Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
12 - Kort brev om foreningens stiftelsesdata. Dansk Sejlskibsrederiforening for mindre Skibe 1946-03-15 SR-1946:0007
13 - Korte data for rederiet J. Lauritzens stiftelse, antal skibe, Søfartsskolen, Søfartsklubben og Søfartens Bibliotek, antal bøger. JL, København 1945-00-00 SR-1946:0008
32 CONCORDIA Kaptajn Sødring sejlede på hvalfangst med norsk hvalfanger. Forbindelse til norsk skibsreder Stephansen i Arendal. Norsk Sjøfartsmuseum, Oslo, Norge 1944-06-03 SR-1946:0186
63 KRONPRINCESSEN KRONPRINCESSEN H&S, Helsingør - SR-1946:0794
81 - Kronologi over Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon fra 1848 til 1884 Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0745
90 - Karantænevæsenet i København Dansk Toldtidende, København 1943-09-00 SR-1948:0203
138 - Købmand von Pahlens skibe 1797. Pahlen, von, rederiets skibe, København - SR-1949:1837B
152 - Konsul A. Andersens Virke inden for Redningsvæsenet. - 1934-02-19 SR-1949:2248
171 - Kontreadmiral M.O. von Bille, Direktor preussische Seefahrtschule zu Danzig 1817- - 1934-00-00 SR-1949:2267
176 - Kort historie for Danmarks tekniske Museum. Danmarks tekniske Museum 1949-00-00 SR-1949:2272
185 - Kendingsbogstaver norske skibe ca. 1850. Norske skibe 1950-00-00 SR-1950:0058
203 KONGEN AF DANMARK Kronborg Museets Aarsberetning 1932-33 side 9. Bark KONGEN AF DANMARK maleri ubekendt - 1950-00-00 SR-1950:0079
214 - Kogehuset i Assens Havn Assens Havn 1950-06-27 SR-1950:0207
215 - Kogehuset i Assens Havn - 1950-04-20 SR-1950:0208
224 - Krogen - Kronborg. - 1942-00-00 SR-1950:0476
358 - Kofoed. Hans Peter, slægtsoplysninger - 1951 c. SR-1951:0674
362 - Kadrejerjolle fra Dragør - 1951 SR-1951:0678
437 - Kodenummererede produkter. Skema. Søfartsstyrelsen 1995 c. REF-01-0056
483 - Kaptajn Voss og drivankeret Sejlsport 1994 REF-01-0102
566 - Kaptajnerne Löffgren - 1952-03-24 SR-1952:0005
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
582 - Kolding Købstad - 1952 SR-1952:0021K
586 - Kolding Købstad, skippere - 1952 SR-1952:0025K
635 - Købmandstypen gennem tiderne. - 1948 SR-1952:0900
639 - Krogen - Kronborg. - 1952 SR-1952:0948K
640 - Karmeliterklosteret og St. Marie Kirke. - 1952 SR-1952:0949K
679 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1070K
680 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1071K
681 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1072K
682 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1073K
683 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1074K
684 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1075K
685 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1076K
686 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1077K
687 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1078K
688 - Kopier af Kiøbenhavns kongelig allene priviligerede Adresse-Contoirs Efterretninger - - SR-1953:1079K
706 - Korrekturtryk af artikel: De norske museumsmenns utdannelse. Et overblik og noen kjetterske meninger. - 1953 c. SR-1953:1098
707 - Kopieret artikel af Nils Cleves om svenske museumsansattes uddannelse. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1099K
708 - Kopieret artikel af Gösta Selling om svenske museumskurser. Ingen dansk relation, ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1100K
709 - Kopieret artikel af Axel Steensberg om konserveringsforhold i 1950. Ingen oplysning om kilde. - - SR-1953:1101K
710 - Kopieret resume af artikel af Bengt Bengtsson om metoder til at beskytte sølv mod svärtning. Forældet. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1102K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
711 - Kopieret resume af artikel af Erik Andren om Några synspunkter på museal byggnadsvård i Sverige. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1103K
712 - Kopieret resume af artikel af Halvor Vreim om Problemer ved flytning av gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1104K
713 - Kopieret resume af artikel af K. Uldall om Principper ved flytning og udstyrelse af gamle bygninger. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1105K
714 - Kopieret resume af artikel af Jørn Rubow om Nyere synspunkter over for malerikonservering. Ingen kilder angivet. - - SR-1953:1106K
718 - Kortfattet omtale af Cortemündebogen, nærmest et lille referat uden vidensindhold. - - SR-1953:1139K
759 ST. GEORGE Kommandør Charles Dudley Pater - et historisk vidne - DEFENCE & ST. GEORGE. Hardsyssels Årbog 1987 REF-02-0213
811 KONGEN AF DANMARK KONGEN AF DANMARK - Bestik-Bog for Reisen til og fra Cina - 1955-03-03 SR-1955:0075
849 JOSEPHAT Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
953 - Københavnske rederier i 1800'erne og deres skibe - 1955 c. SR-1955:0810
1032 - Kgl. dansk Fyrvæsen - 1966-05-01 REF-03-0352
1160 - Kreiselkompass und Selbsteuer in der Handelsmarine - 1955 REF-03-0376
1163 - Kiel - von Handels- und Industri Amt der Stadt Kiel - om gyrokompas - 1925 REF-03-0379
1182 - Kaptajn Lorentz Andersen Ditzels levnedsbeskrivelse, 1790-05-23 - 1865-02-02 - 1958-06-01 SR-1958:0831
1185 BAHAMA Kort Efterretning om hvorledes Kongens Fødselsfæst helligholdes sidst 28de Ianuvari 1810 af de Danske Krigsfanger paa Fangeskibet BAHAMA - 1958 c. SR-1958:0834
1203 - Kaperiet i Danmark - 1935-07-09 SR-1958:0853
1218 - Kendingsbogstaver for skibe i begyndelsen af det 19. århundrede H&S, Helsingør 1960-01-27 SR-1960:0017
1248 - Kirkeskibsskik i Finland, tekster fra film - 1960-09-07 SR-1964:0462
1333 - Kjærbøl contra det frieste danske erhverv JL, København 1956-12-13 REF-04-0470
1352 - Kabelschiffe Hansa-Schiffahrt 1962-04-01 REF-04-0489
1360 - Kanaler og Fyrtaarne - Fra Kejserkanalen til Panama, fra Faros til Eddystone Familie-Journal, København 1931-01-10 REF-04-0497
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1362 - Kielerkanalen Søens Verden 1961-1962 REF-04-0499K
1366 - Kiel dens havne og dens kanal Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-04-0503
1368 - Kiel Canal's Sixty Years The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0505
1395 - Kanalen der løb ud i sandet Politiken 1969-11-18 REF-04-0532
1431 - Korrespondance om kartografen Jan Doeticum Gemeentelijke Archiefdienst van Deventer, Holland 1981-03-05 REF-05-0551
1451 - Kort, myter og fortællinger Diamanten, KB, København 2009 REF-05-0571
1492 - Korrespondancesager angående assurancegodtgørelse for de af fjenden tagne skibe og ladninger 1809-1811 - 1963-06-03 SR-1964:0509
1515 - Kæmpegloben fra Gottorp Astronomisk Tidsskrift 1998 REF-05-0607
1570 - Kirkeskibe - traditionen med at ophænge kirkeskibe lever i Danmark Politiken 1989-10-01 REF-05-0661
1823 FREDERIK VIII Kalenderbilleder af tidlig gyrokompas og autopilot, om bord på FREDERIK VIII Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 2000 c. REF-06-0712
1827 DEN GODE HENSIGT Kopi af tegning af nathus fra H&S, Helsingør 1779-11-20 REF-06-0716
1840 - Kompasretningernes benævnelse Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1987 REF-06-0729K
1847 - Kompasretning. Kortfatte artikel om fremgangsmåden. - 2010-04-23 REF-06-0736K
1851 - Koøjer - kortfattet information om ordet koøje. - 2008-05-05 REF-06-0740K
1855 - Kølelastskibe og kølelaster Tidsskrift for Maskinvæsen 1957-10-01 REF-06-0744
1906 NORSKE LØVE Kontrakt til bygning af orlogsskibet NORSKE LØVE - 1631-03-13 SR-1966:0435
1936 - Kvinder, præster og Jonas'er om bord. - 1964-04-14 SR-1968:0010
1958 MARGARETHA CATHRINA Kalundborg Bys Auktionsprotokol 1722-1757 No. 1. 270a. Auktion over MARGARETHA CATHARINA Landsarkivet, København 1967-01-31 SR-1968:0041
1966 - Kort Rids af Holmens Historie i ældre Tider Flådestationen, Holmen, København 1946 SR-1968:0049
2081 - København og Nordsjælland Museer 15. juni til 15. september 1950 - 1950 REF-07-0836
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2363 HVALFISKEN Kort over HVALFISKENS rejse til Grønland i 1859 - 1977-04-24 SR-1977:0865
2425 - Kongelige yachter og kongelige yachtsmænd Vikingen, København 1944-07-01 REF-07-0863
2459 - Kulde - rådgivningspjece fra Søfartens Hygiejnekomite Søfartens Hygiejnekomite, København 1959 REF-07-0897
2462 - Kort vejledning i førstehjælp HM, København 1974 REF-07-0900
2627 - Kronborgmuseets Aarbog 1947 - en anmeldelse Dansk Toldtidende, København 1948-03-01 REF-09-1065
2669 - Kronometrets oprindelse Danmarks Skibsfart, København 1982-12-01 REF-09-1107
2685 - Kommandør Peter Norden Sølling - et 200 års minde Vikingen, København 1958 REF-09-1123K
2689 - Katalog og prisliste over spil, stoppere, pumper, koøjer m.v. Faaborg Jernstøberi & Maskinfabrik, Fåborg 1948 REF-09-1127
2758 - Kopi i farver af maleri af Skipperlaugets gård i Lille Kongensgade 33 - 1881 REF-10-1196
2850 - Kort over Dragør Byeplan paa Amager. Opmaalt 1811 af N. Lyngbye - 1949 REF-13-1288
2878 - Kgl. agent Jørgen Bruhn - søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858 Aabenraa Museum, Åbenrå 1981-09-27 REF-12-1316
2912 - Kosan Kontakt med flådeliste. Kosangas International, København 1971-12-01 REF-14-1348
2972 - KIL Posten - firmablad, 2 stk. Knud I. Larsen Shipping Company, København 1988-1990 REF-15-1408
2986 - Københavns Skibssalgs-Bureau Årbog Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-1967 KSB-01-0001
2990 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-04-0004
2991 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Kartotekskort over salgsemner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1900-1950 c. KSB-05-0004
2992 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-06-0005
2993 - Københavns Skibssalgs-Bureau. Skøder på udenlandske handler. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-1946 c. KSB-07-0005
3003 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1944 til marts 1946. Otto Danielsen, København 1944-03-30 KSB-protokol-07
3004 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1946 til januar 1948. Otto Danielsen, København 1946-02-26 KSB-protokol-08
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3005 - Kassebog for Otto Danielsen fra september 1951 til december 1955. Otto Danielsen, København 1951-08-06 KSB-protokol-09
3006 - Kassebog for Otto Danielsen fra april 1952 til november 1952. Otto Danielsen, København 1952-04-21 KSB-protokol-10
3028 KIEL KIEL, hjulskib, et ark med detaljer og historie. Anonym 1970 c. REF-16-1433
3123 CLYTIA KSB-kartotekskort med flere oplysninger. KSB besigtelsesrapport for taksationsforretning, liste over manglende inventar. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-08-23 KSB-08-0098
3160 AFRICAN COAST KSB kapacitetsplan og foto af skib AFRICAN COAST. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-12-0004
3161 AGNES DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0005
3162 ROSA DANIA KSB Kapacitetsprospekt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0006
3163 AGNETE KSB generaltegning for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911 KSB-12-0007
3166 ALBENNY Kapacitets- og generaltegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1973 KSB-12-0010
3168 ALICE STEEN Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1975 KSB-12-0012
3173 ANNE METTE Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-12-0017
3174 ANNE VESTA Kapacitetstegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1963 KSB-12-0018
3175 ASTRID BRES Kapacitetsplan og to versioner af generalplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962 KSB-12-0019
3176 ARKTIS PIONEER Kapacitetsplan og certifikater Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-12-0020
3334 ANNETTE S Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949 KSB-13-0028
3340 BRESLING BRES Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-13-0034
3342 BRITANNIA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1976 KSB-13-0036
3347 CONSTEN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0041
3352 DANIX Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1974 KSB-14-0046
3353 DANIX Kapacitetsplan og generalarrangement Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-14-0047
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3359 DORTHE STAR Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1972 KSB-14-0053
3363 EGIN Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1970 KSB-14-0057
3365 ELFY NORTH Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1961 KSB-14-0059
3366 ELIN S Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969 KSB-14-0060
3374 EVA VESTA Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1966 KSB-14-0068
3407 SUNDET I Kontrakt om levering af motor fra B&W til FRH til nybygning 193. B&W, København 1930-06-20 REF-16-1448
3408 SUNDET I Kontrakt om bygning af et motorskib til D/S Øresund A/S Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1930-08-21 REF-16-1449
3412 FANØ Konsul Lauritzens Skoleskib Fanø Ugeblad, Nordby 1932-12-24 REF-16-1453
3426 SKAGA SIF Kapacitetsplan for SKAGA SIF, nu LAGO IZABAL, nyb. 143 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1964-04-13 REF-16-1466
3429 LEENA DAN Kapacitetsplan og detaljer for LEENA DAN, Bahamas JL, København 1975 c. REF-17-1469
3499 - Krigen var forbi, og en sømand gik i land - forstander Iwan Leth, forstander Vendsyssel Tidende 1972-03-12 REF-17-1538
3527 FLORIDA Kapacitetsplan for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944 KSB-15-0074
3551 HAMLET Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 c. KSB-16-0098
3570 INGE FRANK Kapacitetsplan Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0117
3572 JENBO Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1962 KSB-17-0119
3573 JENCLIPPER Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-17-0120
3574 JENKA Klassecertifikater for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1982 KSB-17-0121
3578 JUELSGRUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1971 KSB-17-0125
3584 KARIN LINDHUS Kapacitetsplan, indretning af brodæk og shelterdæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-17-0131
3585 KARIN SKITS Kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-17-0132
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3587 KELD STÆRKE Kapacitetsplan efter forlængelse. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-17-0134
3590 KORSHOLM Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-17-0137
3598 LENE NIELSEN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-18-0145
3600 LILLE KAREN Kapacitetsplan, specifikationsark. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0147
3612 MAREN SKOU Kapacitetsplan og generalplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1961 KSB-18-0159
3614 MERCANDIAN PRINCE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0161
3615 MERCANDIAN SKY Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1975 KSB-18-0162
3616 MERCANDIAN STAR Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-18-0163
3618 MERC CONTINENTAL Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1973 KSB-19-0165
3621 METTE PAN Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-19-0168
3631 NYHAVNS ROSE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-19-0178
3634 ONTARIO Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-19-0181
3636 PACIFIC TRADER Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-19-0183
3637 66-PAKETTEN Kapacitetsplan, stabilitetsoplysninger, klædningsplan, spanteplan, m.m. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-19-0184
3641 PEP ATLANTIC Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-20-0188
3642 PEP STAR Kopier på A4 af kapacitetsplan. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-20-0189
3644 PETUNIA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1963 KSB-20-0191
3649 LOTTE SCHEEL Kapacitetsplan og minigeneralplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0196
3654 SKANLITH Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-20-0201
3655 SONJA BEWA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-20-0202
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3667 SUSANNE FLINDT Kapacitetsplan, specifikation og generalarrangement. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1974 KSB-21-0214
3670 SVENDBORG PEARL Kapacitetsplan og farvefoto. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0217
3672 TALADI Kapacitetsplan, apteringstegning i stor målestok, foto, flere miniplaner. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1950 KSB-21-0219
3678 THOR STÆRKE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1977 KSB-21-0225
3681 BRUNDLUND Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-21-0228
3682 TONNA Kapacitetsplan og kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1957 KSB-21-0229
3683 TORA LUPE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1969 KSB-21-0230
3685 TORM KRISTINA Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-22-0232
3690 UFFE Kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1970 KSB-22-0237
3693 VESTLOLLIK Kapacitetsplan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-22-0240
3703 VESTHOLM Kapacitetsplan, kurver, aptering og klædning tegninger samt dokliste / specifikation for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-22-0250
3767 - Kontrakt om køb og levering af efterladt tysk bugserbåd og motorbåd uden navn Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-11-01 KSB-10-0392
3994 GIDEON Kongens stolthed på havnens bund Politiken 1990-06-03 REF-02-0228
4072 - Kreiselkompass Standard VI Kompakt - Gyro Compass Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1969 REF-19-1578
4075 - Kirkeskibe i protestantiske Lande uden for Danmark. Præsteforeningens Blad 1947-01-10 REF-19-1581
4105 - Københavns Flydedok og Skibsværfts Søndre Værft, foredrag, sammendrag af direktør Ove Munk. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1920 REF-20-1607
4111 - Koøjer, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1991-05-05 REF-20-1613
4137 - Kent clear view screens, diverse materialer. George Kent Ltd., Luton, London, England 1953-1975 REF-22-1639
4142 - Kronometerdata for Hamilton Service. Hamilton Watch Co., Lancaster, Pennsylvania, USA 1962 REF-22-1644
4143 - Kronometerreservedelsliste. Ulysse Nardin, Le Locle, Schweiz 1960 c. REF-22-1645
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4152 - KH off course alarm datablad. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1981 REF-22-1654
4156 GRØNLAND Kockums tågehor og sirener, datablade iflg. ordre til byg. nr. 266. Kockums, Malmö, Sverige 1966 REF-22-1658
4182 - Kronekompasbrochure. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1955 REF-23-1684
4202 - Kataloger for Dobbie-McInnes kompasser, loddemaskiner m.m. Dobbie-McInnes & Clyde Ltd., Glasgow, Skotland 1910-1930 REF-26-1702
4210 - Klinometer, lommekompas, andre små instrumenter. Meridian Ltd., Bienne, Schweiz 1957 REF-26-1710
