Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Havneblad Udstedt 1997-08-01
Afs. person Pri, John
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Jubilæumsartikel om firmaet Hecksher & Søns Eftf. - Hecksher Linieagenturer A/S, København
Kilde Københavns Havn
Emneord shipping, skibsmægler, Hecksher
Referencer -