Referencebilag oversigt

Referencebilag oversigt

Søge ord :  
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
21 - Timeliste for de ved Jyllands Vestkyst opmaalte Baade, Joller og Pramme. H&S, Helsingør 1946-00-00 SR-1946:0103
61 - Tilbud om at bygge modeller i fremtiden fra modelbygger, der lige har gjort THERMOPYLÆ. Hansen, Gorm, modelbygger 1932-12-23 SR-1946:0790
83 FREDENSBORG Træskibsbyggeriet i Helsingør. Et historisk Tilbageblik, udarbejdet paa Grundlag af Optegnelser af Underdirektør paa Skibsværftet i Helsingør Valdemar Jørgensen Jærgensen, Valdemar, underdirektør HSM, Helsingør - SR-1947:1097
110 FULTON Tegning af bugserfartøj Stads- og Havneingeniøren Randers Havn, Randers 1948-02-18 SR-1948:0942
205 SUSQUEHANNA The Sewall Big Four. III The SUSQUEHANNA - 1950-00-00 SR-1950:0081
248 REGINA, ÆOLUS To Julestrandinger paa Vestkysten 1873 - Et Blad af Bjergningsvæsenets Historie - 1950-00-00 SR-1950:1104
261 SUCCESS The British Convict Ship SUCCESS - 1950-00-00 SR-1950:1165
345 - Tabel over forholdet imellem det helsingørske Færgelavs Taxter af 3/5 1803, Færgelavskommissionens Forslag af 5/8 1807…. - 1803-05-03 SR-1951:0661
347 - Taxt for Færgelauget i Helsingør - 1811-09-10 SR-1951:0663
385 AMERICA There is no second Philips Auctioneers 2000 REF-01-0004
386 - The AMVER Organization - 1989 nr. 1 REF-01-0005
398 SANTA CLARA The lost art of operating with stern anchors Seaways, England 2002-08-01 REF-01-0017
424 - The Use of Personal Protective Equipment on Board Ships Søfartsstyrelsen 1998 REF-01-0043
428 - Transport af kræftfremkaldende stoffer og materialer som last om bord i skibe Søfartsstyrelsen 1999 REF-01-0047
438 NUESTRA SENORA DE ATOCHA The Treasure of 1622 - 1989 REF-01-0057
446 - The Tercentenary of The Royal Observatory at Greenwich JoNav, England 1975 REF-01-0065
448 - The Earth but a Satellite of the Sun JoNav, England 1958 REF-01-0067
454 - The History of the Barometer JoNav, England 1965 REF-01-0073K
461 - The Barnacle. The Compass 1974 WIN REF-01-0080K
462 - Titler til søs i handelsflåden - nogle bemærkninger - 2009-03-07 REF-01-0081
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
482 - Tidevandstabeller Admiralty - Hydrographic Office, Taunton, England - REF-01-0101
516 - Två nya decca-kedjor i norr Svens Sjöfarts Tidning 1960 REF-01-0135
517 - The first Canadian Chain Opening - Swedish Chain Decca Navigator News 1958 REF-01-0136
536 - The Metrication of Navigation JoNav, England 1968 REF-01-0155
692 - Tabel over de i Helsingør Kiøbstad hjemmehørende Fartøier for Aaret 1781 Helsingør Toldkammer 1953 c. SR-1953:1083
716 - Timeseddel for modelarbejde, men der mangler oplysninger, så tallene kan bruges til noget. Kan ikke relateres til et budget over en modelbygning. - - SR-1953:1118K
722 - The Influence of Echo Sounding JoNav, England 1949-07-01 REF-02-0164
731 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-01-01 REF-02-0173
732 - The Future of the Knot as a Unit of Speed JoNav, England 1973-07-01 REF-02-0174
739 ALICE TORM The M.S. ALICE TORM Motor Ship 1958-03-01 REF-02-0181
741 ANCONA The bridge-controlled, 15,000 bhp 12765 ton d.w. Cargo Liner ANCONA Motor Ship 1965-07-01 REF-02-0183
743 ANNAM The 16-knot Motor Tanker ANNAM Motor Ship 1958-11-01 REF-02-0185
744 ANNE BØGELUND The Dutch-built ANNE BØGELUND for Danish Owners Motor Ship 1963-07-01 REF-02-0186
753 CAROLINE MÆRSK t/t CAROLINE MÆRSK Prøvetur Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1960-07-15 REF-02-0202
754 COMET The story of Henry Bell's COMET - 1962 REF-02-0206
839 ESSO AALBORG Trials of the 32,190-ton ESSO AALBORG Motor Ship 1959-09-01 REF-02-0218
853 HALSSKOV The Danish ferry HALSSKOV Motor Ship 1956-08-01 REF-02-0232
856 IRLAND The twin-screw motor tanker IRLAND Motor Ship 1951-04-01 REF-02-0235
862 - Two 2,400-tons Ice-strengthened Vessels JL, København 1955 REF-02-0241
863 JOSEPH CONRAD The JOSEPH CONRAD Marine Historical Association, Mystic, Conn. USA 1950 c. REF-02-0242
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
876 KONG FREDERIK IX The latest Danish Train Ferry Motor Ship 1954-12-01 REF-02-0255
881 MAGGA DAN The Polar Expedition Ship MAGGA DAN Motor Ship 1956-11-01 REF-02-0260
886 MOMBASA The East Asiatic Co.'s M.S. MOMBASA Motor Ship 1950-08-01 REF-02-0265
887 NELLEBLADET Tegning af NELLEBLADET - 1955 REF-02-0266
904 THOON KRAMOM THOON KRAMOM Danmarks sidste lastførende fuldskib Søens Verden 1960-1961 REF-02-0283K
907 TITANIC (UK) TITANICs kurs mod bunden Berlingske Tidende, København 1997-04-13 REF-02-0284
958 - Tryksag med tekst og digt om brudepar Niels Welling og Rebecca Frorop 1703 - 1955-07-02 SR-1955:0815
969 TORM TEKLA TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers Torm D/S, København 1993 REF-03-0293
977 - The Open ship -cargo handlng and ship design Motor Ship 1958-09-10 REF-03-0301
987 - Tegning til kystfartøj til grønlandske farvande - 1959-04-08 REF-03-0311
992 - The Birth of the Liberty Ship Compass 1977 REF-03-0316
995 - The Periagua: A traditional workboat of the New York / New Jersey Area The American Neptune 1954 REF-03-0319K
1002 - Tankskibets barndom Søens Verden 1961-1962 REF-03-0324K
1005 - Trunkskibe og turretskibe - 2007-09-12 REF-03-0325
1007 - The New Buoyage System JoNav, England 1977-01-01 REF-03-0327
1008 - The New Buoyage System JoNav, England 1978-05-01 REF-03-0328
1012 - The New Canadian Buoyage System - IALA B - 1981 REF-03-0332
1014 - Trafiksepareringssystemer, dybvandsruter og gennemsejlingsruter i danske farvande - 1987 REF-03-0334