4216 - Kompasudstyrsbrochure fra Lyth. Instrumentfabriks A.-B. Lyth, Stockholm, Sverige 1960 c. REF-26-1716
4217 - Kompasudstyrsbrochure fra Star - The Spirit Buoyancy Compass. Star Compass Company, Boston, Mass. USA 1910 c. REF-26-1717
4223 - Kaptain C. Clausens Deflektor for kompasretning. Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1960 c. REF-26-1723
4224 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 1. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1724
4225 - Kompas-analysatoren og dens anvendelse, artikel af marineing. L. Lyttov. 2. del Cornelius Knudsens Nautiske Etablissement, Købmagergade 15, København 1970 c. REF-26-1725
4236 - K.S. Selvstyrer - autopilot til magnetkompas - datablad. Motorfabriken DAN A/S, Adgangsvejen, Esbjerg 1960 c. REF-27-1736
4239 - Kompasse für Handelsschiffe. Katalog for kompasser med nathuse og tilbehør. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1910 c. REF-27-1739
4284 - Kelvin Hughes Chronometer Type YC, elektronisk kronometer. Kelvin Hughes, London, England 1976 REF-28-1783
4297 - Katalog for Petromax petroleumslamper, primuslamper, dansk tekst. Uden afsender. Reservedele til lamper. Petromax, Tyskland 1930 REF-28-1796
4321 - Kataloger for hydrometre, salinometre, densimetre, termometre m.m. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1920-1940 REF-29-1820
4326 - Kurskorektor for hurtig navigation. Lorentzen & Wettre, Oslo, Norge 1938 c. REF-29-1825
4327 - Kataloger for planimeter og integrator. Aristo - Dennert & Pape, Hamburg, Tyskland 1953 c. REF-29-1826
4328 - Katalog for engelske flag, vimpler, bannere for hele Imperiet. Ernest W. Perrett Ltd. East India Dock Road, London, England 1935 c. REF-29-1827
4347 - Katalog med ca. 50 fotos af brug af metalrør i skibsbygning. Mange skibsdetaljer vist. Deutsch-Oesterreichische Mannesmannröhren-Werke, Düsseldorf, Tyskland 1930 c. REF-29-1846
4363 - Kataloger og datablade fra Thomas Walker & Son. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1929-1965 REF-30-1862
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4374 - Kikkertdatablade for Hartmann kikkerter til marinebrug. Hartmann, Wetzlar, Tyskland 1960 c. REF-30-1873
4375 - Kikkertdatablade for Zeiss DDR kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss Jena, Tyskland 1966 REF-30-1874
4376 - Kikkertdatablade for Steiner kikkerter til marinebrug. Steiner, Bayreuth, Tyskland 1996 REF-30-1875
4377 - Kikkertdatablade for Carl Zeiss kikkerter til marinebrug. Carl Zeiss, Oberkochen, Tyskland 1969 REF-30-1876
4386 - Kato's GM-Meter. Ishihara MFG. Co. Ltd., Tokyo, Japan. 1979 REF-31-1885
4387 - Kelvin Hughes Stress Finder. Kelvin & Hughes Marine Ltd., London, England 1953 REF-31-1886
4417 - Koden Navigationssystemer: LORAN LR-770, Satellite-185, GPS KGP-900, Decca DR-702. Koden Electronics Co., Tokyo, Japan 1980-1990 REF-32-1916
4423 - Katalog for ankerhåndteringsudstyr, kæder, kroge, rundsling, båndstropper, surringer, tovværk, faldsikring, løfteværktøj, wirer. Industri Marine Offshore, Peter Harbo A/S, Esbjerg 2007 REF-32-1922
4475 - Kataloghæfter for Weilbach Viking kompasser, Sigurdsons loddeapparat og Viking reflektorkompas Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1940-1950 REF-33-1974
4489 - Kværner flue gas system og Kværner Inert gas system, datablade med tegninger af funktioner. Kværner Eureka A/S, Moss, Norge 1992 REF-33-1988
4504 - Konservator Christian Nielsens virke på Handels- og Søfartsmuseet med indlagte oversigter over tegninger og modeller udført. H&S, Helsingør 1983 REF-36-2003
4515 - Kvæsthusbroen i København før og nu. Trafik & Teknik, Kampmannsgade 4, København V. 1939 REF-36-2010
4615 - Københavns Havn 1890-1946. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4683 - Kjøbenhavns Skipperforening tager sit nye Hus i Brug. Børsen, København 1943-02-14 REF-40-2113
4705 - Københavns ældste Skibsprovianteringsforretning, H.S. Hansens Eftf. Børsen, København 1941-05-23 REF-40-2135
4723 SCANDINAVIAN STAR Katastrofe i Skagerrak: 150 frygtes omkommet. Berlingske Tidende, København 1990-04-08 REF-41-2153
4732 - Kort over krigsforliste danske skibe i årene 1939-1949 i Kattegat, Nordsøen og Verdenshavene. Geodætisk Institut, København 1950 REF-42-2162
4743 - Københavns Maskinmesterskoles årsfest lørdag den 15. januar 1949. Københavns Maskinmesterskole, København 1949-01-15 REF-42-2173
4776 - Klagebreve 1719-1720 fra Styrmand Friderich Helt i Fangenskab hos algierske Sørøvere. Artikel. Personalhistorisk Tidsskrift 1928 REF-43-2206
5471 GARONNE (I) Kapacitetsplan for GARONNE (I). DFDS, København 1900 c. FEN-04-0656
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5847 FOX III Kort artikel om FOX II, der oplevede en orkan i 1926. Aviser diverse 1926 FEN-07-0986
6088 PEHR UGLAND Kaptajn R.P.H. Hansens beretning om sin færd som fører af barkskibet PEHR UGLAND af københavn Sejlskibsselskabet Hippalos A/S, København 1960 c. GRU-01-0013
6089 - Kaptajn Thomas Jepsen Sødring. Optegnelser om hans livsbane og hans rederi. Sødrings Rederi, København 1960 c. GRU-01-0014
6369 BERTHA Kapacitetsplan for BERTHA Marius Nielsen & Søn, København 1915 REF-52-2316
6503 ESTRID Kapacitetsplan for ESTRID fra 1924. Torm D/S A/S, København 1924 REF-52-2341
6855 - Kammanditanparter for bygning af et skib på B&W 1992. Budgetter og tegningskontrakt samt reklamefremstødstekster. Difko LXXIX K/S, København 1991 REF-52-2355
6893 HANS BOYE Kapacitetsplan for HANS / HANS BOYE Erik B. Kromann, Marstal 1950 REF-52-2363
7337 - Kaperdøgn og Kongedage i Helsingør i sommeren 1808. - 1956 c. MANUS-04
7344 - Kutterfiskeri i Nordsøen. - 1955 MANUS-05
7360 - Kajaksejler 1905 - 1980. - 1986 MANUS-05
7371 - Københavns Handelsflåde 1814 - 1832. - 1972 MANUS-10
7455 - Kuvert med små noter om Johannes Anholms skibe. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0064
7548 NO. 1 Kopi af skibsregisterbladet for skibet No. 1 uddybningsfartøj. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0001
7549 66-PAKETTEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet 66-PAKETTEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0002
7550 PETROBULK JUPITER Kopi af skibsregisterbladet for skibet PETROBULK JUPITER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0003
7551 AAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0004
7552 AALBORGHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0005
7553 AALBORGHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AALBORGHUS (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0006
7554 AASE HØJ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE HØJ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0007
7555 AASE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0008
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7556 AASENIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet AASE NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0009
7557 ABELONE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0010
7558 ABELONE VENDILA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABELONE VENDILA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0011
7559 ABSALON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ABSALON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0012
7560 ADDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0013
7561 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0014
7562 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0015
7563 ADI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0016
7564 ADM COURBET Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADM. COURBET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0017
7565 ADMIRAL MOST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADMIRAL MOST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0018
7566 ADOLF JENSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLF JENSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0019
7567 ADOLPH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADOLPH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0020
7568 ADRIAN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0021
7569 ADRIAN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ADRIAN MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0022
7570 A.E.S. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0023
7571 A.E.S. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.E.S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0024
7572 AFRICAN COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0025
7573 AFRICAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0026
7574 AFRICAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRICAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0027
7575 AFRIKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0028
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7576 AFRIKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AFRIKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0029
7577 AGDLEQ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGDLEQ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0030
7578 AGERSØFÆRGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGERSØFÆRGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0031
7579 AGGERSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSBORG (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0032
7580 AGGERSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGGERSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0033
7581 AGNES DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNES DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0034
7582 AGNETE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0035
7583 AGNETE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0036
7584 AGNETE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0037
7585 AGNETE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0038
7586 AGNETE TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETE TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0039
7587 AGNETHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGNETHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0040
7588 AGO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0041
7589 AGSSARTUT Kopi af skibsregisterbladet for skibet AGSSARTUT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0042
7590 AHMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AHMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0043
7591 AIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AIDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0044
7592 AJAX Kopi af skibsregisterbladet for skibet AJAX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0045
7593 AKERSHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AKERSHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0046
7594 ALABAMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALABAMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0047
7595 ALAMEDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALAMEDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0048
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7596 A.L.B. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.L.B. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0049
7597 ALBATROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBATROS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0050
7598 ALBENNY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBENNY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0051
7599 ALBERT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0052
7600 ALBERTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0053
7601 ALBERTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0054
7602 ALBERT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0055
7603 ALBERT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALBERT MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0056
7604 ALERT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALERT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0057
7605 ALEXANDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0058
7606 ALEXANDER MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDER MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0059
7607 ALEXANDRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALEXANDRA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0060
7608 ALFA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0061
7609 ALFA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0062
7610 ALFRED TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALFRED TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0063
7611 ALICE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0064
7612 ALICE LANGLI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE LANGLI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0065
7613 ALICE RIIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE RIIS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0066
7614 ALICE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0067
7615 ALICE TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0068
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7616 ALICE TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALICE TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0069
7617 ALLAN C. Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN C. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0070
7618 ALLAN MADSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLAN MADSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0071
7619 ALLEGRO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALLEGRO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0072
7620 ALSSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0073
7621 ALSSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALSSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0074
7622 ALTHEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALTHEA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0075
7623 ALVA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0076
7624 ALVA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ALVA MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0077
7625 AMALIENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0078
7626 AMALIENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMALIENBORG (IV) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0079
7627 AMBER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMBER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0080
7628 AMELY Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0081
7629 AMETHYST Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMETHYST Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0082
7630 AMIGO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0083
7631 AMIGO DEFENDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO DEFENDER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0084
7632 AMIGO EXPRESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0085
7633 AMIGO EXPRESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO EXPRESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0086
7634 AMIGO FORTUNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMIGO FORTUNA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0087
7635 AMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0088
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7636 AMULET Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMULET Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0089
7637 ANCONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANCONA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0090
7638 ANDERS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0091
7639 ANDERS MARTIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MARTIN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0092
7640 ANDERS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0093
7641 ANDERS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0094
7642 ANDERS OLSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDERS OLSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0095
7643 ANDORRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDORRA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0096
7644 ANDREA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0097
7645 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0098
7646 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0099
7647 ANDREAS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDREAS BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0100
7648 ANDROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANDROS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0101
7649 ANE MARIE GRENIUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANE MARIE GRENIUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0102
7650 ANETT BENTSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETT BENTSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0103
7651 ANETTE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANETTE MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0104
7652 ANGAJU ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGAJU ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0105
7653 ANGANTYR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGANTYR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0106
7654 ANGLO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0107
7655 ANGLO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGLO MÆRSK (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0108
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7656 ANGOLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGOLA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0109
7657 ANGUTEQ ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANGUTEK ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0110
7658 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0111
7659 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0112
7660 ANHOLT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANHOLT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0113
7661 ANITA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANITA DAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0114
7662 ANKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANKA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0115
7663 ANN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0116
7664 ANNA E. RØRBYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA E. RØRBYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0117
7665 ANNA FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA FREM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0118
