Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
11 - Oversigt over handelsflådens størrelse, udesejleres tonnage, forlis og omkomne under WW2 fra Rederiforeningens medlemmers flåde. Dansk Dampskibsrederiforening 1945-12-21 SR-1946:0006
17 NEPTUNUS Oplysninger vedrørende Skonnertbrig NEPTUNUS Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1937-08-19 SR-1946:0011
18 HELVIG Oplysninger vedr. M/S HELVIGs Tjeneste i den engelske Orlogsflaade under Krigen 1940-1945. Søværnet, København 1946-00-00 SR-1946:0049
37 - Oplysning om fund af stammebåd fra boplads. Under konservering Nationalmuseet, I. Afdeling 1944-10-22 SR-1946:0190
39 - Oplysninger fra modelbygger af bornholmsk fiskefartøj ege. Tre brev, et udateret, et dateret 1939-03-07, et uden indledning. En tegning vedlagt i brev. Nielsen, Jakob., Rønne 1939-02-18 SR-1946:0422
60 - Oplysninger om navnestof og fiskepladser nedfældet af fiskere i Furreby og rundt Hirtshals. Stednavneudvalget og lærer Skødsholms kort. Givet til H&S. Andet brev dateret 1939-11-07 Borner, Christian, ingeniør, Skærbæk 1939-11-11 SR-1946:0444
65 - Oplysninger om slægtsforhold for Claessen, Borries og van Deurs samt deres forhold og ejendomme i Helsingør. H&S, Helsingør - SR-1946:0796
70 - Omkomne og mistede skibe under WW2. Dansk Dampskibsrederiforening 1946-05-09 SR-1947:0111
82 ANITE Oplysninger om to skibe, ANITE og MEXICO, og en kaptajn, men uden årstal - 1947-05-11 SR-1947:0753
95 - Opmålinger - 1942-08-14 SR-1948:0207
100 - Opdagede en Søfarende fra Helsingør Amerika 20 Aar før Columbus? Uddrag af Hans Pothorst's Historie Helsingør hsitorie - SR-1948:0231
116 - Oplysning om anlæg af værft i Nakskov - 1948-12-30 SR-1949:0057
118 - Osebergskibet Vikingeskib - SR-1949:0163
134 - Optegnelser om grosserer Oluf Andersen - 1918-02-19 SR-1949:1834
135 CALEDONIA Oplysninger om CALEDONIA CALEDONIA - SR-1949:1835
136 DISCO Oplysninger om cand. Theol. Peter Rubek Hagelund, missionær i Trankebar. Hagelund, Peter Rubek, cand. teol., Trankebar - SR-1949:1836
154 - Om Limfjordsoverfarterne. - - SR-1949:2250
159 - Om Aalefiskeriet i Limfjorden. - 1933-00-00 SR-1949:2255
161 - Om Fiskegarns lovlige Indretning, Opsyn med Limfjordsfiskeriet. - 1933-00-00 SR-1949:2257
162 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2258
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
163 - Om færgebroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2259
164 - Om pontonbroen i Ålborg. - 1933-00-00 SR-1949:2260
168 - Oplysninger om Overkonstruktør Frederik Ludvig Marius Ortmann. - 1934-01-10 SR-1949:2264
172 - Oplysninger om fiskeriet i Gilleleje. - 1938-00-00 SR-1949:2268
173 - Oplysninger om kaptajn Carl Theodor Koch, perlefiskerchef for Laboen Badjo. - 1930-00-00 SR-1949:2269
182 AMOY Om kinesisk djunke AMOY. The Merchant Exchange of Seattle, USA 1923-07-20 SR-1950:0055
183 - Om H.P. Priors forhold til Tietgen. - 1950-00-00 SR-1950:0056
204 SAMSON Oplysninger om inskription på SAMSON af Ærøskøbing Fåborg Museum 1950-00-00 SR-1950:0080
206 - Oplysninger om slægten van Deurs i Helsingør Deurs, van , Helsingør 1950-00-00 SR-1950:0082
207 WIBECHE FRIEDLIEB Oplysninger om skibet WIBECHE FRIEDLIEB - 1950-02-22 SR-1950:0083
208 DE 7 BRØDRE Om dæksbåden DE 7 BRØDRE af Gilleleje - 1950-02-26 SR-1950:0084
235 CHR. LYTZAU LUND Oplysninger om skonnert MARIE af Ribe - 1950-02-08 SR-1950:0487
237 - Oplysninger om Carl Gotfred Undén H&S, Helsingør 1950-02-07 SR-1950:0489
240 SALVATOR MUNDI Oplysninger om SALVATOR MUNDI - 1950-11-26 SR-1950:0492
269 - Oplysninger om sejlskibsfører Henrik Olsen, 1840-1922. - 1935-09-13 SR-1950:1441
370 - Oplysninger om det håndtegnede pergamentkort 1947:0628 - 1951-11-27 SR-1951:0878
377 LILLA DAN Overtagelse af LILLA DAN JL, København 1951-03-19 SR-1951:0954
402 - Om Ankre - 1945 REF-01-0021K
455 - Originaltegninger til hæftet Barometre - 1990 REF-01-0074
470 - Om bådsmandspiben - - REF-01-0089
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
480 - Om Corioliskraften og dens historie Vejret 1981 REF-01-0099
497 - Ordreafgivelse på tankskib til Odense Staalskibsværft Dansk Esso A/S, København 1955-11-03 REF-01-0116
564 - Oplysninger om slægten Farrer 1745-1865 - 1952-03-01 SR-1952:0003
571 - Ostindisk personalia - 1952 SR-1952:0010K
573 - Oplysninger fra værket Dannemarks Speil 1767 - 1952 SR-1952:0012K
588 - Oplysninger om Niels Rydberg og hans ejendom i København - 1952-02-12 SR-1952:0026
616 - Oplysninger om skibsbygmester Niels Troensegaard - 1925-10-01 SR-1952:0831
621 - Oplysninger om Niels Hansen Gram i afskrift fra KL kartoteket. - - SR-1952:0865K
