Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
124 - Liste over portolaner fra H. Winther, Berlin Winther, H., Berlin 1935-10-29 SR-1949:1406
145 - Le Commerce Francais dans la Baltique depuis le XVIme siecle jusqu'a la mort de Louis XIII (1643). Diverse - SR-1949:1987
146 - Le Commerce Francais a Elseneur sous Louis XIV (1643-1715). Diverse - SR-1949:1988
155 - Litteratur om ferskvandsfiskeriet i Koldingegnen. Koldingfiskeri - SR-1949:2251
160 - Limfjordsfiskeriet i det 16ende Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2256
175 LYSAKER II LYSAKER II af Oslo. Em. Z. Svitzers Bjergningsentreprise, København 1941-01-28 SR-1949:2271
212 - Lerkar i bådform Achta Archaeologica 1937-00-00 SR-1950:0205
321 - Linjedaab H&S, Helsingør 1951-00-00 SR-1951:0525
349 - Lavets ansøgning til kongen af 30/8 1819 om en anden bestyrelse af lavet - 1819-08-30 SR-1951:0665
355 - Lavsartiklerne af 12/5 1685, personalet - 1685-05-12 SR-1951:0671
396 - Lashing and industrial chains Zhen Mao HK 1990 c. REF-01-0015
486 - Linjedåb H&S, Helsingør 1964 REF-01-0105
587 - Liste over arkivalier fra RA udtaget til fotografering. - 1952-04-03 SR-1952:0027K
609 - Lars Hansen Swane personalia - 1952-05-30 SR-1952:0586
620 - Liste over fotografer i Helsingør, de er udtaget af Bjørn Ochsners bog om samme emne, der findes på H&S bibliotek. - - SR-1952:0851K
671 - Landskab og Folk i Bretagne Dansk Folkemindesamling, København 1953-10-14 SR-1953:0867
878 LAR SMÆRSK LARS MÆRSK - et containerskib - 1984-06-29 REF-02-0257
879 LILLA DAN LILLA DAN brochure - 1985 c. REF-02-0258
912 TYCHO BRAHE Largest double-ender joins busy Scandinavian link Motor Ship 1992-03-01 REF-02-0287
943 - Liste over skibe bygget i Ærøskøbing 1770-1827 - 1955 c. SR-1955:0661
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
963 - Liste der Schiffsbaumeister in Flensburg in der 1.Hälfte des 19. Jahrhunderts - 1953-02-27 SR-1955:0820
993 - Luftputefartøyet - en interssant nyskapning Norwegian Shipping 1960 REF-03-0317
1021 - Lloyd's of London, forsikringsselskabet - 1963 REF-03-0341
1130 - Liste over Nakskov Skibsværfts nybygninger nr. 1 til 143 - 1957 SR-1957:0059
1131 - Litteratur om hollandske fliser - 1957 c. SR-1957:0060
1140 - Listefortegnelse over modeller der findes i Lorens Hansens skibsmodelsamling, Marstal - 1957 SR-1957:0222
1157 - Lukket for det varme vand - Golfstrømmen Berlingske Tidende, København 2001-07-29 REF-03-0373
1186 - Limfjordskågen - 1958 c. SR-1958:0835
1250 - Liste over tyskbyggede åledrivkvaser i Danmark - 1960 c. SR-1964:0464
1260 - Landets ældste er 200 år - Hecksher & Søns Eftf. Københavns Havneblad 1997-08-01 REF-03-0398
1305 - Litteraturliste for emnet isbryder og isbrydning H&S 1964 REF-04-0442
1412 - Lidt om slægten Troensegaard - 1962 SR-1964:0479
1478 - Lyst og Kapsejlads i Danmark før og Nu Sejl og Motor, København 1912-04-26 SR-1964:0495
1490 - Lerkrukker om bord på sejlskibe. H&S, Helsingør 1963-02-25 SR-1964:0507
1517 - Lodsbøger i Oldtiden og Middelalderen Tidsskrift for Søvæsen 1913 REF-05-0622K
1576 - Lloyd's Register of Shipping Lloyd's Register of Shipping, London 1959-05-27 REF-05-0667
1578 - Lloyd's Register of Shipping Two Hundred Years Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0669
1579 - Lloyd and his Coffee House Lloyd's Register Bulletin, London 1960 REF-05-0670
1581 - Lloyd's Register - Annual Report 1955 Lloyd's Register of Shipping, London 1955 REF-05-0672
