Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
72 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0113
73 - Museer og Publikum. H&S, Helsingør 1932-00-00 SR-1947:0114
74 SIAM Motorskibet SIAM, ØK. ØK, København - SR-1947:0115
78 - Midlertidigt Reglement angaaende Brugen af Ild og Lys ombord i Skibe i Kjøbenhavns Havn. General-Toldkammer og Commerce-Collegium 1847-02-22 SR-1947:0673
97 - Marsvinejægerlauget - 1947-12-15 SR-1948:0210
112 DANFJORD M/S DANFJORD Fragtskib - SR-1948:1210
139 - Madam Bodenhoffs skibe 1797. Bodenhoff, madam, rederiets skibe - SR-1949:1837C
270 ANNE & MATHIAS Modtaget maleri af ANNE & MATHIAS H&S, Helsingør 1947-05-06 SR-1950:1442
281 - Manuskriptkort over Dynekilen - 1950-00-00 SR-1950:1672
326 - materiale til Kort over danske Besiddelser ved Aar 1800 - 1951-00-00 SR-1951:0594
338 - Museumssamarbejde Dansk kulturhistorisk Museumsforening, København 1942-11-01 SR-1951:0654
367 - Med Isbaad over Storebælt i forrige Aarhundrede H&S, Helsingør - SR-1951:0755
408 - Mærsk-flåden 1988 APM, København 1988-01-01 REF-01-0027
409 - Mr. A.P. Møller's 60 Motor Ships Motor Ship 1956-11-01 REF-01-0028
410 - Maersk Line Wharf at New York Motor Ship 1958-07-01 REF-01-0029
463 - Matroser til den dansk-norske flåde 1770-1802 Norsk Sjøfarts Museum 1981 REF-01-0082K
543 SIAM M/T SIAM Owner EAC, generalarrangement EAC, København 1951 SR-1952:0042
565 - Modeller af orlogsskibe i H&S - 1952 SR-1952:0004K
572 - Mariner's Astrolabe Cambridge University, Christ College 1952-01-03 SR-1952:0011
581 - Middelfart Købstad - 1952 SR-1952:0020K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
596 LILLA DAN M.sk. LILLA DAN, rederiets nye øvelsesfartøj. JL, København 1950-12-01 SR-1952:0069
618 - Manuskript til et kapitel i Danmark og Havet. Skrevet af BvM Morgenstierne med titlen fra fregat til dieselmotorskib - - SR-1952:0837K
675 DE SYV BRØDRE Målebrev for båden SJUBRØDER Hälsingborg Rådhus, Hälsingborg, Sverige 1854-03-05 SR-1953:1000
676 DE SYV BRØDRE Målebrev for båden SYV BRØDRE Frederiksværk Toldkammer, Frederiksværk 1854-03-18 SR-1953:1001
703 YELLOW CARVEL Modeloplysninger om YELLOW CARVEL, 1480 Royl Scottish Museum, Edinburgh, Skotland 1938 c. SR-1953:1094
704 GREAT MICHAEL Modeloplysninger om GREAT MICHAEL, 1511 Royl Scottish Museum, Edinburgh, Skotland 1938 c. SR-1953:1095
745 ARABIAN REEFER M/S ARABIAN REEFER Beskrivelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1957 REF-02-0187
806 - Museumsgenstandes brug i den daglige undervisning - 1954-06-01 SR-1955:0046
854 HVALFISKEN Med briggen HVALFISKEN for 100 år siden Søens Verden 1961 REF-02-0233K
864 JOSEPH CONRAD Min danske forelskelse Søens Verden 1960 REF-02-0243K
877 KONG OLAV V M/S KONG OLAV V nybygning nr. 135 Prøvetur søndag den 2. juli 1961 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1961-07-01 REF-02-0256
882 MARTHA MARTHAS fædre på besøg i Svendborg Søfart 1997-05-20 REF-02-0261K
883 MARY ROSE MARY ROSE samling - 1982-2007 REF-02-0262
901 SOPHIE Maleri af skonnert SOPHIE af Sønderho - 1963-05-26 REF-02-0280
942 - Meddelelse om historik over L.R. Sjöström i Råå Hälsingborg Museum, Hälsingborg, Sverige 1955-03-31 SR-1955:0660
1004 - Maskinanlæg i tankskibe Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1048 - Med båt til kontinentet Skipsruter og ruteskip over Skagerrak Norsk Sjøfarts Museum 1985 REF-03-0368K
1053 AUGUSTA Mønt fundet under masten på galeasen HELLE - 1956-04-01 SR-1956:0004
1064 ABSALON M/S ABSALON kontraheret. Søsat 1955-01-27. Afleveret 1955-07-13 - 1955-07-01 SR-1956:0180
1139 ORION Model behoenerbrik ORION - 1956-08-00 SR-1957:0210
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1174 - Med barken VALKYRIEN til Østen 1852 - 1958-06-16 SR-1958:0038