622 - Oplysninger om flere sejlskibe 1850-1900 - 1952-07-30 SR-1952:0866
623 TORØSAND Oplysninger om nybygning TORØSAND Rederiet J. Jørgensen, Assens 1952-07-26 SR-1952:0868
624 ESSO HERMOD Oplysninger om nyt skib M/T ESSO HERMOD Dansk Esso A/S, København 1952-06-19 SR-1952:0869
625 ESSO HERMOD Oplysninger om motoren i et nyt skib M/T ESSO HERMOD Møller & Jochumsen A/S, Horsens 1952-07-09 SR-1952:0870
630 KISTA DAN Ordremeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1950-06-12 SR-1952:0875
663 - Om brugen af olie til bølgedæmpning. Phønix Co., Vestervoldgade 11, København 1917-08-15 SR-1953:0401
668 - Opmåling af Havbaad fra Hvide Sande - 1951 SR-1953:0437
669 - Opmåling af Kaag fra Limfjorden - 1951 SR-1953:0438
677 - Oplysninger om tysk 3-mastet skib, der var en model i Berlin i 1912. Uden tilknytning til Danmark. - - SR-1953:1061K
689 SØRIDDEREN Om værftet første bygning SØRIDDEREN - 1950-01-03 SR-1953:1080
701 PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK Oplysninger om briggen PRINS CHRISTIAN FREDERIK AF DANMARK - 1953 c. SR-1953:1092
715 - Opfordring til at indsamle sømandstraditioner i Sverige. Afsender Lund Universitets Folkminnesarkiv. Forældet, kortfattet uden vidensindhold. - - SR-1953:1117K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
778 HELENE MÆRSK Overtagelse af m.t. HELENE MÆRSK APM, København 1953-03-02 SR-1954:0537
803 - Overtro om bord - 1954-00-00 SR-1955:0042
807 - Oplysninger vedrørende kaptajn M.P. Olsen fra Hornbæk - 1955-01-27 SR-1955:0047
908 TITANIC (UK) Om Kap over Atlanten Nielsen, J. Anker 1990-12-30 REF-02-0284
913 VIGILANT Oplysninger om skonnert VIGILANT - 1956 REF-02-0288
936 - Oplysninger om Michael Christophersen Møller - 1955 c. SR-1955:0655
937 - Oplysninger om Fr. Vilh. Berg, etatsråd og toldkæmner - 1955 c. SR-1955:0656
944 ROTA Oplysning om S/S ROTA - 1955 c. SR-1955:0662
945 - Oplysninger om skibstømrer Charles Vilhelm Emil Hansen - 1954-10-05 SR-1955:0663
946 - Oplysninger om Iver Jensen Borger, sejl-, flag- og kompasmager 1755 - 1955 SR-1955:0664
959 FRIDERICUS QUARTUS Oplysninger om Niels Welling overstyrmand på - 1955-07-02 SR-1955:0816
960 - Om skibsbyggeriet i Danmark i 1700-tallet. - 1955-09-26 SR-1955:0817
982 - Om hjulskibets renæssance - flere artikler Motor Ship 1955-1957 REF-03-0306
994 - Ore and oil carrier udvikling og typer, diverse artikler - 1953-1960 REF-03-0318
1003 - Olietransport i dag og i morgen Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1023 - Oil Pollution at Sea Motor Ship 1954-08-01 REF-03-0343
1024 - Olieforureningsproblemet HSM-Bladet, Helsingør 1965 REF-03-0344
1025 - Olien må ikke komme i havet BP Pressetjeneste 1965-04-14 REF-03-0345
1049 - Om begrebet føring. Korrespondance med hr. Arnold - 1977-02-13 REF-03-0369
1123 - Oplysninger om stiftelsen den 1956-09-27 af Søfarendes Teateraftener Søfarendes Teateraftener, København 1956-12-04 SR-1957:0052
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1179 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 Generale Staf, 's-Gravenhage, Holland 1933-09-13 SR-1958:0781
1180 - Oplysninger til foredraget SR-bilag 1958:0780 West Freesch Museum, Hoorn, Holland 1933-09-28 SR-1958:0782
1187 - Om krejerter H&S, Helsingør 1957-12-18 SR-1958:0836
1188 - Oplysninger om plantageejer i Vestindien Jens Michelsen Bech, 1720- - 1957-10-08 SR-1958:0837
1204 - OBS***************** - 1958 SR-1958:0863
1310 - Overisning af skibe Vejret, København 1983-02-01 REF-04-0447
1353 - Overdragelse af en kopi af Bergens-staven til museet. - 1987-07-29 REF-04-0490
1401 SAMUEL Oplysninger om skib SAMUEL af Kbhvn., bygg. Piteå 1803 til brygger Hans Peter Kofoed... Københavns Stadsarkiv, København 1807 SR-1964:0468
1410 - Om tekister - 1960-11-01 SR-1964:0477
1420 - Olaus Magnus and the Compass on Hvitsark Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0540
1421 - Omkring et par tidlige kort over Tranquebar KB, København 1995 REF-05-0541
1475 - Om forlis ved Grenå af skib fra Hornbæk med to mand om bord. Helsingør Avis, Helsingør 1835-03-31 SR-1964:0492
1489 - Opfordring til at danne en forening for bevarelse af gamle skibe. Forening til gamle skibes bevarelse 1964 c. SR-1964:0506
1491 - Om det bergenske dannebrogs flag med løve i midten. H&S, Helsingør 1963-01-23 SR-1964:0508
1520 - Ocean Routing Charts Journal of Navigation, London, England 1962-07-01 REF-05-0611
1544 - Over Reliance on Nautical Charts Journal of Navigation, London, England 1976-04-01 REF-05-0635
1595 - Oversigt over skibsbyggeriet ved og i Nakskov NS-Bladet, Nakskov 1956-01-01 SR-1964:0511
1615 JETTA DAN Opdateringsmeddelelse om udvikling af motorer JL, København 1962-12-01 SR-1964:0557
