1965 FEN-15-1973
7004 MARSELIS Foto af MARSELIS. Rederi-I/S af 1. september 1965, Århus, KR. skibsreder Niels B. Therkildsen, Århus. 1967 FEN-15-1974
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7005 BONNIE Foto af BONNIE. Skibsreder Valdemar Nielsen, Hasle 1912 FEN-15-1975
7006 ORMEN Foto af ORMEN Stenco, Odense. 1968 FEN-15-1976
7007 PETER MADSEN Foto af PETER MADSEN Partrederi i Århus, BR. Peter Madsens Rederi A/S, Århus. 1968 FEN-15-1977
7008 SIGRIDUR Foto af SIGRIDUR Demara, København. 1967 FEN-15-1978
7009 SKANDIA Foto af SKANDIA. Nordisk Sten & Grus A/S, Århus. 1969 FEN-15-1979
7010 SØRAL Foto af SØRAL Murermester Hans F.K. Frederiksen, Nakskov 1933 FEN-15-1980
7011 GRETHE WITTING Foto af GRETHE WITTING Kaptajn Jens O. Jensen, Grenå. 1909 FEN-15-1981
7012 GOLIATH III Foto af GOLIATH III. Goliath ved Carl J.N.C. Lorentzen, Ålborg - FEN-15-1982
7013 GOLIATH V Foto af GOLIATH V. Goliath ved Carl J.N.C. Lorentzen, Ålborg - FEN-15-1983
7014 GOLIATH THY Foto af GOLIATH THY Goliath ved Carl J.N.C. Lorentzen, Ålborg 1965 FEN-15-1984
7015 FREDERIKSHOLM Foto af FREDERIKSHOLM. Frederiksholm Tegl- og Kalkværker A/S, København 1907 FEN-15-1985
7016 SANSU Foto af SANSU Skandinavisk Sandsugerselskab A/S, København 1953 FEN-15-1986
7017 SAN JUAN Foto af SAN JUAN Skandinavisk Sandsugerselskab A/S, København 1929 FEN-15-1987
7018 HANS Foto af bugserbåden HANS. Firma Saabye & Lerche A/S, København 1913 FEN-15-1988
7019 DISKEN Foto af DISKEN. Københavns Mørtelværker A/S, København 1965 FEN-15-1989
7020 KAY Foto af KAY Københavns Mørtelværker A/S, København 1901 FEN-15-1990
7021 OSVALD Foto af OSVALD Firma Saabye & Lerche A/S, København 1933 FEN-15-1991
7022 ROLF Foto af ROLF Ny Kalkbrænderi A/S, København 1898 FEN-15-1992
7023 UFFE Foto af sandpumperen UFFE Dansk Sandpumper Kompagni A/S, København 1895 FEN-15-1993
7024 SALLY Foto af sandpumperen SALLY Dansk Sandpumper Kompagni A/S, København. 1904 FEN-15-1994
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7025 STENA Foto af sandpumperen STENA ex SANNA Hvidovre Mørtelværk, Hvidovre. 1858 FEN-15-1995
7026 AROS Foto af sandpumper AROS Aarhus Sten & Gruskompagni A/S ved Brdr. Nielsen, Århus. 1960 FEN-15-1996
7027 AVANCE Foto af sandpumper AVANCE Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1960 FEN-15-1997
7028 BALDOR Foto af sandpumper BALDOR Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1924 FEN-15-1998
7029 CARL NIELSEN Foto af CARL NIELSEN. Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1942 FEN-15-1999
7030 HAMMEREN Foto af HAMMEREN Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1962 FEN-15-2000
7031 HESSELØ Foto af HESSELØ Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1962 FEN-15-2001
7032 LYSEGRUND Foto af LYSEGRUND Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1955 FEN-15-2002
7033 NORDHAVN Foto af NORDHAVN Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1942 FEN-15-2003
7034 ROTA Foto af ROTA. Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1903 FEN-15-2004
7035 STOREBJØRN Foto af STOREBJØRN Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1937 FEN-15-2005
7036 SYDHAVN Foto af SYDHAVN Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1963 FEN-15-2006
7037 TRAFIK Foto af TRAFIK Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1925 FEN-15-2007
7038 THRYM Foto af THRYM Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1901 FEN-15-2008
7039 ØRESUND Foto af ØRESUND Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1965 FEN-15-2009
7040 VÆDEREN Foto af VÆDEREN Carl Nielsen, Sand-, Grus- og Singels-forretning A/S, København 1916 FEN-15-2010
7041 ARCHIMEDES Foto af ARCHIMEDES Københavns Havnevæsen, København 1868 FEN-15-2011
7042 GRANE Foto af GRANE Københavns Havnevæsen, København 1891 FEN-15-2012
7043 SLEIPNER Foto af SLEIPNER Københavns Havnevæsen, København 1896 FEN-15-2013
7044 JOHANNE Foto af JOHANNE Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen, Ålborg 1923 FEN-15-2014
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7045 FREM Foto af FRAM Aalborg Havneudvalg, Ålborg 1890 FEN-15-2015
7046 HALS Foto af HALS Aalborg Bys Havn, Ålborg 1882 FEN-15-2016
7047 HERMES Foto af HERMES Aarhus Havneudvalg, Århus 1925 FEN-15-2017
7048 AROS Foto af AROS Aarhus Havn, Århus 1906 FEN-15-2018
7049 POLLUX Foto af POLLUX Rhederiet Foreningen I/S, København 1875 FEN-15-2019
7050 SIRIUS Foto af SIRIUS Rhederiet Foreningen I/S, København 1876 FEN-15-2020
7051 CASTOR Foto af CASTOR Rhederiet Foreningen I/S, København 1875 FEN-15-2021
7052 ACTIV Foto af ACTIV. Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1900 FEN-15-2022
7053 BRAGE Foto af BRAGE Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1908 FEN-15-2023
7054 BRAGE Foto af BRAGE Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1948 FEN-15-2024
7055 CAPDUEN Foto af CAPDUEN Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1953 FEN-15-2025
7056 CASTOR Foto af CASTOR Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1875 FEN-15-2026
7057 DAN Foto af DAN Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1914 FEN-15-2027
7058 DRAGØR Foto af DRAGØR Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1875 FEN-15-2028
7059 FRODE Foto af FRODE Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1960 FEN-15-2029
7060 GORM Foto af GORM Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1900 FEN-15-2030
7061 GORM Foto af GORM Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1938 FEN-15-2031
7062 GORM Foto af GORM Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1962 FEN-15-2032
7063 HOLGER Foto af HOLGER Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1958 FEN-15-2033
7064 HUGIN Foto af HUGIN Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1964 FEN-15-2034
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7065 JARL Foto af JARL Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1945 FEN-15-2035