1221 - M.A.N. Diesel Engines at the Hanover German Industrial Fair MAN Pressedienst, Augsburg, Tyskland 1960-02-22 SR-1960:0393
1239 - Marabu Special-Zeichengeräte Brochure. Skabeloner Marabu / Schacht & Westerich, Hamburg, Tyskland 1958-08-01 SR-1963:0705
1259 - Maritim iværksætter i uldjydernes by - herning shipping as Herning Shipping, Herning 2000 REF-03-0397
1276 - Manuskript med rettelser og tilføjelser til planerne og udkastene i REF-03-0411/0412 - 1953 REF-04-0414
1312 - Meddelelse fra Søværnets operative Kommando om istjeneste samt om isberetninger for vinteren .... - - REF-04-0449K
1349 - Mr. Blundevil His Exercises... - 1636 REF-04-0486
1375 - My subject is The Great Lakes-St. Lawrence Seaway BIMCO, København 1955-05-20 REF-04-0512
1504 - Matthew Fontaine Maury, 1806-1873 - Pathfinder of the Seas Journal of Navigation, London, England 1979-01-01 REF-05-0597
1537 - Map Projections used in Polar Regions Journal of Navigation, London, England 1953-01-01 REF-05-0628
1543 - Metric Admiralty Charts Journal of Navigation, London, England 1972-07-01 REF-05-0634
1601 TOVELIL Med det danske dampskib TOVELIL fra Hamborg til Manaus - 1963-04-02 SR-1964:0517
1657 BORGSTEN Motoroplysning om B&W-motor i engelskbygget skib til norsk reder. B&W, København 1964-01-13 SR-1964:0628
1658 ELCANO (Sp.) Motoroplysning om B&W-motor i spanskbygget skib til spansk reder. B&W, København 1964-01-15 SR-1964:0629
1688 SJÆLLAND Minelæggeren SJÆLLAND - oplysning om tidligere skibe af samme navn Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-06-14 SR-1964:0696
1814 - Mariner's Compass, &c. 1876, 18th December, No. 4876 - Letters Patent HMSO, London, England 1887-06-15 REF-06-0703
1841 - Ming-dynastiets fald og Holbergs Danmark Nationalmuseets Arbejdsmark 1983 REF-06-0730K
1846 - Magnetkompasset. Kortfatte artikel om dets udvikling. - 2010-04-23 REF-06-0735K
1865 - Moderne dieselmotorer med særligt henblik på skibsmotorer, disses drift og vedligeholdelse. Tidsskrift for Maskinvæsen 1951-03-01 REF-06-0754
1876 - Moderne losse- og lasteteknikk Svensk Sjöfarts Tidning 1959 REF-06-0765
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1912 - Mandskabets antal, Rudkøbing Magistrats Arkiv, Havnekommissionens breve 1776-1833. - 1967-08-13 SR-1967:1193
1920 - Mc Evoy, Christopher. Kay Larsen: Dansk Vestindiske og Guineiske Personalia og Data, KB Ny kgl. Saml. 3240 4o - 1940 SR-1968:0003
1968 LANGELAND M/S LANGELAND - 1968 SR-1968:0051
2071 - Milevognen - Skibshodometre - 1976 REF-06-0826K
2072 - Moderne Logapparater Tidsskrift for Søvæsen 1916 REF-06-0827K
2080 - Museumsmæssige og hermed beslægtede opgaver i Helsingør kommune H&S 1950 c. REF-07-0835
2092 - Meddelelse angående de i sømandsloven af 7. juni 1952 indeholdte bestemmelser om afholdelse af forhør i henhold til sømandsloven Handelsministeriet, København 1953-05-00 REF-07-0847
2186 - My experience as seaman from 1910 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1962 SR-1969:0654
2316 BIANCA Motordiagram for B&W, København 1969-07-25 SR-1972:1464
2358 - Meddelelse om status for motorfabrik, dampafdeling og skibsværft per juli 1969. B&W, København 1969-08-07 SR-1972:1506
2438 - Malstrtøm - The legend and the reality The Compass 1980 REF-07-0876
2439 - Malere i røg og damp - historiemaleri - marinemaleri Søens Verden 1961 REF-07-0877K
2440 - Mangrover - mellem hav og land Naturens Verden 1978 REF-07-0878
2441 - Maskinmesteruddannelsen. Maskinmesteren 1956-03-01 REF-07-0879
2442 - Mastekran i Polen Politiken, København 2002-11-22 REF-07-0880
2455 - Medizin und Seefahrt. HANSA Schiffahrt, Tyskland 1957-06-15 REF-07-0893
