Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender IMO, London, England Udstedt 1998-03-06
Afs. person -
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Jubilæumsblad med kronologisk gennemgang af vedtagne konventioner m.v.
Kilde tryksag
Emneord myndighed, IMO, IMCO, FN Søfartsorganisation
Referencer -