Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1932-00-00
Afs. person Jensen, Jens Kusk, kaptajn, Nivå
Modtager - Sket land Norden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Redegørelse, der efter en lang indledning om det betimelige i at bevare for eftertiden, kommer med forslag til beskrivelse, genbygning og forståelse af de gamle skibsresters funktion. Manuskriptet er bilagt 5 blade tegninger med numrene 3, 7, 8, 11 og 12.
Kilde original
Emneord arkæologi, rekonstruktion, oldtidsskibe, Norden
Referencer -