2464 - Map of Oceanic Areas where the number of observations is inadequate - 1957-04-00 REF-07-0902
2471 - Modelforsøg med skibe Vikingen, København 1964 REF-07-0909
2473 - Modelbyggeri - af professionelle firmaer Vikingen, København 1937-01-01 REF-07-0911
2484 - Mystic Seaport - and the origins of freedom Mystic Seaport Museum, USA 1954 REF-07-0922
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2494 - Med hollænderne i Helsingør - Lille Amsterdam - 1949 REF-07-0932
2497 - Maihak Indicator - reklame for genstande, der haves på H&S. Motor Ship, England 1964-10-01 REF-07-0935
2501 - Motorsammenligning med tegninger Motor Ship, England 1963-11-01 REF-07-0939
2608 - More power to the people: selective availability is switched off Navigation News, England 2000-05-01 REF-09-1046
2609 - Maritimt differentiel GPS-radionavigationssystem Farvandsvæsenet, København 1992-11-01 REF-09-1047
2633 - Medlemsblad for Søfartshistorisk Forening med omtale af årsmøde m.v. Søfartshistorisk Forening, København 1958-08-01 REF-09-1071
2650 - Matthew Flinders, hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1088
2651 - Matthew Flinders and ships magnetism Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-09-1089
2663 - Matthew Flinders, Hydrographer Journal of Navigation, England 1974-07-01 REF-09-1101
2664 - Matthew Flinders and ship magnetism Journal of Navigation, England 1976-04-01 REF-09-1102
2667 - Målegalskab i 1700-tallet Politiken, København 2005-12-08 REF-09-1105
2675 - Matthew Fontaine Maury Journal of Navigation, England 1979-01-01 REF-09-1113
2676 - Matthew Fontaine Maury and the introduction of oceanography to the Netherlands in the second half of the nineteenth century American Neptune, USA 1988-01-01 REF-09-1114K
2717 - Marine radio position fixing systems - Decca + Consol + Loran + Radiopejling Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-10-1155
2719 - Microwave Course beacon Journal of Navigation, England 1956-04-01 REF-10-1157
2750 - M.P. plasticredningsbåden - datablade Maritime Plastic Co. A/S, København 1960 c. REF-10-1188
2761 - Marstal Navigationsskole. Redningsbåden, København 1957 REF-10-1199
2787 - Manoeuvring large ships in shallow water I-II Journal of Navigation, England 1973-04-01 REF-10-1225
2853 - Modeltegninger for fragtskibe til museet Knud E. Hansen, Skibstegnestue, København 1950-11-22 REF-13-1291
2858 FENJA DAN M/S FENJA DAN tegning fra værft, generalplan med kapaciteter Fr. Lürssen Werft, Bremen, Tyskland 1958-12-04 REF-13-1296
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2861 - Major differences in rates of occupational accidents between different nationalities of seafarers International Maritime Health, Gdynia, Polen 2008 REF-12-1299
2914 - Mercandia Nyt med fragtmarkedsoplysninger og flådepositioner fra 1971. Mercandia Rederierne, København 1971-06-00 REF-14-1350
2915 MERCANDAN, MERC AMERICA, MERC EUROPA, MERC GROENLANDIA Mercandianybygninger, meddelelser om disse. Mercandia Rederierne, København 1967-1972 REF-14-1351
2936 BURE Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
2939 THALATTA M.s. THALATTA af Tønsberg. Strandet i 1948 paa Suadiva Atols, Maldive islands, med en stykgodsladning paa 6800 tons. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1982-10-25 REF-15-1375
2956 - Meddelelser om udenlandske nybygninger fra værftet. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1967-1972 REF-15-1392
2959 - Management of the Port of Saint Thomas, Danish West Indies, during the nineteenth and Early Twentieth Centuries. The Northern Mariner 1997-10-01 REF-15-1395
2975 HEERING KIRSE M/S HEERING KIRSE Capacity Plan, tegning 149-000-S.11A. Heering Line A/S 1963-08-26 REF-15-1411
