Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4 FALKEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
5 LEIF Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
6 KNUD Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
7 NEPTUN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
8 FALKEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen. Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
9 HØGEN Redegørelse for Toldvæsenets fartøjer under besættelsen Toldvæsenet, København 1946-00-00 SR-1946:0004
31 GORM Reparation og drøftelse vedrørende maleri af dampskibet GORM, der forliste i vistnok 1887 og erstattedes af et nyt GORM, der efterfulgtes af et tredje GORM i Carlske rederier. Rederiet Carl, København 1944-03-17 SR-1946:0185
35 CALEDONIA Rejse med H/S CALEDONIA 1823. Kolbye, Matthias Bierring 1944-00-00 SR-1946:0188
96 - Rederiet H.C. Christensens Flaade 1838-1938 H.C. Christensen, Rederi, Marstal - SR-1948:0209
111 VORDINGBORG Rederiet Dannebrog - 1948-03-16 SR-1948:0984
241 - Redningsbaads Tjeneste Royal National Life-Boat Institution, England 1925-04-15 SR-1950:1097
296 KRONPRINSESSAN INGRID Repræsentationstur med M/S KRONPRINSESSAN INGRID efter forlængelse B&W, København 1950-12-08 SR-1951:0052
325 NORGE Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
421 - Rest periods at sea Søfartsstyrelsen 1997 REF-01-0040
451 - Research Project 354: Disinfection of Ballast Water MIN 21 Marine Safety Agency 1998-02-01 REF-01-0070
552 BENNY SKOU Rederiet Ove Skous Nybygning m.s. BENNY SKOU Ove Skou Rederi, København 1951-08-23 SR-1952:0052
637 - Rejsegilde på værftsbygning. - 1952-12-24 SR-1952:0903
952 - Regarding Nylon Blades Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0809
955 - Rapport fra undersøgelserne i Vadehavet - 1954-09-25 SR-1955:0812
956 - Rapport vedrørende mulig bjærgning af vrag ved Jordsand. - 1954-09-25 c. SR-1955:0813
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1132 NORSKE LØVE Rapport om identifikation af model i Sø- og Handelsretten - 1957-04-28 SR-1957:0092
1206 FENJA DAN Rederiet J. Lauritzens nye skoleskib FENJA DAN J.L., København 1958-12-09 SR-1958:0939
1219 - Rasmus Møllers skibsværft, byggede skibe fra 1869 til 1928 - 1955 SR-1960:0018
1235 BRITA DAN Rederiet J. Lauritzen har overtaget endnu et polarskib JL, København 1961-09-11 SR-1962:0110
1238 - Rekvisition af 26/2 1812 over 32 Dragør-Skibes Tvangsrejse under Krigsforhold med Brænde til den kgl. Brænde Commission. - 1962-10-22 SR-1962:0228
1255 - Relation om det andet oc store Søe-Slag som er holden i Øster-Søen imellem Falsterboe oc Stefvens den 1. Julii Anno 1677... Boghandler Daniel Paulli, København 1975 c. REF-03-0393
1263 - Rederitonnage per 1963-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1963-05-22 REF-03-0401
1264 - Rederitonnage per 1955-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1955-03-25 REF-03-0402
1265 - Rederitonnage per 1958-04-01 - Myren Holm & Wonsild, København 1958-05-14 REF-03-0403
1328 - Rederiet J. Lauritzens tandlægeordning JL, København 1955-08-01 REF-04-0465
1329 - Rederiets tandlægeordning JL, København 1955-12-16 REF-04-0466
1380 - Rekordtrafik på St. Lawrence Seaways Vikingen 1959 REF-04-0517
1466 FORENINGEN Rapport til Danmark om forliset af barken FORENINGEN Det danske Konsulat, Dunkerque 1875-09-26 SR-1964:0482
1565 - Rundetårns kikkert Rundetårns Observatorium, København 1992-01-01 REF-05-0656
1604 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0526
1605 - Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on Ships... San Francisco Maritime Museum 1961 c. SR-1964:0527
1606 PREUSSEN Record at the San Francisco Maritime Museum - My Experience as Seaman on the German 5-masted full rigger PREUSSEN San Francisco Maritime Museum 1963-08-05 SR-1964:0528
1835 - Register over de i Iver C. Weilbachs arkiv beroende kompasroser. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1991 c. REF-06-0724
1836 - Register over de af Iver C. Weilbach producerede kompasser fra 1927 til 1986. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 2007-11-27 REF-06-0725
1856 - Refrigeration at Sea Lloyd's Register of Shipping, London 1959 REF-06-0745