1802 - Om usædvanlig gradinddeling af kompas Musèe de la Marine, Paris, Frankrig 1994-08-22 REF-06-0691
1813 - Operating, Maintaining and Testing Magnetic Compasses Marine Safety Agency, Southampton, England 1998-02-01 REF-06-0702
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1864 - Opmålinger af diverse både - 1951-05-08 REF-06-0753
1913 - Omkomne Rømøsøfolk - 1967 SR-1966:1194
1947 - Odense som Skibsværftsby - 1943-07-14 SR-1968:0030
1953 - Oplysninger om kaptajn Hans Olsen 1849-12-29 til 1907-12-28 DFDS, København 1963-03-03 SR-1968:0036
1967 - Oplysninger om sejlads på sejlskibe for afsender. - 1965-03-18 SR-1968:0050
2036 SKJELSKØR Om en forening til gamle skibes bevaring Foreningen til gamle skibes bevaring 1963 SR-1968:0378
2066 - Om tidlige logge og Thomas Walker Thomas Walker & Son Ltd, Birmingham, England 1950-02-20 REF-06-0821K
2082 - Oplysninger om cand.theol. Iver Pedersen Hagelund, 1712-1788. - 1950 REF-07-0837
2142 - Om emnet storbåde i Grønland KGH, København 1967-11-14 SR-1968:0749
2145 - Oplysninger om slægten Willerup med Holmens Billedhugger, figurer på Knippels Bro m.v. - 1968 SR-1968:0752
2174 ULVSUND Oplysninger om DFDS skibet ULVSUND - 1969 SR-1969:0627
2176 NAJADEN Om fregatten NEPTUN købt af Jacob Holm & Sønner, København 1843 H&S 1969-04-17 SR-1969:0629
2179 - Om fundet og bevaringen og museet for Bremerkoggen fundet 1962. Museum für Bremer Hanse-Kog, Bremen, Tyskland 1968-04-06 SR-1969:0632
2181 NIEMEN Om det strandede russiske transportskib NIEMEN Helsingør Avis 1853-10-08 SR-1969:0634
2190 BRIGIT MÆRSK Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK - 1968 SR-1969:0658
2191 CHASTINE MÆRSK Oplysninger om to modeller på H&S: BRIGIT MÆRSK + CHASTINE MÆRSK - 1968 SR-1969:0658
2193 EROS Oplysninger på tysk om 3-mastet skonnert EROS ex EBENEZER, bygget 1918 H&S 1969-03-12 SR-1969:0660
2195 VIGILANT Oldest Ship Afloat. Built here, will return - om VIGILANT fra Dansk Vestindien The Sun Baltimore Newspaper, Baltimore, USA 1925-04-12 SR-1969:0662
2395 THALA DAN Ombygning af THALA DAN J. Lauritzen, København 1975-06-17 SR-1978:1527
2396 THALA DAN Ombygning af THALA DAN J. Lauritzen, København 1975-10-09 SR-1978:1528
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2406 MMS 1056 Oplysninger om MMS 1056 og om en skibsklokke. - 1985-10-24 SR-1985:0193
2412 - Om første Flensburg regatta i 1855 Flensburger Segel-Club, Flensburg, Tyskland 1986-01-15 SR-1986:0151
2416 DORCAS Oplysninger om vraget af DORCAS - 1994-02-05 SR-1994:0061
2417 - Om Robbefangere og kommandører - 1980-10-24 SR-1999:0211
2421 - Owed to The Ancient Hydrographer Hydrographic Journal, Monaco 1993-10-01 REF-07-0859
2432 - Om remanent Magnetisme - 1907 c. REF-07-0870
2434 - On Pole Position. Navigation News 1997-05-00 REF-07-0872
2435 - On Pole Position - Chasing the Pole. Navigation News 1997-07-00 REF-07-0873
2460 - Om sjømannsmedisin Norsk Sjøfarts Museum, Oslo, Norge 1986 REF-07-0898K
2463 - Opslag om Førstehjælp ved elektricitetsulykker Direktoratet for arbejdstilsynet, København 1950 c. REF-07-0901
2514 - Outline of the Nordic nations including their origin, culture and achievements, also their ships, voyages, settlements and social/political structures. Scottish Institute of maritime Studies, Scotland 1998-04-00 REF-08-0952
2527 - Oplægsholdepunkter til foredrag om navigationens historie over seks lektioner. - 1983 REF-08-0965
2611 - Ordrebøger fra Iver C. Weilbach for nybygningsudstyr m.v. leveret til værfter og rederier i perioden 1939 til 1993 - 2007-11-27 REF-09-1049
2755 - Om skibsbygningen i Danmark i 1700-tallet H&S 1955 REF-10-1193
2924 - Odense Staalskibsværft, 20-siders introduktion til værftets historie med billeder. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-09-30 REF-14-1360
2981 - Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister Dansk Styrmandsforening 1988 REF-15-1417
2988 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1948-1977 KSB-02-0003
2989 - Otto Danielsen kataloger for skibssalg. Otto Danielsen, Toldbodgade 29, København K 1978-1997 KSB-03-0003
3029 OBERON OBERON et stort sejlskib - artikel. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-05-01 REF-16-1434
3415 - Omslag med fotos, proof-fotos af forskellige af rederiets skibe Otto Danielsens Rederi A/S, København 1980 c. REF-16-1456
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3457 J.P. THORSØE Oplysninger om skib fra Dk. nu charterbåd og filmanvendt i UK. Character Boats, Haldon Road, St. David's, Exeter, Devon, UK 1979 REF-17-1497