2976 - Maersk Drilling - a new factor offshore. Maersk Drilling, København 1975-08-00 REF-15-1412
3019 - Map of Coast Stations open to Public Correspondence. The International Telecommunication Union, Geneva 1976 REF-16-1424
3082 AURORA (Sv.) Medlemsbevis for forsikret dæksbåd AURORA af København. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-11-01 KSB-08-0057
3401 FRIJSENBORG Menu for perioden 31/3 til 3/6 på FRIJSENBORG Dannebrog Rederi A/S, Rungsted 1983 c. REF-16-1442
3414 - Mappe med fotos og kort oplysning om værftets nybygninger ca. 1947 til 1960 Aalborg Værft A/S, Ålborg 1960 c. REF-16-1455
3526 LOLLIK Midtskibssektion for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-15-0073
3622 MINNI BASSE Miniplan og fotos af HERMIONE (byggenavnet) Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1960 KSB-19-0169
3624 MONICA MUNKSHOLM Mini generalplan og foto Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-19-0171
3632 OCTAVUS Mini kapacitetsplan for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1972 KSB-19-0179
3658 STAINLESS TANKER Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-21-0205
3970 STAINLESS TRADER Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-21-0205
3971 STAINLESS CARRIER Minikapacitetsplaner i brochurer for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-21-0205
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3981 BESTLA Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
3982 BAUGE Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
3983 VALKYRIEN Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
3984 SKULD Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
3985 MUNIN Meddelelser om nybygningerne MUNIN, SKULD, VALKYRIEN, BAUGE, BESTLA, BURE fra værfterne Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise, København 1965-1981 REF-15-1372
4046 - Maritime Communications via Satellite. COMSAT General Corporation, Washington, USA 1974 c. REF-18-1554
4055 MAYFLOWER II Mayflower II The Compass Magazine, USA 1958-01-01 REF-18-1563
4159 - Manual for Level Luffing Slewing Deck Crane - manual for dækskraner med grab. MAN, Augsburg, Tyskland 1972 REF-22-1661
4192 - Meddelelser fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen, København 1986-2004 REF-25-1693
4232 - Manualer samlet i hæfte for gyrokompas, logge med videre. Hokushin Electric Works Ltd., Tokyo, Japan 1980 REF-27-1732
4307 - Meteorologische Instrumente für den Gebrauch auf Schiffen. Katalog for barometre og barografer til søbrug. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1912 REF-28-1806
4309 - Meteorological Recording Instruments, katalog for barografer, barometre, hygrografer og aspirationspsykrometer. VEB Feingerätebau Drebach, Berlin, Tyskland 1970 c. REF-28-1808
4330 - Maskintelegraf datablad. VEB Mechanik Askania, Berlin, Tyskland 1960 c. REF-29-1829
4332 - Maihak Indikator datablad med tegninger og tabeller. Max Fodgaard A/S, Holger Danskesvej, Frederiksberg 1960 c. REF-29-1831
4335 - Meteorological and other Scientific Instruments, Catalogue + price list Short & Mason Ltd., London, England 1950 c. REF-29-1834
4404 - Miniinstrumenter kompas og sekstant. V. Jensen, Skrænten, Struer 1985 c. REF-31-1903
4425 - Mini Trident Hull Log - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1973 REF-32-1924
4445 - Maritime Communications by Satellite. Information magazine. INMARSAT, International Maritime Satellite Organization, London, England 1983-03-01 REF-33-1944
4447 - Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1940 c. REF-33-1946
4486 - Meteorological and other scientific instruments - katalog med beskrivelser af funktioner af instrumenter. Short & Mason Ltd., London, England 1930 REF-33-1985
