Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Redningsvæsenet, København Udstedt 1994
Afs. person Hahn-Pedersen, Morten, museumsdirektør
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold To artikler om fyrskibenes historie fra
Kilde Tidsskr. for Redningsvæsen 1994
Emneord fyrvæsen, fyrskib
Referencer -