3458 SVANEN Oplysninger om sejlskibet SVANEN Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdøy, Oslo, Norge 1977-10-31 REF-17-1498
3459 SKIBET Oplysninger om sejlskibet SKIBET FDF-søspejdere, Århus 1976-02-24 REF-17-1499
3466 MERCANTIC II Om renovering af TALATA ved Mercandia Rederierne Mercandia Rederierne, København 1977-09-10 REF-17-1506
3593 LANGELAND II Omtale fra Conoship, 2 fotos, miniplan for skibet m.m. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1976 KSB-18-0140
3606 LÆSØ Ombygningsplaner for dampskib til motorskib Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947 KSB-18-0153
3671 SØNDERJYLLAND Opmålt tegning fra 1963, fire fotos. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1921 KSB-21-0218
3697 ÆRØSKØBING Opstalt for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1955 KSB-22-0244
3702 ÆRØSKØBING Opstalt og plan for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1931 KSB-22-0249
3988 MARIE Oplysninger om skonnert MARIE af Ribe - 1950-02-08 SR-1950:0487
4098 SKOTLAND Olieoplysninger, skemaer, oversigter om brændolie, smøreolie og andre produkter i hæfter a til g. Dansk Esso A/S, København 1974 c. REF-20-1600a-g
4124 GRØNLAND Operation and maintenance Instructions for Navire lifeboatdavits Navire AB, Turku, Finland 1972 REF-21-1626
4130 - Operation and service instructions for pneuline gauge equipment, Pub. KH 598 R2. Kelvin Hughes, New North Road, Hainault, Ilford, Essex, England 1973 REF-21-1632
4183 - Observator Transmitting Compass Equipment, TMC, kompasudstyr. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1685
4184 - Observator lanternekontrolpanel for manøvrelys. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1686
4185 - Observator Automatic Yaw, rudder overshoot control, counterrudder control, off-course-P.F.-alarm. Observator, Rotterdam, Holland 1990 REF-23-1687
4206 - Oversigt over magnettyper produceret hos Shaw og anvendt i kompasser og til kompasretning. H. Shaw Magnets, Anchor Works, Sheffield, England 1980 c. REF-26-1706
4208 - Oversigt over småkompasser, lommekompasser, orienteringskompasser. Wilkie Kompasser, Tyskland 1985 REF-26-1708
4338 - Optiske instrumenter for nivellering, theodoliter, , måleinstrumenter, målebånd, kikkerter, anemometre m.m. F.A. Thiele, Købemagergade 3, København 1930 c. REF-29-1837
4384 - Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter. Kockum Industri A/S, Glostrup 1983 REF-31-1883
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4388 - Optical Trim Loader - Trimaflæsning med kikkert og fysiske målepunkter via sekstant. W. Ludolph GmbH, Bremerhaven, Tyskland 1972 REF-31-1887
4395 - Operator's Manual for Litcom Omega Receiver ORN-10. Litton Industries, Melville, NY, USA 1966 REF-31-1894
4397 - Overview brochure for Litcom Omega Receiver ORN-10. Litton Industries, Melville, NY, USA 1966 REF-31-1896
4444 - Operating / Maintenance Instruction Manual for Portable Emergency Radio Set RCU-100A and RCU-150A. Bendix Communications Division, Baltimore, USA 1980 c. REF-33-1943
4534 - On the Real and the Pseudo-Pilestrina Maps and other early Portuguese Maps in Munich. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4566 - Om skibes hjælpemaskineri. Ingeniøren, Ingeniørforeningen, København 1940-05-18 REF-38-2045
4734 DE FIRE BRØDRE Oplysninger om skibets DE FIRE BRØDRE fra bygning i 1794 til ophugning i 1944. DE FIRE BRØDRE 1980 c. REF-42-2164
4744 ANDREA DORIA Om radar og radarovermod - kollisionen mellem ANDREA DORIA og STOCKHOLM Dagens Nyheder, København 1956-08-19 REF-42-2174
4753 - Oplysninger om sejlskibsruter rundt Kap Horn i slutningen af sejlskibstiden oplevet af brevskriveren. - 1985-08-14 REF-42-2183
4754 KRONBORG Observationsnotat om Udstyr til navigation & kommunikation om bord på M/F KRONBORG. Kronborg, motorfærge, DSB, Helsingør 1989-11-03 REF-42-2184
4759 - Om at passere linjen og hønse for Kullen - udklip fra aviser m.fl. Fortid og Nutid 1955 REF-43-2189
4894 GERD MÆRSK Omtale af GERD MÆRSK fra Kockums nr. 461 60.650 DWT største danske fartøj. Norwegian Shipping News 1963-10-25 FEN-01-0098
4896 HARTVIG MÆRSK (I) Omtale af HARTVIG MÆRSK nr. 749 Værftsreklame 1957 FEN-01-0100
4898 HERTA MÆRSK (I) Omtale af HERTHA MÆRSK (II) forlist og sunket i Skovfjorden Grønland. Politiken 1946-10-16 FEN-01-0102
5014 CIMBRIA Omtale og billeder af PARKESTON, CIMBRIA og VISTULA, der havde været overtaget af Værnemagten i WW2. Genfindlsen efter krigen. DFDS Nyt 1981 FEN-02-0218
5020 HERMOD Oplysninger om B&W bygning nr. 1 fra 1854 HERMOD B&W, København 1955 FEN-02-0224
5029 GREAT BRITAIN (UK) Om gamle skibes bevaring - om GREAT BRITAIN, der lægges op i Bristol. Under Dannebrog m.fl. 1971 FEN-02-0233
