Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3 - Søkortarkivets historie i to versioner fra 1784-10-22. Søkortarkivets signet fra oprettelsen. Søkortarkivet, København - SR-1946:0003
19 - Søfartsforhold 1939-1945 Søfartschefen 1945-00-00 SR-1946:0101
33 - Spørgsmål om ceremonier som dystløb og fastelavnsoptog i havnebyer. Henningsen, Henning, Helsingør 1944-10-17 SR-1946:0187
40 NEPTUNUS Svar på forespørgsel om farve på grønlandsfarere. Udateret tidspunkt. Grønlands Styrelse, Skibsinspektionen, København 1938-05-25 SR-1946:0424
41 PETRINE Sejltegning (ikke vedlagt) Sørensen, N.L., fhv. havnefoged. 1937-11-16 SR-1946:0425
57 HEJMDAL Sildebaaden HEJMDAL Nyborg bygget i Nordenhuse 1870. Nyborg skibsbygger 1940-00-00 SR-1946:0441
80 - Skibe bygget paa Værftet i Nykjøbing Fl. - E.C. Benzon Benzon, E.C., skibskonstruktør, Nykøbing F. - SR-1947:0744
84 ORIENT II Skibsoplysninger i brev på side to af tre, men side et mangler. F. Holm-Petersen, skibsreder, Frederiksgade 1, Svendborg - SR-1947:1099
85 ELSA Skibsoplysninger i brev på side tre af tre, men side et mangler. Se skibsdatabasen. ELSA og VALDIVIA. F. Holm-Petersen, skibsreder, Frederiksgade 1, Svendborg - SR-1947:1100
86 THOMAS ROYS S/S THOMAS ROYS - 1947-09-05 SR-1947:1115
89 - Silkedannebrogsflag. - 1942-06-01 SR-1948:0202
91 - Skibsoplysninger Diverse skibe - SR-1948:0204
94 SKANDIA SKANDIA af Marstal Marstalskib - SR-1948:0206
102 - Skibsfund i Kolding Fjord - 1943-09-20 SR-1948:0297
114 - Skibstyper og teknisk udvikling Diverse - SR-1948:1225
120 - Skibsbygmester Niels Bonnesen. Bonnesen, Niels, skibsbygmester 1949-00-00 SR-1949:0459
121 - Skibsbygmester Lambert Bonnesen. Bonnesen, Lambert, skibsbygmester - SR-1949:0460
127 - Studierejse til europæiske Søfartsmuseer og andre Museer - 1932-06-29 SR-1949:1827
133 - Skibsliste for Ærøskibe 1894-1939 Ærøskibe 1939-00-00 SR-1949:1833
147 - Skibsreder Adolph Harboes Flaade 1883. - - SR-1949:2063
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
157 - Skibsbyggeriet i Aalborg i det 19de Aarhundrede. - 1933-00-00 SR-1949:2253
158 - Sild, udførsel af saltede sild fra Aalborg. - 1933-00-00 SR-1949:2254
170 - Schiffe, die in Schwedisch Pommern gebaut und nach Dänemark verkauft worden sind. - 1934-10-00 SR-1949:2266
181 GREAT EASTERN S/S og H/S GREAT EASTERN. - 1950-00-00 SR-1950:0054
186 - Skibsoplysninger, værftsoplysninger. - 1932-04-08 SR-1950:0059
188 LA BELLE ESPERANCE Ship-model LA BELLE ESPERANCE. H&S, Helsingør 1950-03-22 SR-1950:0061
211 SALVATOR MUNDI Sindets Fornøyelse Lyckelig stillet Ved Een Liden Fuglesang - 1950-03-30 SR-1950:0101
251 STEVER WEISTROW Stranding ud for Lønstrup 1863-10-19 - 1950-00-00 SR-1950:1107
257 MENTOR Stettiner-briggen MENTORs Forlis paa Nørlev Strand 1859-02-06 - 1950-00-00 SR-1950:1113
267 - SR-bilagene 1950:1307 til 1336 er 1992-07-19 flyttet til SA-kolonier, Ostindien af KL. Trankebarkolonien - SR-1950:1307
271 METTE MÆRSK Stabelafløbning af M/T METTE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1950-03-10 SR-1950:1621
275 BLACK HAWK Søsætning af M/S BLACK HAWK B&W, København 1950-06-09 SR-1950:1625
279 LILY Søforhør Nr. 106/1945 om S/S LILY Marius Nielsen & Søn, København 1945-09-27 SR-1950:1641
284 - Skibscaptain Søren Brinch Hansen - 1917-04-27 SR-1950:1794
285 - Selvbiografi for S.L. Nørby, Nordby - 1950-00-00 SR-1950:1795
293 VALKYRIEN MÆRSK Søsætning af M/T VALKYRIEN MÆRSK APM, København 1950-06-30 SR-1951:0048
297 JESSIE STOVE Søsætning af M/S JESSIE STOVE B&W, København 1950-08-18 SR-1951:0058
300 TANK PRINCE Søsætning af M/T TANK PRINCE Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-07-01 SR-1951:0063
302 IRLAND Søsætning af M/T IRLAND FtSF, København 1950-00-07 SR-1951:0065
304 AXELHUS Søsætning af M/S RIBERHUS og AXELHUS DFDS, København 1950-02-03 SR-1951:0067
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
305 BELLA DAN (I) Søsætning af M/S BELLA DAN JL, København 1950-03-14 SR-1951:0069
308 INDUS Søsætning af M/S INDUS B&W, København 1950-12-15 SR-1951:0075
309 GULLFOSS Søsætning af M/S GULLFOSS B&W, København 1950-12-08 SR-1951:0078
312 FERNSEA (udenl.) Søsætning af M/S FERNSEA B&W, København 1949-10-20 SR-1951:0084
315 - Store Nordiske Telegrafselskabs skibe Store Nordiske Telegrafselskab, København 1951-02-12 SR-1951:0332
317 BLACK HERON Søsætning af M/S BLACK HERON B&W, København 1950-08-03 SR-1951:0346
319 - Sømandsfester H&S, Helsingør 1951-03-07 SR-1951:0523
320 - Sømandstro H&S, Helsingør 1951-03-06 SR-1951:0524
348 - Sagen mod færgelavsinspektør, kaptl. I.M. Dodt? - 1816-10-28 SR-1951:0664
351 - Sagen ang. Paketfarten Helsingør - Helsingborg - 1834 SR-1951:0667
360 - Sprogø Fyr William Bencke & Co., Langelinie 1, Odense 1951-09-26 SR-1951:0676
361 THORA Sildebaaden THORA - 1951 SR-1951:0677
374 INDUS Søsætning af nr. 670 M/S INDUS B&W, København 1950-12-15 SR-1951:0951
376 JEPPESEN MÆRSK Søsætningstale holdt ved M/S JEPPESEN MÆRSK 1951-08-09 APM, København 1951-08-09 SR-1951:0953
379 SAINT-GERMAIN Søsætning af M/F SAINT-GERMAIN Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-04-05 SR-1951:0956
392 - Special design of anchors used for open-sea mooring buoys Motor Ship 1964-04-01 REF-01-0011
415 - Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering Søfartsstyrelsen 1996 REF-01-0034
425 - Sikkerhedsarbejde om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0044
426 - Safety Activities on Board Danish Ships Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0045
441 - Solens geofysiske virkninger Naturens Verden 1960 REF-01-0060
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
443 - Stjernernes navne Astronomisk Tidsskrift 1991 REF-01-0062
444 - Stjärnornas namn Astronomisk Tidsskrift 1977 REF-01-0063
445 - Stjernebildene Astronomisk Tidsskrift 1992-06-01 REF-01-0064
447 - Since when have we known that the Earth is a Globe JoNav, England 1957 REF-01-0066
450 - Småplaneterne Naturens Verden 1979 REF-01-0069
464 - Spændende over verdenshavene Københavns Havneblad 1991 REF-01-0083
471 - Signaler med bådsmandspiben - - REF-01-0090
487 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1954-1955 Skoleskibet DANMARK 1955 REF-01-0106
488 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1955-1956 Skoleskibet DANMARK 1956 REF-01-0107
489 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1956-1957 Skoleskibet DANMARK 1957 REF-01-0108
490 DANMARK Statens skoleskib DANMARK virksomhed i finansåret 1957-1958 Skoleskibet DANMARK 1958 REF-01-0109
541 - Siriometer, siriusvidde og parsec Astronomisk Tidsskrift 1995 REF-01-0160
549 JEPPESEN MÆRSK Søsætning af M/S JEPPESEN MÆRSK B&W, København 1951-08-09 SR-1952:0049
551 BENNY SKOU Søsætning af M/S BENNY SKOU på B&W B&W, København 1951-05-24 SR-1952:0051
553 PATAGONIA Søsætning af M/S PATAGONIA til EAC Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-04-04 SR-1952:0053
555 ELISABETH MÆRSK (IV) Søsætning af M/T ELISABETH MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1951-03-15 SR-1952:0055
557 GRANE Søsætning af m.b. GRANE B&W, København 1951-01-10 SR-1952:0057
574 - Skippere i Ålborg - 1952 SR-1952:0013K
575 - Skippere i Løgstør - 1952 SR-1952:0014K
576 - Skippere i Kolding - 1952 SR-1952:0015K
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
590 NERMA DAN Søsætning af NERMA DAN JL, København 1951-01-20 SR-1952:0063
592 MAGDALA Søsætning af MAGDALA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1950-11-16 SR-1952:0065
594 NICOLINE MÆRSK Søsætning af NICOLINE MÆRSK B&W, København 1951-04-05 SR-1952:0067
597 CHARLOTTE MÆRSK Søsætning af CHARLOTTE MÆRSK B&W, København 1950-09-30 SR-1952:0070
599 ROSA MÆRSK Søsætning af ROSA MÆRSK APM, København 1950-09-29 SR-1952:0072
602 BASTHOLM Søsætning af M/S BASTHOLM DFDS, København 1950-03-28 SR-1952:0075
603 BIRKHOLM Søsætning af M/S BIRKHOLM DFDS, København 1950-06-01 SR-1952:0076
608 NORSKE LØVE Søforklaring fra NORSKE LØVE - 1952-05-06 SR-1952:0585
611 - Skibe bygget i Marstal omkring 1800. Efter skibslister 1811-1821 - 1952 SR-1952:0825
612 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 SR-1952:0826
613 - Skibsbilleder i forskellige samlinger - 1952-10-20 SR-1952:0828
617 - Skibsførere som levede i Troense mellem 1840 og 1860 - 1925-10-11 SR-1952:0832
619 NORSKE LØVE Søforklaring fra NORSKE LØVE - 1952-06-28 SR-1952:0843
626 KONGEDYBET Søsætningsmeddelelse for M/S KONGEDYBET B&W, København 1951-11-20 SR-1952:0871
628 ESTRID TORM Søsætningsmeddelelse for M/S ESTRID TORM Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1951-12-20 SR-1952:0873
631 KISTA DAN Søsætningsmeddelelse for M/S KISTA DAN JL, København 1951-01-15 SR-1952:0876
633 GRETA DAN Søsætningsmeddelelse for M/S GRETA DAN JL, København 1951-09-24 SR-1952:0878
643 - Søsætning af udenlandsk skib fra B&W. - - SR-1952:1006K
644 DELOS Søsætningsmeddelelse for M/S DELOS Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1951-11-16 SR-1952:1007
645 DORTHE MÆRSK (I) Søsætningsmeddelelse for DORTHE MÆRSK APM, København 1952-07-04 SR-1952:1008
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
648 FICARIA (II) Søsætningsmeddelelse for FICARIA DFDS, København 1951-08-09 SR-1952:1011
653 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft. - - SR-1952:1016K
655 PRETORIA Søsætningsmeddelelse for PRETORIA Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1952-06-18 SR-1952:1018
659 - Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra B&W. - - SR-1952:1022K
667 - Skibe fra Nordby - 1952 SR-1953:0436
691 - Skibsbygmester S.P. Bech, Rønne - 1953 c. SR-1953:1082
694 - Samtlige baade og Baadeiere i 9de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1085
695 - Samtlige baade og Baadeiere i 10de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1086
696 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1835 - 1953 c. SR-1953:1087
697 - Samtlige baade og Baadeiere i 8de Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1088
698 - Samtlige baade og Baadeiere i 11te Kystpolitie District, under Helsingørs Hoved Disctrict 1839 - 1953 c. SR-1953:1089
733 - Ship Speed Measurement JoNav, England 1975-07-01 REF-02-0175
740 ANDORRA Some Service Results with the ANDORRA and ANCONA. Motor Ship 1965-12-01 REF-02-0182
757 ST. GEORGE Skibskatastrofer og pludselig død - DEFENCE & ST. GEORGE. Berlingske Tidende, København 1999-08-29 REF-02-0211
758 DEFENCE Skattejagt gav guld og skeletter - DEFENCE & ST. GEORGE. Politiken 1997-06-22 REF-02-0212
762 BANGSBO Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1952-09-23 SR-1954:0514
764 BERTA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1952-12-09 SR-1954:0516
766 BRAZILIAN REFEER Søsætningsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1953-01-20 SR-1954:0519
767 BRAZILIAN REFEER Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-01-20 SR-1954:0520
769 BROAGER Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1953-08-07 SR-1954:0522
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
772 CHASTINE MÆRSK Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1952-12-19 SR-1954:0527
773 CHASTINE MÆRSK Søsætning af m.s. CHASTINE MÆRSK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1953-04-11 SR-1954:0528
774 FREYA TORM Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1953-04-24 SR-1954:0529
777 HELENE MÆRSK Stabelafløbning af m.t. HELENE MÆRSK APM, København 1952-10-20 SR-1954:0536
779 JONNA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-06-29 SR-1954:0538
782 KIRSTEN SKOU Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1952-08-21 SR-1954:0541
784 SOLNÆS Søsætningsmeddelelse Knud E. Hansen, København 1953-10-10 SR-1954:0543
787 PETRA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1952-09-17 SR-1954:0546
790 SAMOA Søsætningsmeddelelse EAC, København 1953-03-12 SR-1954:0549
792 SIBONGA Søsætningsmeddelelse EAC, København 1953-03-26 SR-1954:0551
795 SONGKHLA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1952-12-18 SR-1954:0554
798 TJALDUR Søsætningsmeddelelse Aalborg Værft A/S, Ålborg 1952-06-28 SR-1954:0557
800 TUNGUFOSS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-08-12 SR-1954:0559
804 - Skibsregistreringslister, Helsingørregistreringer - 1955-00-00 SR-1955:0043
813 FJALLFOSS (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-12-02 SR-1955:0525
816 LOTTE SKOU Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-09-08 SR-1955:0546
818 ABELONE VENDILA Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1954-02-18 SR-1955:0563
819 ANDROS Søsætningsmeddelelse. DFDS, København 1954-03-22 SR-1955:0564
822 BELGIEN Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1953-10-07 SR-1955:0567
823 BRASILIEN Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1954-05-25 SR-1955:0568
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
825 BRIGIT MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1953-10-21 SR-1955:0570
827 DAGALI Søsætningsmeddelelse B&W, København 1955-03-22 SR-1955:0572
831 INGER SKOU Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-01-24 SR-1955:0578
835 MARGIT Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1953-07-02 SR-1955:0584
890 NORGE S/S NORGEs forlis - Danmarkshistoriens værste Søfart 2004-06-30 c REF-02-0269K
898 SKJELSKØR SKJELSKØRs program - 2004 REF-02-0277
902 STAR OF INDIA STAR OF INDIA - en af de sidste Søens Verden 1960-1961 REF-02-0281K
910 TOBICRUISER Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1966-10-28 REF-02-0285
916 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse for OLIVIA MÆRSK APM, København 1953-12-18 SR-1955:0588
919 PERUVIAN REEFER Søsætningsmeddelelse JL, København 1953-11-10 SR-1955:0591
921 SALLY MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1954-03-12 SR-1955:0597
923 SITANJA Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads A/B, Malmö, Sverige 1954-10-01 SR-1955:0602
925 SUSAN MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1954-03-17 SR-1955:0608
927 TOVE VENDILA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1954-05-04 SR-1955:0623
930 ØSTERSØEN Søsætningsmeddelelse B&W, København 1953-10-16 SR-1955:0635
949 MØEN St. Hansdag paa Vagtskibet, Briggen MØEN - 1955 c. SR-1955:0718
951 - Skrueblade af Nylon Hundested Motor- og Propellerfabrik A/S, Hundested 1955-11-23 SR-1955:0808
954 - Skabeloner til skibsbygning - 1955-11-29 SR-1955:0811
962 - Skibsdåb H&S, Helsingør 1955 c. SR-1955:0819
964 - Statens hædersgave til danske sømænd - 1955-06-30 SR-1955:0821
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
976 - Sea-Land Service - specially built American container ships Motor Ship 1958-04-16 REF-03-0300
999 - Snekkerstensjollen - 1960 REF-03-0323
1011 - Seezeichensysteme im Ostseeraum HANSA Schiffahrt 1955-06-01 REF-03-0331
1016 - Søetatens flagføring i 1700-tallet. Vimpel, flag og gøs, fløj og vager - 2009 REF-03-0336K
1026 - Skibsfremdrivning - 1940 REF-03-0346
1039 - Some problems relating to loading and discharging facilities for ferries Motor Ship 1965-11-01 REF-03-0359
1043 - Storebæltsoverfarten og Storebæltsfærger HSM-Bladet, Helsingør 1957 REF-03-0363
1050 ANITA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-05-26 SR-1956:0001
1051 MAGGA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-06-01 SR-1956:0002
1056 - Skibsbygning for 1500 år siden - 1949-11-10 SR-1956:0007
1057 - Sejlede germanerne i det gamle skib eller drog romerne til søs i det? - 1956-01-30 SR-1956:0008
1059 - Stikprøve af vrag optaget ved Hårbølle havn SV for Møn. - 1956 c. SR-1956:0012
1060 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum 1906-03-18 til 1956-03-18 - 1956-03-17 SR-1956:0013
1063 - Skibsbygningskontrakt 1785 mellem skibsbygger Lars Andersen Schmidt, Troense, og Niels Larsen, Rudkøbing - 1956-03-01 SR-1956:0016
1069 KONGSTEIN Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-03-29 SR-1956:0328
1071 NIKE Søsætningsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1955-03-29 SR-1956:0332