1019 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River JoNav, England 1997-01-01 REF-03-0339
1028 - The Lighthouse Services JoNav, England 1971-04-01 REF-03-0348
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1038 - Takstregulativ for Helsingør Færgevæsen - 1940-09-15 REF-03-0358
1047 - Trængslen på Øresund Søens Verden 1960-1961 REF-03-0367K
1125 - Træskibsbygning i Helsingør i ældre tid - 1957-02-05 SR-1957:0054
1128 - Tabulæ Amalfitanæ - 1956-09-11 SR-1957:0057
1133 THALA DAN THALA DAN's søsætning JL, København 1957-05-08 SR-1957:0093
1158 - The Gulf Stream - 2002 REF-03-0374
1171 - The Development of the Gyrocompass - Inventors as Navigators JoNav, England 1998-05-01 REF-03-0387
1184 - Tilegnet Hrr. Skibs Capitain Peder Thonning ved hans Afreise fra Trondhjem 1821-08-27 - 1958 c. SR-1958:0833
1197 - Tabel over Antallet paa de i Danmark og Hertugdømmerne hjemmehørende Skibe, samt over disses totale Lastedrægtighed i 1828 - 1958 c. SR-1958:0847
1207 VASA (Sv.) The Swedish man o'war VASA, her disaster in 1628 and the 17th century salvage operations on her wreck Marinens-Pressdetalj, Stockholm, Sverige 1958-11-25 SR-1958:0940
1254 - Træskibenes udvikling Skovhistorisk Selskab, Folehavevej 21, Hørsholm 1958-04-13 REF-03-0392
1286 - Transponders: a response to Donaldson - IMO Numbers on the hull. Seaways, England 1997-03-01 REF-04-0424
1294 - The Inter-Governmental Maritime Consultative Organization JoNav, England 1976-10-01 REF-04-0432
1311 - To slags is Søens Verden 1961-1962 REF-04-0448K
1314 - Terminologies for Ice, Navigation and Ship Design Ice Navigation in Canadian Waters 1999-09-01 REF-04-0451
1324 - The J. Lauritzen Lines Polar Fleet JL, København 1959-01-01 REF-04-0461
1330 - Two 2,400-tons Ice-strenghtened Vessels JL, København 1956-09-01 REF-04-0467
1334 THALA DAN THALA DAN's søsætning JL, København 1957-05-08 REF-04-0471
1336 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1958-05-16 REF-04-0473
1339 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1961-06-07 REF-04-0476
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1340 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1962-06-19 REF-04-0477
1343 JETTA DAN Tankskibet m.t. JETTA overtaget af rederiet J. Lauritzen. JL, København 1962-12-15 REF-04-0480
1344 - Tonnageoplysning for rederiet JL JL, København 1963-05-27 REF-04-0481
1345 - Tonnageoplysning for rederiet JL med skibsliste JL, København 1964-05-01 REF-04-0482
1350 - The Atlantic Cable The Compass 1982-01-01 REF-04-0487
1355 - To fotos af måneviser, replica af JKJ - 1995 c. REF-04-0492
1367 - The Administration of the Kiel Canal The Scandinavian Shipping Gazette 1955-03-23 REF-04-0504
1369 - The Kieler Howaldtswerke a Help to Shipping The Scandinavian Shipping Gazette 1955-06-29 REF-04-0506
1377 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - What about Tolls ? BIMCO, København 1957-10-01 REF-04-0514
1378 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Tolls - No Tolls ? BIMCO, København 1958-02-01 REF-04-0515
1381 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Equipment of Vessels, 1960. BIMCO, København 1960-02-01 REF-04-0518
1382 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Regulations BIMCO, København 1960-08-01 REF-04-0519
1383 - The Great Lakes - St. Lawrence Seaways - Statistics BIMCO, København 1961-04-01 REF-04-0520
1384 - The St. Lawrence Seaway - Great Lakes DFDS, København 1969-12-01 REF-04-0521
1399 - Tyske fiskere, som har fået dansk indfødsret 1850-1915 - 1960-12-17 SR-1964:0466
1419 - The Origin of Portolan Charts Journal of Navigation, London, England 1984-05-01 REF-05-0539
1432 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, London, England 1976-07-01 REF-05-0552
1434 - The Earliest Printed Sea Charts 1485-1569 - 1973 efter REF-05-0554
1438 - Tidlige danske søkort Danair Magasinet 1991 REF-05-0558
1452 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1974-04-01 REF-05-0572
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1453 - The Vinland Map Journal of Navigation, London, England 1966-04-01 REF-05-0573
1484 - The Mariner and the Albatross Virginia Quarterly Review, Charlottesville, USA 1950 SR-1964:0501
1493 - The Evolution of the English Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-05-0586
1495 - The Organisation of Hydrographic Information for Englsih Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0588
1498 - The Admiralty Chart I - discussion on the Admiralty Chart Part 1 Journal of Navigation, London, England 1959-04-01 REF-05-0591
1499 - The Admiralty Chart II - discussion on the Admiralty Chart Part 2 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0592
1500 - The Admiralty Chart III - discussion on the Admiralty Chart Part 3 Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0593
1501 - The Admiralty Chart IV - discussion on the Admiralty Chart Part 4 Journal of Navigation, London, England 1969-10-01 REF-05-0594
1502 - The Admiralty Chart V - discussion on the Admiralty Chart Part 5 Journal of Navigation, London, England 1978-07-01 REF-05-0595
1503 - The Admiralty Chart VI - discussion on the Admiralty Chart Part 6 Journal of Navigation, London, England 1983-01-01 REF-05-0596
1514 - The Use of Globes in Navigation Journal of Navigation, London, England 1982-01-01 REF-05-0606
1518 - The Oldest Mediterranean Pilot Journal of Navigation, London, England 1951-01-01 REF-05-0609