5469 FREDERIK VIII Omtale i aviser af FREDERIK VIIIs sidste rejse til ophugning. Nationaltidende, København 1936-11-13 FEN-04-0654
5705 - Oversigt over skibsofficerer i ØK, per skib eller hjemme. 2 udgaver: 1977 og 1980. EAC, København 1977-1980 FEN-06-0882
5709 ALSIA Oplysninger ved afleveringen 1929-09-05 af M/S ALSIA og avisartikler fra 1939-05-10 om brand om bord ud for Colombo på Ceylon. Nakskov Skibsværft m.m. 1929-1939 FEN-06-0886
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5710 ANDORRA Oplysninger om afløb, aflevering, tekniske data, KaMeWa-propeller, avisomtale af nybygning nr. 163 ANDORRA fra Nakskov. NS-Bladet m.m. 1964-1965 FEN-06-0887
5723 CANADA Oplysninger om afløb og aflevering af M/S CANADA fra Nakskov samt fotoserie i reklametryksag med interiører fra skibet. Vikingen, København m.m. 1935 FEN-06-0899
5728 FALSTRIA (III) Oplysninger om prøvetur og nye tekniske løsninger på containerskibet FALSTRIA (III) fra flere kilder. NS-Bladet, Nakskov 1971 FEN-06-0904
5829 HOTHER Oplysninger om skonnerten HOTHER. H&S, Helsingør 1960 REF-47-2283
5830 JYLLAND Opmåling og besigtelse af fregatten JYLLAND. 1 tegning. H&S, Helsingør 1962 REF-47-2284
5831 KAREN Oplysninger om skonnerten KAREN. H&S, Helsingør 1964 REF-47-2285
5832 NIELS Oplysninger om skonnerten NIELS. H&S, Helsingør 1964 REF-47-2286
5857 LOUISE Om forliset 1940 af LOUISE, togtefartøj. Politiken, København 1940-11-09 FEN-07-0996
5867 KRONPRINSEN AF DANMARK Om køb af klokken fra DAC på auktion stammende fra KRONPRINSEN AF DANMARK 1745. H&S, Helsingør 1996-12-19 REF-47-2288
6035 TORDENSKJOLD Oplysninger om fregatten og fregatskibet TORDENSKJOLD. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0003
6036 FREJA Oplysninger om fregatten og fregatskibet FREJA. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0004
6037 NAJADEN Oplysninger om fregatten og fregatskibet NAJADEN (P1) Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0005
6038 BOLETTE PUGGAARD Oplysninger om briggen BOLETTE PUGGAARD Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0006
6039 SIGNE Oplysninger om fregatskibet SIGNE ex NAJADAN (P2) Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0007
6040 ROTA Oplysninger om fregatskibet ROTA Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
6041 CHARLOTTE HAGE Oplysninger om briggen CHARLOTTE HAGE Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
6042 SAGA Oplysninger om barken senere briggen SAGA Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
6043 BURY ST. EDMUNDS Oplysninger om fregatskibet senere barken BURY ST. EDMUNDS. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
6044 JOHANNES HAGE Oplysninger om barken JOHANNES HAGE. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
6045 HOTHER Oplysninger om skonnerten HOTHER. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0008
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6049 FREJA Oplysninger om fregatskibet FREJA. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-01-0012
6112 - Oplysninger om skibe tilhørt Chr. Broberg & Søn, København. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0016
6113 DANNEVIRKE Oplysninger om DANNEVIRKE tilhørt Chr. Broberg & Søn, København. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0017
6114 JOHANNES WEILBACH Oplysninger om JOHANNES WEILBACH tilhørt Chr. Broberg & Søn, København. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0018
6115 VALKYRIEN Oplysninger om VALKYRIEN tilhørt Chr. Broberg & Søn, København. C.A. Broberg & Søn, København 1960 c. GRU-01-0019
6140 - Oplysninger om skibsreder F.W. Kiørboe og Det danske Søfartsselskab A/S, Sejl- & Dampskibsselskabet af 1873, København. F.W. Kiørboe, København 1960 c. GRU-01-0026
6223 - Oplysninger om skibsreder Mathæus Friederich Ludvig Hagemann, København, og hans skibe. F.W. Kiørboe, København 1960 c. GRU-01-0027
6249 - Oplysninger om skibsreder E.E. Albertsen, København, og hans skibe. E.E. Albertsen, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0028
6250 - Oplysninger om skibsreder R.J. Walløe, København, og hans skibe. R.J. Walløe, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0029
6251 - Oplysninger om skibsreder H.J. Rønne, København, og hans skibe. H.J. Rønne, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0030
6252 - Oplysninger om skibsreder H.E. Hansen, København, og hans skibe. H.E. Hansen, skibsreder, København 1960 c. GRU-01-0031
6253 - Oplysninger om enkelte skibe på forskellige notepapirer. Gruelund, P.A., lods. 1960 c. GRU-01-0032