1073 THUNTANK II Søsætningsmeddelelse Norrköping Varv & Verkstad, Norrköping, Sverige 1955-06-21 SR-1956:0335
1075 HELENE CLAUSEN Søsætningsmeddelelse Norrköping Varv & Verkstad, Norrköping, Sverige 1955-04-04 SR-1956:0338
1081 WORLD SINCERITY Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-07-06 SR-1956:0344
1082 HELSINGØR Søsætningsmeddelelse Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1955-02-25 SR-1956:0345
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1083 FRANCINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse APM, København 1955-02-11 SR-1956:0346
1086 NORDPOL Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1955-03-30 SR-1956:0349
1091 BRAHEHUS Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-11-28 SR-1956:0439
1093 HELFRID BILLNER (udenl.) Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-12-21 SR-1956:0442
1097 PERSEUS Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, Sverige 1955-09-20 SR-1956:0448
1102 ANN-IDA Skibsoplysninger for ANN-IDA. - 1955 SR-1956:0709
1103 ELNA Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0735
1104 HAABET Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0751
1105 NORIK Skibsoplysninger for - 1955 SR-1956:0807
1107 ARABIAN REEFER Søsætningsmeddelelse. JL, København 1957-02-18 SR-1957:0035
1108 FRIDA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-09-18 SR-1957:0036
1109 HANNA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-09-22 SR-1957:0037
1111 HELGA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1957-03-23 SR-1957:0039
1114 THORA DAN Søsætningsmeddelelse JL, København 1956-10-12 SR-1957:0042
1120 - Skikke ved søsætning og navngivning af skibe - 1957-04-19 SR-1957:0049
1137 - Skuldelev - Skibet - En redegørelse for det hidtil fremkomne materiale. - 1956-11-19 SR-1957:0164
1143 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole JL, København 1957-06-18 SR-1957:0225
1145 BLENDA Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-08-01 SR-1957:0249
1147 HIMA Stabelafløbning af s.t.s. HIMA, Nybygning136 Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1956-08-04 SR-1957:0285
1148 HIMMERLAND Søsætning for Dansk-Franske D/S FtSF, København 1956-06-07 SR-1957:0288
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1149 IBERIA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1956-08-29 SR-1957:0291
1151 NORDGLIMT Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1956-09-26 SR-1957:0306
1153 OHIO Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-08-31 SR-1957:0311
1167 - Schiffe ausländischer Handelsflotten, ausgerüstet mit Anschütz-Kreiselkompassen, Selbsteuer und Kursschreiber Anschütz & Co. GmbH, Kiel, Tyskland 1929 REF-03-0383
1169 - Sperry Gyroskop-Kompasset. Principperne og deres praktiske anvendelse. Tidsskrift for Søvæsen 1915 REF-03-0385K
1176 VASA (Sv.) Sammandrag av Vasa-kommitténs rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska förütsätningarna att lyfta och omhändertaga skeppet Vasa. Marin-Press, Stockholm, Sverige 1958-02-21 SR-1958:0041
1189 BREDERODE Skibsfund fra søslaget i Øresund 1658 - 1958 c. SR-1958:0838
1194 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole J.L., København 1957-12-17 SR-1958:0843
1195 - Skibe bygget af Nakskov Skibsværft 1920-1958 - 1958 SR-1958:0844
1208 ALICE TORM Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1957-10-04 SR-1959:0570
1210 FERNCOAST (udenl.) Søsætningsmeddelelse Götaverken, Göteborg, Sverige 1957-12-03 SR-1959:0589
1212 GUNHILD TORM Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. B&W, København 1957-10-02 SR-1959:0595
1214 PRINSESSE MARGRETHE Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1956-12-20 SR-1959:0627
1222 - Sikkerheden til søs - 1960 c. SR-1960:0396
1223 CANDEIAS (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-3-25 SR-1960:0407
1227 STIGSTAD Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-10-20 SR-1960:0501
1230 USSURIJSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1960-06-17 SR-1960:0510
1231 NORDFARER S/S NORDFARER, Dampskibsselskabet Norden - 1961 c. SR-1961:0434
1233 ECUADORIAN REEFER Søsætning af en ny kølebåd til rederiet J. Lauritzen. JL, København 1961-10-27 SR-1961:0436
1236 SAIMA DAN Søsætning af polarskib til Rederiet J. Lauritzen JL, København 1961-12-16 SR-1962:0111
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1241 VASA (Sv.) Sammendrag af VASA-kommittens rapport beträffande de tekniska, organisatoriska och ekonomiska föutsätningarna att lyfte och omhändertaga skeppet VASA Marin-Press, Stockholm, Sverige 1958-02-21 SR-1964:0416
1253 - Skibe og traditioner - artikel om sømandsskæbner og skibstyper Søens Verden 1961-1962 REF-03-0391K
1257 - Saa kjæmped de Helte + Katten af tønden eller Slaget på Reden + Slaget på Reden - en stjernestund + Meteorologiske aspekter Politiken 1972-07-23 REF-03-0395
1266 - Skibet gennem tiderne - artikelserie (ukomplet) med fokus på Nakskov. Nakskov Skibsværft, Nakskov 1961-1962 REF-03-0404
1271 - Sidste kapitel af dansk hvalfangst Søens Verden 1961-1962 REF-03-0409K
1303 - Statens Istjeneste Statens Istjeneste 1955-12-01 REF-04-0440
1323 - Special Vessels for Ice-filled Waters JL, København 1955-05-01 REF-04-0460
1326 - Service to all nations - alle JL-skibe tegnet i Københavns Yderhavn JL, København 1955 REF-04-0463
1346 - Skæbnemødet på Strandvejen... familien er efter 18 års kamp kommet til magten igen, næsten. Berlingske Tidende, København 1997-02-23 REF-04-0483
1357 - Sejlskibenes oldboys synger på sidste vers Politiken, København 2000-08-13 REF-04-0494
1374 - SOO-slussarna, världens mest frekventerade fyller 100 år Svensk Sjöfarts Tidning 1955 REF-04-0511
1385 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1955-06-22 REF-04-0522
1386 - Suez Canal - The Suez Artery Norwegian Shipping News 1955-06-01 c. REF-04-0523
1387 - Suez Canal Company - Increased volume of traffic The Shipping World 1956-02-27 REF-04-0524
1388 - Suez Canalkonferensens facit Svensk Sjöfarts Tidning 1956-09-01 REF-04-0525
1389 - Suez Canal Dues & Development Plans Svensk Sjöfarts Tidning 1957-04-01 c. REF-04-0526
1390 - Suez Canal - Suezkanalens rydning Søens Verden 1960-1961 REF-04-0527K
1391 - Suez Canal - Some Reflections - Development The Motor Ship, England 1960-01-01 REF-04-0528
1393 - Suez Canal The Compass 1962-10-01 REF-04-0530
1394 - Suezkanalen fylder 100 år Vikingen 1969-09-01 REF-04-0531
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1396 - Suez The canal before the crisis History Today 2006-11-01 REF-04-0533
1397 - Suez Canal - The Reopening of the Suez Canal The Compass 1977 REF-04-0534
1398 - Skibsregistrerings-Bureauet: Fortegnelse over danske Fartøier 1846-1911 RA, København 1964 SR-1964:0465
1405 ELEONORA SOPHIE Skibsoplysninger for ELEONORA SOPHIE - 1964 c. SR-1964:0472
1406 GREV THOTT Skibsoplysninger for GREV THOTT - 1964 c. SR-1964:0473
1407 ST. JAN Skibsoplysninger for fregatten ST. JAN - 1964 c. SR-1964:0474
1408 ANNA Skibsoplysninger for fregatten ANNA. - 1964 c. SR-1964:0475
1409 ROEPSTORFF Skibsoplysninger for fregatten ROEPSTORFF - 1964 c. SR-1964:0476
1411 - Størrelser og specifikationer på de internationale signalflag - 1960 c. SR-1964:0478
1444 - Status for søkort i Danmark K&M, København 1994-06-14 REF-05-0564
1445 - Søkortene på vej ud i offentlig licitation Søfart 2003-02-01 c. REF-05-0565K
1447 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0567
1463 - Seamen's Church Institute, New York, USA - Danish Room and Marine Museum Seamen's Church Institute, New York, USA 1953 c. REF-05-0583
1465 - Skibsbygmester E.C. Benzon, Nykøbing Falster - En foregangsmand i dansk skibsbygning - 1953 c. REF-05-0585
1471 HELGA Store Bjørns skib HELGA Dansk Søulykke-Statistik, København 1925 SR-1964:0488
1473 - Snekkersten Jollen - 1960-06-02 SR-1964:0490
1477 - Søulykke paa Rheden. Kollision mellem svensk og norsk skib. Helsingør Avis, Helsingør 1890-11-10 SR-1964:0494
1481 - Skibsbyggeriet i Nyborg Fyens Stifts Adresse-Avis, Odense 1853-08-26 SR-1964:0498
1482 - Særudstilling på Handels- og Søfartsmuseet sommeren 1960: Poul Løvenørn, 1751-1826, dansk fyrvæsens og søopmålings organisator H&S, Helsingør 1960 SR-1964:0499
1483 - Slægten Boalth - 1964 c. SR-1964:0500
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1523 - Sailing Directions of the North Atlantic Viking Age (from about the year 860 to 1400) Journal of Navigation, London, England 1997-01-01 REF-05-0614
1542 - Surveying Deep-Draught Routes Journal of Navigation, London, England 1970-10-01 REF-05-0633
1551 - Standard Global Reference Datum Journal of Navigation, London, England 1987-09-01 REF-05-0642
1556 - Søkortsystem godt modtaget Navigatør 1993 REF-05-0647
1564 - Skibe bygget i Marstal af Bagerslægten - 1952 REF-05-0655
1598 - Samlinger af galionsfigurer - tilføjelse til artiklen om samme - 1960-05-10 SR-1964:0514
1607 BRITA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-03-28 SR-1964:0550
1608 RITVA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-03-28 SR-1964:0550
1609 CHILEAN REEFER (II) Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-03-20 SR-1964:0551
1613 JETTA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-07-05 SR-1964:0555
1617 KAISA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-04-12 SR-1964:0559
1619 MANJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-05-21 SR-1964:0561
1621 NELLA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1961-06-13 SR-1964:0563
1622 PERLA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1958-07-31 SR-1964:0564
1624 RAILA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1962-07-07 SR-1964:0566
1625 RIMJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1959-11-10 SR-1964:0567
1628 SELMA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1963-12-28 SR-1964:0570
1631 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1959-12-18 SR-1964:0573
1632 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1960-06-16 SR-1964:0574
1633 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1961-06-16 SR-1964:0575
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens søfartsskole i Kogtved. JL, København 1963-12-13 SR-1964:0576
1639 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-02-15 SR-1964:0586
1640 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Tale ved afleveringen af værftsdirektøren. B&W, København 1963-02-15 SR-1964:0587
1643 TOBIAS MÆRSK Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-04-27 SR-1964:0593
1647 SAMNANGER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-08-20 SR-1964:0601
1648 SAMNANGER Søsætningsmeddelelse. Direktør J.M. Barfoeds tale ved navngivningen B&W, København 1963-08-20 SR-1964:0602
1655 VESTHAV Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-11-22 SR-1964:0619
1656 GRUMANT Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1963-12-18 SR-1964:0623
1659 GOLFSTRIM Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-01-16 SR-1964:0630
1666 SUSANNE THOLSTRUP Søsætningsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1959-03-10 SR-1964:0643
1669 NANOK S Søsætningsmeddelelse. Svendborg Skibsværft A/S, Svendborg 1961-11-30 SR-1964:0650
1670 BIRTHE THOLSTRUP Søsætningsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1962-04-10 SR-1964:0652
1673 TORBEN MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Helsingør Skibsværft A/S, Helsingør 1962-11-30 SR-1964:0658
1682 THYRA TORM Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-03-23 SR-1964:0687
1684 ANDORRA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-12-12 SR-1964:0689
1685 KIRSTEN SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-09-11 SR-1964:0693
1687 SJÆLLAND Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-06-14 SR-1964:0695
1691 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-12 SR-1964:0700
1692 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-17 SR-1964:0701
1696 HENNING MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-07 SR-1964:0708
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1698 KAREN MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-11-05 SR-1964:0715
1699 DLUGOSZ Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-04-18 SR-1964:0716
1700 DLUGOSZ Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-04-25 SR-1964:0717
1703 ANGLO MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-02-19 SR-1964:0726
1705 ELMER R. PETERSON Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-06-08 SR-1964:0728
1710 PETER MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-12-13 SR-1964:0734
1713 TANJA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1964-07-16 SR-1964:0842
1714 THURØ MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-04-03 SR-1964:0843
1723 BULK VENTURE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-02-12 SR-1965:0571
1728 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0583
1729 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Med gæsteliste. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0584
1730 FINA SCANDINAVIE (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Direktør Niels Muncks tale ved navngivningen. B&W, København 1964-05-26 SR-1965:0585
1731 GEIZER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-08-05 SR-1965:0586
1732 GEIZER Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste. B&W, København 1964-08-05 SR-1965:0587
1734 GLETCHER Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-11-26 SR-1965:0591
1735 GLETCHER Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste. B&W, København 1964-11-26 SR-1965:0592
1739 MAIN ORE Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-11-12 SR-1965:0600
1740 PAVLOVO, PRILUKI Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1965-06-29 SR-1965:0602
1741 PAVLOVO, PRILUKI Søsætningsmeddelelse. Gæsteliste B&W, København 1965-06-29 SR-1965:0603
1744 SKAZOCHNIK ANDERSEN Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-06-20 SR-1965:0609
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1745 SKAZOCHNIK ANDERSEN Søsætningsmeddelelse. Ministerpræsident Hrustjov på besøg. Fruen navngav skibet. B&W, København 1964-06-20 SR-1965:0610
1750 ZAPOLJARNYJ Søsætningsmeddelelse. Samt gæsteliste. B&W, København 1965-03-30 SR-1965:0624
1764 KINNA DAN Søsætningsmeddelelse. JL, København 1965-10-21 SR-1965:0686
1766 ANCONA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-12-18 SR-1965:0688
1769 ASA-THOR Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-08-18 SR-1965:0694
1770 BEREZNIKI Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-08-14 SR-1965:0696
1772 BIJSK Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-16 SR-1965:0700
1773 JYTTE SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-04-02 SR-1965:0702
1775 LOTTE SKOU Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1965-11-10 SR-1965:0706
1777 A.P. MØLLER Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-09-03 SR-1965:0710
1778 DANBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-28 SR-1965:0712
1780 DANGULF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. APM, København 1964-11-03 SR-1965:0716
1782 ISBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-23 SR-1965:0719
1783 K.H. CRANDALL (udenl.) Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-01-07 SR-1965:0721
1785 LAUST MÆRSK (II) Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-08-20 SR-1965:0725
1787 MAGLEBY MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-06-04 SR-1965:0728
1789 MALMOIL Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1965-06-18 SR-1965:0732
1791 PRIMA MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-31 SR-1965:0736
1793 ROY G. LUCKS Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-05-16 SR-1965:0740
1796 SVENGULF MÆRSK Søsætningsmeddelelse. APM, København 1964-12-18 SR-1965:0752
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1854 - Skibs-køleanlæg - Marine Refrigerating Plants Vikingen 1954 REF-06-0743K