1519 - The Earliest Original English Seaman's Rutter and Pilot's Chart Journal of Navigation, London, England 1961-10-01 REF-05-0610
1524 - The Organisation of Hydrographic Information for English Navigators - Five Hundred Years of Sailing Directions and Charts Journal of Navigation, London, England 2001-05-01 REF-05-0615
1526 - The International Prime Meridian Conference, Washington, October 1884 Journal of Navigation, London, England 1985-04-01 REF-05-0616
1527 - The Tercentenary of the Royal Observatory at Greenwich Journal of Navigation, London, England 1975-04-01 REF-05-0617
1530 - The Prime Meridian Mariner's Mirror, England 1927 REF-05-0620K
1531 - The Gentleman of Jamaica Mariner's Mirror, England 1987-05-01 REF-05-0621K
1533 - Tracing til kortrettelser fra Admiralty The Admiralty, Taunton, England 2001 REF-05-0624
1540 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, London, England 1958-10-01 REF-05-0631
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1541 - The Shape of the Earth Journal of Navigation, London, England 1964-01-01 REF-05-0632
1548 - The Nautical Chart Journal of Navigation, London, England 1982-07-01 REF-05-0639
1555 - Transas kom ind fra øst med ECDIS Søfart 2006-12-08 REF-05-0646K
1577 - The Danish Committee of Lloyd's Register Lloyd's Register of Shipping, London 1955-11-25 REF-05-0668
1585 - The Register Book in 1962 Lloyd's Register of Shipping, London 1962-01-30 REF-05-0676
1592 - Tranquebar Siden Saxo, København 1987 REF-06-0683
1597 - Til Kongen - anbefaling for konsul F.C.C. Købke, Bangkok. Indleveret af kaptajn Torm. - 1880-11-01 c. SR-1964:0513
1616 JETTA DAN Tekniske detaljer omskibet JL, København 1962-12-01 SR-1964:0558
1708 ELMER R. PETERSON Telegram for udsættelse af aflevering grundet maskinhavari. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-02-28 SR-1964:0732
1709 ELMER R. PETERSON Telegram for endelig overtagelse af skib. Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1964-03-02 SR-1964:0733
1798 - The Birth of the Compass Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-06-0687
1800 - The Mechanism of China's South-pointing Carriage The Institute of Navigation, London 1992-07-29 REF-06-0689
1805 - The Admiralty Compass Observatory Journal of Navigation, London, England 1980-04-01 REF-06-0694
1807 - The Ship's Compass by G.A.A. Grant et al. - review Journal of Navigation, London, England 1952-10-01 REF-06-0696
1810 - The Mystery of Captain Lane's Compass Journal of Navigation, London, England 1976-10-01 REF-06-0699
1811 - The Graduation of Compass Cards Journal of Navigation, London, England 1967-01-01 REF-06-0700
1812 - The Binnacle at the Conn Journal of Navigation, London, England 1964-04-01 REF-06-0701
1819 - Transmitting Magnetic Compass, K&H type The Shipping World 1958-12-17 REF-06-0708
1820 - The Flux Valve Detector Unit - fluxgatekompas Sperry type. Hansen, K. Gravgaard, Hasselhaven 13, 2600 Glostrup 1989-12-19 REF-06-0709
1821 - The Evolution of the Modern Electronic Compass NMEA News, USA 1986-10-13 REF-06-0710
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
1830 - Tegninger af VIKING nathus og VIKING grydekompas og VIKING reflektorkompas. Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbodgade 35, 1253 København K 1980-1990 REF-06-0719
1834 - Tre fotos af pejlkompas Rasmus Koch, deviaskopinstrument med inklinationsnål, eskadresejlads pejlinstrument. H&S, Helsingør 1955 c. REF-06-0723
1842 - The South-Pointing Needle Imago Mundi, Leiden, Holland 1951 REF-06-0731K
1843 - The History of the Magnetic Compass Mariner's Mirror, London, England 1952 REF-06-0732K
1844 - The Binnacle Mariner's Mirror, London, England 1954 REF-06-0733K
1852 - The Refrigerated Fleet - statistics on tonnage and passengers Norwegian Shipping News 1959 REF-06-0741
1867 - Tobaksmuseet i Odense, katalog. Tobaksmuseet, Odense 1951-09-05 REF-06-0756
1881 - The fork lift truck is the master of the ship Svensk Sjöfarts Tidning 1961 REF-06-0770
1886 - The Bipod Mast The Motor Ship, London, England 1951-01-01 REF-06-0775
1890 - Thrige Taarn-vippekraner Thomas B. Thrige Bladet, Odense 1957 REF-06-0779
1892 - The Handling of Heavy Cargo The Motor Ship, London, England 1955-03-01 REF-06-0781
1902 - The Swedish Designed Hallén swinging derrick The Motor Ship, London, England 1961-05-01 REF-06-0791
1955 A.H. FRIIS Tremastet topsejlsskonnert A.H. FRIIS - 1968 SR-1968:0038
1998 - Två nya typer av dieselmotorer från Götaverken Götaverken, Göteborg, Sverige 1962-10-09 SR-1968:0184
2004 STOVE TRANSPORT Tale ved navngivning af nybygning 779 B&W, København 1960-12-08 SR-1968:0204
2042 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation 1995-05-01 REF-06-0797
2047 - The THOMAS NELSON and BENJAMIN CHEW The Shipping World 1956-11-07 REF-06-0802
2062 - The Development of the English and the Dutchman's Log Journal of Navigation 1956-01-01 REF-06-0817
2067 - The Iron Ship - Speed Measurement. - 1975 REF-06-0822K
2073 - The Port of London Hansa Schiffahrt 1959 REF-06-0828
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2085 - Tegning af østerfarerknar og 1-mastet kogge. Knud E. Hansen, København 1950-04-28 REF-07-0840
2096 - The Seaman's Rights and Duties, engelsk oversættelse af Sømandens ret og pligt Søfartsstyrelsen, København 1999 REF-07-0851
2149 - The Sainsbury, Port St. Mary, Punch Bowl, 1851 Journal of the Manx Museum, Isle of Man 1938 SR-1969:0460
2158 - Thyge Bøyesen - Boyesen, skibscaptain. H&S 1969-02-27 SR-1969:0469
2163 - Totalforlis ved Anholt nogle tal og overvejelser - 1967-06-28 SR-1969:0486
