Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Sydfynske færgeruter Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Rudkøbing
Indhold Oplysninger om færgefarterne fra Svendborg til Tåsinge og videre til Langeland. Afskrevet fra materiale hos malermester Povl Fredholm, Bregninge. 2 eksemplarer. Desuden bilag med manuskriptoplysninger om Fynske og Smålandske Register 1572-1588 om mageskifte i Vindeby og Skøde Bog over afhændet jordegods 1670-1680 om Vindebymatrikler.
Kilde afskrift
Emneord færge, færgevæsen, Vindeby, Svendborg, Rudkøbing, Vemmenæs
Referencer -