1857 - Specialfremstillede køle- og fryseanlæg Tidsskrift for Maskinvæsen 1965-07-01 REF-06-0746
1863 - Skip under bygging og bestilt pr. 1. januar 1951. Statistikker. Det Norske Veritas, Oslo, Norge 1951-01-01 REF-06-0752
1891 - Svingende bomme med automatisk manøvrering - System Hallén Vikingen 1958 REF-06-0780K
1894 ADVENTURER Special Heavy-lift Arrangement on the Motor Cargo Ship ADVENTURER. The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0783
1901 - Sværvægtsbomme, fotos The Motor Ship, London, England 1961-03-01 REF-06-0790
1905 - Special cargo-handling gear The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0794
1909 JUTLAND Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Flydedok A/S, Frederikshavn 1933-02-30 SR-1966:0696
1911 - Skipperskeer Ølgod Egnsmuseum, Ølgod 1967-10-01 SR-1966:0745
1915 - Skibe efter Skibslisterne fra 1834, 1842, 1844-1852, 1854-1855, 1857, 1860 og 1862. - 1966-08-06 SR-1966:1196
1937 DE TVENDE BRØDRE Skibsskiøde 1887 - 1887-04-06 SR-1968:0020
1938 - Skibsførere i Troense 1840-1880 og senere - 1925-10-11 SR-1968:0021
1941 - Sirenen - gudinder i søens verden. - 1964 ? SR-1968:0024
1942 - Slægten Mathiesen fra ca. 1650 til 1940. - 1940 SR-1968:0025
1962 IDA Skonnertbriggen IDA af Thisted - 1968 SR-1968:0045
1970 SPODSBJERG SPODSBJERG - 1964-09-08 SR-1968:0053
1977 - Skibsredere paa Taasinge, saavel som korresponderende - 1968 SR-1968:0060
1985 - Statens Skibstilsyn giver grønt lys for hidtil største gummiredningsflåde fabrikeret herhjemme. Nordisk Gummibådsfabrik A/S, Esbjerg 1962 SR-1968:0133
1993 ATALANTE Søsætningsmeddelelse Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1960-12-20 SR-1968:0149
1995 OTTO N. MILLER Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1962-08-15 SR-1968:0170
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2000 SKRYPLEV Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-05-10 SR-1968:0192
2005 SYDHAV Skibsoplysning for nybygning 774 B&W, København 1962 SR-1968:0211
2012 BELITSK (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-11-14 SR-1968:0282
2013 DAVYDOV (Udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1962-12-12 SR-1968:0283
2016 - Stor britisk motorordre til B&W B&W, København 1964-05-22 SR-1968:0399
2019 FERNCAPE (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1963-02-15 SR-1968:0300
2025 ENGLAND Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1963-12-10 SR-1968:0326
2027 ENGLAND Søsætningsmeddelelse DFDS, København 1963-12-10 SR-1968:0328
2031 OLUF MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-01-19 SR-1968:0348
2065 - SAL-loggen Vikingen u.a. REF-06-0820
2078 - Schleswig-Holsteins Walfang in alter Zeit - 1951 REF-07-0833
2095 - Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0850
2101 BELITA (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1964-10-01 SR-1968:0401
2102 PETER MÆRSK Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1963-12-13 SR-1968:0408
2103 ROY G. LUCKS Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-05-16 SR-1968:0409
2104 DANBJØRN Søsætningsmeddelelse. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-08-18 SR-1968:0413
2107 ANDORRA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1963-12-12 SR-1968:0432
2109 BIJSK Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-05-16 SR-1968:0435
2111 BEREZNIKI Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1964-08-14 SR-1968:0439
2114 SOVEREIGN CLIPPER Søsætningsmeddelelse. Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1964-05-21 SR-1968:0448
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2122 - Stigende eksport af B&W ALPHA dieselmotorer B&W, København 1965-10-22 SR-1968:0486
2124 SVENGULF MÆRSK Søsætning paa Odense Staalskibsværft A/S af m.t. SVENGULF MÆRSK APM, København 1964-12-18 SR-1968:0500
2127 METTE MOLS Søsætningsmeddelelse. Aalborg Værft A/S, Ålborg 1965-10-19 SR-1968:0508
2128 AKERSHUS Søsætningsmeddelelse. DFDS, København 1964-12-18 SR-1968:0515
2129 KRONBORG Søsætningsmeddelelse. Helsingør Skibsværft, Helsingør 1965-09-22 SR-1968:0518
2137 EJNAR THORSEN (Sv.) Søsætningsmeddelelse. Kockums Mekaniska Verkstads AB, Malmö, Sverige 1965-08-19 SR-1968:0533
2140 KÖNIG CHRISTIAN VIII Svar på brev om H/S KÖNIG CHRISTIAN VIII efter udkommet artikel H&S 1968-03-25 SR-1968:0747
2146 - Sender hermed et Tilbageblik over Lods og Fyrvæsenet igennem snart 60 Aar - 1954-03-09 SR-1968:0813
2161 - Sønderborg Rådhus - model af barken NICOLINE Sønderborg Skipperlaug, Sønderborg 1967-02-04 SR-1969:0483
2162 - Slægtsoplysninger om personer aktive i Vestindien. - 1967-08-28 SR-1969:0484
2167 - Strandinger på og ved Rømø, oversigt - 1969-05-10 SR-1969:0620
2172 CATRINA MARGRETHA Skibsskøde på galeasen CATRINA MAGRETHA Kalundborg og Omegns Museum, Kalundborg 1969-01-14 SR-1969:0625
2173 EBENEZER Skibsskøde på galeasen EBENEZER Kalundborg og Omegns Museum, Kalundborg 1969-01-14 SR-1969:0626
2177 - Slægtsoplysninger for Jes Jessen, Hans Peter Jessen, Carl Jessen, Frederik Christian Jessen og Carl Frederik Jessen - 1969-04-16 SR-1969:0630
2183 FORÆLDRES MINDE Slægtsoplysninger om Rasmus Pedersen Skov og Rasmus Rasmussen Skov 1798-1854 - 1968-05-28 SR-1969:0636
2188 - Slægtsoplysninger om Hans Christian Nyholm, 1838-1905, skibsreder - 1969 SR-1969:0656
2189 - Slægtsoplysninger om skibsreder Bruhn, Åbenrå, 1862 - 1968-11-18 SR-1969:0657
2194 - Skibe beregnet til kongens brug. H&S 1969-03-00 SR-1969:0661
2200 - Slægtsoplysninger om Charles Poulsen 1888-1952 - 1969 SR-1969:0667
2201 - Sønderborgskibe 1864-1920 - 1966-07-00 SR-1969:0668
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2202 ANNE BEWA (I) Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-12-04 SR-1972:1349
2204 ANNE MARINA Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-01-10 SR-1972:1351
2205 ANNI KLINT Søsætningsmeddelelse. Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-11-07 SR-1972:1352
2206 BETTY BEWA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-03-09 SR-1972:1353
2208 BRESLING BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-06-27 SR-1972:1355
2210 EGIN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-04-29 SR-1972:1357
2211 FRIJSENBORG CASTLE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-02-16 SR-1972:1358
2213 HELGA BEWA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-10-01 SR-1972:1360
2216 JETTE WONSILD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-10-25 SR-1972:1363
2217 JYTTE BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-06-11 SR-1972:1364
2218 KATRINE DANCOAST Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-04-03 SR-1972:1365
2219 KIRSTEN BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-02-11 SR-1972:1366
2220 KRAKA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1970-06-03 SR-1972:1367
2221 LONE WONSILD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-06-28 SR-1972:1368
2222 MARIA BRES Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-06-23 SR-1972:1369
2223 MARIANNE DANCOAST Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-04-06 SR-1972:1370
2226 MERC ATLANTIC Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-03-07 SR-1972:1373
2231 MERC KAREN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-10-24 SR-1972:1378
2232 MERC MARINER Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-03-20 SR-1972:1379
2233 MERC PACIFIC Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-05-20 SR-1972:1380
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2236 MERC TEXCO Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-04-16 SR-1972:1383
2238 NELLY KLINT Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-02-20 SR-1972:1385
2239 NORDJYLLAND Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-08-07 SR-1972:1386
2240 NORDSØEN Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-10-30 SR-1972:1387
2241 RUTH KLINT Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1971-04-03 SR-1972:1388
2242 SEA-BIRD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-05-25 SR-1972:1389
2243 SEPTIMUS Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-09-04 SR-1972:1390
2244 THOR STÆRKE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-08-03 SR-1972:1391
2245 STEFANIE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1969-07-08 SR-1972:1392
2246 GERDA BRØDSGAARD Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1968-05-21 SR-1972:1394
2247 MERC JYTTE Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1967-12-15 SR-1972:1395
2248 ARIETTA LIVANOS (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-02-25 SR-1972:1396
2250 DORTHE MÆRSK (II) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-06-27 SR-1972:1398
2252 ELI MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-06-21 SR-1972:1400
2254 ELISABETH MÆRSK (V) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-03-20 SR-1972:1402
2256 ESSO COPENHAGEN Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1970-02-07 SR-1972:1404
2257 EUGENIE LIVANOS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1972-05-04 SR-1972:1405
2260 EVELYN MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-12-12 SR-1972:1408
2262 EVGENIA CHANDRIS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-03-29 SR-1972:1411
2264 FERNCASTLE (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-02-15 SR-1972:1413
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2267 FERNCREST (udenl.) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-10-03 SR-1972:1416
2271 HAMILTON LOPES + HORTA BARBOSA Søsætningsmeddelelse for to skibe Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-09-26 SR-1972:1420
2276 JAKOB MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-01-07 SR-1972:1425
2278 JANE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-04-06 SR-1972:1427
2280 LAURA MÆRSK (IV) Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1966-03-07 SR-1972:1429
2282 LEISE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-06-03 SR-1972:1431
2284 LOUIS MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-10-21 SR-1972:1433
2286 MARINULA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-06-21 SR-1972:1435
2288 MITRA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1969-01-04 SR-1972:1437
2290 NATICINA Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-08-21 SR-1972:1439
2292 NORDHAV Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-01-07 SR-1972:1441
2293 NORDHAV Søsætningsmeddelelsens gæsteliste. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-01-07 SR-1972:1442
2295 RASMINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-09-25 SR-1972:1444
2299 ROSA MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-12-18 SR-1972:1448
2301 STAVIK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1967-11-23 SR-1972:1450
2308 APARIT (udenl.) Søsætningsmeddelelse. B&W, København 1966-12-23 SR-1972:1457
2310 ARAUCANO (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-06-21 SR-1972:1459
2315 BIANCA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-07-25 SR-1972:1463
2317 DANITA (No.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-11-28 SR-1972:1465
2318 DANITA (No.) Søsætningsmeddelelse med navneliste for gæster. B&W, København 1967-11-28 SR-1972:1466
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2319 EKHOLOT (Udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-03-14 SR-1972:1467
2320 ELBE ORE (udenl.) Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-11-25 SR-1972:1468
2324 HOLTHAV Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-03-28 SR-1972:1472
2325 HOLTHAV Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1968-03-28 SR-1972:1473
2327 KOMPAS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-04-30 SR-1972:1475
2330 KOVDOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-04-27 SR-1972:1478
2332 KURS Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-06-12 SR-1972:1480
2333 LISITA Søsætningsmeddelelse B&W, København 1968-06-21 SR-1972:1481
2334 LOKATOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-12-15 SR-1972:1482
2335 LONG HOPE Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-08-07 SR-1972:1483
2336 MAGNIT Søsætningsmeddelelse B&W, København 1970-04-11 SR-1972:1484
2337 MAIN ORE Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-05-04 SR-1972:1485
2338 MISSOURI Søsætningsmeddelelse B&W, København 1965-12-30 SR-1972:1486
2339 MISSOURI Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1965-12-30 SR-1972:1487
2341 - Søsætning af den første af otte nye cargolinere til DFDS' Atlant-trafik. DFDS, København 1965-12-30 SR-1972:1489
2342 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1969-11-07 SR-1972:1490
2343 OLIVIA MÆRSK Søsætningsmeddelelse - gæsteliste B&W, København 1969-11-07 SR-1972:1491
2346 PELENGATOR Søsætningsmeddelelse B&W, København 1967-09-29 SR-1972:1494
2347 PEREMYSHIJ Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-02-04 SR-1972:1495
2350 PROKOPJEVSK Søsætningsmeddelelse B&W, København 1966-04-21 SR-1972:1498
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2354 SKOGSTAD Søsætningsmeddelelse B&W, København 1970-10-23 SR-1972:1502
2360 - Skibsportrætter i Svendborg Museum. Svendborg Museum, Svendborg 1974-10-08 SR-1973:3482
2362 - Slægtsoplysninger om Hans Sørensen Seistrup 1814-1886 - 1977-04-24 SR-1977:0864
2365 ZAIRE Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-03-01 SR-1978:1473
2366 DRONNING MARGRETHE II Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-03-14 SR-1978:1476
2367 DRONNING MARGRETHE II Søsætningsmeddelelse og om tre nye færger DSB, København 1973-03-14 SR-1978:1477
2368 MC-KINNEY MÆRSK Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-06-03 SR-1978:1479
2369 PANAMA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-12-08 SR-1978:1482
2371 BORINGIA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-10-27 SR-1978:1485
2372 FIONIA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-06-24 SR-1978:1487
2374 PIRAEUS SEA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-10-08 SR-1978:1491
2375 TORM ROTNA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-05-19 SR-1978:1493
2376 TORM RASK Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1976-09-11 SR-1978:1497
2380 SAMOA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-02-01 SR-1978:1504
2381 SARGODHA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-05-10 SR-1978:1506
2382 PARANAGUA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1977-03-02 SR-1978:1508
2386 SONJA BEWA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-11-13 SR-1978:1512
2387 MERC SCANDINAVIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1972-11-25 SR-1978:1513
2388 BACAT I Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-09-05 SR-1978:1514
2389 MERC ASIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-09-12 SR-1978:1515
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2390 MERC NORDIA Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-11-20 SR-1978:1516
2391 SKANLITH Søsætningsmeddelelse Frederikshavn Værft & Tørdok A/S, Frederikshavn 1973-12-11 SR-1978:1517
2398 SINALOA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-08-30 SR-1979:0477
2400 SIMBA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1978-11-29 SR-1979:0479
2402 SIENA Søsætningsmeddelelse Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1979-04-04 SR-1979:0481
2407 LARSENS PLADS Skibsoplysning Skagen Museum ?, Skagen 1985 c. SR-1985:0194
2409 - Skibsliste for rederiet Chr. Simoni, Ålborg i 1836-1911 Simony Skovadministration, Præstø 1986 SR-1986:0089
2410 - Slægtsoplysninger om Christensen Raae 1705 til ca. 1800 - 1986 SR-1986:0090
2413 STOREBJØRN Salon fra s/s STOREBJØRN, inventar og løse genstande nedtaget til H&S i 1975. - 1987 SR-1987:0376
2450 - Sømandens vejrforudsigelser - meteorologi Søens Verden 1961 REF-07-0888K
2453 - Skriftlige kilder vedrørende sundhed på Handels- og Søfartsmuseet H&S 2009-08-11 REF-07-0891