1582 - Lloyd's Register - Annual Report 1956 Lloyd's Register of Shipping, London 1956 REF-05-0673
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1583 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1958 Lloyd's Register of Shipping, London 1958 REF-05-0674
1586 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1964 Lloyd's Register of Shipping, London 1964 REF-05-0677
1587 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1965 Lloyd's Register of Shipping, London 1965 REF-05-0678
1588 - Lloyd's Register - Annual Summary of Merchant Ships Launched in the World during 1967 Lloyd's Register of Shipping, London 1967 REF-05-0679
1809 - Lord Kelvin and His Compass Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-06-0698
1838 - Larsenkompasset eller det retvisende magnetkompas Tidsskrift for Søvæsen, København 1950 REF-06-0727K
1845 - Lieutenant Silas Bent's Device to Eliminate Variation Correction in the Magnetic Compass, 1849 The American Neptune 1965 REF-06-0734K
1868 - Ladby-skibets anker og ankerkæde. HS-Bladet, Helsingør u.a. REF-06-0757
1893 - Largest British-made Ship's Derrick The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0782
1945 - Landsmålsarkivets frågelista M 201 - Bondeseglationen Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0028
1946 - Landsmålsarkivets frågelista M 93 - Båtar och båtbygge Landsmåls- och folkminnsarkivet, Uppsala, Sverige 1964-12-03 SR-1968:0029
1951 - Levnedsberetning indsendt i anledning af udnævnelse til ridder af Dannebrogsordenen. - 1964-06-30 SR-1968:0034
1961 - Liste over dansk-norske priser opmålt i England. - 1967-10-20 SR-1968:0044
1971 LARS JØRGENSEN LARS JØRGENSEN - 1964-09-08 SR-1968:0054
1978 - Liste over Taasinge Kaptajner - 1968 SR-1968:0061
1979 - Liste over Taasinges skibsbygmestre - 1968 SR-1968:0062
2041 - Lastberegnere, Load Master, Lodicator, strees finder, loading calculator - 1952-1965 REF-06-0796
2044 - Loddehjul til instrument fra Lyth. - u.a. REF-06-0799
2049 - Libertyfartygens efterkrigshistoria Svensk Sjöfarts Tidning 1967 REF-06-0804
2054 - Lodsvæsenet i England - og - Lodsoldermænd Dansk Lodstidende 1959-01-00 REF-06-0809
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2055 - Leidsagnarmadr - vikingetidens lods Dansk Lodstidende 1959-12-01 REF-06-0810
2057 - Lodslejderoplysninger - u.a. REF-06-0812
2059 - Log - article on early methods (manuscript) Nautical Research Guild Journal 1953-09-01 REF-06-0814
2074 - London Shipping Companies - Great and Small Svensk Sjöfarts Tidning 1962 REF-06-0829
2086 - Lübeck - et hanseatisk erhvervscentrum. Danmarks Handels- og Søfartstidende 1957-08-16 REF-07-0841
2087 - Lübecks Hafen vor und nach dem 2. Weltkriege Hansa Schiffahrt, Tyskland 1961 REF-07-0842
2141 - Liste over danskbyggede træskibe over 20 BRT bygget før 1920 registreret i Danmark pr. 1. november 1967. Foreningen til gamle skibes bevarelse, Træskibsudvalget 1967-11-01 SR-1968:0748
2151 - Lidt om Nydamskibet - I anledning af nogle skibsrester fundet i Sorø Akademis museum Soranerbladet, Sorø 1966-06-01 SR-1969:0462
2166 - Litteratur og oplysninger om karvstokke - 1961-1969 SR-1969:0542
2197 - List of Newbuildings from Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Nakskov 1970-01-01 SR-1969:0664
2259 - Lindø Report - Tankers for the Livanos Group Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-05-00 SR-1972:1407