6254 - Oplysninger om skibsreder J.L. Schouboe, København, og hans skibe. J.L. Schouboe, Rederi, København 1960 c. GRU-01-0033
6255 - Oplysninger om skibsreder Th. Sonne, København, og hans skibe. Th. Sonnes Rederi, København 1960 c. GRU-01-0034
6256 - Oplysninger om skibsreder H.S. Hansen, København, og hans skibe. H.S. Hansens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0035
6257 - Oplysninger om skibsreder J.S. Christensen, København, og hans skibe. J.S. Christensens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0036
6258 - Oplysninger om skibsreder Marcus Nissen, København, og hans skibe. Marcus Nissens Rederi, København 1960 c. GRU-01-0037
7327 OLDENBORG Oldenborgs rejse til Bantam 1672-75. Afskrift og oversættelse. - 1672-1675 MANUS-03
7328 OLDENBORG Originalmanuskript til Dagbog fra en Ostindiefart samt Indledning og kommentarer til Cortemündes Dagbog. - 1954 MANUS-03
7352 - Optegnelsesbog vedr. syning af sejl og flag. - 1879 MANUS-05
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7395 - Oplysninger om rederiet P.F. Heering fra grundlæggelsen til 1870'erne. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0038
7396 ARNOLD Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib ARNOLD. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0039
7397 CASTOR Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib CASTOR. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0039
7398 FLINK Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FLINK. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0039
7399 FYLLA Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FYLLA. P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0040
7400 FRODE Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib FRODE P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0041
7401 GORDIUS Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib GORDIUS P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0042
7402 ROBERT Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib ROBERT P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0042
7403 SKJOLD Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib SKJOLD P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0042
7404 SVANEN Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib SVANEN P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0043
7405 THORVALD Oplysninger om rederiet P.F. Heerings skib THORVALD P.F. Heering, København 1960 c. GRU-02-0043
7406 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe A-C. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-02-0044
7410 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe D-I. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0047
7411 JACOB Oplysninger om barken JACOB, bygget af Jacob Holm & Sønner. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0048
7412 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Jo-Na. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0049
7413 NEPTUN Oplysninger om handelshuset Jacob Holm & Sønner fregatskib NEPTUN Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0050
7414 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Od-Svalen. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0051
7415 SVANEN Oplysninger om handelshuset Jacob Holm & Sønner hukkerten SVANEN. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0052
7416 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Jacob Holm & Sønner og dets skibe Sø-. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-03-0053
7417 - Oplysninger om handelshuset og rederiet Moses og søn G. Melchior, København, (1761-) samt få noter om Det Danske Fiskeriselskab. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7420 BIRGITTE MELCHIOR Oplysninger om fregatskibet BIRGITTE MELCHIOR (III) Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0055
7423 DOROTHEA MELCHIOR Oplysninger om fuldskibet DOROTHEA MELCHIOR. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7425 ELSE Oplysninger om ELSE, kutter, der forsvandt 1873. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7426 EMILIE Oplysninger om EMILIE, fuldskib Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7427 EUREKA Oplysninger om EUREKA, fuldskib Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7428 FREYA Oplysninger om skonnertbriggen FREYA. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7429 GALILEI Oplysninger om barken GALILEI. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7430 GERSON Oplysninger om barken GERSON Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0056
7431 MELCHIOR Oplysninger om briggen MELCHIOR. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0057