2178 MARTELLO Thisted Amtsavis 1843-06-01: Skibsfartsoplysninger fra avisen afskrevet. Bl.a. hjulskibet MARTELLO - 1969-09-22 SR-1969:0631
2302 STAVIK Teknisk beskrivelse af Lindø nr. 21 M/T STAVIK Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1968-02-28 SR-1972:1451
2304 TEXACO COPENHAGEN Teknisk beskrivelse af T/T TEXACO COPENHAGEN Odense Staalskibsværft A/S, Odense 1971-01-27 SR-1972:1453
2309 APARIT (udenl.) Teknisk beskrivelse af frysefartøj. B&W, København 1966-12-23 SR-1972:1458
2355 - To store nybygningsordrer til B&W's skibsværft B&W, København 1969-01-29 SR-1972:1503
2408 THUNBERG Tegning og målingsbrev for THUNBERG - 1853 c. SR-1985:0195
2414 ELLWIRON (udenl.) Tegning af S.S. ELLWIRON - 1987 SR-1987:0387
2422 - The Accuracy of the Depth Information of the Nautical Chart Hydrographic Journal, Monaco 1993-04-01 REF-07-0860
2426 - The Baltic and White Sea Conference Coal Charter, 1921, formular BIMCO, København 1950 REF-07-0864
2427 - The Baltic and International Maritime Conference German Coal Charter 1957 BIMCO, København 1957 REF-07-0865
2443 MEDUSA The Raft of MEDUSA The Compass - REF-07-0881
2446 - Træk af meteorologiens historie, del 1 og 2 Vejret 2003-08-01 REF-07-0884
2458 - The Seaman's Pioneer Doctor - Or how English sailors came to be called Limeys The Compass 1975 REF-07-0896
2466 - The Ocean Weather Service Journal of Navigation, London, England 1948-01-01 REF-07-0904
2467 - The Ocean Weather Service - Correspondance. Journal of Navigation, London, England 1949-07-01 REF-07-0905
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2483 - The National Maritime Museum Journal of Navigation, England 1954-10-01 REF-07-0921
2496 - The History of the Gas Turbine Motor Ship, England 1954-02-01 REF-07-0934
2500 - TITAN oil separators Motor Ship, England 1964-01-01 REF-07-0938
2502 - The VØLUND Diesel Engine Motor Ship, England 1957-11-01 REF-07-0940
2523 - The Metrication of Navigation Journal of Navigation, England 1969-07-01 REF-08-0961
2531 - The Pelorus - pejlskivens engelske navn Journal of Navigation, England 1959-10-01 REF-08-0969
2532 - The Development of Admiralty Notices to Mariners and Radio Navigational Warnings Journal of Navigation, England 1958-10-01 REF-08-0970
2533 - The New Abridged Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-0971
2534 - The Universal Sea and Air Navigation Tables and the a and b Almanac Journal of Navigation, England 1951-04-01 REF-08-0972
2536 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1983-07-01 REF-08-0974
2541 - The navigational background to 1492 Journal of Navigation, England 1992-04-01 REF-08-0979
2544 - The emergence of nautical astronomy in Portugal in the XVth century Journal of Navigation, England 1998-01-01 REF-08-0982
2546 - The role of time in navigation Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-08-0984
2547 - The Development of Navigation Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-0985
2548 - The Navigator in Antiquity Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-0986
2549 - The Sailor in the Middle Ages Journal of Navigation, England 1948-07-01 REF-08-0987
2550 - The Dawn of Modern Navigation Journal of Navigation, England 1948-10-01 REF-08-0988
2561 - The Early History of Great Circle Sailing Journal of Navigation, England 1976-07-01 REF-08-0999
2564 - The Russian Fleet's Navigational Aids in the Baltic Sea during the Eighteenth and Nineteenth Centuries Journal of Navigation, England 1994-05-01 REF-08-1002
2566 - The Instruments of Navigation Journal of Navigation, England 1981-05-01 REF-08-1004
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2567 - The Navigation Collection at the Science Museum Journal of Navigation, England 1955-10-01 REF-08-1005
2569 - The Requirements for Radio Aids at Sea Journal of Navigation, England 1951-10-01 REF-08-1007
2570 - The second international meeting on radio aids to marine navigation New York and New London Journal of Navigation, England 1948-01-01 REF-08-1008
2571 - The ground in the Western Approaches Journal of Navigation, England 1971-04-01 REF-08-1009
2572 - The Haven Finding Art Journal of Navigation, England 1957-07-01 REF-08-1010
2574 - The River Danube - An Examination of Navigation on the River Journal of Navigation, England 1997-01-01 REF-08-1012
2575 - The use of two Decca chains to obtain accurate fixes at long ranges Journal of Navigation, England 1950-01-01 REF-08-1013
2577 - The double altitude problem Journal of Navigation, England 1950-10-01 REF-08-1015
2579 - The navigational requirements for ocean cable laying Journal of Navigation, England 1978-01-01 REF-08-1017
2580 - The navigational work of the Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-08-1018
2581 - The foundation and early development of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1965-10-01 REF-08-1019
2582 - The Bicentenary of the Nautical Almanac Journal of Navigation, England 1968-01-01 REF-08-1020
2583 - The almanacs - yesterday, today and tomorrow Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-08-1021
2584 - The nautical almanac and the changing role of HM Nautical Almanac Office Journal of Navigation, England 1996-05-01 REF-08-1022
2593 - The Norse merman as an optical phenomenon Nature, MacMillan, England 1981-01-29 REF-08-1031
2601 - The plain navigators's guide to GPS Navigation, England 1986 REF-09-1039
2606 - The Death of Decca, Decca Navigator 1957-1971 Navigation News, England 2000-03-01 REF-09-1044