7666 ANNAM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNAM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0119
7667 ANNA MARIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0120
7668 ANNA MARIE BECH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MARIE BECH Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0121
7669 ANNA MATTHIESEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MATTHIESEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0122
7670 ANNA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0123
7671 ANNA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MÆRSK (V). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0124
7672 ANNA MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA MØLLER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0125
7673 ANNA-RIGEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA-RIGEL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0126
7674 ANNA STEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA STEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0127
7675 ANNA THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0128
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7676 ANNA WONSILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNA WONSILD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0129
7677 ANN COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0130
7678 ANNE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0131
7679 ANNE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BEWA (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0132
7680 ANNE BIRTHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0133
7681 ANNE BIRTHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BIRTHE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0134
7682 ANNE BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BOYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0135
7683 ANNE BRAVO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BRAVO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0136
7684 ANNE BØGELUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE BØGELUND Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0137
7685 ANNE-GRETHE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE-GRETHE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0138
7686 ANNE LEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE LEA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0139
7687 ANNE MAC Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MAC Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0140
7688 ANNE MARINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE MARINA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0141
7689 ANNE METTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE METTE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0142
7690 ANNE NOVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE NOVA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0143
7691 ANNE SOFIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SOFIE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0144
7692 ANNE SØBYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE SØBYE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0145
7693 ANNETTE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0146
7694 ANNETTE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE DANIELSEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0147
7695 ANNETTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0148
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7696 ANNETTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE S Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0149
7697 ANNETTE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNETTE THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0150
7698 ANNE VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNE VESTA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0151
7699 ANNI KLINT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANNI KLINT Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0152
7700 ANN LISE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN LISE THOLSTRUP Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0153
7701 ANN SANDVED Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANN SANDVED Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0154
7702 A.N.P. Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.N.P. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0155
7703 ANØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet ANØ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0156
7704 A.P. MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0157
7705 A.P. MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet A.P. MØLLER (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0158
7706 AQIPI ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQIPI ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0159
7707 AQUAMARINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQUAMARINE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0160
7708 AQQULUK ITTUK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AQQALUK ITTUK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0161
7709 ARABIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARABIAN REEFE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0162
7710 ARANYA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARANYA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0163
7711 ARCTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARCTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0164
7712 ARDAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0165
7713 ARDAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDAL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0166
7714 AMELIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AMELIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0167
7715 ARDUA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0168
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7716 ARDUA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARDUA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0169
7717 ARGENTINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0170
7718 ARGENTINEAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGENTINEAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0171
7719 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0172
7720 ARGONAUT R Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGONAUT R Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0173
7721 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0174
7722 ARGUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARGUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0175
7723 ARIEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIEL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0176
7724 ARIES TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIES TRIGON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0177
7725 ARILD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0178
7726 ARILD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARILD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0179
7727 ARIZONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0180
7728 ARIZONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARIZONA (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0181
7729 ARKANSAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKANSAS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0182
7730 ARKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKEN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0183
7731 ARKTIS BAY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BAY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0184
7732 ARKTIS BREEZE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS BREEZE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0185
7733 ARKTIS VARRIER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS CARRIER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0186
7734 ARKTIS GRACE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS GRACE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0187
7735 ARKTIS MOON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS MOON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0188
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7736 AKTIS OCEAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS OCEAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0189
7737 ARKTIS PEARL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PEARL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0190
7738 ARKTIS PRINCESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS PRINCESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0191
7739 ARKTIS RIVER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS RIVER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0192
7740 ARKTIS SEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SEA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0193
7741 ARKTIS SIRIUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SIRIUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0194
7742 ARKTIS SKY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SKY Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0195
7743 ARKTIS STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS STAR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0196
7744 ARKTIS SUN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS SUN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0197
7745 ARKTIS TRADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARKTIS TRADER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0198
7746 ARLIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0199
7747 ARLIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARLIL Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0200
7748 ARNGRIM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNGRIM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0201
7749 ARNOLD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0202
7750 ARNOLD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARNOLD MÆRSK Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0203
7751 ARON Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0204
7752 AROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0205
7753 AROSIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROSIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0206
7754 AROS TO Kopi af skibsregisterbladet for skibet AROS TO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0207
7755 ARREBO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARREBO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0208
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7756 ARROI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARROI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0209
7757 ARTEMIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0210
7758 ARTEMIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTEMIS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0211
7759 ARTHUR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0212
7760 ARTHUR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARTHUR MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0213
7761 ARUSA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARUSA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0214
7762 ARVEPRINS KNUD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVEPRINS KNUD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0215
7763 ARVI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0216
7764 ARVI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARVI Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0217
7765 ASA-THOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASA-THOR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0218
7766 ASCO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASCO Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0219
7767 ASIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0220
7768 ASIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASIAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0221
7769 ASKØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASKØ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0222
7770 ASLAUG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0223
7771 ASLAUG TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASLAUG TORM Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0224
7772 ASMARA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASMARA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0225
7773 ASSER RIG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASSER RIG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0226
7774 ASTA WONSILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTA WONSILD Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0227
7775 ASTRID BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0228
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7776 ASTRID BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID BRES Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0229
7777 ASTRID RARBERG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ASTRID RARBERG Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0230
7778 ATENA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATENA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0231
7779 ATHOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATHOS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0232
7780 ATLANTIC COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC COAST Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0233
7781 ATLANTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLANTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0234
7782 ATLAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0235
7783 ATLAS SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATLAS SCAN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0236
7784 ATREVIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ATREVIDA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0237
7785 AUSA JUNCKER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSA JUNCKER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0238
7786 AUSTRALIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet AUSTRALIAN REEFER Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0239
7787 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0240
7788 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0241
7789 AVANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVANCE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0242
7790 AVEIRO STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVEIRO STAR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0243
7791 AVOQ Kopi af skibsregisterbladet for skibet AVOQ Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0244
7792 AXELHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXELHUS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0245
7793 AXEL MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (I) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0246
7794 AXEL MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL MÆRSK (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0247
7795 AXEL SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet AXEL SIF Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0248
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7796 AYA TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYA TRIGON Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0249
7797 AYUTHIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AYUTHIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0250
7798 AZUMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet AZUMA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0251
7850 BAAGØ-FÆRGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAAGØ-FÆRGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0252
7851 BACCARAT Kopi af skibsregisterbladet for skibet BACCARAT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0253
7852 BAKKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAKKEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0254
7853 BAJOS TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAJOS TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0255
7854 BALCO Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALCO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0256
7855 BALDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0257
7856 BALDER BUUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDER BUUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0258
7857 BALDOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0259
7858 BALDUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALDUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0260
7859 BALKA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0261
7860 BALKAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALKAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0262
7861 BALLEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALLEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0263
7862 BALTIC Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0264
7863 BALTIC Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0265
7864 BALTIC PROCTOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC PROCTOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0266
7865 BALTIC SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC SKOU Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0267
7866 BALTIC STEVNS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTIC STEVNS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0268
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7867 BALTON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0269
7868 BALTON Kopi af skibsregisterbladet for skibet BALTON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0270
7869 BAMSA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAMSA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0271
7870 BANANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BANANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0272
7871 BANGSBO Kopi af skibsregisterbladet for skibet BANGSBO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0273
7872 BARBARA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BARBARA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0274
7873 BASRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BASRA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0275
7874 BASTHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BASTHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0276
