Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Maskinmesteren ? Udstedt 1956-10-01 ?
Afs. person Jensen, Hans Tage
Modtager - Sket land England
Modt. person - Sket sted London
Indhold Artikel om ILO og teknisk konference i London og disse tiltags betydning for søfarten. Kronik fra Arbejdsgiveren genoptrykt her.
Kilde Maskinmesteren ?
Emneord myndighed, ILO
Referencer -