2472 - Lidt om skibsmodeller - halve som hele Helsingør Dagblad, Helsingør 1998-08-11 REF-07-0910
2506 - Læsø Rende og Svitringen Tidsskrift for Søvæsen, København 1946-06-01 REF-08-0944K
2595 - Loran-A og Loran-C Danmarks Skibsfart, København 1963 REF-08-1033
2621 - Line Throwing gun model 52, Instructions for use. Kongsberg Våpenfabrikk, Kongsberg, Norge 1975 REF-09-1059
2629 - List of Shipbroker-firms and Shipping-firms in København Mæglerkorporationen i København 1954-08-01 REF-09-1067
2642 KUNGSHOLM List of Members and general information on a West Indies Cruise - Port-au-Prince, Cristobal, San Blas Islands and Havana Swedish American Line, Stockholm, Sverige 1940-12-23 REF-09-1080
2678 - Laurits Pedersen, byhistoriker i Helsingør, mindeord - 1956 REF-09-1116
2686 - Lidt om slægten Troensegaard Troensegaard, E., havnefoged, Sakskøbing 1962 REF-09-1124
2722 - Livsnerven til søens folk - Tekster no. 3 P&T Museum, København 2001 REF-10-1160
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2747 - Lægemiddelfortegnelse til redningsbåde og -flåder Søfartsstyrelsen, København 2001 REF-10-1185
2802 - Lessons from some collisions and groundings at sea Journal of Navigation, England 1950-04-01 REF-11-1240
2838 - Lanterner - natbillede med alle skibslanterner Søsportens Sikkerhedsråd, København 1978 REF-13-1276
3371 ERRIA Lille generalarrangementskopi, rapport om skibets tilstand fra Jens Kristensen, Marstal. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1978 KSB-14-0065
3419 - Lidt historie om ophalerbeddingen på Helsingør Skibsværft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1966-04-01 REF-16-1460
4087 - Laste- og lossemateriel - katalog fra Vojens Tovværk. Vojens Tovværk A/S, Vojens 1977-06-00 REF-19-1593
4102 - Lastelinien, artikel af skibsingeniør Allan Olsen. Søfartsteknisk Forenings Aarsskrift, København 1918 REF-20-1604
4213 - Lommekompas datablad. E.F. Büchi Söhne, Bern, Schweiz 1950 c. REF-26-1713
4249 - Lodspåsætningssteder i danske farvande. Liste over lodsningsdestinationer. Farvandsvæsenet, København 2003-11-01 REF-27-1749
4269 - Langevin-Florrisson Ultra-Sonic Sounder . The Langevin-Chilowsky Method of Utilising the Ultra-Sonic Waves. Société de Condensation et d'Applications Mécaniques, Paris, Frankrig 1931 REF-28-1768
4295 - Lanternelampe - lanternpære med datablad for lysevne og forbrug. SM-lampen. Søren Madsen Lampe A/S, Ejby Industrivej, Glostrup 1977-07-01 REF-28-1794
4320 - Load-Line Hydrometers, Salinometers & Brinometers - datablad med skalaer. R.W. Munro Ltd., London, England 1980 c. REF-29-1819
4369 - Line Throwing Gun Model 52 Instructions for use. Brugsanvisning for linekastningsgeværet M52. Kongsberg Våpenfabrikk, Oslo, Norge 1975 REF-30-1868
4385 - Load- and Draughtindicator - hydraulisk - pneumatisk trim og dybgangsberegner. Observator NV, Rotterdam, Holland 1980 c. REF-31-1884
4446 - Lodestar IID Automatic Direction Finder Type 2464D Instruction Manual. Marconi International Marine Co. Ltd., Chelmsford, England 1965 c. REF-33-1945
4478 - Lord Kelvin's Patent Compass. Informationshæfte for Kelvin nathus og kompas i styrehus og hovedkompasform. Kelvin, Bottomley & Baird Ltd., Glasgow, Skotland 1930 c. REF-33-1977
4572 ALEXANDRA (No.) Last Days of the Sea Queens, Part One, forskellige sejlskibe beskrevet. Spindrift Publications, Falkirk, Scotland. 1947-06-01 REF-38-2051
