Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Tuborg-KB Posten, København Udstedt 1954-06-01
Afs. person Larsen, H. Riis
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artikel om tilsynekomsten af hvaler ud for Tuborg Havn = Priors Havn med skitse af Holger Drachmann.
Kilde tryksag
Emneord hvalfangst, Tuborg Havn, hvalfangst
Referencer journalsag uden nummer 1954.