2457 MARY ROSE Surgeons of the MARY ROSE - The practice of surgery in Tudor England - - REF-07-0895
2465 - Satellitter varsler cykloner. NASAs meteorologiske satellitter til stor hjælp ved lokalisering af uvejr. Navigatør, København 1963-01-01 REF-07-0903
2469 - Sølaugets Bevilling af 13.februar 1784 - 1789 REF-07-0907
2478 - Særudstilling Hvad gamle tegninger og modeller fortæller om træskibsbygning Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør 1956-10-14 REF-07-0916
2482 - Søfartssamlinger ved Svendborgsund i Troense. Svendborg og Omegns Museum, Svendborg 1982 REF-07-0920
2489 - Skolernes adoption af skibe HKL Medlemsblad for Helsingør Kommunelærerforening 1949-05-01 REF-07-0927
2491 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, guide. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0929
2492 - Skibet Danish Shipbuillding Exhibition - Copenhagen - Denmark, tegning over standpladser. Udstillingen Skibet, København 1949-08-19 REF-07-0930
2493 PATENTIA Slaveoprøret på PATIENTIA 1753, artikel - 1949 REF-07-0931
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2508 - Solarsteinn - Beskrivelse i anledning af magister C.L. Vebæks fund ved Vatnahverfi ved Igalikofjorden, Østerbygden, Grønland, i sommeren 1951. - 1952-07-00 REF-08-0946
2538 - Sources of Latitude error in English sixteenth century navigation Journal of Navigation, England 1983-10-01 REF-08-0976
2558 - Sources of Latitude Error in Englsih Sixteenth Century Navigation Journal of Navigation, England 1983-09-01 REF-08-0996
2578 - Surface Navigation in High Latitudes (flere artikler) Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-1016
2624 - Samlemappe med oplysninger om Nautisk Prøvekammer, sekstantprøvebord, kompasprøvestand - 2008-06-10 REF-09-1062
2634 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole i Kogtved ved Svendborg. JL, København 1960-12-15 REF-09-1072
2643 - Sankta Barbara, helgen for artillerister m.fl. Norsk Artilleri-tidsskrift, Oslo, Norge 1949 REF-09-1081
2654 - Shipwrecks in the Revolutionary and Napoleonic Eras, 1793-1815. Causal factors and comments. Journal of Navigation, England 1999-05-01 REF-09-1092
2673 - Særudstilling på H&S om Poul Løvenørn H&S 1960 REF-09-1111
2691 - Samlelæg om pirateri og pirater - 1980-2000 REF-09-1129
2698 - Samlelæg med oplysninger om fremdrivningsskruer - 1950-2000 REF-09-1136
2709 - Seks udklip om radarens tilstand og modelomtale i magasiner. - 1960-1970 REF-10-1147
2728 - Satellite Compass Model SC-60 brochure med data Furuno Electric Co., Japan 2000 c. REF-10-1166
2736 - Slå et reb Politiken, København 1994-01-16 REF-10-1174
2762 - Semesterafslutning på J. Lauritzens Søfartsskole. JL, København 1957-12-17 REF-10-1200
2765 - Stabelafløbning, teori og teknik Diverse 1960 REF-10-1203
2766 - Stabilisatorer - diverse artikler om typer og teknik Diverse 1960 REF-10-1204
2767 - Styremaskiner - forskellige artikler og oplysninger, bl.a. Svendborg styremaskinen. Diverse 1961 REF-10-1205
2768 - Støjproblemer i skibe - flere artikler Diverse 1956-1965 REF-10-1206
2774 - Søfolkenes Mindehotel indvielsen 1954-12-20 Søfolkenes Mindehotel, København 1954 REF-10-1212
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2775 - Sømandshjemmet Bethels 50-års jubilæum Sømandshjemmet Bethel, København 1956-03-18 REF-10-1213
2786 - Sejlføring og vindpres - sejlenes stilling - artikel og teori - 1930 c. REF-10-1224
2789 - Studies on interaction at sea Journal of Navigation, England 1979-05-01 REF-10-1227
2793 - Sikkerheden ved Rejser paa Havet Gads Danske Magasin, København 1912-06-01 REF-11-1231
2804 - Søgrænser - territorialfarvand - 2000 REF-11-1242
2823 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for B&W B&W, København 1950- REF-11-1261
2824 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Helsingør Værft Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Helsingør 1950- REF-11-1262
2825 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Nakskov Skibsværft Nakskov Skibsværft, Helsingør 1950- REF-11-1263
2826 - Samlelæg for diverse artikler, brochurer og udklip for Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft, Odense 1950- REF-11-1264
2827 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1265
2828 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1266
2829 - Samlelæg for bilag vedrørende Weilbachs firmahistorie. Iver C. Weilbach & Co., København 1755-2004 REF-12-1267
2841 DANMARK Skoleskibet DANMARK på kalenderbillede, tegnet af Rolf Kühl C. Plath, Hamburg, Tyskland 1980 c. REF-13-1279
2844 NEPTUN Schonergaleasse aus Rendsburg NEPTUN - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1282
2846 ALPHA Schoner aus Aalborg ALPHA - kalenderbillede Cassens + Plath, Bremerhaven, Tyskland 1984 REF-13-1284
2864 - Sønderjydske Byers Indsats i Skibsfarten i Sejlskibenes Storhedstid Jul i Grænseland 1943 REF-12-1302
2871 SØRIDDEREN SØRIDDEREN - skibet som ikke ville dø - 1993-03-19 REF-12-1309
2876 - Sønderjyde på de store have - 1993-06-01 REF-12-1314
2883 MÆRSK SUPPORTER Søsætning af MÆRSK SERVER og MÆRSK SUPPORTER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1971-07-09 REF-14-1321
2895 LABRADOR Søsætning af skoleskibet for DFDS - LABRADOR DFDS, København 1967-01-10 REF-14-1333
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2896 MICHIGAN Søsætning og aflevering af MICHIGAN DFDS, København 1966-03-11 REF-14-1334
2897 METTE MOLS Søsætningen af den første automobilfærge til Mols-Linien DFDS, København 1965-10-19 REF-14-1335
2902 ASA-THOR Søsætningsmeddelelse og afleveringsmeddelelse for ASA-THOR Nakskov Skibsværft 1965-08-18 REF-14-1340
2925 NORDBY Søsætningsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1964-04-15 REF-14-1361
2946 ARANYA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1966-03-09 REF-15-1382
2947 AROSIA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-02-15 REF-15-1383
2948 ALAMEDA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-02-28 REF-15-1384
2949 ATREVIDA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1967-10-26 REF-15-1385
2950 FALSTRIA Søsætningsmeddelelse. Generel beskrivelse med fotos og forklaringer. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1971-04-15 REF-15-1386
2951 MEONIA Søsætningsmeddelelse. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1971-11-30 REF-15-1387
2952 CIMBRIA Søsætningsmeddelelse. Afleveringsmeddelelse. Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1970-12-01 REF-15-1388
2964 - Safety First til søs - sikkerhedsbrochure fra JL. JL 1970-08-26 REF-15-1400
2979 - Sømandsliv på langfart og i hjemlige farvande. Henningsen, Henning, Helsingør 1969 REF-15-1415
2994 ABSALON Skøde på salg af ABSALON. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-05-01 KSB-08-0006
3001 ADELE Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-08-28 KSB-08-0007
3002 ADELE Salgsdokumenter på salg af skibet ADELE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-07-21 KSB-08-0007
3011 AFRICA Salgsdokumenter på salg af skibet AFRICA. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-04-08 KSB-08-0008
3012 AGATHE Skibsregistreringsudskrift samt brev købekontrakt for salg til udlandet af AGATHE. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-12-11 KSB-08-0009
3013 AGGERSBORG Salgsdokumenter på salg af skibet AGGERSBORG. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-04-00 KSB-08-0010
3014 AGGERSUND Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-11-03 KSB-08-0011
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3015 AGNES Skøde på salg af af lille jagt på 9,87 NRT. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-10-10 KSB-08-0012
3016 AGNES Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-22 KSB-08-0013
3027 JOHN Skonnerten JOHN blev det sidste større træskib bygget på Bornholm. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-02-01 REF-16-1432
3030 SIF SIF af Marstal - Fod på eget dæk. Artikel REF-16-1435. Fragtfarten, Rederiforeningen af 1895, København 1988-10-01 REF-16-1435
3032 THORVALDSEN S/S THORVALDSEN - en kort detaljehistorie og en tegning. Anonym 1970 c. REF-16-1437
3035 AGNETE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-01-03 KSB-08-0014
3036 AGNETHE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-09-30 KSB-08-0015
3037 AKSA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-15 KSB-08-0016
3038 ALBATROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-08-24 KSB-08-0017
3039 ALBATROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-08-24 KSB-08-0018
3040 H.A. HANSEN Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-18 KSB-08-0019
3041 ALEXANDROS Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-21 KSB-08-0020
3042 GLOUCESTERBROOK (udenl.) Survey Report for S.S. GLOUCESTERBROOK - Superficial Inspection Afloat. Savage & Sedgwick, Leadenhall Street, London EC 3, UK 1947-01-27 REF-16-1440
3043 ALFA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-06-24 KSB-08-0021
3044 ALFA Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-03-31 KSB-08-0022
3045 ALFREDE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-17 KSB-08-0023
3046 ALICE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-08-0024
3047 ALICE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0025
3048 ALMA MARIE Salgsdokumenter på salg af skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-12-21 KSB-08-0026
3049 ALMEE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-10-25 KSB-08-0027
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3050 AMBULANT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-11-03 KSB-08-0028
3051 AMELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-09-13 KSB-08-0029
3052 AMOR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-30 KSB-08-0030
3053 ANDREA Salgsdokument for skibet. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-02-12 KSB-08-0031
3054 DUEN Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3055 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-05-20 KSB-08-0033
3056 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-03-26 KSB-08-0034
3057 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-17 KSB-08-0035
3058 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-22 KSB-08-0036
3059 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-11 KSB-08-0037
3060 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-03-12 KSB-08-0038
3061 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-02-18 KSB-08-0039
3062 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-16 KSB-08-0040
3064 ANNA MARIE Salgsdokument m.fl. dokumenter for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-10-07 KSB-08-0042
3065 ANNA MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-04-19 KSB-08-0043
3066 ANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-02-17 KSB-08-0044
3067 ANNELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-05 KSB-08-0045
3068 ARCHIMEDES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-01-09 KSB-08-0046
3069 ARCTIC Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-10-27 KSB-08-0047
3070 ARKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-09-23 KSB-08-0048
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3071 ARON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-11-00 KSB-08-0049
3072 ASSISTENT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-23 KSB-08-0050
3073 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-02-29 KSB-08-0051
3074 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3075 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3076 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3077 ASTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-11-00 KSB-08-0052
3078 ASTRID Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943 KSB-08-0053
3079 ATLAS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-20 KSB-08-0054
3080 AURELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-12-27 KSB-08-0055
3081 AURELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-12-00 KSB-08-0056
3083 AURORA (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-09-03 KSB-08-0058
3084 AWASTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-04-01 KSB-08-0059
3085 AXEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-03-24 KSB-08-0060
3086 BANTRY BAY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-11-30 KSB-08-0061
3087 BENITO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-05-23 KSB-08-0062
3088 BENTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-08-0063
3089 BERTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-26 KSB-08-0064
3090 GRETHE KURE Salgsdokument for skibet ex BETOINE: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-03-28 KSB-08-0065
3091 BETTY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-01-31 KSB-08-0066
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3092 BIRGIT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-07-30 KSB-08-0067
3093 BIRGITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-10-05 KSB-08-0068
3094 BIRGITTE HØEG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-08-29 KSB-08-0069
3095 BJØRN Salgsdokument for sandpumperen: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-28 KSB-08-0070
3096 BJJØRN ELFVING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-05-27 KSB-08-0071
3097 BODIL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-12-08 KSB-08-0072
3098 BORDERGLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-10-22 KSB-08-0073
3099 BORNHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-08-03 KSB-08-0074
3100 BRAVO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-03-03 KSB-08-0075
3101 BRETLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-04-01 KSB-08-0076
3102 BRITA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-01-17 KSB-08-0077
3103 BRITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-07-03 KSB-08-0078
3104 BRITTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-03-30 KSB-08-0079
3105 BRØDRENE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1906-02-19 KSB-08-0080
3106 BYGHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-10-20 KSB-08-0081
3107 BØLGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-09-10 KSB-08-0082
3108 BØLGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-02-01 KSB-08-0083
3109 CAJE Salgsdokument for skibet CAJE bygget Groningen 1909. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-10-02 KSB-08-0084
3111 CAP Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-02-18 KSB-08-0086
3112 CARLI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-08-0087
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3113 CAROLINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-11 KSB-08-0088
3114 CATERINA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-12-18 KSB-08-0089
3115 NORDLYSET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-09-10 KSB-08-0090
3116 CERVO (udenl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-02-03 KSB-08-0091
3117 CHARLOTTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-07-14 KSB-08-0092
3118 CHRISTIAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-05-18 KSB-08-0093
3119 CHRISTIAN B Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-05-26 KSB-08-0094
3120 CHRISTIAN IX Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-02-28 KSB-08-0095
3121 CITO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-12-22 KSB-08-0096
3122 CLARA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-02-06 KSB-08-0097
3124 CONSTANTIN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København - KSB-08-0099
3125 CORNELIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0100
3126 COSMOPOLIET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-27 KSB-08-0101
3127 TORBEN L Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-09-00 KSB-08-0102