7875 BAUGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAUGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0277
7876 BAUMARE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAUMARE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0278
7877 BAZARUTO Kopi af skibsregisterbladet for skibet BAZARUTO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0280
7878 BEEP COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet BEEP COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0281
7879 BEIRA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BEIRA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0282
7880 BELGIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELGIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0283
7881 BELGIEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELGIEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0284
7882 BELINDA JO Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELINDA JO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0285
7883 BELLA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLA DAN (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0286
7884 BELLA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLA MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0287
7885 BELLATRIX Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLATRIX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0288
7886 BELLONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BELLONA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0289
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7887 BENEFACTOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENEFACTOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0290
7888 BENNY SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENNY SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0291
7889 BENNY SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENNY SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0292
7890 BENT BARSØE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENT BARSØE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0293
7891 BENTE DANCOAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE DANCOAST / BENTE SCANCOAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0294
7892 BENTE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0295
7893 BENTE FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE FREM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0296
7894 BENTE MARINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE MARINA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0297
7895 BENTE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BENTE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0298
7896 BERGENHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERGENHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0299
7897 BERGENHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERGENHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0300
7898 BERTA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BERTA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0301
7899 BES Kopi af skibsregisterbladet for skibet BES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0302
7900 BESTLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BESTLA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0303
7901 BETA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0304
7902 BETH Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0305
7903 BETH Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0306
7904 BETINA THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETINA THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0307
7905 BETTANN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTANN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0308
7906 BETTINA BORK Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTINA BORK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0309
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7907 BETTY BAAGØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY BAAGØ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0310
7908 BETTY NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0311
7909 BETTY NORDGAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY NORDGAS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0312
7910 BETTY MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet BETTY MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0313
7911 BIBE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIBE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0314
7912 BIEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0315
7913 BILLESBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet BILLESBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0316
7914 BIRGIT DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGIT DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0317
7915 BIRGIT HØYER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGIT HØYER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0318
7916 BIRGITTE BASSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE BASSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0319
7917 BIRGITTE CORD Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE CORD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0320
7918 BIRGITTE FRELLSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE FRELLSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0321
7919 BIRGITTE HOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTE HOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0322
7920 BIRGITTE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRITTE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0323
7921 BIRGITTE TOM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRGITTETORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0324
7922 BIRKHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRKHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0325
7923 BIRNES Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRNES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0326
7924 BIRTE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0327
7925 BIRTHE ANDREASEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE ANDREASEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0328
7926 BIRTHE BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0329
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7927 BIRTHE JUNIOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE JUNIOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0330
7928 BIRTHE MARIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet IRTHE MARIE Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0331
7929 BIRTHE RIISE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE RIISE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0332
7930 BIRTHE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet BIRTHE THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0333
7931 BISCAYA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BISAYA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0334
7932 BISCAYA STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BISCAYA STAR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0335
7933 BITUMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BITUMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0336
7934 BJARKE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJARKE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0337
7935 BJØRN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0338
7936 BJØRN CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRN CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0339
7937 BJØRNSHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BJØRNSHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0340
7938 BLENDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BLENDA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0341
7939 BLÅSIDE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BLÅSIDE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0342
7940 BODIL DAMMANN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BODIL DAMMANN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0343
7941 BODIL SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BODIL SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0344
7942 BOGOTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOGOTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0345
7943 BOGATYR Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOGATYR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0346
7944 B&W FÆRGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet B&W FÆRGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0347
7945 BOKUL Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOKUL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0348
7946 BOLIVIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOLIVIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0349
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7947 BOMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0350
7948 BONAVISTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BONAVISTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0351
7949 BONAVISTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BONAVISTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0352
7950 BORIBANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORIBANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0353
7951 BORINGIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORINGIA (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0354
7952 MEONIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet MEONIA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0355
7953 BORNHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0356
7954 BORNHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0357
7955 BORNHOLMERPILEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORNHOLMERPILEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0358
7956 BORREBY Kopi af skibsregisterbladet for skibet BORREBY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0359
7957 BOTNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0360
7958 BOTNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0361
7959 BOTNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0362
7960 BOTANY BAY Kopi af skibsregisterbladet for skibet BOTANY BAY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0363
7961 B.P. DIANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet B.P. DIANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0364
7962 B.P. NETTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet B.P. NETTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0365
7963 BRAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0366
7964 BRAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0367
7965 BRAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0368
7966 BRASILIEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRASILIEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0369
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7967 BRATEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0370
7968 BRATTINGSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATTINGSBORG (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0371
7969 BRATTINGSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRATTINGSBORG (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0372
7970 BRAVO SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAVO SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0373
7971 BRAZILIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRAZILIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0374
7972 BREDGRUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREDGRUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0375
7973 BREMER ANWALT Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREMER ANWALT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0376
7974 BREMER BANKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BREMER BANKEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0377
7975 BRESLING BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRESLING BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0378
7976 BRETAGNE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRETAGNE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0379
7977 BRETLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRETLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0380
7978 BRIGIT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRIGIT MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0381
7979 BRIGIT MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRIGIT MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0382
7980 BRITA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0383
7981 BRITANNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITANNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0384
7982 BRITANNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITANNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0385
7983 BRITT-ANN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITT-ANN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0386
7984 BRITTA STEENSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRITTA STEENSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0387
7985 BROAGER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROAGER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0388
7986 BROEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0389
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7987 BROSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0390
7988 BROSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0391
7989 BROSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BROTANK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0392
7990 BRUNDLUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRUNDLUND Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0393
7991 BRUUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BRUUS (oprindeligt SKIBLADNER II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0394
7992 BUCCANEER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUCCANEER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0395
7993 BUKKEN-BRUSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUKKEN-BRUSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0396
7994 BULBIDER Kopi af skibsregisterbladet for skibet BULBIDER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0397
7995 BUNGSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUNGSBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0398
7996 BURE Kopi af skibsregisterbladet for skibet BURE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0399
7997 BURGUNDIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BURGUNDIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0400
7998 BUSSARD Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUSSARD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0401
7999 BUSUANGA Kopi af skibsregisterbladet for skibet BUSUANGA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0402
8000 BYGHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet BYGHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0403
8001 BYMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet BYMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-01-0404
8002 CABERIA TRADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CABERIA TRADER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0405
8004 CALIFORNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CALIFORNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0406
8005 CALORIUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet CALORIUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0407
8006 CAMARA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAMARA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0408
8007 CANADIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CANADIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0409
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8008 CANADIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CANADIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0410
8009 CAP COLVILLE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP COLVILLE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0411
8010 CAPCOS LUPE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPCOS LUPE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0412
8011 CAPDUEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPDUEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0413
8012 METTE BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet METTE BEWA (bygget som CAP MATAPAN (Ty.). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0414
8013 CAP MELVILLE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP MELVILLE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0415
8014 CAP STEVNS Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAP STEVNS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0416
8015 CAPTAIN T. BASSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAPTAIN T. BASSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0417
8016 CARACAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARACAS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0418
8017 CARIT Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARIT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0419
8018 CARL Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0420
8019 CARL CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0421
8020 CARL FRIDOLF Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL FRIDOLF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0422
8021 CARL FRIGAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL FRIGAST Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0423
8022 CARL JACOB Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL JACOB. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0424
8023 CARL NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0425
8024 CARL OFFERSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARL OFFERSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0426
8025 CAROLINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0427
8026 CAROLINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0428
8027 CAROLINE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CAROLINE MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0429
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8028 CARSTEN SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet CARSTEN SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0430