7432 HIRAM Oplysninger om briggen HIRAM. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0057
7433 HROAR Oplysninger om briggen HROAR. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0057
7434 JOHANNE MARIE Oplysninger om barken JOHANNE MARIE. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0057
7435 MALVINE Oplysninger om barken MALVINE Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0057
7436 MARECHAL PELISIER Oplysninger om barken MARECHAL PELISIER. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7437 NIORD Oplysninger om briggen NIORD. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7438 PRINS FREDERIK CARL CHRISTIAN AF DANMARK Oplysninger om fregatskibet PRINDS FREDERIK CARL CHRISTIAN AF DANMARK. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7439 TABASCO Oplysninger om briggen TABASCO. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7440 THEA Oplysninger om briggen THEA. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7441 TRITON Oplysninger om barken TRITON. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0058
7443 HAVFRUEN Oplysninger om fregatskibet HAVFRUEN. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-04-0060
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7444 ROTA Oplysninger om fregatskibet ROTA. Hans Puggaard & Co., København 1960 c. GRU-04-0060
7447 DELPHINEN Oplysninger om J. Anholms skib DELPHINEN. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7448 ELFRIEDA Oplysninger om J. Anholms skib ELFRIEDA Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7449 IDA Oplysninger om J. Anholms skib IDA. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7450 GEORG Oplysninger om J. Anholms skib GEORG. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7451 PRINSESSE CAROLINE Oplysninger om J. Anholms skib PRINSESSE CAROLINE. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7452 PRØVEN Oplysninger om J. Anholms skib PRØVEN. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7453 ROBERT Oplysninger om J. Anholms skib ROBERT. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7454 WILLIAM Oplysninger om J. Anholms skonnert WILLIAM. Johannes Anholms Rederi, København 1960 c. GRU-04-0063
7536 - Oplysninger om Ludvig Hagemanns Rederi, København. Ludvig Hagemanns Rederi, København 1960 c. GRU-05-0069
7799 - Oplysninger om Fanøskibe, her om kanakkefart - transport af lokale arbejdere i Stillehavet. Fanøskibe og Stillehavsrejser 1960 c. GRU-06-0001
7800 - Oplysninger om skibsreder William Lund, London. Schlaikier m.fl. 1960 c. GRU-06-0002
7802 - Oplysninger om Fanøs skibsbyggeri i 1800-tallet. Fanø Skibsbyggeri 1960 c. GRU-06-0004
7803 - Oplysninger om forskellige havne og områder, som sejlskibene frekventerede. Havneoplysninger 1880-1900 GRU-06-0005
7804 AALBORG Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AALBORG, der forliste 1904. Aalborg A/S, Nordby 1904 GRU-06-0006
7805 AGUR Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AGUR, der forliste i orkan på Samoa. Tremastskonnerten Agurs Rederi A/S, Nordby. 1960 c. GRU-06-0007
7806 AMELIA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AMELIA, der forliste , borteblev. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0008
7807 AMETE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet AMETE af Nordby. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0009
7808 ANNA CATHARINA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANNA CATHARINA af Fanø, der blev skruet ned af isen. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0010
7809 ANE CATHRINE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATRINE, en brig fra 1878. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0011
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7810 ANE CATHRINE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATHRINE, en skonnert fra 1853. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0012
7811 ANE CATHRINE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE CATHRINE, en skonnert fra 1869. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0013
7812 VESTERVIG Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet VESTERVIG, en skonnert fra 1869. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0013
7813 ANE KJERSTINE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANE KJERSTINE, der forliste i Kanalen 1878. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0014
7814 ANITA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANITA, bark. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0015
7815 ANNA MARIE SCHWALBE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ANNA MARIE SCHWALBE, bark. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0016