3128 ODIN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-07-14 KSB-08-0103
3129 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-02-23 KSB-08-0104
3130 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-14 KSB-08-0105
3131 VALDEMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-04-14 KSB-08-0106
3132 DAGMAR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-06-30 KSB-08-0107
3133 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-09-17 KSB-08-0108
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3134 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922 KSB-08-0109
3135 DAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939 KSB-08-0110
3136 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-03-24 KSB-08-0111
3137 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-25 KSB-08-0112
3138 DANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-03-12 KSB-08-0113
3139 DANIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-23 KSB-08-0114
3140 DANMARK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-02-01 KSB-08-0115
3141 DE TVENDE BRØDRE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-06-07 KSB-08-0116
3142 DFDS 13 Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0117
3143 DIANA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-01-14 KSB-08-0118
3144 DORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-05-31 KSB-08-0119
3145 DORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-26 KSB-08-0120
3146 DORIT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-01-19 KSB-08-0121
3147 DORTHEA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-04-01 KSB-08-0122
3148 - Salgsdokument for skibet, der er en nybygning uden navn. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-08-31 KSB-08-0123
3149 DUVAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-12-20 KSB-08-0124
3150 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-11-02 KSB-08-0125
3151 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924 KSB-08-0126
3152 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-10-19 KSB-08-0127
3153 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-08-0128
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3154 KNUD VILLEMOES Salgsdokument for skibet ex DUISBURG: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-08-22 KSB-08-0129
3155 DYKKEREN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1924-07-00 KSB-08-0130
3180 EBENEZER Salgsdokument for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-03-06 KSB-09-0132
3181 EDEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-03-12 KSB-09-0133
3182 EDEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-07-15 KSB-09-0134
3183 EDITH Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-01-28 KSB-09-0135
3184 EDITH Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1906-06-23 KSB-09-0136
3185 EDITH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-20 KSB-09-0137
3186 EDSKE SMITH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-05-25 KSB-09-0138
3187 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-09-0139
3188 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-08-27 KSB-09-0140
3189 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-10-03 KSB-09-0141
3190 ELISABETH (udenl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-01-12 KSB-09-0142
3191 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-02-01 KSB-09-0143
3192 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-12-02 KSB-09-0144
3193 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-12-03 KSB-09-0145
3194 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-24 KSB-09-0146
3195 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-19 KSB-09-0147
3196 ELISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-01-20 KSB-09-0148
3197 ELISE DYREBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-01-20 KSB-09-0149
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3198 ELIZABETE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1927-05-26 KSB-09-0150
3199 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1940-02-20 KSB-09-0151
3200 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-05-02 KSB-09-0152
3201 ELLEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-09-18 KSB-09-0153
3202 ELLIDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-02-10 KSB-09-0154
3203 ELSA MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-04 KSB-09-0155
3204 ELSE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941 KSB-09-0156
3205 ELSE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-24 KSB-09-0157
3206 EMANUEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1933-04-22 KSB-09-0158
3207 EMILIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-08-14 KSB-09-0159
3208 EMILIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-29 KSB-09-0160
3209 EMIL STANG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-06-03 KSB-09-0161
3210 EM JUUL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-11-11 KSB-09-0162
3211 ENTREPRISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-19 KSB-09-0163
3212 ERHARDT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-04-17 KSB-09-0164
3213 ERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1912-09-14 KSB-09-0165
3214 ERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-05-28 KSB-09-0166
3215 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923 KSB-09-0167
3216 ERNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-04-22 KSB-09-0168
3217 ERNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-11-29 KSB-09-0169
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3218 ERNI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930 KSB-09-0170
3219 ESTER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-06-27 KSB-09-0171
3220 ESTHER MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-08-02 KSB-09-0172
3221 ESTHER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-08-01 KSB-09-0173
3222 EVA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-01-27 KSB-09-0174
3223 EVA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-06-00 KSB-09-0175
3224 EVA KRULL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-04-02 KSB-09-0176
3225 EXPRES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1943-03-03 KSB-09-0177
3226 EXPRES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-05-12 KSB-09-0178
3227 FALKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-07-22 KSB-09-0179
3228 FALKEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-05-10 KSB-09-0180
3230 FAMILIENS HAAB Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-06-26 KSB-09-0182
3231 FAMILIENS LYKKE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-04-00 KSB-09-0183
3232 FANNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1914-02-00 KSB-09-0184
3233 FANNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-08-20 KSB-09-0185
3234 FARBAG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1919-10-03 KSB-09-0186
3235 FIND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936 KSB-09-0187
3236 FINLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-5-31 KSB-09-0188
3237 FINLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-12-31 KSB-09-0189
3238 FOLA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-01-20 KSB-09-0190
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3239 FORENING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-03-23 KSB-09-0191
3240 FORTUNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-01-10 KSB-09-0192
3241 FORÆLDRES MINDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-00 KSB-09-0193
3242 FOX III Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-01-11 KSB-09-0194
3243 FRED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-01-30 KSB-09-0195
3244 FREDERICIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-01-04 KSB-09-0196
3245 FREDERIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1911-03-29 KSB-09-0197
3246 FREJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1932-03-14 KSB-09-0198
3247 FREJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-11-07 KSB-09-0199
3248 FREMAD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-06-22 KSB-09-0200
3249 FRODE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-11-13 KSB-09-0201
3250 FULVIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-02-01 KSB-09-0202
3251 FYRSKIB VII Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-09-17 KSB-09-0203
3252 FÆNØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-06-10 KSB-09-0204
3253 GABRIEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-01-26 KSB-09-0205
3254 GABRIEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-06-20 KSB-09-0206
3255 GALATHEA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-02-18 KSB-09-0207
3256 GALEON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1921-01-31 KSB-09-0208
3258 GAUTATYR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-11-00 KSB-09-0210
3259 GEFION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1926-01-30 KSB-09-0211
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3261 GEFION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-01-03 KSB-09-0213
3262 GEORG STAGE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-06-14 KSB-09-0214
3263 GERDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-00 KSB-09-0215
3264 GLORY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-05-00 KSB-09-0216
3265 GLORY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-09-21 KSB-09-0217
3266 GOLDI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-06-05 KSB-09-0218
3267 GOTFRED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-05-16 KSB-09-0219
3268 GRAY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937 KSB-09-0220
3269 G.R. BERG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-28 KSB-09-0221
3270 GRENEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-03-21 KSB-09-0222
3271 GRENAA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-03 KSB-09-0223
3272 ZEPHYR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936 KSB-09-0224
3273 GRETE KURE Salgsdokument for skibet: Bill of Sale Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938 KSB-09-0225
3274 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-03-02 KSB-09-0226
3275 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-11-26 KSB-09-0227
3276 GRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-12-12 KSB-09-0228
3277 GRIBSKOV Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-07-03 KSB-09-0229
3278 GRØNSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-05-31 KSB-09-0230
3279 GRØNSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1948-09-28 KSB-09-0231
3280 GULDBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-10-08 KSB-09-0232
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3281 GULDBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-10-09 KSB-09-0233
3282 GULDBORGLAND Salgsdokument for skibet samt Panteobligation: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1934-06-08 KSB-09-0234
3283 GULDBORGLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1949-03-09 KSB-09-0235
3284 GULDBORGSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-01-00 KSB-09-0236
3286 DAGNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-01-14 KSB-09-0238
3287 HAMLET Salgsdokument: slutseddel for ophugning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1937-07-07 KSB-09-0239
3288 HANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-08-14 KSB-09-0240
3289 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-10-04 KSB-09-0241
3290 AGNETE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-05-12 KSB-09-0242
3291 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1909-02-08 KSB-09-0243
3292 HANS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1933-04-09 KSB-09-0244
3293 HANS BILLE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-06-11 KSB-09-0245
3294 HANSINE MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-1917 KSB-09-0246
3295 HASA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945 KSB-09-0247
3296 HAUKUR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-10-18 KSB-09-0248
3297 HAVMANDEN Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-07-24 KSB-09-0249
3298 H.C. ØRSTED Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1922-12-06 KSB-09-0250
3299 HEIDI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-03-29 KSB-09-0251
3300 HEIMDAL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1929-05-01 KSB-09-0252
3301 HEIMDAL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910 KSB-09-0253
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3302 HELA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-06-06 KSB-09-0254
3303 HELENE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-03-01 KSB-09-0255
3304 HENNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1944-02-05 KSB-09-0256
3305 HENNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-02-25 KSB-09-0257
3306 HENRIETTE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-01-30 KSB-09-0258
3307 HENRY BROOKE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1916-11-04 KSB-09-0259
3308 HERCULES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942 KSB-09-0260
3309 HERMAN BLEM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1925-03-21 KSB-09-0261
3310 JYDEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-05-10 KSB-09-0262
3311 HERTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-12-13 KSB-09-0263
3312 HERØEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-06-10 KSB-09-0264
3313 HERØEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-03-30 KSB-09-0265
3314 LEIZA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-09-27 KSB-09-0266
3315 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-02-00 KSB-09-0268
3316 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-03-00 KSB-09-0269
3317 HAABET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1923-05-05 KSB-09-0270
3318 I.B. PEDERSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-07-27 KSB-09-0271
3319 FREMAD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931 KSB-09-0272
3320 INDIA (Sv.) Salgsdokument for skibet INDIA af Kivik med annullering. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-01-23 KSB-09-0273
3321 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1939-09-13 KSB-09-0274
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3322 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1908-01-15 KSB-09-0275
3323 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-15 KSB-09-0276
3324 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-02-14 KSB-09-0277
3325 INGER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-05-16 KSB-09-0278
3326 INGER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-01-10 KSB-09-0279
3327 IRIS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-06-11 KSB-09-0280
3328 IRMGARD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1947-01-21 KSB-09-0281
3329 ISEFJORD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-09-24 KSB-09-0282
3331 BACAT I Salg af BACAT 1-systemet, kataloger og omtale. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1981-08-26 KSB-13-0025
3332 LOTTE NIELSEN Specifikationer for skibets bygning på værftet. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1969-04-09 KSB-13-0026
3339 BRATEN Salgsdokument og tegning for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1965 KSB-13-0033
3375 JACOBINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-04-01 KSB-10-0283
3376 JANE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1941-03-06 KSB-10-0284
3377 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-1939 KSB-10-0285
3378 JOHANNA FREDERICKA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1884-06-12 KSB-10-0286
3379 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1936-01-21 KSB-10-0287