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1875 - Rationel transport over sø og land - ny transportmetode i USA Københavns Havneblad, København 1957-07-01 REF-06-0764
1921 - Rigaskeer - 1964-11-19 SR-1968:0004
1925 - Rebslagersvendenes Regler, naar de holder deres Krodag. - 1850 SR-1968:0008
1943 - Ruiner fra dansk tid - Indberetning om Dansk Guinea - 1965 SR-1968:0026
1959 - Reuben Chappell 1870-1940 Ship Portraitist - 1967-08-07 SR-1968:0042
2120 ANNA NERY Reparationsmeddelelse B&W, København 1965-01-15 SR-1968:0482
2121 ANNA NERY Reparationsmeddelelse, Besøg af førende brasiliansk shipping-mand B&W, København 1965-01-15 SR-1968:0485
2138 - Rationalisering - en DFDS kommentar DFDS, København 1965-10-00 SR-1968:0539
2171 - Rederiet J. Lauritzens skibe 1940 - 1969-01-07 SR-1969:0624
2184 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0652
2185 - Record at the SF M Museum - My experience as seaman from 1904 - Niels C. Rønberg San Francisco Maritime Museum, SF, USA 1963-08-05 SR-1969:0653
2192 - Report January 1969 ... underwater work carried out by the Bureau of maritime archaeology etc... National Museum, Helsinki, Finland 1969-01-00 SR-1969:0659
2307 ANGELITA Reparationsmeddelelse for skib på B&W B&W, København 1968-03-08 SR-1972:1456
2423 - Radar til brug i handelsmarinen. Vikingen, København 1945-12-01 REF-07-0861
2428 - Report No. 5 - Bulk pioneer Blohm + Voss, Hamburg 1968-04-01 REF-07-0866
2516 - Resultater af empirisk forsøg med ca. 2000 år gammel metode til konstatering af breddegrad ved solens skygge fra gnomon... - 2002-06-21 REF-08-0954
2699 - Rotterdam's new harbour plans + Europoort - ny storhamn i Euripas jättehamn + Die Nachkriegsentwicklung des Rotterdamer Hafens The Shipping World England 1957-11-27 REF-10-1137
2704 - Radar reflectors, radar beacons and transponders as aids to navigation Journal of Navigation, England 1987-07-01 REF-10-1142
2706 - Radar chart-matching devices Journal of Navigation, England 1952-10-01 REF-10-1144
2710 - Radarnavigation og kollisioner Decca Navigator A/S, København 1958-02-27 REF-10-1148
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2715 - Radiopejlinger - kort indføring i at tage radiopejlinger og rette dem samt transportør til udsætning af samme Iver C. Weilbach & Co., København 1935 c. REF-10-1153
2718 - Radio Aids to Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-10-1156
2726 - Reklamesider med fotos af Mufax instrument og radiopejlerantenne med kompasstand på monkey island The Motor Ship, England 1953-1966 REF-10-1164
2741 - Redningsmateriellet - Et skib bliver til Viking, København 1954 REF-10-1179K
2800 - Radar and the rule of the road at sea Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-11-1238
2801 - Routing at sea 1857-1977 Journal of Navigation, England 1978-05-01 REF-11-1239
2816 - Rustbeskyttelse og maling og vedligeholdelse Danmarks Skibsfart, København 1965 c. REF-11-1254
2865 - Rammerne strammer for Kielerkanalen Søfart 2006-07-14 REF-12-1303K
2880 - Rederiflag og skorstensmærker - 1944 REF-12-1318
2978 - Rapport til FLS fra arbejdsgruppen om DIS 15/9 1988 v/PF (AB på studierejse). Fællessekretariatet, København 1988-09-15 REF-15-1414
3009 JYTTE DANIELSEN Revisionsprotokol for Otto Danielsen fra november 1952 til april 1979. Otto Danielsen, København 1952-11-30 KSB-protokol-13
3338 BJØRNSHOLM Rapport og tegning for ultralydsscanning af skrogplader. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1984 KSB-13-0032
3411 PRINDSESSE LOUISE Rejsebeskrivelse af en periode i barkens liv Anonym u.a. REF-16-1452
3991 JÆGERSBORG Rederiet Dannebrog - 1948-03-16 SR-1948:0984
3992 HAMMERSHUS Rederiet Dannebrog - 1948-03-16 SR-1948:0984
4017 HOLSTEEN Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
4018 KONGEN AF DANMARK Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
4019 CRONPRINZ Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
4020 DANNEMARK Ruter og sejltider for ostindiefarten fra Julius Lehmanns: Til Østen under Sejl, 1935 - 1951-00-00 SR-1951:0593
4073 - Rederiets Instruktioner vedr. CO2 Brandslukningsanlæg Dansk-Franske D/S A/S, København 1970 REF-19-1579