7816 CECILIE Oplysninger om Fanøskibe, her for brigskibet CECILIE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0017
7817 CITO Oplysninger om Fanøskibe, her for skonnerten CITO. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0018
7818 CLARA Oplysninger om Fanøskibe, her for skonnertbrig CLARA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0019
7819 CLARA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken CLARA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0020
7820 CLAUS Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet briggen CLAUS. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0021
7821 COPLEY Oplysninger om Fanøskibe, her for fuldskibet COPLEY. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0022
7822 DANMARK Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken DANMARK. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0023
7823 DORA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken DORA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0024
7824 DORTHEA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet DORTHEA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0025
7825 DORTHEA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibene DORTHEA af Fanø. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-06-0026
7826 ELLEN Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0027
7827 ELLEN Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0028
7828 ELLEN Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ELLEN. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0029
7829 EMANUEL Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMANUEL. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0030
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7830 EMBLA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMBLA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0031
7831 EMILIE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet EMILIE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0032
7832 ERNA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet ERNA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0033
7833 FEIGA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet FEIGA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0034
7834 GLADSTONE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet GLADSTONE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0035
7835 HALNAKER Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet HALNAKER Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0036
7836 HANS Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet barken HANS. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0037
7837 HAVILAH Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet HAVILAH. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0038
7838 JOHANNE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet JOHANNE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0039
7839 LENITA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet LENITA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0040
7840 METTE JOHANNE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet METTE JOHANNE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0041
7841 NANCY Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet NANCY. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0042
7842 PEDER & NIELS Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PEDER & NIELS. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0043
7843 PRINSESSE MARIE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PRINSESSE MARIE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0044
7844 PROFESSOR Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PROFESSOR. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0045
7845 PUCK Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet PUCK. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0046
7846 SERAPIS Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet SERAPIS. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0047
7847 SIXTUS Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet SIXTUS. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0048
7848 WILHELMINE Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet WILHELMINE. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0049
7849 TERCERA Oplysninger om Fanøskibe, her for skibet TERCERA. Gruelund, P.A. , Lods 1960 c. GRU-07-0050
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8670 DANMARK Om en kirkeklokke fra St. Croix hjembragt 1950-1960 ca. Gram-Hanssen, Christian 2008 REF-56-2418