3380 JOHANNE Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-08-25 KSB-10-0288
3381 WILLIAM HUNTER Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1904-08-25 KSB-10-0289
3382 JOHANNE Skadesløshedsbrev for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1910-04-28 KSB-10-0290
3383 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1930-02-03 KSB-10-0291
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3384 JOHANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1913-03-25 KSB-10-0292
3385 JOHANNE II Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1935-12-20 KSB-10-0293
3386 JOHANNES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1928-04-12 KSB-10-0294
3387 JOHN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-09-00 KSB-10-0295
3388 JUNO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-03-21 KSB-10-0296
3389 JYDEN Skibspanteobligation for Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1915-05-10 KSB-10-0297
3390 JYDEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1938-05-14 KSB-10-0298
3391 JYLLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1942-07-00 KSB-10-0299
3393 KARAS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946 KSB-10-0301
3394 KARL & LOUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1920-09-00 KSB-10-0302
3395 KATHINKA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-12-04 KSB-10-0303
3396 KATHRINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1917-11-24 KSB-10-0304
3397 KATHRINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1945-11-20 KSB-10-0305
3398 MIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-08-09 KSB-10-0306
3399 KIRSTEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1946-03-05 KSB-10-0307
3432 GÖTALAND Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1972-10-05 REF-17-1472
3433 SVEALAND Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-09-10 REF-17-1473
3435 NEPTUNE ARIES Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-08-22 REF-17-1475
3436 NEPTUNE ORION Søsætningsmeddelelse: Afleveringsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-02-20 REF-17-1476
3437 PRINS HENRIK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1973-11-29 REF-17-1477
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3438 MARCHEN MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-06-07 REF-17-1478
3439 MARGRETHE MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1974-10-24 REF-17-1479
3440 MATHILDE MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov 1975-03-07 REF-17-1480
3441 ROY MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-08-09 REF-17-1481
3442 RICHARD MÆRSK Søsætningsmeddelelse:. Afleveringsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-10-28 REF-17-1482
3443 ROMØ MÆRSK Søsætningsmeddelelse: Odense Staalskibsværft A/S, Lindø, Munkebo 1972-12-14 REF-17-1483
3444 TORILL KNUDSEN Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-03-10 REF-17-1484
3445 RANIA CHANDRIS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-05-26 REF-17-1485
3446 RAS MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-08-24 REF-17-1486
3447 ROBERT MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1973-10-27 REF-17-1487
3449 ATLANTIC EMPRESS Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-02-12 REF-17-1489
3450 KATRINE MÆRSK Søsætningsmeddelelse Odense Staalskibsværft A/S, Odense, Lindø 1974-09-20 REF-17-1490
3460 ESSO AALBORG Skibsoplysninger på postkort Dansk Esso A/S, København 1959 REF-17-1500
3461 SKIBLADNER II Skibladner II - kort skibshistorie fra bygning til øvelsesskib FDF Søkorps København, Tåstrup 1973 c. REF-17-1501
3478 BLAAHEJREN Skibsoplysninger og tegning af BLAAHEJREN H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1517
3479 CUTTY SARK Skibsoplysninger og tegning af CUTTY SARK H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1518
3480 DE SYV SØSKENDE Skibsoplysninger og tegning til brug for platte H&S, Helsingør 1981-05-11 REF-17-1519
3481 FLYING CLOUD (udenl.) Skibsoplysninger og tegning af FLYING CLOUD H&S, Helsingør 1975 c. REF-17-1520
3482 NORSKE LØVE Skibsoplysninger og tegning af NORSKE LØVE H&S, Helsingør 1970 c. REF-17-1521
3483 SKT. PETER Skibsoplysninger og tegninger til model af Vitus Berings skib H&S, Helsingør 1982-05-08 REF-17-1522
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3484 TJALFE Skibsoplysninger, tegninger og artikler om TJALFE, motiv til skibsplatte. H&S, Helsingør 1980 c. REF-17-1523
3501 KIRSTEN SKOU Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-07-25 KSB-10-0308
3502 KNUDSINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-12-05 KSB-10-0309
3503 KONGEBROEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1949-03-19 KSB-10-0310
3504 KONG HELGE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-01-26 KSB-10-0311
3505 KONGSHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-07-29 KSB-10-0312
3506 KRISTINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-01-13 KSB-10-0313
3507 KRISTINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1911-05-09 KSB-10-0314
3509 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-07-19 KSB-10-0316
3510 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-03-01 KSB-10-0317
3511 KVIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-08-12 KSB-10-0318
3512 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1897 KSB-10-0319
3513 LANGELANDS PAKET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-03-28 KSB-10-0320
3514 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1907-03-06 KSB-10-0321
3515 LAURA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-03-13 KSB-10-0322
3516 LEIF / LEJF Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-05-01 KSB-10-0323
3517 LEON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-03-24 KSB-10-0324
3518 LIDSØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-01-02 KSB-10-0325
3519 LILLI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-09-00 KSB-10-0326
3520 HULDA WAL Salgsdokument for skibet, indflaget som LINDIN Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-12-00 KSB-10-0327
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3521 LION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-04-01 KSB-10-0328
3611 MARAG TRADER Specifikationsark for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1967 KSB-18-0158
3648 ROSA DAN Specifikationshæfte for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1988 KSB-20-0195
3668 SVEA VIKING Spildevandsafløbssystem Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1964 KSB-21-0215
3700 ALLEGRO Stævnprofil, dæksplan, klædning og midtskibssektion for søsterskibe mellem nr. 38 til 57 Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1965 KSB-22-0247
3704 LISBETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-12-08 KSB-10-0329
3705 LOPRA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-09-17 KSB-10-0330
3706 FENJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-10-06 KSB-10-0331
3707 LOUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-03-18 KSB-10-0332
3708 LOUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-03-26 KSB-10-0333
3709 LOUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-02-21 KSB-10-0334
3710 LUDVIG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-02-00 KSB-10-0335
3711 LUFRA Salgsdokument for skibet, svensk flag: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1910-03-01 KSB-10-0336
3712 LUISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-03-05 KSB-10-0337
3713 LYNÆS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-05-10 KSB-10-0338
3714 LYNETTEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-08-12 KSB-10-0339
3715 LYRON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-02-22 KSB-10-0340
3716 LÆGTER 2 Salgsdokument for to lægtere 1 + 2: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-01-00 KSB-10-0341
3717 LÆGTER 14079 Salgsdokument for to lægtere 14656 + 14079: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-09-29 KSB-10-0342
3718 MADIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-08-28 KSB-10-0343
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3719 MAGDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-03-06 KSB-10-0344
3720 MAJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-04-06 KSB-10-0345
3721 MALFRIDUR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-03-05 KSB-10-0346
3722 OSRIC Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-10-29 KSB-10-0347
3723 MAREN Salgsdokument og panteobligation for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1901-05-20 KSB-10-0348
3725 MARGRETHE Salgsdokument og skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1909-02-10 KSB-10-0350
3726 MARGRETHE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-04-17 KSB-10-0351
3727 MARGRETHE Salgsdokument, skibsskøde, breve for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-08-29 KSB-10-0352
3728 MARIANNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941 KSB-10-0353
3729 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938 KSB-10-0354
3730 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941-01-08 KSB-10-0355
3731 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1931 KSB-10-0356
3732 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-02-21 KSB-10-0357
3733 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-02-06 KSB-10-0358
3734 ZEPHYR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1911 KSB-10-0359
3735 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-07-16 KSB-10-0360
3736 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-09-19 KSB-10-0361
3737 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-11-08 KSB-10-0362
3738 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922 KSB-10-0363
3739 MARIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-04-24 KSB-10-0364
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3740 MARNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1933 KSB-10-0365
3741 GEFION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924 KSB-10-0366
3742 MARS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-02-22 KSB-10-0367
3743 MARTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1921-06-02 KSB-10-0368
3744 MARS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-10-18 KSB-10-0369
3745 MARTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-02-05 KSB-10-0370
3746 MARTHA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929 KSB-10-0371
3747 MARTHINE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1911-05-27 KSB-10-0372
3748 MARTIN LARSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-01-23 KSB-10-0373
3749 MARY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913 KSB-10-0374
3750 MARY BEE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-05-00 KSB-10-0375
3751 MATHILDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943 KSB-10-0376
3752 ARIEL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-04-28 KSB-10-0377
3753 MERCUR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-05-25 KSB-10-0378
3754 MERKURPAKET Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-12-18 KSB-10-0379
3755 MESSINA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-10-18 KSB-10-0380
3756 MESTER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-03-00 KSB-10-0381
3757 MESTER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-09-30 KSB-10-0382
3758 MIK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-10-10 KSB-10-0383
3759 HELGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1925-03-02 KSB-10-0384
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3760 MJØLNIR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-09-27 KSB-10-0385
3761 MJØLNIR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-04-17 KSB-10-0386
3762 MODIG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1948-01-02 KSB-10-0387
3763 MOSKOV Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-04-12 KSB-10-0388
3764 LOPRA Salgsdokument for motor og spil fra skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-10-30 KSB-10-0389
3765 - Salgsdokument for motor: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-10-16 KSB-10-0390
3766 MOTOR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-04-12 KSB-10-0391
3768 MUNKEBJERG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-06-29 KSB-10-0393
3769 MAAGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-07-15 KSB-10-0394
3770 MAAGEN Salgsdokument og Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-12-12 KSB-10-0395
3771 MAAGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-02-11 KSB-10-0396
3772 NAJADEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-01-10 KSB-10-0397
3773 LUDVIG THEISEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-05-28 KSB-10-0398
3774 NANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920 KSB-10-0399
3775 NANNA Salgsdokument for lægteren: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-04-16 KSB-10-0400
3776 NANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-05-18 KSB-10-0401
3777 NANNY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-11-03 KSB-10-0402
3779 NELLY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1937 KSB-10-0404
3780 NEPTUN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-12-28 KSB-10-0405
3781 NERMA Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-09-28 KSB-10-0406
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3782 NIELS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-03-16 KSB-10-0407
3783 NIELS BROCK Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-12-13 KSB-10-0408
3784 NIVAA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1933-02-10 KSB-10-0409
3785 NJALL Salgsdokument og skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-07-21 KSB-10-0410
3786 NORA (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1912-05-08 KSB-10-0411
3787 NORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941 KSB-10-0412
3788 NORDAMERIKA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-04-10 KSB-10-0413
3789 NORDBY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-09-24 KSB-10-0414
3790 MAJA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-05-05 KSB-10-0415
3791 N.P. PETERSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1931 KSB-10-0416
3792 Bådeskrog 1 og 2 Salgsdokument, remburser, breve m.m. for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1949-01-03 KSB-10-0417
3793 NYHOLM (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927 KSB-10-0418
3794 OCEOLA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-10-0419
3795 ODDER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-10-18 KSB-10-0420
3796 OLGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-04-14 KSB-10-0421
3797 OLGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1909-02-20 KSB-10-0422
3798 ORIENT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-02-07 KSB-10-0423
3799 ORION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1817-08-31 KSB-10-0424
3800 OSLO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-07-09 KSB-10-0425
3801 OSRIC Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-01-03 KSB-10-0426
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3802 OTTO PLUM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-11-00 KSB-10-0427
3803 PACIFIC Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-08-06 KSB-10-0428
3804 PALLESEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1931-09-26 KSB-10-0429
3805 AMOS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-03-04 KSB-10-0430
3806 PATRIA (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1937 KSB-10-0431
3807 PERWIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-03-31 KSB-10-0432
3808 PHØNIX Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-01-13 KSB-10-0433
3809 ELISABETH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938-05-00 KSB-10-0434