2612 - The Port of New York - The World's greatest Port HANSA Schiffahrt, Hamburg, Tyskland 1961 REF-09-1050
2615 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1957-04-01 NORDEN, København 1957-05-27 REF-09-1053
2616 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1958-04-01 NORDEN, København 1958-05-14 REF-09-1054
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2617 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1961-04-01 NORDEN, København 1961-06-06 REF-09-1055
2618 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1963-04-01 NORDEN, København 1963-05-22 REF-09-1056
2619 - Tonnagestørrelse for rederiet NORDEN 1964-04-01 NORDEN, København 1964-05-22 REF-09-1057
2637 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1957 Ove Skou, Rederi, København 1957-06-04 REF-09-1075
2638 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1958 Ove Skou, Rederi, København 1958-05-14 REF-09-1076
2639 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1961 Ove Skou, Rederi, København 1961-06-09 REF-09-1077
2640 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1963 Ove Skou, Rederi, København 1963-06-01 REF-09-1078
2641 - Tonnagestørrelse for rederiet Ove Skou per 1. april 1964 Ove Skou, Rederi, København 1964-06-01 REF-09-1079
2652 - The graphical records of Matthew Flinders's voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1090
2656 - The Quest for Pelorus - pejleskive - ordets oprindelse. - 2001-09-01 REF-09-1094
2657 - The Discovery of an Early Bearing-Dial - pejlskiven fundet på Grønland Journal of Navigation, England 1953-2003 REF-09-1095
2661 - The Navigating Manual of Columbus Journal of Navigation, England 1952-01-01 REF-09-1099
2662 - The graphical records of Matthew Flinders' voyage to Terra Australis Journal of Navigation, England 1984-01-01 REF-09-1100
2692 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1957 Progress D/S A/S, København 1957-05-27 REF-09-1130
2693 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1964 Progress D/S A/S, København 1964-05-22 REF-09-1131
2694 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1963 Progress D/S A/S, København 1963-05-24 REF-09-1132
2695 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1961 Progress D/S A/S, København 1961-06-07 REF-09-1133
2696 - Tonnagestørrelse for rederiet Progress per 1. april 1958 Progress D/S A/S, København 1958-05-19 REF-09-1134
2701 - Toplis' Reciproscope Vikingen 1941 REF-10-1139K
2705 - The development of shipborne navigational radar Journal of Navigation, England 1948-04-01 REF-10-1143
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2724 - The GMDSS is fully implemented - Maritime distress and safety communications enter a new era IMO News, London England 1999-01-01 REF-10-1162
2737 - The rope machines of Mystic The Chronicle, USA 1973-03-00 REF-10-1175
2749 - The evolution of rocket-based maritime rescue systems in the first half of the nineteenth century Mariners Mirror, England 1997-11-01 REF-10-1187K
2754 - The practicability of commercial sail Journal of Navigation, England 1977-05-01 REF-10-1192
2764 - Trends in tug Design The Shipping World, England 1955-01-12 REF-10-1202
2796 - The Evolution of Navigation Lights for Ships Journal of Navigation, England 1995-05-01 REF-11-1234
2797 - Two hundred years of collision regulations Journal of Navigation, England 1976-10-01 REF-11-1235
2799 - The separation of traffic at sea Journal of Navigation, England 1961-01-01 REF-11-1237
2805 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1957 Torm D/S A/S, København 1957-05-27 REF-11-1243
2806 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1958 Torm D/S A/S, København 1958-05-14 REF-11-1244
2807 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1961 Torm D/S A/S, København 1961-06-07 REF-11-1245
2808 - Tonnagestørrelse for rederiet TORM per 1. april 1963 Torm D/S A/S, København 1963-05-22 REF-11-1246
2810 - The work of Trinity House + artikel Trinity House fra Compass 1973. Journal of Navigation, England 1951-01-01 REF-11-1248
2811 - The McIntosh parallel ruler Journal of Navigation, England 1959-01-01 REF-11-1249
2834 - Tonnagestørrelser, skibsofficerslister m.v. fra ØK EAC, København 1957-1964 REF-12-1272
2849 GEORG STAGE (I) The GEORG STAGE at Tenerife - kalenderbillede Admiralty, Taunton, England 1995 c. REF-13-1287
2855 FLORA VON ELMSHORN Tegninger af en hvalfangerbåd 1817-1872 Schleswig-Holsteinischer Museum, Schleswig, Tyskland 1947-01-30 REF-13-1293
2856 LAURA Tegning af topsejlsskonnert LAURA af Skælskør - 1983 REF-13-1294
2859 - Tegning af Reeferbåd som fx ARABIAN REEFER fra 1957 - 1957 c. REF-13-1297
2866 - Theophilus Hansen's model drawings (eng.) Scandinavian Journal of Design History 1992 REF-12-1304
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
2870 - The Maritime Folk Art of A. De Clerck Maine Maritime Museum, USA 1992-02-28 REF-12-1308
2872 GLÜCKSTADT Til Rigsraadet - Dampskibet GLÜCKSTADT tabt i krig - 1994-02-20 REF-12-1310
2879 ROLF Til søs med ROLF 1858-1863 - 2000-05-01 REF-12-1317
2882 - Tekniske oplysninger til pressen - Værftets nybygning nr. 136 Svendborg Værft A/S 1971-05-10 REF-14-1320
2891 STAFFORD Talerne ved frokosten på Hotel Marienlyst ved m.s. STAFFORDs stabelafløbning. DFDS, København 1967-01-24 REF-14-1329
2898 IBIZA To nye Middelhavsbåde til DFDS navngivet i dag. IBIZA og MALLORCA. DFDS, København 1965-10-01 REF-14-1336
2920 - Tegning af coastertype fra Nordsøværftet. Nordsøværftet, Ringkøbing 1967 REF-14-1356