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4494 LINDA DAN Manuals for MacGregor Hatch covers, sidedoors etc. MacGregor Ankerlökken AB, Göteborg, Sverige 1971 REF-34-1993
4502 - Mappe med tekniske beskrivelser af kraner type U-Gantry 40 LT. O&K Anlagen und Systeme, Einsiedelstrasse 6, Lübeck, Tyskland 1992 REF-36-2001
4506 - Maritimhistorisk arkivalier - Tegninger og halvmodeller fra Chr. Madsens bådebyggeri, Lynæs på H&S. H&S, Helsingør 1965-06-00 REF-36-2005
4557 - Main Features of the Production. B&W, København 1938 c. REF-38-2037
4591 - Marine Insurance and the Trade of Rotterdam, 1755-1763. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4700 - Matroserne filerer Lyseduge - de spiller ikke Kort. Fyns Venstreblad, Odense 1942-12-06 REF-40-2130
4721 MOMMARK Mommark-Færgen er allerede for lille. Fyns Tidende, Odense 1947-04-21 REF-41-2151
4722 SCANDINAVIAN STAR Massedød på Oslo-færge. Branden om bord på SCANDINAVIAN STAR. Politiken, København 1990-04-08 REF-41-2152
4724 - Marine Super Integrating Bubble Sextant, Manual. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1940 c. REF-42-2154
4729 - My Modern Sextant - Notes on how to know and how to handle it. Heath & Co., New Eltham, London, England 1937 REF-42-2159
4762 BELGIAN REEFER Mænd på Atlanten. Professor Franz From fortæller om skib og mandskab og vekselvirkningen mellem dem, som han har oplevet det på rejse over Atlanten med BELGIAN REEFER. Kronik. Politiken 1966-12-04 REF-43-2192
4791 HAVFRUEN Manuskript om rejser og oplysninger for fregatskibet HAVFRUEN 1880. - 1940-1960 REF-43-2221
4792 HAVFRUEN Manuskript om rejse og oplysninger for fregatskibet HAVFRUEN 1876 til Java - af styrmand Otto Søtoft (født ca. 1853). - 1900-tallet REF-43-2222
4793 - Manuskript med skibsportrætmalere og marinemalere, der har værker på H&S. H&S 1950-01-17 REF-43-2223
4820 ADRIAN MÆRSK (II) Månedens skib ADRIAN MÆRSK artikel. Søfart 1975 FEN-01-0024
5015 - Meddelelser fra Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, love, vedtægter, udflugter etc. Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub 1969 FEN-02-0219
5016 - Meddelelser fra Dansk Skibsklub, senere Søfartshistorisk Forening for perioden 1952-1957. Dansk Skibsklub, København 1952 FEN-02-0220
5021 BRITTA Meddelelser om BRITTAs forlis 1940-03-25 og navne på de omkomne. Frivagten, JL. København 1940-05-01 FEN-02-0225
5022 BRITA DAN Meddelelser om BRITA DANs forlis 1964-11-07 og navne på de omkomne. Billeder fra takkereception for hjælp til redningen fra finske hjælpere. Frivagten, JL. København 1965-04-01 FEN-02-0226
5195 - ME-LGI Engines - Liquid Gas Injection - Methanol and LPG. Booklet. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2228
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5198 - MAN B&W G-Engines - Green ultra long stroke engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2231
5199 - MAN B&W ME-GI, Dual-fuel, low speed engine. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-08-01 REF-44-2232
5201 - MAN B&W Dual Fuel Engines - Starting a New Era in Shipping. With Project Examples. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-12-01 REF-44-2234
5569 - Menukort for voksne og børn fra Storebæltsoverfartens Restauranter. DSB, København 1969 FEN-05-0746
5745 SELANDIA (III) Materiale om SELANDIA (III) fra ØK og B&W. EAC, København m.m. 1972 FEN-06-0921
5803 - Materiale om skibsfarten på Grønland. KGH, København 1924-1998 REF-47-2258
5821 HJALM Maalebrev for dansk Skonnert kaldet HJALM drægtig 62½ danske Commercelæster. Svendborg Toldkammer, Svendborg 1862-06-25 REF-47-2275