3810 POLLUX Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1937-05-29 KSB-10-0435
3811 POLLUX Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-12-03 KSB-10-0436
3812 PRAMMEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1921-04-26 KSB-10-0437
3813 PRAMMEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-01-13 KSB-10-0438
3814 P. RASMUSSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-03-07 KSB-10-0439
3815 PRIMO (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-03-21 KSB-10-0440
3816 PRIMUS (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-03-15 KSB-10-0441
3817 INGEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938-06-04 KSB-10-0442
3818 PROMPT (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1936 KSB-10-0443
3819 PROVIDER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-10-21 KSB-10-0444
3820 RAGNA Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1907-05-04 KSB-10-0445
3821 RANDI Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-07-12 KSB-10-0446
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3822 RIGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-08-19 KSB-10-0447
3823 SONJA FRYDENDAHL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-08-02 KSB-10-0448
3824 RIGMOR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-02-09 KSB-10-0449
3825 RISE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1942-01-02 KSB-10-0450
3826 RITA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1942-03-10 KSB-10-0451
3827 ROBERT (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1934-02-00 KSB-10-0452
3828 TRANSOCEAN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-04-04 KSB-10-0453
3829 ROCK CITY (Ål.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1906-02-19 KSB-10-0454
3830 ROLF Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-03-11 KSB-10-0455
3831 ROLF Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-06-18 KSB-10-0456
3832 ROSSING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-02-22 KSB-10-0457
3833 RUGSØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-08-21 KSB-10-0458
3834 RUNEHØJ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-09-25 KSB-10-0459
3835 RUTH Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922 KSB-10-0460
3836 RUTHBY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-03-10 KSB-10-0461
3837 RØSEN Salgsdokument og skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-02-13 KSB-10-0462
3838 SABRINA (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-09-22 KSB-11-0463
3839 SALISBURY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-06-00 KSB-11-0464
3840 SALTHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1936-11-28 KSB-11-04645
3841 SALUS Salgsdokument og skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-09-26 KSB-11-0466
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3842 SAMSØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1937-05-26 KSB-11-0467
3843 SAMSØ Salgsdokument for skibet SAMSØ (pt. uidentificeret) Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1943-06-30 KSB-11-0468
3844 SANDHILL Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-08-17 KSB-11-0469
3845 SARPEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929 KSB-11-0470
3846 SAXKJØBING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1933-08-18 KSB-11-0471
3847 SHEILA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-05-00 KSB-11-0472
3848 SIGNE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1942-12-21 KSB-11-0473
3849 SIGNE (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1933-09-00 KSB-11-0474
3850 SIGRID Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1909-11-16 KSB-11-0475
3851 SIGRID Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1912-05-07 KSB-11-0476
3852 SILVER WAVE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938-09-01 KSB-11-0477
3853 ANNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-04-15 KSB-11-04
3854 SIRIUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-04-17 KSB-11-0479
3855 SARPEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-11-23 KSB-11-0480
3856 SKANDIA Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-02-00 KSB-11-0481
3857 SKARODDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1910-11-04 KSB-11-0482
3858 SKIRNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-05-21 KSB-11-0483
3859 SKIRNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-11-27 KSB-11-0484
3860 SKIRNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1924-02-16 KSB-11-0485
3861 SKIRNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-08-26 KSB-11-0486
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3862 SKJOLD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-08-22 KSB-11-0487
3863 SKÖLDMÖN (Sv.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1909-01-19 KSB-11-0488
3864 SLEIPNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-02-02 KSB-11-0489
3865 SKOTLAND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1936-05-01 KSB-11-0490
3866 SOLIDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-03-15 KSB-11-0491
3867 SOLON Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-07-22 KSB-11-0492
3868 SOPHIE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1914-03-12 KSB-11-0493
3869 SPERA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-04-12 KSB-11-0494
3870 SPICA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-11-15 KSB-11-0495
3872 STEADY Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-11-26 KSB-11-0497
3873 STEGSUND Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-01-23 KSB-11-0498
3874 STENSØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-03-29 KSB-11-0499
3875 STERNA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927 KSB-11-0500
3876 STEVNS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-05-31 KSB-11-0501
3877 STJERNEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1940-10-24 KSB-11-0502
3878 STORAA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1949-07-13 KSB-11-0503
3880 SVANEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1945-02-16 KSB-11-0505
3881 SVANEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938-12-17 KSB-11-0506
3882 DANNEBROG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-10-11 KSB-11-0507
3883 SVEND Salgsdokument og skøde for lægteren: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1947-12-30 KSB-11-0508
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3884 SYLFE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-01-14 KSB-11-0509
3885 SYLTHOLM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-04-16 KSB-11-0510
3886 SYLVIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-05-02 KSB-11-0511
3887 TAIFUN (Est.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1925-11.12 KSB-11-0512
3888 TATJANA Salgsdokument og skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-07-09 KSB-11-0513
3889 TAUTUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941-09-17 KSB-11-0514
3890 NIORD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1912-03-15 KSB-11-0515
3891 TERNEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-04-10 KSB-11-0516
3892 TERNEN Skibsskøde for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-04-07 KSB-11-0517
3893 THALASSA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1912-12-14 KSB-11-0518
3894 THEA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1910-03-04 KSB-11-0519
3895 THEMIS Skibspantebrev og salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1948-11-27 KSB-11-0520
3896 THOR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-03-09 KSB-11-0521
3897 THORVALDSEN Salgsdokument, tilladelse fra Styrelsen, for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1928-03-27 KSB-11-0522
3898 TH. STAUNING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-03-01 KSB-11-0523
3899 TH. SØEBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1936-03-00 KSB-11-0524
3900 THYRA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-02-12 KSB-11-0525
3901 THYRA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-12-06 KSB-11-0526
3902 TINA (Ty.) Skibsskøde, der annulleredes for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-11-11 KSB-11-0527
3903 TJALDUR Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-06-15 KSB-11-0528
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3904 TORA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1945-05-00 KSB-11-0529
3905 TO SØNNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-02-08 KSB-11-0530
3906 TOVE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1937 KSB-11-0531
3907 TRANSPORT Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-01-21 KSB-11-0532
3908 JULIUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-08-05 KSB-11-0533
3909 TURE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926-02-05 KSB-11-0534
3910 - Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-11-0535
3911 ULLA VANDBORG Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-08-08 KSB-11-0536
3912 UNION Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-02-18 KSB-11-0537
3913 URANIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-08-00 KSB-11-0538
3914 URDA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1910-07-06 KSB-11-0539
3915 URÆDD Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-03-05 KSB-11-0540
3916 VALKYRIEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1916-03-26 KSB-11-0541
3917 VALLØ Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1922-02-16 KSB-11-0542
3918 VEGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-02-01 KSB-11-0543
3919 VEGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-08-21 KSB-11-0544
3920 VEGA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929 KSB-11-0545
3921 VEJLE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1942-12-05 KSB-11-0546
3922 VEMMENÆSSUND II Søsikkerhedsbedømmelse for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941-12-22 KSB-11-0547
3923 P. MADSEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-05-15 KSB-11-0548
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3924 VENNERS MINDE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-09-00 KSB-11-0549
3925 VENUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-01-23 KSB-11-0550
3926 VENUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1919-05-15 KSB-11-0551
3927 VENUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923-09-19 KSB-11-0552
3928 VENUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-03-25 KSB-11-0553
3929 ARGO Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-04-11 KSB-11-0554
3930 VERNER Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1921-06-14 KSB-11-0555
3931 CAPELLA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1938-09-03 KSB-11-0556
3933 VESTA (udl.) Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1939-10-31 KSB-11-0558
3934 VESTA Salgsdokument og panteobligation for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-03-18 KSB-11-0559
3935 VESTA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1908-02-01 KSB-11-0560
3936 VIAN Salgsdokument m.m. for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1948-10-13 KSB-11-0561
3937 VIBEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1944-12-00 KSB-11-0562
3938 VICTORIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-11-23 KSB-11-0563
3939 VICTORIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-02-00 KSB-11-0564
3940 VICTORIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1910-1021 KSB-11-0565
3941 VICTORIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1913-03-01 KSB-11-0566
3942 VICTORIA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-03-19 KSB-11-0567
3943 VIGEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946 KSB-11-0568
3944 VIKING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1942-12-19 KSB-11-0569
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3945 VIKING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1946-09-23 KSB-11-0570
3946 VIOLA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1911-02-18 KSB-11-0571
3947 VIKING Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-10-21 KSB-11-0572
3948 VITA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1932-01-00 KSB-11-0573
3949 DUEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927-12-00 KSB-11-0574
3950 WILHELM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-01-05 KSB-11-0575
3951 WILHELM UND MARIE Salgsdokument for skib til ophugning Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941 KSB-11-0576
3952 WILLEMOES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1941-07-04 KSB-11-0577
3953 WILLEMOES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1923 KSB-11-0578
3954 WILLIAM Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-01-21 KSB-11-0579
3955 YDUN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1920-03-08 KSB-11-0580
3956 YRSA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1909-06-07 KSB-11-0581
3957 YRSA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1933-01-00 KSB-11-0582
3958 YRSA Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1918-09-14 KSB-11-0583
3959 ZEUS Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1917-02-20 KSB-11-0584
3960 ØK 5 / ØK 6 / ØK 7 Salgsdokument for tre lægtere Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1926 KSB-11-0585
3961 ØRNEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1935-04-25 KSB-11-0586
3962 ØRNEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1930-12-05 KSB-11-0587
3963 ØSTEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1915-04-29 KSB-11-0588
3964 ØSTJYDEN Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1949-05-00 KSB-11-0589
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3965 AASE Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1945-11-07 KSB-11-0590
3966 - Salgsdokument for nybygninger uden navn. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København - KSB-11-0591
3972 RIBERHUS Søsætning af M/S RIBERHUS og AXELHUS DFDS, København 1950-02-03 SR-1951:0067
3974 ORIENT I Skibsoplysninger i brev på side to af tre, men side et mangler. F. Holm-Petersen, skibsreder, Frederiksgade 1, Svendborg - SR-1947:1099
3976 MAAGEN Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3977 ANE Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3978 NAJADEN Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3979 TERNEN Salgsdokument for skibene: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1918-05-10 KSB-08-0032
3980 MÆRSK SERVER Søsætning af MÆRSK SERVER og MÆRSK SUPPORTER Aarhus Flydedok og Maskinkompagni A/S, Århus 1971-07-09 REF-14-1321
3989 LÆGTER 14656 Salgsdokument for to lægtere 14656 + 14079: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-09-29 KSB-10-0342
3990 LÆGTER 1 Salgsdokument for to lægtere 1 + 2: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1929-01-00 KSB-10-0341
4021 CERES Salgsdokument for skibet: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1931-09-10 KSB-08-0090
4032 - Standing Orders and Instructions for Wallsend-Howden Pressure System of Burning Liquid Fuel. Wallsend Slipway & Engineering Co. Ltd., Wallsend-on-Tyne, England 1939-10-19 REF-18-1540
4035 - Sailor SSB marine radio receivers and transmitters etc. S.P. Radio A/S, Ålborg 1970 c. REF-18-1543
4057 KISTA DAN Service through the ice - JL ishavssejlads The Compass Magazine, USA 1958-03-01 REF-18-1565
4067 - Samling fotos og tekster om forskellige danske bådværfter. Diverse bådværfter 1979 c. REF-18-1574b
4080 - Symbols and Abbreviations used on Admiralty Charts - English Chart 1 Hydrographic Department, Taunton, England 1984 REF-19-1586
4084 - Skonnerten FULTON af Marstal, organisationsplan 1977-1978 samt årsberetning 1974. Fulton Stiftelsen, Assens 1977-1978 REF-19-1590
4101 - SEA-DOG drivanker brochure. Finn Tveten & Co. A/S, Oslo, Norge 1974 REF-20-1603