8029 CASUARINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CASUARINA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0431
8030 CATO Kopi af skibsregisterbladet for skibet CATO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0432
8031 CATRIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CATRIN Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0433
8032 C.B. CLAUDI Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.B. CLAUDI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0434
8033 CECILIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CECILIE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0435
8034 CECILIE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CECILIE MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0436
8035 CEDRELA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEDRELA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0437
8036 C.E. KRARUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.E. KRARUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0438
8037 CEMENTPILEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEMENTPILEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0439
8038 CEREAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet CEREAL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0440
8039 CERESIO Kopi af skibsregisterbladet for skibet CERESIO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0441
8040 C.F. TIETGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet C.F. TIETGEN (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0442
8041 CHARLIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLIE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0443
8042 CHARLOTTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0444
8043 CHARLOTTE DREYER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE DREYER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0445
8044 CHARLOTTE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0446
8045 CHARLOTTE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0447
8046 CHARLOTTENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTENBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0448
8047 CHARLOTTE PRIVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE PRIVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0449
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8048 CHARLOTTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0450
8049 CHARLOTTE S Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLOTTE S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0451
8050 CHARLES Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARLES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0452
8051 CHARM Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHARM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0453
8052 CHASTINE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHASTINE MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0454
8053 CHASTINE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHASTINE MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0455
8054 CHEMITRADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHEMITRADER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0456
8055 C. HERUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet C. HERUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0457
8056 CHILEAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHILEAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0458
8057 CHIMERA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHIMERA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0459
8058 CHOKY Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHOKY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0460
8059 CHRESTEN RASK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRESTEN RASK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0461
8060 CHRIS LION Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRIS LION. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0462
8061 CHRISTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0463
8062 CHRISTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0464
8063 CHRISTEL HEERING Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTEL HEERING. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0465
8064 CHRISTIAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0466
8065 CHRISTIAN IX Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN IX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0467
8066 LILLE BJØRN Kopi af skibsregisterbladet for skibet LILLE BJØRN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0468
8067 CHRISTIAN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIAN MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0469
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8068 CHRISTIANSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIANSBORG (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0470
8069 CHRISTIANSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTIANSBORG (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0471
8070 CHRISTINA ØSTBIRK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTINA ØSTBIRK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0472
8071 CHRISTINA C. Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHRISTINA C. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0473
8072 CHR. SASS Kopi af skibsregisterbladet for skibet CHR. SASS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0474
8073 CIMBRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0475
8074 CIMBRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0476
8075 CIMBRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CIMBRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0477
8076 CINCHONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CINCHONA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0478
8077 CITO Kopi af skibsregisterbladet for skibet CITO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0479
8078 CITO Kopi af skibsregisterbladet for skibet CITO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0480
8079 CLARA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0481
8080 CLARA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0482
8081 CLARA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0483
8082 CLARA JEBSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA JEBSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0484
8083 CLARA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLARA MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0485
8084 CLAUS MICH Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLAUS MICH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0486
8085 CLEMENS Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLEMENS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0487
8086 CLIFFORD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLIFFORD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0488
8087 CLIPPEREN Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLIPPEREN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0489
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8088 CLOVER BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLOVER BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0490
8089 CLYTIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CLYTIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0491
8090 COLOMBIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLOMBIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0492
8091 COLORADO Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLORADO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0493
8092 CLOLUMBUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet COLUMBUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0494
8093 CONCORDIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONCORDIA (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0495
8094 CONCORDIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONCORDIA (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0496
8095 CONGO Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONGO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0497
8096 CONMAR TANKER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONMAR TANKER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0498
8097 CONNY BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CONNY BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0499
8098 COOLER SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet COOLER SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0500
8099 CORNELIA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet CORNELIA MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0501
8100 CORONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet CORONA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0502
8101 COSTAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet COSTAS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0503
8102 CRUSADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet CRUSADER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0504
8103 ARCTIC SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ARCTIC SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0505
8104 CYNTHIA BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet CYNTHIA BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0506
8105 DACIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DACIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0507
8106 DA COSTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DA COSTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0508
8107 DAGMAR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0509
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8108 DAGMAR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0510
8109 DAGMARSKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0511
8110 DAGMAR STENHØJ Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGMAR STENHØJ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0512
8111 DAGNY Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGNY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0513
8112 DAGNY SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAGNY SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0514
8113 DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0515
8114 DANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0516
8115 DANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0517
8116 DANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA (IV) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0518
8117 DANA ANGLIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA ANGLIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0519
8118 DANA ATLAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA ATLAS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0520
8119 DANA CIMBRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA CIMBRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0521
8120 DANA FUTURA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA FUTURA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0522
8121 DANA GLORIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA GLORIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0523
8122 DANA GLORIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA GLORIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0524
8123 DANALITH Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANALITH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0525
8124 DANA MAXIMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA MAXIMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0526
8125 DANAOPTIMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA OPTIMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0527
8126 DANA REGINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA REGINA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0528
8127 DANA MINERVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANA MINERVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0529
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8128 DAN BARON Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN BARON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0530
8129 DANBJØRN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBJØRN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0531
8130 DANBOAT Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBOAT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0532
8131 DANBOX Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANBOX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0533
8132 DANEBROG Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANEBOG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0534
8133 DANLEOCK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANELOCK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0535
8134 DANGULF LUBE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANGULF LUBE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0536
8135 DANGULF MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANGULF MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0537
8136 DANSIH ARROW Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANISH ARROW. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0538
8137 DANHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0539
8138 DIOGENES Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIOGENES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0540
8139 DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0541
8140 DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0542
8141 DANICA BLACK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BLACK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0543
8142 DANICA BLUE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BLUE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0544
8143 DANICA BROWN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA BROWN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0545
8144 DANICA FOUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA FOUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0546
8145 DANICA GREEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA GREEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0547
8146 DANICA RAINBOW Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA RAINBOW. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0548
8147 DANICA RED Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA RED. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0549
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8148 DANICA SUNBEAM Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA SUNBEAM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0550
8149 DANICA SUNRISE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA SUNRISE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0551
8150 DANICA VIOLET Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA VIOLET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0552
8151 DANICA WHITE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANICA WHITE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0553
8152 DANISH DART Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANISH DART. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0554
8153 DANIX Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0555
8154 DANIX Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANIX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0556
8155 DANMARK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0557
8156 DANMARK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0558
8157 DANMARK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANMARK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0559
8158 DANSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSBORG (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0560
8159 DANSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSBORG (V). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0561
8160 DANSHIP Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSHIP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0562
8161 DANSTAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSTAR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0563
8162 DANSUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANSUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0564
8163 DAN VIKING Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAN VIKING. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0565
8164 DANWOOD ICE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANWWOD ICE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0566
8165 DAPA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DAPA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0567
8166 DECIMUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DECIMUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0568
8167 DELFIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DELFIA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0569
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8168 DELTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DELTA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0570
8169 DENIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DENIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0571
8170 DIANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0572
8171 DIANE CHRIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANE CHRIS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0573
8172 DIANA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0574
8173 DIANA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0575
8174 DIANA SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0576
8175 DIANA WONSILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIANA WONSILD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0577
8176 DINA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DINA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0578
8177 DINNA SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DINNA SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0579
8178 DIRCH MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIRCH MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0580
8179 DIRCH MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DIRCH MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0581
8180 DISKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0582
8181 DISKO Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0583
8182 DISKO Kopi af skibsregisterbladet for skibet DISKO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0584
8183 DITTE HOLMØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet DITTE HOLMØ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0585