5850 GERTRUD RASK Materiale om GERTRUD RASK og forliset 1942. Aviser diverse 1942 FEN-07-0989
5851 GODTHÅB Materiale om GODTHÅB. Aviser diverse 1898-1954 FEN-07-0990
5852 GRØNLAND Materiale og gengivelse af GRØNLAND. Aviser diverse 1924 c. FEN-07-0991
5853 GUSTAV HOLM Materiale og gengivelse af GUSTAV HOLM. Aviser diverse 1938 c. FEN-07-0992
5854 HANS EGEDE Materiale og gengivelser af HANS EGEDE, der forliste 1942. Aviser diverse 1932-1942 FEN-07-0993
5855 HANS HEDTOFT Materiale om HANS HEDTOFT og forliset. Aviser diverse 1959 FEN-07-0994
5856 KUNUNGUAK Materiale om KUNUNGUAK. Shipping World and Shipbuilder 1964 FEN-07-0995
5858 MAGNUS JENSEN Materiale om nybygningen MAGNUS JENSEN + artikel i Søfart 1979. KGH Orientering, København 1978 FEN-07-0997
5861 SONJA Materiale om SONJA og det sidste togt. Aviser diverse 1950 FEN-07-1000
5863 SÆLEN Materiale om SÆLEN og dens forlis i 1931. Tidsskrift for Den Grønlandske Tjenestemandsforening 1932-11-01 FEN-07-1002
5864 TJALFE Materiale om salget af TJALFE fra KAS 1915. Aviser diverse 1915 FEN-07-1003
5865 TIKERAK Materiale om TIKERAK og branden 1966. Aviser diverse 1966 FEN-07-1004
5876 HELSINGØR Meddelelse om kontrahering, afløb, prøvetur og aflevering af færgen HELSINGØR fra HSM 1955. DSB, København 1955 REF-47-2297
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5877 KNUDSHOVED Meddelelse om afløb af KNUDSHOVED. DSB, København 1960 REF-47-2298
5878 HALSSKOV Meddelelser om bygningen af færgen HALSSKOV fra forskellige kilder. DSB, København 1956 REF-47-2299
5881 DJURSLAND Meddelelser om aflevering af DJURSLAND og trykt generalarrangement for skibet. Aalborg Værft m.fl. 1958-02-12 REF-47-2302
5883 - Meddelelse fra Danmarks Rederiforening i anledningen af 75-års jubilæet 1959. Dansk Dampskibsrederiforening, København 1959 REF-47-2304
6033 - Manuskripttekst om Handelshuset Hans Puggaard, København. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0001
6034 - Manuskripttekst om ankomsten, hjemkomsten af en af fregatterne fra rederiet Hans Puggaard, København. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0002
6050 J.H. MIDDELHEUS Manuskript til artikel i Årbog 2006 om Rejse med briggen J.H. MIDDELHEUS af Esbjerg 1889 skrevet af fru kaptajn Lene Bruhn. Løfqvist, Hanne, Åbenrå 2006 REF-48-2305
6567 - Materiale om godkendelser af pyrotekiske nødsignaler til brug i danske skibe. Diverse 1965-1990 REF-52-2347
6568 - Materiale om godkendelser af forskellige redskaber og instrumenter til brug i danske skibe. Diverse 1965-1990 REF-52-2348
6856 SIBOEVA M/S SIBOEVA - Det fleksible kombinationsskib, informationsfolder for anpartstegning B&W Skibsværft A/S, København 1993 REF-52-2356
6857 - Markedsføringsmateriale. We seek to create new opportunities in the maritime market. B&W Holding A/S, København 1991 REF-52-2357
6858 - Marine Diesel Engines - informationsbrochure. B&W, København 1930 c. REF-52-2358
6861 - Medlemsblad D-Nyt for Investeringsgruppen Danmark A/S, nr.3, 1993. Investeringsgruppen Danmark A/S, København 1993 REF-52-2361
7321 - Materiale og breve ang. Arbejde vedr. Søkortets stednavne. - 1940 c. MANUS-02
7325 - Materiale til belysning af forholdet mellem St. Clemens, St. Nikolaj og St. Gertrud. - 1951 MANUS-03
7340 - Med den sorte danske Arme. - 1956 c. MANUS-04
7373 MARIE SKOU MARIE SKOU, beskydning i Kina . - 1951 MANUS-11
7380 ASNÆS M/S ASNÆS, skib og besætning reddet under en orkan i Irske Hav i 1937. Historien nedskrevet i 1979. - 1979 MANUS-13
7544 - Maritim sikkerhed - sundhed og miljø. Konference Hotel Nyborg Strand 2011, 2012, 2014 og 2015. Søfartens Arbejdsmiljøråd, København 2011 REF-54-2385
8577 - Midlertidige tillæg til lodstakster 1941-1969. Helsingør Lodseri 1941 REF-56-2399