4108 - Skibet i folketroen, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1979 REF-20-1610
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4112 - Sømandens våde grav, artikel af Henning Henningsen H&S, Helsingør 1988-04-23 REF-20-1614
4114 - Skipperens sølvtøj, artikel af Henning Henningsen og Christian Waagepetersen H&S, Helsingør 1969-01-12 REF-20-1616
4118 - Skibsnavne, Hvornår begyndte man at male dem på skibene? artikel af Henning Henningsen. H&S, Helsingør 1969 REF-20-1620
4120 - Speich Clear View Screen - All round view rotating wiper - Technical notes. Cesare Speich e Figlio, Genova, Italien 1970 c. REF-21-1622
4129 LITA BEWA Sabroe Marine-køleanlæg - Instruktion for montage og betjening. Thomas Ths. Sabroe & Co., Århus 1973 REF-21-1631
4134 - Scanpilot autopiloter, brochure med data. Scanpilot, Arnold Nielsens Boulevard 130, Hvidovre 1975 c. REF-22-1636
4135 - Scanpilot autopiloter, beskrivelse og virkemåde af SCANPILOT Type AP 101. Scanpilot, Arnold Nielsens Boulevard 130, Hvidovre 1975 c. REF-22-1637
4157 - Smoke Detector type 47R - røgdetektor manual. Carl Th. Malling, Stamholmen 173, Hvidovre 1971 REF-22-1659
4164 - Sestreline Compass Equipment datasheets. Henry Browme & Son, Barking, England 1983 REF-23-1666
4178 - Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1680
4179 - Sestrel - John Lilley & Gillie - Klinometre. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1681
4180 - Sestrel - John Lilley & Gillie - Lanterner, horn og flag, signalfigurer. Lilley & Gillie Ltd. North Shields, England 1991 REF-23-1682
4181 - Sestrel - John Lilley & Gillie - TMC udstyr, kompasudstyr. Iver C. Weilbach & Co. A/S, København 1993 REF-23-1683
4201 - Samling af kataloger fra Husun med kompasser og andre instrumenter. Henry Hughes & Son Ltd., Fenchurch Street 59, London, England 1930-1940 REF-26-1701
4207 - Standard Transmitting Compass, Electronic Compass Systems, Gyro Repeaters. Marine Data Ltd., Southampton, England 1979 REF-26-1707
4215 - Solkompasdatablad med nogen instruktion. Stemmler-Koch, Tyskland 1950 c. REF-26-1715
4231 - Sperry SRP-2000 Ship Control System, datablade. Sperry Marine Systems, New York, USA 1981 REF-27-1731
4235 - Selvstyreapparatet ARGUS - autopilot - beskrivelse. Larsen & Almer Nielsen, Kollegievej 5, Charlottenlund 1942 REF-27-1735
4247 - Samling af kataloger fra C. Plath med magnetkompas og tilbehør. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1930-1960 REF-27-1747
4252 CHARLOTTE MÆRSK Seahealth Nr. 4 2012 med artikel om brand på CHARLOTTE MÆRSK, 2010-07-07. Kaptajn Dick Simon Danielsen. Søfartens Arbejdsmiljøråd, Amaliegade 33, København 2013 REF-27-1752
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4253 - Samling datablade for ekkolod af FURUNO mærke. Furuno - ISR, Speditørvej, København 1970-1980 REF-27-1753
4254 - Sounding Outfits - loddemaskiner datablade. Dobbie-McInnes, Glasgow, Skotland 1930 c. REF-27-1754
4258 - Selfrecording Currernt Meter Model DNC-2B - datablad for strømningsmåler. N.B.A. Controls Ltd., Farnborough, Hants, England. 1979 REF-27-1758
4276 - Silent Magneto-Striction Echo Sounder with Recorder, British Admiralty Pattern, manual. Henry Hughes & Son, Ltd., London, England 1950 c. REF-28-1775
4286 - Sewills Chronometer - article from Horological Journal about the mechanical Sewill Marinechronometer. Sewills of Liverpool, England 1991-03-01 REF-28-1785
4310 - Stormglas, brochure x 2. Chas. Hansens Eftf. ApS, Egå 1995 c. REF-28-1809
4317 - Schreibende Messgeräte für Temperatur und relative Luftfeuchte - termograf og hygrograf. Hænni & Cie., Jegenstorf, Schweiz 1967 REF-28-1816
4322 - Samling brochurer og data for vindmålingsudstyr fra flere firmaer. Carl Th. Malling, Stamholmen, Hvidovre 1950-1980 REF-29-1821
4323 - Samling brochurer og data forregnestokke af forskellig slags. Heath & Co. Ltd. New Eltham, England 1950-1980 REF-29-1822
4329 - Ship telegraphs, maskintelegrafer og udstyr til samme, mundstykker, talerør, telegrafkæder og blokke m.v. A. Robinson & Co. Ltd., Liverpool, England 1935 c. REF-29-1828
4341 - Scientific, Nautical, and Engineering Instrument Manufacturers Catalogue. Whyte, Thomson & Co., Glasgow, Skotland 1930 c. REF-29-1840
4344 - Seaview - Dead Beat Kompas - Katalog over firmaets produkter. Einar Weilbach & Co. A/S, Ny Toldbodgade 11, København 1930-1990 REF-29-1843
4365 - Sternfinder - Stjerneglobus. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1979 REF-30-1864
4366 - Submarine Signal Receiving Outfit for ships of the mercantile marine. Electroacoustic - ELAC, Kiel, Tyskland 1928 REF-30-1865
4370 - Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v. Schermuly, London, England 1930-1950 REF-30-1869
4371 - Samling af datablade og brochurer om nødsignaler, linekastningsapparater m.v. Pains-Wessex, Salisbury, England 1970-1990 REF-30-1870
4373 - Seven Oceans Emergency Rations for Lifeboats and Liferafts Compact A/S, Bergen, Norge 1980 c. REF-30-1872
4382 - Secomak electric pistonhorn whistle - tågehorn. Secomak Air Products, Stanmore, Middlesex, England 1964 REF-31-1881
4383 - Safe Load Computer - Lasteberegner, trimaflæsning, stressberegning på skrog. Elliott Marine Automation Ltd., London, England 1967 REF-31-1882
4393 - SAL-Navigator Automatic Omega og Satellite Navigator Datablad. Jungner Instrument AB, Solna, Sverige 1960 c. REF-31-1892
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4401 - Simex sextant brochure. Coast Navigation School, Santa Barbara, Cal. USA 1970 REF-31-1900
4403 - Sekstantprøvebord. VEB Freiberger Präzisionsmechanik, Freiberg, Tyskland 1976 REF-31-1902
4414 - Sperry gyrokompas, autopilot og styrestand. Datablade. Sperry A/S, Gladsaxe Møllevej 21, Søborg 1983 REF-31-1913
4422 - Shipping Rope - Oversigt for trosser og wirer. Scan Rope Marine, Tønsberg, Norge 2005 REF-32-1921
4434 - Spare Parts for Walker's Patent Ship-Logs. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1939 REF-32-1933
4437 - Sperry 2-axis Doppler Speed Log SRD421. Datablade. Sperry Marine Charlottesville, USA 1988 REF-32-1936
4443 - Sailor Radiotelex System. Datablad. S.P. Radio A/S, Ålborg 1980 c. REF-33-1942
4451 - Small Craft Precision Sextant. Datablad. Francis Barker & Son Ltd., Edenbridge, Kent, England 1975 c. REF-33-1950
4452 - Sekstant datablad for Tamaya sekstanter. Tamaya Marine, Tokyo, Japan 1975 c. REF-33-1951
4453 - Sekstant datablad for C. Plath sekstanter. C. Plath, Hamburg, Tyskland 1975 c. REF-33-1952
4455 - Scanjet tankcleaning systems. Datablade og beskrivelse. Scanjet Clean AB, Sjöbo, Sverige 1995 REF-33-1954
4459 - Sikkerhedsarbejde om bord i skibe. 1995-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1995 REF-33-1958
4462 - Sikkerhed og sundhed på handelsskibe - risikovurdering. 1996-1. Folder med advarsler og råd. Søfartsstyrelsen, København 1996 REF-33-1961
4468 - Sikkerhedsarbejde i skibe udgave 1987 og udgave 1988 samt Safety Work in Ships 1988. Søfartsstyrelsen, København 1987 REF-33-1967
4471 - Ships and their Cargoes. Introduktionsbog, mini, om ladninger, lastning, stuvning og separering etc. Brown, Son & Ferguson, Glasgow, Skotland 1945-1975 REF-33-1970
4501 - Survivaliferafts - Training Manual. RDF Ltd. Catteshall Lane, Godalming, England 1983 c. REF-36-2000
4520 - Søfarendes Teateraftener's beretning for sæsonerne 1959-1960 + 1960-1961 + 1961-1962. Søfarendes Teateraftener, København 1960-09-14 REF-36-2015
4565 - Skibsmodstand og Skibsform - Kort Oversigt over de sidste Aars videnskabelige Resultater. Ingeniøren, Ingeniørforeningen, København 1940-05-18 REF-38-2045
4571 SIGYN (Fi.) Skonertskeppet SIGYN - Finlands enda museifartyg. Kort beskrivelse. Skonnerten SIGYN, Helsinki, Finland. 1946 c. REF-38-2050
4574 MAGGA DAN Special Vessels for Ice-Filled Waters. Oversigt over polarskibene i JL. JL, København 1955-05-01 REF-38-2053
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4577 - Ship Registry - to 1707. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4579 - Samuel Plimsoll and the Shipping Interest. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4582 - Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 1. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4586 - Sea Transport in Australia: The Rise and Fall of the Intrastate Shipping Industry of New South Wales. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4587 - Shipping in the Anglo-Russian Grain Trade, to 1870, Part 2. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4592 - Ship Registry - 1707-1786. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4600 - Selling Dutch Ships in the Sixteenth Century. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4603 - Sea and Land Mail Services to the Former Netherlands East-Indies. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4606 - Ship Registry - 1786. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4658 - Strandingsloven af 10. April 1895 med senere Ændringer og Tilføjelser samt Anordning af 1. Juli 1895 angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde. Gads Forlag 1931 REF-40-2088
4668 - Smaaskibsfartens Udvikling i Mands Minde. Børsen, København 1944-01-20 REF-40-2098
4669 - Smaaskibsfartens Kaar. Børsen, København 1945-03-27 REF-40-2099
4681 - Sømandshjemmet paa Christianshavn. Illustreret Tidende, København 1875 REF-40-2111
4684 - Søfartsklubben udvider sit Virkefelt - En Institution af stigende betydning for vor Sømandsstand. Børsen, København 1942-09-15 REF-40-2114
4702 - Seks artikler om dansk søhandel omkring den florissante periode og 1800. Børsen, København 1944-1945 REF-40-2132
4713 - Some Considerations regarding International Loadline Regulations. Institution of Naval Architects, London, England 1929-03-21 REF-40-2143
4718 - Søfarts-Tidende - avisens søfartsside med annoncer for skibsfart, bl.a. DFDS' store annonce med alle ruter. Politiken, København 1937-08-13 REF-41-2148
4720 - Storebælts-Isens hidtil værste Overraskelse. Fyns Tidende, Odense 1942-03-05 REF-41-2150
4731 - Special-Preisliste über Sextanten, Octanten, Quadranten etc. Georg Butenschön, Bahrensfeld bei Hamburg, Tyskland 1904 REF-42-2161
4748 - Skibsfarten må have bedre udgangsposition. Børsen, København 1963-11-14 REF-42-2178
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4751 - Schleswig-Holsteins Kriegsmarine - Slesvig-Holstens orlogsflåde 1848-1850. Brockhaus Lexicon, Tyskland 1851 REF-42-2181
4752 - Skibsklokker, artikel af Henning Henningsen. Arv og Eje 1984 REF-42-2182
4760 - St. Lawrence Klyds. Artikel om St. Lawrencekanalen fra Helsingør Skibsværfts blad HSM. Helsingør Skibsværft & Maskinbyggeri A/S, Helsingør 1961 REF-43-2190
4767 CALEDONIA Samlemappe med materiale samlet og delvis skrevet af Knud Klem om CALEDONIA og tidlig dansk færgefart. H&S 1950-1960 c REF-43-2197
4768 MERCURIUS Samlemappe med materiale samlet og delvis skrevet af Knud Klem om CALEDONIA og tidlig dansk færgefart. H&S 1950-1960 c REF-43-2198
4770 - Samlemappe med artikel om tonnage, samlet og skrevet af Jørgen Marcussen. Også offentliggjort på hans hjemmeside. Marcussen, Jørgen 2011 REF-43-2200
4771 - Skibsgraffiti på mursten - fra Karmeliterklostret i Helsingør. Artikel om murstenene med skibstegninger på som befinder sig på H&S. Marinarkæologisk Nyhedsbrev fra Roskilde 2001-06-01 REF-43-2201
4784 - Storsejlernes saga. Dansk Familie Blad 1937-10-15 REF-43-2214
4825 BRIGIT MÆRSK Skibe sluppet fri af Suezkanalen efter krigen. Berlingske Tidende, København 1957 FEN-01-0029
5209 - Slow Steaming Practices in the Global Shipping Industry. Results of a survey conducted by MAN PrimeServ in late 2011 among representatives of the global container, bulk and tanker shipping industry. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-06-01 REF-44-2242
5210 - Service Experience. MAN B&W Two-stroke Engines. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2014-05-01 REF-44-2243
5459 ARIZONA (I) S/S ARIZONAs grundstødning på klipper ud for Kotka, Finland, 1955. Politiken, København 1955-01-13 FEN-04-0644
5488 H.A. HANSEN (I) Søforklaring med vidneforklaringer over havari, lækage i lastrum på H.A. HANSEN (I) By- & Herredsretten i Middelfart 1916-11-28 REF-44-2245
5491 H.A. HANSEN (II) Søforhør for kollision i Kielerkanalen. Dagbogsudskrift om læk i forpeak. Søforhør om isskaden i forpeak. Korrespondance. Thurø D/S A/S, Thurø 1923 REF-44-2248
5567 SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE Stik fra Ill. Tidende af SOPHUS DANNESKJOLD SAMSØE Illustreret Tidende, København 1876-12-17 FEN-05-0744
5580 KORSØR (I) Stik af hjulskibet KORSØR (I) i færgeleje, dæksbillede, i søen. Illustreret Tidende, København 1883 FEN-05-0756
5583 MJØLNER Stik af isbryderen i isen. MJØLNER Illustreret Tidende, København 1890 FEN-05-0760
5833 SKIBLADNER II Sag om besigtelse og restaurering af SKIBSLADNER II for FDFs Søkorps. FDF - Skibsladner II, København 1981 REF-47-2287
5915 - Samtale med maskinchef K.E. Andersen om hans tid i færgerne på Juelsminde-Kalundborgoverfarten. Broklappen, Jydsk Færgefart, Grenå 1976 FEN-08-1037
5946 ØSTBORNHOLM Søsætning af ØSTBORNHOLM. Frivagten, JL, København 1939-06-01 FEN-08-1068
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
6069 - Signalflagenes størrelse. Nordisk Flag- & Fanefabrik, København 1998-02-19 REF-48-2308
6121 FORENINGEN Skibsrederiforeningen af 1865 - Oversigt over nogle skibe. Skibsrederiforeningen af 1865, København 1960 c. GRU-01-0025
6326 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-48-2311
6327 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-49-2312
6328 - Samling af filatelistiske blade: Maritime Motiver Kaa, Søren 2011 REF-50-2313
6329 - Samling af filatelistiske blade: Ships on Stamps Kaa, Søren 2011 REF-50-2314
6330 - Samling af filatelistiske blade: Watercraft Philatery Kaa, Søren 2011 REF-51-2315
6386 - Signaltabel for signalering under isbrydning. Statens Istjeneste, København 1960 c. REF-52-2317
6854 LYNÆS (I) Sytten Mand bjærget gennem Brændingen fra den strandede Damper LYNÆS. Berlingske Tidende, København 1938-11-02 REF-52-2354
6882 DANMARK Stik af DANMARK Thingvalla D/S A/S, København. 1880 FEN-14-1866
6885 THINGVALLA Stik af THINGVALLA efter kollisionen med GEISER. Thingvalla D/S A/S, København. 1875 FEN-14-1869
7233 POTOSI Slæbningsopgave. Foto af 5-m. bark POTOSI af Hamburg. Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1898 SVI-09-0574
7301 - Skibsfartens hjælpetropper (om Svitzer). Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entreprise A/S, København 1946 MANUS-01
7326 - Sydpolarforskningen. - 1951 MANUS-03
7331 - Slavedoktoren, artikel til udgivelse i fx. Vikingen. - 1956 c. MANUS-04
7332 - Sorte Madam Mally. Et tidsbillede fra St. Croix 1790. - 1956 c. MANUS-04
7354 NORDLYSET Sejladsen til Grønland med barkskibe NORDLYSET året 1926. - 1926 MANUS-05
7363 VIOLA Sejlads under krigen 1939 – 1945 ude og hjemme i D/S TORM i S/S VIOLA, S/S ALICE og S/S GUDRUN. - 1939-1945 MANUS-06
7364 - Sømanden og Tobakken. - 1962 MANUS-06
7365 - Styrmand Jørgen Greves forunderlige redning. - ? MANUS-06
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
7372 - Skibsreder S.P. Christensens Erindringer. - 1991 MANUS-11
7376 - Story of a Danish Seaman. Erindringer. - 1988 c. MANUS-11
7385 RACELAND S/S RACELAND og konvoj PQ13. - ? MANUS-13
7390 - Slægten Lauritzen (J.L.) med diverse tillæg og rettelser. Fra tømmerhandler i Ribe Jørgen Lauritzens efterkommere til slægten Hartvig-Møller. - nutid MANUS-14
7391 - Søfolks velfærd om bord og i havn. - 1970 c. MANUS-14
7393 - Sejlskibe. Historiske strejflys i der nittende århundrede. - 1976 MANUS-14
7407 - Sælfangst ved Jan Mayen og i Danmarksstrædet. Jacob Holm & Sønner, København 1960 c. GRU-02-0045
7540 - Service at the Gate to the Baltic. Maritime Network.dk 2009 REF-54-2381
8580 - Sundlodseriernes gensidige Lodsningsrettigheder m.m. Københavns Lodseri, København 1924 REF-56-2402