8184 DITTE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DITTE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0586
8185 DJURSLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0587
8186 DJURSLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0588
8187 DJURSLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet DJURSLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0589
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8188 DOLLY SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOLLY SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0590
8189 DONA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DONA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0591
8190 DONA CLAUSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DONA CLAUSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0592
8191 DORA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0593
8192 DORA DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORA DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0594
8193 DORCA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORCA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0595
8194 DORIANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORIANA Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0596
8195 DORI BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORI BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0597
8196 DORI BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORI BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0598
8197 DORIT SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORIT SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0599
8198 DOROTHEA BASSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOROTHEA BASSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0600
8199 DORRIT LEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORRIT LEA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0601
8200 DORRIT HØYER Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORRIT HØYER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0602
8201 DORTE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0603
8202 DORTE STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE STAR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0610
8204 DORTE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0604
8205 DORTHE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0605
8206 DORTHE LEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE LEA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0606
8207 DORTHE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0607
8208 DORTHE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0608
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8209 DORTHE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0609
8210 DORTHE TY Kopi af skibsregisterbladet for skibet DORTHE TY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0611
8211 DOURO STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOURO STAR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0612
8212 DOVNSKLINT Kopi af skibsregisterbladet for skibet DOVNSKLINT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0613
8213 DRAGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRAGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0614
8214 DRAGØR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRAGØR MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0615
8215 DRONNING ALEXANDRINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING ALEXANDRINE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0616
8216 DRONNING INGRID Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING INGRID. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0617
8217 DRONNING INGRID Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING INGRID. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0618
8218 DRONNING MARGRETHE II Kopi af skibsregisterbladet for skibet DRONNING MARGRETHE II. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0619
8219 DROT Kopi af skibsregisterbladet for skibet DROT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0620
8220 DUEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0621
8221 DUMOS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUMOS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0622
8222 DUNJA Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUNJA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0623
8223 DUO Kopi af skibsregisterbladet for skibet DUO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0624
8224 DYBBØL Kopi af skibsregisterbladet for skibet DYBBØL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0625
8225 DYRNÆS Kopi af skibsregisterbladet for skibet DYRNÆS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0626
8226 EASTHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet EASTHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0627
8227 EASTSEA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EASTSEA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0628
8228 EAST STAR Kopi af skibsregisterbladet for skibet EAST STAR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0629
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8229 EBBA C Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA C. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0630
8230 EBBA KLIT Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA KLIT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0631
8231 EBBA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0632
8232 EBBA ROBBERT Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA ROBBERT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0633
8233 EBBA VICTOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet EBBA VICTOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0634
8234 ECUADOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0635
8235 ECUADORIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0636
8236 ECUADORIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0637
8237 EDCA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDCA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0638
8238 EDEL SCHEEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDEL SCHEEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0639
8239 EDITH Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0640
8240 EDITH JØRG Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH JØRG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0641
8241 EDITH NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0642
8242 EDITH TERKOL Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDITH TERKOL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0643
8243 EDNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDNA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0644
8244 EDOUARD SUENSON Kopi af skibsregisterbladet for skibet EDOUARD SUENSON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0645
8245 EFFIE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EFFIE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0646
8246 EGENSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGENSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0647
8247 EGESKOV Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGESKOV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0648
8248 EGESUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGESUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0649
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8249 EGHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0650
8250 EGHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0651
8251 EGIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGIN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0652
8252 EGINHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGINHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0653
8253 EGYPTIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet EGYPTIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0654
8254 ECUADORIAN REEFER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ECUADORIAN REEFER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0655
8255 EINAR FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet EINAR FREM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0656
8256 GUNNAR SEIDENFADEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNNAR SEIDENFADEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0657
8257 EJNAR MIKKELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EJNAR MIKKELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0658
8258 ELAK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELAK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0659
8259 ELBA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0660
8260 ELBIMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBIMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0661
8261 ELBJØRN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELBJØRN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0662
8262 ELEO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0663
8263 ELEO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0664
8264 ELEO MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEO MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0665
8265 ELFIE NORTH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELFIE NORTH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0666
8266 ELFIE NORTH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELFIE NORTH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0667
8267 ELI MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELI MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0668
8268 ELI MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELI MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0669
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8269 ELIN S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELIN S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0670
8270 ELIN S Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELIN S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0671
8271 ELISABETH BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0672
8272 ELISABETH CLIPPER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH CLIPPER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0673
8273 ELISABETH HENTZER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH HENTZER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0674
8274 ELISABETH MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0675
8275 ELISABETH MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (V). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0676
8276 ELISABETH MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH MÆRSK (VI). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0677
8277 ELISABETH NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISABETH NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0678
8278 ELISE BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELISE BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0679
8279 ELLEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0680
8280 ELLEN HELLESKOV Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN HELLESKOV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0681
8281 ELLEN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0682
8282 ELLEN NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0683
8283 ELLEN PETER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN PETER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0684
8284 ELLEN PETER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLEN PETER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0685
8285 ELLEN SØBY Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELEN SØBY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0686
8286 ELLIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLIDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0687
8287 ELLY FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY FREM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0688
8288 ELLY JENSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY JENSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0689
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8289 ELLY LION Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELLY LION. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0690
8290 ELSA BRIGITTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA BRIGITTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0691
8291 ELSA JAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA JAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0692
8292 ELSAM FYN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSAM FYN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0693
8293 ELSAM JYLLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSAM JYLLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0694
8294 ELSA THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSA THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0695
8295 ELSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0696
8296 ELSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0697
8297 ELSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0698
8298 ELSE A-P Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE A-P. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0699
8299 ELSE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0700
8300 ELSE NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0701
8301 ELSE PRIESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE PRIESS Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0702
8302 ELSE PRIVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE PRIVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0703
8303 ELSE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0704
8304 ELSEBETH VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSEBETH VESTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0705
8305 ELSE CAT. Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE CAT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0706
8306 ELSE CAT Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE CAT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0707
8307 ELSE JUNIOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE JUNIOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0708
8308 ELSE KILDE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE KILDE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0709
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8309 ELSE KILDE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE KILDE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0710
8310 ELSELIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSELIL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0711
8311 ELSE LINDINGER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE LINDINGER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0712
8312 ELSE MARIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE MARIE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0713
8313 ELSE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ELSE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0714
8314 EMBLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMBLA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0715
8315 EMILE ROBIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILE ROBIN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0716
8316 EMILIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0717
8317 EMILIE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIE MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0718
8318 EMILIE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMILIE MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0719
8319 EMINENT Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMINENT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0720
8320 EMMA JEBSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA JEBSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0721
8321 EMMA LIS Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA LIS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0722
8322 EMMA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0723
8323 EMMA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0724
8324 EMMA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (V). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0725
8325 EMMA MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EMMA MÆRSK (VI). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0726
8326 ENDELAVE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENDELAVE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0727
8327 ENERGI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENERGI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0728
8328 ENERGI Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENERGI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0729
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8329 ENGLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENGLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0730
8330 ENY HØJSGAARD Kopi af skibsregisterbladet for skibet ENY HØJSGAARD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0731
8331 EOLUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet EOLUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0732
8332 ERIK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0733
8333 ERIKA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIKA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0734
8334 ERIK BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0735
8335 ERIK BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0736
8336 ERIK HELLESKOV Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK HELLESKOV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0737
8337 ERIK SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0738
8338 ERIK SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0739
8339 ERIK THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERIK THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0740
8340 ERNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0741
8341 ERNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0742
8342 ERNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERNA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0743
8343 ERRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0744
8344 ERRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0745
8345 ERRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0746
8346 ERRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0747