7066 NEPTUN Foto af NEPTUN Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1910 FEN-15-2036
7067 ODIN Foto af ODIN Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1915 FEN-15-2037
7068 SLEIPNER Foto af SLEIPNER Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1912 FEN-15-2038
7069 STÆRKODDER Foto af STÆRKODDER Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1884 FEN-15-2039
7070 THOR Foto af THOR Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1915 FEN-15-2040
7071 TYR Foto af TYR Det Forenede Bugserselskab A/S, København. 1908 FEN-15-2041
7072 VALDEMAR Foto af VALDEMAR De Forenede Bugserselskaber I/S, København. 1871 FEN-15-2042
7073 YMER Foto af YMER De Forenede Bugserselskaber I/S, København. 1942 FEN-15-2043
7124 NORDSEE Foto af løftepontonerne OSTSEE og NORDSEE Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0049
7125 NORDSEE Foto af løftepontonerne OSTSEE og NORDSEE Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1896 SVI-01-0050
7234 HASSEL Foto. Redningsbåden går ud til norske bark HASSEL. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 c. SVI-09-0577
7235 DANMARK Foto af bjærgningsdampskibet DANMARK af København, Svitzer Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-09-0578
7245 DANMARK Foto af bjærgningsdampskibet DANMARK af København, med en grundstødt damper bag sig. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1900 c. SVI-09-0606
7303 - Forskellige manus. - 1900 c. MANUS-01
7329 - Fastelavnsbåd og bådeoptog. Materiale til Henningsens bog om emnet. - 1954 MANUS-04
7336 - Færøfarten. - 1956 c. MANUS-04
7387 SCT. JÜRGEN Fortælling om den Tyske Damper S/S SCT JÜRGENs Forlis 1944. - 1988 MANUS-14
7418 ALEXANDER MAGNUS Få oplysninger om fregatskibet ALEXANDER MAGNUS Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0055
7419 BIRGITTE MELCHIOR Få oplysninger om fregatskibet BIRGITTE MELCHIOR (II) Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0055
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7421 CARL Få oplysninger om skonnertbriggen eller briggen CARL. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0055
7422 CLARA Få oplysninger om skonnertbriggen eller briggen CLARA. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0055
7446 - Folder med oplysninger om Anholms slægt og foretagender. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0062
7456 VITUS BERING Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet VITUS BERING Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7457 BRAEMAR Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet BRAEMAR. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7458 FAVEUR Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet FAVEUR. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7459 BAY Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet BAY. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7460 GREV AUGUST RANTZAU Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREV AUGUST RANTZAU. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7461 GREV FRIJS Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREV FRIJS Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7462 GREVINDE FRIJS Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet GREVINDE FRIJS. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7463 DANA Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet DANA. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7464 ENDELAVE Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet ENDELAVE. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7465 ALWINE Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet ALWINE. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7466 SVANEN Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet SVANEN Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7467 COMMERCE Folder med oplysninger om bl.a. Horsensskibet COMMERCE. Horsens by - Horsensskibe 1960 c. GRU-04-0065
7468 ALMA CATHERINA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ALMA CATHERINA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7469 ADELAIDE Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ADELAIDE. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7470 CATHARINE MARIE Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CATHARINE MARIE. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7471 BARSØ Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet BARSØ. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7472 ANNINE Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNINE. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7473 POSEIDON Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet POSEIDON. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7474 OTTO Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet OTTO. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7475 ANNA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7476 HERTHA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet HERTHA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7477 ANNA CECILIA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ANNA CECILIA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7478 VESTA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VESTA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7479 CARL WILHELM Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CARL WILHELM. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7480 ATALANTA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet ATALANTA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7481 CIMBRIA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet CIMBRIA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7482 DAN Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet DAN. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7483 MARIE Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet MARIE. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7484 SONIA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet SONIA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7485 KOLDINGHUS Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet KOLDINGHUS. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7486 THYRA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet THYRA Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7487 THORA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet THORA Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7488 KOLDING Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet KOLDING Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7489 VEGA Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VEGA. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7490 VIDAR Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VIDAR Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7491 VILLY Folder med oplysninger om bl.a. Koldingskibet VILLY. Kolding by - Koldingskibe 1960 c. GRU-04-0066
7492 ACTIV Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ACTIV. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7493 ACTIV Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ACTIV. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7494 ASK Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet ASK. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7495 AURORITA Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet AURORITA. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7496 JYDEN Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet JYDEN. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7497 MARSCHALL Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet MARSCHALL. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7498 MARTELLO Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet MARTELLO. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7499 NIORD Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet NIORD. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7500 RANDERS Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet RANDERS. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7501 TYR Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet TYR. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7502 YDUN Folder med oplysninger om bl.a. Randersskibet YDUN. Randers by - Randersskibe 1960 c. GRU-04-0067
7503 ACTIV Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ACTIV. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7504 EDEN Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet EDEN. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7505 THYRA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet THYRA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7506 ANNA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7507 ANNA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7508 CHRISTINE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet CHRISTINE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7509 ANNINE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANNINE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7510 VEILE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet VEILE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7511 ELLEN Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ELLEN. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7512 FRODE Folder med oplysninger om bl.a. Assensskibet FRODE. Assens by - Assensskibe 1960 c. GRU-04-0068
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7513 HANS CHRISTIAN ØRSTED Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet HANS CHRISTIAN ØRSTED. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7514 TYCHO BRAHE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet TYCHO BRAHE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7515 KAREN Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet KAREN. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7516 GORM Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet GORM. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7517 LIVINGSTONE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LIVINGSTONE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7518 LOVISA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LOVISA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7519 LYDIA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet LYDIA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7520 WEDLE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet WEDLE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7521 OLGA Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet OLGA. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7522 TAIKUN Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet TAIKUN. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7523 VEDELE Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet VEDELE. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7524 DAGMAR Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet DAGMAR. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7525 GYLDING Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet GYLDING. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
7527 ANDREAS LINNEMANN Folder med oplysninger om bl.a. Vejleskibet ANDREAS LINNEMANN. Vejle by - Vejleskibe 1960 c. GRU-04-0068
8579 - Forslag til ny takstbog for Sundlodserierne. Lodsdirektoratet, København 1944 REF-56-2401
8581 - Forslag til bestemmelser for gennemsejlingslodsninger. Lodsdirektoratet, København 1939 REF-56-2403
8583 - Fortegnelse over Det Kongelige Søkort-Arkivs Forhandlingsartikler, 1911-03-01. Søkortarkivet, København 1911 REF-56-2405