2967 - Tjenesteaftale blanket uden udfyldning. JL 1959 c. REF-15-1403
2970 - The EAC Preventive Maintenance and Spare Parts Control Systems - How it works - Pictures and Prints. EAC, København 1984-11-01 REF-15-1406
2971 ARANYA The EAC Lines - M/S ARANYA - afleveringsmeddelelse. EAC, København 1966-11-01 REF-15-1407
2977 - The Unit Load - delivers big savings to shippers. APM, København 1970-11-00 REF-15-1413
3164 AJAX tegning for skibet: Kapacitetsplan, ombygningsplaner og foto. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1962-05-17 KSB-12-0008
3165 AKRABORG tegning for skibet bygget til Island: Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1954-12-09 KSB-12-0009
3335 BALTIMAR SUN Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1986 KSB-13-0029
3336 BETTY BEWA Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1971 KSB-13-0030
3337 GROLLEN Tegninger for skibet Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade, København 1964 KSB-13-0031
3400 - Træk af navigatøruddannelsens historie Navigatør, Dansk Styrmandsforening, København 1968-05-01 REF-16-1441
3423 - The History of the Company NORDEN 1871-1999 Norden A/S, København 1999 REF-16-1463
3452 SAMOAN REEFER Tekniske beskrivelse af Aalborg Værft A/S, Ålborg 1973-06-19 REF-17-1492
3453 VIKING VENTURER Tekniske beskrivelse og tegninger af Aalborg Værft A/S, Ålborg 1975-04-22 REF-17-1493
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
3456 GEORG STAGE I Tegning af skanseklædning på JOSEPH CONRAD Mystic Seaport Museum, Mystic, Conn. USA 1979-11-14 REF-17-1496
3465 ARON Træskibsejernes sammenslutning blad samt brochure for skonnerten ARON Træskibsejernes sammenslutning 1977 REF-17-1505
3496 GERTRUD RASK The Wreck of the GERTRUD RASK, artikel om forlis i 1942 The Atlantic Advocate, Magazine 1976-11-01 REF-17-1535
3557 - Tegning af bådkran til udsætning af mindre båd fra et båddæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1968 KSB-16-0104
3567 HVALPSUND Tegning af ror og agterskib Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1927 KSB-16-0114
3568 ICE FLOWER Tegninger for omb. til køleskib med installation af ekstra dæk og temperaturfølere m.v. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1982 KSB-16-0115
3627 NORDBORG To kapacitetsplaner, specifikationer for rep. og rørdiagrammer. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1981 KSB-19-0174
3633 OLAU MARK Tre planerover poopdæk. Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1966 KSB-19-0180
3687 TUNØ Tegning med planer for vigtigste dæk samt opstalt fra 1948 Københavns Skibssalgs-Bureau, Havnegade København 1877 KSB-22-0234
3967 TORM MARINA TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers Torm D/S, København 1993 REF-03-0293
3968 TORM GERD TORM's Marina Class - Panamax Bulk Carriers Torm D/S, København 1993 REF-03-0293
4045 - Tilbud på Terma Radar til nybygning på Helsingør Skibsværft. Terma Elektronisk Industri A/S, Finlandsgade 12, Århus 1970-08-03 REF-18-1553
4061 - There'll always be a Launching - om afløbning - søsætning. The Compass Magazine, USA 1959-01-01 REF-18-1569
4065 - Travellers by Sea. National Maritime Museum, Greenwich, England 1962 REF-18-1573
4071 - Terma Radar Pilot 7-T-12 brochure. Terma Elektronisk Industri A/S, Århus 1973 REF-19-1577
4074 - Tegninger af lærebogstype for stabilitet, krængninger, trimforandringer, hydrostatiske kurver etc. - 1960 c. REF-19-1580
4089 - The State of Containerization - A study promoted by and on behalf of Flexi-Van. Flexi-Van Corp. Madison Avenue, New York, USA 1975 REF-19-1594
4117 - The Ship of Fools - Stultifera Navis or Ignis Fatuus - Das Narrenschiff. American Psychologist 1982-07-01 REF-20-1619
4121 MERC GRETHE Thrige Autopilot Instruktionsbog. Thomas B. Thrige, Odense 1966 REF-21-1623
4141 - Thomas Mercer. Materiale om kronometre. Thomas Mercer, St. Albans, England 1957-1977 REF-22-1643
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4204 - The Neptun Magnetic Compass for any ship. ISO approved. H. Iversen Kompasfabrik A/S, Trondheim, Norge 1980 c. REF-26-1704
4205 - Type NM5 Repeater Compass Manual. Neco Marine Ltd., Portsmouth, England 1982 REF-26-1705
4218 - The SAW right-on Pelorus datablade. S.A. Wicksteed, 15 Bernard Street, Leith, Skotland 1935 c. REF-26-1718
4228 - The Brown Steering gyro compass - instruction and maintenance. S.G. Brown Ltd., Victoria Road, London, England 1930 c. REF-26-1728
4229 - The Sperry Gyro-Compass and Navigation Equipment Comprising History of the Art, with Latest Developments... The Sperry Gyroscope Company, New York, USA 1912 REF-27-1729
4230 - The Sperry Gyro Compass Theory, natural errors, description, operation and maintenance The Sperry Gyroscope Company Ltd., Brentford, England 1939 REF-27-1730
4237 - Thrige Autopilot references Thrige-Titan A/S, Odense 1966 REF-27-1737
4238 - Thrige Autopilot Type B2, artikel af P. Sundien og Frank Madsen om autopilotens muligheder billeder m.m. Thrige-Titan A/S, Odense 1964 REF-27-1738
4260 - The Binkley Silt Sampler - datablad for partikelprøvehenter i vand. Marine Instruments Ltd. - Henry Hughes & Son Ltd, London, England 1960 c. REF-27-1760
4263 - Temperaturmåler og logningsinstrumenter. Helicon Oceanics, Nestun, Norge 1970 c. REF-27-1762a
4274 - The Improved Submerged Log. Instruktion og forklaring på en impellerlog i under-bunden-rør. Chernikeeff - The Improved Submerged Log Co. Ltd., London, England 1930 c. REF-28-1773