8347 ERSUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERSUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0748
8348 ERTHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ERTHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0749
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8349 ESBERN SNARE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESBERN SNARE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0750
8350 ESBJERG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESBJERG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0751
8351 ESKIMO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESKIMO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0752
8352 ESSO AALBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO AALBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0753
8353 ESSO BALTICA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO BALTICA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0754
8354 ESSO CALLUNDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO CALLUNDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0755
8355 ESSODAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSODAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0756
8356 ESSO DANICA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO DANICA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0757
8357 ESSO DANMARK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO DANMARK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0758
8358 ESSO ELSINORE Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ELSINORE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0759
8359 ESSO GOTHENBURG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO GOTHENBURG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0760
8360 ESSO HAFNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO HAFNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0761
8361 ESSO KØBENHAVN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO KØBENHAVN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0762
8362 ESSO NYBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO NYBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0763
8363 ESSO ODIN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ODIN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0764
8364 ESSO STOCKHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO STOCKHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0765
8365 ESSO ÅRHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESSO ÅRHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0766
8366 ESTELLE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0767
8367 ESTELLE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0768
8368 ESTELLE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTELLE MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0769
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8369 ESTHER Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0770
8370 ETHER ANDREASEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER ANDREASEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0771
8371 ESTHER BECH Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTHER BECH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0772
8372 ESTRED Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRED. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0773
8373 ESTRID Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRID. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0774
8374 ESTRID TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESTRID TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0775
8375 ESVAGT DELTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT DELTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0776
8376 ESVAGT ECHO Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT ECHO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0777
8377 ESVAGT OMEGA Kopi af skibsregisterbladet for skibet ESVAGT OMEGA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0778
8378 ETLY DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet ETLY DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0779
8379 EVA BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0780
8380 EVA HØEG Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA HØEG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0781
8381 EVANNA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVANNA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0782
8382 EVA SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0783
8383 EVA SILVANA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA SILVANA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0784
8384 EVA THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0785
8385 EVA VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA VESTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0786
8386 EVA WINTHER Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVA WINTHER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0787
8387 EVELYN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (I). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0788
8388 EVELYN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0789
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8389 EVELYN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0790
8390 EVELYN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVELYN MÆRSK (IV). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0791
8391 EVITA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet EVITA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0792
8392 EYVIND SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet EYVIND SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0793
8393 FAABORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FAABORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0794
8394 FALSTER Kopi af skibsregisterbladet for skibet FALSTER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0795
8395 FALSTRIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FALSTRIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0796
8396 FANNY SCARLETT Kopi af skibsregisterbladet for skibet FANNY SCARLETT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0797
8397 FANØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet FANØ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0798
8398 FARONA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FARONA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0799
8399 FAROS Kopi af skibsregisterbladet for skibet FAROS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0800
8400 FEGGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FEGGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0801
8402 FELLOW-SHIP Kopi af skibsregisterbladet for skibet FELLOW-SHIP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0802
8403 FEMØSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet FEMØSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0803
8404 FENJA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0804
8405 FENJA BUUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA BUUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0805
8406 FENJA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FENJA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0806
8407 FETISH Kopi af skibsregisterbladet for skibet FETISH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0807
8408 FETISH Kopi af skibsregisterbladet for skibet FETISH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0807
8409 FICARIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FICARIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0808
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8410 FINLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0809
8411 FINLANDIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLANDIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0810
8412 FINNLITH Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINNLITH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0811
8413 FINLITH Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINLITH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0812
8414 FINN SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINN SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0813
8415 FINNTRADER Kopi af skibsregisterbladet for skibet FINNTRADER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0814
8416 FIONIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIONIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0815
8417 FIONIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIONIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0816
8418 FIRLINGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FIRLINGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0817
8419 FLORA S. Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORA S. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0818
8420 FLORIDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORIDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0819
8421 FLORRIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLORRIE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0820
8422 FLYNDERBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYNDERBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0821
8423 FLYNDERBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYNDERBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0822
8424 FLYVEFISKEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FLYVEFISKEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0823
8425 SUFFOLK Kopi af skibsregisterbladet for skibet SUFFOLK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0824
8426 FORTUNA BAY Kopi af skibsregisterbladet for skibet FORTUNA BAY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0825
8427 FRANKEKLINT Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANKEKLINT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0826
8428 FORTUNA COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet FORTUNA COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0827
8429 FRANCE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANCE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0828
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8430 FRANCINE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRANCINE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0829
8431 FRECO Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRECO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0830
8432 FREDDY Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDDY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0831
8433 FREMAD Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREMAD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0832
8434 FREDENSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDENSBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0833
8435 FREDERICIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERICIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0834
8436 FREDERIKSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERIKSBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0835
8437 FREDERIKSBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREDERIKSBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0836
8438 LIVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet LIVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0837
8439 FREESIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREESIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0838
8440 FREEZER SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREEZER SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0839
8441 FREIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0840
8442 FEJA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREJA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0841
8443 FREJA BUUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREJA BUUR Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0842
8444 FRELLSEN ANNETTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN ANNETTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0843
8445 FRELLSEN EVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN EVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0844
8446 FRELLSEN BIRGITTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRELLSEN BIRGITTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0845
8447 FREM Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0846
8448 FRENNENÆS Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRENNENÆS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0847
8449 FREYA TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet FREYA TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0848
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8450 FRI Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0849
8451 FRIDA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIDA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0850
8452 DANALITH Kopi af skibsregisterbladet for skibet DANALITH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0851
8453 FRIGGA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGGA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0852
8454 FRIGGA BUUR Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGGA BUUR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0853
8455 FRIGG SYDFYEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGG SYDFYEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0854
8456 FRIGO SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIGO SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0855
8457 FRIJSENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIJSENBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0856
8458 FRIJSENBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRIJSENBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0857
8459 FRITHIOF Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRITHIOF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0858
8460 FRITZ JUEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRITZ JUEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0859
8461 FRODE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FRODE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0860
8462 FUENO Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUENO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0861
8463 FULTON Kopi af skibsregisterbladet for skibet FULTON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0862
8464 FURBO Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURBO. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0863
8465 FURSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0864
8466 FURSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet FURSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0865
8467 FUSAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUSAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0866
8468 FUURØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet FUURØ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0867
8469 FYLKE Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYLKE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0868
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8470 FYLLA Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYLLA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0869
8471 FYN Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0870
8472 FYNSHAV Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYNSHAV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0871
8473 FYRSKIB I Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB I Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0872
8474 FYRSKIB II Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB II Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0873
8475 FYRSKIB III Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB III. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0874
8476 FYRSKIB IV Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB IV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0875
8477 FYRSKIB X Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB X. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0876
8478 FYRSKIB XI Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0877
8479 FYRSKIB XII Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XII. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0878
8480 FYRSKIB XVIII Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVIII. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0879
8481 FYRSKIB XXI Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XXI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0880
8482 FYRSKIB XIII Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIII. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0881
8483 FYRSKIB XIV Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0882
8484 FYRSKIB XV Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0883
8485 FYRSKIB XVI Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0884
8486 FYRSKIB XVII Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XVII. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0885
8487 FYRSKIB XIX Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XIX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0886
8488 FYRSKIB XX Kopi af skibsregisterbladet for skibet FYRSKIB XX. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0887
8489 FÆRØ-SHELL Kopi af skibsregisterbladet for skibet FÆRØ-SHELL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-02-0888
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8490 GAMMA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAMMA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0889
8491 GAMMELØR Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAMMELØR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0890
8492 GARM Kopi af skibsregisterbladet for skibet GARM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0891
8493 GAUTATYR Kopi af skibsregisterbladet for skibet GAUTATYR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0892
8494 GEDSER Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0893
8495 GEDSER Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0894
8496 GEDSER Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEDSER (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0895
8497 GEFION CARIB Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEFION CARIB. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0896
8498 GEMALI Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEMALI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0897
8499 GEORG STAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GEORG STAGE (II) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0898