4623 - Lyle Shipping Co. Ltd. 1827-1966. The Firm and the Fleet. World Ship Society, Kendal, England 1966 REF-39-2067
4646 - Lov om Sønæring m.m. Handelsministeriet, København 1892-03-25 REF-39-2076
4647 - Love, BEK og Anordninger om Søvejsregler og signaler - diverse fra 1887 til 1965. Handelsministeriet, København 1887-1965 REF-39-2077
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4648 - Love, BEK og Anordninger om sejladsen i indre danske farvande, bropassage, ankring m.v. fra 1928 til 1941. Handelsministeriet, København 1928-1941 REF-39-2078
4659 - Lov om danske skibes Registrering m.m. Rigsdagen / Kongen 1892-04-10 REF-40-2089
4660 - Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m.v. Rigsdagen / Kongen 1866-02-23 REF-40-2090
4662 - Lejdebaadstrafikens Betydning for Sverige. Børsen, København 1943-11-11 REF-40-2092
4704 - Lloyd's danske Regler under Krigen stemte med de engelske. Børsen, København 1946-02-31 REF-40-2134
4747 - Lad os samles om det erhvervende og forenkle det administrative, foredrag. Børsen, København 1951-03-15 REF-42-2177
4763 ANCONA Lossegrej. 24 ts lifting yoke, derrick no. 5 & 6. Teknisk tegning med benævnelse for alle dele til et sværvægtsåg for skib med traditionelle bomsystem. Nakskov Skibsværft 1964 REF-43-2193
5799 - Liste over Christian Nielsens opmålinger fra 1939 og fremefter foretaget for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. H&S, Helsingør 1939- REF-46-2254
5823 - Liste over skader på modeller, som har været udlånt gennem Landbrugets Afsætningsudvalg til New York World's Fair 1964-65. H&S, Helsingør 1965-12-07 REF-47-2277
6070 - Life-saving signals template. Redningssignaler, engelsk opslag i plast. SOLAS No. 2 HMSO, London 1998-06-01 REF-48-2309
6083 BETTY Ladningsplan for S/S BETTY Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1912 FEN-09-1184
6084 DAISY Ladningsplan for S/S DAISY Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1907 FEN-09-1185
6085 HELGA Ladningsplan for S/S HELGA Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1897 FEN-09-1186
6086 KAMMA Ladningsplan for S/S KAMMA Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1883 FEN-09-1187
6087 SIMONE Ladningsplan for S/S SIMONE Heimdal D/S A/S, Carls rederier, København 1904 FEN-09-1188
6390 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1929 REF-52-2321
6391 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1946 REF-52-2322
6392 - Love for dansk lodsforening. Dansk Lodsforening, København 1956 REF-52-2323
6400 - Lov af 31. marts 1953 og Bekendtgørelse af 1. april 1953 om Karantæneforanstaltninger mod smitsomme sygdomme. Indenrigs- og Boligministeriet, København 1953-04-01 REF-52-2331
6403 - Lov nr. 145, 1920 om Tilsyn med Skibe. Handelsministeriet, København 1920-03-29 REF-52-2334
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7334 - Landet Atschnin og Danmark, Vor gamle Skibsfart på Sumatra. - 1956 c. MANUS-04
7361 - Lidt orientering om sejlkajakker. - 1960 MANUS-05
7541 - Lyngsø Marine One Supplier Concept. Lyngsø Marine A/S, Hørsholm 2009 REF-54-2382
8567 - Lodsvæsenet Danmark. Rejsepenge. Helsingør Lodseri 1971 REF-54-2389
8571 - Love og reglementer m.v. for lodserierne 1900 til 1948. 9 enheder. Helsingør Lodseri 1948 REF-54-2393
8575 - Love og bekendtgørelser om lodsvæsen, karantænevæse, skibstilsyn m.m. med relation til lodsning fra 1763 til 1973. Helsingør Lodseri 1763 REF-55-2397