4277 - Technical Bulletin: The Prevention of Mist and Ice on Windows, artikel om varmeruder. Triplex Safety Glass Co. Ltd., Birmingham, England 1958 REF-28-1776
4278 - Therglas - Heizscheiben - Forklaring om varmeruder. Verres Industriels SA. Moutier, Schweiz 1961 REF-28-1777
4279 - Therglas varmeruder. Datablad med billeder og referencer. Verres Industriels SA. Moutier, Schweiz 1960 c. REF-28-1778
4290 - Thomas Mercer Marine chronometer, datablade for mekaniske og elektroniske kronometre. Thomas Mercer, St. Albans, England 1977 REF-28-1789
4331 - The Aquoil Oil-Water Interface Detector. Datablade. A. Searle & Co., London, England 1960 c. REF-29-1830
4346 - Tysk søfart - temanummer om tysk søfart med værfter og handelsruter, havne etc. Politiken, København 1928-09-19 REF-29-1845
4380 - Tannoy Hey-loh loudhailers - megafoner. Tannoy Ltd. London, England 1960-1990 REF-31-1879
4390 - The Trimometer - Trimviser med libelle. Heath & Co., New Eltham, England 1930-1950 REF-31-1889
4399 - The Hezzanith Rapid-Reader Micrometer Tangent screw sextant. Heath & Co., New Eltham, England 1930 REF-31-1898
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4419 - The AP Navigators. AP Radiotelefon A/S, Brøndby 1975 c. REF-32-1918
4424 - The Knotmaster Log - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1960 c. REF-32-1923
4426 - Trident Hull Log Mk. II Model T.100 and T.300 - datablade. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1969 REF-32-1925
4433 - The Modern Towing Log. Viking Ship Log. Thomas Walker & Son, Birmingham, England 1958 REF-32-1932
4436 - The Decca E4 Electromagnetic Log. Datablad. Decca Pilot Sales, London, England 1979 REF-32-1935
4449 - The Cooke Plath Precision Collimator - Sekstantprøvestand. Datablad. Cooke, Hull, England 1968-06-26 REF-33-1948
4472 LINDA DAN Titan Separator Automatik type CAM10/1-CA12. Manual. Titan Separator A/S, Søborg 1971-1973 REF-33-1971
4476 - The Deflector of the Observator Ltd. Instruktion i brug af deflektoren. Obeservator Ltd., Rotterdam, Holland 1950 c. REF-33-1975
4492 - The Brown Gyro Compass and Marine Instruments + Static Gyro Compass for Gun Control, 2 hæfter. Bogmanual for gyrokompas og indsat information om radiopejler. S.G. Brown Ltd., London, England 1936 c. REF-34-1991
4493 - The Sperry Gyro Compass and Gyro Pilot. Their Operating Principles, Construction and Uses. 2 hæfter. Sperry Gyroscope Co. Ltd., London, England 1931 + 1953 REF-34-1992
4499 - Tovværkskatalog med dimensioner og brudstyrker, øjer og beslag. ScanRope A/S, Tønsberg, Norge 1992 REF-35-1998
4516 - The River Tyne Handbook 1932. Containing Considerable Information about Wharves, Docks, Shipping Facilities... A. Hickling, Ruskin House, Ambleside, England 1931-12-01 REF-36-2011
4522 - Turbine Power for Hydrofoil Vessels. Marine Engineering Log 1961-04-01 REF-36-2017
4524 - The Brown Gyro Compass - The only British Gyro Compass. S.G. Brown Ltd., Western Avenue, North Acton, London, England 1930 c. REF-36-2019
4525 - The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1940 c. REF-36-2020
4526 - The Sperry Gyro-Compass and Gyro-Pilot. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1930 c. REF-36-2021
4527 - The Sperry Register 1938. The Sperry Gyroscope Company Ltd., Great West Road, Brentford, London, England 1938 REF-36-2022
4535 - The History of an Atlas - Mercator - Hondius (1585-1590) Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1947 REF-37-2028
4537 - The True Position of Hermann Wagner in the Controversy of the Compass Chart. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1948 REF-37-2029
4542 - The Gottorp Globe in Russia. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1949 REF-37-2030
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4546 - The South-Pointing Needle. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
4547 - The carta Marina of Olaus Magnus. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
4548 - The Representation of the North of Europe in the Worldmap of Petrus Plancius of 1592. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1951 REF-37-2032
4551 - The North Atlantic nautical chart of 1424. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4552 - The map drawings of Aegidius Tschudi, 1505-1572. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1953 REF-38-2034
4554 - Traces of lost North European sea charts of the 15th century. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1955 REF-38-2035
4556 - The Origin of the Sea Chart. Imago Mundi, Kartografiska Sällskapet, Stockholm 1956 REF-38-2036
4558 - The Latest B&W Double-Acting two-stroke Engine. U.a. B&W, København 1950 c. REF-38-2038
4559 - The Latest B&W Crosshead Engine. The Motor Ship, London, England 1939 REF-38-2039
4576 - The Post Office Steam Packets, 1821-1836, and the Development of Shipping on the Irish Sea. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4578 BEDLINGTON (UK) The Steamship BEDLINGTON, 1851-1854. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4580 GREAT BRITAIN (UK) The Steamship GREAT BRITAIN - Homecoming and Approach to Restoration. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-04-01 REF-39-2055
4581 - The Port of Stockton-on-Tees and its Creeks, 1825-1861: A Problem in Port History. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4584 - The Shipping Collection of the City of Liverpool Museums. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1971-09-01 REF-39-2056