8500 GERD Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0899
8501 GERDA BECH Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BECH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0900
8502 GERDA BRES Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BRES. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0901
8503 GERDA BRØDSGAARD Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA BRØDSGAARD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0902
8504 GERDA COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0903
8505 GERDA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0904
8506 GERDA LÖNBORG Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA LÖNBORG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0905
8507 GERDA PRIVA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA PRIVA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0906
8508 GERDA RARBERG Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA RARBERG. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0907
8509 GERDA VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA VESTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0908
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8510 GERDA VESTA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERDA VESTA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0909
8511 GERD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0910
8512 GERD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0911
8513 GERD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0912
8514 GERD TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERD TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0913
8515 GERSØ Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERSØ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0914
8516 GERT HANSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT HANSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0915
8517 GERT HANSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT HANSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0916
8518 GERTRUD Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERTRUD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0917
8519 GERTRUD KATHRINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERTRUD KATHRINE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0918
8520 GERT STÆRKE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GERT STÆRKE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0919
8521 GILA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GILA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0920
8522 GIMLE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GIMLE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0921
8523 GITTE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0922
8524 GITTE GINGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE GINGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0923
8525 GITTELIL Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTELIL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0924
8526 GITTE PEDERSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE PEDERSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0925
8527 GITTE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GITTE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0926
8528 GJERTRUD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GJERTRUD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0927
8529 GJERTRUD MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GJERTRUD MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0928
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8530 GLACIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GLACIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0929
8531 KOMMANDOR MICHAEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet KOMMANDOR MICHAEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0930
8532 GLYNGØRE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GLYNGØRE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0931
8533 GNIBEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GNIBEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0932
8534 GOLF TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLF TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0933
8535 GOLIATH Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0934
8536 GOLIATH CARL Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH CARL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0935
8537 GOLIATH GØL Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH GØL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0936
8538 GOLIATH RØN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH RØN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0937
8539 GOLIATH THY Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOLIATH THY. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0938
8540 GOTHA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GOTHA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0939
8541 GAADYB Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRAADYB. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0940
8542 GRANE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRANE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0941
8543 GRANITA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRANITA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0942
8544 GREENLAND SAGA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREENLAND SAGA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0943
8545 GREIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0944
8546 GREIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet GREIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0945
8547 GRENAA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRENAA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0946
8548 GRETA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0947
8549 GRETE DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0948
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8550 GRETE HØJ Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE HØJ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0949
8551 GRETE MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0950
8552 GRETE NIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE NIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0951
8553 GRETE SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0952
8554 GRETE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0953
8555 GRETE TERKOL Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE TERKOL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0954
8556 GRETE THERESA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETE THERESA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0955
8557 GRETHE COAST Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE COAST. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0956
8558 GRETHE DANIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE DANIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0957
8559 GRETHE PETER Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE PETER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0958
8560 GRETHE STEEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE STEEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0959
8561 GRETHE WIESE Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE WIESE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0960
8562 GRETHE WITTING Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRETHE WITTING. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0961
8563 GRIMALDI Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRIMALDI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0962
8564 GRINDAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRINDAL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0963
8565 GROLLEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GROLLEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0964
8566 GRUSA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRUSA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0965
8578 - Kontrolberegninger for omregning af lodstakster for Sundlodserierne. Lodsdirektoratet, København 1944 REF-56-2400
8596 GRÆSHOLM Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRÆSHOLM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0966
8597 GRØNLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRØNLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0967
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8598 GRØNLAND Kopi af skibsregisterbladet for skibet GRØNLAND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0968
8599 GUDNÆS Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDNÆS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0969
8600 GUDRUN DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0970
8601 GUDRUN DANIELSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN DANIELSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0971
8603 GUDRUN KANSAS Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN KANSAS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0972
8604 GUDRUN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (III) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0973
8605 GUDRUN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (IV) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0974
8606 GUDRUN MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUDRUN MÆRSK (V) Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0975
8607 GUNHILD Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNHILD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0976
8608 GUNHILD TORM Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNHILD TORM. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0977
8609 GUNNAR THORSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNNAR THORSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0978
8610 GUNVOR FRELLSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR FRELLSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0979
8611 GUNVOR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR MÆRSK (II). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0980
8612 GUNVOR MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet GUNVOR MÆRSK (III). Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0981
8613 GYDA Kopi af skibsregisterbladet for skibet GYDA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0982
8614 HALLING Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALLING. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0983
8615 HAABET Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAABET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0984
8616 HADSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet HADSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0985
8617 HADSUND Kopi af skibsregisterbladet for skibet HADSUND. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0986
8618 HAFNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAFNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0987
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8619 HAFNIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAFNIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0988
8620 HAGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0989
8621 HALS-EGENSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALS-EGENSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0990
8622 HALSSKOV Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALSSKOV. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0991
8623 HALVOR Kopi af skibsregisterbladet for skibet HALVOR. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0992
8624 HAMLET Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0993
8625 HAMLET Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0994
8626 HAMLET ARABIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET ARABIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0995
8627 HAMLET SAUDI Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMLET SAUDI. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0996
8628 HAMMER BAKKE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMER BAKKE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0997
8629 HAMMEREN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMEREN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0998
8630 HAMMEREN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMEREN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-0999
8631 HAMMERSHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1000
8632 HAMMERSHUS Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSHUS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1001
8633 HAMMERSLET Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAMMERSLET. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1002
8634 HANNA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1003
8635 HANNE HANSEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE HANSEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1004
8636 HANNE LUPE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE LUPE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1005
8637 HANNE MØLLER Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE MØLLER. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1006
8638 HANNE R Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE R. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1007
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8639 HANNE SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1008
8640 HANNE SCARLETT Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SCARLETT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1009
8641 HANNE SKOU Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE SKOU. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1010
8642 HANNE THOLSTRUP Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE THOLSTRUP. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1011
8643 HANNE TRIGON Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE TRIGON. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1012
8644 HANNE VENDILA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNE VENDILA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1013
8645 HANNIBAL Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNIBAL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1014
8646 HANNÆS Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANNÆS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1015
8647 HANSA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1016
8648 HANSALINE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSALINE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1017
8649 HANS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1018
8650 HANS BOYE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BOYE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1019
8651 HANS BROGE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS BROGE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1020
8652 HANS HEDTOFT Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS HEDTOFT. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1021
8653 HANSIA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANSIA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1022
8654 HANS JUUL Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS JUUL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1023
8655 HANS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1024
8656 HANS MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1025
8657 HANS P. CARL Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS P. CARL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1026
8658 HANS PRIESS Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS PRIESS. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1027
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8659 HANS SIF Kopi af skibsregisterbladet for skibet HANS SIF. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1028
8660 HARALD Kopi af skibsregisterbladet for skibet HARALD. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1029
8661 JACOB HARDESHØJ Kopi af skibsregisterbladet for skibet JACOB HARDESHØJ. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1030
8662 HARTVIG MÆRSK Kopi af skibsregisterbladet for skibet HARTVIG MÆRSK. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1031
8663 HASLACH BEWA Kopi af skibsregisterbladet for skibet HASLACH BEWA. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1032
8664 HAVFRUEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAVFRUEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1033
8665 HAVMAAGEN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HAVMAAGEN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1034
8666 HEAVY SCAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEAVY SCAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1035
8667 HEBE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEBE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1036
8668 HEBE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEBE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1037
8669 HEDDA DAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEDDA DAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1038
8673 HEDVIG SONNE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEDVIG SONNE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1039
8674 HEERING CHRISTEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING CHRISTEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1040
8675 HEERING CHRISTEL Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING CHRISTEL. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1041
8676 HEERING ELSIE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING ELSIE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1042
8677 HEERING KIRSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING KIRSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1043
8678 HEERING LOTTE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING LOTTE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1044
8679 HEERING MILLE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING MILLE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1045
8680 HEERING MILLE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING MILLE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1046
8681 HEERING ROSE Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING ROSE. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1047
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8682 HEERING SUSAN Kopi af skibsregisterbladet for skibet HEERING SUSAN. Skibsregistret, Søfartsstyrelsen 1990 c. REG-03-1048