Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Vulcanværftet, Korsør Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Korsør
Indhold Bygningsbeskrivelse fra 1919. Intet søfart.
Kilde kopi
Emneord personalia, værft, direktørbolig
Referencer -