Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Navigatør, København Udstedt 2003-08-01
Afs. person Frederiksen, Per
Modtager - Sket land Grønland
Modt. person - Sket sted -
Indhold Om istjenesten og helikopterrekognosceringen i Grønland. Interview med overstyrmand Gert Bjerre Christensen fra Arctic Umiaq Line.
Kilde Navigatør nr. 8
Emneord meteorologi, is, isrekognoscering, Grønland, issejlads
Referencer -