Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Shell A/S, København Udstedt 1953
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Brochure med kort og oversigt over Prøvestenens bygninger og visse olieoplysninger.
Kilde tryksag
Emneord havn, Prøvestenen, kort, oversigt
Referencer journalsag 1953:0013