4589 - The Tyne Steam Shipping Co. a late nineteenth-century shipping line. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-04-01 REF-39-2057
4590 - The Evolution of International Whaling Controls' Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4593 - The Records of the Registrar-General of Shipping and Seamen. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1972-09-01 REF-39-2058
4598 - The Royal Mail Steam Packet Company and the Development of Steamship Links with Latin America, 1875-1900. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-04-01 REF-39-2059
4601 - The Port Books of England and Wales. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
4602 - The Maritime Museum of Barcelona. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1973-09-01 REF-39-2060
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
4605 - The British Trans-Atlantic Slave Trade after 1807. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4608 - The Port of Teignmouth and the Teignmouth Harbour Commission 1836-1932. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-04-01 REF-39-2061
4610 - The Supply of Ships at Sydney, New South Wales, 1845-1899. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4611 - The Indian and Far Eastern Lines of the Austrian Lloyd. Maritime History, David & Charles, Newton Abbot, England 1974-09-01 REF-39-2062
4619 - Trampfart, Rutefart og Specialfart. Danmark Tidsskrift, Gothersgade 133, København 1947 REF-39-2064
4697 THETIS THETIS af Troense, der mødte sin Skæbne en Januarmorgen 1904. Svendborg Avis 1951-12-22 REF-40-2127
4765 - Tolkning af ordet bagbord. Flere breve om oprindelsen til ordet bagbord. H&S 2000-01-10 REF-43-2195
5025 - To mindetekster for Knud Lauritzen fra hhv. Jørgen Clausen og fra Ole Lauritzen. Frivagten, JL. København 1978-07-01 FEN-02-0229
5191 HELENE Trykt foto af S/S HELENE Vikingen 1920 FEN-03-0395
5194 - Tier III Two-Stroke Technology. Booklet. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2012-08-01 REF-44-2227
5203 - Two-stroke Low Speed Diesel Engines for Indpendent Power Producers and Captive Power Plants. MAN Diesel & Turbo, Teglholmsgade 41, København SV 2013-08-01 REF-44-2236
5461 BRYDEREN Tegning af BRYDEREN i is af Fr. Winther. Illustreret Tidende, København 1895 FEN-04-0646
5570 ARVEPRINS KNUD Teknisk beskrivelse af DSB's første 3-dækker færge ARVEPRINS KNUD. Trafik og Teknik, København 1963 FEN-05-0747
5571 ASA-THOR Teknisk beskrivelse af nybygningen ASA-THOR fra Nakskov. Vingehjulet, København 1966-01-10 FEN-05-0748
5584 ODIN Tegningsblade med snit og planer for S/S ODIN. DSB, København 1910 FEN-05-0761
5800 - Tegninger til brug for en artikel om skonnertens historie af Christian Nielsen. H&S, Helsingør 1960c. REF-46-2255
5822 - Tillæg til Nationaltidende: Artikel om Fribord - Freeboard. Nationaltidende, København 1883-06-23 REF-47-2276
5843 CONSTANCE Til ro i den stille kanal - CONSTANCE er blevet osteskib. Aftenbladet, København 1933-09-05 FEN-07-0982
5870 - Trængslen på Øresund. Artikel om skibsruterne på Øresund. Ukendt tidsskrift 1960 REF-47-2291
5948 JARL Tegning af S/S JARL i bladet fra sommeren 1890 - samme år, som skibet forliste i foråret. Illustreret Tidende, København 1890 FEN-08-1070
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
5979 - To fartplaner med gengivelser af færger. Turistudgaver, en fra 1950 ca. og en fra 1979-1980. Sydfyenske Dampskibsselskab A/S, Svendborg 1950-1980 FEN-08-1101
5981 - To gengivelser af Svendborgs nye flydedok, den første i provinsen Illustreret Familie-Journal, Købehavn 1904-03-27 FEN-08-1103
5982 EIDEREN Tegning af EIDEREN. Postvæsenet, København 1849 FEN-08-1104
5983 AGGERSUND Tegning af AGGERSUND Postvæsenet, København 1902 FEN-08-1105
5986 FREYER Tegning af FREYER Postvæsenet, København 1853 FEN-08-1108
5987 FREYA Tegning af FREYA Postvæsenet, København 1863 FEN-08-1109
5988 FYEN Tegning af FYEN Postvæsenet, København 1867 FEN-08-1110
5999 FANØ Tryksag med gengivelse af prøvetursdeltagere på dækket af FANØ Postvæsenet, København 1926 FEN-08-1121
6202 SVERIGE Tegning farvelagt senere af S/S SVERIGE. Samt artiklen om skibets kæntring i dok 1960-04-21. Ukendt 1945 FEN-09-1250
6246 HROAR Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af HROAR Diverse 1970 c. FEN-10-1293
6247 FRODE Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af FRODE Diverse 1970 c. FEN-10-1294
6248 HARALD Tegning, farvelagt af Fencker på kopi fra ukendt bog af HARALD (I) Diverse 1876 FEN-10-1295
6755 ENY HØJSGAARD Tekniske specifikationer og gengivelse af ENY HØJSGAARD Holland Shipbuilding Magazine 1962 FEN-13-1750
6911 - Tal fremtid med DFDS - bliv maskinmester. DFDS, København 1970 REF-53-2366
6918 - The Panama Canal - Map and information for the extension of the Canal. Panama Canal Authorities 2013 REF-53-2373
7341 - Træk af Storebælts-overfartens historie. - 1963 MANUS-04
7386 - Tre generationers skibsfart: Skonnerten ST.THOMAS + Bark VALKYRIEN + S/S LAURA. - ? MANUS-13
7442 - Tre poser med notitser af Gruelund for Melchiorskibe. Moses og søn G. Melchior, København 1960 c. GRU-04-0059
8572 - Takster for forskellige lodserier fra 1832 til 1908 ca. Helsingør Lodseri 1832 REF-54-2394
8584 - Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Dragør og Nordre Røse. s.n. s.a. REF-56-2406
Sorter efter id ID Sorter efter skibsnavn Skibsnavn Sorter efter titel Titel Afsender Sorter efter udstedelsesdato Udstedt Sorter efter ref nrKildegruppe
8590 - Tavle over natsignaler for vanddybden i Drogden vist fra Nordre Røse. s.n. 1934 REF-56-2412