Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Navigation News Udstedt 1992-03-01
Afs. person Kendal, Brian
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted -
Indhold Artikel med historisk oversigt for radionavigationssystemet GEE, der fremkom under WW2.
Kilde Navigation News
Emneord navigation, GEE, hyperbolsk navigation
Referencer -