Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt 1954
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Liste over skibe, ansatte med data for fødsel og tjenestesteder.
Kilde tryksag
Emneord fyrvæsen, fyrvæsen
Referencer -