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4122 - Robertson Panorama Rudder-Indicator - rorindkikator for broen. Robertson Radio-Elektro A/S Egersund, Norge 1966 REF-21-1624
4197 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1898 REF-26-1697
4198 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1910 c. REF-26-1698
4199 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 53. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1920 c. REF-26-1699
4200 - Ritchie's Catalogue of Liquid Compasses and Nautical Instruments. Cat. No. 54. E.S. Ritchie & Sons, Brookline, Massachussetts, USA 1925 c. REF-26-1700
4301 - Radiotelegram- og radiotelegraftakst for danske skibsstationer. Post- og Telegrafvæsenet, København 1961-08-01 REF-28-1800
4304 - Residuary Stability, artikel af Prohaska - reststabilitet, lækstabilitet. Institution of Naval Architects. London, England 1947 REF-28-1803
4372 - Report on Verkade's Emergency Rations for Lifeboats Koninnklijke Verkade Fabrieken NV, Zaandam, Holland 1960 c. REF-30-1871
4389 - Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo. Kelvin Hughes Ltd., Ilford, England 1970 REF-31-1888
4391 - Ralston Indicator for determining the stability and trim for any type or quantity of cargo. Marine Instruments Ltd., London, England 1950 c. REF-31-1890
4416 - Racal-Decca Marine Navigation System 2000. Racal-Decca Marine Navigation Ltd., New Malden, England 1983 REF-32-1915
4418 - Racal-Decca Marine Navigation Systems: Decca, MNS-2000, -2490MT, - 2690BT, Radar 360/500 Series, RM 1290 Radar. Racal-Decca Marine Navigation Ltd., New Malden, England 1980-1990 REF-32-1917
4442 - Radio til søs - et spørgsmål om sikkerhed. Statens Televæsen og Teleinspektionen, København 1989-02-15 REF-33-1941
4532 - Radar til Handelsskibe - Dobbie McInnes Ltd. - British Thomson-Houston. M.B. Cohn A/S, Toldbodvej 22, København K. 1947 c. REF-36-2027
4585 - Reflections on the Rochdale Inquiry into Shipping: A Review Article. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4599 - Ree's Clocks Watches Chronometers and Naval Architecture: A Note. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4604 TRY (UK) Round the Worlld in 258 Days: the Voyage of the Bristol Ship TRY. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4621 - Redegørelse over Lux Ildsluknings-System med flydende Kulsyre ombord i Skibe. Exstinctor A/S, København. 1920 c. REF-39-2065
4657 - Reglement i Henhold til Sølovens § 45 for Skibsmandskabets Forplejning og Opholdsrum om Bord. Rigsdagen / Kongen 1892-12-10 REF-40-2087
4686 - Rederne indrømmer Amerika-Linjens nationale Betydning. Børsen, København 1947-11-22 REF-40-2116
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4769 ROAR ROAR-notat B-10 Skrogets færdiggørelse, Bind II, tegninger med forklaring på udtryk i forbindelse med bygningen af vikingeskibskopi. Vikingeskibshallen, Roskilde 1984 REF-43-2199
4777 TJALDUR (Fæ.) Radiopejlapparatet i S/S TJALDUR (Færøsk) installeret af Iver C. Weilbach. Dansk Søfarts Tidende 1926-05-18 REF-43-2207
4778 - Radiokatalog - skibs- og landstationer - fra Aktieselskapet Norsk Skibsradio. Katalog med gengivelser af alle apparater. Norsk Skibsradio A/S, Oslo 1933 REF-43-2208
5575 FYN (III) Radar on the FYN (III) The Shipping World, London 1950-10-25 FEN-05-0752
6393 - Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn af 1. juli 1910 med Ændringer indtil 29. Marts 1919. Københavns Havn, København. 1919 REF-52-2324
6394 - Reglement for Ordens Overholdelse m.m. i Kjøbenhavns Havn. Københavns Havn, København. 1910 REF-52-2325
6395 - Reglement for ordens overholdelse m.m. i Københavns havn. Københavns Havn, København. 1957 REF-52-2326
7339 - Røstværket Løst ! - 1956 c. MANUS-04
7368 - Rømø Kaptajner. - ? MANUS-07
7424 - Randers Skipperlaug 1780-1930 jubilæum - 2 stk. sange. Randers Skipperlaug 1930-03-13 REF-54-2380
8573 - Royal authorized Pilot-Society at Elsinore. Helsingør Lodseri s.a. REF-54-2395
8574 - Reglementer, takster og ordensregler for Helsingør Lodseri og havnen. Helsingør Lodseri 1833 REF-54-2396
8592 ARCADIAN R.M.S.P. ARCADIAN Cruises-de-Luxe to Norway and the Baltic 1927. Royal Mail Steam Packet Company, London 1927 REF-56-2414